banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 23 lutego 2019 roku       Jesteś 1238806 naszym gościem.       Osób on-line: 36


Konferencja


    Wieczernik Sylwestrowy- 2011. Zaproszenie


    
Zaproszenie – 29 grudnia 2011
  Dusze Najmniejsze!
Czas sylwestrowej nocy spędzany jest często w sposób świecki. I dusza zazwyczaj nie ma tyle siły, aby oprzeć się temu, co proponuje świat. Zatem, gdy istnieje możliwość bycia w tym momencie, w tym czasie blisko Boga, bycia w Jego Sercu, gdy istnieje możliwość jednoczenia się z Nim, należy zrobić wszystko, aby móc uczestniczyć w Wieczerniku Sylwestrowym. Wieczerniku, w którym cały czas będzie oddany Bogu, kiedy powierzony będzie czas przeszły, cały rok i powierzony będzie rok przyszły. Kiedy będziemy dziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski i prosić o następne. Kiedy wykonamy wraz z Bogiem krok w kolejny etap życia całej Wspólnoty.
    
    „Kościół naszym domem”
    To prawda rok liturgiczny zaczął się już. Temat został podany. Ale teraz w sposób szczególny pójdziemy świadomie wspólnie razem, by otwierać swoje serca na miłość, która jednoczyć nas będzie wszystkich razem, wszystkie dusze, jednoczyć z całym Kościołem. Kiedy przyjmować będziemy łaskę płynącą z góry, a która to stanowić będzie mądrość naszych serc, pouczającą o tym co istotne w tym roku, o tym co tak ważne dla nas, dla naszych dusz i dla naszej Wspólnoty.
    
    Przyjąć całym sobą błogosławieństwo Nieba
    Zatem warto uczestniczyć w tym Wieczerniku, by przyjąć całym sobą błogosławieństwo Nieba dane nam na cały rok. Dane Wspólnocie jako żywemu organizmowi, jako cząstce Kościoła, jako duszom, które zjednoczone z Jezusem pragną odpowiadać jeszcze bardziej, jeszcze żywiej całymi sobą na powołanie, które On daje. Odpowiadać całymi sobą na wszelkie łaski ku temu dawane, odpowiadać na Boże oczekiwania. Niech ten czas będzie dla każdego z nas czasem błogosławionym, czasem spędzonym wraz z Bogiem, czasem, kiedy nasze dusze otworzą się na głębsze zrozumienie istoty powołania każdej duszy.
    
    Niech Bóg i Matka Najświętsza błogosławią nas! Niech Pani Gietrzwałdzka będzie razem z nami modląc się podczas tego Wieczernika, by Boża miłość dotknęła naszych serc, otworzyła je i pouczała je o tym, co jest bardzo ważne dla nas, dla Wspólnoty, dla całego Kościoła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!