banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 23 lutego 2019 roku       Jesteś 1238807 naszym gościem.       Osób on-line: 33


Konferencja


    Święte Triduum Paschalne - Wielka Sobota


    
  Umiłowana duszo maleńka. Jezus czeka na twoje „tak” u Jego Grobu. Jezus czeka na twoje „tak’ dotyczące modlitwy za grzeszników. Na twoje „tak” odnośnie ofiarowania się za dusze, które same nie chcą przyjść do Boga, nie chcą przyjąć Jego daru Zbawienia, nie chcą Jego miłości. Modlitwa za nie i ofiarowanie się jest jedyną formą, która może uratować je. Toteż módl się, w tej intencji przyjmuj Jezusa podczas Eucharystii i za nie ofiarowuj Bogu swoje życie.
    
     Duszo maleńka, Jezus ukrywa ciebie w swoim Sercu. On leży dzisiaj w Grobie. Jego ciało tak potwornie umęczone spoczywa teraz na łożu śmierci. Zamknięte, więc nikt już nie może przeszkodzić Jezusowi, nie może dręczyć Go i niepokoić. Jednak, duszo najmniejsza, ten czas nie jest czasem bezczynności. Wczoraj Jezus przekazał nas Matce swojej, jako Jej dzieci. Wzięła nas do swojego serca. Teraz jesteśmy w Nim. A że jest to Serce Matki całkowicie należące do Syna, więc w ten sposób i my - Jej dzieci, należymy do Jezusa. Możemy razem jednoczyć się z Jego Duchem, Matka Jezusa i my - Jej dzieci w Niej ukryte. Jeśli tylko tego zapragniemy, możemy uczestniczyć w Jej modlitwie u Grobu, w Jej adoracji Jezusa, w Jej ciągłym miłowaniu Go, Jego męki, Jego śmierci, Jego zbawczego dzieła.
    
     Ten czas należy dobrze spożytkować, aby nie stracić ani sekundy. Już niedługo Jezus Zmartwychwstanie. Módlmy się za wszystkie dusze odłączone od Boga, za tych którzy odeszli, którzy walczą z Kościołem, módlmy się za kapłanów, za osoby konsekrowane. Potrzeba modlitwy, wielkiej modlitwy. Za Kościół, za Papieża, za duchowieństwo, o odrodzenie życia wiary, odrodzenie prawdziwej Miłości w sercach, o otwarcie na Ducha Świętego, o posłuszeństwo i wierność powołaniu, o pokorę. Jakże wielkiej potrzeba modlitwy. Właśnie teraz, gdy Jezus umarł, ale oczekujemy na Jego Zmartwychwstanie, które przecież niesie nowe życie. Właśnie teraz, gdy ma się dokonywać odnowienie całej ziemi. Całego świata.
    
     Zmartwychwstanie nie jest zwykłym wydarzeniem. Ono ma pewne konsekwencje! Przecież to Zmartwychwstanie Boga! To niezwykła, niepojęta Tajemnica! To cudowne Misterium! To święty czas rodzenia się „nowego”, to czas odrodzenia, czas, gdy wszystko i każdy z osobna może doznać wewnętrznego oczyszczenia, przemiany! Jutro rano świat nie będzie już ten sam, co dzisiaj! Bo Chrystus pokona śmierć i Zmartwychwstanie! I przyniesie tobie NOWE ŻYCIE! Nową jego jakość! Będziesz miał nowe serce, nowe spojrzenie na świat, na siebie, nową duszę, bo obmytą w Jego Krwi! Cały będziesz odrodzony! Tylko musisz tego zapragnąć i o to poprosić! A potem trwać w oczekiwaniu na ten radosny, niedzielny poranek, kiedy Jezus przyjdzie specjalnie po ciebie! Przyjdzie Zmartwychwstały, by poprowadzić ciebie nową drogą, przez nowe życie, w nowym świecie!
    
     Módl się, duszo maleńka, by wiele dusz mogło zaznawać tej radości. Módl cię, by niebywała radość tego niezwykłego Poranka stała się udziałem  wielu dusz! To nic, że jest tak dużo tych, którzy nie wierzą, nie przyjmują, nie świętują. Na to nie patrz! Patrz na Jezusa! Umarł za niewierzących, by uwierzyli. Za szyderców, by spokornieli! Za zabójców, by przyjęli nowe życie! On umarł za wszystkich, bo wszystkich kocha! Pragnie i oczekuje tego od ciebie, że teraz ty, która tak wiele od Niego otrzymałaś, będziesz dzielić się z innymi tymi łaskami. Zatem módl się o nawrócenia, módl się o oczyszczenie dusz, módl się o przejrzenie na oczy zabłąkanych, módl się za kapłanów i inne osoby konsekrowane, które się bardzo pogubiły, módl się w ten czas niebywałej Łaski! Bowiem wraz ze Zmartwychwstaniem Jezusa rozleje się na ziemię Boże błogosławieństwo, Boża łaska. Boże Zmartwychwstanie dotknie ziemię!
    
     Czy rozumiesz? Duszo Moja. Moc, jaka temu będzie towarzyszyć, może w jednej chwili przemienić świat! Potrzeba tylko jednego - dusz, które będą się o to modlić z wiarą i ufnością. Dusz, które będą o to prosić. Dusz, które siebie dadzą w zamian za odrodzenie świata, za odrodzenie ludzkich serc! Dusz ofiarnych! Dusz zupełnie oddanych Bogu, Jemu całkowicie zawierzonych! Duszo Moja umiłowana! Świat umiera! Potrzeba Zmartwychwstania! Skoro świat żyje nienawiścią, potrzeba miłości. Skoro świat żyje kłamstwem potrzeba Prawdy. Skoro świat żyje obłudą, potrzeba świadectwa bardzo czytelnego. Skoro idzie ku przepaści, ku otchłaniom piekła, potrzeba dusz, które już na ziemi żyć będą Niebem. Odrzucenie Boga wymaga dusz, które Jemu zupełnie i całkowicie się oddadzą!  I tu nie chodzi o osoby konsekrowane, kapłanów, zakonników! Tu chodzi o rzesze dusz najmniejszych, zwykłych, szarych ludzi, żyjących w różnych środowiskach! Złu należy przeciwstawić Dobro! Nienawiści należy przeciwstawić Miłość. Ale to musi być Miłość Totalna, Doskonała, Czysta. Po prostu Boska! Nie jesteśmy w stanie taką miłością kochać! Trzeba całego siebie oddać Bogu, by On mógł całkowicie przejmując człowiecze serce, kochać w nim innych ludzi. Tylko wtedy, gdy będziemy cali należeli do Boga, Bóg będzie poprzez nasze serca kochał nasze otoczenie. Wtedy Miłość Doskonała będzie w nas, pośród nas. Będzie nas przemieniać i nasze środowiska. Wtedy nastąpi wielki triumf Miłości!
    
     Módlmy się dzisiaj szczególnie za odrodzenie świata i zatriumfowanie w nim Bożej Miłości. Módlmy się zanurzając cały świat, wszystkich ludzi w ranach Jezusa, Jego Zdrojach Miłosiernych. Bądźmy naczyniami pełnymi Krwi Chrystusa, by w nich nieustannie oczyszczać swoje dusze i dusze swoich bliskich. We Krwi Baranka zanurzajmy cały świat, bo świat tego potrzebuje. Módlmy się! Módlmy się! Módlmy się! Modlitwa ma niebywałą moc! My sami jesteśmy bardzo słabi, ale modląc się z ufnością, możemy przenosić góry! Módlmy się dzisiaj z Matką Bożą. W Jej Sercu jesteśmy najbliżej Jezusa Zmartwychwstałego.
    
     Niech Bóg błogosławi nam i wspomaga, byśmy trwali razem z Maryją na modlitwie w intencji całego świata.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!