banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 21 marca 2019 roku       Jesteś 1247469 naszym gościem.       Osób on-line: 40


Konferencja


    Święte Triduum Paschalne - Wielki Piątek


    
  Dusze umiłowane! Dusze maleńkie! Dusze, które sobie Jezus szczególnie upodobał, wybrał! On potrzebuje nas! Potrzebuje naszej miłości! Potrzebuję naszej obecności! Naszej bliskości! Trwajmy przy swoim Bogu! Bądźmy przy swoim Zbawicielu! Teraz! Właśnie teraz! Oto bowiem rozpoczyna się już ostatni etap prowadzący do zbawienia. Najtrudniejszy! Najboleśniejszy! Jakże Jezus potrzebuje teraz dusz, serc, które będą przy Nim.
    
     Ukryj się, duszo najmniejsza, w Sercu Jezusa. On poniesie ciebie w Nim. Ukryj się w Jezusie - będziesz świadkiem i uczestnikiem Jego cierpienia. Ukryj się ty, która jesteś Jego miłością, On chce dzielić z tobą wszystko i do końca. Dziecię Jego! On bierze ciebie w swoje dłonie i ukrywa w sobie. Jakże kocha ciebie, jakże miłuje. Ileż wzruszenia budzisz w Nim, gdy z taką prostotą i wytrwałością starasz się być przy Jezusie. To jest dla Niego najważniejsze - twoja wytrwałość, twoje zapomnienie o sobie, a ciągłe wpatrywanie się w Niego. Twój wzrok pełen miłości, pełen współczucia. Twoje oczy wyrażające umiłowanie do końca aż po cierpienie. Jezus widzi w tobie, duszo maleńka, wielką tęsknotę za Nim. Widzi pragnienie, by być przy Nim, by Mu towarzyszyć, by współcierpieć. On widzi, duszo najmniejsza, jak włączasz się w mękę Jego, jak całą sobą otwierasz się na Jego i wręcz przyzywasz Go, by udzielił ci choć odrobiny swego cierpienia. On daję ci je. Jest Jego darem dla ciebie - duszy tak bardzo umiłowanej.
    
     Jesteś, duszo wybrana, już w Sercu Jezusa, z Nim zjednoczona. Zatem, co Jego, to i twoim jest. Teraz twoją staje się miłość ofiarna, twoim jest Jego cierpienie, do ciebie należy Zbawienie. Dysponuj, duszo umiłowana przez Jezusa, Jego męką, Zdrojami Miłosiernymi, Jego ranami, cierpieniem, bólem. Dysponuj Jezusem, bo cały jest twój. W tej męce cały się oddaje tobie, wszystko, co Jego - do ciebie należy. Po to przyszedł, po to stał się człowiekiem, po to zgodził się przyjąć wolę Ojca, by teraz oddać wszystko duszy, która Go przyjmuje. Jesteś dla Niego pomocą, jesteś dla Niego wsparciem, jesteś umocnieniem, nadzieją i ufnością. Jesteś ukojeniem w bólu, zabliźnieniem ran. Pocałunkiem złożonym na zbolałym Sercu. Z miłością, czułością zabiera ciebie teraz na ostatnią Drogę swoją po ziemi, ziemi niegościnnej, choć tak przez Niego umiłowanej. Towarzysz Mu sercem, myślą, wolą. Będzie Mu lżej nieść ten Krzyż.
    
     Niech Bóg błogosławi nas, dusze najmniejsze, które idą z Jezusem na sam szczyt Golgoty. Niech poprowadzi nas Duch Święty.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!