banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 23 lutego 2019 roku       Jesteś 1238813 naszym gościem.       Osób on-line: 32


Konferencja


    Orędzie na Nowy Rok 2012 – „Kościół naszym domem”


    
Pokochajmy Koci mioci doskona
    
Ordzie na Nowy Rok 2012 – „Koci naszym domem”
    29 grudnia 2011 r.
    

    Dusze Najmniejsze!
    Bg prowadzi nas i nasz Wsplnot prost drog ku Niebu. Kady kolejny krok wynika z Jego woli i jest konsekwencj Jego nieskoczonej mioci do czowieka. Wszystko jest przeniknite Bo mdroci i ma swoje uzasadnienie, swj cel, chocia nie zawsze musimy to rozumie. Jestemy Wsplnot, ktra z wielkim zaangaowaniem uczestniczy w yciu Kocioa. Prowadzeni przez Boego Ducha odpowiadamy na jego potrzeby - potrzeby Kocioa. Wczamy si w duszpasterski program, mimo, e nie zawsze jestemy tego wiadomi. Duch wity przygotowuje nas, bymy mogli w peni stawa si ywymi czonkami Kocioa.
    C oznacza sowo: ywymi? Zatrzymajmy si na chwil nad pojciem tego sowa, abymy dobrze je pojmowali, w znaczeniu, w jakim bdziemy go uywa. Ot ycie prawdziwe w odniesieniu do Boga, to ycie wieczne. Dopiero wtedy, gdy jest wiecznym, jest prawdziwym. Jeli nie posiada tej cechy wiecznoci, nie mona mwi o jego prawdziwoci. Bg pragnie dla nas prawdziwego ycia, Bg chce, bymy byli ywymi czonkami Kocioa. A wic czonkami po wieczno. Ten, kto ma w sobie ycie wieczne, moe je przekazywa. Nie da si przekaza ycia innym, jeli w sobie si go nie posiada.
    Czowiek dzieli si z innymi wiadomie lub niewiadomie, tym, co ma w sercu, tym, czym jest wewntrz. Jeli posiada dobro, emanuje dobrem na otoczenie. Jeli zo wypenia jego wntrze, to zo sczy si z niego, czy chce tego, czy nie. ycie prawdziwe posiada cech rodzenia, stwarzania, dzielenia si sob. Nie ma w nim umierania. W zwykym organizmie zachodz stale procesy zamierania i rodzenia. Czsto na bazie obumarych czci, rodz si i rozwijaj nowe. W yciu doskonaym, a wic wiecznym, nie ma mierci. Bg takim yciem nas obdarza. Prawd jest, i na ziemi podlegamy temu prawu ycia i mierci. Nawet w sferze duchowej to si uwidacznia i naley to przyj. Musi umrze stary czowiek, musi umrze mio wasna, egoizm, pycha, by mg narodzi si nowy czowiek z Ducha. Jednak to ycie, ktre otrzymujemy z Ducha jest wiecznym. To ycie prawdziwe! To ycie doskonae, bowiem jest yciem samego Boga!
    Bg obdarza nas swoim yciem. Wlewa On swoje ycie w czonki Kocioa, by Koci y i by witym. wito jednych czonkw rozlewa si na innych i ich uwica. To jest przekazywanie sobie ycia, ycia prawdziwego, wiecznego, doskonaego. Kady z nas otrzyma zadatek ycia wiecznego na Chrzcie w. Ten Boy dar naley w sobie pielgnowa i rozwija. Naley o niego dba. Bymy mogli to czyni, otrzymalimy inny dar - Koci. Tylko w nim moliwy jest rozwj, wzrost jego czonkw. Bez niego nie jestemy w stanie y prawdziwie. Tak, jak odcita rka, czy noga nie moe y swoim yciem, tylko umiera, tak my nie moemy y odcici od Kocioa. Bez niego umieramy. Tylko czno poszczeglnych organw z organizmem pozwala im y i spenia swoje funkcje. Tylko czno z Jezusem bdcym Gow Kocioa daje t pewno, i bdziemy y i wypenia swoje powoanie w Nim.
    Wanym jest, by dusza waciwie rozeznaa, jakie jest jej powoanie, czyli jakiego typu czonkiem jest w tym organizmie. Bowiem inn funkcj peni rk, inn noga. Co innego odek, a co innego puca. Kada cz jest wana i przydatna, gdy jest sob. Gdyby przestay spenia swoje funkcje, stayby si nieprzydatne, a w niektrych przypadkach, nawet szkodliwe dla organizmu. Wtedy trzeba je usuwa lub zastpowa np. dokonujc przeszczepw. Tote kada dusza otrzymujc ycie i bdc wczana w ywy organizm Kocioa, przyjmuje jednoczenie odpowiedzialno za to ycie i za Koci.
    Kady z nas przygotowywa si podczas Adwentu na przyjcie Jezusa. W nas, ktrzymy zaprosili Matk Bo, poczte ycie Syna Boego nabierao coraz bardziej wyrazistego ksztatu i w Wigilijn Noc otrzymalimy w darze Boe Dzieci. Wraz z Nim Bg odrodzi w nas swoje ycie i przemieniajc nas, usposobi serca do doskonalszego wypeniania naszego powoania na ziemi. Naszym gwnym celem jest zjednoczenie z Bogiem. Dc do Niego, przemieniamy si w mio, stajemy si do Niego podobni i jak On kochamy. Kochamy inne dusze, kochamy Koci.
    Dzisiaj jeszcze bardziej podkrelamy znaczenie tego faktu. Dlaczego Bg obdarza nas tak hojnie? Dlaczego otrzymujemy tak duo? Czy tylko za wzgldu na nas? Czy tylko otrzymujemy dla siebie? Ot nie. Otrzymujemy tak obfito nie tylko dla siebie, ale i ze wzgldu na Koci. Bowiem on ubogaca si bogactwem poszczeglnych swoich czonkw. Jestemy odpowiedzialni przed Bogiem za otrzymywane dary. Od tego, w jaki sposb je spoytkujemy, zaley nie tylko nasze ycie, ale ycie Kocioa, jego odrodzenie, rozwj, uwicanie si. To oznacza ycie wielu tysicy, milionw dusz. Nie yjemy dla siebie, nie yjemy w prni. Sami nie istniejemy. Aby y prawdziwie, trzeba by w cznoci ze rdem ycia i dzieli si nim z innymi.
    To oznacza konieczno wielkiej duchowej wizi z Kocioem. To oznacza konieczno pokochania Kocioa mioci doskona. To oznacza traktowania go jako swego prawdziwego DOMU, w ktrym czujemy si najlepiej, ktry kochamy, ale i o ktry dbamy tak, jak potrafimy najpeniej. To oznacza osobisty stosunek do Kocioa niczym do Matki, w ktrej poczynaj si kolejne dzieci, w ktrej si rozwijaj, a potem s rodzone do wiecznoci. Tylko w onie matki te malekie dzieci przeyj przechodzc cud rozwoju od malekiej mikroskopijnej komrki, po w peni rozwinity, bardzo skomplikowany organizm, ktrego tajemnic czowiek nie pozna do koca. Poza organizmem matki jest to niemoliwe.
    Bdc duszami malekimi starajmy si uwiadomi sobie wag znaczenia Kocioa dla nas samych i dla innych dusz oraz, abymy w tym roku szczeglnie modlili si w intencji Kocioa. Niech bdzie to rok, w ktrym z wiksz wiadomoci, my jako umiowane dusze bdziemy realizowa swoje powoanie bycia mioci w sercu Kocioa. I ze wzgldu na to powoanie bdziemy podejmowali swoj codzienno. Nie oznacza to zmiany celw do tej pory wytyczanych Wsplnocie. Cel jest ten sam - Mio. Oznacza to wiadome uczestnictwo w yciu Kocioa i ofiarowywanie siebie na jego rzecz z mioci do Jezusa. Oznacza to zwikszenie intensywnoci aktu mioci ze wzgldu na mio do Matki, czyli Kocioa. Oznacza to doskonalsze nasze zjednoczenie z samym Bogiem. Wzrastajc w mioci bdziemy ni obdarza siebie nawzajem. Zatem i mio we Wsplnocie bdzie wiksza, nasze wzajemne relacje cilejsze.
    Pamitajmy, e Bg obdarza nas nieskoczenie hojniej, ni my moemy odwzajemni. Tak wic powodw do nieustannego dzikczynienia nam nie zabraknie. Uwielbijmy Boga w nadchodzc Noc Sylwestrow. Niech wybrzmi chwaa, ktra obejmie ca ziemi, a unoszc si do Nieba, niech rozraduje Tego, ktry jako jedyny jest jej godzien.
    
Niech nas bogosawi Bg Ojciec, Syn Boy i Duch wity.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!