banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


rodowa Audiencja Generalna  :: 30-03-2011 r. ::

  Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj chciabym przedstawi Wam posta jednego z Doktorw Kocioa, ktrego jestemy wielkimi dunikami, gdy by on znamienitym teologiem moralist i mistrzem ycia duchowego dla wszystkich, a przede wszystkim dla ludzi prostych. Jest on autorem sw i muzyki jednej z najbardziej znanej we Woszech i nie tylko, koldy Tu scendi dalle stelle (Zstpie z gwiazd dalekich). wity Alfons Maria de Liguori, wywodzc si ze szlacheckiej i bogatej rodziny neapolitaskiej, urodzi si w 1696 roku. Wyposaony w wybitne zdolnoci intelektualne, w wieku zaledwie 16 lat uzyska doktorat z prawa cywilnego i kanonicznego. (...) Wrd form modlitwy gorco zalecanych przez w. Alfonsa wyrnia si nawiedzenie Najwitszego Sakramentu albo - jak powiedzielibymy dzisiaj - adoracja, krtka lub dusza, osobista lub wsplnotowa przed Najwitszym Sakramentem. "Oczywicie - pisze w. Alfons - wrd wszystkich form pobonoci adoracja Jezusa w Najwitszym Sakramencie jest pierwsz po sakramentach, najbardziej mia Bogu i najbardziej poyteczna dla nas ... Och, jak cudownie jest trwa z wiar przed otarzem... i przedstawia Mu swoje potrzeby, jak przyjaciel Przyjacielowi, w ktrym pokada cae zaufanie" (Nawiedzenia Najwitszego Sakramentu i Najwitszej Maryi Panny na kady dzie miesica). (...)

Wicej na stronie www.radiomaryja.pl
ladami Jana Pawa II  :: 27-03-2011 r. ::

  W dniu dzisiejszym Wsplnota Dusz Najmniejszych wrcia z trzydniowej autokarowej pielgrzymki do miejsc zwizanych w osob s. B. Jana Pawa II. Wyruszylimy w pitek dojedajc do Czstochowy, gdzie Papie Polak w Jasnogrskim Sanktuarium da nam wiadectwo ycia w zawierzeniu Maryi i wszystkich zawierzy Niepokalanemu Sercu NMP. W sobot modlilimy si w Krakowie-agiewnikach, dzikujc Janowi Pawowi II za Centrum Kultu Miosierdzia Boego, ktre pozostawi nie tylko nam, ale caemu wiatu, gdzie ludno ze wszystkich kontynentw wci uprasza aski miosierdzia Boego. Kolejnymi miejscami naszego pielgrzymowania byy: Kalwaria Zebrzydowska i Wadowice. W Kalwarii prosilimy o ask umiowania Mki Paskiej i zjednoczenia z Jezusem Ukrzyowanym, a w w miecie, gdzie urodzi si Jan Pawe II dzikowalimy za aski, ktre z Nieba wyprasza Papie Polak caemu Kocioowi i nam. Dzikujemy Bogu, Jego Matce, s. B. Janowi Pawowi II i wszystkim wsptworzcym wsplnot modlitwy w dniach naszego pielgrzymowania za ten wany i bogaty w dobro czas.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-03-2011 r. ::

  Ordzie, 25. marca 2011

„Drogie dzieci!  W szczeglny sposb pragn dzi wezwa was do nawrcenia. Niech od dzi rozpocznie si nowe ycie w waszym sercu. Dzieci, pragn widzie wasze „tak“ i niech wasze ycie bdzie radosnym yciem wol Bo w kadym momencie waszego ycia. W szczeglny sposb dzi bogosawi was moim matczynym bogosawiestwem pokoju, mioci i jednoci w mym Sercu i w Sercu mego syna Jezusa. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl
Pielgrzymka „ladami Jana Pawa II”  :: 24-03-2011 r. ::

  Nasza Wsplnota, przygotowujc si do beatyfikacji Papiea Polaka, podejmuje w tych dniach  pielgrzymk „ladami Jana Pawa II”. Odwiedzimy Jasn Gr, Krakw-agiewniki, Kalwari Zebrzydowsk oraz Wadowice. Trud pielgrzymowania pragniemy podj ze wiadomoci i odpowiedzialnoci za nasz Ojczyzn i wsplne nasze Dzieo Najmniejszych. Prosi pragniemy naszego Papiea o wstawiennictwo w intencjach naszych rodzin i nas samych, by kady z nas przyj waciw postaw nie tylko pielgrzymujc na szlaku tej kilkudniowej pielgrzymki przez bliskie nam miejsca i witynie, lecz by kontynuowa jak najowocniej pielgrzymk przez ziemi do Domu Ojca w Niebie. Niech na ten pielgrzymi trud i wytrwanie w modlitwie przez wstawiennictwo Przeczystej Dziewicy Maryi i Jana Pawa II bogosawi Bg Wszechmogcy.

rodowa Audiencja Generalna  :: 23-03-2011 r. ::

  Drodzy bracia i siostry!

Z radoci jeszcze przypominam sobie serdeczne przyjcie, jakie zgotowao mi w 2008 roku Brindisi, miasto narodzin wybitnego Doktora Kocioa, w. Wawrzyca z Brindisi. (...) Pord wielu prac Wawrzyniec pielgnowa ycie duchowe z nadzwyczajn gorliwoci, powicajc wiele czasu na modlitw, a zwaszcza na celebracj Mszy witej, ktra przeduaa si czsto a do trzech godzin, bo tak by pochonity i wzruszony pamitk Mki, mierci i Zmartwychwstania Paskiego. W szkole witych, jak czsto byo to podkrelane podczas niedawnego Roku Kapaskiego, kady prezbiter moe unikn niebezpieczestwa aktywizmu, to znaczy takiego dziaania, w ktrym zapomina si o gbokich motywacjach posugiwania; moe unikn aktywizmu tylko wtedy, jeli zatroszczy si o wasne ycie wewntrzne. (...) Zreszt, z niepowtarzalnym arem, ktry by jego stylem, Wawrzyniec wzywa wszystkich, i nie tylko kapanw, do troski o ycie modlitwy poniewa w modlitwie my mwimy do Boga, a Bg mwi do nas: "Och, gdybymy rozwaali t rzeczywisto! - woa - e Bg jest naprawd obecny dla nas kiedy w modlitwie mwimy do Niego, e naprawd sucha naszej modlitwy, nawet jeli tylko modlimy si sercem i umysem. Nie tylko jest obecny i sucha nas, On moe i pragnie wysucha chtnie i z najwiksz przyjemnoci naszych prb" (...)

Wicej na stronie Radia Maryja
Nowa pyta Reginki Bociek OVC  :: 20-03-2011 r. ::

  Ukazaa si pierwsza pyta CD z pieniami adoracyjnymi Reginki Bociek OVC. Czekalimy na t pyt od dawna i z wielk wdzicznoci przyjmujemy wiadomo, e oto oczekiwany przez wielu uczestnikw Wieczernikw Modlitwy krek CD jest ju gotowy i dostpny dla wszystkich. Pyta, ktr Reginka zatytuowaa "Mioci pragn", zawiera 15 pieni czsto wykonywanych na naszych spotkaniach; dniach skupienia i Wieczernikach, i jest zapowiedzi kolejnych pyt, ktre pojawi si ju w niedugim czasie. Dzikujemy Regince oraz caemu gronu osb wspierajcych to muzyczne dzieo za ich prac i umoliwienie suchania znanych i lubianych pieni adoracyjnych w ulubionym przez wszystkich wykonaniu. Pyta Reginki Bociek OVC "Mioci pragn" bdzie dostpna do nabycia na naszych kolejnych spotkaniach.
5-ta rocznica Wieczernikw w Gietrzwadzie  :: 19-03-2011 r. ::

  W sobot, 19 marca br., w Uroczysto w. Jzefa, Oblubieca NMP, obchodzilimy jubileusz 5-lecia naszych spotka w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie. Podczas naszego spotkania dzikowalimy Bogu i Matce Boej Pani Gietrzwadzkiej za dar Wieczernikw Gietrzwadzkich i powierzalimy to dzieo dalszej Boej opiece. W modlitwie naszej Wsplnoty prosilimy w. Jzefa o Jego ojcowsk opiek nad Rodzin Dusz Najmniejszych, jak rwnie polecalimy nasze rodziny. Temat naszych rozwaa, podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy, nawizywa do obecnego czasu Wielkiego Postu i naszego przygotowania na dni Triduum Paschalnego. Dzikujemy Ksiom Kanonikom Regularnym za objcie nas kapask trosk, wszystkim posugujcym kapanom, Subie Liturgicznej i zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" za posug.  
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 18-03-2011 r. ::

  Coroczne objawienie Mirjany Soldo – 18 marca 2011 r.
Wizjonerka Mirjana Dragievi-Soldo miaa codzienne objawienia od 24. czerwca 1981 r. do 25. grudnia 1982 r. w czasie ostatniego objawienia Matka Boa powierzywszy jej 10. tajemnic powiedziaa, e bdzie si jej objawiaa raz do roku i to wanie 18 marca. Tak byo dotychczas - rwnie i w tym roku. Objawienie zaczo si o   13:46 i trwao do 13:50.

„Drogie dzieci! Jestem z wami w imi najwikszej Mioci, w imi umiowanego Boga, ktry zbliy si do was poprzez mego Syna i pokaza wam prawdziw mio. Pragn was poprowadzi Bo drog. Pragn was nauczy prawdziwej mioci, aby inni widzieli j w was, bycie i wy widzieli j w innych, bycie byli dla nich brami i by inni widzieli w was miosiernego brata. Dzieci moje, nie bjcie si otworzy mi swoje serca. Ja poprzez matczyn mio poka wam, czego oczekuj od kadego z was, czego oczekuj od swoich apostow. Pjdcie za mn. Dzikuj wam.”

Za: www.medjugorje.hr/pl
Czym prawdziwie jest czas Wielkiego Postu? - Wieczernik w Ranymstoku  :: 14-03-2011 r. ::

  Czas Wielkiego Postu nie zawsze jest dobrze rozumiany przez dusze i nie zawsze jest dobrze wykorzystany. Jake czsto tracimy ten czas, a powinien by cudownym czasem kiedy dusza doskonali si, a serce wzrasta w mioci, by doj do samego szczytu. By ten szczyt osign to naley dobrze zrozumie, czym powinien by ten czas nam dany. Na sobotnim Wieczerniku w Ranymstoku, odmawiajc modlitw racow, adorujc Jezusa obecnego w Najwitszym Sakramencie, uczestniczc w Eucharystii, jednoczc si z Krzyem Zbawiciela uwiadamialimy sobie, e najistotniejsze w kadym z tych elementw jest otwarcie serca na mio. Najwaniejsze jest tak wielkie umiowanie Boga, aby wszystko co czyni bdziemy wypywao z mioci. Oddanie serca Bogu, ofiarowanie serca Bogu we wszystkim, zarwno w tym co mwimy, i naley do Boga, jak i w tym co jest nasz szar codziennoci. Wszystko powinno polega w mioci, w wielkim otwieraniu si na Bo mio, w wielkim pragnieniu spotkania z Bogiem. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym za dar spotkania wprowadzajcego nas w czas Wielkiego Postu. Dzikujemy Subie Liturgicznej i zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" za dar posugi podczas naszego naboestwa.

Wicej o prawdziwym przeywaniu Wielkiego Postu na podstronie "Rozwaania"
Ordzie Benedykta XVI na Wielki Post 2011  :: 09-03-2011 r. ::

  Drodzy bracia i siostry,
Wielki Post, ktry prowadzi nas do witowania Wielkiej Nocy, jest dla Kocioa drogocennym i wanym okresem liturgicznym, dlatego z radoci kieruj do was sowo, aby by on przeywany z nalenym zaangaowaniem. Wsplnota Kocioa, gorliwie trwajca w modlitwie i w czynnej mioci, wypatruje ostatecznego spotkania ze swym Oblubiecem, gdy nadejdzie czas wiekuistej Paschy, intensyfikuje swoj drog oczyszczenia w Duchu, aby z wiksz obfitoci dostpi w tajemnicy odkupienia nowego ycia w Chrystusie Panu.
1. To wanie ycie zostao nam ju przekazane w dniu naszego Chrztu, gdy "stajc si uczestnikami mierci i zmartwychwstania Chrystusa", zacza si dla nas "radosna i zdumiewajca przygoda ucznia" (...) Ten darmowy dar powinien by zawsze w nas oywiany, a Wielki Post daje nam drog analogiczn do katechumenatu, ktry dla chrzecijan staroytnego Kocioa, podobnie jak dla katechumenw dzisiejszych, jest niezastpion szko wiary i ycia chrzecijaskiego: oni naprawd przeywaj Chrzest jako akt decydujcy dla caej ich egzystencji.
2. Aby wej na powanie na drog wiodc do Wielkiej Nocy i przygotowa si do witowania Zmartwychwstania Paskiego  -  najradoniejszego i najuroczystszego wita caego roku liturgicznego  -  c moe by bardziej stosowne, ni pozwoli si prowadzi Sowu Boemu? (...)
3. (...) W Chrystusie Bg objawi si jako Mio (por. 1 J 4,7-10). Krzy Chrystusa, "sowo Krzya" objawia zbawcz moc Boga (por. 1 Kor 1,18), ktra si daje, aby wywyszy czowieka i przynie mu zbawienie: mio w jej najbardziej radykalnej formie (por. Enc. Deus caritas est, 12). Poprzez tradycyjne praktyki postu, jamuny i modlitwy, wyrazy zaangaowania w nawrcenie, Wielki Post uczy y w wiecie coraz bardziej radykaln mioci Chrystusa (...)

Wicej na stronie Radia Maryja
Zobacz te:
rodowa Audiencja Generalna
Homilia Ojca witego Benedykta XVI wygoszona w rod Popielcow
yczenia z okazji Dnia Kobiet  :: 08-03-2011 r. ::

  Kochane Siostry!
W Dniu Waszego wita yczymy Wam, w imieniu wszystkich Braci Waszych Najmniejszych, wszelkich ask Boych, ktre wyprasza Kobietom w tym wanym Dniu Pierwsza z Niewiast, Najwitsza Dziewica Maryja. Niech Wasze ycie opiera si na zawierzeniu Niepokalanej i w Niej znajdujcie cige wsparcie, pomoc i obron przed zem. Niech Wam towarzyszy nieustanna opieka witych Kobiet. Niech one wypraszaj Wam Boe bogosawiestwo przez Niepokalane Serce Maryi.
Z darem modlitwy Najmniejsi Bracia ze Wsplnoty Dusz Malekich.
Rozpoczynamy wsplnie czas Wielkiego Postu  :: 08-03-2011 r. ::

  Ju jutro, rod Popielcow, Koci rozpocznie nowy okres liturgiczny - Wielki Post. Jak co roku nasza Wsplnota pragnie w jednoci, ktra ma swoje rdo w Mioci Boej, przeywa wany czas przygotowania naszych serc na wita Zmartwychwstania Paskiego. Zapraszamy zatem do przeczytania konferencji na czas Wielkiego Postu, w ktrej znajdziemy najwaniejsze wskazwki kierowane dla osb tworzcych Wsplnot Dusz Najmniejszych. Zapraszamy take do ledzenia naszej strony internetowej, na ktrej umieszczane bd kolejne pouczenia i informacje o naszych wielkopostnych spotkaniach. Wspomnian konferencj oraz inne rozwaania moemy przeczyta na naszej podstronie "Rozwaania". Moemy take skorzysta z audycji naszego radia internetowego "Radia Konsolata", w ktrych prezentujemy konferencje i nauki z naszych spotka. Zapraszamy te do uczestnictwa w kolejnych dniach skupienia, wieczernikach, pielgrzymkach i rekolekcjach. Wicej na ten temat w naszych biuletynach, ktre mona pobra ze strony Stowarzyszenia "Konsolata": www.konsolata.pl.
Kolejne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy  :: 07-03-2011 r. ::

  Kolejne spotkanie Wsplnoty Dusz Najmniejszych odbyo si w minion sobot w sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwisku nad Wis. Wieczernik Modlitwy w tym dniu tworzyli pielgrzymi z wielu miejscowoci Mazowsza a take z dalszych stron Polski. Trwajc na modlitwie wypraszalimy za wstawiennictwem NMP potrzebne aski dla nas wszystkich, szczeglnie proszc o triumf Mioci Boej w naszych sercach, Ojczynie i wiecie. Odkrywajc take w dalszym cigu owoce naszej wsplnotowej pielgrzymki do Ziemi witej trwalimy w uwielbieniu Boga w darze Jego obfitego w aski dla nas Boego Serca. Dzikujemy wszystkim posugujcym kapanom, uczestniczcym w spotkaniu wiernym, a zwaszcza Subie Liturgicznej i zespoowi muzycznemu "Echo Maryi" za dar kolejnego spotkania na wieczernikowej drodze. Zapraszamy jednoczenie ju dzisiaj na kolejne nasze spotkania - najblisze odbdzie si ju w sobot, 12 marca w sanktuarium maryjnym w Ranymstoku. Wicej o tym piknym miejscu na stronie www.rozanystok.pl.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 03-03-2011 r. ::

  Ordzie Matki Boej dla Mirjany z 2 marca 2011 r.

"Drogie dzieci, Moje matczyne serce cierpi ogromnie, kiedy patrz jak moje dzieci z uporem przedkadaj to, co ludzkie nad to, co Boe, moje dzieci, ktre pomimo wszystkiego, co je otacza i pomimo wszystkich dawanych im znakw myl, e mog i bez mojego Syna. Nie mog! Id ku zatraceniu wiecznemu. Dlatego zbieram was, ktrzy jestecie gotowi otworzy mi wasze serca, ktrzy jestecie gotowi by apostoami mojej mioci, abycie mi pomogli, abycie yjc mioci Boga byli przykadem dla tych, ktrzy jej nie znaj. Niech post i modlitwa dadz wam do tego si, a ja was bogosawi matczynym bogosawiestwem w Imi Ojca, i Syna i Ducha witego. Dzikuj wam."

Za: www.medjugorje.republika.pl
Bg bogosawi tobie, duszo wybrana!  :: 03-03-2011 r. ::

  Dusza, ktra otwiera si na Bo obecno w niej, odczuwa gbi, jakiej nie daje jej wiat materialny. To inny wymiar istnienia, nieznany przecitnemu czowiekowi. Poza tym, to doznanie staje si bodcem, by dy do tej gbi poznania. Skania ono dusz, by zwracaa si do Boga, by Go szukaa, by dya do Niego. Wzbudza w niej pragnienie Boga, pragnienie zjednoczenia z Bogiem. I chocia dusza nie wie, czym jest to zjednoczenie, to go pragnie, bowiem przedsmak tego otrzymaa. Zostaa dotknita, delikatnie munita. Mona powiedzie, i Bg zoy na niej swj pocaunek. I chocia wszystko, o czym mwimy, dzieje si w sferze Ducha, zdaje si by ulotnym, nieuchwytnym, to jednak pozostawia w duszy niezatarty lad, znami, nie pozwala od razu zapomnie. A pielgnowane we wsppracy z ask, staje si pocztkiem najpikniejszej „przygody” z Bogiem trwajcej po wieczno.

Wicej na podstronie: "Rozwaania"

Wszystkich Was, ktrzy identyfikujecie si z duchowoci naszej Wsplnoty zapraszamy na kolejne nasze spotkania. Ju w najblisz sobot zapraszamy do sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku nad Wis. Pocztek Wieczernika Modlitwy o godz. 10:30.
Audiencja oglna o w. Franciszku Salezym  :: 02-03-2011 r. ::

  Audiencja oglna o w. Franciszku Salezym, doktorze Kocioa z czasw kontrreformacji
(...) w. Franciszek Salezy uczy wiary prostej, szczerej i agodnej, takiej, jak spotka u alpejskich grali. By prekursorem wspczesnych nurtw duchowoci, w ktrych intensywna pobono czy si z yciem codziennym. (...) W jego nauczaniu przejawia si idea czowieczestwa, w ktrym przywrcony zosta ad, harmonia midzy dziaalnoci w wiecie a modlitw, wieckoci a deniem do doskonaoci. Umoliwia to aska Boa, ktra przenika to co ludzkie, nie niszczc go, lecz oczyszczajc i wynoszc na poziom Boy. w. Joannie de Chantal napisa: „Oto regua naszego posuszestwa: Czyni wszystko z mioci, a nic na si. Bardziej kocha posuszestwo ni ba si nieposuszestwa. Pozostawiam wam ducha wolnoci, nie tego, ktry wyklucza posuszestwo, bo to jest wolno wiata, lecz tego ducha wolnoci, ktry wyklucza przemoc, trwog i skrupuy”. w. Franciszek Salezy to przykadny wiadek chrzecijaskiego humanizmu. Przypomina nam, e w gbi czowieka wpisana jest tsknota za Bogiem i e tylko w Nim znajdujemy prawdziw rado i najpeniejsz realizacj (...) Wicej>>na stronach Radia Watykaskiego.

Zobacz te: www.radiomaryja.pl
23 lutego 2011 - Audiencja oglna o w. Robercie Bellarminie
16 lutego 2011 - Audiencja oglna o w. Janie od Krzya

Wieczernik w Stocznie  :: 26-02-2011 r. ::

  W dniu wczorajszym w Stocznie zgromadzilimy si na wsplnej modlitwie, by podzikowa Bogu za dar pielgrzymki i rekolekcji, ktre przeywalimy w ostatnich dniach w Ziemi witej. Tworzc Wieczernik Modlitwy w kociele Chrystusa Krla w Stocznie upraszalimy te aski potrzebne do dalszego kroczenia drog wieczernikow i realizacji wsplnego powoania. Dzikujemy wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania za rozmodlenie i podjty trud pielgrzymowania w zimowych warunkach. Dzikujemy kapanom i osobom posugujcym na naszym spotkaniu.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 26-02-2011 r. ::

  Zobacz - Ordzie w Gloria TV
Ordzie, 25. lutego 2011

„Drogie dzieci! Przyroda si budzi i na drzewach wida pierwsze pczki, ktre dadz przepikny kwiat i owoc. Dziatki, pragn, abycie i wy pracoway nad waszym nawrceniem i bycie dawali wiadectwo wasnym yciem, aby wasz przykad by dla innych znakiem i bodcem do nawrcenia. Jestem z wami i orduj przed moim Synem Jezusem o wasze nawrcenie. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl
Dzikujemy Bogu za dar wsplnotowej pielgrzymki  :: 25-02-2011 r. ::

  Pozdrawiamy wszystkich po powrocie Wsplnoty do Ojczyzny. Jednoczenie zapraszamy uczestnikw drogi wieczernikowej i wszystkich malekich do wsplnego dzikczynienia za dar tych niezapomnianych dni. Bdziemy mieli do tego okazj podczas naszych najbliszych spotka. Ju w dniu dzisiejszym zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Stoczna. W imieniu ks. Adama - proboszcza parafii Chrystusa Krla zapraszamy do uczestnictwa w Eucharystii, ktra rozpocznie si o godzinie 17:00, nastpnie do wsplnej modlitwy racowej i Adoracji Najwitszego Sakramentu. Posug muzyczn na dzisiejszym spotkaniu podejmie Regina Bociek OVC. Zapewniamy wszystkim wiernym uczestnictwo w niezapomnianej duchowej atmosferze spotkania. Nastpne nasze spotkania odbd si zgodnie z podanym na stronie gwnej programem.
Pole Pasterzy miejscem zakoczenia naszej pielgrzymki i rekolekcji  :: 24-02-2011 r. ::

  W Betlejem, na Polu Pasterzy, podczas uroczystej Mszy w. odprawianej dla uczczenia Tajemnicy Narodzenia Jezusa hymnem "Gloria" dzikowalimy Bogu za dar tych niezapomnianych dni naszego pobytu w Ziemi witej i naszych wsplnotowych rekolekcji. Uwiadamiajc sobie, wanie w tym miejscu, e Bg narodzi si, e Bg yje pord nas, e Bg nas zbawia, dostrzeglimy kilka wanych rzeczy. Pierwsz wan rzecz jest to, e Bg w Ziemi witej ukazuje nam prawd o swojej bliskoci, swojej obecnej wszechmocy, mioci i miosierdziu. Drug wan rzecz jest to, e wszyscy moemy w tej prawdzie uczestniczy, czyli w Boej mocy, w Jego dobroci bez granic. Moemy dowiadcza tego, co dowiadczali apostoowie, pierwsi chrzecijanie i to bez koniecznoci fizycznej obecnoci w Galilei i Judei. Bowiem aska ta dostpna jest tam, gdzie przebywamy, w naszych kaplicach i kocioach. Trzeci wan rzecz jest to, bymy wci starali si otwiera na t prawd nasze serca, ktre coraz bardziej skonne s do tego, gdy poznaj Jezusa i wszystko, co dotyczy Jego ycia i dziaalnoci mesjaskiej. Niech Bogu bd dziki za to wszystko co dokonao si podczas naszych rekolekcji. Niech te kady z nas dozna ask, z ktrymi Bg i dzisiaj schodzi na ziemi, by narodzi si w kadym czowieku.
Ain Karem i Betlejem na szlaku naszej pielgrzymki  :: 23-02-2011 r. ::

  W dniu dzisiejszym przed poudniem odwiedzilimy miejscowo w. Elbiety, Zachariasza i w. Jana Chrzciciela. Uczestniczylimy w wydarzeniach znanych nam z kart Ewangelii nawiedzajc dwa sanktuaria upamitniajce narodzenia Jana Chrzciciela i Nawiedzenie w. Elbiety. Poznajc bogat histori tych miejsc czulimy si po raz kolejny zaproszeni do modlitwy, w ktrej prosilimy o aski dla nas wszystkich i caej Wsplnoty. Po poudniu nawiedzilimy po raz drugi w tych dniach miejsce narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. To kolejna okazja trwania na modlitwie potrzebnej nam wszystkim. Dzikujemy Bogu i Jego Matce za wszystko, co stao si naszym udziaem, jednoczenie zapewniajc was wszystkich o naszym wstawiennictwie w powierzonych nam intencjach. W dniu jutrzejszym zapraszamy Wsplnot na Pole Pasterzy w Betlejem, by wsplnie uwielbi Boga za dar przezywanych w Ziemi witej rekolekcji.
Gra Kuszenia i Betania  :: 22-02-2011 r. ::

  Kolejny dzie, ktry przeywalimy na szlaku naszej pielgrzymki by czasem odpoczynku nad Morzem Martwym. Wyjedajc z hotelu w Jerycho udalimy si wpierw na Gr Kuszenia, gdzie w cznoci z Jezusem trwalimy na modlitwie proszc o umocnienie naszych sabych serc w realizacji wsplnego dziea. Po poudniu natomiast, wracajc z nad Morza Martwego udalimy si do Betanii, miejscowoci azarza, Marii i Marty. Nawiedzajc to miejsce wsplnie uczestniczylimy w Eucharystii upraszajc aski, ktre byy udziaem wspomnianego rodzestwa. Kady z nas w cznoci z wszystkimi duszami najmniejszymi zszed te do grobu azarza, by tam dozna wewntrznej przemiany i rozpocz nowe ycie, ktre tu stao si udziaem wskrzeszonego brata Marii i Marty. Tak kolejny dzie naszych wsplnotowych rekolekcji sta si podobnie jak w dniach poprzednich wielkim ubogaceniem naszych serc. W dniu jutrzejszym udamy si do Ain Karem, by odwiedzajc miejsca zwizane z Nawiedzeniem w. Elbiety uprasza dla nas wszystkich kolejne aski. Zapraszamy wic wszystkich do domu Zachariasza i Elbiety oraz miejsca narodzin Jana Chrzciciela.
Nowe Przymierze na grze Nebo  :: 21-02-2011 r. ::

  W dniu dzisiejszym nasza Wsplnota podja modlitw na grze Nebo w Jordanii. Tam te podczas wsplnej Eucharystii rozwaajc wydarzenia, ktre opisuje Stary Testament, przeywalimy spotkanie z Bogiem znaczce dla nas wszystkich. Zgromadzeni w tym miejscu jako Koci pod przewodnictwem samego Jezusa przyjlimy dar Nowego Przymierza proszc, by Bg pomg nam przyj i wiernie realizowa Prawo Mioci, wpisujc je w gbi naszego jestestwa. Modlitw na grze Nebo poprzedzi obrzd odnowienia chrztu w. w tym samym miejscu, gdzie w. Jan Chrzciciel udzieli chrztu Jezusowi. By to kolejny bardzo bogaty duchowo dzie naszej pielgrzymki i przeywanych w Ziemi witej rekolekcji. Wszystkim wam, ktrzy jednoczycie si z nami i wspieracie swoj modlitw wyraamy wielk wdziczno i zapewniamy o naszej modlitwie za was wszystkich. Jutro mamy dzie odpoczynku nad Morzem Martwym. Po poudniu bdziemy modli si w Betanii, w miejscowoci Marty, Marii i azarza. I na ten czas wsplnego trwania na pielgrzymim szlaku w modlitwie wszystkich was zapraszamy.
Pozdrowienia z Ziemi witej  :: 20-02-2011 r. ::

  Wszystkich odwiedzajcych nasz stron pozdrawiamy z pielgrzymki i rekolekcji jakie w tych dniach podejmuje nasza Wsplnota w Ziemi witej. Przybylimy tutaj, by modli si za wszystkich wiernych kroczcych drog wieczernikow i ich rodziny. Przebywamy drog naznaczon obecnoci samego Jezusa, by w miejscach Jego nauczania, tam gdzie dokonywa wielu znakw i cudw, a w kocu w miejscu Jego mierci i zmartwychwstania, uprasza nam wszelkie aski. Odwiedzilimy ju Galile, obecnie przebywamy w Jerozolimie. Tutaj przygotowujemy si bezporednio do zawarcia z Bogiem Nowego Przymierza, co dokona si w dniu jutrzejszym na grze Nebo w Jordanii. Nie na Synaju, jak to planowalimy, ze wzgldu na nasze bezpieczestwo. Zapewniamy Wsplnot, e wszdzie jestecie z nami i uczestniczycie w naszym pielgrzymowaniu i w rekolekcjach. Przesyamy te Wam troch pustynnego, gorcego soca, ktre tutaj coraz mielej czyni wok wiosn. Z bogosawiestwem z Ziemi Jezusa i Maryi ks. Tadeusz.
Podjlimy przygotowanie do pielgrzymki i rekolekcji  :: 13-02-2011 r. ::

  Podczas spotkania w Ranymstoku, ktre odbyo si w dniu wczorajszym, Wsplnota Dusz Najmniejszych przygotowywaa si na czas rekolekcji i pielgrzymki do Ziemi witej. Radosne oczekiwanie oraz modlitwa do Ducha witego o Jego wiato i dary tworzyo atmosfer Wieczernika, ktry przypad w przeddzie rozpoczynajcej si pielgrzymki. wiadomi wanoci dni, ktre w caej Wsplnocie chcemy przey jako wsplnotowe rekolekcje, upraszalimy wszystkie aski potrzebne do kroczenia drog naszego powoania i realizacji wsplnego dziea. Modlilimy si rwnie o wypenienie si wszystkiego, co dotyczy tegorocznych planw i zamierze, ktre Wsplnota pragnie podj. Jednoczenie w dniu Wieczernika, ktry przypad bezporednio po obchodzonym w Kociele Dniu Chorego, prosilimy o zdrowie dla wszystkich, ktrzy potrzebuj aski uzdrowienia. Dzikujemy caej Wsplnocie i wszystkim wiernym, ktrzy tworzyli kolejny Wieczernik Ranostocki, a szczeglnie osobom przygotowujcym i posugujcym w tym wanym dla nas dniu.
rodowa Audiencja Generalna  :: 09-02-2011 r. ::

  Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj chciabym opowiedzie wam o w. Piotrze Kanijsie (po acinie Kanizjusz), bardzo wanej postaci katolickiego XVI wieku. (...) Charakterystyk duchowoci w. Kanizjusza jest gboka osobista przyja z Jezusem. Pisze na przykad 4 wrzenia 1549 roku w swoim dzienniczku zwracajc si do Pana: "Ty w kocu tak jakby otworzy Najwitsze Serce, ktre wydawao mi si, e widz przed sob i kazae mi pi z tego rda, zapraszajc do zaczerpnicia wd mojego zbawienia z Twoich rde, o mj Zbawicielu". Nastpnie pokazuje, jak Zbawiciel daje mu paszcz z trzech czci, ktr nazywaj si: pokj, mio, wytrwao. I za pomoc tego paszcza zoonego z pokoju, mioci i wytrwaoci, Kanizjusz dokona swojego dziea odnowy katolicyzmu. Ta jego przyja z Jezusem - , ktra jest centrum jego osobowoci - karmiona mioci do Pisma wietego, mioci do Najwitszego Sakramentu, mioci do Ojcw Kocioa; ta przyja bya jasno zczona ze wiadomoci bycia w Kociele kontynuatorem misji Apostow. A to nam przypomina, e kady prawdziwy ewangelizator jest zawsze narzdziem zjednoczonym - i dlatego podnym - z Jezusem i z Kocioem (...)
Wicej>> www.radiomaryja.pl
p. Henryk Brzeziski - informacje dla Wsplnoty  :: 09-02-2011 r. ::

  Informujemy, e uroczystoci pogrzebowe p. Henryka Brzeziskiego - ojca Alicji Brzeziskiej-Krocz, odbd si w Olsztynie w najblisz sobot 12 lutego br. Godz. 10:30 Wystawienie trumny ze szcztkami doczesnymi zmarego w kaplicy przy ul. Mariaskiej (przy szpitalu miejskim). O 11:45 przewiezienie do Kocioa Najwitszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kopernika. Eucharystia. Zoenie do grobu - na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej.
Polecajmy p. Henryka Brzeziskiego Miosierdziu Boemu:
Wieczny odpoczynek racz mu da, Panie. A wiato wiekuista niechaj mu wieci.  
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen!

Alu, jestemy z Tob! Wsplnota Dusz Najmniejszych i uczestnicy Wieczernikw Modlitwy.
Kolejne spotkanie w Czerwisku nad Wis  :: 05-02-2011 r. ::

  W dniu dzisiejszym odbyo si kolejne spotkanie Wsplnoty w Sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku nad Wis. Tematyk Wieczernika, ktry tworzyli pielgrzymi z wielu miejscowoci, ks. Marek - prowadzcy modlitw opar na tajemnicy Ofiarowania Paskiego. Podczas caego naboestwa wierni usposabiali serca do cakowitego ofiarowania siebie Bogu, co dokonao si podczas wsplnie celebrowanej Eucharystii, za przyczyn Niepokalanego Serca NMP. Dzikujemy Bogu i Maryi za ask tego spotkania. Ksidzu Markowi wyraamy wdziczno za pastersk trosk, jak coraz czciej podejmuje nad duszami malekimi - zwaszcza w Tolkmicku. Bg zapa wszystkim wiernym za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu, a zwaszcza Subie Liturgicznej i zespoowi muzycznemu "Echo Maryi". Informujemy jednoczenie, e najblisze spotkanie Wsplnoty Dusz Najmniejszych odbdzie si ju za tydzie, w sobot 12 lutego w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku. Zapraszamy!
Bg zaprasza nas na gr, aby przyj Jego wiar  :: 05-02-2011 r. ::

  Katechezy na Rok "W komunii z Bogiem"
Dusza maleka powinna zupenie przemieni swj sposb mylenia. Powinna zupenie inaczej patrze na wszystko dookoa. A przede wszystkim inaczej spojrze na siebie. Przyj raz na zawsze, i wszystko co czowiecze jest bardzo nike, jake czsto zudne. Powinna ostatecznie przyj swoj cakowit sabo. Uzna brak mdroci. Uzna, i nie jest w stanie przewidzie wszystkiego i zapobiec wszystkiemu. Dusza maleka powinna, uznajc swoje nic, cakowicie zwrci si do Boga, by w Nim pokada caa swoj ufno, ca swoj nadziej. By raz na zawsze uwierzy do koca, e to Bg jest jej ostoj. e to On jest Panem caego jej ycia. I e to On jest Krlem caego wiata i tym wiatem kieruje. Prowadzi ludzko. Bg zatem pragnie zaprosi nas, dusze najmniejsze, do wiata Ducha, bymy zupenie porzucili swoje oparcie w dotychczasowym yciu, dotychczasowym wiecie, w dotychczasowych swoich zabezpieczeniach. Czsto Bg zmuszony jest do tego, by pokaza duszom, szczeglnie tym wybranym, powoanym do szczeglnych zada, jak zudne s ich oparcia. I zabiera tym duszom to, na czym si opieraj. Bg nie chce nam, swoim duszom najmniejszym, zabiera wszystkiego. Zreszt nie wszyscy z nas potrafiliby tak prb przej. Dlatego duszom malekim pragnie przekazywa swoje Sowo. Poprzez Sowo przekonywa je o tym, co jest dobrem dla nich. Teraz Bg pragnie, aby dusze najmniejsze, porzucajc to co ludzkie, to co jest ludzkim oparciem, to co jest ludzkim zabezpieczeniem, to co po ludzku daje swego rodzaju poczucie bezpieczestwa, pokj, zaczy z wiksz ufnoci sucha Jego Sowa. Wicej: w materiaach formacyjnych>>
rodowa Audiencja Generalna   :: 02-02-2011 r. ::

  Kochani Bracia i Siostry,
(...) Dzi chciabym rozpocz krtki cykl spotka, aby uzupeni prezentacj Doktorw Kocioa. Rozpoczniemy od witej, ktra reprezentuje jeden ze szczytw duchowoci chrzecijaskiej wszystkich czasw: jest ni wita Teresa od Jezusa. (...) wita podkrela (...) jak istotn jest modlitwa; modli si "oznacza odnosi si z przyjani, poniewa odnosimy si przez ty do Tego, o ktrym wiemy, e nas kocha." Ta myl w. Teresy wspbrzmi z definicj, ktr w. Tomasz z Akwinu daje teologicznej mioci, jako rodzaj przyjani czowieka z Bogiem, ktry jako pierwszy ofiarowa swoj przyja czowiekowi. Modlitwa jest yciem, ktre rozwija si stopniowo, rwnoczenie ze wzrostem ycia chrzecijaskiego: zaczyna si z gon modlitw, przechodzi przez uwewntrznienie, ktre dokonuje si przez medytacj i skupienie, a do osignicia miosnego zjednoczenia z Chrystusem i z Trjc Najwitsz. Nie chodzi oczywicie o rozwj, w ktrym wstpowanie na coraz wysze stopnie miaoby oznacza porzucenie poprzednich form modlitwy, lecz jest raczej stopniowym pogbianiem si relacji z Bogiem, ktra obejmuje cae ycie. Podejcie Teresy, bardziej ni modlitewn pedagogi, mona nazwa raczej rzeczywist mistagogi: czytelnika swoich dzie uczy ona modli si, modlc si z nim osobicie; rzeczywicie, czsto przerywa ona wypowied lub przedstawianie jakiego problemu, aby przej do modlitwy (...) Wicej na stronie: www.radiomaryja.pl
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 02-02-2011 r. ::

  Ordzie z 2 lutego 2011 dla Mirjany
„Drogie dzieci, zbieracie si wok mnie, szukacie waszej drogi, szukacie, szukacie prawdy, ale zapominacie o rzeczy najwaniejszej: zapominacie modli si waciwie. Wasze wargi wymawiaj niezliczone sowa ale wasz duch niczego nie dowiadcza. Bkajc si w ciemnociach, wyobraacie sobie rwnie Boga samego wedug waszego sposobu mylenia a nie takiego jakim jest prawdziwie w swojej mioci. Drogie dzieci, prawdziwa modlitwa pochodzi z gbi waszego serca, z waszego cierpienia, z waszej radoci, z waszej proby o przebaczenie grzechw. To jest droga do poznania prawdziwego Boga, a tym samym rwnie do poznania samych siebie, poniewa zostalicie stworzeni na Jego obraz. Modlitwa doprowadzi was do wypenienia mego pragnienia, mojej misji tutaj pord was, jednoci w Boej rodzinie. Dzikuj wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl
Dzikujemy za dar kolejnego spotkania w Stocznie  :: 29-01-2011 r. ::

  Podczas naszego comiesicznego spotkania w Stocznie kontynuowalimy modlitw w oparciu o tajemnic Objawienia Boga. W sercach uczestnikw wzbudzao si pragnienie przyjcie Boga objawiajcego si nam. Bg bowiem objawia si czowiekowi, by kady z nas mg Boga pozna, kocha, wierzy i Mu ufa. By kady z nas mg y yciem w obfitoci, y prawdziwie, y penie. A tym samym, by Bg mg y w nas. Powinnimy zatem zda sobie spraw z tego kim Bg jest i jaki jest. Powinnimy poznawa Jego prawdziwe Oblicze. Z wiar wic otwieray si nasze serca na obecno Boga w Eucharystii, przyjmowalimy i adorowalimy Ciao Chrystusa - spotkalimy si z samym Bogiem, doznajc wszechogarniajcego pokoju, ktry napeni nasze dusze. Dzikujemy Bogu za Jego Objawienie si w Jezusie Chrystusie, dzikujemy Bogurodzicy Dziewicy za dar zrodzenia Syna Boego. Dzikujemy caemu Kocioowi za wczenie nas w tajemnic yjcego w nim Boga. Dzikujemy naszym pasterzom-kapanom i wszystkim siostrzanym i bratnim duszom za dar wsplnego przezywania naszej wiary.
rodowa Audiencja Generalna  :: 26-01-2011 r. ::

  Drodzy bracia i siostry!
Dzisiaj chciabym opowiedzie o Joannie d' Arc, modej witej koca redniowiecza, zmarej w wieku 19 lat w 1431 roku. (...) Na podstawie jej wasnych sw wiemy, i ycie religijne Joanny dojrzewa w niej jako dowiadczenie mistyczne, poczwszy od trzynastego roku jej ycia (PCon, I, s. 47 - 48). Poprzez "gos" w. Michaa Archanioa, Joanna czuje si powoana przez Pana do zintensyfikowania swojego ycia chrzecijaskiego oraz do osobistego zaangaowania si w dziaalno na rzecz wyzwolenia swojego narodu. Jej natychmiastowa odpowied, jej "tak" wyrazio si poprzez lub dziewictwa, wraz z nowym zaangaowaniem si w ycie sakramentalne i modlitewne. Wyraao si ono w codziennym uczestnictwie we Mszy w., czstej spowiedzi i Komunii w., dugich chwilach cichej modlitwy przed krzyem lub wizerunkiem Maryi. Wspczucie i zaangaowanie tej modej francuskiej wiejskiej dziewczyny w obliczu cierpienia stay si jeszcze bardziej intensywne dziki jej mistycznej wizi z Bogiem. Jednym z najbardziej oryginalnych aspektw witoci tej modej dziewczyny jest wanie ten zwizek midzy mistycznym dowiadczeniem a polityczn misj. Po latach ycia ukrytego i wewntrznego dojrzewania, nastpuje krtki, bo zaledwie dwuletni, ale bardzo intensywny okres jej publicznej dziaalnoci: jeden rok wypeniony dziaalnoci i jeden rok peen cierpie (...)

Za: www.radiomaryja.pl
Dni skupienia dla prowadzcych Wsplnot  :: 26-01-2011 r. ::

  W tym tygodniu nieliczna grupa osb prowadzcych nasz Wsplnot przezywa swoje dni skupienia - dni modlitwy i formacji. W atmosferze wyciszenia w otoczeniu gr. grskich potokw i lasu trwa czas ubogacania ludzkich serc Bo ask. W odosobnieniu, jednak w cznoci duchowej z ca Wsplnot Dusz Najmniejszych Bg przygotowuje swoich uczniw do pracy apostolskiej, owoce ktrej dowiadcza bdziemy na kolejnych naszych spotkaniach. Dzikujemy wszystkim tym, ktrzy ofiaruj w tych dniach swoj modlitw i drobne ofiarki na rzecz wspomnianych osb. Szczeglnie dzikujemy osobom, ktre podjy gocin nasz nieliczn grup dusz malekich i zatroszczyy si o to, by nic im nie zabrako podczas przebywania z dala od wiata. Niech Bg wszystkim bogosawi!
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-01-2011 r. ::

  Ordzie, 25. stycznia 2011

„Drogie dzieci! Rwnie dzi jestem z wami i patrz na was i bogosawi i nie trac nadziei, e ten wiat przemieni si na lepsze i ze pokj bdzie panowa w ludzkich sercach. Rado zapanuje nad wiatem, bo otwarlicie si na moje wezwanie i mio Bo. Duch wity przemienia wielu ludzi, ktrzy powiedzieli „tak”. Dlatego pragn wam powiedzie: dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl
Kolejne spotkanie w Gietrzwadzie  :: 19-01-2011 r. ::

  Podczas styczniowego spotkania w Gietrzwadzie nasza Wsplnota podja modlitw w intencji rozpocztego w polskim Kociele programu duszpasterskiego realizowanego pod hasem: "W komunii z Bogiem". Modlilimy si o to, by rok 2011 by, nie tylko dla dusz najmniejszych, lecz dla wszystkich ludzi wierzcych czasem gorliwego denia ku coraz cielejszemu zjednoczeniu z Bogiem. Prosilimy rwnie o otwarcie naszych serc na Sowo Boe, o umiowanie Jezusa Eucharystycznego i o ask modlitwy sercem. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym zgromadzonym w Wieczerniku gietrzwadzkim za dar wsplnego spotkania i trwanie we wsplnocie modlitwy. Zapraszamy take wszystkich wiernych na kolejne nasze spotkania, ktre jeszcze w tym miesicu odbd si w Zawadzie (25 stycznia - wtorek), w Tolkmicku (27 stycznia - czwartek), w Stocznie (28 stycznia - pitek), w Goskowie (29 stycznia - sobota). Do zobaczenia na drodze wieczernikowej!
rodowa Audiencja Generalna  :: 12-01-2011 r. ::

  Drodzy Bracia i Siostry,
Dzisiaj chciabym wam opowiedzie (...) o Katarzynie z Genui, (...) urodzia si w Genui, w 1447 (...) Nawrcenie rozpoczo si 20 marca 1473, dziki pewnemu wyjtkowemu dowiadczeniu. Udajc si do kocioa (...) aby si wyspowiada, uklknwszy przed kapanem, "otrzymaa - jak sama pisze - ran serca, ogromn mio Boga", a take bardzo jasne widzenie swojej ndzy i swoich brakw i rwnoczenie dobroci Boej, tak mocne, e niemal zemdlaa. To dowiadczenie rodzio decyzj, ktra ukierunkowaa cae jej ycie: "Koniec ze wiatem, koniec z grzechami" ( cfr ycie ..., 3rv). Katarzyna ucieka przerywajc spowied. Wrciwszy w domu, wesza do najbardziej ukrytego pokoju i dugo pakaa. Wtenczas zostaa pouczona wewntrznie o modlitwie i miaa wiadomo ogromnej mioci Boga do niej - grzesznicy, dowiadczenie duchowe, ktrego nie potrafia wyrazi sowami (cfr ycie .., 4r). W tej sytuacji ukaza si jej Jezus cierpicy, nioscy krzy, taki jak czsto jest przedstawiany w ikonografii witej. Kilka dni pniej, wrcia do kapana, aby dokoczy wreszcie t dobr Spowied. Rozpocza teraz "ycie oczyszczenia", ktre, przez dugi czas, nioso ze sob wiele blu z powodu popenionych grzechw, a take motywowao j do podejmowania pokuty i ofiary, aby wyrazi Bogu swoj mio. Na tej drodze, Katarzyna zbliya si coraz bardziej do Pana, a do wejcia na drog, ktr nazywamy "drog zjednoczenia", relacj gbokiej jednoci z Nim. W yciu jest napisane, e jej dusz prowadzia i pouczaa wewntrznie wycznie sodka mio Boga, ktra dawaa jej wszystko to, czego potrzebowaa. Katarzyna tak cakowicie zoya siebie w rce Pana, e przez okoo dwadziecia pi lat - jak pisze - ya "bez porednictwa adnego czowieka, pouczana i prowadzona tylko przez Boga", (ycie, 117r-118r), karmiona przede wszystkim nieustann modlitw i codzienn Komuni wit, co nie byo zwyczajne w jej czasach. Dopiero wiele lat pniej Pan da jej kapana, ktry zatroszczy si o jej dusz (...)
Wicej>> www.radiomaryja.pl
Konferencje na Rok „W komunii z Bogiem”  :: 11-01-2011 r. ::

  Na naszej stronie "W komunii z Bogiem" znajdziemy nowe konferencje ukazujce sposoby realizacji przez dusze najmniejsze aktualnego dla Kocioa w Polsce programu duszpasterskiego. Przypomnijmy, e haso „W komunii z Bogiem” jest tematem pierwszego roku programu duszpasterskiego na lata 2010-2013 a zatytuowanego „Koci domem i szko komunii”. Abp Gdecki oceni, e istotnym obecnie zadaniem Kocioa w Polsce jest rozbudzenie mistyki, a wic odbudowanie wraliwoci na wi z Bogiem. Podkrela, e owa wi istnieje, bo Bg nie opuszcza czowieka, a Koci ma mu pomc „przemy oczy”, eby to zobaczy. (Za: http://ekai.pl). W proponowanych dla dusz najmniejszych konferencjach znajdziemy praktyczne wskazania szukania i odnajdywania na paszczynie wiary wikszej zayoci z ywym Bogiem. yczymy owocnej lektury. Zapraszamy te na nasze spotkania: wieczerniki, dni skupienia, rekolekcje i pielgrzymki.
Dowiadczalimy wielkiej przychylnoci Boga  :: 09-01-2011 r. ::

  Modlc si o bogosawiestwo na nasz drog, nasz posug, nasze oddanie, powicenie, wytrwao, nasze posuszestwo, na cige prby penienia woli Boga, trwalimy w minion sobot na jubileuszowym spotkaniu w Ranymstoku. Przyjmujc Boy dar dziecictwa duchowego - bdc dziemi, ktre mimo braku si i umiejtnoci, czsto nieporadnie, jednak z prostot i szczeroci id za wskazaniami Boymi, prosilimy o wiele ask i czulimy, e jestemy otoczeni tymi askami. Czas wsplnej modlitwy da nam dowiadczy ogromnej przychylnoci Boga Ojca i pomnoy wiar w to, e w Jego wntrzu jest dla nas potga Mioci i Miosierdzia. Korzystalimy z tego, starajc si ujmowa Boga za Serce z coraz wiksz ufnoci podchodzc do wszystkiego. Ufajc Bogu z dziecic, prost, naiwn, szczer, bezgraniczn ufnoci, bdc wrcz zuchwaymi w tej ufnoci, przedstawialimy w modlitwie wszystko, szczerze i z dziecic prostot poddajc si jednoczenie woli Boga. Nie zapominajc te o dzikczynieniu wyraamy w dalszym cigu nasz wdziczno Trjjedynemu Bogu, Maryi naszej Wspomoycielce i tym wszystkim, ktrzy przyczynili si do powstania i kontynuowania spotka w ramach Wieczernikw Ranostockich.
Czwarta rocznica Wieczernikw Ranostockich  :: 07-01-2011 r. ::

  W dniu jutrzejszym zgromadzimy si w sanktuarium maryjnym w Ranymstoku, by wsplnie wyrazi wdziczno Bogu i NMP Wspomoycielce Ranostockiej za cztery lata naszych spotka w Wieczerniku Ranostockim. Zapraszamy wszystkich wiernych do wczenia si w nasze wsplne "Magnificat", ktre wraz z Matk Bo pragniemy wypiewa w tym dniu. Bdziemy te uprasza dalsze bogosawiestwo dla wszystkich uczestnikw tych spotka, ufajc, e nasza modlitwa zaowocuje potrzebnymi nam askami. Pocztek Wieczernika o godz. 10:30, w programie: modlitwa racowa, Adoracja Najwitszego Sakramentu, Eucharystia w intencji pielgrzymw, modlitwa dla uczczenia Krzya w., bogosawiestwo chorych. Wicej na stronie: www.rozanystok.pl
rodowa Audiencja Generalna  :: 05-01-2011 r. ::

  Drodzy bracia i siostry!
(...) Naley oczyci ten czas Boego Narodzenia z naleciaoci zbyt moralizujcych i uczuciowych. Celebracja Boego Narodzenia nie proponuje nam tylko wzorce do naladowania, takie jak pokora i ubstwo Pana, Jego dobro i mio do ludzi; lecz nade wszystko jest zaproszeniem, aby da si przemieni cakowicie przez Tego, ktry zamieszka w naszym ciele. w. Leon Wielki obwieszcza: "Syn Boy ... zjednoczy si z nami, i nas zjednoczy ze sob w taki sposb, e unienie si Boga a do kondycji ludzkiej stao si wywyszeniem czowieka a do wyyn Boga". Objawienie Boga ma za cel, by uczyni nas uczestnikami ycia Boego, by w nas zrealizowaa si tajemnica Jego Wcielenia. Ta tajemnica jest wypenieniem powoania czowieka. Jeszcze raz w. Leon wielki tumaczy konkretn i zawsze aktualn donioso tajemnicy Boego Narodzenia dla ycia chrzecijaskiego: "sowa Ewangelii i Prorokw... zapalaj naszego ducha i ucz nas zrozumienia Narodzenia Pana, tej tajemnicy Sowa, ktre staje si Ciaem, nie tyle jako pamitki wydarzenia z przeszoci, ale jako faktu, ktry dokonuje si na naszych oczach ... to tak jakby jeszcze wci w dzisiejszej uroczystoci byo nam goszone: "Dzi zwiastuj wam rado wielk, ktra bdzie udziaem caego narodu: dzi, w miecie Dawida, narodzi si dla was Zbawiciel, ktrym jest Mesjasz, Pan". I dodaje: "Chrzecijaninie! Poznaj swoj godno! Stae si uczestnikiem Boskiej natury, porzu wic niegodne obyczaje przeszego ycia i ju do nich nie wracaj". Drodzy przyjaciele, przeywajmy ten czas Boego Narodzenia intensywnie: po tym, jak adorowalimy Syna Boego, ktry stal si czowiekiem i by zoony w obie, jestemy wezwani do przejcia do otarza Ofiary, gdzie Chrystus, ywy Chleb, ktry zstpi z Nieba, ofiaruje si nam jako prawdziwy pokarm na ycie wieczne. I to, co widzielimy naszymi oczami, przy stole Sowa i Chleba ycia, to, co kontemplowalimy, to, czego dotykay nasze rce: Sowo, ktre stao si Ciaem, gomy z radoci wiatu i dawajmy o Nim wiadectwo z hojnoci caym naszym yciem. (...)
Wicej>> www.radiomaryja.pl/
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 02-01-2011 r. ::

  Ordzie Matki Boej z 2 stycznia 2011 r. przekazane przez Mirjan

“Drogie dzieci, dzisiaj zapraszam was do wsplnoty w Chrystusie, moim Synu. Moje Matczyne Serce modli si abycie zrozumieli, e jestecie rodzin Boga. Poprzez duchow wolno woli, ktr da wam Ojciec Niebieski, jestecie wezwani do poznania sami prawdy, dobra lub za. Niech modlitwa i post otworz wasze serca i pomog wam w odkryciu Ojca Niebieskiego poprzez mojego Syna. Wraz z odkryciem Ojca, wasze ycie bdzie ukierunkowane na penienie woli Boga i na tworzenie Boej rodziny, tak jak tego pragnie mj Syn. Nie opuszcz was na tej drodze. Dzikuj wam.”

Za: www.medziugorje.blogspot.com
Dzikujemy za spotkanie sylwestrowe  :: 01-01-2011 r. ::

  W noc sylwestrow po raz kolejny odbyo si spotkanie naszej Wsplnoty, podczas ktrego wszyscy uczestnicy modlili si o bogosawiestwo Boe na Nowy Rok. Miejscem spotkania, podobnie jak w poprzednich latach, byo sanktuarium maryjne w Czerwisku nad Wis. Modlitw rozpoczlimy o godz 21:00 uroczystym Apelem Jasnogrski. Podejmujc modlitw racow powierzalimy Matce Boej nas samych, nasze rodziny, Wsplnot i Dzieo. Przed Najwitszym Sakramentem, podczas Adoracji uwielbialimy Bo Mio, proszc o jeszcze cilejsze zjednoczenie naszych serc w tej Mioci. Uczestniczc w uroczystej Eucharystii skadalimy na Otarzu wszystkie nasze intencje, przyjmujc najcenniejszy Dar dla naszych serc - uosobion w Jezusie Mio. Rado tej niezapomnianej nocy przeduaa si podczas zorganizowanej agapy, ubogaconej wsplnym dzieleniem si opatkiem, wsplnym piewem i tacami. A wszystko to odbywao si przy zastawionych stoach. Dzikujemy wszystkim osobom, dziki ktrym mg odby si ten Wieczernik.

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!