banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 25 marca 2019 roku       Jesteś 1248561 naszym gościem.       Osób on-line: 23


Konferencja


    Pouczenie dotyczące Rocznicy Objawień


    
  Zesłanie Ducha Świętego – 12 czerwca 2011 
Serce Jezusa nabrzmiałe jest miłością, przepełnione jest miłością. Ono bardzo pragnie wylać swoją miłość na wszystkich ludzi (wszystkie dzieci). Szczególnie na tych, którzy całym sercem przyjmują orędzia starając się nimi żyć. Bóg zaprasza nas w to miejsce, na którym nieustannie jest Jego Serce, są skrzydła Jego opieki, nad którym nieustannie unosi się Jego Duch, nad którym nieustannie jest deszcz miłości. Zaprasza nas w to miejsce, w ten czas.
    
    Bóg obiera zazwyczaj taki czas, kiedy pragnie jeszcze więcej, jeszcze bardziej obdarzyć swoim błogosławieństwem ludzkość. My będziemy niejako przedstawicielami ludzkości. Wszyscy, którzy tam przybędą w rocznicę objawień, będą przedstawicielami swoich środowisk, swoich parafii, swoich narodów, wszystkich krajów. My, którzy mamy serca otwarte, serca, które pragną słuchać i żyć orędziami, my zostaniemy obdarzeni niezmierną ogromną miłością samego Boga po to, byśmy mogli tę miłość później zanieść do swoich domów i środowisk. My otrzymamy tę łaskę, to błogosławieństwo, rocznicowe błogosławieństwo. Również nasze serca będą mogły więcej rozumieć z tego, co będzie się dokonywało podczas objawień, z tego, co się do tej pory już dokonało i co będzie się dziać dalej. My!
    
    Zatem przyjmując dzisiaj Ducha Świętego starajmy się coraz bardziej na Niego otwierać z wiarą i ufnością przyjmując wszystko jako przygotowanie do pełniejszego przeżycia samej rocznicy objawień, do spotkania z Bogiem, bliskiego spotkania serca z Bogiem. Prośmy Ducha Świętego, aby pomagał nam otwierać się na obecność Maryi, na Jej prowadzenie nas. Aby pomagał nam rozumieć serce Matki Bożej, serce Maryi. Byśmy i my mogli sercem rozumieć, przyjmować. Bowiem sercem można więcej, pełniej, doskonalej rozumieć. A to, co przekazuje nam Królowa Pokoju, to, co przekazuje całemu światu jest przecież sprawą Nieba, jest pragnieniem Boga, Jego wolą. A więc aby Go lepiej zrozumieć prośmy o otwartość serca i o przyjmowanie sercem Serca Matki.
    
    Niech nasze serca zapłoną wielką miłością, niech nasze serca się rozradują. Niech będą gotowe na ten przepiękny czas, w którym przeżywać będziemy radość, miłość. W którym Bóg pragnie spotykać się z każdym z nas. Pragnie każdego z nas obdarzać samym Sobą. Otwierajmy serca, byśmy mogli przyjmować nowe życie. Byśmy mogli żyć od nowa, na nowo. Byśmy żyli tak, jak tego oczekuje Bóg. Jak pragnie, by w nas, poprzez nasze serca odradzał się Kościół. By poprzez nas, nasze serca wstępowało w Niego nowe życie. By poprzez nasze serca zapłonęła wielka miłość w Kościele, dająca poznanie, pomagająca rozwiązać wszelkie trudności i problemy, pobudzająca do wzrostu, doskonaląca, prowadząca ku świętości.
    
    Czasu jest tak niewiele. Nie marnujmy czasu na niepotrzebne rzeczy i sprawy, które przemijają. Starajmy się jak najlepiej przygotowywać do tych kolejnych etapów, kolejnych naszych spotkań, do kolejnych Świąt, Uroczystości, które przeżywa Kościół. Starajmy się my, dusze maleńkie, przeżywać je bardzo głęboko, w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem, byśmy rzeczywiście już wkraczali w Niebo.
    
    Niech Bóg przez wstawiennictwo NMP Królowej Pokoju błogosławi nas.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!