banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 27 maja 2019 roku       Jesteś 1266955 naszym gościem.       Osób on-line: 28

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ks. Józef Gregorkiewicz
salezjaninZawierzmy swe życie Maryi!

(Ksiądz Józef Gregorkiewicz)

IdĽmy za Maryją, za naszą Matką. Ona stale oręduje za nami. Ona jest pośród nas. Zdajmy się całkowicie na Nią. Jej się oddajmy. Ona wyprasza nam te łaski, których doświadczamy. Pamiętajmy, od rana do wieczora: Jezu, Maryjo kocham Was! Ratujcie dusze! Tylko Maryja! Ona nas przeprowadzi przez trudne chwile. Ona nas tak kocha. Wszędzie z Maryją!. To nasza Mama. Przytulcie się do Niej i z sercem pełnym radości wyznawajmy Jej miłość! Niech wie, niech czuje, że my żyjemy miłością do Niej i do Syna. Mówmy Jej o swojej miłości, zawierzajmy jej wszystkich, których mamy w swoich sercach. Bo Ta, która zdeptała głowę węża, ma moc i władzę dysponowania miłością, dysponowania sercami. A więc serca nasze oddajmy Jej, niech nimi włada Pani, Królowa ¦wiata. Niech Ona nasze serca złoży u stóp Syna! Niech Ona okryje nas swoim płaszczem! Niech Ona nas weĽmie pod swoje skrzydła! Niech Ona ukryje nas w swoim Sercu! A wtedy, wtedy Niebo gościć będzie w nas. Módlmy się nieustannie do Boga Ojca o łaskę całkowitego naszego zawierzenia się Sercu Maryi, o łaskę ukrycia się naszego w Jej Sercu. W Niej ukryci, wszystko przetrzymamy i co najważniejsze, będziemy wiedzieli jak i gdzie iść. Ona jest naszą Orędowniczką w. Ona jest potężną naszą Orędowniczką. Ona jest naszą Przewodniczką. U Niej szukajmy ratunku. Matka Boża, ta Niepokalana Dziewica, wstawia się nieustannie za nami. Jakże Ona nas kocha! Jej matczyne Serce przesiąknięte jest troską o nas! Ona stale błaga swego Syna o łaski jeszcze liczniejsze, o Ducha ¦więtego! Ona stale oręduje za nami!
¦miało! PodejdĽmy do Niej! Ona naprawdę nas kocha! Każda dusza, każdy grzesznik może zbliżyć się do Niej bez obawy. Ona dana jest nam, jako Pośredniczka między nami a Synem. Gdybyśmy nie śmieli zbliżyć się do Jezusa, bo jest Bogiem, a my tylko ludĽmi, to wiedzmy, że w Niebie jest Ta, która będąc człowiekiem ośmiela nas i zaprasza. Ona, Pełna Łaski, najdoskonalsza z istot stworzonych na świecie, zjednoczona z Bogiem, przekazuje serca nasze, dusze nasze, prośby nasze swemu Synowi. Do Niej śmiało podchodĽmy.
Ona czeka na nas. Ona wyciąga ręce, abyśmy złożyli na nich siebie. Wszystko, co przechodzi przez Jej ręce, nabiera Jej blasku, nabiera Jej piękna, nabiera Jej woni. Gdy przedstawia nas Jezusowi, to On widzi w tym wszystkim piękno swej Matki, Jej prośbę za nami, Jej błagania o nas i nie potrafi odmówić. Ona "zniewala" Go swoją miłością do nas i do Niego. Zawierzmy swe życie Maryi! Wszystko czyńmy z Maryją!. Od rana - tylko Maryja! Ta, która nosiła w sobie tajemnicę Wcielenia, która wypełniona była cała Duchem ¦więtym od urodzenia, od poczęcia, ta, która razem z Synem uczestniczyła w Jego zbawczym dziele, którą On uczynił w swej wielkiej łaskawości i miłości naszą Matką, sama prosi nas o nasze serca! Ona błaga nas! Dajmy Jej swoje serca! Ona chce towarzyszyć nam wszędzie. Ona pragnie przeprowadzić nas przez trudne chwile! Ona chce uczestniczyć we wszystkim, co przeżywamy! Ona pragnie, abyśmy na powrót stali się prawdziwie dziećmi Boga! Tylko przez Nią możemy śmiało zbliżyć się do Boga! Tylko przez Nią kroczyć będziemy drogą świętości pewnie. Tylko Ona sprawia, że dusza spragniona Jezusa szybko do Niego się zbliża. Bo Jezus przyszedł na ziemię przez Maryję i dusza zbliżyć się może do Jezusa przez Maryję.
Módlmy się nieustannie i wypraszajmy łaskę oddania się Jezusowi przez zawierzenie całkowite swego życia Maryi. Módlmy się, aktem miłości! Ta pieśń Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze, zbliża dusze do Matki i Syna, ale i przybliża Niebo do nas. Niech ta pieśń towarzyszy naszej codzienności. Niech będzie odpowiedzią na każdą sekundę życia. Niech będzie naszym "tak" na trud, na smutek, radość, ból, cierpienie, przyjemność, łaski łatwe i trudne. Jeśli swoje życie złączymy z tą pieśnią Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!, złączymy się z Jezusem i Maryją! Życie natomiast z Jezusem i Maryją jest już przedsionkiem Nieba na ziemi! Jest Triumfem Niepokalanego Serca Maryi i Triumfem Najświętszego Serca Jezusa! Módlmy się wspólnie o Triumf tych Dwóch najdroższych nam Serc, Jezusa i Maryi! Módlmy się. Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie dusze!

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!