banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 25 marca 2019 roku       Jesteś 1248830 naszym gościem.       Osób on-line: 41


Konferencja


    Święto św. Młodzianków, męczenników


    
Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
(Mt 2,13)

    
Ingerencja Boga w życie ludzkie wyraża się na różny sposób. Mogą być to sny, tak jak było w przypadku chociażby św. Józefa. Może to być natarczywa myśl uporczywie o czymś przypominająca. To może być mowa wewnętrzną, to słowa innych osób, które w sposób szczególny poruszy nasze serca. Bóg mówi również poprzez wydarzenia, a przede wszystkim Bóg pragnie pouczać, wpływać na ludzkie życie swoim Słowem i poprzez Ciało - Najświętszy Sakrament. 
W czytanym przez nas fragmencie ukazane jest, iż to, co jest planem Boga zrealizowane będzie mimo sprzeciwu innych osób, mimo ich złych działań, mimo podszeptów i nakłonień szatańskich. Bóg jest Panem. Jego dzieło zbawienia jest realizowane. Nic, ani nikt nie może temu przeszkodzić. I Bóg wydał Syna w ręce ludzi. Syn przeszedł całą Drogę Męki i umarł na Krzyżu. Pokonał grzech i ofiarował wszystkim życie wieczne. Teraz zaś, od każdego człowieka zależy, czy je przyjmie, czy odrzuci. Dzieło, które Bóg prowadzi na ziemi, to Dzieło służące temu, by człowiek przyjął zbawienie ofiarowane mu przez Boga. 
Teraz, tak, jak przed wiekami, Bóg prowadzi swoich wybranych, daje swoje natchnienia, chroni przed działaniem złego. I chociaż doświadczać będziemy wielu przeciwności, niewygód, trudności, jednak wzorując się na św. Rodzinie, żyjmy w pokorze przyjmując wszystko z ręki Boga. A Bóg pokona „Herodów” tych czasów, tych dni, by Jezus mógł powrócić do ojczyzny - do ludzkich serc. Naszym zadaniem jest być jak św. Rodzina dla Jezusa. Pozwolić Mu wzrastać wśród nas, w nas. A Bóg da znak powrotu do ojczyzny. Wściekłość szatana jest wielka. Dlatego kąsa i porywa coraz to nowe dusze. Rzuca się na wszystkie strony, bo widzi swój nadchodzący kres. Wysyła swoich „żołnierzy”, by zabijali, niszczyli, burzyli. Czynią to już wszędzie, czynią na oślep, czynią masowo. 
Potrzeba czasu, by Jezus wzrastał w nas. I choć słyszeć będziemy „jęk i płacz wielki”, choć „krzyk usłyszymy w Rama”- to nie zrażajmy się. Módlmy się i trwajmy. A Jezus wzrastać będzie i sił nabierać. I nadejdzie dzień powrotu. Bóg da nam znać poprzez Ducha Świętego. Jego Anioł nam obwieści: Oto Herod umarł, wstańcie, weźcie Dziecię i idźcie do ziemi Izraela. Ja Pan czuwam nad wami. Ja Pan to Dzieło prowadzę. Ja Pan wszystkim kieruję. Wy maleńkimi jesteście w Moich dłoniach. Chronię was i zabezpieczam każdy wasz krok. Niczemu się nie dziwcie. Wszystko przyjmujcie z dziękczynieniem. Bądźcie otwarci na Moje Słowo. Przyjmujcie codziennie Moje Ciało. Bym mógł żyjąc w was, wzrastać pośród was, umacniać wasze dusze, pouczać je i prowadzić.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!