banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257273 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Sątoczna  :: 28-06-2013 r. ::

  W dniu dzisiejszym o godz. 17:00 w parafii p.w. Chrystusa Króla odbędzie się kolejne spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne naszej Wspólnoty, na które wszystkich zapraszamy. W programie Wieczernika: Eucharystia, Nabożeństwo Czerwcowe, Różaniec i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończymy Apelem Jasnogórskim. Posługę muzyczną podejmie nasza siostra Reginka.

Poniżej podajemy linki do ciekawych konferencji ks. dra Włodzimierza Cyrana - kapłana archidiecezji Częstochowskiej, biblisty, egzorcysty i Moderatora Wspólnoty Przymierza Rodzin "Mamre". Jego nauki dotyczą charyzmatów w Kościele. Polecamy!
konferencja o charyzmacie proroctwa
konferencja o charyzmacie mówienia językami, mądrości i słowa poznania
32 Rocznica Objawień w Medjugorje  :: 25-06-2013 r. ::

  W przypadającą w dniu dzisiejszym 32 Rocznicą Objawień w Medjugorje jednoczymy się duchowo ze wszystkimi dziećmi Medjugorja, by na nowo rozmiłować się w tym szczególnym miejscu Objawień Maryjnych, by zapragnąć ponownie pielgrzymować własnie tam. W Medjugorje bowiem wszyscy rozumieją mowę Objawienia. Nie chodzi oczywiście o język ludzki, który jest tłumaczony na różne języki różnych narodów; chodzi o dotknięcie Ducha Świętego każdej duszy. Tam bowiem Duch Święty każdej duszy objawia Bożą miłość, stąd też można mówić o swoistym działaniu, wylaniu Ducha Świętego właśnie w tym miejscu. To Boża łaska, która posługując się Sercem Maryi zjednoczonym, należącym do Ducha Świętego, poślubionym Duchowi Świętemu przemawia do tysięcy i milionów tak, iż rozumieją tę mowę, choć pochodzą z różnych krajów. To jest niezwykłe, jeśli się nad tym głębiej zastanowić.

Więcej: konferencja 1 >>
            konferencja 2 >>
Wspólnota Dusz Najmniejszych - nowy etap Wieczernikowej Drogi  :: 19-06-2013 r. ::

  Od Wieczernika Jubileuszowego nasza Wspólnota rozpoczęła nowy etap drogi - wdrażania Bożej Miłości w życie osobiste i wspólnotowe. Kolejne nasze Wieczerniki: w Różanymstoku, w Szczytnie, Gietrzwałdzie i Ostrowie Wlkp. były okazją do głębokiej refleksji nad naszym duchowym postępem i wzrostem w Miłości Bożej. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i licznym wiernym, gromadzącym się na naszych spotkaniach, za dar wspólnego kontynuowania modlitewno-ewangelizacyjnego dzieła. Za dar wspólnego trwania na modlitwie i doświadczania Miłości Bożej we Wspólnocie Dusz Najmniejszych. Szczególną wdzięczność wyrażamy osobom przygotowującym spotkania i podejmującym różne posługi, w tym także posługę muzyczną.
Dziękujemy Bogu za dar 10 lat Wieczerników Czerwińskich  :: 01-06-2013 r. ::

  Nadal trwamy w nieustannej wielkiej wdzięcznością do Boga za dar: Wspólnoty, Wieczerników i za dar Miłości, która prowadzi naszą Wspólnotę. Spotkanie Jubileuszowe napełniło nasze serca wielką chwałą Boga i Bogu wciąż tę chwałę oddają. Bóg wprawdzie nie potrzebuje naszej wdzięczności, naszych modlitw i uwielbienia. To raczej potrzebne jest nam, ponieważ to nasze dusze umacnia, nasze dusze przemienia, nasze dusze wypełnia łaską Bożą. To nasze dusze potrzebują tego. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia naszego Jubileuszowego Spotkania wyrażamy naszą wielką wdzięczność. Również wszystkim tworzącym ten niezapomniany Wieczernik dziękujemy za dar wspólnego spotkania i modlitwy.

Zapraszamy do naszej Galerii Zdjęć:
Czuwanie modlitewne>>
Wieczernik Ogólnopolski>>
Prośmy o ten niezwykły, jedyny w swoim rodzaju, wielki wylew Miłości  :: 30-05-2013 r. ::

  Niech nasze serca od samego rana napełnią się wielką wdzięcznością do Boga za dar:
- Wspólnoty,
- Wieczerników,  
- za dar Miłości, która prowadzi tę Wspólnotę.
Niech już od rana nasze serca śpiewają pieśń miłości z wielką wdzięcznością, z wielką radością. Niech serca napełnią się wielką chwałą Boga i niech Bogu tę chwałę oddają, by podczas Wieczernika Jubileuszowego wszystkie serca razem we wspólnym śpiewie, we wspólnej modlitwie oddały Bogu cześć, by to uwielbienie uniosło się do samego Nieba, by poruszyło, ujęło Serce Boże, by Je rozradowało, by Bóg zobaczył naszą wdzięczność.
Prośmy o ten niezwykły, jedyny w swoim rodzaju, wielki wylew Miłości, która zjednoczy nas. Oczekujmy tego wylewu Miłości, ale prośmy o ten wylew. Niech Bóg usłyszy, że tego pragniemy, że tego oczekujemy, że o to prosimy.
Zapraszajmy wszystkich swoich Patronów, wszystkich Świętych, zapraszajmy wszystkich Aniołów, zapraszajmy też dusze czyśćcowe. Niech Wieczernik sobotni będzie wielkim Świętem całego Świata Duchowego. Niech cały świat duchowy uczestniczy w tym Wieczerniku. Wtedy poruszone będą wszystkie serca i na cały Kościół spadnie deszcz błogosławieństw.
Matka Boża Pocieszenia będzie nam towarzyszyć, razem będzie modlić się z nami, razem wielbić i prosić, razem dziękować. Razem z Nią będziemy wznosić dłonie do góry w geście uwielbienia, razem radować się. Razem!

Piątek: czuwanie przed Wieczernikiem - od godz. 19:00;
Sobota: Wieczernik w 10 Rocznicę Wieczerników Czerwińskich - od godz. 10:00

Czerwińsk nad Wisłą.
Ten Wieczernik ma być WIECZERNIKIEM MIŁOŚCI! - 1 czerwca br  :: 29-05-2013 r. ::

  Każdy dzień, każda Eucharystia, na niej każde pouczenie zbliża nas do Wieczernika Jubileuszowego (1 czerwca w Czerwińsku), kiedy nasze serca zjednoczone w miłości będą uwielbiać Boga. Niech nasze serca zapragną doświadczenia niezwykłej miłości jednoczącej serca! W sakramencie pokuty oddajmy wszystko co miłością nie jest. Wtedy zapragniemy obdarowywać wszystkich wokół miłością. Wtedy bez żadnego cienia wątpliwości, bez żadnego smutku, czy żalu będziemy ofiarowywać wszystko, by miłość mogła rozkwitnąć.
Zatem, otwórzmy serca! Otwórzmy serca na miłość,
- abyśmy mogli przygotować się w pełni do tego Wieczernika;
- byśmy mogli przyjąć dar miłości jednoczącej nas;
- byśmy doświadczyli tego niezwykłego zjednoczenia wszystkich w Bogu;
- byśmy doświadczyli tego, że jesteśmy jedną Wspólnotą, która ma dziesiątki, setki, a nawet tysiące dusz.
Błogosławię was – W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

UWAGA!Nasze Spotkanie Jubileuszowe w Czerwińsku nad Wisłą poprzedzi czuwanie modlitewne w tamtejszej Bazylice, które rozpoczniemy w piątek, 31 maja o godz. 19:00.
Program Spotkania Jubileuszowego w Czerwińsku nad Wisłą - 1 czerwca  :: 22-05-2013 r. ::

  Zapraszamy do uczestnictwa w dziękczynieniu za X Lat Wieczerników Czerwińskich:
10:00 - Przywitanie uczestników,
10:15 - Modlitwa Różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu,
12:00 - Msza św. dziękczynna za 10 lat Wieczerników Modlitwy,
14:30 - część artystyczna.
Podczas naszego spotkania posługę muzyczną podejmą zespoły: "Echo Maryi" z Łomianek, który niemal od samego początku naszych Wieczerników systematycznie co miesiąc wspiera śpiewem naszą modlitwę, a także zespół "Najmniejsi" z Warszawy, który tworzą uczestnicy naszych spotkań. Ponadto usłyszymy program słowno-muzyczny przygotowany przez osoby realizujące program naszego internetowego radia - Radia "Konsolata". Na zakończenie gościnnie wystąpi, śpiewając dla nas wszystkich, Kapela znad Baryczy.

Więcej...>>
Do pobrania: ...>>>>
Zaproszenie na Spotkanie Jubileuszowe w Czerwińsku nad Wisłą  :: 21-05-2013 r. ::

  Od pierwszego Wieczernika Modlitwy zorganizowanego w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą mija już 10 lat. Stąd pragnieniem naszym jest, by tegoroczny Wieczernik Ogólnopolski Dusz Najmniejszych przeżyć w tym ważnym dla nas miejscu, jakim jest Czerwińsk. I tak jak w każdą Pierwszą Sobotę Miesiąca dajemy się licznie gromadzić przez samą Matkę Bożą Pocieszenia w Jej Niepokalanym Sercu jako Wieczerniku, tak też przyjmijmy Jej Matczyne zaproszenie do uczestnictwa w Jubileuszowym Spotkaniu, które odbędzie się 1 czerwca br. w Jej przepięknej Bazylice. Duchowo do tego jubileuszowego wieczernika przygotowujemy się od września 2012 r. dziewięciomiesięczną nowenną upraszając dla nas jedność i wszelkie potrzebne nam łaski. Wierzymy, że za przyczyną Matki Bożej Czerwińskiej Bóg ześle nam ich bardzo wiele.

Więcej informacji na naszej stronie  Jubileuszowego Wieczernika
Nasze oczekiwanie na Zesłanie Ducha Świętego  :: 18-05-2013 r. ::

  Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie, który w sobotę zgromadził licznych wiernych w bazylice maryjnej, był czasem oczekiwania na Ducha Świętego, przywoływania Go, czasem otwierania serc, czasem uwielbienia. Prowadzone rozważania i modlitwa uświadamiały nam, w jaki sposób Bóg stworzył człowieka i wyposażył jego duszę, by mogła jednoczyć się z Bogiem. Przeżywaliśmy ten czas w Sercu Maryi, mając świadomość, że Ona nas zaprasza, w Jej Sercu wszystkich zbiera i w Swym Sercu wszystkich gromadzi. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim przybywającym w tym dniu do Gietrzwałdu pielgrzymom za ten wspaniały dar przeżytej Wigilii Zesłania Ducha Świętego. Szczególną wdzięczność wyrażamy osobom zaangażowanym w przygotowanie i posługę podczas naszego spotkania.

Więcej....>>
Wieczernik z Matką Bożą Fatimską  :: 13-05-2013 r. ::

  Tym razem kaplica klasztoru sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. przeniosła nas duchowo do Fatimy, by doświadczyć mocy wspólnej modlitwy w łączności ze wszystkimi dziećmi fatimskimi. Przeżywając czas Nowenny do Ducha Świętego czuwaliśmy z Maryją, naszą Matką w Wieczerniku Jej Niepokalanego Serca prosząc o dar Pięćdziesiątnicy dla współczesnego Kościoła, dla naszej Wspólnoty i dla naszych rodzin. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar kolejnego modlitewnego spotkania w Ostrowie.

Już wkrótce zapraszamy wszystkich na nasze kolejne spotkania, tym razem na dni skupienia i Wieczernik Modlitwy do sanktuarium maryjnego w Gietrzwałdzie, w Archidiecezji Warmińskiej. W piątek na godz. 18:00, w sobotę na godz. 17:00.
Wieczernik w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego  :: 11-05-2013 r. ::

  Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku, który w sobotę licznie zgromadził nas w wigilię uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, był czasem przygotowania i usposobienia naszych serc do owocnego przeżywania zbliżających się ważnych Uroczystości, które w tych dniach przypadają w Liturgii Kościoła; Wniebowstąpienia i Zesłania Ducha Świętego. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym tworzącym wspólnotę modlitwy za dar kolejnego Wieczernika Różanostockiego. Szczególną wdzięczność wyrażamy zespołowi "Najmniejsi" z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas naszego spotkania.
Więcej...>>

UWAGA! Już w najbliższy poniedziałek, 13 maja br. zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczernik Modlitwy do klasztoru sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., przy ul. kard. E. Dalbora 10. początek spotkania o godz. 18:00. Zobacz też: http://www.kapucynkiostrow.pl/
Dziękujemy Bogu za dar pielgrzymki  :: 07-05-2013 r. ::

  Podczas naszej kolejnej wspólnotowej pielgrzymki do Medjugorje, którą przeżywaliśmy w dniach od 27 kwietnia do 5 maja br., towarzyszyły nam szczególnie dwa fragmenty z Pisma św. (Ez 37,1-14; oraz 1Kor 3,16-17). Odwołując się do Słowa Bożego, modląc się na górze Krzyża i górze Objawień, uświadamialiśmy sobie wielkie obdarowanie nas Bożymi łaskami. Trwając w dziękczynieniu za nie przygotowujemy się do kolejnych naszych spotkań, by dzielić się bogactwem Bożej Miłości i prawdziwego Bożego Pokoju. Dziękujemy Bogu, Jego Matce Maryi i wszystkim ludziom za możliwość przeżycia tego szczególnego czasu ubogaconego Bożymi darami i Jego błogosławieństwem.

Do pobrania: Rekolekcje z Królową Pokoju>>
Więcej...>>
Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie - czystość serca  :: 20-04-2013 r. ::

  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie uświadamialiśmy sobie, że żyjemy po to, aby oddawać chwałę Bogu, aby Go kochać i Go wielbić. Najlepiej czyni to serce czyste i przez sam fakt swojej czystości oddaje Mu chwałę. Im większa czystość, tym pełniejsze poznanie, jaśniejsze widzenie, lepsze doświadczenie, odczuwanie; tym bliższy kontakt. Dusza lepiej słyszy i może żyć Bogiem. Wtedy radość poranka wielkanocnego przeciąga się na cały okres Wielkanocy. Nie trwa tylko jedną godzinę czy dzień. Dusza prawdziwie żyje życiem Boga w Kościele. I przez jej serce przechodzi Boża łaska na cały Kościół. To jest jedność - Dusza, Bóg i Kościół. Kościół i dusza w Bogu, a Bóg przenika duszę i Kościół. Do tego trzeba dążyć, starać się o to. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za dar wspólnej, ubogacającej nasze serca modlitwy. Szczególnie wyrażamy wdzięczność Regince Bociek za podjętą posługę muzyczną podczas dni skupienia i Wieczernika.

Więcej...>>
Kolejne spotkania Wspólnoty w Gietrzwałdzie  :: 19-04-2013 r. ::

  Obecny czas, który przeżywamy w Kościele, zbliża nas do Tajemnicy Zmartwychwstania, Tajemnicy niosącej wiele bogactw dla naszych dusz, dla naszego życia. Otwierając się na ten Dar, a zarazem spotykając się z Jezusem Zwycięzcą poprzez św. Liturgię możemy doświadczyć tego wszystkiego co było uczestnictwem pierwszych uczniów Chrystusa. Z takim nastawieniem serca spotkamy się na kolejnych dniach skupienia i następnym Wieczerniku Modlitwy w Gietrzwałdzie. Zapraszamy wszystkich już dzisiaj do domu rekolekcyjnego na godz. 18:00. A także jutro do bazyliki gietrzwałdzkiej na godzinę 10:00.
Wielkanocny Wieczernik Modlitwy w Sanktuarium Różanostockim  :: 13-04-2013 r. ::

  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Różanymstoku zachwycaliśmy się dokonującym się nieustannie Zbawieniem. Rozważając to, czego dokonuje Jezus na Krzyżu i w sercu każdego człowieka szczególnie dziękowaliśmy i wielbiliśmy Boga za dar Osoby Jezusa, za Jego Ofiarowanie się i Jego ciągłą obecność pośród mas. Rozważaliśmy także niezwykłe pozostanie Jezusa w Kościele, Obecność, którą można przyjąć tylko wiarą, tylko szczerym, otwartym sercem, a jednocześnie Obecność, która jest tożsamą, która dokonywała się, miała miejsce w Wieczerniku i tą, która miała miejsce na Krzyżu. Staraliśmy się zobaczyć cud Bożej Obecności, cud Miłości, która objawia się nieustannie. Nie tylko uczyniła to raz na Krzyżu, ale nieustannie objawia się każdego dnia człowiekowi. Nieustannie przychodzi do duszy, by powiedzieć jej jak bardzo Bóg kocha każdego człowieka. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i licznie przybyłym do sanktuarium MB Różanostockiej pielgrzymom za dar tego wielkanocnego spotkania. Szczególnie dziękujemy Organizatorom Dni skupienia i kolejnego Wieczernika Różanostockiego oraz osobom podejmującym posługę podczas naszego pobytu w tym sanktuarium. Za ubogacenie naszego spotkania posługą muzyczną dziękujemy zespołowi "Najmniejsi".

UWAGA! Fragmentów nagrań z naszych spotkań modlitewnych i formacyjnych można wysłuchać w internetowym radiu naszej Wspólnoty - Radio Konsolata>>
Wieczernik Modlitwy w Szczytnie  :: 11-04-2013 r. ::

  W Szczytnie zgromadziliśmy się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy, by w dniach ubogaconych Tajemnicą Bożego Miłosierdzia zgłębiać bogactwo daru, jakim dla nas - dusz najmniejszych jest Maleńka Droga Miłości. Duchowość, która ubogaca serca dusz najmniejszych również związana jest z apostolstwem na rzecz służby Miłości Miłosiernej. Zatem modlitwie towarzyszyły nam rozważania zaczerpnięte z Orędzia Miłości Serca Jezusa do świata, które zostało nam przekazane przez samego Jezusa za pośrednictwem Sługi Bożej s. Marii Konsolaty Betrone, mniszki klaryski kapucynki z Turynu - Moncalieri. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym (klaryskom kapucynkom z klasztoru goszczącego nas w Szczytnie) oraz wiernym za dar tego spotkania. Regince Bociek dziękujemy za jej posługę muzyczną podczas Wieczernika.

Informujemy także, że nasze kolejne spotkanie na drodze wieczernikowej odbędzie się już w najbliższą sobotę w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. Początek o godz. 10:30.
Kolejne Wieczerniki Modlitwy  :: 08-04-2013 r. ::

  W minionych dniach nasza Wspólnota uczestniczyła w kilku spotkaniach organizowanych na naszej wspólnej drodze wieczernikowej. Wszystkim naszym wspólnym modlitwom towarzyszyła tajemnica Bożego Miłosierdzia, co związane było z przeżywaniem Niedzieli Miłosierdzia. I tak podczas naszego spotkania w Czerwińsku nad Wisłą przygotowywaliśmy nasze serca na Święto Bożego Miłosierdzia. W sam dzień Święta spotkaliśmy się w Olsztynie, by otwartymi sercami czerpać z tego Źródła, jakim jest pełne Miłości i Miłosierdzia Serce Boże. Natomiast w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. zgłębialiśmy Boże Miłosierdzia w obchodzonej Uroczystości Zwiastowania NMP. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i gromadzącym się na Wieczernikach wiernym za dar wspólnego przeżywania naszych spotkań. Szczególnie tę wdzięczność wyrażamy wobec osób zaangażowanych w trud przygotowania i prowadzenia naszych wspólnych Wieczerników.
Ofiarujmy się na służbę Miłości Miłosiernej  :: 07-04-2013 r. ::

  Jezus Miłosierny coraz częściej przypomina nam, iż nie żyjemy dla siebie, iż nie mamy patrzeć tylko na siebie, nie mamy tylko myśleć o sobie i swoich sprawach. Jego oczekiwania są inne. On pragnie, byśmy całych siebie Mu oddali. Chodzi tu o osobistą relację duszy z Bogiem, o spotkanie bardzo bliskie serca, kiedy dusza powodowana miłością, wielkim porywem serca zapragnie Bogu oddać wszystko. Oddaje Bogu siebie, swoje życie, swoje zdrowie, swoją pracę, rodzinę, oddaje swoje bycie we wspólnocie, oddaje całą siebie, swoje wnętrze, oddaje wszystko by odtąd wszystko to należało do Boga i by posługiwał się nią tym wszystkim do woli, tak jak On chce. Jest to całkowita zgoda na wolę Bożą, na wszystko, co Bóg zechce uczynić, to jest oddanie Bogu wszystkiego, oddanie, a więc nie uzurpowanie sobie prawa do niczego, ani do zdrowia, ani do pracy, ani do rodziny, ani do bliskich, do niczego. Bowiem wszystko oddaje Bogu. I Bóg ma prawo zrobić co chce. Takie ofiarowanie Bogu na służbę Miłości Miłosiernej jest tym, czego Bóg oczekuje od nas. Dlaczego dzisiaj? Bo dzisiaj jest wielkie święto dusz, bowiem Bóg w szczególny sposób okazuje miłosierdzie całemu Kościołowi, wszystkim duszom. A to oddanie duszy Bogu również służy temu jednemu, by Bóg mógł ratować dusze, by mógł okazywać swoje miłosierdzie również poprzez tę duszę oddaną. A dobrze już wiemy, że tylko dusza, która całkowicie do Boga należy, która pełni Jego wolę, staje się doskonałym narzędziem w Jego miłosiernych dłoniach. I Bóg posługując się nią prawdziwie przywraca do swego Serca, do tej Ojczyzny każdej duszy tysiące dusz. A więc, by mógł przywrócić tysiące i miliony do Źródła Życia wiecznego.
Ten kto chce, kto zapragnie, niech odda się Bogu na całkowitą Jego własność, we wszystkim. Przy takich duszach będzie Matka Najświętsza, Ona razem z nimi będzie to czynić i otoczy te dusze szczególną opieką swoją i te dusze prowadzić będzie. Nie będą samotne, będą z Nią. Otrzymują Jej szczególne błogosławieństwo, a i Bóg w sposób szczególny troszczy się o takie dusze.
Święto Bożego Miłosierdzia powinno być Świętem dla naszej Wspólnoty!  :: 04-04-2013 r. ::

  Święto Bożego Miłosierdzia powinno być Świętem dla naszej Wspólnoty. Powinno być uroczystością przeżywaną przez każdą duszę najmniejszą, bo przecież to właśnie Miłosierdzie Boże powołało dusze najmniejsze. To Miłosierdzie Boże pochyla się nad najmniejszymi. To Miłosierdzie Boże pozwala maleńkim duszom rozkwitać i podążać do świętości. Dzięki Bożemu Miłosierdziu istnieje nasza Wspólnota i dzięki Bożemu Miłosierdziu ciągle napływają do niej maleńkie dusze. Miłosierdzie Boże nas tutaj przyprowadza i jednoczy. Miłosierdzie Boże - to dzięki niemu jesteśmy, tworzymy tę Wspólnotę, idziemy drogą duchową, rozwijamy się. Dzięki Bożemu Miłosierdziu! Gdyby nie Miłosierdzie nie byłoby tej Wspólnoty. To Bóg ma łaskawe, litościwe, pełne przebaczenia spojrzenie. Ma nasze dusze i nasze serca i pomimo tak wielu naszych słabości tworzy z nas Wspólnotę.
Dlatego szczególnie powinniśmy świętować, uznać Święto Miłosierdzia jako dzień swojej Wspólnoty, dzień uroczysty, jako Święto Wspólnoty. Postarajmy się całymi sercami uczcić to Święto.
W związku z powyższym zapraszamy Was wszystkich na dni skupienia i Wieczernik Modlitwy - na spotkania organizowane w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia, w sanktuarium maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą. Wspólnie przeżyjmy ten czas, na modlitwie pełnej wdzięczności i w upraszaniu Bożego Miłosierdzia dla nas i świata całego.
Początek spotkania w piątek (5 kwietnia) o godz. 18:00.
Początek Wieczernika w sobotę (6 kwietnia) o godz. 10:30.
WIELKANOC 2013  :: 29-03-2013 r. ::

  Jezus Zmartwychwstał!
To znaczy, pokonał zło i śmierć. Zwyciężyła miłość i życie. Zwyciężyła prawda i dobro. Zwyciężył Bóg. Bóg jest Zwycięzcą i Jego zwycięstwo jest również w naszym życiu - może odnosić się do każdej sfery naszego życia. Stąd cieszmy się, ponieważ Bóg obdarza nas swoim zwycięstwem. Tym zwycięstwem obdarza naszą codzienność, uczynił możliwym pokonywanie w naszej codzienności wszystkiego, co ma znamiona zła, co ma znamiona bólu, cierpienia, co ma znamiona braku miłości.
Niech każdy z nas żyje Miłością, niech każdy żyje Triumfem Miłości w najzwyklejszej, szarej sytuacji. Niech Miłość nadal zwycięża w drobiazgach, a życie każdego z nas stanie się ZWYCIĘSTWEM BOGA w naszych sercach, w sercach bliskich nam osób, w naszym otoczeniu. Pozwólmy, by Zmartwychwstanie Jezusa i Jego Zwycięstwo na stałe zagościło w nas i w naszych rodzinach.
Niech Króluje Jezus Zmartwychwstały! Alleluja!
Wieczernik u progu Wielkiego Tygodnia  :: 25-03-2013 r. ::

  Podczas Wieczernika Modlitwy w Sątocznie, który został zorganizowany u progu Wielkiego Tygodnia, uświadamialiśmy sobie, iż  Jezus pragnie zaprosić nas do wspólnego przeżywania tych ważnych dni. Odczytując pragnienie Serca Bożego, które zapragnęło przeżywać ten czas razem z nami, modliliśmy się o to, by nasze serca choć trochę mogły doświadczyć wraz z Jezusem czasu oczekiwania, czasu Jego Męki, czasu Jego konania. Byśmy będąc wszyscy razem i wspólnie zagłębiali się w Jego Serce, w wielką niepojętą boleść jaką przeżywał, jaką przeżywać będzie. Dziękujemy kapłanom i wiernym przybyłym na to spotkanie za dar wspólnego przeżycia czasu refleksji i modlitwy.

Więcej...>>
Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie  :: 16-03-2013 r. ::

  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie wszyscy ponownie zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Miłością. Człowiek za swego ziemskiego życia, choćby codziennie pogłębiał zrozumienie cudu Bożej miłości i tak nie jest w stanie zrozumieć, jak wielkim darem został obdarzony. Dostępuje niezwykłej łaski - Bóg zaprasza go na swoją Drogę Krzyżową, a więc do swojego Dzieła Zbawczego – największego Dzieła w historii całej ludzkości. Być zaproszonym to wybranie, to wyróżnienie, to wywyższenie, to łaska. A jednocześnie, jeśli człowiek zaczyna rozumieć, czym jest obdarowywany, to również budzi się w nim większa odpowiedzialność za otrzymany dar. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za uobecniający się dar wspólnoty otwartej na Bożą miłość i za wspólną modlitwę w tym ważnym dla nas wszystkich czasie Wielkiego Postu.

Więcej...>>
Dziękujemy Bogu za dar Wieczernika Modlitwy w Szczytnie  :: 14-03-2013 r. ::

  Kolejną stacją na naszej wspólnotowej drodze wielkopostnej był klasztor sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, gdzie spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie różańcowej, na Eucharystii i Adoracji. Był to także czas dziękczynienia za dar nowego Papieża Franciszka I, którego nasza wspólnota przyjęła z szeroko otwartymi sercami i którego pragnie duchowo wspierać w Jego trudnej posłudze na rzecz całego Kościoła. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym w murach klasztoru za dar spotkania, które ubogaciło po raz kolejny nasze maleńkie serca Bożą Miłością. Dziękujemy także Regince Bociek za jej posługę muzyczną podczas tego spotkania.

Następne nasze spotkanie formacyjne odbędzie się już w piątek w domu rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie, natomiast najbliższy Wieczernik Modlitwy będzie miał miejsce w bazylice gietrzwałdzkiej w sobotę, 16 marca br. Początek Wieczernika o godz. 10:00. Zapraszamy!
Nowy Papież: Franciszek I; kard. Jorge Mario Bergoglio  :: 13-03-2013 r. ::

  Był arcybiskupem Buenos Aires. Ukończył studia na kierunku chemia, po czym rozpoczął swoją formację w seminarium. W 1958 roku wstąpił jednak do zakonu jezuitów, tam też kontynuował naukę, zgłębiając nauki humanistyczne: filozofię, literaturę i psychologię. Święcenia kapłańskie przyjął w 1969 roku. Śluby wieczyste złożył cztery lata później. W Villa Barilari był mistrzem nowicjatu. Uczył też na Wydziale Teologii. Był również rektorem kolegium w San Miguel, członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym mieście, a także prowincjałem Argentyny. Przez pewien czas pracował w Niemczech, gdzie kończył doktorat. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a później rektora Kolegio Maximo San José w San Miguel. W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po śmierci kard. Quarraciono objął tę diecezję. Jednocześnie pełnił też funkcję ordynariusza dla wiernych rytów orientalnych, mieszkających w Argentynie. Był także Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. Brał udział w sesjach Światowego Synodu Biskupów w Watykanie. Do godności kardynalskiej został wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku był w gronie papabile. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny.
Wieczernik z modlitwą o wybór papieża  :: 11-03-2013 r. ::

  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy, który zorganizowany został w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., łączyliśmy nasze wielkopostne przygotowania do zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa z modlitwą o wybór nowego papieża. Dziękujemy naszym kapłanom, wszystkim siostrom zakonnym oraz licznie zgromadzonym mieszkańcom Ostrowa za dar kolejnego spotkania i wspólnego podjęcia ważnej dla całego Kościoła modlitwy.
Jednocześnie informujemy, że nasze kolejne spotkanie na drodze wieczernikowej odbędzie się już w najbliższy czwartek, 14 marca, w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, Archidiecezja Warmińska. Początek o godz. 17:00. Również na to spotkanie wszystkich zapraszamy.

Więcej...>>
Kolejny krok na naszej drodze wieczernikowej - Różanystok  :: 09-03-2013 r. ::

  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku staraliśmy się rozważać mękę Pana Jezusa, aby w jej świetle bardziej, lepiej zobaczyć samych siebie. Jednocześnie, by poprzez to poznanie zbliżyć się do Jezusa przepraszając Go i otaczając miłością, ze swej strony, choć trochę rozluźnić zniewalające Go powrozy, którymi są nasze grzechy. W tej refleksji i modlitwie polecaliśmy się Najświętszej Maryi Pannie  Wspomożycielce Różanostockiej, ufając w Jej potężne wstawiennictwo. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i licznie przybyłym do Różanegostoku pielgrzymom za dar tego spotkania. Szczególnie dziękujemy zespołowi "Najmniejsi" z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas Wieczernika.

Więcej...>>

UWAGA! W poniedziałek, 11 marca zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczernik Modlitwy do Ostrowa Wlkp.
Szczególne dni modlitwy za Kościół  :: 02-03-2013 r. ::

  Nadchodzące dni, to dni szczególnej modlitwy za Kościół i ofiarowania się w intencji Kościoła. To czas, kiedy mamy podejmować próby ciągłego jednoczenia się z Bogiem z tą myślą, że każda dusza w Kościele jest cenną i każda ma wpływ na jakość Kościoła. A więc żadna dusza świadoma stanu Kościoła, żadna maleńka dusza uczestnicząca w życiu naszej Wspólnoty nie może czuć się zwolniona z tej ważnej modlitwy za Kościół, z odpowiedzialności za Kościół. Każda, choćby najmniejsza, choćby szara, niezauważalna, każda ma wpływ na to, co dzieje się w Kościele.
Niech nie zabraknie ani jednej duszy najmniejszej na codziennym łączeniu się duchowym wszystkich nas:
- na codziennej modlitwie,
- na codziennej adoracji,
- na codziennym ofiarowaniu się Bogu.
Niech każda Msza św. w naszych sercach będzie ofiarowana w intencji Kościoła, w intencji wyboru nowego papieża, w intencji kardynałów.
DOPÓKI NIE BĘDZIE WYBRANY PAPIEŻ NIE JESTEŚMY ZWOLNIENI Z TEJ MODLITWY, Z TEGO OFIAROWYWANIA CAŁYCH SIEBIE BOGU.

Więcej...>>

Adoracja do pobrania...>>
Kroczmy razem dalej dla dobra Kościoła i ludzkości (Benedykt XVI)  :: 01-03-2013 r. ::

  Jeszcze do godz. 8. wieczorem jestem dla was Papieżem, ale o 8. – jak wiecie – rozpocznie się zupełnie nowy, ten ostatni etap mojego pielgrzymowania po ziemi. Chciałbym jeszcze poprzez moje serce, moją miłość, moją modlitwę oraz refleksję teologiczną służyć nadal Kościołowi. Kroczmy razem dalej dla dobra Kościoła i ludzkości. Dziękuję wam za wszystko. Z całego serca udzielam wam błogosławieństwa. Niech błogosławi was Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. (Z ostatniego przemówienia Papieża Benedykta XVI.
I my dziękujemy Bogu za Papieża Benedykta XVI. Niech on w naszych sercach pozostanie dłużej. Pamiętajmy o nim w codziennej modlitwie, łączmy się z nim duchowo. On łączyć się będzie z nami, ze wszystkimi duszami. Niech czuje od nas modlitewne wsparcie. Niech doświadcza miłości, bo wybrał trudniejszą drogę.

Więcej...>>

UWAGA! Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą, przypadający w najbliższą sobotę, rozpoczniemy Mszą św. o godz. 10:30. Za zmianę przepraszamy! Liczymy na liczne uczestnictwo wiernych.
Wieczernik w Sątocznie  :: 22-02-2013 r. ::

  Podczas Wieczernika w Sątocznie uświadamiane nam było, że dusza wybrana, dusza przez Boga szczególnie umiłowana, to ta, której Bóg daje więcej niż zwykłym duszom i od której więcej oczekuje. O kim myśli osoba cierpiąca? O kimś bliskim i oczekuje, że będzie przy niej. Sama obecność tej osoby przynosi ulgę. Właśnie z tego względu dusze wybrane powinny już w czwartek starać się jednoczyć z Jezusem. Ktoś mógłby zarzucić, że przecież zwykły człowiek nie jest w stanie pomóc Jezusowi, który jest Bogiem. Ale czyż ci, którzy chorują i leżą w szpitalach nie czekają na odwiedziny swoich bliskich, choć mają opiekę lekarską, choć mają przy sobie pielęgniarki, a więc tych, którzy dbają o ich zdrowie? A jednak osoba leżąca w szpitalu potrzebuje kogoś bliskiego, mimo, że ta nie uleczy, nie zrobi koniecznego zabiegu, nie da zastrzyku, nie zbada. Ale robi coś bardzo ważnego: jest i współczuje, stara się zrozumieć, okazać swoją miłość; swoją obecnością chce pomóc. Nie jest przecież lekarzem, pielęgniarką, nie jest lekiem, nie jest tabletką przeciwbólową, a jednak jest tak samo ważna, a czasem ważniejsza niż lekarstwa. Analogicznie, Jezus jest spragniony bliskich osób, bliskich dusz, bliskich, czyli tych, którzy go miłują. Dusze takie nie obronią Go przed tymi, którzy chcą Go pojmać, nie obronią Go przed sądzeniem, biczowaniem, ukrzyżowaniem. A jednak Jezus potrzebuje ich miłości. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za dar wspólnego rozważania Męki Pana Jezusa i podjętej, dla dobra całego Kościoła, modlitwy. Szczególną wdzięczność wyrażamy Regince Bociek za jej posługę muzyczną na Wieczerniku.

Więcej...>>
Wielkopostny Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie  :: 16-02-2013 r. ::

  Nasza Wspólnota po raz kolejny spotkała się w Gietrzwałdzie, w bardzo ważnym czasie Wielkiego Postu, w czasie danym nam od samego Boga, aby rozważać niepojętą tajemnicę miłości wyrażającą się w Jezusie, w Jego cierpieniu, w Jego Krzyżu. Miłość Boża ma w sobie wielką głębię, jest wielka i nieskończona, zawiera w sobie niezwykłe tajemnice, iż trudno ją sobie wyobrazić, o niej opowiedzieć; można jedynie pragnąć ją poznać i prosić Ducha Świętego, by sercu tę miłość objawił. Zatem prosiliśmy o to, by każdy z nas potraktował czas Wielkiego Postu, nie z pewną niechęcią, z udawanym smutkiem, ale jako niezwykłą łaskę daną od Boga; jako czas, który pomoże nam, jeśli będziemy z tą łaską współpracować, a w ostateczności da nam spotkać się podczas Świętego Triduum Paschalnego z niezwykłą Miłością, z samym Bogiem, który rozjaśni nasze dusze, udzieli swojej mądrości, pozwoli więcej zrozumieć, być bliżej Niego, by zjednoczyć się z Nim. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika za dar wspólnego trwania na modlitwie, która jak wierzymy, pomnoży w naszych sercach łaskę Bożą. Dziękujemy wszystkim osobom przygotowującym i prowadzącym to spotkanie, szczególnie też wyrażamy naszą wdzięczność zespołowi muzycznemu "Echo Maryi" z Łomianek za oddaną Bogu i Wspólnocie posługę.

Więcej...>>
Wspólnie wchodzimy w rozpoczęty czas Wielkiego Postu  :: 14-02-2013 r. ::

  Podczas Wieczernika Modlitwy, zorganizowanego 14 lutego w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, weszliśmy w rozpoczety w Kościele najwspanialszy i najpiękniejszy czas w Liturgii Kościoła, którym jest Wielki Post. Podczas rozważania Słowa Bożego i modlitwy uświadamialiśmy sobie, iż jest to czas, kiedy dusza ma przygotować się na niezwykłe spotkanie z Bogiem i objawienie Jego miłości. Bowiem Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie – to sens przyjścia Jezusa na ziemię, to jednocześnie wyraz doskonałej Bożej miłości, objawiająca się jej pełnia. Poprzez nasze uczetnictwo w Eucharystii i trwanie w adoracji Najświętszego Sakramentu szukaliśmy zrozumienia tego, co wydarza się w tych dniach, by właściwie się przygotować do tego, by poznać istotę Bożej miłości i szeroko otworzyć się na to Objawienie. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i licznie uczestniczącym wiernym za dar tego spotkania. Sczególną wdzięczność wyrażamy Regince Bociek za jej posługę muzyczną podczas Wieczernika.
Więcej...>>

Uwaga! Już w dniu dzisiejszym zapraszamy wszystkich na kolejne nasze spotkanie, tym razem do Gietrzwałdu. W domu rekolekcyjnym o godz. 18:00 rozpoczniemy kolejne dni skupienia, a jutro w bazylice od godz. 10:00 trwać będziemy na modlitwie w kolejnym Wieczerniku Modlitwy. Posługę muzyczną podejmie zespół "Echo Maryi" z Łomianek.
Wieczernik Modlitwy w Dniu Chorego  :: 11-02-2013 r. ::

  Światowy Dzień Chorego, który przypada 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, jednoczył nas we wspólnej modlitwie w łączności z klasztorem sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zorganizowany został kolejny comiesięczny Wieczernik Modlitwy Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Podczas wieczornego nabożeństwa licznie uczestniczący wierni wspólnie rozważali tajemnice radosne Różańca św., uczestniczyli w Eucharystii połączonej z obrzędem udzielenia Sakramentu Chorych, a także w Adoracji Najświętszego Sakramentu w duchu uwielbienia i wdzięczności za otrzymane łaski. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za dar tego spotkania.
Wieczernik w Różanymstoku  :: 09-02-2013 r. ::

  Powiedzenie: wiara czyni cuda, jest prawdą. Podczas kolejnych dni skupienia i Wieczernika Modlitwy w Różanymstoku wielbiliśmy Boga za odnowienie naszej wiary, obdarzenie nas łaską miłości i swojej Obecności podczas zakończonej tydzień temu pielgrzymki do Ziemi Świętej. A otrzymaliśmy to wszystko po to, by nasze serca mogły przybliżać się do Boga. Uczynił to dlatego, że nas ukochał, wybrał i pragnie poprzez nasze dusze odradzać Kościół. To co otrzymaliśmy, jest więc darem nie tylko dla nas, ale dla całego Kościoła. Podczas uwielbienia i dziękczynienia jeszcze bardziej zostaliśmy utwierdzani w odpowiedzialności za Kościół i w wielkiej wdzięczności w stosunku do Boga. Jednocześnie uświadamialiśmy sobie, iż mamy starać się, by to, co otrzymaliśmy prawdziwie procentowało w naszym życiu. Aby poprzez naszą otwartość na wszelkie łaski stały się one udziałem innych w otoczeniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom tych spotkań za owocny czas modlitwy.

Więcej...>>
Zapraszamy na kolejne nasze spotkania do Różanegostoku  :: 08-02-2013 r. ::

  Już w dniu dzisiejszym rozpoczną się kolejne dni skupienia w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium maryjnym w Różanymstoku. Jutro natomiast zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w kolejnym Wieczerniku Różanostockim. Początek o godz. 10:30. W programie Wieczernika: Modlitwa Różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Eucharystia (12:00), Modlitwa dla uczczenia Krzyża św., Koronka do Bożego Miłosierdzia (15:00). Podczas tych dni modlitwy i formacji dzielić się będziemy owocami zakończonej tydzień temu pielgrzymki do Ziemi Świętej. Posługę muzyczną podejmie zespół muzyczny "Najmniejsi" z Warszawy. Na wszystkich Was czekamy!

Więcej na stronie sanktuaryjnej www.rozanystok.pl...>>
Dziękujemy Bogu za łaski otrzymane w Ziemi Świętej  :: 04-02-2013 r. ::

  Pielgrzymując do Ziemi Świętej otrzymaliśmy ogromną łaskę, która formuje naszą wiarę, a tą łaską jest Duch Boży, który tę Ziemię nieustannie przenika, unosi się nad nią, promieniuje ze wszystkich miejsc. I nas Duch Boży przenika i przemienia naszą wiarę, daje światło, zrozumienie, poznanie, daje siły, by formować się i pociąga ku sobie. Udziela się duszy, której niejako łatwiej jest dokonywać pewnych wyborów związanych z wiarą, podejmować pewne decyzje związane z wiarą, ufać, zawierzać się. Warto, w trwającym Roku Wiary szczególnie, odwoływać się do Świętych, do Proroków, do Apostołów szczególnie, prosząc ich o wstawiennictwo Boga, prosząc ich o prowadzenie, prosząc, by ich wiara ubogacała nasze dusze, by ich wiara stawała się częścią naszych dusz, by włączali nas w swoje życie z Bogiem.

Więcej...>>

Zapraszamy też do obejrzenia zdjęć...>>
Wieczernik w Święto Ofiarowania Pańskiego  :: 02-02-2013 r. ::

  Kolejny Wieczernik Modlitwy w sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą odbył się w Święto Ofiarowania Pańskiego. Podczas tego spotkania rozważaliśmy niezwykłość podwójnej natury Jezusa, poprzez którą nadał On człowiekowi wielką godność i wywyższył go ponad inne stworzenie. Oddawaliśmy Jezusowi cześć jako Królowi i staraliśmy się otworzyć nasze serca, aby doświadczyły tego wywyższenia. Dziękujemy wszystkim kapłanom i licznie zgromadzonym w bazylice czerwińskiej pielgrzymom za dar tego Wieczernika. Szczególnie naszą wdzięczność wyrażamy osobom przygotowujacym nasze spotkania i podejmujacym różne posługi.
UWAGA! Retransmisja Wieczernika w Radiu Konsolata o godz. 16:00 i 22:00. Zapraszamy...>>

Więcej...>>
Pielgrzymujemy do Ziemi Świętej w Roku Wiary, by uczyć się wiary  :: 20-01-2013 r. ::

  Podczas rozpoczynającej się naszej wspólnotowej pielgrzymki do Ziemi Świętej będziemy się uczyć wiary od tych, jakże często prostych ludzi, których w pewnym momencie ich  życia Bóg powoływał do swojej służby. Którym też stawiał wymagania, dawał swoje błogosławieństwo, pomagał, ale i oczekiwał posłuszeństwa. Wielu z nich wypełniło swoje powołanie zgodnie z wolą Bożą. Dzięki temu Słowo Boże w swoim czasie stało się Ciałem. My kontynuujemy dalej tę drogę narodu wybranego. Kościół stał się wybraną przez Boga - Jego oblubienicą i teraz jest tym "narodem", który żyje w wielkiej łączności z Bogiem. Jest prowadzony tak jak przedtem naród żydowski. Zapraszamy Was wszystkich do duchowego uczestnictwa w tej pielgrzymce, podczas której Bóg pokazywał nam będzie wiarę, jakiej nie znamy, ale potrzebujemy. Wszystko zaś na Ziemi Jezusa i Maryi, do której zostaliśmy zaproszeni w trwającym Roku Wiary.
Pierwszy Wieczernik w Gietrzwałdzie w 2013 r.  :: 19-01-2013 r. ::

  W sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie odbyło się nasze pierwsze w roku 2013 spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, który mimo typowo zimowej aury tworzyło wielu pielgrzymów przybyłych do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Ta pełna podziwu wytrwałość na modlitwie zaowocowała doświadczeniem pokoju i radości, co z pewnością można odczytać jako szczegolny dar samego Boga dla modlącej się wspólnoty. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym zebranym w bazylice gietrwałdzkiej za dar tego spotkania i przeżycia zarazem pięknego czasu. Szczególnie dziękujemy zespołowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy za ich posługę podczas Wieczernika.

UWAGA! Kolejne nasze spotkanie odbędzie się w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku n/Wisłą, dnia 2 lutego br. W związku z przypadajacym w tym dniu świętem Ofiarowania Pańskiego i odprawianymi dodatkowymi nabożeństwami, nasze spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godz. 11:30. Za zmianę godziny rozpoczęcia Wieczernika przepraszamy. Po Mszy św. zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu, a po przerwie ok. 14:30 na modlitwę dla uczczenia Krzyża św.
Spotkanie Wspólnoty Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp.  :: 14-01-2013 r. ::

  W klasztorze siostr klarysek kapucynek, przy ul. kard. Edmunda Dalbora w Ostrowie Wlkp. po raz kolejny spotkała się tamtejsza Wspólnota Dusz Najmniejszych, by podczas przeżywanego w cyklu comiesięcznym Wieczernika Modlitwy doświadczyć daru Nowonarodzonego Syna Bożego, Jego Miłości i Pokoju. Dziękujemy wszystkim organizatorom spotkania, a zwłaszcza "naszym" Siostrom za możliwość naszego wspólnego uczestnictwa w spotkaniu, które coraz bardziej wiąże nas z Maleńką Drogą Miłości. Dziękujemy także kapłanom i licznie przybyłym do klasztoru wiernym za możliwość wspólnej modlitwy i doświadczania pełnej miłości i pokoju obecności i przychylności Bożej.

Zapraszamy na kolejne nasze spotkania, które już w najbliższy piątek i w sobotę odbędą się Gietrzwałdzie. Na dzień skupienia w piątek, od godz. 18:00 i w sobotę na kolejny Wieczernik Modlitwy, od godz. 10:00.
Bożonarodzeniowy Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku  :: 12-01-2013 r. ::

  W zimowej scenerii, w bazylice pokrytej grubą warstwą śniegu, przy łagodnym mrozie, ale w gronie gorących serc odbył się pierwszy w Nowym Roku 2013 Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku, który przeżywaliśmy w szóstą już rocznicę powstania tam naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym oraz licznie przybyłym do Matki Bożej Wspomożycielki Różanostockiej pielgrzymom za dar wspólnoty modlitwy i współtworzenie tamtejszego Wieczernika. Nasze wdzięczne serca pragną wyrazić podziękowanie także wszystkim osobom przygotowującym od sześciu lat nasze spotkania w tym szczególnym miejscu, za gorliwą posługę i otwarcie na wszelkie potrzeby licznych wiernych. Dziękujemy także zespołowi "Najmniejsi" z Warszawy za ich stałą posługę muzyczną na różanostockich spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.
Nasz kolejny Wieczernik Modlitwy w Szczytnie  :: 10-01-2013 r. ::

  W czwartek, 10 stycznia br. po raz drugi spotkaliśmy się w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie, by w gronie kilkudziesięciu osób wraz z Siostrami tworzyć Wieczernik Modlitwy. Spotkanie odbywało się w atmosferze Bożonarodzeniowej, stąd przewodnim tematem, a zarazem rozważaną tajemnicą było Narodzenie Pana Jezusa. Uczestnicy Wieczernika rozważali tajemnice różańcowe, uczestniczyli w uroczystej Mszy św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Spotkanie zakończyło się wspólnym odmówieniem brewiarzowej Modlitwy na zakończenie dnia (Komplety) oraz uczestnictwem w Apelu Jasnogórskim. Dziękujemy Siostrom, jak również wszystkim wiernym tworzącym Wieczernik w Szczytnie za dar tego duchowego wspolnego przeżycia modlitwy w tamtejszym Wieczerniku. Wdzięczność szczególną wyrażamy Regince Bociek za jej posługę muzyczną podczas naszego spotkania.
Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą  :: 05-01-2013 r. ::

  Podczas naszego ostatniego spotkania formacyjnego i Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku jeszcze raz zastanawialiśmy się, na ile każdy z nas prawdziwie spotkał się z Bogiem, doświadczając bliskości Maleńkiego Jezusa, który właśnie się narodził. Na ile każdy z nas otworzył serce, by tego Jezusa wziąć w swoje objęcia? Na ile okazuje Mu miłość? Jest to bowiem bardzo ważne, ponieważ przy takim  przeżyciu Bożego Narodzenia doświadczamy prawdziwej  miłości Bożej i napełniamy się pokojem. Wspólnie też prosiliśmy Boga, by odtąd każdy z nas w tym duchowym towarzyszeniu Jezusowi, nadal doświadczał tych darów, by nadal przyjmował pokój i miłość i żyjąc nimi potrafił dzielić się z innymi. Dziękujemy Bogu, za tę łaskę ponownego doświadczenia spotkania się z Nim i możliwość rozpoczęcia wspólnej drogi życia z Jezusem, by z Nim wzrastać i rozwijać się. Dziękujemy również wszystkim kapłanom i licznie zgromadzonym w bazylice Matki Bożej Pocieszenia pielgrzymom za dar wspólnej modlitwy.
Retransmisja z Wieczernika o godz. 16:00 i 22:00 w radiu Konsolata...>>

Więcej...>>
Z Imieniem Jezus wyruszamy w Rok Jubileuszowy 2013  :: 04-01-2013 r. ::

  Uświadamiamy sobie w tych dniach, że Imię Jezus ma wielką MOC. Z tym Imieniem wyruszamy w Rok Jubileuszowy 10-Lat Wieczerników i Wspólnoty. Zapraszamy Was do przyjęcia tego Imienia i Osoby niosącej to Imię z większą świadomością i otwarciem na ten niezwykły Dar, a zarazem do dalszego kroczenia z Tym Imieniem Maleńką Drogą Miłości. Dzisiaj spotkamy się w Czerwińsku na dniach skupienia, by przygotować serca na dar Objawienia Pańskiego. Jutro podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku, w piątym miesiącu Nowenny przygotowującej nas do Jubileuszowego Wieczernika (1 czerwca 2013 r.), z tej właśnie tajemnicy Objawienia Pańskiego czerpać będziemy potrzebne dla nas wszystkich łaski, prosząc o jedność serc i jedność naszych Wspólnot. Na te spotkania bardzo gorąco Was wszystkich zapraszamy i zachęcamy jednocześnie do przeżywania tego czasu w duchowej, modlitewnej jedności. Z sobotniego Wieczernika Modlitwy będzie przeprowadzona bezpośrednia transmisja poprzez intretowe radio Konsolata...>>

więcej...>>
Wkroczyliśmy w Nowy Rok 2013  :: 01-01-2013 r. ::

  Nowy Rok 2013 niech przyniesie każdemu z nas uczestnictwo w cudownej miłości samego Boga, byśmy jeszcze bardziej ją odkryli i nią się zachwycili. Niech nasze maleńkie serca zobaczą jak cudownym i wspaniałym, a zarazem pięknym jest Bóg. Niech nasza wiara się ugruntuje i sięga do głębi naszego jestestwa, a zrośnięta z naszym wnętrzem, z naszą istotą stanie się nierozdzielna z nami. Niech życie każdego z nas stanie się jednym wielkim świadectwem wiary w Boga, aby każdy z nas mógł powiedzieć za Apostołem: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”. Niech miłość Boża rozświetla każdą drogę! Niech w naszych sercach Jego miłość rozjaśnia wszystkie zakamarki i przynosi nam radość i pokój!

Zapraszamy do zapoznania się z 10 - letnią działalnością Wspólnoty na przygotowywanej specjalnej stronie poświęconej jubileuszowi...>>

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!