banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 27 maja 2019 roku       Jesteś 1266964 naszym gościem.       Osób on-line: 37

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ks. Józef Gregorkiewicz
salezjaninPoddajmy się panowaniu Syna i Matki

(Ks. Józef Gregorkiewicz)

We wszelkich wątpliwościach pamiętajmy o Maryi. Gdy mamy jakiekolwiek trudności, biegnijmy do Maryi. Czy są to problemy natury duchowej, czy inne - ukrywajmy się w Maryi. Ją stale zapraszajmy do każdej czynności. Przy każdej wątpliwości ukrywajmy się w Jej Sercu. Z każdego upadku to Ona nas podniesie. Nie zapominajmy o naszej wspólnej Matce. Nie zapominajmy o Tej, która jest doskonała, która kocha miłością samego Boga, która pociesza, wyprasza potrzebne łaski i która prowadzi drogą miłości. Ona tę najmniejszą drogę miłości zna najlepiej. Ona pierwsza nią szła. Będąc cichą, pokorną, całkowicie zanurzoną w Bogu, szła drogą miłości w sposób doskonały. Teraz pragnie każdemu pomóc przejść tę samą drogę. Ona sama jest drogą do Jezusa. Ona jest miłością do Jezusa. Ona jest najkrótszą, najpewniejszą, najbezpieczniejszą drogą do Jezusa. A jeśli do Jezusa, to do świętości. Jeśli do świętości, to i do Nieba. Jednym słowem: Maryja jest drogą do Nieba. Tylko przez Nią to Niebo można osiągnąć. Ona doskonale zna wolę Syna, pełni ją doskonale i może pomóc każdemu tę wolę poznać i wypełniać. Wynika to z Jej zjednoczenia z, Ojcem i Duchem. Ona znajduje się w Sercu Trójcy ¦więtej. Ukrywając się w Jej (Maryi) Sercu od razu, jakby automatycznie znajdujemy się w Sercu Ojca, Syna i Ducha ¦więtego. Znajdujemy się w Trójcy ¦więtej. Oddając się Jej w niewolę, na własność, stajemy się również własnością Trójcy ¦więtej. Kochając Ją, Kochamy Trójcę ¦więtą. Nie da się kochać Boga, nie kochając Maryi. To jest niemożliwe. Kto Jej nie czci, nie może w pełni czcić Boga, bo Bóg sam napełnia Ją chwałą, oddaje cześć jako Matce Jezusa, w Niej też złożył wszystkie łaski. Ją uczynił doskonałą, aby z doskonałości narodził się Doskonały. Dopiero w Niebie zobaczymy całe piękno duszy i ciała Maryi. Ale już na ziemi można je w części poznawać kontemplując w obecności Jezusa ukrytego. On pomaga tym, którzy tego pragną, poznać Matkę. Matka zaś pomaga poznać i pokochać Jezusa. Tych dwoje idealnie zjednoczonych, prowadzą duszę ku doskonałości.
Poddajmy się panowaniu Syna i Matki. Wypraszajmy miłość w naszych sercach do tych Dwóch Serc. Niech zrodzi się w nas miłość doskonała do Jezusa i Maryi. W Niebie panuje Miłość, otacza Miłość, wypełnia Miłość, przenika Miłość. Oddycha się Miłością, wyraża się Miłość, mówi się o Miłości, pozdrawia się Miłością. W niebie dopiero poznaje się prawdziwie Miłość, a jednocześnie widzi się jak wielką jest tajemnicą, niezbadaną i niezgłębioną. Im bliżej się jest Boga, tym bliżej się jest Miłości. Tym bardziej człowiek się nią napełnia. Blask, jaki od niej bije jest tym większy, im bardziej się do niej zbliżamy. Blask ten nie oślepia oczu żyjących po tamtej stronie. Nasze oczy, gdyby chciały spojrzeć, zostałyby od razu oślepione. Nie zniosłyby jasności bijącej od tej czystej Miłości. Módlmy się, abyśmy potrafili całkowicie zawierzyć się Maryi, a poprzez Nią samemu Jezusowi. Módlmy się, aby Maryja opiekowała się nami, polecała nas Duchowi ¦więtemu, swemu Oblubieńcowi. Niech On stanie się też naszym Oblubieńcem. Módlmy się, abyśmy w sobie tę doskonałą miłość odkryli i nią żyli.

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!