banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 25 marca 2019 roku       Jesteś 1248830 naszym gościem.       Osób on-line: 42


Konferencja


    Sanktuarium Jasnogórskie – czuwanie z Papieżem Franciszkiem


    
Jutro ma nastąpić bardzo ważne wydarzenie, trzeba się do niego przygotować. Poprzez modlitwę, poprzez otwarcie serc trzeba PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE POD ZAWIERZENIE CAŁEGO ŚWIATA. Trzeba przygotować swoje serce, by mogło lepiej zrozumieć, by w pełnej świadomości i z wiarą zawierzać inne dusze, zawierzać cały świat poprzez Serce Maryi Sercu Boga. Bowiem Serce Maryi jest Sercem oddanym Bogu. W Nim spoczywa, w Nim się znajduje i z Nim jest zjednoczone. Gdy powierzamy Maryi swoje sprawy, gdy zawierzamy Jej siebie samych, swoje rodziny, możemy być pewni, że wszystko, co nasze znajduje się w samym centrum Bożego Serca, objęte Jego troską, Jego opieką. 
Teraz będzie bardzo ważna chwila, bowiem nasze serca otwarte na rzeczywistość duchową, świadome wydarzenia, z wiarą zawierzą same siebie, Wspólnotę, nasz naród, inne narody, cały świat, cały Kościół Matce Boga i ludzi, Matce Kościoła, Królowej Nieba i ziemi. Zawierzając wszystkie dusze zawierzamy pokój na świecie, zawierzamy serca ludzkie, w które Maryja – Królowa Pokoju pragnie zlewać pokój, w które pragnie, by Bóg wlał swój pokój; zawierzamy serca, które Bóg obdarzy pokojem. A przecież właśnie chodzi o to, by na świecie, w ludzkich sercach zapanował pokój. 
Ludzkie serca przeżywają bardzo trudny czas. Ten czas wprowadza bardzo dużo niepokoju, nienawiści, przez to i ludzie żyją wiecznie w konflikcie. Niepokój rodzi kolejny konflikt; kolejny konflikt - nienawiść i cały czas człowiek obraca się w nienawiści. Cały czas w człowieku jest brak miłości i doświadcza ze świata braku miłości. POKÓJ PRAWDZIWY JEST TYLKO W BOGU! TYLKO ON DAJE PRAWDZIWY I TRWAŁY POKÓJ I TYLKO ON MOŻE UCZYNIĆ POKÓJ W TYM ŚWIECIE OWŁADNIĘTYM PRZEZ SZATANA. 
Gdy ludzie na całym świecie (skupieni nie tylko w wybranych sanktuariach, ale skupieni w swoich kościołach, będący również w domach, ale łączący się świadomie wspólnie z całym Kościołem) będą trwać na modlitwie, będą jednym głosem wołać do Nieba o pokój, jednym głosem prosić o miłość, o Miłosierdzie, jednym głosem dziękować Bogu i uwielbiać Go, jednym głosem rozważać wydarzenia z życia Jezusa, jednym głosem, jednym sercem, jedną duszą, wszyscy skupieni na Bogu, wszyscy skupieni na Bożym Sercu, wtedy dokona się coś bardzo ważnego. DOKONA SIĘ ZWYCIĘSTWO MIŁOŚCI W LUDZKICH SERCACH. Wtedy Miłosierdzie Boże rozleje się w ludzkich sercach, wtedy dobro zacznie panować w ludzkich duszach. Łaska Boża dotknie wielu serc, które dzięki wspólnej modlitwie Kościoła pozwolą, by Bóg wkroczył w ich życie, doświadczą dobra, miłości, pokoju w różnych sferach swego życia i dokona się w nich samych przemiana. Będą to małe kroki, ale zakosztują te dusze pokoju, miłości, miłosierdzia, dobra i zapragną więcej. Doświadczywszy miłości będą miały na tyle siły, by również odpowiedzieć miłością w różnych sytuacjach, dzięki temu kolejne dusze doświadczą miłości. W ten sposób miłość Boga będzie dotykać ludzkich serc. 
A więc dzisiaj naszym zadaniem jest otwieranie swojego serca na Bożą obecność, Bożą miłość; jest świadome uczestnictwo w modlitwie, która ma przygotować świat na to, by jutro przyjął oddanie go poprzez Serce Maryi Sercu Bożemu. Mamy przygotować swoje serca poprzez czuwanie, by przyjąć wiarę, która w nas żywa i mocna niejako Boże Serce pełne miłości, pełne miłosierdzia, pełne łask otworzy dla całego świata. 
Każda modlitwa ma sens, a tu będzie modlitwa wielu tysięcy, być może wielu milionów dusz na całym świecie. Bardzo ważne jest, by te dusze modliły się z wiarą, by z wiarą otwierały się na miłość Bożą, objawiającą się również w Matczynym Sercu Maryi. Ważne jest by z miłością, ufnością i wiarą MODLIŁY SIĘ O PRZYJĘCIE ZAWIERZENIA CAŁEGO ŚWIATA MATCE, O PRZYJĘCIE MATKI, O UFNE PRZYJĘCIE MIŁOŚCI MATKI, ponieważ wtedy przyjęcie Matki, przyjęcie miłości Matki: 

● będzie skutkować rozlewającą się miłością Bożą na cały świat, 

● będzie skutkować rozlewającym się Miłosierdziem, 

● będzie skutkować pokojem w ludzkich sercach, który będzie gościć, odradzać się.

● Wraz z pokojem, z miłością, z miłosierdziem leczone będą przeróżne rany serc i dusz. 

Cały świat jest okaleczony. Ludzkie serca są poranione. Można by powiedzieć, że mimo, iż w wielu rejonach nie ma wojen, to jednak zranienia są tak wielkie, jakby trwała wojna wszędzie. ODDANIE SIĘ DŁONIOM MATKI, PRZYLGNIĘCIE DO SERCA MATKI PRZYNIESIE UKOJENIE W WIELU CIERPIENIACH, PRZYNIESIE ZABLIŹNIENIE RAN, PRZYNIESIE POWOLI POKÓJ NA ŚWIECIE. Serca ludzkie swoim cierpieniem, swoimi ranami wołają o lekarstwo. A tym lekarstwem jest Bóg, Jego miłość niosąca pokój, Jego miłosierdzie niosące przebaczenie i pokój pomiędzy ludźmi. Świat spragniony jest pokoju, potrzebuje Boga, aby w końcu stan, w jakim trwa, a więc stan wojny został zmieniony na pokój. 
Niech każda dusza dzisiaj modli się szczególnie o jutrzejsze zawierzenie świata, o jutrzejsze otwarcie się całego świata na miłość samego Boga, Jego Miłosierdzie, o przyjęcie tego, co Bóg chce dać, a co człowiek bardzo potrzebuje.
Błogosławię was – w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!