banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 27 maja 2019 roku       Jesteś 1266960 naszym gościem.       Osób on-line: 31

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone
    POCZĄTKI WSPÓLNOTY I NASZA TOŻSAMOŚĆ

Nasza Wsólnota Dusz Najmniejszych istnieje od września 2003 r. jako dzieło modlitewno-ewangelizacyjne. O działalności Wspólnoty został poinformowany Jego Świątobliwość Jan Paweł II, który 2 kwietnia 2004 roku w liście z Watykanu udzielił swego błogosławieństwa i powierzył wszystkich uczestników spotkań Matce Bożej Pocieszenia, oraz Św. Janowi Bosko.
   W pierwszą rocznicę spotkań, tj. 25 września 2004 roku dzieło to otrzymało błogosławieństwo Biskupa Płockiego Romana Marcinkowskiego, który uświetnił swoją obecnością pierwszy Jubileusz obchodzony w powstałej Wspólnocie. W październiku 2005 roku Wspólnota otrzymała aprobatę dla swojej działalności na terenie Archidiecezji Warmińskiej w postaci wystawionego Dekretu Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Ks. dra Edmunda Piszcza.
   Od jesieni 2006 roku za zgodą Władz Zakonnych i Księży Proboszczów opiekującymi się poszczególnymi Parafiami spotkania Wspólnoty realizowane są w kolejnych miejscowościach.
   Wspólnota wciąż się rozwija i gromadzi coraz liczniejszą grupę wiernych, którzy trwając wraz z Maryją na modlitwie u stóp Jezusa doświadczają coraz większego ubogacenia Duchem Świętym i Jego darami.


1. Włączeni w Wielką Ewangelizację

Nasze spotkania w ramach Wsólnoty Dusz Najmniejszych realizują cele Nowej Ewangelizacji, do której tak kapłanów jak i świeckich wzywał podczas całego swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II. Stąd podstawowym celem naszych spotkań jest:

a) odnowienie wiary,

b) powrót do pobożności Maryjnej - charakterystycznej dla naszego Narodu,

c) wzrost miłości do Kościoła pojmowanego jako Mistyczne Ciało Jezusa, a zarazem wzrost poczucia przynależności wszystkich wierzących do niego,

d) wzrost poczucia odpowiedzialności za Kościół i za to, co w nim się dzieje.


2. Włączeni w Dzieło Odnowy Duchowej Kościoła

Nasze rozmodlenie, uczestnictwo w Sakramentach świętych, Adoracja, zawierzenie się Bogu przez ręce Najświętszej Maryi Panny ma też swój cel, gdyż przyczynia się do odnowy życia duchowego w odniesieniu do poszczególnych wiernych, naszych rodzin, parafii i wspólnot, zwracając szczególnie uwagę ludzkich serc na potrzebę:

a) odnowienia swojego życia modlitewnego,

b) powrotu do Sakramentów świętych,

c) umiłowania Maryi i uznania na nowo Jej jako swojej Matki.

d) konieczności powrotu do Boga w obliczu dokonujących się zmian w świecie, które niszczą wiarę, Kościół i odciągają od Boga oraz stają się przyczyną wielu nieszczęść ludzkich.


3. Wsłuchani w Orędzia z Nieba i nauczanie Jana Pawła II

Podczas spotkań poznajemy to, co przekazywane jest Kościołowi przez współczesne Objawienia i znalazło swój wyraz w realizacji całego pontyfikatu Sługi Bożego Jana Pawła II. Konsekwencją otwarcia się na tę wiedzę są spotkania wspólnoty, na które każdy z nas przyjeżdża - czasem pokonując duże odległości - odpowiadając na prośby zawarte w Maryjnych Orędziach, kierując się wizjami św. Jana Bosko oraz spełniając prorocze nauki papieża Jana Pawła II - już teraz uznawanego za Wielkiego Świętego. A zatem:

a) zgodnie z poleceniem Matki Bożej i idąc za przykładem Jana Pawła II oddajemy wszystkich uczestników Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, zawierzając ich Jej opiece,

b) wskazujemy na Orędzia opierając się zarówno na tych, które są przez Kościół uznane, jak i tych, których Kościół jeszcze nie uznał, ale zgodne są z nauką Kościoła i pokrywają się z tymi pierwszymi, a są ich kontynuacją i wypełnieniem.

c) ubogaceni duchem Maryi realizujemy Bożą wolę nie szczędząc sił i wysiłków, by swą służbę wypełniać jak najlepiej.

d) cieszymy się owocami naszego apostolstwa widzianymi chociażby w jeszcze większym zainteresowaniu Wsólnotą Dusz Najmniejszych.


4. Podejmujemy służbę na rzecz "dusz najmniejszych"

Wszystko co składa się na nasze apostolstwo jest służbą dla Boga oraz służbą na rzecz "dusz najmniejszych", ponieważ do takich przez Boga jesteśmy posłani. Tak traktujemy wszystkich gromadzących się w naszym Dziele ludzi i wskazujemy im odkrytą przez nas - jako tę cudowną - drogę dla najmniejszych, na której sami otrzymujemy wiele łask i pragniemy się nimi dzielić. Bogactwem tym jest:

a) łaska pocieszenia serc zbolałych. Ufamy i na inne serca przelewamy tę ufność, iż Bóg widzi naszą ludzką nędzę, słabości naszych serc i daje szansę na świętość. Kocha każdego z nas ogromnie i daje sposób na życie.

b) kroczenie maleńką drogą miłości, wskazaną na obecne czasy przez przykład życia sł. Bożej s. M. Konsolaty Betrone, a wcześniej realizowaną przez wielu już przez Kościół uznanych Świętych.

c) pouczenia zawarte w "Orędziu miłości Serca Jezusa do świata" oraz w "Traktacie o maleńkiej drodze miłości." Dzielimy się nimi z przekonaniem, że część z uczestników z czasem wejdzie na drogę "dusz maleńkich".


5. Pielęgnujemy błogosławieństwo pokoju i miłości

Nasze każdorazowe spotkania prowadzone w ramach Wsólnoty Dusz Najmniejszych ubogacone są macierzyńskim błogosławieństwem pokoju i miłości, które przekazała nam Najświętsza Dziewica. To dzięki temu błogosławieństwu pokój i miłość goszczą nieustannie w naszych sercach. Dar ten zachowujemy, pielęgnujemy w nas i niesiemy go wszędzie ze sobą przekazując wszystkim, do których dociera nasza posługa apostolska ufając, że im częściej błogosławimy, tym więcej pokoju i miłości możemy mieć w sobie. Otoczeni tymi darami wszyscy możemy realizować apostolstwo i emanować pokojem i miłością wypełniającą nasze serca i usta. Dary te otrzymane wraz z błogosławieństwem uprzedzają nas i idą za nami czyniąc nas Apostołami Miłości, Apostołami Maryi, Apostołami Najmniejszych.


Zapraszamy na spotkania modlitewne organizowane:

- Spotkanie Ogólnopolske - w pierwszą sobotę czerwca (10:00 - 17:00),
- w Czerwińsku nad Wisłą - w każdą pierwszą sobotę miesiąca (10:30 - 16:00),
- w Różanymstoku - w każdą drugą sobotę miesiąca (10:30 - 16:00),
- w Gietrzwałdzie - w każdą trzecią sobotę miesiąca
            (październik - kwiecień 10:00 - 15:00; maj - wrzesień 17:30 - 21:00),
- w Sątocznie - w każdy ostatni piątek miesiąca (17:00 - 21:00),
- w Ostrowie Wlkp - w każdy drugi poniedziałek miesiąca (18:00 - 21:00),
- w Zawadzie k/Zielonej Góry - każdego 25 dnia miesiąca (11:00 - 16:00).

 

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!