banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 23 lutego 2019 roku       Jesteś 1238813 naszym gościem.       Osób on-line: 32


Konferencja


    Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu NMP - 13 paĽdziernika


    
To już dzisiaj dokona się niezwykle ważne wydarzenie. ŚWIAT ZOSTANIE ZŁOŻONY W NIEPOKALANYM SERCU MARYI. Niezwykle ważne jest, że zawierzenie będzie Niepokalanemu Sercu. 
Serce Maryi jest Niepokalane dzięki samemu Bogu. Jest czyste, jest mieszkaniem Boga, jest w Nim, On jest w Maryi, a więc Serce Maryi jest Sercem pełnym miłości Bożej. Nie ma w nim niczego ludzkiego, wszystko jest Boże. Świat jest przeciwieństwem miłości Boga, a więc jest pełen nienawiści, pełen grzechu. Potrzebuje Bożej miłości, by żyć; potrzebuje świętości Boga, Jego czystości. 
Bóg jest nadzieją i przyszłością każdej duszy, całego świata. TYLKO BÓG! Skoro Bóg powołał do życia Maryję – Matkę i ze względu na swojego Syna uczynił czystą, Niepokalaną, skoro uczynił mieszkaniem dla swego Syna, a potem uczynił Matką całej ludzkości, to znaczy, że Jej Serce jest zarówno mieszkaniem Boga, jak i mieszkaniem dla każdego człowieka. Ta czystość serca uczyniona przez Boga jest czystością ze względu na Jezusa, ale również dana jest każdemu człowiekowi i całemu światu. W Jej Sercu spotyka się Bóg i człowiek. Najpierw spotkało się człowieczeństwo Maryi z Boskością, z Bogiem. Potem Jezus połączył Boskość i człowieczeństwo w Sobie, żyjąc w Maryi, rodząc się z Maryi. Teraz jest czas, aby znowu nastąpiło połączenie Boga i człowieka w Jej Sercu. 
Serce Niepokalane – to jedyne i niezwykłe miejsce dane przez Boga. MIEJSCE NIEPOKALANE, więc czyste, czyli miejsce, do którego na pewno przychodzi Bóg, mieszka, w którym zaznaje uwielbienia, czci. Nie ma w tym Sercu żadnej skazy, która mogłaby w jakiś sposób ranić Boga, czy nie okazać Mu szacunku, czci. A więc jest to Miejsce Święte. I DO TEGO MIEJSCA BÓG ZAPRASZA CAŁY ŚWIAT, ponieważ potrzebuje on zbliżenia się do Boga tak, by od Niego przyjąć czystość, miłość, życie. 
W Sercu Niepokalanym, w Sercu Matki Boga i człowieka mamy możliwość niejako przyjęcia Miłości Bożej, świętości, czystości, której świat tak potrzebuje. Dopiero przyjęcie Boga daje człowiekowi pokój. Brak pokoju, płynący z braku Boga w sercu jest pierwszą przyczyną tego, co dzieje się na świecie; jest przyczyną do całkowitego unicestwienia świata. Świat sam siebie pozbawia życia przez to, że rezygnuje z Boga. Człowiekowi – jeśli chodzi o stronę fizyczną – potrzebne jest powietrze, by oddychał, potrzebny jest pokarm, by mógł wzmocnić organizm, by żyć. Duszy ludzkiej potrzebny jest Bóg, by człowiek mógł nie tylko funkcjonować w sferze ducha, ale by jego życie na ziemi było kroczeniem ku wieczności, szczęściem już teraz. Bez Boga człowiek jest nieszczęśliwy, nie realizuje swego człowieczeństwa w pełni, traci pewną główną część samego siebie. Jest niespełniony. To tak jakby żył, ale tylko częściowo; jakby próbował brać oddech, ale nie mógł odetchnąć pełną piersią. Trochę przypomina człowieka który otoczony wodą nie może zaczerpnąć nawet łyka i umiera z pragnienia. BÓG DAJE NAM KOLEJNĄ MOŻLIWOŚĆ, BY ZACZERPNĄĆ TEJ WODY, BY ZACZERPNĄĆ ŻYCIA, BY PRZEMIENIĆ ŻYCIE NA ZIEMI I KROCZYĆ KU WIECZNOŚCI. 
Spotkanie człowieka z Bogiem w Niepokalanym Sercu Maryi jest niezmiernie ważne, bo w tym miejscu – w Sercu Matki – otoczeni ogromną miłością samego Boga, otoczeni świętością Boga, czystością nie doznacie niczego, co niejako z zewnątrz mogłoby zniweczyć nasze starania, by przyjąć Bożą miłość, czystość i świętość, by przyjąć pokój. TO MIEJSCE JEST NAJBARDZIEJ BEZPIECZNE. Zresztą, skoro Bóg w Sercu Maryi złożył swego Syna nie może być inaczej. Oddanie się Niepokalanemu Sercu, wyrażone pragnienie, by należeć do niego, wyrażony akt woli sprawia, że dusza zostaje objęta szczególną opieką Maryi. Ona każdą duszę obejmuję w swoim Sercu taką samą opieką, jaką od samego momentu Poczęcia otoczyła Bożego Syna. Dzięki obecności Jezusa w Jej Sercu, który swoją Osobą jeszcze uświęcił to miejsce, my przychodząc do Matczynego Serca właściwie mamy to miejsce już przygotowane, wymoszczone. Można je przyrównać do wymoszczonego gniazda, przygotowanego przez ptaków - rodziców, gdzie pełno puchu umożliwia pisklętom jak najlepsze warunki przebywania. W gnieździe są bezpieczne. W Sercu Maryi jesteśmy bezpieczni. W Jej Sercu nie ma nic prócz Bożej miłości, świętości, czystości. W Jej Sercu nic nam nie grozi, a opieka jaką Ona nas otacza pomaga człowiekowi zjednoczyć się z Bogiem. Prowadzi taką duszę do Boga i zapewnia ją o tym, iż nie zginie. Czyż w sercu matki jakieś dziecko może być w niebezpieczeństwie?
Świat żyje w ogromnym niepokoju, nienawiści, grzechu. W Sercu Maryi będzie doświadczał obmycia, oczyszczenia, będzie otwierał się na obecność Boga. Powoli to światło Boże będzie docierać do ludzkich serc. Wszystko dokonywać się będzie tak jak u matki, a więc z czułością, z ogromną delikatnością, ponieważ matka wszystko, co czyni, czyni z miłości. Miłość dyktuje matce, w jaki sposób wychowywać swoje dzieci, jak je poprowadzić, pokierować nimi w życiu. W Jej Sercu możemy być pewni, że jest to miłość doskonała, bo jest to miłość Boża. Świętość i czystości też jest Boża, ponieważ w sercu Maryi mieszka Bóg.
Świat potrzebuje zawierzenia. ŚWIAT WOŁA O TO, CHOĆ CZYNI TO NIEŚWIADOMIE. CIERPIENIE WOŁA O TO! BÓL MILIONÓW DUSZ WOŁA O TO! WSZYSTKIE POTRZEBUJĄ SAMEGO BOGA, ABY W KOŃCU DOŚWIADCZYĆ POKOJU I SZCZĘŚCIA. W sposób świadomy zawierzajmy się sami, wszystkich, cały świat Maryi - Matce, Jej Sercu! Odnawiajmy to zawierzenie, które uczyniliśmy już jako Wspólnota! Łączmy się duchowo ze wszystkimi w Kościele, którzy dokonują tego zawierzenia, szczególnie łączcie się duchowo z papieżem Franciszkiem. 
Papież Franciszek jest duszą, którą Bóg dał teraz światu; duszą która rozumie potrzeby świata, Kościoła; duszą, która doskonale rozumie drogę jaką szedł św. Franciszek, św. Tereska od Dzieciątka Jezus; jest duszą która otworzy się na drogę jaką przeszła sł.B. s. Konsolata Betrone. Jest to ta sama droga, jaką idzie papież Franciszek – droga pokory i miłości.
Błogosławię was – w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!