banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 27 maja 2019 roku       Jesteś 1266951 naszym gościem.       Osób on-line: 25

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ks. Józef Gregorkiewicz
salezjaninAkt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryiwg. św. Ludwika Marii Grignion de Montfort,
"Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny"O odwieczna, wcielona Mądrości! O najmilszy i czci najgodniejszy Jezu,
prawdziwy Boże i prawdziwy człowiecze,
Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego i Maryi, zawsze Dziewicy!
Oddaję Ci najgłębszą cześć w łonie i chwale Ojca Twojego w wieczności
oraz w dziewiczym łonie Maryi, Twej najgodniejszej Matki, w czasie Twego wcielenia.
Dzięki Ci składam, żeś wyniszczył Samego Siebie, przyjmując postać sługi,
by mnie wybawić z okrutnej niewoli szatana.
Chwalę Cię i uwielbiam, żeś we wszystkim poddać się
raczył Maryi, Twej ¦więtej Matce,
aby mnie przez Nią wiernym Swym niewolnikiem uczynić.
Lecz niestety! W niewdzięczności i niewierności swej nie dochowałem obietnic,
które uroczyście złożyłem Tobie przy Chrzcie ¦w.
Nie wypełniłem zobowiązań swoich; nie jestem godny zwać się dzieckiem lub niewolnikiem Twoim,
a ponieważ nie ma we mnie nic, co by nie zasługiwało na Twój gniew,
nie śmiem już sam zbliżyć się
do Twego Najświętszego i Najdostojniejszego Majestatu.
Przeto uciekam się do wstawiennictwa i miłosierdzia
Twej Najświętszej Matki, którą mi dałeś jako Pośredniczkę u Siebie.
Za Jej możnym pośrednictwem spodziewam się wyjednać sobie u Ciebie
skruchę i przebaczenie grzechów, oraz prawdziwą mądrość i wytrwanie w niej.
Pozdrawiam Cię więc, Dziewico Niepokalana, żywy przybytku Bóstwa,
w którym odwieczna, ukryta Mądrość
odbierać chce cześć i uwielbienie aniołów i ludzi.
Pozdrawiam Cię, Królowo nieba i ziemi,
której panowaniu prócz Boga wszystko jest poddane.
Pozdrawiam Cię, Ucieczko grzeszników, której miłosierdzie nie zawiodło nikogo,
wysłuchaj prośbę mą, pełną gorącego pragnienia Boskiej mądrości
i przyjmij śluby i ofiary, jakie Ci w pokorze składam.

Ja, N..., grzesznik niewierny, odnawiam i zatwierdzam dzisiaj w obliczu Twoim śluby Chrztu ¦w.
Wyrzekam się na zawsze szatana, jego pychy i dzieł jego,
a oddaję się całkowicie Jezusowi Chrystusowi, Mądrości wcielonej,
by pójść za Nim, niosąc krzyż swój po wszystkie dni życia.
Bym zaś wierniejszy Mu był, niż dotąd, obieram Cię dziś, Maryjo,
w obliczu całego dworu niebieskiego za swą Matkę i Panią.
Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój, ciało i duszę swą,
dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków,
zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną
i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy,
według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności.


Przyjmij, Panno łaskawa, tę drobną ofiarę z mego niewolnictwa
dla uczczenia i naśladowania owej uległości,
jaką Mądrość odwieczna macierzyństwu Twemu okazać raczyła;
dla uczczenia władzy, jaką oboje posiadacie nade mną, nikłym robakiem i grzesznikiem nędznym;
jako podziękowanie za przywileje, którymi Cię Trójca Najświętsza łaskawie obdarzyła.
Zapewniam, że odtąd jako prawdziwy Twój niewolnik chcę szukać Twej chwały
i Tobie we wszystkim być posłuszny.
Matko Przedziwna, przedstaw mnie Twemu drogiemu Synowi jako wiecznego niewolnika,
aby jako mnie przez Ciebie odkupił, tak też przez Ciebie przyjąć mnie raczył.
Matko Miłosierdzia, udziel mi łaski prawdziwej mądrości Bożej
i przyjmij mię do grona tych, których kochasz, których pouczasz, prowadzisz,
żywisz i bronisz jak dzieci Swe i sługi.
Dziewico Wierna, spraw, abym zawsze i we wszystkim był tak doskonałym uczniem, naśladowcą
i niewolnikiem Mądrości wcielonej, Jezusa Chrystusa, Syna Twego, abym za Twym pośrednictwem i za Twoim przykładem doszedł do pełni wieku Jego na ziemi
I Jego chwały w niebie. Amen.

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!