banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


>
Jezus prosi ciebie, miej otwarte serce  :: 31-03-2010 r. ::

  Wielka roda - Wieczernik
"To jest najwaniejsze! Otwarte serce! Aby wej w tamte wydarzenia, aby przey je odpowiednio, aby zrozumie gbi, wymow, trzeba otworzy serce. Jezus prosi, przytul si znowu do Jego Serca. Wtul si w nie caa. Chce dzieli z tob wszystko. Chce dzieli z tob swoje ycie, swoje cierpienie, mk, mier i Zmartwychwstanie. Chce, pragnie i oczekuje tego. Potrzebuje takiego serca, takiej duszy, ktra by bez niepotrzebnych pyta, wtpliwoci, komentarzy, zaufaa gosowi serca, posza za nim. Ktra by rzeczywicie i prawdziwie otworzya si na wiat Duchowy i ufnie wkroczya do niego. Ktra by przyja go, jako swj i zacza w nim y. Ktra uczestniczyaby z caym zaangaowaniem w wydarzeniach Triduum, yaby nimi, przeywaa, cierpiaa z Jezusem, bolaa nad Nim, dla ktrej wita Wielkiej Nocy nie kojarzyyby si ze niadaniem wielkanocnym, ale z mk i Zmartwychwstaniem! Dla ktrej najwaniejsze byyby te trzy dni Triduum: Czwartek, Pitek, Sobota oraz Niedziela Zmartwychwstania Paskiego. Ktra rozumiaaby, e nie byoby poranka Zmartwychwstania bez mki, bez mierci, bez nocy w grobie."

Przeczytaj ca konferencj na Wielk rod
Bd dzisiaj umiowanym Janem dla Jezusa  :: 30-03-2010 r. ::

  Wielki Wtorek - Wieczernik
"Bd dzisiaj, duszo najmniejsza, umiowanym Janem dla Jezusa. Przytul si do Jego piersi, a poczujesz jak bije Serce Boga. Zrozumiesz sowa, ktre wypowiada, bo bdc najbliej, odbierzesz je swoim sercem. Suchaj, patrz i otwieraj si na Jego rzeczywisto. Nie staraj si by mdrym tego wiata. Bd najmniejszym. Bd dzieckiem, ktre ze szczeroci wyraa swoje uczucia i w wielkiej prostocie przyjmuje zdarzenia. Po prostu tul si do Jezusa. On chce, aby poznaa Jego smutek. Chce, aby poznaa bl zdrady, cierpienie przed mk. Chce dzieli z tob ten straszliwy smutek, jaki obejmuje Jezusa, kadzie si ciarem na duszy, drczy niemiosiernie Jego wntrze. Bd Jego Janem. Patrz Mu w oczy z mioci, z zatroskaniem, z pragnieniem pomocy. Obejmuj Go w gecie przejmowania tego ciaru, podtrzymywania udrczonego Jezusa. Niech z twoich oczu popyn zy. Nie wstyd si tego. Wspczucie z kim, kto cierpi jest wyrazem twojej wraliwoci. I mdl si, mdl do Ojca w niebie, aby da Mu siy do mki. Aby da wytrwanie do koca. Aby Jezus przeszed wszystko, co potrzeba dla zbawienia ludzkoci.  Mdl si za dusze Mu bliskie, dusze powoane, wybrane, by nie rozpierzchy si ze strachu, by nie rezygnoway z drogi mioci, by prawdziwie stay si duszami, ktrych powoaniem jest mio. Mdl si za swoich przyjaci, za znajomych, za bliskich, aby Duch wity da im poznanie, zrozumienie gbi przeywanych wanie dni Wielkiego Tygodnia. Mdl si, aby umia wtula si w ramiona Jezusa jak Jan. Czy to sercem czystym, szczerym, penym mioci. Patrz, suchaj, kochaj, wspczuj. Po prostu bd przy Jezusie. Tego Jezus bardzo teraz potrzebuj."

Przeczytaj ca konferencj na Wielki Wtorek
Duszo najmniejsza, bd dla Jezusa dzisiaj Magdalen  :: 29-03-2010 r. ::

  Wielki Poniedziaek - Betania
"Ile mioci wylewao si z serca Magdaleny. Mio jej otaczaa Jezusa, dotykaa i stanowia cich podpor w tym trudnym czasie. Ona jedna wyczuwaa to wszechogarniajce Go cierpienie, mimo, i na ustach mia umiech. W Jego oczach czytaa ten bl. Duszo najmniejsza, bd Mu dzisiaj Magdalen. Bd t, ktra nic nie mwi, ale czyni wiele, kocha najwicej. Nie zwraca uwagi na komentarze. One dla niej nie istniej. Czyni to, co czuje sercem. Tym si kieruje. Jezus potrzebuje twojej mioci. Mioci, ktra nie czeka, a Jezus uzdrowi, nie woa, by pocieszy, ale ktra wychodzi naprzeciw Jezusa i pragnie da Mu sam siebie, by pocieszy Jego Serce, by chocia troch podnie Go na duchu. Ktra sercem wyczuwa potrzeby Jezusa i stara si im zaradzi. Ktra chciaaby odda ycie, aby On tylko tak bardzo si nie smuci. Jezus potrzebuje twojej obecnoci - cichej, wiernej, penej mioci. Potrzebuje ciebie, wanie ciebie, duszo wybrana, duszo umiowana, duszo w ktrej Jezus zakocha si bez pamici, ktrej ju dawno wszystko przebaczy, a grzechy zapomnia. Miuj Go - najmilsza duszo Jezusa. Miuj Go Jego oblubienico. Pociesz Jego Serce, ktre ju teraz krwawi z blu, ze smutku. Pociesz swojego Zbawiciela. Swojego Boga.  Dzisiaj to On potrzebuje twojej mioci. Kochaj Go."

Przeczytaj ca konferencj na Wielki Poniedziaek
Dzisiaj dzie radosny dla wielu, a jake smutny dla Jezusa.  :: 28-03-2010 r. ::

  Niedziela Palmowa - Betfage
"Niedziela Palmowa, ktr przezywamy dzisiaj to dzie radosny dla wielu, a jake smutny dla Jezusa. Ze cinitym sercem patrzy na Jerozolim. Miasto wite, a ju niedugo pokryje si zbrodnicz krwi. Okryje si grzechem, ktry zaway na losach tego miasta ju na wieki. Jak zudne s teraz te okrzyki radoci. Jak smutno brzmi w uszach Jezusa pokrzykiwania dzieci i dorosych. Traktuj Go jak krla. Te same osoby za kilka dni podnios na Niego swoje pici, rzuca bd nie palmy pod nogi, ale kamienie i boto. Ten czowiek teraz w euforii okrzykuje Jezusa swoim krlem. W czwartek pjdzie za tumem, ulegnie nastrojowi, zwtpi, a nawet podniesie z ziemi kamie, by w Niego rzuci. To dziecko, teraz wraz ze swymi bliskimi woa Hosanna, a potem z innymi chopcami bdzie krzycza wulgarne sowa i rzuca botem. Serca ich ju niedugo zamknie szatan. Jak s sabe. Czuj si dzisiaj mocne, ale to tylko euforia, emocje! Nie ma w nich adnej mocy! Nie ma gbi! Chc Jezusa na krla, bo nakarmi tysice. Dla nich wany jest ich odek. Jezus nie wyciga od nich podatkw, a karmi, uzdrawia i pociesza. Nie chce niczego w zamian. Taki krl bardzo im odpowiada. Patrz tylko na swoje brzuchy! Liczy si tylko korzy, pienidz, jedzenie."

Zapraszamy do przeczytania kolejnej konferencji przeznaczonej na czas Wielkiego Tygodnia:
Wielki Tydzie - Niedziela Palmowa
Wieczernik Modlitwy w Czerwisku  :: 27-03-2010 r. ::

  W dniu dzisiejszym spotkalimy si po raz kolejny w Sanktuarium Maryjnym w Czerwisku nad Wis. U stp Matki Boej Pocieszenia prosilimy Boga przez Jej matczyne wstawiennictwo o wszelkie aski na czas zbliajcych si wit Wielkanocnych. Modlitwie towarzyszyy nam rozwaania dotyczce wydarze Wielkiego Tygodnia, ktre staralimy si przezywa sercem penym mioci do Jezusa i Maryi. Ich Sercom zawierzylimy nasze przygotowanie do Wielkanocy i z ufnoci oczekujemy poranka Zmartwychwstania Chrystusa. Wszystkim kapanom, osobom posugujcym przy otarzu oraz zespoowi "Echo Maryi", jak rwnie wszystkim uczestnikom spotkania za dar wsplnej modlitwy dzikujemy.
U stp Jezusa Ukrzyowanego w Stocznie  :: 27-03-2010 r. ::

  W dniu wspomnienia liturgicznego Dobrego otra, ktre w Kociele przypada 26 marca zgromadzilimy si na modlitwie w Wieczerniku w Stocznie. Podczas wsplnego trwania u stp Jezusa Ukrzyowanego z ufnoci prosilimy przez wstawiennictwo Matki Boej Bolesnej i wspomnianego Patrona o miosierdzie Boe dla nas i wszystkich grzesznikw. Dzikujemy kapanom, subie liturgicznej i wszystkim uczestnikom spotkania za dar wzajemnego wstawiennictwa, ktre umocnio nas w trwaniu na modlitwie penej nadziei na otrzymanie potrzebnych ask.
Dzie witotoci ycia we Wsplnocie Wieczernika  :: 26-03-2010 r. ::

  Podczas naszego wczorajszego spotkania w Wieczerniku Modlitwy w Tolkmicku czylimy si z caym Kocioem w modlitwie, upraszajc zwycistwo cywilizacji mioci nad cywilizacj mierci. Modlitwie towarzyszyo nam rozwaanie tajemnicy ycia, jako daru otrzymanego od Boga. Czowiek traktuje prac, rodzin, znajomych, pasje jako swoje prawdziwe ycie. Myli si. To jedynie dane przez Boga otoczenie pomagajce lub przeszkadzajce w deniu do rzeczywicie prawdziwego ycia. Moe sta si drog realizacji powoania danego od Boga, albo czynnikiem odcigajcym od planw Boych. Dzikujemy Bogu i Jego oraz naszej Niebieskiej Matce za dar uczestnictwa w tajemnicy Zwiastowania, za dar wsplnej modlitwy i za wszelkie otrzymane aski. Nasz wdziczno wyraamy take wszystkim osobom, ktre przyczyniy si do przygotowania i przeprowadzenia wspomnianego Wieczernika.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-03-2010 r. ::

  Ordzie, 25 marca 2010 r.

„Drogie dzieci! Rwnie dzi pragn was wezwa, bycie byli silni w modlitwie nawet w chwili ataku pokus. Chrzecijaskie powoanie przeywajcie w radoci i pokorze, wszystkim dajc wiadectwo. Jestem z wami i wszystkich was zanosz przed mego Syna Jezusa, a On wam bdzie si i wsparciem. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
Wielkopostne dni skupienia w Gietrzwadzie  :: 24-03-2010 r. ::

  Nasza Wsplnota podczas trwajcego Wielkiego Postu uczestniczy licznie na dniach skupienia przygotowujcych do zbliajcych si wit Wielkanocnych. Takie spotkania odbywaj si w Czerwisku nad Wis i w Gietrzwadzie. Na ostatnim Gietrzwadzkim skupieniu, ktre miao miejsce w dniach 19-20 marca br. zgromadzio si nas ponad sto dusz. Skupienie przeprowadzi po raz kolejny opiekun duchowy Wsplnoty ks. Tadeusz oraz ks. Leszek, ktry od kilku miesicy suy Wsplnocie swoj kapask posug. Wyraamy Bogu i Pani Gietrzwadzkiej ogromn nasz wdziczno za dar tej Wsplnoty i powierzamy si w dalszym prowadzeniu nas drog Mioci Boej.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau ze spotkania
Dzikczynienie za cztery lata Wieczernikw Gietrzwadzkich  :: 24-03-2010 r. ::

  Nasze ostatnie spotkanie Wsplnoty Wieczernika Modlitwy w Gietrzwadzie przepenione byo duchem wdzicznoci Bogu i Matce Boej za dar czterech lat trwania w tamtejszym Wieczerniku. W cigu tego czasu spotykalimy si okoo 50 razy na comiesicznych spotkaniach modlitewnych, ponadto ok. 50 razy na formacyjnych dniach skupienia i pi razy na rekolekcjach wsplnotowych. Podczas tych czterech lat tworzylimy liczny lud Boy - grono ludzi z Wieczernika w liczbie kilkudziesiciu tysicy osb, w cznoci z wieloma Pasterzami, w tym rnymi Biskupami, ktrzy take przewodniczyli naszym spotkaniom. By to czas ubogacony wieloma askami i bogosawiestwem Boym, ktrego dowiadczamy za kadym razem podczas tworzenia Wsplnoty Modlitwy. wiadomi tego, co Bg przez wstawiennictwo Matki Boej Gietrzwadzkiej przez te lata czyni dla nas wyrazilimy Mu nasz wdziczno i zoylimy po raz kolejny w darze nasze serca. Jeszcze raz wszystkim, ktrzy jednocz si z nami w tym wydarzeniu, jakim s Wieczerniki Gietrzwadzkie, z caego serca dzikujemy. Zapraszamy rwnie do dalszego uczestnictwa w spotkaniach Gietrzwadzkich.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z Wieczernika
Bogate wydarzenia Wsplnoty w Gietrzwadzie  :: 22-03-2010 r. ::

  Obecno, formacja i modlitwa naszej Wsplnoty w Gietrzwadzie naznaczona bya bogatymi wydarzeniami. W pitek, 19 marca obchodzc Uroczysto w. Jzefa Oblubieca NMP w gronie ponad stu osb podjlimy kolejne dni skupienia - czas przeznaczony na pogbienie duchowoci najmniejszych. W sobot uczestniczylimy w kolejnym, tym razem jubileuszowym, bo przypadajcym w czwartym roku powstania, Wieczerniku Gietrzwadzkim. W niedziel swoje skupienie kontynuoway osoby tworzce Zarzd Stowarzyszenia Konsolata. Wszystkim uczestnikom i kademu spotkaniu towarzyszya aska szczeglnego zjednoczenia naszych serc, ktre oczyszczone przez pokut zoone zostay w tajemnicy Niepokalanego Serca Maryi samemu Bogu. Dzikujemy Bogu i Pani Gietrzwadzkiej za dar jednoczenia nas we Wsplnocie Mioci i za wszelkie otrzymane aski. Wdziczno wyraamy take wszystkim kapanom, siostrom zakonnym, osobom posugujcym przy otarzu i animujcym piew.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 19-03-2010 r. ::

  Objawienie dla Mirjany Soldo 18 marca 2010 r.
Ponad tysic osb zgromadzio si na modlitwie racowej pod Niebieskim Krzyem, w oczekiwaniu na doroczne objawienie dla Mirjany, ktre rozpoczo si o 13:50 i trwao do 13:54. Matka Boa daa nastpujce ordzie:
„Drogie dzieci. Dzi wzywam was, abycie kochali caym waszym sercem i ca wasz dusz. Mdlcie si o dar mioci, poniewa gdy dusza kocha przyzywa do siebie mojego Syna. Mj Syn nie odrzuca tych, ktrzy Go wzywaj i pragn y wedug Niego.  Mdlcie si za tych, ktrzy nie rozumiej mioci, ktrzy nie rozumiej co oznacza kocha. Mdlcie si, aby Bg by dla nich Ojcem nie sdzi. Moje dzieci, bdcie wy moimi apostoami, bdcie moj rzek mioci. Potrzebuj was. Dzikuj”.

Za: www.medjugorje.republika.pl/
Rekolekcje - Bg wzywa nas do odbudowy wityni naszych dusz!  :: 15-03-2010 r. ::

  Jedn z wanych praktyk okresu Wielkiego Postu, przygotowujcych nas do wit Wielkanocnych, s rekolekcje wielkopostne. Podejmijmy je rwnie we wsplnocie dusz najmniejszych, korzystajc z konferencji zamieszczanych na naszej stronie. Nasze rekolekcje w Roku Mioci, jaki przeywamy, zatytuowalimy "Bg wzywa nas do odbudowy wityni naszych dusz", gdy nawizuj do naladowania postawy starotestamentalnej "reszty Izraela" ukazanej w ksidze proroka Aggeusza. Niech gbsza refleksja tego wanego dla nas fragmentu Pisma w., do ktrego wci powracamy, pomoe nam w naszym wsplnotowym przygotowaniu si do obchodw Misterium naszego Zbawienia.
Konferencje rekolekcyjne zamieszczone zostay na podstronie powiconej "Roku Mioci". Zapraszamy do zapoznania si z nimi:
1. Wielki Post – czas odbudowy naszych dusz.
2. Zacznijmy odbudow od fundamentu – Chrztu w.
3. Duchu wity, odbuduj Twoj wityni!
4. Oczycie wasze wntrza! Obmyjcie wasze dusze!
5. Przyjmij swoje powoanie!
6. Dcie do Mioci. Jednoczcie si z Mioci. yjcie Mioci!
Dzikujemy za dar Wieczernika Ranostockiego  :: 14-03-2010 r. ::

  Podczas naszego spotkania w Sanktuarium Ranostockim modlilimy si o to, by czas Wielkiego Postu sta si dla nas czasem powrotu do Boga. By kady z nas zda sobie spraw, jak niepojty to czas, w ktrym przygotowujemy si do uczestniczenia w najwaniejszym Misterium - Misterium Zbawczym. Zwracalimy uwag na to, e dopiero zaproszenie Boga do swego wntrza, w ktrym przygotowane jest dla Niego godne mieszkanie, moe sprawi, i dusza zacznie prawdziw drog nawrcenia. To uczestnictwo w zjednoczeniu z Bogiem prowadzio nas do szczeglnego rda mioci i miosierdzia, ktrym jest Krzy. Dzikujemy wszystkim pielgrzymom, ktrzy wypenili przepikn Bazylik i ogrzali jej wntrze rozmodlonymi, gorcymi sercami. Dzikujemy gospodarzom - Salezjanom, ktrzy zadbali nie tylko o straw dla ducha, pozwalajc nam take zajrze do dobrze zaopatrzonej kuchni. Dzikujemy wszystkim posugujcym kapanom, a take posugujcym osobom, dziki ktrym moglimy przey pikny czas modlitwy i budowania wsplnoty mioci. Szczeglnie dzikujemy zespoowi muzycznemu, ktry swoj posug rozgrzewa uczestnikw, zachcajc do uwielbiania Boga piewem.
Mio bardzo jasno wytycza nam drog  :: 09-03-2010 r. ::

  Zadanie duszy najmniejszej - to ycie w Mioci. W Mioci, czyli w Bogu! To zanurzenie cakowite w Nim, zapomnienie o sobie i wiecie, a zupene wtopienie si w Niego, zlanie z Jego mioci, Jego uczuciem, Jego cierpieniem. To wejcie w Jego ycie, to ycie Nim! Bg prowadzi swoje wybrane dusze jasn, klarown drog. Bardzo przejrzycie. Co jaki czas, Bg ukazuje nam kolejne fakty. Jednoczenie stale wskazujc na drog ratunku, a jest ni Mio! Da nam Maryj, swoj Matk, jako nasz Opiekunk, jako T, ktra moe wyprowadzi nas z kadej opresji. Mio jest w stanie powstrzyma kataklizmy. Bieg historii moe zmieni si bardzo szybko, jeli y bdziemy Mioci? Nasze zaangaowanie, nasze oddanie, ofiarowanie siebie, ycie Mioci, zjednoczenie z Bogiem - to jest droga do zwycistwa Mioci Boga w wiecie!
Wicej na ten temat przeczyta moemy w kolejnej konferencji zatytuowanej: Mio bardzo jasno wytycza nam drog oraz rozwaajc Drog Krzyow dla Najmniejszych. Zapraszamy!
W Dniu Kobiet  :: 08-03-2010 r. ::

  
W przypadajcym dzisiaj Dniu Kobiet wszystkim Duszom Malekim pci piknej wrczamy bukiet kwiatw, yczc wiele radoci i umiechu w budowaniu Wsplnoty Mioci, ktra bez Was nie byaby prawdziw Wsplnot i Rodzin. Niech Bg - Mio sama bdzie dla Was bogactwem i si na wszystkich drogach Waszego ycia i powoania. A Najwitsza Maryja Panna, wity i niepowtarzalny Wzr ycia Niewiasty, niech otoczy Was trosk swego matczynego Niepokalanego Serca i wyprasza to, co najpikniejsze na drodze Waszej codziennej, cichej suby. Z darem modlitwy i bogosawiestwem, Wasz opiekun duchowy.
Przyjrzelimy si naszemu powoaniu - dusz najmniejszych  :: 07-03-2010 r. ::

  Kolejne nasze spotkanie w Wieczerniku Modlitwy jeszcze bardziej budzio w nas wiadomo codziennego cierpienia Boga, ktre jest nie do opisania. On cay siebie skada na Otarzu, a ludzie, bdcy Jego stworzeniami, yjcy dziki Jego asce, Jego Mioci, odrzucaj Go, lekcewa, obraaj. Przecie bez Boga nie mog y. W Nim jest ycie. Poza Nim nie ma niczego. A jednak postpuj tak, jakby specjalnie dyli do mierci. Przygldajc si na nowo naszemu powoaniu - powoaniu dusz najmniejszych oraz zwizanemu z nim naszemu zadaniu, jakim jest umiowanie Krzya, modlilimy si o ask umiowania prawdziwej Mioci. Prosilimy o to, by pord nas, pord naszych bliskich i wok nas byo jak najwicej ludzi, ktrzy przyjmujc Krzy, otworz swoje serca na prawdziw Mio. Bymy wszyscy yli w wiadomoci, co to Mio, Kto to - Mio i prawdziwie kochali Boga i naszych blinich sercami penymi Mioci. Dzikujemy wszystkim uczestnikom kolejnych dni skupienia i Wieczernika Czerwiskiego za dar wsplnoty otwierajcej si na prawdziw Mio. Dzikujemy kapanom prowadzcym i posugujcym w konfesjonale podczas naszego spotkania, osobom wczajcym si w przygotowanie i przeprowadzenie Wieczernika a szczeglnie subie liturgicznej i zespoowi "Echo Maryi".
Spotkajmy si w Wieczerniku Czerwiskim  :: 04-03-2010 r. ::

  Najblisze nasze spotkanie, ktre odbdzie si w Czerwisku koncentrowa nas bdzie na rozwaaniu mki Jezusa jako wyrazu niepojtej mioci Boga do czowieka. Modli si bdziemy o Mio w naszych sercach, w naszym yciu, w rodzinach. O mio midzy nami we Wsplnocie. By dusze najmniejsze pomimo swoich licznych saboci, potrafiy zjednoczy si w mioci. Modli si bdziemy adorujc Krzy, uwiadamiajc sobie i Bg nie wymaga od nas wielkich czynw, ale trwania pod Krzyem. Nie walki, ale mioci. Nie - wielkich ciarw, ale zawierzenia swego ycia, caych siebie Bogu. Poddania si Jego prowadzeniu. Prosi bdziemy o Boe bogosawiestwo, by nieustannie byo nad nami. Modli si bdziemy, by przez Krzy Bg zanurzy nas w swojej Mioci, bymy yli ni i nieustannie doznawali umocnienia, otrzymujc siy, by trwa przy Jezusie, by kocha jeszcze wicej, by poznawa Prawd o Zbawieniu, by w ten sposb zblia si coraz bardziej do Boga, a wic do Zbawienia. Niech Bg bogosawi wszystkim, ktrzy uczestniczy bd fizycznie i duchowo w Czerwiskich dniach skupienia i Wieczerniku. Niech Matka Boa Pocieszenia bdzie z nami, aby wspiera nasze sabe serca i wyprasza dla nich ask wielkiej Mioci. Do zobaczenia na Wzgrzu Czerwiskim.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 04-03-2010 r. ::

  Ordzie dla Mirjany, 2 marca 2010 r.

Drogie dzieci, w tym szczeglnym czasie, w ktrym staracie si by jak najbliej, jak to jest moliwe mojego Syna, Jego Mki, jak i mioci, z jak j znosi, pragn powiedzie wam, e jestem z wami. Pomog wam przezwyciy zalepienie i trudne dowiadczenia moj ask. Naucz was mioci, mioci, ktra gadzi wszystkie grzechy i czyni was doskonaymi. Mioci, ktra da wam pokj mojego Syna teraz i na zawsze. Niech pokj bdzie z wami i w was, dlatego, gdy ja jestem Krlow Pokoju. Dzikuj wam.

Za: www.medjugorje.republika.pl
Proby i podzikowania w Radiu Konsolata  :: 02-03-2010 r. ::

  Informacja dla osb wpisujcych intencje do modlitwy.
W Godzinie Miosierdzia codziennie modlimy si we wszystkich intencjach podawanych przez osoby odwiedzajce nasze witryny internetowe. S to proby i dzikczynienia uczestnikw naszych wieczernikw modlitwy, dni skupienia, rekolekcji i pielgrzymek oraz osb poszukujcych pomocy kierujcych proby o modlitw do wsplnoty dusz najmniejszych. Pragniemy je wyrazi w tej godzinie, ktra szczeglnie sprzyja naszej ufnej modlitwie upraszajcej Miosierdzie Boe dla caej grzesznej ludzkoci. czmy si w tej wanej modlitwie i przedkadajmy rwnie skryte w naszych sercach intencje.

Przeka swoj intencj modlitewn >>
Suchaj Radia Konsolata - Radia Dusz Najmniejszych >>
Z Jezusem podejmijmy Drog Krzyow - Drog Mioci  :: 01-03-2010 r. ::

  Droga Krzyowa dla dusz najmniejszych na Rok Mioci
..Duszo bdca Moj do koca, na zawsze, na wieki. Pragn prowadzi ciebie drog mioci. T drog jest Krzy. Moja Droga Krzyowa to Droga Mioci Miosiernej. Oczekuj, e pjdziesz Moim ladem. ladami Mioci ofiarnej i Miosierdzia. Chc, Moja mioci, aby przemieniona we Mnie, stawaa si na tej drodze jako Ja. Bd ofiar Mioci Miosiernej. Ja prowadzi ciebie bd, ciebie - Moj malek dusz ofiarn. (..) To mistyczne przyjmowanie cierpienia jest zjednoczeniem z Bogiem. Ty bdziesz cierpiaa to, co spotkasz na swej drodze, ale jeli przyjmiesz to z mioci do Jezusa, stanie si czstk Jego Krzya! Ty bdziesz dwigaa Jego Krzy, poprzez ktry zbawiony zosta wiat! Czy nie jest to wyrnienie! Czy nie jest to wywyszenie czowieka! Czy nie jest to podzielenie si z czowiekiem swoim dziedzictwem! Czy nie wiadczy to o tym, i Bg zaprosi ciebie do peni swego ycia! Uwielbij Go w Krzyu! Uwielbij w kadej sekundzie twego cierpienia! Bowiem dostpujesz w ten sposb wielkiej aski! Raduj si! Dzikuj Mu choby przez zy, ale dzikuj! I nie lkaj si, bo jeste wtedy najbliej Jezusa. Idziesz po prostu razem z Nim, niosc jeden Krzy. Wicej>>

Suchaj rozwaa Drogi Krzyowej w Radiu Konsolata o godz. 15:00 >>
Wieczernik Modlitwy w Stocznie  :: 01-03-2010 r. ::

  Podczas naszego ostatniego spotkania w Stocznie, ktre miao miejsce w miniony pitek polecalimy Bogu, ktry jest Mioci nasze relacje z naszymi brami i siostrami. Prosilimy o mio dla naszych serc, by z nich nieustannie promieniowaa mio Boa przyjmujca wszystkie zranienia jako codzienny krzy zbawiajcy i wyzwalajcy z grzechw. Zawierzalimy sabe ludzkie serca Jezusowi cierpicemu za nas przez Niepokalane Serce Maryi, proszc o dar wspuczestnictwa w dziele zbawczym, ktre wci realizowane jest w Kociele dla ratowania dusz. By kady dzie Wielkiego Postu by dla nas wsplnym z Jezusem kroczeniem drog do Zwycistwa Boga-Mioci nad wszelkim przejawem za, ktre jest w nas, w naszych relacjach z najbliszymi i w codziennoci naszej. Dzikujemy wszystkim za dar wsplnej modlitwy i trwania w Wieczerniku dla uproszenia Ducha Mioci. Dzikujemy kapanom, ks. Adamowi, ks. Edwardowi i ks. Tadeuszowi za ich modlitw i posug, dzikujemy subie liturgicznej i osobom posugujcym muzycznie na Wieczerniku.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-02-2010 r. ::

  Ordzie, 25 lutego 2010 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie aski, gdy rwnie przyroda przygotowuje si by pokaza najpikniejsze kolory w roku, dziatki, ja was wzywam, bycie otworzyli wasze serca Bogu Stworzycielowi, aby On was przemieni i uksztatowa na Swj obraz i podobiestwo, aby wszelkie dobro, ktre zasno w waszym sercu przebudzio si do nowego ycia i pragnienia wiecznoci. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr
Wielki Post w Roku Mioci koncentruje na MIO  :: 21-02-2010 r. ::

  Wsplne dni formacyjne i modlitwa we wsplnocie Wieczernika, podczas ostatniego naszego spotkania w Gietrzwadzie, byy wprowadzeniem dusz najmniejszych w czas pokuty, jakim jest Wielki Post. Tegoroczne przygotowanie Wsplnoty do Wielkanocy to jeszcze szersze otwarcie naszych serc na Mio Bo, to jeszcze gorliwsze kroczenie drog ufnoci i zawierzenia. Z pomoc Matki Boej i naszych Patronw decydujemy si na ywy kontakt z Jezusem poprzez Sowo Boe i Eucharysti. W tym czasie zwrcimy rwnie uwag na mio czynn, dostrzegajc w kadym blinim zamieszkujcego dusz ludzk Boga. Powierzamy si zatem Mioci, Jej ubogaceniu i ksztatowaniu naszych serc i sumie. Wszystkie dni Wielkiego Postu w Roku Mioci zawierzamy Pani Gietrzwadzkiej proszc przez Jej wstawiennictwo o potrzebne aski i bogosawiestwo. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym za dar wsplnego trwania w Wieczerniku Modlitwy. Szczeglnie dzikujemy Radiu Konsolata za transmisj naszego spotkania, a z racji Jubileuszu yczymy wszystkim tworzcym to Radio bogactwa ask Boga i Opieki Matki Najwitszej. Nasze wdziczne serca kierujemy rwnie w kierunku posugujcych muzycznie: Pani Zosi i Pastwu Beacie i Ryszardowi.

Przeczytaj konferencj na Wielki Post>>
Pierwsza Rocznica internetowego Radia KONSOLATA  :: 21-02-2010 r. ::

  W lutym 2009 roku z Boego natchnienia zaczo swoj dziaalno internetowe radio KONSOLATA - radio Dusz Najmniejszych. I tak, pord wielu katolickich stacji radiowych, zaistniaa rozgonia ewangelizacyjno-modlitewna, ktrej celem jest prezentacja duchowoci "Najmniejszych" i zaproszenie suchaczy do kroczenia prost drog zawierzenia i mioci Serc Jezusa i Maryi - Malek Droyn Mioci.
W pierwsz rocznic od chwili, gdy dusze najmniejsze usyszay kierowane do nich audycje radiowe, wyraamy wielk wdziczno Bogu, Jego Matce Maryi oraz gronu osb wieckich za stay cykl audycji pomagajcych i Malek Drog Mioci, wskazan na obecne czasy przez przykad ycia sugi Boej s. M. Konsolaty Betrone – patronki Dziea Najmniejszych, a wczeniej realizowan przez wielu witych Kocioa Katolickiego.
W imieniu wszystkich „Najmniejszych” dzikujemy Panu Michaowi i caemu gronu Jego Wsppracownikw za podjcie trudu tworzenia programu Radia KONSOLATA, tym samym za podjt sub na rzecz "Dziea Najmniejszych". yczymy take, by bogosawiestwo Ojca Niebieskiego, Syna Boego i Ducha witego, a take wstawiennictwo Najwitszej Maryi Panny, opieka witych Dusz Najmniejszych i modlitwa „Najmniejszych” - gdziekolwiek s – ubogaconych audycjami i transmisjami tworzonymi z myl o nich, towarzyszya nieustannie w yciu osobistym, rodzinnym i wszystkich przejawach dnia codziennego.
Wsplnota Dusz Najmniejszych.
Wicej na stronie Radia Konsolata. Zapraszamy do odwiedzenie i suchania.
Wieczernik z Jubileuszem Radia Konsolata  :: 19-02-2010 r. ::

  W dniu dzisiejszym rozpoczyna si kolejne spotkanie naszej Wsplnoty w Gietrzwadzie. Spotykamy si w miejscu Objawie Matki Boej Gietrzwadzkiej proszc J o uproszenie u Jej Syna wszelkich ask dla nas i caego Kocioa na czas rozpoczynajcego si okresu Wielkiego Postu. Pragniemy przey ten liturgiczny okres w Duchu Mioci, ktry napeni Serce Maryi, a poprzez Jej Porednictwo przychodzi, by napeni serca wierzcych. Powierza bdziemy wszystkie intencje zwizane z naszym wsplnym Dzieem i jego uczestnikami. Szczeglnie modli si bdziemy o rozwj nowych inicjatyw w naszej Wsplnocie, tzn. za Radio Konsolata i Stowarzyszenie Konsolata. Okazj do modlitwy za nasze Radio internetowe jest przypadajca w tych dniach pierwsza rocznica jego powstania.  W sobot z racji Jubileuszu zostanie odprawiona Msza w. w intencji Radia i wszystkich tworzcych jego program. Na t Eucharysti zapraszamy szczeglnie tych, ktrzy czuj si zwizani w Radiem dla Najmniejszych. Po Mszy w. spotkamy si na okolicznociowym poczstunku. Pocztek Wieczernika w sobot o godz. 10:00.
Zwrmy serca na Mio zwyciajc szatana  :: 17-02-2010 r. ::

  W dniu, w ktrym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu w Kociele Katolickim warto pogbi swoj wiedz dotyczc walki z szatanem i jego zakusami. Moe posuy nam ku temu jedna z konferencji na "Rok Mioci", ktra stanowi swoiste pouczenie dla dusz najmniejszych w tym wszystkim co dotyczy rozeznania za i obrony przed nim. Zapraszamy zatem na stron "Rok Mioci" (Archiwum), na ktrej zamieszczone s wiczenia duchowe na ten rok duszpasterski, ktry przeywamy pod hasem "Bdmy wiadkami mioci" oraz konferencje powicone Mioci Boej:
1. Bg jest mioci
2. Serce Maryi jest pene Mioci
3. Konferencja o Pimie witym
4. Bg stworzy nas „k”
5. Mio zwycia zakusy szataskie
Zapraszamy.
Bylimy na kolejnym Wieczerniku u naszych Sistr  :: 16-02-2010 r. ::

  W miniony poniedziaek, 15 lutego br. nasza Wsplnota gocia w Ostrowie Wielkopolskim u sistr ze zgromadzenia Klarysek Kapucynek. Trwajc na modlitwie we wsplnym Wieczerniku Modlitwy powierzalimy Bogu przez wstawiennictwo Matki Boej z Lourdes wszystkich chorych, zwaszcza z grona uczestnikw naszych licznych spotka. Wielk ufno w upraszaniu wszelkich ask pokadalimy, jako dusze najmniejsze, w Patronce Dziea Najmniejszych - w wstawiennictwie sugi Boej s. Marii Konsolaty Betrone. Uroczyst Msz w. koncelebrowao trzech kapanw oddanych wspomnianemu Dzieu; ks. Adam, ks. Krzysztof i ks. Tadeusz. Dzikujemy wszystkim ksiom, siostrom zakonnym i wiernym przybyym m. in. z ywca, Olsztyna, Pocka, Poska, Gniezna oraz z Ostrowa i okolic za tworzenie tego Wieczernika i za dar wsplnej modlitwy dajcej dowiadczy naszym sercom wiele Boej mioci.
Ale to by super fajny czas!!!  :: 14-02-2010 r. ::

  Wypowied uczestnikw Wieczernika w Ranymstoku:
"C za pikny Wieczernik. Trudno nawet znale sowa, aby uj t wielk Mio. Pomimo zimna, ktre wszyscy na pewno odczuwalimy, bylimy szczliwi, e moemy tam by. Ale to by super fajny czas!!!. Dziki Ci Mamusiu Ranostocka, dziki ukochany Tatusiu za Wasz niepojta Mio."

Tak chyba najlepiej opisa spotkanie, ktre przeywalimy w minion sobot w Ranymstoku. Dzikujemy Bogu, dzikujemy Matce Boej Ranostockiej Wspomoycielce, kapanom, zespoowi posugujcemu na Wieczerniku oraz wszystkim pielgrzymom i wam, jednoczcym si z nami duchowo za ten "super fajny czas!".

W dniu jutrzejszym zgromadzimy si ponownie na spotkaniu modlitewnym, tym razem tworzy bdziemy Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wielkopolskim u Sistr Klarysek Kapucynek. Pocztek naszego spotkania o godz. 19:00. Zapraszamy!
Kolejne spotkanie Wsplnoty Wieczernika Ranostockiego  :: 10-02-2010 r. ::

  W najblisz sobot zapraszamy wszystkich Was do uczestnictwa w kolejnym naszym wsplnym spotkaniu w przepiknej Bazylice Maryjnej na Ranym Stoku. Mimo wci nieustpujcej zimy, ale z sercami naszymi maymi i gorcymi podajmy na to Wzgrze, z ktrego na ca Polsk roznosi si przepikna wo r - "kwiatw mioci". Niech one nas otocz, przenikn i ubogac, a urzeczywistni si ju nie tylko w tej piknej analogii lecz w rzeczywistoci Serca Pani Ranostockiej, ktra ju przygotowuje nam w swym sanktuarium kolejny pikny czas spotkania w Wieczerniku Modlitwy. Jako kochajce Jej malekie dzieciaki zgromadmy si tam jak najliczniej, by dowiadczy wielkiego wylewu i triumfu Ducha Mioci, ktry przez Serce swej Oblubienicy udziela si najobficiej Kocioowi. Przypominamy, e pocztek naszego Wieczernika w sobot o godz. 10:30. Wicej na stronie saktuarium>>
Modlilismy si o to, by patrze na siebie i innych z mioci.  :: 07-02-2010 r. ::

  Podczas Wieczernika w Czerwisku nasze serca po raz kolejny zachwycay si Mioci, z jak Bg stworzy wanie nas. Wsplna modlitwa oparta na rozwaaniach Boej Mioci pozwolia spojrze nam na siebie przez pryzmat Mioci jak Bg ma ku nam - Jego oczami. Moglimy dziki temu bardziej pokocha siebie, siebie samych i siebie nawzajem. A tym samym od tej pory stara si zawsze patrze na siebie z mioci. Modlilimy si o tak otwarto serca, o ufno, o wiar. Modlilimy si o to, eby skaza grzechu, nasze saboci, nie przesaniay nam tej Mioci Boga. Bo najwikszy grzech niczym jest wobec Mioci Boej. Zawierzalimy si take Sercu Maryi, bowiem Bg w Jej Sercu zoy ca Swoj Mio i ta Mio nieustannie jest w Jego Matce. Cay Wieczernik, przeywany w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca, by takim nieustannym trwaniem w tej Mioci. Prosilimy przez Jej wstawiennictwo, by Bg - Mio najwiksza, przeczysta, Mio nieskalana, Mio, ktra jest niepojta, Mio, ktrej nie da si obj adnym ludzkim umysem, ktra jest wszechmocna, ktra jest yciem, ktra jest radoci i szczciem witych w niebie, pobogosawi nam na dalsze wsplne kroczenie drog mioci. Dzikujemy wszystkim, ktrzy tworzyli fizycznie i duchowo ten Wieczernik. Dzikujemy szczeglnie Kapanom za posug sakramentaln, zespoowi "Echo Maryi" na posug muzyczn, Radiu "Konsolata" za umoliwienie jednoczenia si z nami poprzez internetow transmisj oraz wszystkim, ktrzy w jakikolwiek sposb przyczynili si do tego wspaniaego przeycia duchowego.

Przeczytaj tekst caej konferencji o Boej Mioci>>
Spotkajmy si na Jasnej Grze Czerwiskiej  :: 04-02-2010 r. ::

  W najbliszy pitek i sobot odbd si kolejne spotkania wsplnoty kroczcej drog wieczernikow. W pierwszym dniu odbdzie si comiesiczny dzie skupienia, natomiast w drugim dniu naszego pobytu u stp Matki Boej Czerwiskiej uczestniczy bdziemy w Wieczerniku Modlitwy. Spotkania te odbywaj si w czasie ferii zimowych, ktre mimo naszych licznych obowizkw zachcaj do szczeglnego jednoczenia si we wsplnym oczekiwaniu na Ducha Mioci. Bdzie to dla uczestnikw Wsplnoty Dusz Najmniejszych kolejny wany czas powicony na modlitw i formacj. Czas poznawania Mioci Boej, wzrastania w Niej i umocnienia w posudze na rzecz propagowania Ordzia Mioci w wiecie. Zapraszamy Was do jednoczenia si we wsplnej modlitwie, czy to fizycznie przyjedajc do Matki Boej Pocieszenia, czy te duchowo jednoczc si z nami gdziekolwiek jestecie. Ci z Was, ktrzy pragn trwa w duchowej jednoci z Wieczernikiem w Czerwisku mog sucha nas przez internetowe radio KONSOLATA. Zapraszamy i czekamy na Was!
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 04-02-2010 r. ::

  Ordzie dla Mirjany 2 luty 2010 r.
„Drogie dzieci, z macierzysk mioci wzywam was dzisiaj, abycie byli wiatem wskazujcym drog dla wszystkich dusz bdzcych w mroku nie znajc mioci Boej. Abycie mogli najmocniej jak to jest moliwe owieci i pocign, jak najwiksz liczb dusz, nie pozwlcie, aby fasz, ktry wychodzi z waszych ust zagusza wasze sumienia. Bdcie doskonali! Ja was prowadz macierzysk rk, rk mioci. Dzikuj wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl>>
Inauguracja Roku Mioci w Stocznie  :: 30-01-2010 r. ::

  Nasze kroczenie drog wieczernikow w tym miesicu zwizane jest z inauguracj Roku Mioci. ktry przeywamy w naszej Wsplnocie. W miniony pitek ta inauguracja miaa miejsce w maej parafii na pnocy Archidiecezji Warmiskiej, to znaczy w parafii Chrystusa Krla w Stocznie. Nie przeszkodziy trudne warunki pogodowe i trudnoci w dotarciu na Wieczernik, by dokonao si to, o co wsplnie w tych dniach prosimy, a mianowicie, by przyszed wielki wylew Ducha Mioci na serca ludzkie, cay Kocil i cay wiat. Dzikujemy wszystkim, ktrzy take w tym zaktku Polski, czy to fizycznie, czy duchowo trwali na tak bardzo potrzebnej nam wszystkich modlitwie. Bg zapa za wasze gorce serca.
Inauguracja Roku Mioci w Tolkmicku  :: 29-01-2010 r. ::

  W zimowej scenerii, w piknej bieli i we wsplnocie gorcych mioci ludzkich serc przeywalimy kolejny Wieczernik Modlitwy w maym rybackim miasteczku pooonym nad Zalewem Wilanym. yczliwo Gospodarzy wityni i Parafii w. Jakuba Apostoa, wspaniaa atmosfera odczuwalnego ducha salezjaskiego i obecno w. Jana Bosko w darze Nowenny przed uroczystoci tego wielkiego i witego Wychowawcy z Turynu nadaa temu spotkaniu prawdziwie witeczny charakter. Najcenniejszym jednak darem dla nas bya obecno samego Boga i Jego Matki, w ramionach ktrych jako malekie dzieci Boe napeniani bylimy Mioci Dwch ukochanych przez nas Serc. W tym zjednoczeniu i otuleniu nikt nie odczuwa zimowych trudw trwania kilka godzin na modlitwie, co zaowocowao kolejnym dowiadczeniem Boga w Jego niepojtym umiowaniu, w Jego zatroskaniu o umiowane najmniejsze dzieci. Wszystkim Wam, tworzcym ten Wieczernik, czy to fizycznie, czy duchowo dzikujemy za dar zjednoczonych i penych mioci serc.
W dniu dzisiejszym, za kilka godzin zapraszamy Was do uczestnictwa i jednoczenia si w Wieczerniku w Stocznie. Do zobaczenia!
Co Kocil w Polsce proponuje na najblisze lata.  :: 26-01-2010 r. ::

  Czytajc dzisiejszy komunikat Konferencji Episkopatu Polski moemy dostrzec jak wiele z tego, co przygotowuje Koci Katolicki w Polsce na najblisze lata duszpasterskie, my ju realizujemy w naszej Wsplnocie. Sami przeczytajcie poniej, zapraszamy!

„W komunii z Bogiem” – to temat roku duszpasterskiego 2010/2011 przyjtego podczas obrad Komisji Duszpasterstwa KEP. Celem programu jest pogbienie tosamoci chrzecijaskiej Polakw m.in. poprzez peniejsze odkrywanie treci Pisma witego. Haso „W komunii z Bogiem” jest tematem pierwszego roku programu duszpasterskiego na lata 2010-2013 a zatytuowanego „Koci domem i szko komunii”.
Abp Gdecki oceni, e istotnym obecnie zadaniem Kocioa w Polsce jest rozbudzenie mistyki, a wic odbudowanie wraliwoci na wi z Bogiem. Podkrela, e owa wi istnieje, bo Bg nie opuszcza czowieka, a Koci ma mu pomc „przemy oczy”, eby to zobaczy. (..) Kolejnym zadaniem dla Kocioa w Polsce jest, podkrela wiceprzewodniczcy KEP, praktykowanie przez ca wsplnot mioci miosiernej. (..) Wiele miejsca powicono podczas obrad koniecznoci pogbienia znajomoci Pisma witego przez katolikw w Polsce. Nie chodzi tu, jak powiedzia w rozmowie z KAI abp Gdecki, o lektur dla niej samej, niebezpieczny „biblicyzm” czy protestantyzacj Kocioa, ale waciwe podejcie do Sowa Boego, dziki czemu tworzy si prawdziwy Koci. Podczas dyskusji postulowano m.in. popularyzacj i odkrywanie Pisma witego podczas specjalnych naboestw, a nie tylko w trakcie Mszy witych, organizowanie studium formacji biblijnej w kolejnych diecezjach, czy szerzenie dziaajcych ju w niektrych diecezjach Krgw Biblijnych. Zwracano te uwag, e dobr form popularyzacji i odkrywania gbi Pisma witego jest zadawanie lektury poszczeglnych fragmentw penitentom podczas sakramentu spowiedzi. „Bez Sowa Boego trudno wyobrazi sobie i komuni z Bogiem i drugim czowiekiem, rozumian na sposb chrzecijaski – powiedzia KAI metropolita poznaski. – Budowanie wsplnoty Kocioa na Sowie Boym jest budowaniem na skale, na materiale, ktry nie poddaje si skruszeniu i objawia swoj stabilno take podczas wstrzsw” – doda.
Na pytanie KAI jak realizowa program zatytuowany „W Komunii z Bogiem” w spoeczestwie, w ktrym dostrzec mona symptomy dechrystianizacji abp Gdecki odpar, i najwaniejsze jest aby czowiek dostrzeg Boga, ktry go miuje i z tej rzeczywistoci ‘wyprowadzi’ swoj tosamo chrzecijask, ktra jest zakorzeniona w Trjcy Przenajwitszej. „Dopiero wtedy moemy mwi o tym, e w centrum ycia wsplnoty Kocioa i w centrum czowieka ochrzczonego znajduje si Chrystus a nie nasze wasne imaginacje, ktre potem prowadz do tego, e traktujemy Koci jako zakad usugowy, ktry albo nam te usugi wiadczy albo dzikujemy i idziemy gdzie indziej” – tumaczy hierarcha.

Przeczytaj cay artyku na stronie ekai.pl
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-01-2010 r. ::

  Ordzie 25 stycznia 2010
„Drogie dzieci! Niech ten czas bdzie dla was czasem osobistej modlitwy, tak aby w waszych sercach wzrastao nasienie wiary i aby wyroso w radosne dawanie wiadectwa innym. Jestem z wami i wszystkich was pragn zachci: wzrastajcie i radujcie si w Panu, ktry was stworzy. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”


Za: www.medjugorje.hr/pl/>>
Inauguracja Roku Mioci we Wsplnocie w Gietrzwadzie  :: 17-01-2010 r. ::

  W miniony pitek i sobot odbyy si w Gietrzwadzie kolejne spotkania formacyjne a zarazem pierwsze dni skupienia i Wieczernik w nowym roku, ktry przezywamy jako Rok Mioci. Duchowo staralimy si zgbia tajemnic Mioci w odniesieniu do Jej rda - Serca Boego. Tak podczas konferencji i rozwaania Sowa Boego oraz podczas wsplnej Adoracji i Eucharystii przyjmowalimy Mio pync z otwartego dla nas na ocie Serca Jezusa. Aktem wynagrodzenia i ofiarowania si bya decyzja przyjcia tego daru, jakim jest Serce Boga z bogactwem niewypowiedzianej Mioci. Wszystko czynilimy za wstawiennictwem MB Gietrzwadzkiej proszc wanie T najlepsz z matek o przewodnictwo i patronowanie na naszej wsplnej wieczernikowej drodze. Dzikujemy wszystkim wczajcym si fizycznie i duchowo za kolejny pikny czas, ktry sta si ubogaceniem Wsplnoty. Szczeglnie dzikujemy kapanom i osobom posugujcym na dniach skupienia i Wieczerniku.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau ze spotkania w Gietrzwadzie>>
Wieczernik Ranostocki w 3 rocznic dziaalnoci  :: 11-01-2010 r. ::

  W ostatni sobot mimo ostrej zimy, trudnych warunkw na drogach i innych przejaww niewygody zgromadzilimy si bardzo licznie na Wieczerniku Modlitwy w Ranymstoku, by witowa jubileusz trzechlecia naszych ranostockich spotka i czyni ekspiacj za profanacj jaka miaa miejsce w tej piknej bazylice maryjnej w Ranymstoku, o czym wczeniej wspominalimy. Podczas naszej wsplnej modlitwy dowiadczalimy szczeglnej wizi we Wsplnocie, co zachcao nas do wytrwaoci i cakowitego ofiarowania si Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Caa oprawa Wieczernika, tak liturgiczna, jak i muzyczna nadawaa szczeglnego witecznego charakteru, co dao naszym sercom odczucie obecnoci Jezusa - Mioci w nas i pord nas. Mimo, i nie tak dawno nikczemnym czynem przeprowadzono tu atak na Boga, to smutek, ktry tu wczeniej zagoci z chwili na chwil zamienia si w ogln rado, jak wierzymy rado Boga emanujc w rozradowaniu naszych dusz. Dzikujemy Organizatorom i wszystkim Wam za tworzenie tej piknej Wsplnoty w tajemnicy Niepokalanego Serca NMP. Szczeglne podzikowania kierujemy w stron osb, ktre posugiway muzycznie, niech Pan Bg i Matka Najwitsza bogosawi im w ich wielkim zapale ducha, ktry emanowa na nasze serca i ogrzewa ciaa i dusze.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau ze spotkania ranostockiego>>
Ordzie Matki Boej przekazane Mirjanie 2 stycznia 2010 r   :: 06-01-2010 r. ::

  Ordzie Matki Boej przekazane Mirjanie 2 stycznia 2010 r.

"Drogie dzieci! Dzi wzywam was abycie z cakowitym zaufaniem i mioci poszli ze mn, bo pragn was pozna ze swoim Synem. Nie lkajcie si moje dzieci. Jestem tu z wami, jestem przy was. Wskazuje wam drog, jak wybaczy sobie, przebaczy innym i ze szczerym alem w sercu uklkn przed Ojcem. Sprawcie, by umaro w was wszystko to, co przeszkadza wam kocha i zbawia, by by przy Nim i w Nim. Zdecydujcie si na nowy pocztek, pocztek szczerej mioci Boga samego. Dzikuj wam!"

Za: www.medziugorje.com
Medziugorje - Ordzie Matki Boej z 1 stycznia 2010 roku  :: 06-01-2010 r. ::

  Ordzie Matki Boej z 1 stycznia 2010 (Medziugorje)
Objawienie Matki Boej miao miejsce na „Podbrdo” przy biaej figurze Maryi. W nocy 1 stycznia 2010 r. W miejscu gdzie miao miejsce pierwsze objawienie „Krlowej Pokoju” i gdzie wedug widzcych ma pozosta cudowny znak. Przez kilka godzin przed objawieniem pada ulewny deszcz. Pielgrzymi wychodzili po kamieniach, midzy ktrymi pyny strumienie wody. Ale byli szczliwi, i wraz z Marij Pavlovi-Lunetti – widzc odmawiali kolejne tajemnice raca w. i piewali. Byo bardzo wielu pielgrzymw z caego wiata.

"Drogie dzieci! Dzikuj wam. Jestecie moj nadziej. Bogosawi was wszystkich. Jestecie moj radoci. Nawracajcie si i yjcie moimi ordziami z radoci. Wzywam was abycie yli moimi ordziami z radoci."

Maryja bya zadowolona i radosna. Dugo patrzya na nas i modlia si nad nami. Jak zawsze bya na oboku. Miaa biay welon. Przybya z wieloma anioami.
Marija Pavlovi - Lunetti powiedziaa, abymy schodzili powoli z gry, bo bd nam towarzyszy anioowie.

Za: www.medziugorje.com
Dlaczego ekspiacja? (Dotyczy Wieczernika w Ranymstoku)  :: 05-01-2010 r. ::

  "Dotyczy profanacji Otarza w Ranymstoku
   Otarz jest najbliszym wiadkiem cudu Eucharystycznego, Przymierza przypiecztowanego Krwi Zbawiciela, w jego bezporedniej bliskoci, objty yw obecnoci Boga konajcego na Krzyu. Dotyka Otarza to jak dotkn Krzya Chrystusa. Caowa Otarz to jak caowa Jego Krzy. Zatem waga jego jest wielka, wito ogromna, znaczenie nieopisane. Ten, kto dopuszcza si bezczeszczenia Otarza, wiadomy swego czynu, popenia grzech straszny. A czyn ten domaga si ekspiacji. Potrzeba zatem wielkiego oczyszczenia. Potrzeba przebagania za ten czyn. Zadouczynienia Bogu za wielki bl Mu zadany. Niejako odkupienia tej winy.
Mona to uczyni sercami czystymi, sercami szczerymi, sercami miujcymi. Mona tego dokona ofiarowujc siebie Bogu w zamian, dajc wszystko, aby pocieszy Jego Serce, aby przeprosi za grzech. Takie ofiarowanie siebie, taka szczera mio, czysta intencja pocieszenia Go, moe by ukojeniem tego blu. Blu spowodowanego bezporednim atakiem na Boga.
   Tote Najwitsza Maryja Panna czeka na nas w Sanktuarium Maryjnym jako miejscu smutku, abymy swoj obecnoci, swoj mioci przemienili je w miejsce uwielbienia Boga, miejsce oddania Bogu wielkiej chway, miejsce, ktre zaponie wielkim ogniem mioci ludzkich serc, gdzie popynie pie mioci do samego Nieba i otrze zy na obliczu naszego Ojca. Wierzymy, e Wspomoycielka Ranostocka przygarnie nas caym Swoim matczynym Sercem, by razem z nami i w nas pociesza Jej Syna i zapewnia Go o wielkiej mioci maych serc. Ufamy, i wyprasza nam bdzie otwarto na Ducha, bymy na nowo Go przyjwszy, poznali, czym jest i jakie ma znaczenie to wielkie oddanie Bogu czci.
   Niech Bg w Trjcy witej bdzie uwielbiony przez wszystkie serca Go miujce.

   Wieczernik w Ranymstoku odbdzie si w najblisz sobot, 9 stycznia. Pocztek godz. 10:30. Zapraszamy!
Ekspiacja w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku  :: 04-01-2010 r. ::

  Wieczernik Modlitwy o charakterze ekspiacji
W zwizku z profanacj Otarza, jaka miaa miejsce w ranostockiej bazylice najbliszy Wieczernik Ranostocki, ktry odbdzie si w najblisz sobot, tj. 9 stycznia bm. bdzie mia charakter ekspiacji. Wszystkich czcicieli MB Ranostockiej Wspomoycielki i uczestnikw Wieczernikw gorco zachcamy do wsplnej modlitwy. Przypominamy, e w tym miesicu przypada trzecia rocznica powstania Wieczernikw Modlitwy w Ranymstoku, niech bdzie to dodatkow mobilizacj do naszego wsplnego spotkania si na modlitwie w tym wanym dla nas miejscu. Organizatorzy Wieczernikw Ranostockich licz na liczny udzia wiernych w tym wydarzeniu. Pocztek Wieczernika o godz. 10:30.

Pijany 42-latek, ktry mia 1,5 promila w wydychanym powietrzu podpali otarz w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku. Do zdarzenia doszo w Nowy Rok rano ok. godz. 7:10. Na szczcie nikomu nic si nie stao. Parafianie, ktrzy czekali na porann Msz w. wsplnie z organist szybko zagasili ogie i zatrzymali sprawc podpalenia. Mczyzna wszed do kocioa kilkanacie minut przed sidm. Podszed pod otarz i obla go atwopaln ciecz. Po chwili odpali zapak i rzuci j w kierunku otarza. St byskawicznie zacz si pali. Parafianie, ktrzy czekali na porann msz wsplnie z organist szybko zagasili ogie i zatrzymali 42-latka.
(Informacja podana za :(podlaska.policja.gov.pl, maa)wicej informacji: www.radio.bialystok.pl
Comiesiczne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy w Czerwisku  :: 02-01-2010 r. ::

  W dniu dzisiejszym, w pierwsz sobot miesica po raz kolejny spotkalimy si na wsplnej modlitwie, by trwajc na modlitwie z Maryj, Apostoami i uczniami Chrystusa w duchowym Wieczerniku Niepokalanego Serca NMP uprasza wszelkie aski nam i caemu Kocioowi. Gwnym tematem rozwaa i inspiracj do modlitwy bya Mio Boga jak Bg ofiarowuje wiatu w Osobie Nowonarodzonego Syna Boego. Podczas modlitwy racowej, adoracji Najwitszego Sakramentu, wsplnej Eucharystii i modlitwy u stp Krzya w. staralimy si trwa w Mioci, by ubogaceni Boym Darem wyruszy na drog Nowego Roku 2010, ktry przezywa bdziemy jako Rok Mioci. Upraszajc Boe bogosawiestwo ufamy, e Mio - Jezus nie pozostawi nas, lecz ubogaci otwartym swym Sercem ten nowy czas i doprowadzi do kolejnym wielkich zwycistw Mioci w naszym yciu wiary. Dzikujemy wszystkim za ten dzie, za kolejne spotkanie, za Wsplnot Wieczernika.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z Wieczernikw>>
Wieczernik Sylwestrowy w Czerwisku  :: 01-01-2010 r. ::

  Po raz kolejny Wsplnota Wieczernikw Modlitwy przywitaa Nowy Rok podczas wsplnej modlitwy na Jasnej Grze Czerwiskiej, powierzajc si Bogu - Mioci przez wstawiennictwo witej Boej Rodzicielki. W cznoci ze wszystkimi dziemi Maryi trwajcymi na modlitwie w Kraju i poza granicami Polski trwalimy na modlitwie rozwaajc tajemnice Raca w., Adorujc Jezusa w Najwitszym Sakramencie, uczestniczc w uroczystej liturgii Mszy w., podczas ktrej w wiksz otwartoci serc przyjlimy Nowonarodzonego Syna Boego z rk witej Boej Rodzicielki jako najcenniejszy Dar na Nowy Rok 2010. To obecny pord nas i w nas Syn Boy poprowadzi nas przez wszystkie dni tego roku, ktry przezywa bdziemy w tajemnicy Mioci Boej. Obdarowani Mioci przezywalimy t szczegln noc sylwestrow peni radoci i uwielbienia, a po zakoczeniu naboestwa w bazylice kontynuowalimy nasze spotkanie, dzielc si opatkiem, skadajc yczenia na wsplnie zorganizowanej agapie. Dzikujemy wszystkim za przygotowanie spotkania i uczestnictwo w tym wanym dla nas i caej Wsplnoty Wieczerniku.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau ze spotkania sylwestrowego>>

 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!