banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 27 maja 2019 roku       Jesteś 1266951 naszym gościem.       Osób on-line: 25

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Sługa Boża s. Konsolata Betrone

klaryska-kapucynka


Orędzie miłości Serca Jezusa do świata

Orędzie miłości Serca Jezusa do świata jest zaproszeniem do kroczenia pro­stą drogą zawierzenia i miłości.

Jezus powiedział: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego (Mt 18,3).

Powiedział też: Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie (Mt 11,25-26).

Droga dziecięctwa duchowego to Maleńka Droga Miłości, wskazana przez Jezusa. Droga ta jest wyrażona w modlitwie:

Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!

Nie jest to tylko akt strzelisty, ale droga duchowa, prowadząca do wewnętrznej komunii z Bogiem. Chcę, aby fala miłości unosiła się z ziemi do nieba - powiedział Jezus do s. Konsolaty. Ty musisz wydeptać tę drogę; pewnego dnia będziesz musiała służyć jako przykład. Tak jak dzisiaj świat patrzy na św. Tereskę, tak miliony małych dusz całego świata będą patrzeć na ciebie.

IdĽ za Mną poprzez nieustanny akt miłości - zachęca Jezus - dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie; o wszystkim innym ja pomyślę i o wszystko się zatroszczę. Żyj życiem całkowitego zdania się na Boga... Ty troszcz się jedynie o to, by Mnie kochać i ratować dla mnie dusze.

Ty myśl tylko o Mnie, a Ja będę myślał o tobie, aż do najmniejszych szczegółów.

Nie myśl już więcej o sobie, o swojej doskonałości, świętości do zdobycia, o swoich brakach, o swoich obecnych i przeszłych upadkach. Nie! To Ja będę myślał o twoim uświęceniu, o twojej świętości. Ty myśl tylko o Mnie i o duszach; o Mnie, aby Mnie kochać; o ludziach, aby ich zbawić.

Widzisz, Konsolato, świętość jest zapomnieniem o sobie samej we wszyst­kim: w myślach, pragnieniach i słowach. Pozwól działać Mnie. Ty kochaj Mnie tylko...

Siostra Konsolata całym swoim sercem angażowała się, by na Miłość Jezusa odpowiedzieć nieustanną miłością. W swoim Dzienniczku napisała: Poprzez nieustanny akt miłości, moje serce żyje, bijąc w Boskim Sercu, i żyć tam będzie na wieki w radości bez granic... l czuję, że ten akt miłości skupia mnie nieustannie na Nim.

Kierownik duchowy i spowiednik sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, o. Lorenzo Sales, z czasem, poruszony do głębi przesłaniami Jezusa, sam zapragnął iść Maleńką Drogą Miłości, na którą, jako kapłan, pociągnął wiele dusz. On też otrzymał misję zainicjowania Dzieła Maleńkich Dusz. Napisał też akt zawie­rzenia, który sam codziennie gorliwie odmawia i który proponował Maleńkim Duszom:
O, Jezu, który masz upodobanie w małych i pokornych sercem i objawiasz im tajemnice swojej miłości, uczyń także i mnie duszą małą i pokorną i objaw mi również, dla dobra dusz tajemnicę Twojej miłości. Ty, o Jezu, który dla jednego aktu miłości cały oddajesz się duszy, oddaj się także i mnie, gdyż pragnę żyć miłością dla Ciebie. Amen.

Siostrę Konsolatę paliło pragnienie, aby jak najwięcej dusz weszło na Maleńką Drogę Miłości. W swoim Dzienniczku zapisała: Przed Jezusem uro­czyście wystawionym w Najświętszym Sakramencie objęłam myślą Maleńkie wszystkich wieków, i wszystkie - uprzedzająco - poświęciłam Sercu Jezusa, prosząc Go o ukrycie ich w głębi Jego Najświętszego Serca i strzeżenie ich tam, aby żadna z nich nie zginęła; aby potem zanurzył je w swoich Bo­skich płomieniach, pozwalając wszystkim umrzeć z miłości do Niego... A Maryja będzie je ochraniać, będzie mieć w nich upodobanie i będzie je trzymać pod swoim płaszczem, tak jak to robi z Konsolatą...

Maleńkie będą bardzo kochały Matkę Bożą, ponieważ nieustanny akt miłości, jaki składają Jezusowi, jest darem także dla Najświętszej Panny...

Jezus zapewniał s. Konsolatę:

● Jedno: Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!, wynagradza tysiąc bluĽnierstw. Nie trać czasu! Każdy akt miłości to uratowana dusza!
● Pamiętaj, że jeden akt miłości decyduje o wiecznym zbawieniu jakiejś duszy. Miej zatem wyrzuty sumienia, tracąc choćby jeden taki akt.
● Każdy akt miłości trwa przez całą wieczność.
● Kochaj Mnie, a będziesz szczęśliwa. Im bardziej Mnie będziesz kochać, tym szczęśliwszą będziesz.
● Chcę, aby cały świat wiedział, że Ja jestem Bogiem Miłości, przebaczenia i miłosierdzia.

Orędzie miłości, które dociera do nas przez s. Konsolatę Betrone, klaryskę kapucynkę z Turynu, nabiera znaczenia Ewangelii na nasze czasy, Ewangelii miłości, nadziei i miłosierdzia na czasy nienawiści, rozpaczy, materializmu, hedonizmu, beznadziei i neopogaństwa. Jest ratunkiem i zaradczym środkiem, ofiarowanym przez Boga miłości zagubionemu człowiekowi.

Orędzie to zapowiada nadzieję, ponieważ tylko miłość może uratować ludzkość i świat od klęski (Jan Paweł II).


Informacje o otrzymanych łaskach za wstawiennictwem
sługi Bożej s. Konsolaty Betrone można przesłać pod adres:
Siostry Klaryski Kapucynki
ul. Ks. Kard. E. Dalbora 10, 63-400 Ostrów Wlkp.Na temat maleńkiej drogi miłości i Orędzia Serca Jezusa do świata
zostały już wydane dwie książki:

1. o.Lorenzo Sales, Orędzie miłości Serca Jezusa do świata,
Wyd. DEHON, Kraków 2002;

2. o.Lorenzo Sales, Traktat o maleńkiej drodze miłości,
Wyd. DEHON, Kraków 2007.

Książki te są dostępne w Wydawnictwie lub u Sióstr Klarysek Kapucynek, pod podanym wyżej adresem.


"Kiedy twoje ostatnie Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze zostanie wypowiedziane, Ja je wezmę i poprzez świadectwo twojego życia przekażę milionom dusz, które, choć grzeszne, przyjmą je i pójdą za tobą prostą drogą zawierzenia i miłości, i wszyscy będą Mnie kochać. Chcę, by fala miłości wzniosła się z ziemi ku Niebu!"
(Jezus do Sł. Bożej s. M. Konsolaty)

"Tylko miłość może uratować ludzkość i świat od klęski".
(Jan Paweł II, 17.09.1993)

MODLITWA: Ojcze wszelkiego miłosierdzia, Ty wzbudziłeś wśród nas Twoją służebnicę, siostrę Konsolatę Betrone, aby rozpowszechniać na świecie nieustanną miłość ku Twemu Synowi Jezusowi na prostej drodze zawierzenia i miłości. Spraw, abyśmy i my, kierowani przez Ducha Świętego, byli gorliwymi świadkami Twojej miłości, i w Twojej niezmierzonej dobroci udziel nam za Jej wstawiennictwem łask, których potrzebujemy ..............
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Imprimatur:    Pier Giorgio Micchardi Bp pomocniczy Turynu (11.03.1995 r.)

Siostry Klaryski Kapucynki
ul. Ks. Kard. E. Dalbora 10, 63-400 Ostrów Wlkp.


©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!