banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 25 marca 2019 roku       Jesteś 1248830 naszym gościem.       Osób on-line: 39


Konferencja


    Święto wszystkich dusz w Niebie


    

Konferencja na Uroczystość Wszystkich Świętych

Radujmy się razem ze Świętymi. Śpiewajmy „Hosanna” swojemu Królowi. Otwórzmy serce na Świat Duchowy. Włączmy się w to Święto wszystkich dusz w Niebie. Dzisiaj dzień szczególny. Uroczystość Wszystkich Świętych. Ileż radości przysparza ono Bogu i Świętym. Święci są odbiciem Bożej miłości. Są odbiciem samego Nieba. W nich i poprzez nich Niebo schodzi do nas na ziemię. Dzieje się to zarówno za ich ziemskiego życia, ale i po ich śmierci, kiedy wstawiając się za nami wypraszają nam wszelkie Boże błogosławieństwo. Święci są radością Boga, Jego miłością. On „Rozsiewa” ich po całym świecie, by świat dowiedział się o Bożej miłości. Są niejako przedłużeniem ramion Boga. Są Jego Sercem, które daje ludziom.

Poprzez Świętych Bóg ukazuje światu znaczenie Krzyża - najwyższy wymiar miłości, cud Eucharystii - Jego żywą obecność pośród nas, objawia nam istotę życia w Bogu i z Bogiem, ukazuje sens tego życia, wskazuje na wartość. Święci są Jego oczkiem w głowie, umiłowanym ludem, ludem wybranym, szczególnie ubogaconym, któremu daje więcej, niż innym. Bowiem zdecydowali się oddać Bogu wszystko. Bóg nie mógłby pozostać im dłużny. Daje im zatem również wszystko, całego siebie. On udziela im siebie w najwyższym wymiarze. Ich udziałem staje się życie Boga. Są wprowadzani w najgłębsze pokłady Bożej istotności, Jego życia, bytu. Dotykają samego sedna. I żyją nim. Są przepojeni Bożą Miłością. Nią napełnieni, nakarmieni, nią przemienieni w Boga. Każda cząsteczka ich jestestwa została przeistoczona w Bożą. I mimo, że stanowi nadal danego Świętego, to jest Boga na wskroś. Święty jaśnieje Bogiem, Jego blaskiem, Jego świętością, Jego Miłością, Jego Prawdą. Jest niczym Bóg, choć nadal sobą. Ale to już inna osoba.

Kontakt ze Świętym może przemienić i nasze życie. Trzeba jedynie, abyśmy uwierzyli i tego zapragnęli. Módlmy się o łaskę zrozumienia, łaskę poznania tajemnicy Świętych obcowania. W dniu dzisiejszym mamy tę możliwość wyproszenia tak wiele dla swoich bliskich i siebie. Dzisiaj mamy możliwość i niebywałą okazję wzięcia udziału w wielkim „Hosanna”, jakie Święci wyśpiewują Bogu nieustannie. Dzisiaj szczególnie. Święci są najradośniejszymi ludźmi na świecie. Przemienieni Bożą Miłością, wypełnieni szczęściem po brzegi z radością śpiewają Bogu nieustannie hymn uwielbienia. My możemy zostać w to uwielbienie włączeni.

Ich uwielbienie różni się od naszego.  Święci oglądają Boga twarzą w twarz. Mogą pełniej uwielbić, po poznali. My tego uczynić nie jesteśmy w stanie o własnych siłach, bo nie poznaliśmy, ale dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, gdy możemy włączyć się w to wielkie „Hosanna” wyśpiewywane przez całe Niebo. Możemy w tym uczestniczyć! Otwórzmy serca i zapragnijmy ogromnie włączenia w wielką chwałę Boga w Niebie. Poprośmy Ducha Świętego, by dał nam zrozumienie, o co się modlimy. Niech usposobi nasze serca do wielkiej chwały, czci, hołdu, jakie składane są Bogu nieustannie przez Świętych. Niech dzisiaj z naszych serc popłynie wielka chwała, hymn uwielbienia w złączeniu z uwielbieniem Świętych. Niech dusze nasze wyrażają wielką wdzięczność Bogu za cud stworzenia, cud powołania do życia Świętych, będących odbiciem życia samego Boga. Niech to uwielbienie zanurzy nas w Świętych obcowanie. Niech pomoże nam z radością przeżyć dzień, który należy poświęcić cały Bogu, jako wyraz wdzięczności za niepojętą Miłość okazaną światu poprzez dusze Świętych. Swoje serca otwórzmy też na ich obecność. Wypraszajmy łaski dla bliskich, dla siebie. Możemy prosić o wiele. Nie obawiajmy się.

Bóg daje nam Świętych! Nie zamyka ich dla siebie w Niebie, ale Niebo otwiera nad nami i daje nam swoich Świętych! Bóg posyła swoich Świętych do nas! Są Jego cząstką! Zbliżając się do Świętego, zbliżamy się do Boga i doświadczamy Jego Miłości!  Boża Miłość jest w Jego Świętych! Boże życie jest w Jego Świętych. Bóg jest w nich! Prośmy za ich wstawiennictwem o co chcemy, prośmy, a da nam, bo w taki dzień szczególnie nie potrafi oprzeć się prośbom Jego wybranych, Jego umiłowanych Świętych. Niech cały Kościół zjednoczy się dzisiaj w modlitwie uwielbienia! Niech cały Kościół, ten na ziemi, ten w czyśćcu i w Niebie jednym głosem wyznaje miłość Bogu, wiarę i ufność. Niech modli się za swoje dzieci, wszystkie dzieci na ziemi i w czyśćcu, niech wyprasza łaskę nawrócenia, łaskę wytrwania, łaskę otwarcia Nieba dla dusz. Niech Miłość ogarnie dusze, które z miłością będą się modlić. Niech Miłość zjednoczy cały Kościół, wszystkich jego członków.  Zanurzajmy się w Miłości, módlmy się z miłością! Jakże to ważne! Miłość! Miłość jest siłą jednoczącą! Miłość nas połączy! Miłość sprawi, że poczujemy jedność ze Świętymi w Niebie i z duszami czyśćcowymi. A to poczucie jedności da nam moc, da siłę, wzmocni wiarę, wleje ufność i sprawi, że Świat Ducha otwierać będzie przed nami swoje tajemnice. Życie w jedności z całym Kościołem pozwoli odbudować Kościół na ziemi. Święci i dusze czyśćcowe są ważną częścią tego Kościoła. Brak należytej więzi osłabia nas, bowiem nie jesteśmy wtedy pełnią. O, módlmy się z miłością o jedność całego Kościoła, o zacieśnienie więzi wszystkich jego członków i korzystajmy z tego wielkiego Bożego daru, jakim są dla nas, żyjących na ziemi, Święci. Niech Bóg błogosławi nas.


poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!