banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


 
Homilia Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Jana Zajca do ucz. Wieczernika  :: 21-06-2009 r. ::

  (..) I to ma si rwnie dokona dzisiaj, w tym Wieczerniku i w tych Wieczernikach, ktre wy, Bracia i Siostry tworzycie. Wczycie si na nowo w ten wielki acuch modlitwy zawierzania wiata Boemu Miosierdziu; kadego czowieka.. Tego nas nauczy Suga Boy Jan Pawe II. I dzisiaj On bdzie na pewno za nami ordowa. Ale te i bdzie chcia nas pouczy. Pouczy, jak drog i w yciu modlitwy, aby modlitwa bya owocna. Kto zapyta si ksidza kardynaa Stanisawa, wiadka ycia i pracy Jana Pawa II - jak by okreli wito Sugi Boego. I pada odpowied: "To by czowiek, ktry klka przed Bogiem, aby potem klka przed czowiekiem." Z modlitwy idzie si do drugiego czowieka i niesie mu si mio. I t modlitewn, ale i t, ktra ma wymiar chleba codziennego; ma wymiar radoci, ma wymiar nadziei, z ktr si idzie do tych, ktrzy yj w rozmaitych potrzebach (..)
Zczeni z Jezusem Eucharystycznym, wpatrujc si w oblicze Jezusa Miosiernego, w ktrym odkrywamy oblicze Ojca, ktry nas odwiecznie umiowa zawierzamy wiat Boemu Miosierdziu. Zawierzamy wszystkich, ktrzy tego miosierdzia tak bardzo potrzebuj. Ogarniamy modlitw zwaszcza tych, ktrzy yj z dala od Boga, aby jak najrychlej powrcili do Ojca przebaczajcego. Ten akt zawierzenia niech bdzie dla nas rwnie wyzwaniem, abymy jeszcze ofiarniej okazywali miosierdzie przez modlitw sowo i czyn. Ta modlitwa zostaa powierzona nam przez Sug Boego, Jana Pawa II, a zostaa utrwalona w spiu, niech bdzie utrwalona w naszych sercach i pomoe nam przeywa nasze ycie w ogniu miosierdzia Boego (..)

Peny tekst homilii na stronie "Rok Miosierdzia" >>

 
Dzikujemy za bogactwo Roku Miosierdzia  :: 11-06-2009 r. ::

  Mija p roku powiconego w naszej Wsplnocie najwikszemu przymiotowi Boga jakim jest Jego miosierdzie. W Roku Miosierdzia kroczymy drog wyznaczon przez w. s. Faustyn i b. ks. Michaa Sopoko. I tak odwiedzilimy Pock, agiewniki i Wilno, by uwieczy nasz trud Drogi Wieczernikowej na Wieczerniku Oglnopolskim w Sercu Boego Miosierdzia. Otrzymujemy ogrom ask, ktre pozwalaj nam bardziej pozna Boga bogatego w miosierdzie, Jego najwikszy przymiot i zarazem kosztowa (dowiadcza) miosierdzia na wsplnej drodze powoania. Ta przychylno Nieba nie tylko nas ubogaca, lecz i zobowizuje, std rozpoczynamy nasze przygotowania do rekolekcji letnich i kolejnych etapw realizacji naszego Dziea. Zapraszamy wszystkich uczestnikw naszych spotka do czenia si we wszystkich nastpnych wydarzeniach: dniach skupienia, Wieczernikach Modlitwy, rekolekcjach, i pielgrzymkach. Najblisze spotkanie dla uczestnikw tej drogi ju w pitek 12 czerwca - na dniach skupienia, 13 czerwca - na Wieczerniku Ranostockim, a za tydzie podobne spotkania w Gietrzwadzie. A zatem do zobaczenia na Wieczernikowej Drodze!

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdj >>
 
Dzikujemy za Wieczernik w Sercu Boego Miosierdzia  :: 08-06-2009 r. ::

  Bogu Miosiernemu i Jego Matce, Niebu caemu i ludziom dobrej woli dzikujemy za dar wsplnego spotkania w Wieczerniku Modlitwy i Wsplnocie Dusz Najmniejszych, ktre odbyo si w minion sobot, 6 czerwca br. w sanktuarium Miosierdzia Boego w Krakowie agiewnikach. Sercami penymi wdzicznoci dzikujemy Jego Ekscelencji Ks. Biskupowi Janowi Zajc za przewodniczenie naszej wsplnej Uroczystoci i zawierzenie Dziea Wieczernikw Czerwiskich Bogu Miosiernemu. Wielk wdziczno wyraamy wszystkim Kapanom i Siostrom posugujcym w agiewnickim Sanktuarium oraz podejmujcym tam posug osobom wieckim. Bardzo dzikujemy zespoowi wokalno-muzycznemu "Echo Maryi" z omianek i panu Ryszardowi Morka za ubogacenie Wieczernika Modlitwy od strony muzycznej. Wszystkim organizatorom naszego oglnopolskiego spotkania, w tym organizatorom grup pielgrzymkowych i osobom wczajcym si w rne posugi dzikujemy za podjty trud i wielkie zaangaowanie si na rzecz rozwoju wsplnego Dziea. Za kady przejaw yczliwoci ze strony osb biorcych udzia w tym niezwykym wydarzeniu i otwarte serca wszystkich skadamy serdeczne Bg zapa!

Aby zobaczy Akt Zawierzenia w powikszeniu kliknij tutaj>>
 
Sprawy organizacyjne Wieczernika Oglnopolskiego  :: 03-06-2009 r. ::

  Ju w najblisz sobot 6 czerwca spotkamy si w sanktuarium Miosierdzia Boego w Krakowie agiewnikach na kolejnym Wieczerniku Oglnopolskim. Bdzie to czas szczeglny dla nas wszystkich i poszczeglnych Wsplnot Wieczernikowych i caego Dziea Najmniejszych, gdy w tym dniu zostaniemy zawierzeni Bogu Miosiernemu, a aktu tego dokona Pasterz Kocioa Krakowskiego ks. Bp Jan Zajc - kustosz sanktuarium. Nasz pobyt w agiewnikach koncentruje si na naboestwie ku czci Miosierdzia Boego, ktre rozpocznie si o godz. 11:00 przywitaniem uczestnikw Wieczernika oraz wprowadzeniem w naboestwo. Nastpnie podejmiemy modlitw racow, ktr przygotujemy si do uroczystej Eucharystii. Mszy w. przewodniczy bdzie i Sowo Boe skieruje do zebranych ks. Biskup Jan Zajc. Prosimy wszystkich kapanw przyjedajcych na to spotkanie o zabranie ze sob alb i wczenie si do wsplnej koncelebry. Po przerwie obiadowej w drugiej czci Wieczernika wemiemy udzia w naboestwie rozpoczynajcym si o godz. 15:00. Bdzie to ostatni punkt naszego programu modlitewnego, po ktrym bdziemy wraca do miejsc zamieszkania. Uwaga! Nie przewiduje si dodatkowych spotka poza wymienionym programem modlitewnym. Osoby przyjedajce wczeniej do agiewnik (w pitek) proszeni s o wczanie si do naboestw odprawianych zgodnie z programem sanktuaryjnym. Wicej informacji mona uzyska u osb odpowiedzialnych za organizowanie grup. Do zobaczenia w Sercu Boego Miosierdzia! Zapraszamy!
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z 2 czerwca 2009 r. dla Mirjany  :: 02-06-2009 r. ::

  „Drogie dzieci, moja mio szuka waszej cakowitej i bezwarunkowej mioci, ktra nie pozostawi was takimi samymi, ale zmieni was i nauczy was zaufania do mojego Syna. Moje dzieci, uratuj was moj mioci i uczyni was prawdziwymi wiadkami dobroci mojego Syna. Dlatego moje dzieci, nie bjcie si wiadczy o mioci w Imi mego Syna. Dzikuj wam."

Podczas gdy Matka Boa odchodzia Mirjana widziaa krzy i w centrum krzya serce otoczone koron cierniow. Matka Boa nie bya smutna.

Za: www.medjugorje.republika.pl/
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju, 25 maja 2009 r.  :: 25-05-2009 r. ::

  
"Drogie dzieci! W tym czasie wszystkich was wzywam, abycie si modlili o zesanie Ducha witego na kade ochrzczone stworzenie, tak aby Duch wity wszystkich odnowi i poprowadzi na drog wiadczenia o waszej wierze, was i wszystkich, ktrzy s daleko od Boga i Jego mioci. Jestem z wami i orduj za wami przed Wszechmogcym. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie."
Za: www.medjugorje.hr
 
Ostatni etap przygotowania do Wieczernika Oglnopolskiego  :: 18-05-2009 r. ::

  Ju w najbliszy pitek 22 maja rozpoczniemy 9 - dniow Nowenn przed Uroczystoci Zesania Ducha witego. Zapraszamy wszystkich uczestnikw wieczernikowej drogi do podjcia tej wsplnej modlitwy w intencji Dziea i zbliajcego si spotkania w Sercu Boego Miosierdzia, czyli Wieczernika Oglnopolskiego w Krakowie-agiewnikach. Przypominamy, e spotkanie odbdzie si dnia 6 czerwca br. w godzinach od 11:00 do 16:00. Bdziemy tam jednoczy si z caym Kocioem, ktry dzikowa bdzie Bogu za ycie i posug Sugi Boego, Jana Pawa II oraz woa, aby nastpio kolejne, nowe wylanie ask Ducha witego. Bdziemy Boga prosili, aby zatriumfowaa mio miosierna w naszej Ojczynie i wiecie oraz aby zatriumfoway liczne Wieczerniki Modlitwy, w ktrych licznie zebrani wierni uprasza bd ten triumf. Zachcamy do licznego wczenia si w ten Wieczernik. Prosimy te organizatorw grup pielgrzymkowych i indywidualnych uczestnikw spotkania poruszajcych si prywatnymi pojazdami o orientacyjne podanie iloci autokarw i samochodw, dla ktrych organizatorzy pragn zapewni miejsca parkingowe. Powysze informacje prosimy przesya z naszej podstrony: Napisz do nas, lub udzielajc informacji telefonicznie na nastpujce numery: (089)523 79 96; (023)662 29 48. Przekamy t informacj take innym zainteresowanym osobom.
 
Zapraszamy na Wieczernik do Gietrzwadu w zmienionej godzinie  :: 14-05-2009 r. ::

  Od maja do wrzenia zmienia si czas spotka organizowanych w ramach Wieczernikw Modlitwy w sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie. Ju w najblisz sobot zapraszamy staych uczestnikw jak rwnie wszystkich przybywajcych do tego piknego sanktuarium pielgrzymw do wsplnej modlitwy od godziny 17:30. Program Wieczernika: 17:30 Modlitwa Racowa, 18:00 Msza w., 19:00 Naboestwo Majowe, Adoracja Najwitszego Sakramentu, 21:00 Apel Jasnogrski. Przekamy t wiadomo o zmianie czasu innym osobom zainteresowanym naszymi spotkaniami. Do zobaczenia w Gietrzwadzie.
 
Czytajmy Ewangeli w. Marka  :: 14-05-2009 r. ::

  Na naszej stronie internetowej rozpoczlimy wsplne rozwaanie Ewangelii w. Marka. To druga ksiga Pisma w. czytana przez Wsplnot po Ewangelii w. Mateusza. Zapraszamy do jednoczenia si z nami i wsplnego studium Sowa Boego w poczeniu z rozwaaniami dla dusz najmniejszych. Bardzo prosta i przystpna tre rozwaa z pewnoci przybliy kadego do opisywanych wydarze biblijnych i pozwoli zakosztowa uczestnictwa w tym wszystkim co zawieraj prawdy ewangeliczne. Zachcamy te do dzielenia si zawartym tu bogactwem z osobami nam bliskimi, przez co przyczyni si kady z nas moe do otwarcia ludzkich serc na wci aktualne i ywe Sowo Boe. Wicej>>
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 2 maja br.  :: 08-05-2009 r. ::

  Pielgrzymi zaczli przychodzi jeszcze przed 5 rano pod Niebieski Krzy w Medjugorje w oczekiwaniu na Objawienie w dniu 2 maja. Nieustannie odmawiano Raniec. Zgromadzio si wiele tysicy ludzi otaczajc ca przestrze u podstawy Wzgrza Objawie. Matka Boa przysza o godz. 8:52 rano i pozostaa okoo 3 minut. Mirjana powiedziaa, „Nasza Pani bya bardzo smutna. Przekazaa jedynie ordzie i pobogosawia nas.” Oto tre ordzia:
„Drogie dzieci! Ju od duszego czasu daj wam moje macierzyskie Serce i podaj wam mojego Syna. Wy mnie odrzucacie. Pozwalacie, aby grzech coraz bardziej was otacza. Pozwalacie, aby was zdobywa i odbiera wam zdolno rozeznania. Biedne moje dzieci, popatrzcie wok siebie i obserwujcie znaki czasu. Czy mylicie, e moecie y bez Boego bogosawiestwa?  Nie pozwlcie, aby ciemno was ogarna. Z gbi serca pragnijcie mego Syna. Jego Imi rozprasza najgstsz ciemno. Ja bd z wami, wy tylko wzywajcie mnie: „Oto jestemy, Matko prowad nas!”. Dzikuj wam”.
Za: www.medjugorje.republika.pl/
Zobacz te: nagranie video.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z 25 kwietnia br.  :: 25-04-2009 r. ::

  
„Drogie dzieci! Dzi wzywam was wszystkich, bycie modlili si o pokj i dawali wiadectwo pokoju w waszych rodzinach, tak by pokj sta si skarbem na tej niespokojnej ziemi. Jestem wasz Krlow Pokoju i wasz Matk. Pragn was poprowadzi drog pokoju, ktra pochodzi jedynie od Boga. Dlatego mdlcie si, mdlcie si, mdlcie si. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”
Za: www.medjugorje.hr
 
Wieczernik Oglnopolski W Krakowie-agiewnikach  :: 21-04-2009 r. ::

  Organizatorzy Wieczernikw Modlitwy w Czerwisku n/Wis, Gietrzwadzie, Ranymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Zawadzie k/Z-Gry, Tolkmicku k/Elblga, Stocznie k/Ktrzyna, Goskowie k/Warszawy.. zapraszaj wszystkich uczestnikw spotka modlitewnych, a take uczestnikw pielgrzymek i rekolekcji przeprowadzonych w ramach wsplnej „drogi wieczernikowej” na Pierwsz Oglnopolsk Pielgrzymk a jednoczenie na Trzeci Wieczernik Oglnopolski do Serca Miosierdzia Boego, czyli do Sanktuarium w Krakowie agiewnikach. O wyborze sanktuarium agiewnickiego na oglnopolskie spotkanie zadecydowa program formacyjny realizowany w obecnym roku 2009 przez wymienione wyej wsplnoty, ktry nawizuje do Tajemnicy Mioci Miosiernej i wsplnej intencji modlitewnej – uproszenia rychego triumfu Mioci Miosiernej w Polsce i na caym wiecie. Wieczernik Oglnopolski a zarazem pierwsza Pielgrzymka Oglnopolska odbdzie si w pierwsz sobot, 6 czerwca br., w godzinach od 11:00 do 16:00. Program naszego spotkania w Krakowie – agiewnikach: godz. 11:00 - powitanie uczestnikw, prelekcja na temat Ordzia Miosierdzia Boego, przygotowanie do Eucharystii, godz. 12:00 - Eucharystia, Naboestwo do Boego Miosierdzia.
 
Przygotujmy si na pielgrzymk  :: 13-04-2009 r. ::

  Ju w najbliszy czwartek wielu z nas, tworzcych Wsplnot Wieczernikw Modlitwy wyruszy na pielgrzymi szlak wiodcy do Serca Miosierdzia Boego – do sanktuarium w agiewnikach. Odczytujc wol Bo pragniemy, aby ta pielgrzymka caa powicona bya Boemu Miosierdziu. Chcemy prosi Boga, by poucza nas o tym niezgbionym przez ludzki umys przymiocie Boga. Pielgrzymk nasz powierzamy Bogu i Jego Matce, prosimy rwnie o wstawiennictwo w. s. Faustyn Kowalsk, b. Michaa Sopok, s. B. s. M. Konsolat Betrone,  s. B. Jana Pawa II, w. s. Teres od Dziecitka Jezus oraz innych witych, ktrzy w sposb szczeglny gosili Bo mio i miosierdzie. Ktrzy poprzez swoje ycie stali si sercem Kocioa przywoujcym Boe miosierdzie. Ich wito sawia Boga mioci miosiernej. Niech Bg bogosawi t pielgrzymk, pielgrzymw, osoby prowadzce, kierowcw. Niech bogosawi osoby, ktre pielgrzymk organizuj i dbaj o stron porzdkow. Niech Bg bogosawi nasze rodziny i wszystkich bliskich oraz tych, ktrych zabierzemy na t pielgrzymk. Niech Boe bogosawiestwo spocznie na nas na czas przygotowa.
 
yczenia Wielkanocne  :: 11-04-2009 r. ::

       A oto Jezus stan przed nimi i rzek: «Witajcie!»
     Jezus mia uczniw - mczyzn, i to oni stali si potem Jego gosicielami, apostoami Jego mioci, jednak to niewiasty pokonay swj lk, by i do grobu, to one towarzyszyy Mu w czasie mki. Jednak to kobiety wykazay si wiksz odwag pync z umiowania ni mczyni. Dlatego Jezus wanie im si ukazuje jako pierwszym i to niewiasty s pierwszymi, ktre maj przekaza wiatu t cudown nowin o Zmartwychwstaniu i yciu Jezusa.
     Kochani, na nadchodzce wita Wielkanocne ycz nam wszystkim tego, bymy tak bardzo ukochali, i nic nie bdzie si liczyo, tylko Jezus. ycz tego, bymy tak bardzo umiowali, i biec bdziemy o wicie w Niedziel Wielkanocn, by spotka Jezusa Zmartwychwstaego. ycz takiej mioci w naszych sercach, ktra sprawi, i bdziemy zdolni powici Jezusowi wszystko. ycz, by On nazywa nas swoimi brami i siostrami, by Jego sowa mioci brzmiay w naszych sercach, by Jego zapewnienie spotkania z Nim dotaro do naszych dusz, bymy w to zapewnienie uwierzyli i z niecierpliwoci czekali.
     Niech mio krluje w naszym yciu, by ona kierowaa naszymi czynami, mylami, sowami. Niech Bg nam na ten czas spotkania z Jezusem Zmartwychwstaym bogosawi.
 
Podejmijmy Nowenn w intencji Wieczernikw  :: 10-04-2009 r. ::

  W Wielki Pitek w wielu naszych wityniach i w wielu katolickich domach podejmujemy Nowenn do Boego Miosierdzia. Modlitwa ta zostaa przekazana wiatu przez samego Jezusa, ktry podyktowa sowa Nowenny, sposb jej odmawiania i intencje na kady jej dzie. Odmawiana przez 9 dni od dnia mki i mierci Zbawiciela do soboty przed niedziel miosierdzia usposabia nasze serca na przyjcie niezmierzonych bogactw Boga Miosiernego. Upraszajc aski caemu wiatu i duszom w czycu cierpicym wczamy si w wielki triumf Mioci Miosiernej, ktry Jezus zapowiedzia w. s. Faustynie Kowalskiej. Jako Wsplnota Wieczernika modlca si o ten triumf nie moemy zapomnie o tej wanej nie tylko dla nas modlitwie. Intencj Wsplnoty na czas rozpoczynajcej si dzisiaj Nowenny jest proba o rozwj Wieczernikw oraz organizacja i przebieg tegorocznego Wieczernika Oglnopolskiego w Sercu Boego Miosierdzia. Wicej na ten temat na stronie "Rok Miosierdzia". >>
 
Ordzie Krlowej Pokoju, 2 kwietnia 2009 r.  :: 03-04-2009 r. ::

  "Drogie dzieci, w moich sowach jest mio Boa. Moje dzieci, to jest mio, ktra pragnie was przybliy do sprawiedliwoci i do prawdy. To jest mio, ktra pragnie uratowa was od zudzenia.  Ale wy, moje dzieci, wasze serca pozostaj zamknite, s zatwardziae i nie odpowiadaj na moje macierzyskie wezwania, nie s szczere. Z macierzysk mioci modl si za wami, gdy pragn abycie wszyscy zmartwychwstali w moim Synu. Dzikuj wam."
Za: www.medjugorje.republika.pl/
 
Ordzie Krlowej Pokoju, 25 marca 2009 r.  :: 25-03-2009 r. ::

  „Drogie dzieci! W tym okresie wiosennym, kiedy wszystko budzi si z zimowego snu i wy wasze dusze obudcie modlitw, aby byy gotowe przyj wiato Jezusa Zmartwychwstaego. Dziatki, niech On przybliy was do Swego Serca, abycie si stali otwarci na ycie wieczne. Modl si za was i orduj przed Wszechmogcym w intencji waszego prawdziwego nawrcenia.  Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”
Za www.medjugorje.hr
 
Objawienie dla Mirjany Soldo 18. marca 2009r.  :: 18-03-2009 r. ::

  Ponad tysic osb zgromadzio si na modlitwie racowej pod Niebieskim Krzyem, w oczekiwaniu na doroczne objawienie dla Mirjany, ktre rozpoczo si o 13:52 i trwao do 13:58. Matka Boa daa nastpujce ordzie:
„Drogie dzieci. Dzi wzywam was, abycie szczerze i dugo popatrzyli w wasze serca. Co zobaczycie w nich? Gdzie w nich jest mj Syn i pragnienie, aby mnie naladowa w drodze do Niego? Moje dzieci, ten czas wyrzeczenia niech bdzie czasem pytania samego siebie: czego Bg oczekuje ode mnie osobicie? Co mam czyni? Mdlcie si, pocie i miejcie serce pene miosierdzia. Nie zapominajcie o waszych duszpasterzach. Mdlcie si, aby si nie zgubili i pozostali w moim Synu, a bd dobrymi pasterzami dla swego stada.”
Matka Boa popatrzya na wszystkich zebranych i mwia dalej:
„Jeszcze raz wam powtarzam: gdybycie wiedzieli jak bardzo was kocham, pakalibycie z radoci. Dzikuj.”
Za: www.medjugorje.hr
  
 
Nowy fotoreporta w naszej "Galerii Zdj"  :: 15-03-2009 r. ::

  
W naszej "Galerii Zdj" prezentowany jest fotoreporta pana Zbigniewa z Warszawy, ktry przedstawia zdjcia ze spotka w Czerwisku ze stycznia i lutego. Warto powrci do tworzonej przez nas w tym czasie Wsplnoty, uwiadamiajc sobie bogactwo ask, ktre nam towarzyszyo. Autorowi zdj dzikujemy za profesjonalne spojrzenie na rozmodlony Koci i udostpnienie swojego dorobku na nasze potrzeby. Odwiedzajcych nasz stron zapraszamy do obejrzenia galerii. Warto te wrci do poprzednich spotka i pielgrzymek.
 
W duchowej jednoci dziki Radiu Konsolata  :: 11-03-2009 r. ::

  Nasza Wsplnota przyja od swojego Ojca Duchownego ks. Jzefa Gregorkiewicza w jego testamencie duchowym wskazania umoliwiajce nieustanne ycie w zjednoczeniu duszy z Bogiem a tym samym budowanie jednoci dusz tworzcych wedug sw ks. Jzefa - "Hufiec Najwitszej Maryi Panny". Na to zjednoczenie dusz kadziemy wci duy nacisk i pielgnujemy potrzeb wielokrotnego jednoczenia si kadego dnia. Tym samym dowiadcza moemy coraz wikszego zjednoczenia w podejmowanym Dziele Najmniejszych. Bg bowiem wiedzc jak sab mamy natur daje nam ludzi, ktrzy maj by duszami siostrzanymi i bratnimi. Z tymi ludmi chce poczy nas silnymi wizami. Chce nas zjednoczy do tego stopnia, abymy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu witym. Kady z nas wnosi co do tego zjednoczenia. Kady naznaczony jest swoistym charyzmatem, ktry jest niezmiernie potrzebny dla rozwoju Boych dzie, dla penienia swego powoania w Kociele. Bg czc nas, skada w kadym czowieku niezbdne dla wszystkich dary i aski.
Zjednoczeniu temu pomaga nam internetowe "Radio Konsolata", ktre od dnia dzisiejszego pozwala nam jednoczy si na modlitwie w wanych dla nas godzinach. Dzikujemy Siostrom Klaryskom Kapucynkom za udzielone pozwolenie na korzystanie z tego Radia i wany dla naszej Wsplnoty patronat s B. s. M. Konsolaty Betrone. Wicej>>
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z 2 marca 2009 r.  :: 02-03-2009 r. ::

  
"Drogie dzieci! Jestem tu pord was, patrz na wasze zranione i niespokojne serca. Zagubilicie si, dzieci moje. Wasze rany spowodowane grzechem staj si coraz wiksze i coraz bardziej oddalaj was od autentycznej (waciwej, czystej) prawdy. Szukacie nadziei i pocieszenia w niewaciwych miejscach, a ja wam daje (ofiaruj) szczer pobono, ktra ywi si mioci, ofiar i prawd. Daj wam mojego Syna."
Za: http://www.medjugorje.republika.pl/.
Zobacz nagranie video z objawienia na: http://pl.youtube.com/.
 
O, jake wanym przygotowaniem do wit jest Wielki Post!  :: 26-02-2009 r. ::

  Ludzie nie zdaj sobie z tego sprawy. Czuj tylko nakadane na nich ciary w postaci uczestnictwa w Drodze Krzyowej, czy Gorzkich alach. A przecie przygotowanie do Triduum Paschalnego powinno by kadorazowo najwaniejszym wydarzeniem. To serce i dusz trzeba przygotowa. Ludzie traktuj to jako czysto zewntrzne. Z lat dziecistwa maj zakodowane sposoby wyrzecze i je stosuj. Traktuj bardziej jako prac nad swoim charakterem, a nie przemian serca. Kady dzie Wielkiego Postu powinien by dniem przemiany, kolejnego poznania siebie, w ten sposb przyblienia si do Boga. A zatem w okresie Wielkiego Postu dusze najmniejsze niech zagbiaj si w swoje serca. By yy bardziej wewntrznie, ni zewntrznie. By okres ten sprzyja skupieniu, wyciszeniu i refleksji. Bg nie oczekuje od nas wyrzecze czysto zewntrznych typu powstrzymywanie si od pewnych pokarmw czy napojw. Spjrzmy na to bardziej duchowo. Mamy czyni to, co pomoe nam wej w siebie i zbliy si do Boga ukrzyowanego, umierajcego na Krzyu. Potraktujmy te 40 dni jako swoiste rekolekcje, ktre wymaga od nas bd dyscypliny wewntrznej, by samych siebie motywowa do cigej modlitwy, cigego jednoczenia si z Bogiem. Bg sam pragnie nas - dusze malekie przygotowa do peniejszego przeywania tych jake istotnych, najwaniejszych wydarze z Jego ycia, ale i naszego. Bogosawi nam bdzie nieustannie. Jego aska bdzie nas prowadzi. Tylko my musimy si na ni otworzy. Postarajmy si w miar moliwoci codziennie uczestniczy we Mszy w. Czymy to sercem. Przypomnijmy sobie Msz w. w Gietrzwadzie. wiat Ducha niech nas prowadzi w gb tajemnicy Wcielenia, w gb tajemnicy Mki, Zmartwychwstania, w gb tajemnicy Zbawienia. Adoracja mki Pana Jezusa, Adoracja Krzya niech stanie si nasz czst modlitw i pragnieniem serca. Niech wszystkie nasze myli d do Boga cierpicego na Krzyu. yjmy Bogiem. Odsumy si od wszystkiego, co mogoby nas rozprasza, odciga od rozwaa mki. zrezygnujmy z tego, co niepokoi nasze serca. A wypeniajc swoje obowizki trwajmy w akcie mioci. Poznanie cierpienia Boga przybliy nas do Boego Serca i wypywajcego z niego miosierdzia. Niech Bg bogosawi nas - dusze malekie. Niech okres Wielkiego Postu bdzie bardzo owocny i przyniesie nam uwicenie dusz.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 25 lutego 2009 r.  :: 25-02-2009 r. ::

  „Drogie dzieci! W tym czasie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty ponownie was wzywam: idcie wyznajcie wasze grzechy, aby aska otworzya wasze serca i pozwlcie, by ona was zmienia. Dziatki, nawracajcie si, otwrzcie si na Boga i na Jego plan wzgldem kadego z was. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”
Za www.medjugorje.hr
 
To bdzie wany Wieczernik, wane dni skupienia!  :: 19-02-2009 r. ::

  Ju w dniu jutrzejszym spotkamy si na dniach skupienia w Gietrzwadzie - miejscu, ktre dla dusz najmniejszych staje si szczeglnym miejscem modlitwy. Chociaby pod wzgldem naszego uczestnictwa tworzymy tam kadorazowo najliczniejsz grup dusz zaangaowanych w Dzieo Najmniejszych. Wyjtkowoci sprzyja rwnie atmosfera miejsca naznaczonego Objawieniami Maryjnymi i otwartoci Gospodarzy na nasze coraz liczniejsze spotkania. To wanie Gietrzwad formuje poszczeglne dusze w gbszym otwarciu si na wiat nadprzyrodzony i przyczynia do otwierania na ocie naszych serc dla Boga i Jego Mioci. A zatem, to bdzie wany Wieczernik, wane dni skupienia. Bdziemy nadal rozwaa Boe miosierdzie, aby Zdroje Miosierdzia doznay naleytej czci i uwielbienia. Nadal bdziemy zagbiali si w mk Jezusa, a przez to w tajemnic Jego mioci. Z wiar przygotujmy si na ten czas obdarowywania nas mioci Bo. Na mio Bg nam wci wskazuje. O mioci bdziemy mwi i o miosierdziu, ktre z tej mioci wypywa, o cudzie mioci i miosierdziu, jakim jest Eucharystia. Sprbujemy wej gbiej w istot Eucharystii, abymy odczuli mio zlewan przez Boga podczas jej sprawowania. Bdziemy prosi, by sam Bg ukaza nam wiat Ducha, ktry uczestniczy niezmiernie ywo podczas kadej Mszy w. Niech Bg nam bogosawi na ten czas aski. Przygotujmy si na ten niezwykle bogaty Wieczernik. Przygotujmy swoje serca i dusze. Niech kady oczyci je w sakramencie pokuty, by dusz czyst, jasn mg zobaczy i dozna jak najwicej. By nic nie przesaniao mu tych ask, ktre tak obficie Bg bdzie zlewa na nas. By przyj otwartym sercem wszystko, co dla nas przygotowa. Czymy ten czas czasem intensywnych przygotowa, aby serca nasze byy gotowe na przyjcie Jezusa Zmartwychwstaego. Niech Mio doskonaa zamieszka w naszych sercach, niech prowadzi nasze dusze i przemienia nas.
 
I Ty moesz wzi udzia w Wieczernikach przez internet  :: 18-02-2009 r. ::

  Z inicjatywy osb wieckich czynione s starania dotyczce internetowego przekazu fonii z naszych Wieczernikw Modlitwy poprzez Internetowe "Radio Konsolata". Inicjatywa ta zostaa zaaprobowana przez Kustoszy sanktuarium w Czerwisku i Ranymstoku, skd od dnia dzisiejszego bdziemy mogli sucha i duchowo jednoczy si z wiernymi trwajcymi na wsplnej modlitwie. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach poprzez t now form przekazu szczeglnie tych z odwiedzajcych nasz stron, ktrym odlego lub inne przyczyny uniemoliwiaj osobisty udzia w Wieczernikach. Prosimy te o Pastwa uwagi i sugestie dotyczce tej nowej formy wczania si w nasz wspln modlitw jak ma by internetowe radio. Mona pisa do nas wpisujc si na podstronie "Napisz do nas".
W dniu dzisiejszym Radio Konsolata zagra od godz. 17:00 przekazujc transmisj z Nowenny ku czci NMP Wspomoycielki Wiernych, ktra ma miejsce w kad rod w Bazylice Czerwiskiej. W imieniu Salezjanw pracujcych w Czerwisku i Wsplnoty Czerwiskiej Wieczernikw Modlitwy zapraszamy do suchania nas ze strony "Radio Konsolata". Tam take znajdziemy wicej danych dotyczcych tego dziea.
 
Rozpoczynamy wsplne czytanie Dzienniczka w. s. Faustyny  :: 10-02-2009 r. ::

  Od dnia dzisiejszego na niniejszej stronie internetowej udostpniamy dla celw Wsplnoty Wieczernikw Modlitwy "Dzienniczek" w. s. Faustyny Kowalskiej. Zachcamy do cznoci w tej wanej duchowej lekturze, by obecny rok 2009, ktry przeywamy we Wsplnocie jako Rok Miosierdzia by dla nas bogaty w aski Boga miosiernego. Zapraszamy wszystkich Najmniejszych do codziennego kroczenia Malek Droyn Mioci w bliskoci Jezusa Miosiernego i Jego wielkiej Czcicielki i Apostoki, ktr jest w. s. Faustyna Kowalska. Jednoczenie dzikujemy  Zgromadzeniu Sistr Matki Boej Miosierdzia za udostpnienie nam wspomnianego "Dzienniczka".
Zapraszamy na podstron: "Dzienniczek">>. Znajdziemy tam krtkie fragmenty na kady dzie.
 
Ordzie dla Mirjany 2 lutego 2009 r.  :: 03-02-2009 r. ::

  
"Drogie dzieci! Dzisiaj z macierzyskim sercem pragn przypomnie wam, czyli uwiadomi wam, bezgraniczn mio Bo i cierpliwo, ktra z niej wypywa. Ojciec wasz posya mnie i czeka. Czeka na wasze otwarte serca gotowe peni Jego dziea. Czeka na wasze serca zjednoczone w mioci chrzecijaskiej i w miosierdziu, w duchu mego Syna. Nie tracie czasu, kochane dzieci, bo nie macie nad nim wadzy. Dzikuj wam."
Za: http://www.medjugorje.republika.pl/.
Zobacz nagranie video z objawienia na: http://pl.youtube.com/.
 
Inauguracja Roku Jubileuszowego  :: 31-01-2009 r. ::

  W liturgiczne wspomnienie swego zaoyciela w. Jana Bosko, salezjanie rozpoczynaj obchody 150-lecia zgromadzenia. Towarzystwo w. Franciszka Salezego powstao w grudniu 1859 r. Z tej okazji rok 2009 ogoszony zosta w zgromadzeniu „rokiem aski”, ukierunkowanym na ponowne odkrywanie charyzmatu. Przeoony generalny zgromadzenia, ks. Pasqual Chvez Villanueva, inauguruje go wieczorn Eucharysti w Turynie. W program jubileuszowych obchodw wpisano m.in. Projekt Europa, ktrego celem jest wypracowanie nowych odpowiedzi na wspczesne potrzeby Starego Kontynentu. Ponadto w lipcu rozpocznie si wiatowa peregrynacja relikwii w. Jana Bosko. Potrwa ona 6 lat, do 200 rocznicy urodzin zaoyciela zgromadzenia, przypadajcej w roku 2015.
Aktualnie na wiecie jest nieco ponad 16 tys. salezjanw, ktrzy pracuj w 129 krajach. W gronie 118 salezjaskich biskupw jest 5 kardynaw, w tym watykaski sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone.
Za: Radiem Watykaskim.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 25.01.2009r.  :: 25-01-2009 r. ::

  „Drogie dzieci! Rwnie dzi wzywam was do modlitwy. Niech modlitwa bdzie dla was niczym ziarno, ktre umiecicie w moim sercu, a ja je ofiaruj za was mojemu Synowi Jezusowi dla zbawienia waszych dusz. Dziatki, pragn, by kady z was rozmiowa si w yciu wiecznym, ktre jest wasz przyszoci i aby wszystkie ziemskie sprawy pomogy si wam zbliy do Boga Stworzyciela. Jestem z wami tak dugo, bo jestecie na zej drodze. Dziatki, jedynie z moj pomoc otworzycie oczy. Wielu jest ludzi, ktrzy yjc moimi ordziami pojmuj, e s na drodze witoci ku wiecznoci. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”
Za: www.medjugorje.hr
  
 
Weszlimy w Nowy Rok 2009   :: 04-01-2009 r. ::

  Rozpocz si ju Nowy Rok 2009, ktry przyjlimy po raz kolejny na naszych okolicznociowych spotkaniach jako Dar od Boga. Dzikujemy wszystkim z Was, ktrzy przybylicie do Czerwiska, by tu wraz z Matk Bo Pocieszenia w modlitewnej atmosferze przekroczy w wymiarze Wsplnoty prg czasu czynic kolejny wany krok ku naszej wsplnej przyszoci. Dzikujemy rwnie tym, ktrzy w dniu wczorajszych kontynuowali wan dla nas wszystkich modlitw podejmowan dla uproszenia bogosawiestwa Boego dla nas i naszych rodzin na Rok 2009. W sumie w tej modlitwie obejmujcej dwa wspomniane spotkania uczestniczyo nas ponad 500 osb – to duo! Dzikujemy rwnie tym z Was, ktrzy czylicie si z nami duchowo w tej wanej modlitwie. Szczeglnie za okazujemy nasz wspln wdziczno Wam, drodzy Siostry i Bracia, ktrzy dwigacie swj krzy choroby i swoj ofiar podejmowanego krzya codziennoci wspieralicie i wspieracie nasze wsplne Dzieo Najmniejszych, Wam szczeglnie niech Bg bogosawi.
 
ORDZIE NMP KRLOWEJ POKOJU z dnia 2 stycznia 2009 r.  :: 04-01-2009 r. ::

  Drogie dzieci! Podczas gdy wielka niebieska aska rozlewa si na was, wasze serce pozostaje twarde i bez odpowiedzi. Dlaczego dzieci moje, nie oddacie mi swoich serc cakowicie? Pragn tylko w nich zoy pokj i zbawienie - mojego Syna. Z moim Synem wasza dusza bdzie kierowana szlachetnymi celami i nigdy si nie zagubicie. I w najwikszej ciemnoci odnajdziecie drog. Drogie dzieci, zdecydujcie si na nowe ycie z imieniem mojego Syna na ustach. Dzikuj wam.
Za www:http://www.medjugorje.republika.pl
Zobacz te nagranie video z objawienia na http://www.youtube.com/
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!