banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 21 maja 2019 roku       Jesteś 1265783 naszym gościem.       Osób on-line: 31

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

LITERATURA

O MALEŃKIEJ DRODZE MIŁOŚCITRAKTAT O MALEŃKIEJ DRODZE MIŁOŚCI


o. Lorenzo Sales

To drugie w języku polskim opracowanie na temat Orędzia o nieustannym akcie miłości, które Chrystus objawił ludzkości za pośrednictwem sługi Bożej s. Konsolaty Betrone, klaryski kapucynki z Turynu.

Orędzie jest zaproszeniem do wkroczenia na drogę dziecięctwa duchowego, nazywanej również "drogą królewską", "maluczką drożyną dziecięctwa duchowego", "najszybszą i najprostszą drogą do Nieba" czy właśnie "maleńką (najmniejszą) drogą miłości".
To prawdziwa "szkoła" duchowości pod hasłem Miłości Miłosiernej...


ISBN 978-83-7519-038-0
115x165, s. 140, oprawa miękka

FRAGMENT (z pouczeń Pana Jezusa skierowanych do s. Konsolaty)

"Pragnę od ciebie nieustannego: "Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!", od chwili porannego przebudzenia się aż do wieczornego zaśnięcia. Jeśli wierzysz, że jestem Wszechmnogący, wierz także, że jestem w stanie udzielić ci łaski życia w nieustannej miłości; Ja tego chcę.
Kochaj Mnie nieustannie. Nie jest ważne, czy sercem z lodu, czy z kamienia. Wszystko na tym polega, od tego zależy: od nieustannego aktu miłości. "

SPIS TREŚCI

Wstęp do wydania polskiego
Wprowadzenie do wydania włoskiego
Rozdział I
Miłość a akty miłości (p. 1-10)
Rozdział II
Formuła nieustannego aktu miłości (p. 11-17)
Rozdział III
Nieustanność aktu miłości (p. 18-22)
Rozdział IV
Dziewictwo nieustannego aktu miłości (p. 23-35)
Rozdział V
Odpowiedzi na niektóre pytania (p. 36-39)
Rozdział VI
"Tak" - każdemu z uśmiechem, widząc we wszystkich Jezusa (p. 40-52)
Rozdział VII
"Tak" - na wszystko, z dziękczynieniem (p. 53-60)
Rozdział VIII
"Maleńka droga miłości" i apostolstwo (p. 61-65)
Rozdział IX
Dzieło "Maleńkkich" (p. 66-94)

Dodatek:
Sługa Boża s. Konsolata Betrone - szkic biograficzny
List s. Konsolaty do "Maleńkich"
Siostra Konsolata oddaje "Aniołki" pod opiekę "Maleńkich"
Myśli s. Konsolaty o nieustannym akcie miłości...
Modlitwa s. Konsolaty (o heroiczną wierność "maleńkiej drodze")
Sługa Boży o. Lorenzo Sales - szkic biograficzny
Modlitwa o. Lorenzo Salesa (o uproszenie łask za wstawiennictwem s. Konsolaty)
Modlitwa o beatyfikację służebnicy Bożej s. Konsolaty Betrone

***

ORĘDZIE MIŁOŚCI SERCA JEZUSA DO ŚWIATA - duchowa droga siostry Konsolaty Betrone,
przekład z jęz. włoskiego: o. Andrzej Józef Zębik OFMCapo. Lorenzo Sales Orędzie miłości Serca Jezusa do świata przekazuje nam łagodny, a zarazem mocny głos osoby, która żyła podczas rozszalałej burzy, gromadząc w swym wnętrzu cały ból ziemi i blask nieba.
Cenne dziedzictwo zapisane na tych stronicach ma zachęcić czytelnika, by nie czytał ich pobieżnie, ale się nad nimi zastanawiał i w ten sposób odniósł pożytek. Chodzi tu bowiem o słowa Jezusa Chrystusa. A kiedy mówi Nauczyciel, każdy, kto czuje się Jego uczniem, powinien z czcią przyjąć i gorliwie zachowywać to, co On mu powiedział.
Proponując na nowo w XXI wieku ewangeliczną konieczność "modlenia się zawsze, bez ustanku" (por. Łk 18, 1), orędzie, które dociera do nas przez Klaryskę Kapucynkę z Turynu, nabiera znaczenia Ewangelii naszych czasów - Ewangelii miłości, nadziei i miłosierdzia na lata nienawiści, rozpaczy i oddalenia od Boga.


ISBN 83-89433-14-1
115x165, s. 336, miękka oprawa

   SPIS TREŚCI

Prezentacja
Wstęp do wydania polskiego
Krótki życiorys sługi Bożej siostry Konsolaty Betrone

Wprowadzenie
"Wyzwanie" mistyki
Aktualność orędzia
"Imprimatur" miłości
Droga zawierzenia
"Pokorny trud" ojca Lorenzo Sales

Rozdział I
Śladami świętej Teresy od Dzieciątka Jezus
Siostra Konsolata i Dzieje duszy
Ten sam duch
Boże preferencje
... i Boże upodobania

Rozdział II
Życie miłości i cnoty chrześcijańskie
Uwierzyć Miłości
Pokładać nadzieję w Miłości
Zaufać Miłości
Umiłować Miłość

Rozdział III
Życie miłością i doskonałość chrześcijańska
Miłość i świętość
Miłość do Jezusa i bliskość z Nim
Intymność miłości w dziewictwie ducha
Przez miłość wszystko oddaje się Jezusowi
Miłość wszystko otrzymuje od Jezusa
O niektórych owocach życia miłości

Rozdział IV
Urzeczywistnianie życia miłości w nieustannym akcie miłości ku Bogu
Przemienić życie w doskonały akt miłości
Przydatność formuły
Formuła nieustannego aktu miłości
Jak rozumieć nieustanny akt miłości
Boskie żądania nieustannego aktu miłości
Duchowa płodność nieustannego aktu miłości

Rozdział V
Doskonałość życia miłości w doskonałości nieustającego aktu miłości
Wstęp
Ciągłość miłości w nieustannym akcie miłości
Dziewictwo miłości w dziewictwie aktu miłości
Intensywność miłości w intensywności aktu miłości
Miłość zawierzenia i nieustanny akt miłości

Rozdział VI
Nieustanny akt miłości w życiu duchowym siostry Konsolaty
Akt miłości a modlitwy ustne
Akt miłości a medytacja
Akt miłości a czytania duchowne
Akt miłości a szczegółowy rachunek sumienia
Akt miłości a dzień skupienia
Akt miłości w różnych stanach ducha
Na szczytach heroizmu w nieustannym akcie miłości

Rozdział VII
Konkretny owoc Bożego orędzia - Dzieło "Najmniejszych"
Jezus objawia siostrze Konsolacie Dzieło "Najmniejszych"
Konsekracja pierwszej najmniejszej
Siostra Konsolata i Dzieło Najmniejszych
Najmniejsze i Najświętsza Maryja Panna
Najmniejsze i siostra Konsolata
Śmierć pierwszej najmniejszej
Siostra Konsolata do najmniejszych
Do tych, które nie są najmniejsze
Nieustanny akt miłości i praktyka cnót

Zakończenie
Powrócić do źródła
Prawo miłości
Zło i środek zaradczy
Nowy dar Serca Jezusowego
Przypisy
Dodatek
Kalendarium życia siostry Konstanty (Pieriny Betrone)
"Najdroższa Najmniejsza Serca Jezusowego"
List siostry Konsolaty do Najmniejszych
Modlitwa o beatyfikacje służebnicy Bożej s. Konsolaty Betrone
Szkic biograficzny ojca Lorenzo Sales
Do Ciebie, o Panie!
(Modlitwa końcowa o. Lorenzo Sales)

FRAGMENT

    Siostra Konsolata była osobą czynu. Jej świętą ambicją było tak przeżyć dzień, by wieczorem móc sobie powiedzieć, że poświęcała się całkowicie wszystkim. Pracy jej nie brakowało. Pracowała jako sekretarka, kucharka, furtianka i szewc. Zawsze była gotowa do podjęcia posług, o które ją proszono. Zdarzało się, że z powodu wielu różnych obowiązków martwiła się, że nie zdąży ze wszystkim na czas. Oto, jak upomniał ją Jezus w jednej z takich sytuacji (8 września 1936 r.): Ucisz [w sobie] każdy głos, oprócz "Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie dusze!", będąc pewna, że Ja myślę i troszczę się o wszystko, także o to, by znaleźć czas na naprawienie sandałów.
Widzisz, to szatan usiłuje przygnębić cię pracą i chce cię zadręczyć tym, że naraz otrzymujesz kilka różnych obowiązków. Tymczasem Ja pomyślę o wszystkim, postaram się, abyś znalazła potrzebny czas na wszystko.


©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!