banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 27 maja 2019 roku       Jesteś 1266955 naszym gościem.       Osób on-line: 27

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ks. Józef Gregorkiewicz
salezjaninO Księdzu Józefie
"Dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie
i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza." (Rdz 22,17)

Uczestnicy Wieczerników Modlitwy, którzy od ponad pięciu lat tworzą Wspólnotę w Czerwińsku nad Wisłą bardzo wiele zawdzięczają świątobliwemu kapłanowi ze zgromadzenia salezjańskiego śp. ks. Józefowi Gregorkiewiczowi. Bowiem to dzięki niemu osoby tworzące Wspólnotę Wieczernika, jak też wiele innych osób, a wśród nich członkowie licznych zgromadzeń zakonnych, zapoznały się i systematycznie pogłębiały życie duchowe, które ten świątobliwy kapłan realizował w całym życiu zakonnym i posłudze kapłańskiej. Pełen fascynacji postawą wielu znanych świętych Kościoła rozniecał w sercach gorącą miłość do Boga i Jego Matki. Przez to stał się żywym przykładem pasterza umiejącego pociągnąć za sobą wiele owiec z Owczarni Pana ku prawdziwej świętości. Wśród świętych, których uznawał za swoich przyjaciół były dusze "maleńkie", które uczyły go życia ukrytego na wzór Maryi, w zawierzeniu i naśladowaniu Jej cnót. Odkrywał w gronie tych "najmniejszych" postawy życia codziennego, połączonego z modlitwą i gorliwym praktykowaniem wiary, które ukazywał jako te najskuteczniejsze postawy dla człowieka, często zagubionego w świecie nieprzyjaznym w rozwijaniu ducha pobożności. Dzięki temu stawał się coraz bardziej poszukiwanym kierownikiem duchowym dla osób żyjących w klasztorach oraz wiernych, do których należą uczestnicy naszej Wspólnoty. Z wdzięcznością zatem wspominamy umiłowanego kapłana ks. Józefa Gregorkiewicza, który wciąż żyje pośród nas. Pozostaje z nami jako duchowy przewodnik prowadzący na drogę miłości i zawierzenia, która już stała się tą najlepszą i najodpowiedniejszą dla wielu. Jego obecność jest dostrzegana w pozostawionym przez ks. Józefa "Testamencie duchowym", który na niniejszych stronach pragniemy przekazać z wolą tego kapłana wszystkim wiernym. Zapraszamy zatem do zapoznania się z bogatą treścią wskazań, które mogą wytyczyć ten najodpowiedniejszy kierunek życia duchowego każdemu z nas przy wiernym realizowaniu wskazań i ojcowskim, pełnym troski o dusze ludzkie, prowadzeniem. Testament Ks. Józefa Gregorkiewicza przypomina nam o jego świątobliwym życiu i fakcie wprowadzenia Wspólnoty na drogę "najmniejszych". Bowiem, niczym Abraham, posłuszny tchnieniu łaski, wyszedł ku wielu z nas, aby ukazać "Orędzie Miłości". Poprzez jego następców, którymi są jego duchowi synowie, stał się on Ojcem wielu dusz najmniejszych. On zrodził nielicznych, ale spod serc jego synów już wychodzą liczne legiony dusz "najmniejszych". Dlatego ze względu na pamięć o naszym duchowym Ojcu, z powagą podejdĽmy do jego Testamentu. Niech stanie się "bazą", wspierającą dusze "najmniejsze" w ich drodze ku świętości. Przekazując ten Testament, liczymy, że będzie on przyjęty jako podstawowe Ľródło dla duchowej formacji.

List kondolencyjny po śmierci ks. Józefa Gregorkiewicza
Sióstr ze Zgromadzenia Kanoniczek Ducha ¦więtego
Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha ¦więtego z żalem przyjęło wiadomość o śmierci śp. Ojca Józefa Gregorkiewicza. Przez ponad 50 lat wspólnoty sióstr w Polsce chętnie korzystały z Jego gorliwej posługi duchowej. Przewodniczył wielu seriom ośmiodniowych rekolekcji w Zgromadzeniu, przygotowywał siostry do ślubów zakonnych, uczestniczył w ważnych wydarzeniach Zgromadzenia, służąc radą i pomocą. Co kwartał głosił konferencje w wielu domach i jako kierownik duchowy służył siostrom z całym kapłańskim oddaniem w konfesjonale. Podczas tej wieloletniej posługi kapłańskiej zawsze nawiedzał domy formacyjne, był bardzo dobrze odbierany przez młodzież zakonną, którą zapalał entuzjazmem wiary, bezgraniczną miłością do Chrystusa i czułą, synowską miłością do Jego Niepokalanej Matki. Dziękujemy Bogu, że dane nam było spotkać i korzystać z posługi tak żarliwego i wiernego świadka Chrystusa, rozmiłowanego w Matce Najświętszej. ¦piewamy Magnifikat za Jego promieniujące świętością kapłańskie i zakonne życie, składając w darze ofiarę wdzięcznej i ufnej modlitwy.
m. Martyna Hanusiak, Przełożona Generalna


List kondolencyjny po śmierci ks. Józefa Gregorkiewicza
Sióstr ze Zgromadzenia "Jedność"
Odejście do Pana Drogiego nam Ojca Józefa Gregorkiewicza napełniło nasze serca głęboką refleksją o pielgrzymim charakterze ludzkiego życia. Ufamy, że dobry Bóg za Jego otwarcie się na plany Opatrzności, dla dobra dusz ludzkich, nagrodzi Go radością nieba, a my wspieramy Osobę zmarłego naszymi modlitwami przed Miłosiernym Ojcem. Wdzięczne Bogu i Przełożonym Zgromadzenia za Osobę i posługę Kapłana w naszej Rodzinie zakonnej.
s.Hanna Redzik, Przełożona Generalna
SS.Zgromadzenia "Jedność" w Siedlcach


¦wiadectwo Sióstr ze Zgromadzenia Narodzenia NMP
Przez wstawiennictwo św. Jana Bosko i św. Dominika Savio, prosimy o życie wieczne dla ś.p. ks. Józefa Gregorkiewicza SDB, który przez całe życie był wiernym Synem Maryi Wspomożycielki i niestrudzonym apostołem świadectwa życia zakonnego. Dziękujemy za dar prawie 40 - letniej posługi ks. Józefa w naszym Zgromadzeniu Sióstr Narodzenia NMP.
m. Danuta


¦wiadectwo Andrzeja
Ks. Józef Gregorkiewicz - kapłan wiary, obchodził Polskę głosząc nawrócenie. Urzekała mnie jego wiara i ufność w opiekę Matki Bożej. Od wielu lat był w ciągłej pielgrzymce po Polsce - od zakonu do zakonu, od parafii do parafii itp. Zakończył objeżdżać Polskę - zaczynał od początku. W sutannie, z teczką przy boku - podróżował jak się dało - pociągiem, autobusem, autostopem. Głosił zwycięstwo Matki Bożej, głosił nawrócenie i moc Eucharystii. Niektórzy śmiali się z niego, w żartach naśladowali jego chore, trzęsące się ręce, żartowali z jego pobożności - piszę dosadnie, ale tak było. Słyszało się głosy, że wielu zmieniło o nim zdanie widząc z jak wielką pobożnością i wiarą znosił ciężkie choroby i cierpienia, które go trapiły. Dla mnie jest to człowiek wiary. Chylę przed nim czoło.
Andrzej

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!