banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 27 maja 2019 roku       Jesteś 1266951 naszym gościem.       Osób on-line: 24

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ks. Józef Gregorkiewicz
salezjaninMatka Boża Wszechpośredniczka Łask

(Ksiądz Józef Gregorkiewicz)

Bóg obdarza nas wielością łask. Nadeszły czasy, gdy wielu ich dostępuje. Czasy z jednej strony trudne, ze względu na panoszące się zło we wszystkich dziedzinach życia, ale i piękne, ze względu na wylanie tylu łask z Nieba. Trzeba się do tego przygotować. Trzeba przygotować serce i duszę. Sami tego nie zrobimy. Jesteśmy ułomni. Skażeni grzechem. Zatem nie potrafimy w pełni przyjąć tego, czym Bóg chce nas obdarzyć. Ale Bóg o tym pomyślał o wiele wcześniej. On stwarzając świat, już znał nasze współczesne potrzeby. Wiedział o naszych słabościach i nędzy naszej. Dlatego obdarzył Matkę Bożą wspaniałym charyzmatem. On uczynił Ją skarbnicą swoich łask. Wiedział, że Ona swoim matczynym Sercem najlepiej przygotuje nas do przyjmowania darów Boga. Ona nas tego nauczy. Ona wybierze najlepszy czas, aby je nam przekazać. Ona też strzec będzie nas, abyśmy tych darów i łask nie zatracili. Potrzeba, abyśmy Jej, Matce Wszechpośredniczce Łask, powierzali samych siebie i łaski otrzymywane od Boga. BądĽmy wobec Niej jako dzieci. Dziecko, gdy dostanie piękny prezent, biegnie do matki, aby jej go pokazać. My czyńmy podobnie. Biegnijmy do Maryi, aby Jej ten dar, tę łaskę przedstawić. Ona zaś nauczy nas z tych łask korzystać. Nie dziwmy się, gdy na jakiś czas, zda się nam, że dar ten zanika, łaski nie czujemy. Być może Matka nasza w swej mądrości danej od Boga stwierdziła, że musimy do niego dorosnąć. Być może, chce przygotować nas do pełniejszego korzystania z daru. A może widzi naszą niedojrzałość i pragnie przemienić nasze serca, by korzystając z daru odniosły większą korzyść. Dusza niedojrzała, słaba, niekiedy ulegając swoim słabościom nie odnosi takich korzyści z otrzymanych łask, jak chciałby tego Bóg. Wtedy Maryja Wszechpośredniczka Łask może pomóc nam w przygotowaniu się na przyjęcie tych darów i łask, w celu doskonalszego z nich korzystania. Żeby Matka Boża mogła tak czynić w naszych duszach i sercach, muszą one do Niej należeć. I wszystko powraca do początku, do Matki, do Tej, w której Duch ¦więty poczyna, do Tej, która rodzi, do Tej, która wychowuje i kształtuje.
Zawierzmy się Jej cali. Oddajmy Jej wszystko, co znamy i wiemy, czego nie znamy i nie wiemy. Niech Ona dysponuje nami i łaskami, jakimi otrzymaliśmy od Boga. Ona nas przyjmie do swego łona. Duch ¦więty w Niej poczynać nas będzie od nowa. Z czasem Matka wyda nas na świat odpowiednio już ukształtowanych i w miarę, jak będziemy dorastać, sięgać będzie do swego Serca, gdzie przechowuje wszystkie łaski Boże i obdarzać nas nimi. Ona jedna wie, kiedy daną łaskę nam ofiarować. Ona wie najlepiej, jak mamy postępować, aby tych łask nie zmarnować. Jeśli się Jej powierzymy, Ona wszystkim się zajmie. Ale, to nie wszystko. Bóg obdarzył Maryję jeszcze hojniej. Otóż, On wlał w Jej Serce wszystkie swoje łaski i wszystkie swoje dary, czyniąc Ją skarbnicą ich i udzielając Jej prawa pośredniczenia w obdarzaniu łaskami. Duszom, które należą do Maryi, Ona sama może udzielać łask, ze skarbca, mimo, że wcześniej Bóg ich nie zlał na dusze. Bóg dał Maryi władzę nad Jego łaskami. Komu Ona uzna i zechce dać, temu daje mając na to całkowite przyzwolenie Boga. Już nie Bóg, ale Matka Najświętsza udziela duszom Maryjnym darów Bożych.
W ten sposób Bóg uczynił Dziewicę Niepokalaną Wszechpośredniczką Łask, Matką Pełną Łaski, Królową Serc i Dusz, Panią Nieba i Ziemi. Jezus w nasze ręce pragnie złożyć dar niespotykany, dar swoich Ran, Krwi, Potu i Łez. Czujemy się niekiedy zagubieni, zadziwieni, inni zawiedzeni, bo oczekiwali czegoś innego. Uczyńmy tak, jak robi prawdziwe dziecko. Zanieśmy ten dar Przeczystej Dziewicy. Niech Ona go przyjmie. Niech przygotuje nasze serca i dusze. Niech je przemienia i tak ukształtowane na powrót obdarzy tym niezwykłym darem Boga. Ona każdego z nas indywidualnie będzie przygotowywać i pouczać. Zaufajmy Matce. Niech Jej błogosławieństwo spocznie na nas.
Niech Ona w swoich delikatnych dłoniach kształtuje nasze serca i dusze. Niech rodzi nas na nowo i pomoże ponownie przyjąć dar Jezusa, ale teraz już w pełni świadomie, z całą otwartością serca i ogromem miłości w nim. Niech Maryja Pełna Łaski obdarza nas tymi łaskami hojnie. Niech sięga, co rusz do swego skarbca, w którym Bóg w zaufaniu złożył wszystkie swoje dary.
Czcijmy Maryję Pośredniczkę Łask Wszelkich. Kochajmy Ją i u Niej się kryjmy. Jej Serce jest najlepszym miejscem ukrycia przed złem tego świata. Jest miejscem, gdzie doznaje się miłości i prawdziwej matczynej czułości. Przyjmijmy Jej błogosławieństwo, a przez Nią błogosławieństwo samego Boga.

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!