banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 25 marca 2019 roku       Jesteś 1248571 naszym gościem.       Osób on-line: 25


Konferencja


    Módl się, to znaczy...


     Módl się, to znaczy otwórz serce i pozwól zejść Bogu do swego serca.
    
    Módl się, to znaczy otwórz duszę, stań przed Bogiem i pozwól objąć się Jego obecności.
    
    Módl się, to znaczy zamknij usta, a słuchaj Boga. Patrz w Jego twarz, w Jego oczy i zobacz w nich Miłość.
    
    Módl się, to znaczy pozwól, by to On wypełnił ciebie sobą. Ty nie staraj się zaznaczać swojej obecności. To On jest całym bogactwem duszy, to On ją ubogaca sobą. Ty jesteś niczym. Nie możesz nadać jej nawet odrobiny wartości, bo jej nie posiadasz.
    
    Módl się, to znaczy pozwól, by Bóg przeniknął ciebie sobą. Zgódź się na to, by przemienił ciebie w siebie.
    
    Modlić się, to znaczy zniknąć w Bogu, zniknąć dla siebie samego, przestać istnieć, by istniał tylko Bóg.
    
    Modlić się, to dać pierwszeństwo Bogu w swej duszy, to pozwolić, by Duch w tobie modlił się, to uznać Jego władzę i panowanie nad tobą, to udzielić Mu swej duszy, serca, umysłu, ciała, by całemu zamienić się w uwielbienie, w miłość, w pokój.
    
    Modlić się, to żyć! Żyć prawdziwie! To być w zgodzie ze swoim powołaniem, to czynić dokładnie to, do czego stworzył ciebie Bóg.
    
    Modlić się to zupełnie oddawać duszę Bogu ofiarowując siebie całego na ołtarzu miłości prosząc, by Bóg sam przemienił ciebie w Hostię dla siebie. To pozwolić Bogu na wszystko w tobie. To uznać Jego jako Stwórcę, a siebie jako stworzenie i w wielkim uniżeniu przyjmować wszelkie tego konsekwencje nie uzurpując sobie prawa do niczego. To kochać, kochać, kochać, gdy usta milczą, ale ludzkie serce zalewa Boże Serce potokiem miłości. Ta miłość mówi sama za siebie.
    
    Modlić się to być, trwać, współodczuwać. Jednoczyć się z Bogiem w Jego Miłości po Krzyż.
    
    Bóg kocha ciebie i błogosławi. Pamiętaj, czym jest modlitwa, zamykaj usta, a pozwalaj sercu na więcej, jeszcze więcej! Bóg chce twej duszy! Nie słów! Chce twego serca! Chce ciebie samej! Czy Mnie zrozumiałaś? Twoja modlitwa ma być zjednoczeniem serc. Ludzkie pojęcia pozostaw na boku. Trwaj w Bogu, On zaś będzie wypełniał ciebie sobą. To będzie dla ciebie umocnieniem, siłą, przemianą, odrodzeniem. To będzie twoim życiem i szczęściem. Niech zmieni się twoja modlitwa.
    

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!