banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257271 naszym gościem.       Osób on-line: 25

Archiwum


>
Jezus prosi ciebie, miej otwarte serce  :: 31-03-2010 r. ::

  Wielka Środa - Wieczernik
"To jest najważniejsze! Otwarte serce! Aby wejść w tamte wydarzenia, aby przeżyć je odpowiednio, aby zrozumieć głębię, wymowę, trzeba otworzyć serce. Jezus prosi, przytul się znowu do Jego Serca. Wtul się w nie cała. Chce dzielić z tobą wszystko. Chce dzielić z tobą swoje życie, swoje cierpienie, mękę, śmierć i Zmartwychwstanie. Chce, pragnie i oczekuje tego. Potrzebuje takiego serca, takiej duszy, która by bez niepotrzebnych pytań, wątpliwości, komentarzy, zaufała głosowi serca, poszła za nim. Która by rzeczywiście i prawdziwie otworzyła się na Świat Duchowy i ufnie wkroczyła do niego. Która by przyjęła go, jako swój i zaczęła w nim żyć. Która uczestniczyłaby z całym zaangażowaniem w wydarzeniach Triduum, żyłaby nimi, przeżywała, cierpiała z Jezusem, bolała nad Nim, dla której Święta Wielkiej Nocy nie kojarzyłyby się ze śniadaniem wielkanocnym, ale z męką i Zmartwychwstaniem! Dla której najważniejsze byłyby te trzy dni Triduum: Czwartek, Piątek, Sobota oraz Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Która rozumiałaby, że nie byłoby poranka Zmartwychwstania bez męki, bez śmierci, bez nocy w grobie."

Przeczytaj całą konferencję na Wielką Środę
Bądź dzisiaj umiłowanym Janem dla Jezusa  :: 30-03-2010 r. ::

  Wielki Wtorek - Wieczernik
"Bądź dzisiaj, duszo najmniejsza, umiłowanym Janem dla Jezusa. Przytul się do Jego piersi, a poczujesz jak bije Serce Boga. Zrozumiesz słowa, które wypowiada, bo będąc najbliżej, odbierzesz je swoim sercem. Słuchaj, patrz i otwieraj się na Jego rzeczywistość. Nie staraj się być mądrym tego świata. Bądź najmniejszym. Bądź dzieckiem, które ze szczerością wyraża swoje uczucia i w wielkiej prostocie przyjmuje zdarzenia. Po prostu tul się do Jezusa. On chce, abyś poznała Jego smutek. Chce, abyś poznała ból zdrady, cierpienie przed męką. Chce dzielić z tobą ten straszliwy smutek, jaki obejmuje Jezusa, kładzie się ciężarem na duszy, dręczy niemiłosiernie Jego wnętrze. Bądź Jego Janem. Patrz Mu w oczy z miłością, z zatroskaniem, z pragnieniem pomocy. Obejmuj Go w geście przejmowania tego ciężaru, podtrzymywania udręczonego Jezusa. Niech z twoich oczu popłyną łzy. Nie wstydź się tego. Współczucie z kimś, kto cierpi jest wyrazem twojej wrażliwości. I módl się, módl do Ojca w niebie, aby dał Mu siły do męki. Aby dał wytrwanie do końca. Aby Jezus przeszedł wszystko, co potrzeba dla zbawienia ludzkości.  Módl się za dusze Mu bliskie, dusze powołane, wybrane, by nie rozpierzchły się ze strachu, by nie rezygnowały z drogi miłości, by prawdziwie stały się duszami, których powołaniem jest miłość. Módl się za swoich przyjaciół, za znajomych, za bliskich, aby Duch Święty dał im poznanie, zrozumienie głębi przeżywanych właśnie dni Wielkiego Tygodnia. Módl się, abyś umiał wtulać się w ramiona Jezusa jak Jan. Czyń to sercem czystym, szczerym, pełnym miłości. Patrz, słuchaj, kochaj, współczuj. Po prostu bądź przy Jezusie. Tego Jezus bardzo teraz potrzebuję."

Przeczytaj całą konferencję na Wielki Wtorek
Duszo najmniejsza, bądź dla Jezusa dzisiaj Magdaleną  :: 29-03-2010 r. ::

  Wielki Poniedziałek - Betania
"Ileż miłości wylewało się z serca Magdaleny. Miłość jej otaczała Jezusa, dotykała i stanowiła cichą podporę w tym trudnym czasie. Ona jedna wyczuwała to wszechogarniające Go cierpienie, mimo, iż na ustach miał uśmiech. W Jego oczach czytała ten ból. Duszo najmniejsza, bądź Mu dzisiaj Magdaleną. Bądź tą, która nic nie mówi, ale czyni wiele, kocha najwięcej. Nie zwraca uwagi na komentarze. One dla niej nie istnieją. Czyni to, co czuje sercem. Tym się kieruje. Jezus potrzebuje twojej miłości. Miłości, która nie czeka, aż Jezus uzdrowi, nie woła, by pocieszyć, ale która wychodzi naprzeciw Jezusa i pragnie dać Mu samą siebie, by pocieszyć Jego Serce, by chociaż trochę podnieść Go na duchu. Która sercem wyczuwa potrzeby Jezusa i stara się im zaradzić. Która chciałaby oddać życie, aby On tylko tak bardzo się nie smucił. Jezus potrzebuje twojej obecności - cichej, wiernej, pełnej miłości. Potrzebuje ciebie, właśnie ciebie, duszo wybrana, duszo umiłowana, duszo w której Jezus zakochał się bez pamięci, której już dawno wszystko przebaczył, a grzechy zapomniał. Miłuj Go - najmilsza duszo Jezusa. Miłuj Go Jego oblubienico. Pociesz Jego Serce, które już teraz krwawi z bólu, ze smutku. Pociesz swojego Zbawiciela. Swojego Boga.  Dzisiaj to On potrzebuje twojej miłości. Kochaj Go."

Przeczytaj całą konferencję na Wielki Poniedziałek
Dzisiaj dzień radosny dla wielu, a jakże smutny dla Jezusa.  :: 28-03-2010 r. ::

  Niedziela Palmowa - Betfage
"Niedziela Palmowa, którą przezywamy dzisiaj to dzień radosny dla wielu, a jakże smutny dla Jezusa. Ze ściśniętym sercem patrzy na Jerozolimę. Miasto święte, a już niedługo pokryje się zbrodniczą krwią. Okryje się grzechem, który zaważy na losach tego miasta już na wieki. Jak złudne są teraz te okrzyki radości. Jak smutno brzmią w uszach Jezusa pokrzykiwania dzieci i dorosłych. Traktują Go jak króla. Te same osoby za kilka dni podniosą na Niego swoje pięści, rzucać będą nie palmy pod nogi, ale kamienie i błoto. Ten człowiek teraz w euforii okrzykuje Jezusa swoim królem. W czwartek pójdzie za tłumem, ulegnie nastrojowi, zwątpi, a nawet podniesie z ziemi kamień, by w Niego rzucić. To dziecko, teraz wraz ze swymi bliskimi woła Hosanna, a potem z innymi chłopcami będzie krzyczał wulgarne słowa i rzucał błotem. Serca ich już niedługo zamknie szatan. Jak są słabe. Czują się dzisiaj mocne, ale to tylko euforia, emocje! Nie ma w nich żadnej mocy! Nie ma głębi! Chcą Jezusa na króla, bo nakarmił tysiące. Dla nich ważny jest ich żołądek. Jezus nie wyciąga od nich podatków, a karmi, uzdrawia i pociesza. Nie chce niczego w zamian. Taki król bardzo im odpowiada. Patrzą tylko na swoje brzuchy! Liczy się tylko korzyść, pieniądz, jedzenie."

Zapraszamy do przeczytania kolejnej konferencji przeznaczonej na czas Wielkiego Tygodnia:
Wielki Tydzień - Niedziela Palmowa
Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku  :: 27-03-2010 r. ::

  W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się po raz kolejny w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą. U stóp Matki Bożej Pocieszenia prosiliśmy Boga przez Jej matczyne wstawiennictwo o wszelkie łaski na czas zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Modlitwie towarzyszyły nam rozważania dotyczące wydarzeń Wielkiego Tygodnia, które staraliśmy się przezywać sercem pełnym miłości do Jezusa i Maryi. Ich Sercom zawierzyliśmy nasze przygotowanie do Wielkanocy i z ufnością oczekujemy poranka Zmartwychwstania Chrystusa. Wszystkim kapłanom, osobom posługującym przy ołtarzu oraz zespołowi "Echo Maryi", jak również wszystkim uczestnikom spotkania za dar wspólnej modlitwy dziękujemy.
U stóp Jezusa Ukrzyżowanego w Sątocznie  :: 27-03-2010 r. ::

  W dniu wspomnienia liturgicznego Dobrego Łotra, które w Kościele przypada 26 marca zgromadziliśmy się na modlitwie w Wieczerniku w Sątocznie. Podczas wspólnego trwania u stóp Jezusa Ukrzyżowanego z ufnością prosiliśmy przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej i wspomnianego Patrona o miłosierdzie Boże dla nas i wszystkich grzeszników. Dziękujemy kapłanom, służbie liturgicznej i wszystkim uczestnikom spotkania za dar wzajemnego wstawiennictwa, które umocniło nas w trwaniu na modlitwie pełnej nadziei na otrzymanie potrzebnych łask.
Dzień Świętotości Życia we Wspólnocie Wieczernika  :: 26-03-2010 r. ::

  Podczas naszego wczorajszego spotkania w Wieczerniku Modlitwy w Tolkmicku łączyliśmy się z całym Kościołem w modlitwie, upraszając zwycięstwo cywilizacji miłości nad cywilizacją śmierci. Modlitwie towarzyszyło nam rozważanie tajemnicy życia, jako daru otrzymanego od Boga. Człowiek traktuje pracę, rodzinę, znajomych, pasje jako swoje prawdziwe życie. Myli się. To jedynie dane przez Boga otoczenie pomagające lub przeszkadzające w dążeniu do rzeczywiście prawdziwego życia. Może stać się drogą realizacji powołania danego od Boga, albo czynnikiem odciągającym od planów Bożych. Dziękujemy Bogu i Jego oraz naszej Niebieskiej Matce za dar uczestnictwa w tajemnicy Zwiastowania, za dar wspólnej modlitwy i za wszelkie otrzymane łaski. Naszą wdzięczność wyrażamy także wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia wspomnianego Wieczernika.
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 25-03-2010 r. ::

  Orędzie, 25 marca 2010 r.

„Drogie dzieci! Również dziś pragnę was wezwać, byście byli silni w modlitwie nawet w chwili ataku pokus. Chrześcijańskie powołanie przeżywajcie w radości i pokorze, wszystkim dając świadectwo. Jestem z wami i wszystkich was zanoszę przed mego Syna Jezusa, a On wam będzie siłą i wsparciem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
Wielkopostne dni skupienia w Gietrzwałdzie  :: 24-03-2010 r. ::

  Nasza Wspólnota podczas trwającego Wielkiego Postu uczestniczy licznie na dniach skupienia przygotowujących do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Takie spotkania odbywają się w Czerwińsku nad Wisłą i w Gietrzwałdzie. Na ostatnim Gietrzwałdzkim skupieniu, które miało miejsce w dniach 19-20 marca br. zgromadziło się nas ponad sto dusz. Skupienie przeprowadził po raz kolejny opiekun duchowy Wspólnoty ks. Tadeusz oraz ks. Leszek, który od kilku miesięcy służy Wspólnocie swoją kapłańską posługą. Wyrażamy Bogu i Pani Gietrzwałdzkiej ogromną naszą wdzięczność za dar tej Wspólnoty i powierzamy się w dalszym prowadzeniu nas drogą Miłości Bożej.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze spotkania
Dziękczynienie za cztery lata Wieczerników Gietrzwałdzkich  :: 24-03-2010 r. ::

  Nasze ostatnie spotkanie Wspólnoty Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie przepełnione było duchem wdzięczności Bogu i Matce Bożej za dar czterech lat trwania w tamtejszym Wieczerniku. W ciągu tego czasu spotykaliśmy się około 50 razy na comiesięcznych spotkaniach modlitewnych, ponadto ok. 50 razy na formacyjnych dniach skupienia i pięć razy na rekolekcjach wspólnotowych. Podczas tych czterech lat tworzyliśmy liczny lud Boży - grono ludzi z Wieczernika w liczbie kilkudziesięciu tysięcy osób, w łączności z wieloma Pasterzami, w tym różnymi Biskupami, którzy także przewodniczyli naszym spotkaniom. Był to czas ubogacony wieloma łaskami i błogosławieństwem Bożym, którego doświadczamy za każdym razem podczas tworzenia Wspólnoty Modlitwy. Świadomi tego, co Bóg przez wstawiennictwo Matki Bożej Gietrzwałdzkiej przez te lata czyni dla nas wyraziliśmy Mu naszą wdzięczność i złożyliśmy po raz kolejny w darze nasze serca. Jeszcze raz wszystkim, którzy jednoczą się z nami w tym wydarzeniu, jakim są Wieczerniki Gietrzwałdzkie, z całego serca dziękujemy. Zapraszamy również do dalszego uczestnictwa w spotkaniach Gietrzwałdzkich.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Wieczernika
Bogate wydarzenia Wspólnoty w Gietrzwałdzie  :: 22-03-2010 r. ::

  Obecność, formacja i modlitwa naszej Wspólnoty w Gietrzwałdzie naznaczona była bogatymi wydarzeniami. W piątek, 19 marca obchodząc Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP w gronie ponad stu osób podjęliśmy kolejne dni skupienia - czas przeznaczony na pogłębienie duchowości najmniejszych. W sobotę uczestniczyliśmy w kolejnym, tym razem jubileuszowym, bo przypadającym w czwartym roku powstania, Wieczerniku Gietrzwałdzkim. W niedzielę swoje skupienie kontynuowały osoby tworzące Zarząd Stowarzyszenia Konsolata. Wszystkim uczestnikom i każdemu spotkaniu towarzyszyła łaska szczególnego zjednoczenia naszych serc, które oczyszczone przez pokutę złożone zostały w tajemnicy Niepokalanego Serca Maryi samemu Bogu. Dziękujemy Bogu i Pani Gietrzwałdzkiej za dar jednoczenia nas we Wspólnocie Miłości i za wszelkie otrzymane łaski. Wdzięczność wyrażamy także wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym, osobom posługującym przy ołtarzu i animującym śpiew.
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 19-03-2010 r. ::

  Objawienie dla Mirjany Soldo 18 marca 2010 r.
Ponad tysiąc osób zgromadziło się na modlitwie różańcowej pod Niebieskim Krzyżem, w oczekiwaniu na doroczne objawienie dla Mirjany, które rozpoczęło się o 13:50 i trwało do 13:54. Matka Boża dała następujące orędzie:
„Drogie dzieci. Dziś wzywam was, abyście kochali całym waszym sercem i całą waszą duszą. Módlcie się o dar miłości, ponieważ gdy dusza kocha przyzywa do siebie mojego Syna. Mój Syn nie odrzuca tych, którzy Go wzywają i pragną żyć według Niego.  Módlcie się za tych, którzy nie rozumieją miłości, którzy nie rozumieją co oznacza kochać. Módlcie się, aby Bóg był dla nich Ojcem nie sędzią. Moje dzieci, bądźcie wy moimi apostołami, bądźcie moją rzeką miłości. Potrzebuję was. Dziękuję”.

Za: www.medjugorje.republika.pl/
Rekolekcje - Bóg wzywa nas do odbudowy świątyni naszych dusz!  :: 15-03-2010 r. ::

  Jedną z ważnych praktyk okresu Wielkiego Postu, przygotowujących nas do Świąt Wielkanocnych, są rekolekcje wielkopostne. Podejmijmy je również we wspólnocie dusz najmniejszych, korzystając z konferencji zamieszczanych na naszej stronie. Nasze rekolekcje w Roku Miłości, jaki przeżywamy, zatytułowaliśmy "Bóg wzywa nas do odbudowy świątyni naszych dusz", gdyż nawiązują do naśladowania postawy starotestamentalnej "reszty Izraela" ukazanej w księdze proroka Aggeusza. Niech głębsza refleksja tego ważnego dla nas fragmentu Pisma św., do którego wciąż powracamy, pomoże nam w naszym wspólnotowym przygotowaniu się do obchodów Misterium naszego Zbawienia.
Konferencje rekolekcyjne zamieszczone zostały na podstronie poświęconej "Roku Miłości". Zapraszamy do zapoznania się z nimi:
1. Wielki Post – czas odbudowy naszych dusz.
2. Zacznijmy odbudowę od fundamentu – Chrztu św.
3. Duchu Święty, odbuduj Twoją Świątynię!
4. Oczyśćcie wasze wnętrza! Obmyjcie wasze dusze!
5. Przyjmij swoje powołanie!
6. Dążcie do Miłości. Jednoczcie się z Miłością. Żyjcie Miłością!
Dziękujemy za dar Wieczernika Różanostockiego  :: 14-03-2010 r. ::

  Podczas naszego spotkania w Sanktuarium Różanostockim modliliśmy się o to, by czas Wielkiego Postu stał się dla nas czasem powrotu do Boga. By każdy z nas zdał sobie sprawę, jak niepojęty to czas, w którym przygotowujemy się do uczestniczenia w najważniejszym Misterium - Misterium Zbawczym. Zwracaliśmy uwagę na to, że dopiero zaproszenie Boga do swego wnętrza, w którym przygotowane jest dla Niego godne mieszkanie, może sprawić, iż dusza zacznie prawdziwą drogę nawrócenia. To uczestnictwo w zjednoczeniu z Bogiem prowadziło nas do szczególnego źródła miłości i miłosierdzia, którym jest Krzyż. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom, którzy wypełnili przepiękną Bazylikę i ogrzali jej wnętrze rozmodlonymi, gorącymi sercami. Dziękujemy gospodarzom - Salezjanom, którzy zadbali nie tylko o strawę dla ducha, pozwalając nam także zajrzeć do dobrze zaopatrzonej kuchni. Dziękujemy wszystkim posługującym kapłanom, a także posługującym osobom, dzięki którym mogliśmy przeżyć piękny czas modlitwy i budowania wspólnoty miłości. Szczególnie dziękujemy zespołowi muzycznemu, który swoją posługą rozgrzewał uczestników, zachęcając do uwielbiania Boga śpiewem.
Miłość bardzo jasno wytycza nam drogę  :: 09-03-2010 r. ::

  Zadanie duszy najmniejszej - to życie w Miłości. W Miłości, czyli w Bogu! To zanurzenie całkowite w Nim, zapomnienie o sobie i świecie, a zupełne wtopienie się w Niego, zlanie z Jego miłością, Jego uczuciem, Jego cierpieniem. To wejście w Jego życie, to życie Nim! Bóg prowadzi swoje wybrane dusze jasną, klarowną drogą. Bardzo przejrzyście. Co jakiś czas, Bóg ukazuje nam kolejne fakty. Jednocześnie stale wskazując na drogę ratunku, a jest nią Miłość! Dał nam Maryję, swoją Matkę, jako naszą Opiekunkę, jako Tę, która może wyprowadzić nas z każdej opresji. Miłość jest w stanie powstrzymać kataklizmy. Bieg historii może zmienić się bardzo szybko, jeśli żyć będziemy Miłością? Nasze zaangażowanie, nasze oddanie, ofiarowanie siebie, życie Miłością, zjednoczenie z Bogiem - to jest droga do zwycięstwa Miłości Boga w świecie!
Więcej na ten temat przeczytać możemy w kolejnej konferencji zatytułowanej: Miłość bardzo jasno wytycza nam drogę oraz rozważając Drogę Krzyżową dla Najmniejszych. Zapraszamy!
W Dniu Kobiet  :: 08-03-2010 r. ::

  
W przypadającym dzisiaj Dniu Kobiet wszystkim Duszom Maleńkim płci pięknej wręczamy bukiet kwiatów, życząc wiele radości i uśmiechu w budowaniu Wspólnoty Miłości, która bez Was nie byłaby prawdziwą Wspólnotą i Rodziną. Niech Bóg - Miłość sama będzie dla Was bogactwem i siłą na wszystkich drogach Waszego życia i powołania. A Najświętsza Maryja Panna, święty i niepowtarzalny Wzór życia Niewiasty, niech otoczy Was troską swego matczynego Niepokalanego Serca i wyprasza to, co najpiękniejsze na drodze Waszej codziennej, cichej służby. Z darem modlitwy i błogosławieństwem, Wasz opiekun duchowy.
Przyjrzeliśmy się naszemu powołaniu - dusz najmniejszych  :: 07-03-2010 r. ::

  Kolejne nasze spotkanie w Wieczerniku Modlitwy jeszcze bardziej budziło w nas świadomość codziennego cierpienia Boga, które jest nie do opisania. On cały siebie składa na Ołtarzu, a ludzie, będący Jego stworzeniami, żyjący dzięki Jego łasce, Jego Miłości, odrzucają Go, lekceważą, obrażają. Przecież bez Boga nie mogą żyć. W Nim jest życie. Poza Nim nie ma niczego. A jednak postępują tak, jakby specjalnie dążyli do śmierci. Przyglądając się na nowo naszemu powołaniu - powołaniu dusz najmniejszych oraz związanemu z nim naszemu zadaniu, jakim jest umiłowanie Krzyża, modliliśmy się o łaskę umiłowania prawdziwej Miłości. Prosiliśmy o to, by pośród nas, pośród naszych bliskich i wokół nas było jak najwięcej ludzi, którzy przyjmując Krzyż, otworzą swoje serca na prawdziwą Miłość. Byśmy wszyscy żyli w świadomości, co to Miłość, Kto to - Miłość i prawdziwie kochali Boga i naszych bliźnich sercami pełnymi Miłości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom kolejnych dni skupienia i Wieczernika Czerwińskiego za dar wspólnoty otwierającej się na prawdziwą Miłość. Dziękujemy kapłanom prowadzącym i posługującym w konfesjonale podczas naszego spotkania, osobom włączającym się w przygotowanie i przeprowadzenie Wieczernika a szczególnie służbie liturgicznej i zespołowi "Echo Maryi".
Spotkajmy się w Wieczerniku Czerwińskim  :: 04-03-2010 r. ::

  Najbliższe nasze spotkanie, które odbędzie się w Czerwińsku koncentrować nas będzie na rozważaniu męki Jezusa jako wyrazu niepojętej miłości Boga do człowieka. Modlić się będziemy o Miłość w naszych sercach, w naszym życiu, w rodzinach. O miłość między nami we Wspólnocie. By dusze najmniejsze pomimo swoich licznych słabości, potrafiły zjednoczyć się w miłości. Modlić się będziemy adorując Krzyż, uświadamiając sobie iż Bóg nie wymaga od nas wielkich czynów, ale trwania pod Krzyżem. Nie walki, ale miłości. Nie - wielkich ciężarów, ale zawierzenia swego życia, całych siebie Bogu. Poddania się Jego prowadzeniu. Prosić będziemy o Boże błogosławieństwo, by nieustannie było nad nami. Modlić się będziemy, by przez Krzyż Bóg zanurzył nas w swojej Miłości, byśmy żyli nią i nieustannie doznawali umocnienia, otrzymując siły, by trwać przy Jezusie, by kochać jeszcze więcej, by poznawać Prawdę o Zbawieniu, by w ten sposób zbliżać się coraz bardziej do Boga, a więc do Zbawienia. Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy uczestniczyć będą fizycznie i duchowo w Czerwińskich dniach skupienia i Wieczerniku. Niech Matka Boża Pocieszenia będzie z nami, aby wspierać nasze słabe serca i wypraszać dla nich łaskę wielkiej Miłości. Do zobaczenia na Wzgórzu Czerwińskim.
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 04-03-2010 r. ::

  Orędzie dla Mirjany, 2 marca 2010 r.

Drogie dzieci, w tym szczególnym czasie, w którym staracie się być jak najbliżej, jak to jest możliwe mojego Syna, Jego Męki, jak i miłości, z jaką ją znosił, pragnę powiedzieć wam, że jestem z wami. Pomogę wam przezwyciężyć zaślepienie i trudne doświadczenia moją łaską. Nauczę was miłości, miłości, która gładzi wszystkie grzechy i czyni was doskonałymi. Miłości, która da wam pokój mojego Syna teraz i na zawsze. Niech pokój będzie z wami i w was, dlatego, gdyż ja jestem Królową Pokoju. Dziękuję wam.

Za: www.medjugorje.republika.pl
Prośby i podziękowania w Radiu Konsolata  :: 02-03-2010 r. ::

  Informacja dla osób wpisujących intencje do modlitwy.
W Godzinie Miłosierdzia codziennie modlimy się we wszystkich intencjach podawanych przez osoby odwiedzające nasze witryny internetowe. Są to prośby i dziękczynienia uczestników naszych wieczerników modlitwy, dni skupienia, rekolekcji i pielgrzymek oraz osób poszukujących pomocy kierujących prośby o modlitwę do wspólnoty dusz najmniejszych. Pragniemy je wyrazić w tej godzinie, która szczególnie sprzyja naszej ufnej modlitwie upraszającej Miłosierdzie Boże dla całej grzesznej ludzkości. Łączmy się w tej ważnej modlitwie i przedkładajmy również skryte w naszych sercach intencje.

Przekaż swoją intencję modlitewną >>
Słuchaj Radia Konsolata - Radia Dusz Najmniejszych >>
Z Jezusem podejmijmy Drogę Krzyżową - Drogę Miłości  :: 01-03-2010 r. ::

  Droga Krzyżowa dla dusz najmniejszych na Rok Miłości
..Duszo będąca Moją do końca, na zawsze, na wieki. Pragnę prowadzić ciebie drogą miłości. Tą drogą jest Krzyż. Moja Droga Krzyżowa to Droga Miłości Miłosiernej. Oczekuję, że pójdziesz Moim śladem. Śladami Miłości ofiarnej i Miłosierdzia. Chcę, Moja miłości, abyś przemieniona we Mnie, stawała się na tej drodze jako Ja. Bądź ofiarą Miłości Miłosiernej. Ja prowadzić ciebie będę, ciebie - Moją maleńką duszę ofiarną. (..) To mistyczne przyjmowanie cierpienia jest zjednoczeniem z Bogiem. Ty będziesz cierpiała to, co spotkasz na swej drodze, ale jeśli przyjmiesz to z miłości do Jezusa, stanie się cząstką Jego Krzyża! Ty będziesz dźwigała Jego Krzyż, poprzez który zbawiony został świat! Czyż nie jest to wyróżnienie! Czyż nie jest to wywyższenie człowieka! Czyż nie jest to podzielenie się z człowiekiem swoim dziedzictwem! Czyż nie świadczy to o tym, iż Bóg zaprosił ciebie do pełni swego życia! Uwielbij Go w Krzyżu! Uwielbij w każdej sekundzie twego cierpienia! Bowiem dostępujesz w ten sposób wielkiej łaski! Raduj się! Dziękuj Mu choćby przez łzy, ale dziękuj! I nie lękaj się, bo jesteś wtedy najbliżej Jezusa. Idziesz po prostu razem z Nim, niosąc jeden Krzyż. Więcej>>

Słuchaj rozważań Drogi Krzyżowej w Radiu Konsolata o godz. 15:00 >>
Wieczernik Modlitwy w Sątocznie  :: 01-03-2010 r. ::

  Podczas naszego ostatniego spotkania w Sątocznie, które miało miejsce w miniony piątek polecaliśmy Bogu, który jest Miłością nasze relacje z naszymi braćmi i siostrami. Prosiliśmy o miłość dla naszych serc, by z nich nieustannie promieniowała miłość Boża przyjmująca wszystkie zranienia jako codzienny krzyż zbawiający i wyzwalający z grzechów. Zawierzaliśmy słabe ludzkie serca Jezusowi cierpiącemu za nas przez Niepokalane Serce Maryi, prosząc o dar współuczestnictwa w dziele zbawczym, które wciąż realizowane jest w Kościele dla ratowania dusz. By każdy dzień Wielkiego Postu był dla nas wspólnym z Jezusem kroczeniem drogą do Zwycięstwa Boga-Miłości nad wszelkim przejawem zła, które jest w nas, w naszych relacjach z najbliższymi i w codzienności naszej. Dziękujemy wszystkim za dar wspólnej modlitwy i trwania w Wieczerniku dla uproszenia Ducha Miłości. Dziękujemy kapłanom, ks. Adamowi, ks. Edwardowi i ks. Tadeuszowi za ich modlitwę i posługę, dziękujemy służbie liturgicznej i osobom posługującym muzycznie na Wieczerniku.
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 25-02-2010 r. ::

  Orędzie, 25 lutego 2010 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski, gdy również przyroda przygotowuje się by pokazać najpiękniejsze kolory w roku, dziatki, ja was wzywam, byście otworzyli wasze serca Bogu Stworzycielowi, aby On was przemienił i ukształtował na Swój obraz i podobieństwo, aby wszelkie dobro, które zasnęło w waszym sercu przebudziło się do nowego życia i pragnienia wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr
Wielki Post w Roku Miłości koncentruje na MIŁOŚĆ  :: 21-02-2010 r. ::

  Wspólne dni formacyjne i modlitwa we wspólnocie Wieczernika, podczas ostatniego naszego spotkania w Gietrzwałdzie, były wprowadzeniem dusz najmniejszych w czas pokuty, jakim jest Wielki Post. Tegoroczne przygotowanie Wspólnoty do Wielkanocy to jeszcze szersze otwarcie naszych serc na Miłość Bożą, to jeszcze gorliwsze kroczenie drogą ufności i zawierzenia. Z pomocą Matki Bożej i naszych Patronów decydujemy się na żywy kontakt z Jezusem poprzez Słowo Boże i Eucharystię. W tym czasie zwrócimy również uwagę na miłość czynną, dostrzegając w każdym bliźnim zamieszkującego duszę ludzką Boga. Powierzamy się zatem Miłości, Jej ubogaceniu i kształtowaniu naszych serc i sumień. Wszystkie dni Wielkiego Postu w Roku Miłości zawierzamy Pani Gietrzwałdzkiej prosząc przez Jej wstawiennictwo o potrzebne łaski i błogosławieństwo. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar wspólnego trwania w Wieczerniku Modlitwy. Szczególnie dziękujemy Radiu Konsolata za transmisję naszego spotkania, a z racji Jubileuszu życzymy wszystkim tworzącym to Radio bogactwa łask Boga i Opieki Matki Najświętszej. Nasze wdzięczne serca kierujemy również w kierunku posługujących muzycznie: Pani Zosi i Państwu Beacie i Ryszardowi.

Przeczytaj konferencję na Wielki Post>>
Pierwsza Rocznica internetowego Radia KONSOLATA  :: 21-02-2010 r. ::

  W lutym 2009 roku z Bożego natchnienia zaczęło swoją działalność internetowe radio KONSOLATA - radio Dusz Najmniejszych. I tak, pośród wielu katolickich stacji radiowych, zaistniała rozgłośnia ewangelizacyjno-modlitewna, której celem jest prezentacja duchowości "Najmniejszych" i zaproszenie słuchaczy do kroczenia prostą drogą zawierzenia i miłości Serc Jezusa i Maryi - Maleńką Drożyną Miłości.
W pierwszą rocznicę od chwili, gdy dusze najmniejsze usłyszały kierowane do nich audycje radiowe, wyrażamy wielką wdzięczność Bogu, Jego Matce Maryi oraz gronu osób świeckich za stały cykl audycji pomagających iść Maleńką Drogą Miłości, wskazaną na obecne czasy przez przykład życia sługi Bożej s. M. Konsolaty Betrone – patronki Dzieła Najmniejszych, a wcześniej realizowaną przez wielu Świętych Kościoła Katolickiego.
W imieniu wszystkich „Najmniejszych” dziękujemy Panu Michałowi i całemu gronu Jego Współpracowników za podjęcie trudu tworzenia programu Radia KONSOLATA, tym samym za podjętą służbę na rzecz "Dzieła Najmniejszych". Życzymy także, by błogosławieństwo Ojca Niebieskiego, Syna Bożego i Ducha Świętego, a także wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, opieka Świętych Dusz Najmniejszych i modlitwa „Najmniejszych” - gdziekolwiek są – ubogaconych audycjami i transmisjami tworzonymi z myślą o nich, towarzyszyła nieustannie w życiu osobistym, rodzinnym i wszystkich przejawach dnia codziennego.
Wspólnota Dusz Najmniejszych.
Więcej na stronie Radia Konsolata. Zapraszamy do odwiedzenie i słuchania.
Wieczernik z Jubileuszem Radia Konsolata  :: 19-02-2010 r. ::

  W dniu dzisiejszym rozpoczyna się kolejne spotkanie naszej Wspólnoty w Gietrzwałdzie. Spotykamy się w miejscu Objawień Matki Bożej Gietrzwałdzkiej prosząc Ją o uproszenie u Jej Syna wszelkich łask dla nas i całego Kościoła na czas rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu. Pragniemy przeżyć ten liturgiczny okres w Duchu Miłości, który napełnił Serce Maryi, a poprzez Jej Pośrednictwo przychodzi, by napełnić serca wierzących. Powierzać będziemy wszystkie intencje związane z naszym wspólnym Dziełem i jego uczestnikami. Szczególnie modlić się będziemy o rozwój nowych inicjatyw w naszej Wspólnocie, tzn. za Radio Konsolata i Stowarzyszenie Konsolata. Okazją do modlitwy za nasze Radio internetowe jest przypadająca w tych dniach pierwsza rocznica jego powstania.  W sobotę z racji Jubileuszu zostanie odprawiona Msza św. w intencji Radia i wszystkich tworzących jego program. Na tę Eucharystię zapraszamy szczególnie tych, którzy czują się związani w Radiem dla Najmniejszych. Po Mszy św. spotkamy się na okolicznościowym poczęstunku. Początek Wieczernika w sobotę o godz. 10:00.
Zwróćmy serca na Miłość zwyciężającą szatana  :: 17-02-2010 r. ::

  W dniu, w którym rozpoczynamy okres Wielkiego Postu w Kościele Katolickim warto pogłębić swoją wiedzę dotyczącą walki z szatanem i jego zakusami. Może posłużyć nam ku temu jedna z konferencji na "Rok Miłości", która stanowi swoiste pouczenie dla dusz najmniejszych w tym wszystkim co dotyczy rozeznania zła i obrony przed nim. Zapraszamy zatem na stronę "Rok Miłości" (Archiwum), na której zamieszczone są ćwiczenia duchowe na ten rok duszpasterski, który przeżywamy pod hasłem "Bądźmy świadkami miłości" oraz konferencje poświęcone Miłości Bożej:
1. Bóg jest miłością
2. Serce Maryi jest pełne Miłości
3. Konferencja o Piśmie Świętym
4. Bóg stworzył nas „łąką”
5. Miłość zwycięża zakusy szatańskie
Zapraszamy.
Byliśmy na kolejnym Wieczerniku u naszych Sióstr  :: 16-02-2010 r. ::

  W miniony poniedziałek, 15 lutego br. nasza Wspólnota gościła w Ostrowie Wielkopolskim u sióstr ze zgromadzenia Klarysek Kapucynek. Trwając na modlitwie we wspólnym Wieczerniku Modlitwy powierzaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes wszystkich chorych, zwłaszcza z grona uczestników naszych licznych spotkań. Wielką ufność w upraszaniu wszelkich łask pokładaliśmy, jako dusze najmniejsze, w Patronce Dzieła Najmniejszych - w wstawiennictwie sługi Bożej s. Marii Konsolaty Betrone. Uroczystą Mszę św. koncelebrowało trzech kapłanów oddanych wspomnianemu Dziełu; ks. Adam, ks. Krzysztof i ks. Tadeusz. Dziękujemy wszystkim księżom, siostrom zakonnym i wiernym przybyłym m. in. z Żywca, Olsztyna, Płocka, Płońska, Gniezna oraz z Ostrowa i okolic za tworzenie tego Wieczernika i za dar wspólnej modlitwy dającej doświadczyć naszym sercom wiele Bożej miłości.
Ależ to był super fajny czas!!!  :: 14-02-2010 r. ::

  Wypowiedź uczestników Wieczernika w Różanymstoku:
"Cóż za piękny Wieczernik. Trudno nawet znaleźć słowa, aby ująć tą wielką Miłość. Pomimo zimna, które wszyscy na pewno odczuwaliśmy, byliśmy szczęśliwi, że możemy tam być. Ależ to był super fajny czas!!!. Dzięki Ci Mamusiu Różanostocka, dzięki ukochany Tatusiu za Waszą niepojęta Miłość."

Tak chyba najlepiej opisać spotkanie, które przeżywaliśmy w minioną sobotę w Różanymstoku. Dziękujemy Bogu, dziękujemy Matce Bożej Różanostockiej Wspomożycielce, kapłanom, zespołowi posługującemu na Wieczerniku oraz wszystkim pielgrzymom i wam, jednoczącym się z nami duchowo za ten "super fajny czas!".

W dniu jutrzejszym zgromadzimy się ponownie na spotkaniu modlitewnym, tym razem tworzyć będziemy Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wielkopolskim u Sióstr Klarysek Kapucynek. Początek naszego spotkania o godz. 19:00. Zapraszamy!
Kolejne spotkanie Wspólnoty Wieczernika Różanostockiego  :: 10-02-2010 r. ::

  W najbliższą sobotę zapraszamy wszystkich Was do uczestnictwa w kolejnym naszym wspólnym spotkaniu w przepięknej Bazylice Maryjnej na Różanym Stoku. Mimo wciąż nieustępującej zimy, ale z sercami naszymi małymi i gorącymi podążajmy na to Wzgórze, z którego na całą Polskę roznosi się przepiękna woń róż - "kwiatów miłości". Niech one nas otoczą, przenikną i ubogacą, a urzeczywistnią się już nie tylko w tej pięknej analogii lecz w rzeczywistości Serca Pani Różanostockiej, która już przygotowuje nam w swym sanktuarium kolejny piękny czas spotkania w Wieczerniku Modlitwy. Jako kochające Jej maleńkie dzieciaki zgromadźmy się tam jak najliczniej, by doświadczyć wielkiego wylewu i triumfu Ducha Miłości, który przez Serce swej Oblubienicy udziela się najobficiej Kościołowi. Przypominamy, że początek naszego Wieczernika w sobotę o godz. 10:30. Więcej na stronie saktuarium>>
Modlilismy się o to, by patrzeć na siebie i innych z miłością.  :: 07-02-2010 r. ::

  Podczas Wieczernika w Czerwińsku nasze serca po raz kolejny zachwycały się Miłością, z jaką Bóg stworzył właśnie nas. Wspólna modlitwa oparta na rozważaniach Bożej Miłości pozwoliła spojrzeć nam na siebie przez pryzmat Miłości jaką Bóg ma ku nam - Jego oczami. Mogliśmy dzięki temu bardziej pokochać siebie, siebie samych i siebie nawzajem. A tym samym od tej pory starać się zawsze patrzeć na siebie z miłością. Modliliśmy się o taką otwartość serca, o ufność, o wiarę. Modliliśmy się o to, żeby skaza grzechu, nasze słabości, nie przesłaniały nam tej Miłości Boga. Bo największy grzech niczym jest wobec Miłości Bożej. Zawierzaliśmy się także Sercu Maryi, bowiem Bóg w Jej Sercu złożył całą Swoją Miłość i ta Miłość nieustannie jest w Jego Matce. Cały Wieczernik, przeżywany w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca, był takim nieustannym trwaniem w tej Miłości. Prosiliśmy przez Jej wstawiennictwo, by Bóg - Miłość największa, przeczysta, Miłość nieskalana, Miłość, która jest niepojęta, Miłość, której nie da się objąć żadnym ludzkim umysłem, która jest wszechmocna, która jest życiem, która jest radością i szczęściem świętych w niebie, pobłogosławił nam na dalsze wspólne kroczenie drogą miłości. Dziękujemy wszystkim, którzy tworzyli fizycznie i duchowo ten Wieczernik. Dziękujemy szczególnie Kapłanom za posługę sakramentalną, zespołowi "Echo Maryi" na posługę muzyczną, Radiu "Konsolata" za umożliwienie jednoczenia się z nami poprzez internetową transmisję oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego wspaniałego przeżycia duchowego.

Przeczytaj tekst całej konferencji o Bożej Miłości>>
Spotkajmy się na Jasnej Górze Czerwińskiej  :: 04-02-2010 r. ::

  W najbliższy piątek i sobotę odbędą się kolejne spotkania wspólnoty kroczącej drogą wieczernikową. W pierwszym dniu odbędzie się comiesięczny dzień skupienia, natomiast w drugim dniu naszego pobytu u stóp Matki Bożej Czerwińskiej uczestniczyć będziemy w Wieczerniku Modlitwy. Spotkania te odbywają się w czasie ferii zimowych, które mimo naszych licznych obowiązków zachęcają do szczególnego jednoczenia się we wspólnym oczekiwaniu na Ducha Miłości. Będzie to dla uczestników Wspólnoty Dusz Najmniejszych kolejny ważny czas poświęcony na modlitwę i formację. Czas poznawania Miłości Bożej, wzrastania w Niej i umocnienia w posłudze na rzecz propagowania Orędzia Miłości w świecie. Zapraszamy Was do jednoczenia się we wspólnej modlitwie, czy to fizycznie przyjeżdżając do Matki Bożej Pocieszenia, czy też duchowo jednocząc się z nami gdziekolwiek jesteście. Ci z Was, którzy pragną trwać w duchowej jedności z Wieczernikiem w Czerwińsku mogą słuchać nas przez internetowe radio KONSOLATA. Zapraszamy i czekamy na Was!
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 04-02-2010 r. ::

  Orędzie dla Mirjany 2 luty 2010 r.
„Drogie dzieci, z macierzyńską miłością wzywam was dzisiaj, abyście byli światłem wskazującym drogę dla wszystkich dusz błądzących w mroku nie znając miłości Bożej. Abyście mogli najmocniej jak to jest możliwe oświecić i pociągnąć, jak największą liczbę dusz, nie pozwólcie, aby fałsz, który wychodzi z waszych ust zagłuszał wasze sumienia. Bądźcie doskonali! Ja was prowadzę macierzyńską ręką, ręką miłości. Dziękuję wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl>>
Inauguracja Roku Miłości w Sątocznie  :: 30-01-2010 r. ::

  Nasze kroczenie drogą wieczernikową w tym miesiącu związane jest z inauguracją Roku Miłości. który przeżywamy w naszej Wspólnocie. W miniony piątek ta inauguracja miała miejsce w małej parafii na północy Archidiecezji Warmińskiej, to znaczy w parafii Chrystusa Króla w Sątocznie. Nie przeszkodziły trudne warunki pogodowe i trudności w dotarciu na Wieczernik, by dokonało się to, o co wspólnie w tych dniach prosimy, a mianowicie, by przyszedł wielki wylew Ducha Miłości na serca ludzkie, cały Kościól i cały świat. Dziękujemy wszystkim, którzy także w tym zakątku Polski, czy to fizycznie, czy duchowo trwali na tak bardzo potrzebnej nam wszystkich modlitwie. Bóg zapłać za wasze gorące serca.
Inauguracja Roku Miłości w Tolkmicku  :: 29-01-2010 r. ::

  W zimowej scenerii, w pięknej bieli i we wspólnocie gorących miłością ludzkich serc przeżywaliśmy kolejny Wieczernik Modlitwy w małym rybackim miasteczku położonym nad Zalewem Wiślanym. Życzliwość Gospodarzy świątyni i Parafii św. Jakuba Apostoła, wspaniała atmosfera odczuwalnego ducha salezjańskiego i obecność św. Jana Bosko w darze Nowenny przed uroczystością tego wielkiego i świętego Wychowawcy z Turynu nadała temu spotkaniu prawdziwie świąteczny charakter. Najcenniejszym jednak darem dla nas była obecność samego Boga i Jego Matki, w ramionach których jako maleńkie dzieci Boże napełniani byliśmy Miłością Dwóch ukochanych przez nas Serc. W tym zjednoczeniu i otuleniu nikt nie odczuwał zimowych trudów trwania kilka godzin na modlitwie, co zaowocowało kolejnym doświadczeniem Boga w Jego niepojętym umiłowaniu, w Jego zatroskaniu o umiłowane najmniejsze dzieci. Wszystkim Wam, tworzącym ten Wieczernik, czy to fizycznie, czy duchowo dziękujemy za dar zjednoczonych i pełnych miłości serc.
W dniu dzisiejszym, za kilka godzin zapraszamy Was do uczestnictwa i jednoczenia się w Wieczerniku w Sątocznie. Do zobaczenia!
Co Kościól w Polsce proponuje na najbliższe lata.  :: 26-01-2010 r. ::

  Czytając dzisiejszy komunikat Konferencji Episkopatu Polski możemy dostrzec jak wiele z tego, co przygotowuje Kościół Katolicki w Polsce na najbliższe lata duszpasterskie, my już realizujemy w naszej Wspólnocie. Sami przeczytajcie poniżej, zapraszamy!

„W komunii z Bogiem” – to temat roku duszpasterskiego 2010/2011 przyjętego podczas obrad Komisji Duszpasterstwa KEP. Celem programu jest pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej Polaków m.in. poprzez pełniejsze odkrywanie treści Pisma Świętego. Hasło „W komunii z Bogiem” jest tematem pierwszego roku programu duszpasterskiego na lata 2010-2013 a zatytułowanego „Kościół domem i szkołą komunii”.
Abp Gądecki ocenił, że istotnym obecnie zadaniem Kościoła w Polsce jest rozbudzenie mistyki, a więc odbudowanie wrażliwości na więź z Bogiem. Podkreślał, że owa więź istnieje, bo Bóg nie opuszcza człowieka, a Kościół ma mu pomóc „przemyć oczy”, żeby to zobaczyć. (..) Kolejnym zadaniem dla Kościoła w Polsce jest, podkreślał wiceprzewodniczący KEP, praktykowanie przez całą wspólnotę miłości miłosiernej. (..) Wiele miejsca poświęcono podczas obrad konieczności pogłębienia znajomości Pisma Świętego przez katolików w Polsce. Nie chodzi tu, jak powiedział w rozmowie z KAI abp Gądecki, o lekturę dla niej samej, niebezpieczny „biblicyzm” czy protestantyzację Kościoła, ale właściwe podejście do Słowa Bożego, dzięki czemu tworzy się prawdziwy Kościół. Podczas dyskusji postulowano m.in. popularyzację i odkrywanie Pisma Świętego podczas specjalnych nabożeństw, a nie tylko w trakcie Mszy świętych, organizowanie studium formacji biblijnej w kolejnych diecezjach, czy szerzenie działających już w niektórych diecezjach Kręgów Biblijnych. Zwracano też uwagę, że dobrą formą popularyzacji i odkrywania głębi Pisma Świętego jest zadawanie lektury poszczególnych fragmentów penitentom podczas sakramentu spowiedzi. „Bez Słowa Bożego trudno wyobrazić sobie i komunię z Bogiem i drugim człowiekiem, rozumianą na sposób chrześcijański – powiedział KAI metropolita poznański. – Budowanie wspólnoty Kościoła na Słowie Bożym jest budowaniem na skale, na materiale, który nie poddaje się skruszeniu i objawia swoją stabilność także podczas wstrząsów” – dodał.
Na pytanie KAI jak realizować program zatytułowany „W Komunii z Bogiem” w społeczeństwie, w którym dostrzec można symptomy dechrystianizacji abp Gądecki odparł, iż najważniejsze jest aby człowiek dostrzegł Boga, który go miłuje i z tej rzeczywistości ‘wyprowadził’ swoją tożsamość chrześcijańską, która jest zakorzeniona w Trójcy Przenajświętszej. „Dopiero wtedy możemy mówić o tym, że w centrum życia wspólnoty Kościoła i w centrum człowieka ochrzczonego znajduje się Chrystus a nie nasze własne imaginacje, które potem prowadzą do tego, że traktujemy Kościół jako zakład usługowy, który albo nam te usługi świadczy albo dziękujemy i idziemy gdzie indziej” – tłumaczył hierarcha.

Przeczytaj cały artykuł na stronie ekai.pl
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 25-01-2010 r. ::

  Orędzie 25 stycznia 2010
„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem osobistej modlitwy, tak aby w waszych sercach wzrastało nasienie wiary i aby wyrosło w radosne dawanie świadectwa innym. Jestem z wami i wszystkich was pragnę zachęcić: wzrastajcie i radujcie się w Panu, który was stworzył. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”


Za: www.medjugorje.hr/pl/>>
Inauguracja Roku Miłości we Wspólnocie w Gietrzwałdzie  :: 17-01-2010 r. ::

  W miniony piątek i sobotę odbyły się w Gietrzwałdzie kolejne spotkania formacyjne a zarazem pierwsze dni skupienia i Wieczernik w nowym roku, który przezywamy jako Rok Miłości. Duchowo staraliśmy się zgłębiać tajemnicę Miłości w odniesieniu do Jej źródła - Serca Bożego. Tak podczas konferencji i rozważania Słowa Bożego oraz podczas wspólnej Adoracji i Eucharystii przyjmowaliśmy Miłość płynącą z otwartego dla nas na oścież Serca Jezusa. Aktem wynagrodzenia i ofiarowania się była decyzja przyjęcia tego daru, jakim jest Serce Boga z bogactwem niewypowiedzianej Miłości. Wszystko czyniliśmy za wstawiennictwem MB Gietrzwałdzkiej prosząc właśnie Tę najlepszą z matek o przewodnictwo i patronowanie na naszej wspólnej wieczernikowej drodze. Dziękujemy wszystkim włączającym się fizycznie i duchowo za kolejny piękny czas, który stał się ubogaceniem Wspólnoty. Szczególnie dziękujemy kapłanom i osobom posługującym na dniach skupienia i Wieczerniku.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze spotkania w Gietrzwałdzie>>
Wieczernik Różanostocki w 3 rocznicę działalności  :: 11-01-2010 r. ::

  W ostatnią sobotę mimo ostrej zimy, trudnych warunków na drogach i innych przejawów niewygody zgromadziliśmy się bardzo licznie na Wieczerniku Modlitwy w Różanymstoku, by świętować jubileusz trzechlecia naszych różanostockich spotkań i czynić ekspiację za profanację jaka miała miejsce w tej pięknej bazylice maryjnej w Różanymstoku, o czym wcześniej wspominaliśmy. Podczas naszej wspólnej modlitwy doświadczaliśmy szczególnej więzi we Wspólnocie, co zachęcało nas do wytrwałości i całkowitego ofiarowania się Bogu przez wstawiennictwo Maryi. Cała oprawa Wieczernika, tak liturgiczna, jak i muzyczna nadawała szczególnego świątecznego charakteru, co dało naszym sercom odczucie obecności Jezusa - Miłości w nas i pośród nas. Mimo, iż nie tak dawno nikczemnym czynem przeprowadzono tu atak na Boga, to smutek, który tu wcześniej zagościł z chwili na chwilę zamieniał się w ogólną radość, jak wierzymy radość Boga emanującą w rozradowaniu naszych dusz. Dziękujemy Organizatorom i wszystkim Wam za tworzenie tej pięknej Wspólnoty w tajemnicy Niepokalanego Serca NMP. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę osób, które posługiwały muzycznie, niech Pan Bóg i Matka Najświętsza błogosławią im w ich wielkim zapale ducha, który emanował na nasze serca i ogrzewał ciała i dusze.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze spotkania różanostockiego>>
Orędzie Matki Bożej przekazane Mirjanie 2 stycznia 2010 r   :: 06-01-2010 r. ::

  Orędzie Matki Bożej przekazane Mirjanie 2 stycznia 2010 r.

"Drogie dzieci! Dziś wzywam was abyście z całkowitym zaufaniem i miłością poszli ze mną, bo pragnę was poznać ze swoim Synem. Nie lękajcie się moje dzieci. Jestem tu z wami, jestem przy was. Wskazuje wam drogę, jak wybaczyć sobie, przebaczyć innym i ze szczerym żalem w sercu uklęknąć przed Ojcem. Sprawcie, by umarło w was wszystko to, co przeszkadza wam kochać i zbawiać, by być przy Nim i w Nim. Zdecydujcie się na nowy początek, początek szczerej miłości Boga samego. Dziękuję wam!"

Za: www.medziugorje.com
Medziugorje - Orędzie Matki Bożej z 1 stycznia 2010 roku  :: 06-01-2010 r. ::

  Orędzie Matki Bożej z 1 stycznia 2010 (Medziugorje)
Objawienie Matki Bożej miało miejsce na „Podbrdo” przy białej figurze Maryi. W nocy 1 stycznia 2010 r. W miejscu gdzie miało miejsce pierwsze objawienie „Królowej Pokoju” i gdzie według widzących ma pozostać cudowny znak. Przez kilka godzin przed objawieniem padał ulewny deszcz. Pielgrzymi wychodzili po kamieniach, między którymi płynęły strumienie wody. Ale byli szczęśliwi, i wraz z Mariją Pavlović-Lunetti – widzącą odmawiali kolejne tajemnice różańca św. i śpiewali. Było bardzo wielu pielgrzymów z całego świata.

"Drogie dzieci! Dziękuję wam. Jesteście moją nadzieją. Błogosławię was wszystkich. Jesteście moją radością. Nawracajcie się i żyjcie moimi orędziami z radością. Wzywam was abyście żyli moimi orędziami z radością."

Maryja była zadowolona i radosna. Długo patrzyła na nas i modliła się nad nami. Jak zawsze była na obłoku. Miała biały welon. Przybyła z wieloma aniołami.
Marija Pavlović - Lunetti powiedziała, abyśmy schodzili powoli z góry, bo będą nam towarzyszyć aniołowie.

Za: www.medziugorje.com
Dlaczego ekspiacja? (Dotyczy Wieczernika w Różanymstoku)  :: 05-01-2010 r. ::

  "Dotyczy profanacji Ołtarza w Różanymstoku
   Ołtarz jest najbliższym świadkiem cudu Eucharystycznego, Przymierza przypieczętowanego Krwią Zbawiciela, w jego bezpośredniej bliskości, objęty żywą obecnością Boga konającego na Krzyżu. Dotykać Ołtarza to jak dotknąć Krzyża Chrystusa. Całować Ołtarz to jak całować Jego Krzyż. Zatem waga jego jest wielka, Świętość ogromna, znaczenie nieopisane. Ten, kto dopuszcza się bezczeszczenia Ołtarza, świadomy swego czynu, popełnia grzech straszny. A czyn ten domaga się ekspiacji. Potrzeba zatem wielkiego oczyszczenia. Potrzeba przebłagania za ten czyn. Zadośćuczynienia Bogu za wielki ból Mu zadany. Niejako odkupienia tej winy.
Można to uczynić sercami czystymi, sercami szczerymi, sercami miłującymi. Można tego dokonać ofiarowując siebie Bogu w zamian, dając wszystko, aby pocieszyć Jego Serce, aby przeprosić za grzech. Takie ofiarowanie siebie, taka szczera miłość, czysta intencja pocieszenia Go, może być ukojeniem tego bólu. Bólu spowodowanego bezpośrednim atakiem na Boga.
   Toteż Najświętsza Maryja Panna czeka na nas w Sanktuarium Maryjnym jako miejscu smutku, abyśmy swoją obecnością, swoją miłością przemienili je w miejsce uwielbienia Boga, miejsce oddania Bogu wielkiej chwały, miejsce, które zapłonie wielkim ogniem miłości ludzkich serc, gdzie popłynie pieśń miłości do samego Nieba i otrze łzy na obliczu naszego Ojca. Wierzymy, że Wspomożycielka Różanostocka przygarnie nas całym Swoim matczynym Sercem, by razem z nami i w nas pocieszać Jej Syna i zapewniać Go o wielkiej miłości małych serc. Ufamy, iż wypraszać nam będzie otwartość na Ducha, byśmy na nowo Go przyjąwszy, poznali, czym jest i jakie ma znaczenie to wielkie oddanie Bogu czci.
   Niech Bóg w Trójcy Świętej będzie uwielbiony przez wszystkie serca Go miłujące.

   Wieczernik w Różanymstoku odbędzie się w najbliższą sobotę, 9 stycznia. Początek godz. 10:30. Zapraszamy!
Ekspiacja w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku  :: 04-01-2010 r. ::

  Wieczernik Modlitwy o charakterze ekspiacji
W związku z profanacją Ołtarza, jaka miała miejsce w różanostockiej bazylice najbliższy Wieczernik Różanostocki, który odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 9 stycznia bm. będzie miał charakter ekspiacji. Wszystkich czcicieli MB Różanostockiej Wspomożycielki i uczestników Wieczerników gorąco zachęcamy do wspólnej modlitwy. Przypominamy, że w tym miesiącu przypada trzecia rocznica powstania Wieczerników Modlitwy w Różanymstoku, niech będzie to dodatkową mobilizacją do naszego wspólnego spotkania się na modlitwie w tym ważnym dla nas miejscu. Organizatorzy Wieczerników Różanostockich liczą na liczny udział wiernych w tym wydarzeniu. Początek Wieczernika o godz. 10:30.

Pijany 42-latek, który miał 1,5 promila w wydychanym powietrzu podpalił ołtarz w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Do zdarzenia doszło w Nowy Rok rano ok. godz. 7:10. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Parafianie, którzy czekali na poranną Mszę św. wspólnie z organistą szybko zagasili ogień i zatrzymali sprawcę podpalenia. Mężczyzna wszedł do kościoła kilkanaście minut przed siódmą. Podszedł pod ołtarz i oblał go łatwopalną cieczą. Po chwili odpalił zapałkę i rzucił ją w kierunku ołtarza. Stół błyskawicznie zaczął się palić. Parafianie, którzy czekali na poranną mszę wspólnie z organistą szybko zagasili ogień i zatrzymali 42-latka.
(Informacja podana za :(podlaska.policja.gov.pl, maa)więcej informacji: www.radio.bialystok.pl
Comiesięczne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy w Czerwińsku  :: 02-01-2010 r. ::

  W dniu dzisiejszym, w pierwszą sobotę miesiąca po raz kolejny spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, by trwając na modlitwie z Maryją, Apostołami i uczniami Chrystusa w duchowym Wieczerniku Niepokalanego Serca NMP upraszać wszelkie łaski nam i całemu Kościołowi. Głównym tematem rozważań i inspiracją do modlitwy była Miłość Boga jaką Bóg ofiarowuje światu w Osobie Nowonarodzonego Syna Bożego. Podczas modlitwy różańcowej, adoracji Najświętszego Sakramentu, wspólnej Eucharystii i modlitwy u stóp Krzyża św. staraliśmy się trwać w Miłości, by ubogaceni Bożym Darem wyruszyć na drogę Nowego Roku 2010, który przezywać będziemy jako Rok Miłości. Upraszając Boże błogosławieństwo ufamy, że Miłość - Jezus nie pozostawi nas, lecz ubogaci otwartym swym Sercem ten nowy czas i doprowadzi do kolejnym wielkich zwycięstw Miłości w naszym życiu wiary. Dziękujemy wszystkim za ten dzień, za kolejne spotkanie, za Wspólnotę Wieczernika.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Wieczerników>>
Wieczernik Sylwestrowy w Czerwińsku  :: 01-01-2010 r. ::

  Po raz kolejny Wspólnota Wieczerników Modlitwy przywitała Nowy Rok podczas wspólnej modlitwy na Jasnej Górze Czerwińskiej, powierzając się Bogu - Miłości przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki. W łączności ze wszystkimi dziećmi Maryi trwającymi na modlitwie w Kraju i poza granicami Polski trwaliśmy na modlitwie rozważając tajemnice Różańca św., Adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie, uczestnicząc w uroczystej liturgii Mszy św., podczas której w większą otwartością serc przyjęliśmy Nowonarodzonego Syna Bożego z rąk Świętej Bożej Rodzicielki jako najcenniejszy Dar na Nowy Rok 2010. To obecny pośród nas i w nas Syn Boży poprowadzi nas przez wszystkie dni tego roku, który przezywać będziemy w tajemnicy Miłości Bożej. Obdarowani Miłością przezywaliśmy tę szczególną noc sylwestrową pełni radości i uwielbienia, a po zakończeniu nabożeństwa w bazylice kontynuowaliśmy nasze spotkanie, dzieląc się opłatkiem, składając życzenia na wspólnie zorganizowanej agapie. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie spotkania i uczestnictwo w tym ważnym dla nas i całej Wspólnoty Wieczerniku.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze spotkania sylwestrowego>>

 

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!