banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 25 marca 2019 roku       Jesteś 1248826 naszym gościem.       Osób on-line: 34


Konferencja


    Mamy zadbać, aby serca nasze były jak najczystsze


    
8 lipca 2011
    
Pokój wam, Dusze Najmniejsze! Zwróćmy dzisiaj naszą uwagę na czystość serca, czystość duszy, na naszą czystość.
    
Czystość wiąże się:
    
- z otwartością na samego Boga,
    
- ze zgodą na to, kim się jest i kim jest Bóg.
    
- z rezygnacją z tego, co ludzkie, z miłości własnej.
    
- ze zjednoczeniem z Bogiem.
    
    Spróbujmy uświadomić sobie, iż życie, jakiego pragniemy - życie w świętości, w doskonałości, życie w czystości, to życie w zjednoczeniu. Aby to osiągnąć należy rezygnować nieustannie, codziennie z samego siebie, z tego, co ludzkie, przyjmując raz na zawsze, iż tylko Bóg jest doskonały i to co Boskie jest święte, natomiast to, co ludzkie jest skażone. Dopiero wtedy, kiedy człowiek rezygnuje z siebie, kiedy stara się żyć w zgodzie z wolą Boga, dopiero wtedy przyjmuje czystość i dopiero wtedy prawdziwie, rzeczywiście może w nim żyć Bóg. Wtedy człowiek nie musi martwić się, ponieważ jego życie, jego postawa, jego słowa wyrażają pragnienia Boga. Jednak by to osiągnąć potrzeba prawdziwie mozolnej pracy nad sobą, wielkiego wysiłku, ciągłego pilnowania, by w serce nie zakradało się to, co jest typowo ludzkie.
    
    Świętość na ziemi nie jest błogostanem, w którym człowiek bez żadnego wysiłku przebywa nieustannie. Świętość jest trudem, jest wysiłkiem, jest ciągłym dążeniem ku niej samej, jest nieustannym otwieraniem się na rzeczywistość duchową, z jednoczesnym ciągłym deptaniem tego, co człowiecze, tego, co tak bardzo ludzkie; jest ciągłym przezwyciężaniem własnych słabości, ciągłym zmaganiem się ze swoim człowieczeństwem, tak bardzo ciągnącym duszę w dół, ku ziemi. To prawda, wielu świętych przeżywało przeróżne stany i chwile, kiedy dzięki łasce samego Boga przebywali w Jego obecności. I dokonywało się to nie za ich sprawą, nie za ich wysiłkiem, ale dzięki samemu Bogu. Nie oznacza to jednak, iż ich codzienność nie była trudem, zmaganiem się z samym sobą. Trud ten opłaca się, ponieważ dusza krok po kroku, powoli zbliża się ku Bogu, nabiera cech samego Boga. Powoli uczy się odczytywać Boże pragnienia, Bożą wolę i uczy się realizować ją. Jakże często przychodzi jej to z trudem, ale ten trud, to przezwyciężenie siebie rodzi wielkie owoce - owoce świętości.
    
    Pragniemy żyć w zgodzie z miłością, chcemy żyć miłością. Staramy się w swoim życiu codziennym realizować wolę Bożą. Jakże często czynimy to o własnych siłach i jakże często zastanawiamy się, jak dane sprawy przeprowadzić, jak osiągnąć pewien cel, jakich słów użyć, kiedy i w jaki sposób daną rzecz przeprowadzić. Skupiamy się nie na tym, co trzeba, bowiem naszym zadaniem jest skupienie się na realizacji Bożej woli, na realizacji miłości, skupienie się na dążeniu ku Bogu, ku zjednoczeniu. Kiedy nad tym będziemy pracować, do tego będziemy dążyć, kiedy naszym staraniem będzie dbałość o to by kochać, o to by żyć miłością, wtedy sam Bóg, w różnych sytuacjach i zdarzeniach, w relacjach z innymi ludźmi będzie przemawiał, będzie czynił, będzie dokonywał.
    
    My mamy zadbać, aby nasze serca były jak najczystsze, a więc by w sercach była Boża miłość:
    - serce czyste - to znaczy spragnione Bożej woli, realizacji tej woli,
    - serce czyste - to znaczy otwarte zupełnie na świat Boga, na Jego miłość, na Jego plany, Jego wolę, na Jego pragnienia.
    - serce czyste- to znaczy takie, które rezygnują zupełnie z siebie. W tych sercach ma być tylko Bóg, a nie nasze „ja”, nie nasze „ego”, nie to, co nasze, ale to, co Boże.
    
    Kładziemy dzisiaj nacisk na to, ponieważ, by tworzyć prawdziwą wspólnotę ważna jest rezygnacja z siebie. I to rezygnacja nawet nie ze względu na drugą osobę, ale ze względu na miłość Boga. Jeżeli rezygnować będziemy z siebie tylko ze względu na drugą osobę, na drugiego człowieka, z czasem zabraknie nam sił, przyjdzie niezrozumienie, przygnębienie, przyjdzie żal, jakieś wzajemne pretensje. Tu chodzi o rezygnację z siebie ze względu na Boga, ze względu na realizację Bożych planów i Bożych zamiarów, ze względu na miłość, jaką Bóg ma do nas, i którą chcemy i pragniemy odwzajemniać. Ze względu na tę miłość wzajemną Bóg - człowiek, ze względu na tę miłość mamy rezygnować z siebie.
    
    Ta rezygnacja z siebie ze względu na Bożą miłość z czasem przyniesie nam zrozumienie relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy sobą nawzajem, pomoże od nowa te relacje budować, czyniąc je prawdziwymi, pełnymi miłości, czyniąc je czystymi, takimi, jak Bóg tego pragnie i oczekuje. I nie będzie w tych relacjach domieszki pychy, egoizmu, zarozumiałości, czy próżności, bo będą tworzone ze względu na miłość do samego Boga i miłość Boga do nas. To ta miłość będzie budować jedność pomiędzy nami - WSPÓLNOTĘ.
    
    A więc zwracajmy uwagę na czystość serca rozumianą tak głęboko, rozumianą jako zjednoczenie z Bogiem, dążenie do tego zjednoczenia, rozumianą jako całkowite oddanie siebie Bogu, życie Nim, wszystkim, czym, kim On jest. Bóg jest czystością doskonałą. Pragnąc Go, dążąc do Niego osiągamy czystość. Wiadomo, że całe życie będziemy dążyć, całe życie będziemy pragnąć. Doskonałość będzie dopiero w wieczności. Ale już teraz, tak jak wielu świętych, możemy dążyć do tej doskonałości, nieustannie mając na myśli Bożą miłość, że względu na nią czyniąc wszystko i pragnąć tej miłości ponad wszystko, ufając, że to ona poprowadzi nas ku świętości, że wszystko będzie zmieniać w naszym życiu. I to miłość poprowadzi nas. Wtedy nie będzie już niepokoju o to, jak się zachować, co powiedzieć, co zrobić w takiej, czy innej sytuacji, bo miłość, która w nas będzie, będzie wszystkiego dokonywać. Żyć będziemy w wielkim pokoju ciesząc się, że realizujemy Bożą wolę, a właściwie, że to Bóg realizuje ją w nas. Jednak ważne jest, by serce pozwoliło na to. A więc znowu wracamy do punktu wyjścia. Serce ma zrezygnować z siebie, ustąpić miejsca Bogu.
    
    Niech Bóg błogosławi nas.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!