banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257273 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Wieczernik w Sątocznie - w Uroczystość Świętych Apostołów  :: 30-06-2012 r. ::

  W Uroczysość Świętych Apostołów Piotra i Pawła uczestniczyliśmy w kolejnym Wieczerniku Modlitwy w parafii Chrystusa Króla w Sątocznie. W gronie uczestników tego spotkania modliliśmy się w intencji Piotra naszych czasów, papieża Benedykta XVI oraz wszystkich pasterzy Kościoła. Rozważając Słowo Boże z Liturgii Uroczystości uświadamialiśmy sobie, iż to Miłość daje moc do codziennego wypełniania zadań i obowiązków wynikajacych z powołania i realizacji powierzonych dzieł. I właśnie o tę Miłość prosiliśmy Boga u stóp Ołtarza, powierzając się Sercu Pana Jezusa, w ostatnim dniu miersiąca poświęconego Sercu Bożemu. Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za dar wspólnego tworzenia wspólnoty modlitwy.
31 Rocznica Objawień  :: 25-06-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym przypada 31 Rocznica Objawień w Medjugorje. Starajmy się rozważać, jaki cel ma wyrażona w tych Objawieniach tak wielka hojność Boga. Starajmy się sobie uświadamiać, jak wielka musi być potrzeba dusz, skoro Bóg okazuje tak wielką hojność. Dziękujmy Bogu za Medjugorje i za wszystko, co Bóg dokonuje na ziemi, za to co jest dokonywane w naszej wspólnocie. Otwierajmy serca na Objawienia, starajmy się przyjmować Bożą miłość, traktujmy poważnie każde słowo i w swoich sercach nośmy te słowa, rozważając je. Nie dajmy się zwieść tym, którzy lekceważąco wypowiadają się na temat Medjugorje. Poprzednio podobnie działo się z innymi miejscami Objawień, a ci, którzy byli ich świadkami przechodzili szykany i cierpienia; teraz wynoszeni są na Ołtarze. Bądźmy tymi, którzy widzą w Objawieniach w Medjugorje Bożą miłość, którzy przyjmując tę miłość doświadczają wzrostu wiary, wzrostu ufności, wzrostu miłości w swoich sercach, którzy uświęcają się. W każdym Objawieniu można doszukiwać się sensacji, a można spotkać się z Bogiem. My starajmy się o to spotkanie z Bogiem; o to, by nasza dusza odnosiła korzyść z tego spotkania, by stawała się świętą. Niech każda chwila spędzona w Medjugorje (również te, w których łączymy się duchowo z Medjugorje), niech będzie chwilą oddechu naszej duszy, chwilą odpoczynku przy Bogu, chwilą nabierania sił, chwilą patrzenia Bogu prosto w oczy, uwielbiania Go i dziękowania Mu, chwilą napełniania się Bogiem, Jego miłością; chwilą, kiedy niczym kwiat rozkwitamy zroszeni łaską Bożą, by potem w swojej codzienności przekazywać dalej tę łaskę, ratując dusze.

Więcej...>>
Wieczernik Niepokalanego Serca NMP  :: 17-06-2012 r. ::

  W dniu liturgicznego Wspomnienia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny spotkaliśmy się w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku, by tworzyć kolejny Wieczernik Modlitwy. Podczas wspólnej modlitwy różańcowej i Adoracji Najświętszego Sakramentu odnawialiśmy nasze zawierzenie się Bogu przez Przeczyste Serce Matki Najświętszej. Uczestnicząc w Eucharystii wypraszaliśmy wszelkie łaski przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP, a trwając na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia prosiliśmy o zwycięstwo Miłości Bożej w dzisiejszym świecie. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym świeckim za współtworzenie tego spotkania.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa  :: 15-06-2012 r. ::

  W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie, by rozważać cud otwartości Bożego Serca. Modląc się o zrozumienie nieskończonej Bożej miłości i własnej słabości, upraszaliśmy dla nas wszystkich łaskę właściwego postrzegania Boga jako kochającego Ojca. Prosiliśmy, by ta Ojcowska Miłość Boża zatriumfowała w naszych sercach nad ludzkim lękiem, obawą, niepewnością, dając jednocześnie naszym sercom właściwy obraz Boga, już nie z przewagą srogiego Sędziego, lecz umiłowanego, łagodnego Ojca. W tym dniu szczególną modlitwą otaczaliśmy naszych kapłanów, upraszając im gorliwość w posłudze pasterskiej dla dobra całego ludu Bożego oraz dla naszego uświęcenia.
Galeria zdjęć z Wieczernika Ogólnopolskiego  :: 10-06-2012 r. ::

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wieczernika w Gietrzwałdzie. Ukazują one pewne fragmenty tego, co było naszym udziałem podczas przeżywanego Swięta Dusz Najmniejszych. Zwróćmy uwagę na radość, która emanowała z serca uczestników. Jest to charakterystyczne wśród ludzi żyjących prawdziwie Bogiem. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestniczyli fizycznie lub duchowo w naszym Swięcie. Jednocześnie zapraszamy na dalszy wspólny etap kroczenia Maleńką Drożyną Miłości. Nasze spotkania odbywają się w kilku miejscach w Polsce w cyklu comiesięcznym, najbliższe spotkania: 11 czerwca - w Ostrowie Wlkp.; 16 czerwca - w Różanymstoku, 25 czerwca - w Zawadzie; 29 czerwca - w Sątocznie; 7 lipca - w Czerwińsku nad Wisłą. Najbliższe spotkanie w Gietrzwałdzie - 21 lipca br.

Galeria zdjęć >>
Ewangelizacja poprzez Miłość  :: 10-06-2012 r. ::

  Ogólnopolski Wieczernik w Gietrzwałdzie jeszcze bardziej utwierdził nas w kroczeniu Drogą Miłości, na której dusze maleńkie włączają się w Dzieło Nowej Ewangelizacji poprzez Miłość - poprzez otwieranie serc na Miłość Bożą, świadczenie o niej całym swoim życiem, w swoich rodzinach i środowisku. Dziękujemy naszym Pasterzom za przybliżenie duchowości odpowiadającej potrzebom naszych malenkich serc i za podjętą modlitwę w intencji naszego wiernego kroczenia drogą powołania. Dziękujemy również wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania i przeprowadzenia spotkania w Gietrzwałdzie. Niech wszystkim Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem Miłości.
Dziękujemy Bogu za dar naszego Swięta  :: 10-06-2012 r. ::

  W dniu wczorajszym w Bazylice Maryjnej w Gietrzwałdzie zgromadziło się ok. dwóch tysięcy wiernych, którzy tworzą Wspolnoty Dusz Najmniejszych na terenie całej Polski. Było to siódme spotkanie w cyklu organizowanych Ogólnopolskich Wieczernikików Modlitwy przez wiernych, którzy zrzeszyli się w Katolickim Stowarzyszeniu "Konsolata", z siedzibą w Olsztynie. Tegoroczne Swięto Dusz Najmniejszych poświęcone było Dziełu Nowej Ewangelizacji, do którego zachęca wszystkich wiernych nauczanie Papieży; bł Jana Pawła II i Benedykta XVI. Do uczestnictwa w tym ważnym dla współczesnego Kościoła Dziele zachęcał również uczestników spotkania Pasterz Kościoła Warmińskiego, Ordynariusz ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba z Olsztyna podczas uroczystej Eucharystii. Za wszystko, co było naszym wspólnym ubogaceniem niech będzie Bóg uwielbiony.
Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych  :: 09-06-2012 r. ::

  Dzisiaj wielkie Swięto Dusz Najmniejszych
Dzisiejszy dzień jest szczególnym w naszej Wspólnocie, spotykając się bowiem w gronie dusz najmniejszych z całej Polski pragniemy wspólnie odpowiedzieć na Boże powołanie do współuczestnictwa w Dziele Nowej Ewangelizacji. Jako wierni zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu "Konsolata" będziemy dziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o dalsze Jego błogosławieństwo dla nas i wszystkich dusz maleńkich. Centralnym wydarzeniem tego dnia będzie wspólna uroczysta Eucharystia, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja Ks. Abp Warmiński Wojciech Ziemba. Na zakończenie naszego Wieczernika uwielbimy Boga wspólnym śpiewem i wyrazimy wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym we wspólne dobro Wspólnoty i Kościoła.

Uwaga! Nasze spotkanie będzie transmitowane przez radio internetowe Radio Konsolata. Zapraszamy do duchowej jedności z nami.
9 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie  :: 08-06-2012 r. ::

  W dziewiątym dniu Nowenny przygotowującej naszą Wspolnotę do Ogólnopolskiego Wieczernika spotkaliśmy się już u stóp Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Podczas wspólnego programu modlitewnego: modlitwy różańcowej, Eucharystii, nabożeństwa czerwcowego, procesji eucharystycznej, Adoracji Najświętszego Sakramentu i Apelu Jasnogórskiego modliliśmy się o jeszcxze pełniejsze zrozumienie naszego powołania i uczestnictwa w Dziele Nowej Ewangelizacji. Staraliśmy się odpowiedzieć na Boże zaproszenie uczestnictwa w Jego powołaniu nas, jako dusz maleńkich na Drogę Miłości. Odnowiliśmy także nasze wspólne zawierzenie się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Bogu i Matce Boga i ludzi dziękujemy za ten piękny czas wspólnego trwania w Wieczerniku tworzonym przez Wspólnoty Dusz Najmniejszych i wspólnie wyśpiewujemy pieśni uwielbienia.
8 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie  :: 07-06-2012 r. ::

  Dusze maleńkie nie mogłyby żyć bez Matki.
Ze względu na swoją małość, maleńkość czujemy się dziećmi, a więc potrzebujemy Matki. Ofiarowujemy swoje życie Matce Boga. Poprzez Jej pośrednictwo ofiarowujemy się Bogu. Tak bardzo czujemy się słabi, że nieustannie prosimy Maryję, Matkę Jezusa o opiekę nad naszymi sercami. Prosimy, aby stale nas pouczała, aby stale nas prowadziła, aby stale opiekowała się nami. Powierzamy Maryi całe swoje życie ufając, że tak jak Bóg oddał w Jej ręce swojego Syna, z wielką ufnością zawierzył Jego życie człowieczej Matce, tak i teraz my, dusze maleńkie, z tą samą ufnością możemy powierzyć siebie. Pragniemy poprzez to zawierzanie swojego życia Maryi doświadczyć w Jej Sercu obecności Jezusa. Wiemy, że w Jej Sercu spotkamy się z Nim i że w Jej Sercu, jeśli na to pozwolimy i się otworzymy, będzie nieustannie dochodziło do tego spotkania - zjednoczenia z Jezusem.

Więcej...>>

W ostatni dzień Nowenny spotkamy się na wspólnej modlitwie w Gietrzwałdzie. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 17:15 modlitwą różańcową u stóp MB Gietrzwałdzkiej. Zapraszamy!
7 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie  :: 06-06-2012 r. ::

  Eucharystia dla dusz maleńkich jest szczególnym, najważniejszym punktem dnia i centrum naszego życia.
Wspólnoty Dusz Najmniejszych charakteryzuje szczegolne umiłowaniem Eucharystii. Duży nacisk kładziemy na głębokie przeżywanie obecności Boga podczas Mszy św. Nasze serca pragną spotykać się z Bogiem nieustannie. Dostrzegamy tę niepojętą możliwość szczególnie w Eucharystii, dlatego tak chętnie codziennie w niej uczestniczymy, prosząc Boga, by przychodził do naszych serc i by w naszych sercach rozgościł się, by w naszych sercach był Królem. Pragniemy w sposób szczególny uwielbiać Boga za ten dar Jego obecności w Kościele pod postacią Chleba i Wina. Pragniemy dziękować Bogu za ten przejaw Jego miłości i miłosierdzia, dzięki któremu nasze życie umacnia się, dzięki czemu możemy wzrastać, dzięki czemu nasze dusze uświęcają się.

Więcej...>>
6 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie  :: 05-06-2012 r. ::

  Miłość do Boga ma objawiać się między innymi w posłuszeństwie, tak jak miłość dzieci objawia się w posłuszeństwie do rodziców. Dusze najmniejsze pragną nieustannie być posłuszne, o czym mówiliśmy wcześniej, Kościołowi Matce. Pragną też swoją miłość poprzez posłuszeństwo wyrażać Papieżowi, Następcy Jezusa; wsłuchując się w Jego nauczanie.
Szczególną miłością dusze maleńkie obejmowały bł. Jana Pawła II i to Jego nauka była początkiem, zaczynem do pójścia drogą szukania duchowości, która by najlepiej duszom tym odpowiadała. To właśnie nauka bł. Papieża Polaka zainspirowała te dusze, by otwierać serce na naukę Kościoła, na jego potrzeby i odpowiadając na nie pokochać bardzo Boga, realizować Jego zamiary i Jego plany wobec całej ludzkości. A więc to, czego w szczególny sposób pragnie Bóg; ratowania dusz i odrodzenia Kościoła. Wsłuchując się w nauczanie bł. Jana Pawła II dusze maleńkie pragną nieustannie przygotowywać serca do odnowy Kościoła, pragną wzywać Ducha Świętego, który te serca przygotuje i który poprzez miłość wprowadzi Kościół w nowe życie, które Kościół odrodzi i uświęci. Z wielką radością dusze najmniejsze przyjmują kontynuatora tej drogi nauczania bł. Jana Pawła II, obecnego Papieża Benedykta XVI.

Więcej...>>
5 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie  :: 04-06-2012 r. ::

  Bogu dziękujmy za naszą Matkę Kościół, kochajmy i nieustannie módlmy się w intencji całego Kościoła.
Każde dziecko potrzebuje matki. To matka zapewnia dziecku wszystko: karmi, przewija, troszczy się w każdym momencie, w każdej chwili. Chce, aby dziecko dobrze się rozwijało, rosło, było mądre i wszystko daje dziecku, aby tak się działo. Dziecko doświadcza miłości matki. Jej starania, owszem uzależnione są od możliwości materialnych, ale dziecko przede wszystkim wyczuwa miłość matki i to miłość sprawia, że dziecko się rozwija. I dziecko na tę miłość odpowiada, ufa mamie, stale pragnie być z mamą. W miarę jak rośnie, zaczyna brać udział w różnych czynnościach, obowiązkach, po prostu odpowiada miłością na miłość. W zależności od wieku, możliwości, coraz bardziej angażuje się w tę pomoc, by razem z mamą różne rzeczy robić, mieć swój udział w rodzinie, w miłości; przestaje być biorcą, zaczyna być tym, który również daje coś z siebie.

Więcej...>>
4 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie  :: 03-06-2012 r. ::

  "Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze" (Z Orędzia miłości Serca Jezusa do świata, droga duchowa Sł. B. s. M. Konsolaty Betrone)
Idziemy drogą, którą wyznacza Kościół i z Kościołem jesteśmy bardzo mocno związani. W Kościele Chrystusowym widzimy swoje życie i sens istnienia. W Kościele jesteśmy karmieni i dzięki Kościołowi możemy się rozwijać; czerpiemy z Kościoła. Wszystko, co dzieje się we wspólnocie dzieje się dzięki Kościołowi i w Kościele ma swoje źródło. Stąd między innymi wspomniane wcześniej oparcie na świętych, czerpanie z mądrości Kościoła i również stąd Maleńka Droga Miłości, która w sposób szczególny dotknęła naszych serc w osobie Sługi Bożej s. M. Konsolaty Betrone.
Słowa Jezusa skierowane do Sł. B. s. Konsolaty tak bardzo poruszyły nasze serca, że zapragnęliśmy iść za tymi słowami. Odczytujemy w życiu mniszki klaryski kapucynki z Turynu polecenie samego Boga, aby Go kochać i kochać dusze, aby swoje życie oddać za tę miłość, aby całych siebie poświęcić miłości. Akt miłości Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie dusze, jest pieśnią naszych dusz, tak bardzo wrósł w nasze życie duchowe, że staje się w nas jedno. Tym aktem żyjemy ufnie wierząc, iż Bóg poprzez miłość dokonuje dzieła zabawienia w nas i we wszystkich duszach w Kościele. Wierzymy, że żyjąc tym aktem przyczyniamy się do rozwoju Kościoła, jego umocnienia i triumfowi miłości w Kościele, a zarazem do jego świętości. Ten akt, jest naszym życiem, pieśnią naszych dusz, stał się wręcz sensem naszego istnienia i przyczynia się również do jednoczenia całej Wspólnoty Dusz Najmniejszych, bowiem ten jeden akt wyśpiewują wszystkie dusze, łącząc się w modlitwie, w miłości, w błaganiach do Boga, by miłość odradzała wszystkie dusze, a więc odradzała Kościół.

Więcej...>>
3 Dzień Nowenny i Wieczernik w Czerwińsku  :: 02-06-2012 r. ::

  W trzecim dniu Nowenny przygotowującej nas do Ogólnopolskiego Wieczernika Wspólnot Dusz Najmniejszych spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Podczas nabożeństwa pierwszosobotniego zawierzyliśmy Niepokalanemu Sercu NMP nasze przygotowania i wszystkich uczestników Wieczernika, który odbędzie się już za tydzień w Gietrzwałdzie. Dziękujemy wszystkim wiernym, którzy w dniu dzisiejszym włączyli się do tej ważnej dla nas i naszych wspólnot Nowenny.
W podjętej modlitwie trzeciego dnia Nowenny dziękowaliśmy Bogu za dar powołania dusz najmniejszych na Maleńką Drogę Miłości i prosiliśmy o błogosławieństwo w realizacji Dzieła Najmniejszych. Za wstawiennictwem Matki Bożej Pocieszenia i wszystkich naszych Patronów upraszaliśmy Ducha Miłości dla naszych serc i dla całego Kościoła, potrzebującego duchowej odnowy. Naszej modlitwie towarzyszyła świadomość wspólnej odpowiedzialności za Kościół i roli dusz najmniejszych w jego odnowie.
2 Dzień Nowenny przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie  :: 01-06-2012 r. ::

  "O, gdyby wszystkie dusze słabe i niedoskonałe czuły to, co czuje najmniejsza z nich wszystkich, dusza twej małej Teresy, ani jedna nie straciłaby nadziei, że zdobędzie szczyt góry miłości, ponieważ Jezus nie żąda wielkich czynów, ale jedynie zdania się na Niego i wdzięczności." (Św. Teresa od Dzieciątka Jezus)

Życie miłością, przemiana duszy w miłość nie jest czymś nowym w Kościele współczesnym; jest  rzeczywistością znaną i podejmowaną przez wielu świętych. Zatem i dusze najmniejsze, które przecież same z siebie są bardzo słabe, idąc wzorem świętych pragną tak jak i oni pokochać Boga miłością najszczerszą, największą. Pragną Bożą miłość przyjąć do serca i tą miłością żyć. Pragną dla tej miłości wszystko poświęcić. Ufają, że miłość jako największa siła, jako największa moc może dokonać wszystkiego w ich życiu, a poprzez ich życie, może dokonać wszystkiego w Kościele. Toteż dusze maleńkie wpatrują się w znane im wzorce. Patrzą na św. Teresę od Dzieciątka Jezus, która w Kościele odnowiła pojęcie maleńkiej drogi, odnowiła pojęcie duszy, która cała spala się w miłości dla Boga i poprzez to spalanie cała należy do Boga, żyje dla Niego i zapala tym płomieniem miłości inne dusze.

Więcej...>>
Nowenna przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwałdzie  :: 31-05-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy dziewięciodniową nowennę przygotowującą nas wszystkich do spotkania w Gietrzwałdzie. Wszystkich uczestników Wieczernika zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Dzień 1
"Tylko miłość może uratować ludzkość i świat od klęski" (Bł. Jan Paweł II).
Miłość i tylko miłość jest największą siłą, mocą we wszechświecie. I tak jak miłość stworzyła świat, zrodziła życie, a potem powołała do istnienia Kościół, w którym możemy żyć i rozwijać się, tak teraz ta miłość będzie od wewnątrz odradzać Kościół.
Prośmy w naszych modlitwach o przyjęcie miłości i o dar życia miłością, o takie zjednoczeniu z miłością i utożsamienie się z nią, iż cali przemienimy się w miłość, upodobnimy się do Jezusa i będziemy w Kościele duszami świętymi, poprzez które Bóg rozlewać będzie miłość na innych.
Prośmy, by świętość wielu dusz stawała się świętością Kościoła i jego mocą. Prośmy, by miłość zapłonęła w całym Kościele. Niech od maleńkich dusz rozpali się wielki płomień, tak jak wielki pożar może zacząć się od jednej małej zapałki. Niech maleńkie dusze będą iskierkami, które zapoczątkują ten pożar.

Więcej...>>
Nasza pielgrzymka do Wilna  :: 28-05-2012 r. ::

  W dniach od 25 do 27 maja przedstawiciele naszej Wspólnoty udali się na pielgrzymkę do Wilna. Celem pielgrzymów było nawiedzenie miejsc związanych z Miłosierdziem Bożym (Sanktuarium NMP Matki Miłosierdzia, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, klasztor sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym przebywała św. s. Faustyna Kowalska, kościół Swiętego Ducha) i odnowienie zawierzenia Wspólnoty Dusz Najmniejszych Miłosierdziu Bożemu. Podczas wspólnej modlitwy prosiliśmy o łaskę dobrego przygotowania naszych serc na Zesłanie Ducha Swiętego i tworząc Wieczernik Modlitwy w uroczystość Pięćdziesiątnicy w Ostrej Bramie wraz z Matką Bożą tam królującą wzywaliśmy Ducha Pocieszyciela, prosząc o wszelkie Jego dary dla Wspólnoty i całego Kościoła. Bogu w Trójcy Jedynemu i Matce Najświętszej dziękujemy za dar pielgrzymki i otrzymane podczas jej trwania błogosławieństwo. Dziękujemy także organizatorom i osobom troszczącym się o właściwy przebieg pielgrzymki za poniesiony dla nas trud.
Wieczernik Modlitwy w Sątocznie  :: 26-05-2012 r. ::

  Czas oczekiwania na bliskie już przyjście obiecanego Ducha Pocieszyciela wyraził się także licznym uczestnictwem wiernych tworzących Wieczernik Modlitwy w kościele parafialnym w Sątocznie w północnej części Archidiecezji Warmińskiej. Uczestnictwo w programie modlitewnym, na który złożyły się: nabożeństwo majowe, różaniec, Msza św. i Adoracja Najświętszego Sakramentu przyczyniło się z pewnością do jeszcze bardziej świadomego wkroczenia w czas Zesłania Ducha Swiętego i usposobienia serc na Jego liczne dary. Dziękujemy kapłanom i wiernym za możliwość trwania na modlitewnym czuwaniu w przeddzień Uroczystości Pięćdziesiątnicy i przyjmowaniu łask, które Niebo przygotowało Kościołowi na ten liturgiczny ważny czas.
Czuwanie Wspólnoty i oczekiwanie na Ducha Swiętego  :: 23-05-2012 r. ::

  23 maja w Centrum Duchowym w Olsztynie przedstawiciele Wspólnoty z różnych miejscowości uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym związanym ze zbliżającą się Uroczystością Zesłania Ducha Swiętego. Podczas wieczornego programu modlitewnego (modlitwy różańcowej, Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu, Apelu Jasnogórskiego) uczestnicy spotkania mieli możliwość duchowego przeżywania namiastki tego, co było udziałem Apostołów modlących się wraz z Maryją w Wieczerniku. Przyczyniły się do tego przygotowane rozważania i żywa, płynąca z serc, modlitwa. Wszystkim osobom, które uczestniczyły w tym spotkaniu, a szczególnie tym z nich, które bezpośrednio zaangażowane były w różne posługi z serca dziękujemy.
Wieczernik w Gietrzwałdzie - Wniebowstąpienie Pańskie  :: 20-05-2012 r. ::

  Podczas ostatniego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie rozważaliśmy tajemnicę Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Spotkanie było kolejną okazją wspólnotowego jednoczenia się z bohaterami Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich i utożsamiania się z nimi poprzez żywe uczestnictwo w wydarzeniach zbawczych. Dziękujemy Bogu za dar Liturgii Kościoła, która przybliża nas tak realnie do samego Jezusa i pozwala uczestniczyć w owocnej modlitwie. Dziękujemy także kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za dar wspólnego trwania w Wieczerniku i oczekiwania w nim obiecanego Ducha Pocieszyciela.

Warto przeczytać:
Konferencja na Wniebowstąpienie...>>
Konferencja z dnia skupienia w Gietrzwałdzie...>>
Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku  :: 13-05-2012 r. ::

  Miesiąc maj zachęca nas do liczniejszego uczestnictwa we Wspólnotowych spotkaniach i kolejnych Wieczernikach Modlitwy. Tak też wierni z terenu wschodniej Polski, lecz nie tylko, bardzo licznie zgromadzili się w minioną sobotę w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku na kolejnym Wieczerniku. Szczególne nabożeństwo jakie wierni mają do Wspomożycielki Różanostockiej sprzyjało w tworzeniu duchowej atmosfery Wieczernika, w którym rozmodlone serca doświadczały przemian dzięki mocy wzywanego Ducha Pocieszyciela. Dziękujemy Salezjanom, kapłanom, wszystkim siostrom zakonnym i uczestnikom świeckim za ten niezwykły czas skupienia i modlitwy.
Wieczernik Modlitwy w Ostrowie - Gorzycach  :: 11-05-2012 r. ::

  Majowy Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wlkp. zgromadził wielu wiernych w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w dzielnicy Ostrów-Gorzyce. Podczas tego modlitewnego spotkania wierni zapoznali się z duchowością Maleńkiej Drogi Miłości i prosili Boga bogatego w miłość o zwycięstwo miłości Bożej w sercach ludzkich, w naszych rodzinach i w całym Kościele. Czuwaniu modlitewnemu i oczekiwaniu na Ducha Miłości sprzyjał okres wielkanocny i rozważane w tym czasie Słowo Boże. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar wspólnego spotkania i modlitwy.
Uczymy się kroczyć drogami Maryi  :: 07-05-2012 r. ::

  Rozpoczęcie miesiąca Maryjnego w bieżącym roku łączyło się dla nas z odbywającą się w tym czasie pielgrzymką do Medjugorje. Uczestnicząc po raz kolejny we wspólnym pielgrzymowaniu do wspomnianego miejsca modlitwy podjęliśmy kolejny trud poznawania życia Najświętszej Maryi Panny i uczenia się kroczyć Jej drogami. Pomagały nam w tym okolicznościowe nabożeństwa i uczestnictwo w Eucharystiach odprawianych w miejscach naznaczonych obecością Matki Bożej, w tym m. in. w sanktuarium w Tihaljinie i w chorwackim Lourdes (Veprić). Dziękujemy wszystkim osobom ze Wspólnoty zaangażowanym na rzecz przygotowania i przeprowadzenia pielgrzymki za ten szczególny czas łaski.
Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku  :: 06-05-2012 r. ::

  Jak ma to miejsce w każdym miesiącu roku także w obecnym miesiącu Maryjnym spotkaliśmy się na Wieczerniku Modlitwy w I sobotę miesiąca w sanktuarum Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. Spotkanie to było dalszą naszą wspólnotową kontynuacją oczekiwania na Zesłanie Ducha Swiętego, a tym samym czasem poświęconym przygotowaniu naszych serc na przyjście obiecanego Ducha Pocieszyciela. Dziękujemy kapłanom i wszystkim osobom świeckim za trud przygotowania i przeprowadzenia tego spotkania. Szczególnie dziękujemy zespołowi ECHO MARYI za posługę muzyczną.
Wieczernik Modlitwy w Sątocznie  :: 27-04-2012 r. ::

  Jak co miesiąc nasza Wspólnota spotkała się pod koniec miesiąca na Wieczerniku Modlitwy w Sątocznie k/ Sępopola na Warmii. Spotkanie to było czasem rozważania prawd zawartych w Dziejach Apostolskich, czytanie których towarzyszy nam w obecnym czasie liturgicznym. Poznawanie przeżyć, jakie towarzyszyły pierwszym uczniom Jezusa tworzącym fundament Chrystusowego Kościoła było inspiracją do naszej modlitwy, w której dziękowaliśmy Bogu za Jego dobroć i hojność względem ludzi wierzących, a także prosiliśmy o ubogacenie naszych serc i całej Wspólnoty potrzebnymi nam łaskami. Wszystkim tym, którzy tworzyli to spotkanie w parafialnym kościele Chrystusa Króla, bardzo dziękujemy.
Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie  :: 23-04-2012 r. ::

  Podczas sobotniego Wieczernika w Gietrzwałdzie nasza wspólnota rozpoczęła  czas przygotowywania na przyjście Ducha Świętego. Podczas wspólnej modlitwy uwielbialiśmy Boga. Przyzywaliśmy Ducha Świętego, prosiliśmy o Jego prowadzenie nas na drodze naszego powołania. Dziękowaliśmy Bogu za wszystko, co przeżywamy, czego doświadczamy, za otrzymane dary, łaski, za życie. I uwielbialiśmy Go z radością, z wielką energią, całym sercem, ze wszystkich swoich sił. Pragnęliśmy, by to dziękczynienie, uwielbienie objęło nas całych. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim pielgrzymom wypełniającym Bazylikę za ten piękny czas naszego trwania na modlitwie w Wieczerniku wraz z Panią Gietrzwałdzką.

Warto przeczytać:
Rozpoczynamy oczekiwanie na Ducha Pocieszyciela>>
„Duch Pański porwał Filipa” (Dz 8, 26-40)>>
Zaproszenie na Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy  :: 18-04-2012 r. ::

  Drodzy uczestnicy Wieczerników Modlitwy Wspólnot Dusz Najmniejszych!
Jak każdego roku tak i w tym pragniemy spotkać się z Wami na corocznym spotkaniu organizowanym w ramach istniejących od sześciu lat Ogólnopolskich Wieczerników Modlitwy. Po dotychczasowych spotkaniach w Czerwińsku nad Wisłą (2006-2008), po spotkaniu w Krakowie-Łagiewnikach (2009), na Jasnej Górze w Częstochowie (2010) i w Ostrowie Wlkp. (2011), tegoroczny Wieczernik odbędzie się u stóp Pani Gietrzwałdzkiej, w Jej sanktuarium na Warmii. Jako wspólnota zatroskana o Kościół – nasz Dom, w łączności wraz ze wszystkimi katolikami w Polsce i na świecie proponujemy poświęcić go bardzo aktualnej tematyce, a mianowicie Dziełu Nowej Ewangelizacji.
Po kilku latach naszej wspólnej formacji wiemy już, że ewangelizacja, aby nią prawdziwie była musi być życiem danej duszy, życiem zgodnym z tym, co się głosi. A więc ewangelizuje ten, kto otwiera się na rzeczywistość Boga, Jego miłością żyje i świadczy o Bożej miłości. Dlatego przygotowując się do spotkania w Gietrzwałdzie i przezywając wspólnie czas zapowiedzianego Wieczernika pragniemy przede wszystkim zbliżyć się do Bożej miłości, aby poprzez życie miłością świadczyć o niej w swoich rodzinach i środowiskach...>>

Plakat do pobrania>>
Wieczernik w Ostrowie Wielkopolskim  :: 18-04-2012 r. ::

  W czasie szczególnej modlitwy całego Kościoła upraszającej Miłosierdzie dla całego świata nasza Wspólnota spotkała się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w Ostrowie Wlkp. W klasztorze sióstr klarysek kapucynek, w gronie prowadzących kapłanów, wielu osób konsekrowanych i wielu przybyłych wiernych, rozważaliśmy i upraszaliśmy Boże Miłosierdzie dla wszystkich, a zwłaszcza dla rozwijającego się w Kościele Dzieła Dusz Najmniejszych. Mając na uwadze, że to Dzieło i uczestniczące w nim dusze najmniejsze - to dar Miłosierdzia Bożego, zanurzaliśmy nasze dusze i wszystko co jest nam dane i powierzone, w Zdrojach Miłosierdzia, by w Miłosierdziu wszystko znalazło swoje dopełnienie. Za przyczyną św. s. Faustyny Kowalskiej, bł. Jana Pawła II, bł. ks. Michała Sopoćko i wszystkich świętych czcicieli Boga bogatego w Miłosierdzie upraszaliśmy także łaskę rychłej beatyfikacji sługi Bożej s. M. Konsolaty Betrone.
Swięto Miłosierdzia Bożego  :: 18-04-2012 r. ::

  W Swięto Bożego Miłosierdzia nasza Wspólnota spotkała się na wspólnej modlitwie, by z ufnością oddać cześć Bogu w Jego największym Przymiocie. Modląc się z Godzinie Miłosierdzia polecaliśmy całą ludzkość, od początku istnienia świata po jego kres, żyjące na ziemi i będące w czyśćcu; dusze, które wierzą i nie wierzą; dusze, które starają się iść w zgodzie z przykazaniami Bożymi i te, które o nich nawet nie słyszały. Zanurzaliśmy w Bożym Miłosierdziu wszystko, co aktualnie dzieje się w świecie. Wszystkie dramatyczne i tragiczne sytuacje, wszystkie kraje i narody będące w stanie klęski, będące w stanie wojny, przeżywające straszne dramaty. Staraliśmy się zanurzać wszystkich, którzy przychodzili nam na myśl. Staraliśmy się cały Kościół obejmować swoim sercem i zanurzać w Bożym Miłosierdziu. W sposób szczególny mając na uwadze Papieża, aby Bóg miał go w swojej opiece i chronił. Zanurzaliśmy w Bożym Miłosierdziu jego duszę, aby była nieustannie otwarta na natchnienia Ducha Świętego. Zanurzaliśmy w Bożym Miłosierdziu wszystkich kapłanów, wszystkie dusze konsekrowane, które poświęciły swoje życie Bogu, aby ich życie było święte. Zanurzaliśmy w Bożym Miłosierdziu cały Kościół, bowiem Bóg umiłował każdą duszę i z powodu każdej cierpiał i cierpi i każdą pragnie widzieć u swego boku w wieczności.
Zapraszamy na Wieczernik Ogólnopolski do Gietrzwałdu  :: 14-04-2012 r. ::

  Informujemy wszystkich uczestników naszych spotkań, że tegoroczny Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy Wspólnot Dusz Najmniejszych odbędzie się w czerwcu w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie. Informacje na temat ogólnopolskich spotkań i wszelkie dane dotyczące uczestnictwa w tegorocznym Wieczerniku znajdziemy na stronie internetowej www.wieczernikmodlitwy.pl/. Zapraszamy wszystkich do wspólnego przygotowania się do kolejnego ważnego Wieczernika, który w tym roku zostanie poświęcony tematyce NOWEJ EWANGELIZACJI.
Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy Wspólnot Dusz Najmniejszych już wkrótce - 8-9 czerwca 2012 r. w Gietrzwałdzie.

więcej>>
Kolejny Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku  :: 14-04-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym nasza Wspolnota uczestniczyła w kolejnym Wieczerniku Modlitwy zorganizowanym w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku. Pielgrzymi, którzy licznie przybyli na kwietniowe spotkanie, w duchu radości wielkanocnej trwali na modlitwie wielbiąc Boga za cud Zmartwychwstania Syna Bożego. W Godzinie Miłosierdzia wszyscy łączyli się z całym Kościołem podejmując nabożeństwo ku czci Miłosierdzia Bożego połączonego z Nowenną przygotowującą nas do jutrzejszego Swięta. Wszystkim kapłanom., siostrom zakonnym, służbie liturgicznej, zespołowi muzycznemu "Najmniejsi" oraz wiernym wypełniającym świątynię dziękujemy za dar wspólnej modlitwy.
Niech radość Zmartwychwstania będzie w nas!  :: 12-04-2012 r. ::

  Niech radość Zmartwychwstania Jezusa będzie cały czas w naszych sercach. Nie dajmy sobie tej radości niczym zabrać. Pamiętajmy – Jezus Zmartwychwstał, to znaczy pokonał zło, śmierć. Zwyciężyła miłość, życie. Zwyciężyła prawda, dobro. Zwyciężył Bóg. I to zwycięstwo jest również w naszym życiu. To zwycięstwo Bóg nam podarował, ono jest w nas. A więc w swoim życiu możemy tego zwycięstwa doświadczać na każdym kroku, w różnych sytuacjach, dlatego warto się radować, warto pamiętać o tym zwycięstwie, bo to Zmartwychwstanie jest nowym życiem nam danym już teraz. Każda sytuacja, od momentu Zmartwychwstania Jezusa jest nową, bo przepełnioną Jego zwycięstwem. To nic, iż wydaje się nam, że widzimy nadal to samo życie, te same obowiązki, ten sam trud, ale mamy w sercu zwycięstwo; mamy w sercu miłość, która pokonała wszystko. Tylko żyjmy tą miłością, żyjmy jej triumfem w swojej codzienności, w najzwyklejszej, szarej sytuacji. Pamiętajmy o tym, niech nadal zwycięża w drobiazgach. Niech nasze życie stanie się tym zwycięstwem Boga  w naszych sercach, w sercach bliskich, w naszym otoczeniu. Pozwólmy, by to zwycięstwo na stałe zagościło w nas, w naszych rodzinach. Otwórzmy się na to zwycięstwo.
Niech Króluje Jezus Zmartwychwstały! Alleluja!

Warto przeczytać!
„Czy serce nie pałało w nas…” (Łk, 24,13-35)
Wielkanoc 2012  :: 08-04-2012 r. ::

  
Życzę Wam, Dusze Najmniejsze, byście jutro obudzili się pełni radości, radości, jaką daje tylko Bóg. Byście  w swoich sercach mieli nieustanne Alleluja! Niech Bóg obdarzy Was swoim pokojem i miłością. A Wy rozgłaszajcie całemu światu, że oto Chrystus Zmartwychwstał, żyje i do tego życia zaprasza każdego z Was, tym życiem obdarzył każdego z Was. Niech jutrzejszy dzień będzie Dniem Wielkiego Święta, radości i uwielbienia Boga za to, czego dokonał.
Na ten czas błogosławię Was, dołączam moje błogosławieństwo do błogosławieństwa Bożego, które spoczywa nad Wami nieustannie + W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Spotkania Wieczernikowe wprowadzające w Wielki Tygodzień  :: 02-04-2012 r. ::

  Nasze kolejne Wieczerniki Modlitwy- w Sątocznie (w miniony piątek) i Czerwińsku nad Wisłą (w sobotę) bezpośrednio poprzedzały rozpoczynający się już Wielki Tydzień- dni tak ważne dla naszego zbawienia. Zanurzeni w modlitwie staraliśmy się towarzyszyć Jezusowi wraz z Maryją w Jego cierpieniu. Zawierzaliśmy swe serca Matce Najświętszej, by Ona pomogła nam otworzyć się na niepojętą miłość objawiającą się w męce Zbawiciela; jednocześnie zachwycić się nią i ubogacić. Byśmy mogli, przyjmując tę pełną mocy miłość do swego życia, śpiewać podczas Świąt Zmartwychwstania radosne Alleluja. Niech ten błogosławiony czas obfitej łaski zaowocuje jak najpiękniejszym przeżyciem Wielkiego Tygodnia oraz Świąt Wielkanocnych.
Z głębi serca dziękujemy naszemu Pasterzowi- Księdzu Tadeuszowi za prowadzenie nas po wielkopostnej drodze przemiany serc. Dziękujemy wszystkim posługującym Kapłanom, zespołowi muzycznemu "Echo Maryi", Panu Michałowi za bezpośrednią transmisję Czerwińskiego wieczernika w Radio "Konsolata" oraz wszystkim jednoczącym się w modlitwie Duszom Maleńkim.

Warto przeczytać:
Wskazania na Wielki Tydzień - Wielki Poniedziałek>>
Wskazania na Wielki Tydzień - Wielki Wtorek>>
Kolejne spotkania na drodze wielkopostnej przemiany serc  :: 19-03-2012 r. ::

  W minionym czasie podczas kolejnych spotkań na Wieczernikach Modlitwy w Różanymstoku i Gietrzwałdzie podejmowaliśmy dalsze przygotowanie naszych serc do spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Był to piękny czas ubogacania się miłością wypływającą z Ran Jezusa i czerpania sił do dalszego kroczenia drogą Wielkiego Postu - jednoczenia się z Chrystusem cierpiącym, dźwigania razem z Nim codziennego krzyża i nieustannego nawracania się, zwłaszcza z wszelkich braków miłości w naszym życiu.
Modlitwie towarzyszyła posługa muzyczna zespołów "Najmniejsi" (podczas poprzedzającego sobotni Wieczernik dnia skupienia) oraz "Adoramus". Serdecznie dziękujemy! Ogromną wdzięczność kierujemy ku prowadzącym Kapłanom. Dziękujemy Księżom Kanonikom z Gietrzwałdzkiej Bazyliki i wszystkim zaangażowanym w służbę na rzecz Wieczerników Modlitwy i dusz maleńkich.
Niech nasze serca pełne wdzięczności uwielbią Boga i Matkę Najświętszą za ten piękny czas.
Ubogacenie miłością cierpiącego Jezusa- Wieczernik w Czerwińsku  :: 06-03-2012 r. ::

  Podczas Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą w minioną sobotę w wielkopostnej atmosferze uświadamialiśmy sobie potrzebę nawrócenia z perspektywy każdego przejawu braku miłości w naszym życiu. W poczuciu słabości, która uniemożliwia nam samym odrodzenie się w miłości, prosiliśmy, by ona spływała na nas z Krzyża w tajemnicy cierpiącego Boga. Aby tak się stało musimy jednak starać się trwać w zjednoczeniu z Nim, towarzysząc Mu w tym szczególnym czasie i przyjmując krzyże naszej codzienności.
Za piękny czas wspólnego ubogacania się Miłością Ukrzyżowaną dziękujemy Bogu i Matce Najświętszej, Wam wszystkim tworzącym Wieczernik- obecnym w Sanktuarium, jak jednoczącym się duchowo. Szczególną wdzięczność wyrażamy Kapłanom- naszemu Księdzu Tadeuszowi, posługującym w konfesjonałach oraz Gospodarzom Czerwińskiej Bazyliki. Dziękujemy niezawodnym muzycznym- "Echu Maryi" i "Najmniejszym" oraz wszystkim organizatorom.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.

Zapraszamy do przeczytania nowych konferencji>>
Wielkopostny Wieczernik w Sątocznie  :: 25-02-2012 r. ::

  W dniu wczorajszym odbył się kolejny Wieczernik Modlitwy w Sątocznie. Podczas wspólnej Drogi Krzyżowej, Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu, połączonej z modlitwą różańcową modliliśmy się o łaskę owocnego przeżywania rozpoczętego nowego okresu liturgicznego – Wielkiego Postu. Za wstawiennictwem Matki Bolesnej, zawierzając się Jej Niepokalanemu Sercu, prosiliśmy u stóp Jezusa Ukrzyżowanego o Bożą Miłość dla naszych serc, dla naszych rodzin, dla naszych wspólnot i całego Kościoła. Dziękujemy kapłanom i wszystkim uczestnikom świeckim za tworzenie wczorajszego Wieczernika. Szczególnie naszą wdzięczność wyrażamy naszej siostrze Regince i osobom, które wspierały ją za posługę muzyczną podczas naszego spotkania.
Popielec we wspólnocie dusz najmniejszych  :: 23-02-2012 r. ::

  W Środę Popielcową rozpoczęliśmy piękny czas zbliżania się coraz bardziej do Miłości, czas Wielkiego Postu, który Bóg daje nam, byśmy mogli doświadczyć życia. Podczas wspólnej modlitwy we Wspólnocie Dusz Najmniejszych modliliśmy się oto, byśmy mogli odnowić swoje życie, byśmy mogli zacząć żyć na nowo, by nasze serca odrodziły się, by nasze dusze mogły się uświęcić. Prosiliśmy Boga, by rozpoczęty czas Wielkiego Postu umacniał naszą wiarę i ufność. Dziękujemy wszystkim za dar wspólnego spotkania i oficjalnego rozpoczęcia tego czasu łaski we Wspólnocie. Szczególnie wyrażamy wdzięczność Regince Bociek i zespołowi Najmniejsi za ich posługę podczas naszej wspólnej modlitwy.
W dniu jutrzejszym będziemy kontynuować naszą modlitwę podczas Wieczernika Modlitwy w Sątocznie k/Bartoszyc. Zapraszamy!

Więcej na temat Wielkiego Postu  >>
Radio Konsolata ma trzy lata  :: 22-02-2012 r. ::

  Mija już trzeci rok działalności radia internetowego dla dusz najmniejszych "Radia Konsolata". Dzięki audycjom tego Radia coraz więcej dusz najmniejszych obejmowanych jest Bożą Miłością. Zapewne dzięki temu jest radością nie tylko nas maleńkich lecz także Boga i Jego Matki. Niech każdy, kto pracuje na rzecz tego Radia, kto w jakiś sposób przyczynia się do jego kształtu, zyskuje sobie w niebie wielkie plusy, a Bóg niech im błogosławi. Niech nadal poprzez to Radio rozlewa się na wszystkich słuchających Boża miłość. Niech Bóg dotyka wielu serc ludzkich i nakłania je do dążenia ku Bogu. Niech Bóg to Radio podtrzymuje, temu Radiu błogosławi i prowadzi. W sposób szczególny niech błogosławi temu, kto jest trzonem tego Radia. Ale niech też błogosławi wszystkim, którzy niosą pomoc, swoje siły, swój pomysł, swój głos, swój trud, aby to Radio mogło istnieć, aby miało taką, czy inną formę.

Słuchaj "Radia Konsolata">>
Rozpoczynamy przygotowanie do Wielkiego Postu  :: 21-02-2012 r. ::

  Na dniach skupienia w Gietrzwałdzie staraliśmy się już przygotowywać do kolejnego okresu liturgicznego – do Wielkiego Postu. Chcielibyśmy bowiem, aby każdy z nas, dusz najmniejszych ten czas rozpoczął świadomie, aby każda dusza oczekiwała i pragnęła tego czasu. By czas Wielkiego Postu był dla dusz czasem wielkiego umiłowania Jezusa, czasem jednoczenia się z Jego Męką, czasem uczestniczenia w Jego cierpieniu, czasem wzięcia udziału w Jego zbawczej misji. Otwierając nasze serca na Słowo Boże, które dotykało tych serc, uświadamialiśmy sobie, iż czas Wielkiego Postu, który często jest kojarzony jedynie ze smutkiem i przygnębieniem, powinien być kojarzony z miłością, z największą Boską Miłością, ze szczytem tej Miłości. Powinien kojarzyć się, owszem, z ofiarą, ale ofiarą z miłości. Powinien nakłaniać serca do ochotnego, a nie jak to często ma miejsce, do niechętnego, zbliżania się do Krzyża. Powinien to być czas wielkiego umiłowania Krzyża, a więc wielkiego umiłowania Jezusa, wielkiego z Nim zjednoczenia. To powinien być czas niejako wniknięcia w Jego cierpienie, w Jego rany, przejęcia Jego cierpienia, przyjęcia swojego życia i wszystkiego co na co dzień w życiu przydarza się, jako naszego krzyża codzienności. Tego krzyża, który mamy podejmować każdego dnia, naśladując Jezusa.

Więcej>>
U progu Wielkiego Postu spotkaliśmy się w Gietrzwałdzie  :: 20-02-2012 r. ::

  Wszystkim duszom maleńkim dziękujemy za miniony czas formacji i modlitwy podczas dnia skupienia oraz Wieczernika w Gietrzwałdzie. Było to piękne przygotowanie naszych serc do rozpoczynającego się Wielkiego Postu. Powierzaliśmy się Matce Bożej, prosząc Ją, by złożyła w naszych sercach cierpiącego, ukrzyżowanego Syna; by sam Jezus zjednoczył nas ze sobą we wspólnym dźwiganiu krzyża. Postarajmy się przyjąć ogrom łask, którymi zostaliśmy obdarzeni, by każdy dzień przeżywania przez nas Wielkiego Postu przyczyniał się do zwycięstwa miłości w naszych sercach, rodzinach, Wspólnocie i całym Kościele.
Jak zawsze wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim posługującym, zwłaszcza Kapłanom, Gospodarzom Gietrzwałdzkiej Bazyliki, zespołowi " Adoramus" i tym, którzy nieustannie wkładają swój trud, by mogły rozwijać się Wieczerniki Modlitwy.
Pytania i odpowiedzi  :: 15-02-2012 r. ::

  Zapraszamy odwiedzających naszą stronę internetową do zapoznania się z najnowszymi odpowiedziami na często zadawane pytania. Dotyczą one m. in. zagadnień:

Jak w duchu miłości wychowywać dziecko dorastajace, z którym rodzice mają coraz więcej problemów?

Dlaczego w formacji dusz maleńkich konieczne jest systematyczne uczestnictwo w Wieczernikach, Dniach skupienia, Rekolekcjach, wspólnotowych Pielgrzymkach?

Kiedy i gdzie odbywają się Dni Skupienia dla Dusz Najmniejszych, jakie planowane są pielgrzymki w tym roku oraz w jakim czasie i gdzie odbędą się najbliższe rekolekcje dla dusz pragnących kroczyć Maleńką Drożyną Miłości?

Zapraszamy także na najbliższe nasze spotkania formacyjne do Gietrzwałdu w najbliższy piątek i sobotę. Więcej w odpowiedziach na zadawane często pytania.>>
Wieczernik w Ostrowie Wlkp.  :: 14-02-2012 r. ::

  W poniedziałek, 13 lutego odbyło się kolejne spotkanie Wspolnoty Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. Był to kolejny w cyklu comiesięcznych spotkań Wieczernik Modlitwy zorganizowany przez siostry klaryski kapucynki w tej miejscowości. Podczas Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu modliliśmy się za wszystkich chorych, nawiązując jeszcze do minionego Dnia Chorego, który obchodzony był 11 lutego, w dniu wspomnienia NMP z Lourdes. Dziękujemy Siostrom i wszystkim wiernym, zwłaszcza mieszkańcom Ostrowa za dar wspólnej modlitwy.
Różanostocki Wieczernik w dniu Najświętszej Maryi Panny z Lourdes  :: 14-02-2012 r. ::

  Miniony Wieczernik w Różanymstoku przypadł we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Był on okazją do modlitwy za wszystkich chorych spośród nas i naszych rodzin. Dziękujemy Bogu za dar spotkania w tym ważnym dniu i możliwość wspólnego wypraszania łask przez wstawiennictwo Matki Bożej dla wszystkich cierpiących.
Wyrażamy wdzięczność uczestnikom, Kapłanom, posługującym muzycznie "Najmniejszym"- wszystkim tworzącym to piękne spotkanie.
Spotkajmy się ponownie u tronu Pani Gietrzwałdzkiej  :: 18-01-2012 r. ::

  W najbliższą sobotę, tj. 21.01 spotkamy się na Wieczerniku Modlitwy w Gietrzwałdzie, gdzie już z tęsknotą oczekuje nas Matka Najświętsza. Usposabiajmy więc nasze serca, by odpowiedzieć Jej ich otwartością i miłością. Ona sama będzie zanurzać nas w Bożej obecności i napełniać obfitością Jego łask.
Początek Wieczernika o godz. 10.00
Już w piątek (20.01) zapraszamy do formacji naszych serc podczas comiesięcznego skupienia dla Wspólnoty Dusz Maleńkich- od godz. 18.00
Pięć lat Wieczerników Różanostockich  :: 14-01-2012 r. ::

  Na ten jubileuszowy Wieczernik przybyło znacznie więcej uczestników, by u stóp Matki Bożej, Różanostockiej Wspomożycielki, wyrazić swoją wdzięczność za pięć lat naszych regularnych spotkań i za wszelkie łaski, jakimi Bóg przez wstawiennictwo Maryi nas obdarzył. Mimo chłodu i złych warunków na drogach, mimo niespodziewanego ataku zimy serca tych, którzy pokochali Panią z Różanegostoku, z gorącą miłością zgromadziły się we wspólnotę miłości i uwielbienia. Jubileuszową radość i doświadczenie wspólnoty serc pomnożyło nasze nawiedzenie powstającego w pobliżu Różanegostoku sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokółce. Rozlewający się pokój Boży z Tajemnicy Eucharystii oddalał z każdą chwilą wszelkie obawy i troski, co uczynilo cały ten dzień pięknym, a nasze wspólne pielgrzymowanie bardzo owocnym. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonym i wiernym za dar wspólnego spotkania i cudownego duchowego przeżycia. Naszą wdzięczność wyrażamy także osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia Wieczernika, zwłaszcza organizatorom grup pielgrzymkowych (w szczególności z Płocka, Warszawy, Płońska, Olsztyna, Łodzi, Białegostoku, Suwałk, Augustowa, Sokółki, Dąbrowy Biał.)i posługującemu zespołowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy.
Wieczernik w klasztorze sióstr klarysek kapucynek  :: 09-01-2012 r. ::

  Wspólne spotkanie Wspólnoty Wieczernika wraz z siostrami klaryskami kapucynkami w Ostrowie Wielkopolskim było okazją do modlitwy dziękczynno-błagalnej związanej z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku. Wieczernik Modlitwy był tym razem poprzedzony całodniowym skupieniem, podczas którego siostry zakonne wypraszały łaski dla gromadzących się co miesiąc w ich klasztorze wiernych i ich rodzin. Nie mogło więc zabraknąć obfitości Bożego błogosławieństwa podczas wspólnej wieczornej modlitwy. Dziękujemy Gospodyniom spotkania oraz prowadzącym Wieczernik kapłanom za ten pełen ducha czas poświęcony Bogu.
Wieczernik w Czerwińsku  :: 07-01-2012 r. ::

  Rozpoczynając kolejny rok wspólnego kroczenia drogą wieczernikową, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku. W duchu wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu, napełnialiśmy się Bożą Miłością i Miłosierdziem, czerpaliśmy siły do wiernego kroczenia drogą miłości w naszej codzienności.
Posługę muzyczną podjął zespół "Echo Maryi" oraz "Najmniejsi",którym wyrażamy naszą wdzięczność. Dzięki obecności Pana Michała i Radia Konsolata mogli łączyć się z nami duchowo wszyscy słuchacze. Dziękujemy wszystkim tworzącym Wieczernik za wspólną modlitwę. W szczególny sposób Kapłanom i wszystkim organizatorom.
Zapraszamy na kolejne spotkania.
Z błogosławieństwem Nieba wkraczamy w Nowy Rok  :: 01-01-2012 r. ::

  Jako Wspólnota Dusz Maleńkich zjednoczonych z Bogiem i przez Niego prowadzonych, z wielką radością spotykamy się co roku w Noc Sylwestrową, by ten tak ważny czas zakończenia starego i rozpoczęcia nowego roku spędzić razem z Nim. By dziękować za wszystkie otrzymane łaski i prosić o błogosławieństwo na nadchodzący czas.
W tym roku po raz pierwszy zgromadziliśmy się u stóp Pani Gietrzwałdzkiej. Razem z Nią trwając w Sercu Boga, modliliśmy się, by Boża Miłość dotknęła naszych serc i otworzyła je na błogosławieństwo całego Nieba na kolejny etap naszego kroczenia Maleńką Drogą Miłości.  I otrzymaliśmy je- błogosławieństwo dla naszych dusz i Wspólnoty jako cząstki Kościoła. Zapragnijmy odpowiedzieć w tym roku jeszcze bardziej na wszelkie łaski i dary ku realizacji naszego powołania.
Dziękujemy wszystkim Wam, którzy zechcieliście ten czas przeżyć razem z Bogiem i Matką Najświętszą. Wyrażamy głęboką wdzięczność Księżom Kanonikom- Gospodarzom Sanktuarium za przyjęcie nas i wspólną modlitwę w Gietrzwałdzkiej Bazylice; Księdzu Tadeuszowi- za przewodnictwo i poprowadzenie przez ten pełen Miłości Bożej Wieczernik. Serdeczne Bóg zapłać naszym zespołom "Adoramus" i "Najmniejsi", które ubogaciły to spotkanie swą posługą muzyczną oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację zarówno Wieczernika, jak i wspólnej agapy i zabawy po spotkaniu modlitewnym.
Wieczernik w Święto Świętej Rodziny  :: 01-01-2012 r. ::

  Ostatni Wieczernik Modlitwy w roku 2011, który zgromadził wielu uczestników w kościele parafialnym w Sątocznie, przypadł w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Był on okazją do modlitwy za nasze rodziny, jak również stanowił czas wspólnego dziękczynienia za wszelkie łaski otrzymane w kończącym się roku i wyproszenia ich wraz z błogosławieństwem na nowy rok. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i licznie zebranym wiernym za ten piękny czas świętowania i wspólnego trwania na modlitwie w łączności ze Świętą Rodziną. Za posługę muzyczną dziękujemy naszej siostrze Regince Bociek i wszystkim wspierającym ją w śpiewie osobom.

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!