banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 25 maja 2019 roku       Jesteś 1266640 naszym gościem.       Osób on-line: 28

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Konferencja


    Warto poświęcić wiele, aby uzyskać jeszcze więcej


    
Uwierzmy, że będzie to dla nas czas święty - Święto Miłości
    Słowo dot. Wieczernika Ogólnopolskiego w Ostrowie Wlkp.
    
  Kochani, przygotowujemy się do ważnego wydarzenia w naszej Wspólnocie. Do wielkiego uwielbienia Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia. Uwielbienie Boga jest najwspanialszą modlitwą, jest niezmiernie ważną modlitwą w życiu każdej duszy. Modlitwą, która pomaga duszy wyjść poza krąg własnego ja. Modlitwą, która sprawia iż dusza unosi się i niejako zasiada pośród Aniołów i Świętych, którzy wielbią Bożą Miłość, Boże Miłosierdzie, Bożą Doskonałość i Świętość. A ich uwielbienie jest czyste, bowiem niczego już nie potrzebują co związane jest z ziemskim bytem, żyją już w wiecznej szczęśliwości z Bogiem, a serca wypełnia nieustannie uwielbienie, dziękczynienie. Ich uwielbienie jest najdoskonalsze. Człowiek żyjący na ziemi stale czegoś potrzebuje i o coś prosi, jednak wielbiąc Boga, dziękując za wszelkie dobro, wchodząc całemu w uwielbienie staje w szeregach wraz ze Świętymi i Aniołami. Jego uwielbienie zbliża się do doskonałości modlitwy Świętych i Aniołów. Jednocześnie Bóg właśnie taką modlitwę przyjmuje ze szczególna radością. Radość Jego objawia się w Miłości, którą obejmuje świat. I chociaż Jego Miłość jest nieskończona i nie ma granic, to można powiedzieć, że podczas uwielbienia Bóg jeszcze bardziej tą Miłością obdarza dusze wielbiące Go. Za pośrednictwem tych dusz Swoją Miłością i Miłosierdziem obdarza świat.
    
    Zatem zapragnijmy tego, by nasze uwielbienie podczas Wieczernika Ogólnopolskiego w Ostrowie Wlkp. było czynione czystymi sercami, z czystymi intencjami doskonałego uwielbienia Boga za wszelkie dobro, które spotkało i spotyka nas, naszą Wspólnotę i dusze najmniejsze na całym świecie, a za naszym pośrednictwem cały świat. Niech nasza modlitwa rozraduje Serce Boga i przyczyni się do wielkiego wylewu radości Bożego Serca w postaci Miłości, błogosławieństwa Miłości, Miłosierdzia obejmującego nasze serca i całą ziemię. W postaci wylewu Miłości Bożej sięgającego we wszystkie kierunki historii czasu i przestrzeni, a więc sięgając w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Niech dokona się to rzeczywiście w ogromnym wymiarze. Niech nasze serca będą tego świadome. Zadbajmy o to, by serca nasze były czyste, by pragnęły tylko Miłości dla całego świata, tryumfu Miłości w każdym sercu i w każdej duszy. Niech pragną Boga dla każdego.
    
    Na początku Wieczernika i naszego uwielbienia, naszej modlitwy, wezwiemy Ducha Świętego, aby On poprowadził całe spotkanie, aby to On modlił się w nas, aby to On był Duchem Miłości, który zapanuje w tym czasie pośród nas i obejmie wszystkich uczestników. Duch Święty jest Duchem Jezusa, zatem i Jezus obecny będzie pośród nas, zarówno poprzez swojego Ducha - Ducha Świętego, poprzez Eucharystię - Ciało i Krew, poprzez Krzyż. Będzie nieustannie obecny pośród nas. Serca, które przyjmować Go będą, miłować ogromnie, będą przyjmować Ojca, bowiem Ojciec i Syn jedno stanowią. Tak więc Cała Trójca Święta zstąpi tego dnia pośród nas i wraz z nami świętować będzie.
    
    Uwierzmy, że będzie to zatem dla nas czas święty - Święto Miłości, będzie to czas uwielbienia Boga i wielkiego wylewu Miłości, Miłosierdzia na świat. Będzie to czas Bożej Obecności pośród nas w sposób szczególny. Będzie to spotkanie naszych serc, naszych dusz z Bogiem, zjednoczenie z Nim, otwarcie serc na Ducha Świętego, prośba o Jego przyjście i wylew Ducha Świętego na nas. Wszystkie serca zostaną umocnione, podbudowane i z nową siłą, mocną wiarą, ufnością i miłością będziemy iść ku wielkiemu zwycięstwu, ostatecznemu zwycięstwu Boga nad światem, zwycięstwu Jego Miłości nad światem. Otrzymamy moc, otrzymamy siłę, aby stawić czoła przeszkodom i trudnościom. Nasze serca staną się mężne i odważne, aby podejmować wszelkie trudy, aby nie bać się w obliczu zła wyznawać z siłą i mocą wiarę w Jezusa, w Boga i zwycięstwo Jego Miłości. Otrzymamy również światło do naszych serc, aby dobrze widzieć i słyszeć to co Boże, aby mieć rozeznanie prawdy i kłamstwa, wyczucie wrażliwość serca na zło i dobro, i siłę by wybierać to co dobre, to co jest Prawdą. Bo obecnie w człowieku zatarły się te różnice, granice i nie ma już sił, by dokonywać właściwych wyborów. Uwierzmy, że my otrzymamy to wszystko.
    
    Postarajmy się, by serca nasze były czyste, przygotowane, otwarte, i z ufnością przyjmujące ten wielki dar z Nieba. Już wzywajmy Ducha Świętego, już się przygotowujmy i już oczekujmy z niecierpliwością, z wielkim pragnieniem w naszych sercach, i z miłością pokonujmy wszelkie trudy, podejmując wszelki wysiłek, aby uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu. Warto poświęcić wiele, aby uzyskać jeszcze więcej. Ci, którzy rzeczywiście nie będą mogli uczestniczyć fizycznie w tym Wieczerniku niech jednoczą się duchowo w modlitwie, starają się tego dnia uczestniczyć we Mszy Świętej, jeśli to będzie możliwe mniej więcej w tym samym czasie, w którym będzie sprawowana Eucharystia podczas Wieczernika w Ostrowie, jednak każde uczestnictwo we Mszy Świętej, czy to rano, czy wieczorem, czy w południe będzie przez Boga szczególnie pobłogosławione, jeśli dusza wyrazi pragnienie zjednoczenia z Wieczernikiem. I wszystkie łaski spływać będą na tych, którzy będą łączyć się z duszami najmniejszymi wielbiącymi Boga podczas Wieczernika. Wszystko spłynie na dusze najmniejsze, na dusze otwarte i dusze pragnące, spragnione tych łask. Wszyscy ci otrzymają w sposób szczególny. Poprzez te dusze otrzyma cały świat.
    
    Boże błogosławieństwo Miłości i Miłosierdzia. Tryumf Miłości, Bożej Miłości, Tryumf Bożego Miłosierdzia już się rozpoczął. Niech rozwija się w nas i poprzez nas. Niech Bóg błogosławi nas.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!