banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Stoczna  :: 28-06-2013 r. ::

  W dniu dzisiejszym o godz. 17:00 w parafii p.w. Chrystusa Krla odbdzie si kolejne spotkanie modlitewno-ewangelizacyjne naszej Wsplnoty, na ktre wszystkich zapraszamy. W programie Wieczernika: Eucharystia, Naboestwo Czerwcowe, Raniec i Adoracja Najwitszego Sakramentu. Spotkanie zakoczymy Apelem Jasnogrskim. Posug muzyczn podejmie nasza siostra Reginka.

Poniej podajemy linki do ciekawych konferencji ks. dra Wodzimierza Cyrana - kapana archidiecezji Czstochowskiej, biblisty, egzorcysty i Moderatora Wsplnoty Przymierza Rodzin "Mamre". Jego nauki dotycz charyzmatw w Kociele. Polecamy!
konferencja o charyzmacie proroctwa
konferencja o charyzmacie mwienia jzykami, mdroci i sowa poznania
32 Rocznica Objawie w Medjugorje  :: 25-06-2013 r. ::

  W przypadajc w dniu dzisiejszym 32 Rocznic Objawie w Medjugorje jednoczymy si duchowo ze wszystkimi dziemi Medjugorja, by na nowo rozmiowa si w tym szczeglnym miejscu Objawie Maryjnych, by zapragn ponownie pielgrzymowa wasnie tam. W Medjugorje bowiem wszyscy rozumiej mow Objawienia. Nie chodzi oczywicie o jzyk ludzki, ktry jest tumaczony na rne jzyki rnych narodw; chodzi o dotknicie Ducha witego kadej duszy. Tam bowiem Duch wity kadej duszy objawia Bo mio, std te mona mwi o swoistym dziaaniu, wylaniu Ducha witego wanie w tym miejscu. To Boa aska, ktra posugujc si Sercem Maryi zjednoczonym, nalecym do Ducha witego, polubionym Duchowi witemu przemawia do tysicy i milionw tak, i rozumiej t mow, cho pochodz z rnych krajw. To jest niezwyke, jeli si nad tym gbiej zastanowi.

Wicej: konferencja 1 >>
            konferencja 2 >>
Wsplnota Dusz Najmniejszych - nowy etap Wieczernikowej Drogi  :: 19-06-2013 r. ::

  Od Wieczernika Jubileuszowego nasza Wsplnota rozpocza nowy etap drogi - wdraania Boej Mioci w ycie osobiste i wsplnotowe. Kolejne nasze Wieczerniki: w Ranymstoku, w Szczytnie, Gietrzwadzie i Ostrowie Wlkp. byy okazj do gbokiej refleksji nad naszym duchowym postpem i wzrostem w Mioci Boej. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i licznym wiernym, gromadzcym si na naszych spotkaniach, za dar wsplnego kontynuowania modlitewno-ewangelizacyjnego dziea. Za dar wsplnego trwania na modlitwie i dowiadczania Mioci Boej we Wsplnocie Dusz Najmniejszych. Szczegln wdziczno wyraamy osobom przygotowujcym spotkania i podejmujcym rne posugi, w tym take posug muzyczn.
Dzikujemy Bogu za dar 10 lat Wieczernikw Czerwiskich  :: 01-06-2013 r. ::

  Nadal trwamy w nieustannej wielkiej wdzicznoci do Boga za dar: Wsplnoty, Wieczernikw i za dar Mioci, ktra prowadzi nasz Wsplnot. Spotkanie Jubileuszowe napenio nasze serca wielk chwa Boga i Bogu wci t chwa oddaj. Bg wprawdzie nie potrzebuje naszej wdzicznoci, naszych modlitw i uwielbienia. To raczej potrzebne jest nam, poniewa to nasze dusze umacnia, nasze dusze przemienia, nasze dusze wypenia ask Bo. To nasze dusze potrzebuj tego. Wszystkim tym, ktrzy przyczynili si do przygotowania i przeprowadzenia naszego Jubileuszowego Spotkania wyraamy nasz wielk wdziczno. Rwnie wszystkim tworzcym ten niezapomniany Wieczernik dzikujemy za dar wsplnego spotkania i modlitwy.

Zapraszamy do naszej Galerii Zdj:
Czuwanie modlitewne>>
Wieczernik Oglnopolski>>
Promy o ten niezwyky, jedyny w swoim rodzaju, wielki wylew Mioci  :: 30-05-2013 r. ::

  Niech nasze serca od samego rana napeni si wielk wdzicznoci do Boga za dar:
- Wsplnoty,
- Wieczernikw,  
- za dar Mioci, ktra prowadzi t Wsplnot.
Niech ju od rana nasze serca piewaj pie mioci z wielk wdzicznoci, z wielk radoci. Niech serca napeni si wielk chwa Boga i niech Bogu t chwa oddaj, by podczas Wieczernika Jubileuszowego wszystkie serca razem we wsplnym piewie, we wsplnej modlitwie odday Bogu cze, by to uwielbienie unioso si do samego Nieba, by poruszyo, ujo Serce Boe, by Je rozradowao, by Bg zobaczy nasz wdziczno.
Promy o ten niezwyky, jedyny w swoim rodzaju, wielki wylew Mioci, ktra zjednoczy nas. Oczekujmy tego wylewu Mioci, ale promy o ten wylew. Niech Bg usyszy, e tego pragniemy, e tego oczekujemy, e o to prosimy.
Zapraszajmy wszystkich swoich Patronw, wszystkich witych, zapraszajmy wszystkich Aniow, zapraszajmy te dusze czycowe. Niech Wieczernik sobotni bdzie wielkim witem caego wiata Duchowego. Niech cay wiat duchowy uczestniczy w tym Wieczerniku. Wtedy poruszone bd wszystkie serca i na cay Koci spadnie deszcz bogosawiestw.
Matka Boa Pocieszenia bdzie nam towarzyszy, razem bdzie modli si z nami, razem wielbi i prosi, razem dzikowa. Razem z Ni bdziemy wznosi donie do gry w gecie uwielbienia, razem radowa si. Razem!

Pitek: czuwanie przed Wieczernikiem - od godz. 19:00;
Sobota: Wieczernik w 10 Rocznic Wieczernikw Czerwiskich - od godz. 10:00

Czerwisk nad Wis.
Ten Wieczernik ma by WIECZERNIKIEM MIOCI! - 1 czerwca br  :: 29-05-2013 r. ::

  Kady dzie, kada Eucharystia, na niej kade pouczenie zblia nas do Wieczernika Jubileuszowego (1 czerwca w Czerwisku), kiedy nasze serca zjednoczone w mioci bd uwielbia Boga. Niech nasze serca zapragn dowiadczenia niezwykej mioci jednoczcej serca! W sakramencie pokuty oddajmy wszystko co mioci nie jest. Wtedy zapragniemy obdarowywa wszystkich wok mioci. Wtedy bez adnego cienia wtpliwoci, bez adnego smutku, czy alu bdziemy ofiarowywa wszystko, by mio moga rozkwitn.
Zatem, otwrzmy serca! Otwrzmy serca na mio,
- abymy mogli przygotowa si w peni do tego Wieczernika;
- bymy mogli przyj dar mioci jednoczcej nas;
- bymy dowiadczyli tego niezwykego zjednoczenia wszystkich w Bogu;
- bymy dowiadczyli tego, e jestemy jedn Wsplnot, ktra ma dziesitki, setki, a nawet tysice dusz.
Bogosawi was – W Imi Ojca i Syna, i Ducha witego. Amen.

UWAGA!Nasze Spotkanie Jubileuszowe w Czerwisku nad Wis poprzedzi czuwanie modlitewne w tamtejszej Bazylice, ktre rozpoczniemy w pitek, 31 maja o godz. 19:00.
Program Spotkania Jubileuszowego w Czerwisku nad Wis - 1 czerwca  :: 22-05-2013 r. ::

  Zapraszamy do uczestnictwa w dzikczynieniu za X Lat Wieczernikw Czerwiskich:
10:00 - Przywitanie uczestnikw,
10:15 - Modlitwa Racowa, Adoracja Najwitszego Sakramentu,
12:00 - Msza w. dzikczynna za 10 lat Wieczernikw Modlitwy,
14:30 - cz artystyczna.
Podczas naszego spotkania posug muzyczn podejm zespoy: "Echo Maryi" z omianek, ktry niemal od samego pocztku naszych Wieczernikw systematycznie co miesic wspiera piewem nasz modlitw, a take zesp "Najmniejsi" z Warszawy, ktry tworz uczestnicy naszych spotka. Ponadto usyszymy program sowno-muzyczny przygotowany przez osoby realizujce program naszego internetowego radia - Radia "Konsolata". Na zakoczenie gocinnie wystpi, piewajc dla nas wszystkich, Kapela znad Baryczy.

Wicej...>>
Do pobrania: ...>>>>
Zaproszenie na Spotkanie Jubileuszowe w Czerwisku nad Wis  :: 21-05-2013 r. ::

  Od pierwszego Wieczernika Modlitwy zorganizowanego w sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku n/Wis mija ju 10 lat. Std pragnieniem naszym jest, by tegoroczny Wieczernik Oglnopolski Dusz Najmniejszych przey w tym wanym dla nas miejscu, jakim jest Czerwisk. I tak jak w kad Pierwsz Sobot Miesica dajemy si licznie gromadzi przez sam Matk Bo Pocieszenia w Jej Niepokalanym Sercu jako Wieczerniku, tak te przyjmijmy Jej Matczyne zaproszenie do uczestnictwa w Jubileuszowym Spotkaniu, ktre odbdzie si 1 czerwca br. w Jej przepiknej Bazylice. Duchowo do tego jubileuszowego wieczernika przygotowujemy si od wrzenia 2012 r. dziewiciomiesiczn nowenn upraszajc dla nas jedno i wszelkie potrzebne nam aski. Wierzymy, e za przyczyn Matki Boej Czerwiskiej Bg zele nam ich bardzo wiele.

Wicej informacji na naszej stronie  Jubileuszowego Wieczernika
Nasze oczekiwanie na Zesanie Ducha witego  :: 18-05-2013 r. ::

  Wieczernik Modlitwy w Gietrzwadzie, ktry w sobot zgromadzi licznych wiernych w bazylice maryjnej, by czasem oczekiwania na Ducha witego, przywoywania Go, czasem otwierania serc, czasem uwielbienia. Prowadzone rozwaania i modlitwa uwiadamiay nam, w jaki sposb Bg stworzy czowieka i wyposay jego dusz, by moga jednoczy si z Bogiem. Przeywalimy ten czas w Sercu Maryi, majc wiadomo, e Ona nas zaprasza, w Jej Sercu wszystkich zbiera i w Swym Sercu wszystkich gromadzi. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i wszystkim przybywajcym w tym dniu do Gietrzwadu pielgrzymom za ten wspaniay dar przeytej Wigilii Zesania Ducha witego. Szczegln wdziczno wyraamy osobom zaangaowanym w przygotowanie i posug podczas naszego spotkania.

Wicej....>>
Wieczernik z Matk Bo Fatimsk  :: 13-05-2013 r. ::

  Tym razem kaplica klasztoru sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. przeniosa nas duchowo do Fatimy, by dowiadczy mocy wsplnej modlitwy w cznoci ze wszystkimi dziemi fatimskimi. Przeywajc czas Nowenny do Ducha witego czuwalimy z Maryj, nasz Matk w Wieczerniku Jej Niepokalanego Serca proszc o dar Pidziesitnicy dla wspczesnego Kocioa, dla naszej Wsplnoty i dla naszych rodzin. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar kolejnego modlitewnego spotkania w Ostrowie.

Ju wkrtce zapraszamy wszystkich na nasze kolejne spotkania, tym razem na dni skupienia i Wieczernik Modlitwy do sanktuarium maryjnego w Gietrzwadzie, w Archidiecezji Warmiskiej. W pitek na godz. 18:00, w sobot na godz. 17:00.
Wieczernik w wigili Wniebowstpienia Paskiego  :: 11-05-2013 r. ::

  Wieczernik Modlitwy w Ranymstoku, ktry w sobot licznie zgromadzi nas w wigili uroczystoci Wniebowstpienia Paskiego, by czasem przygotowania i usposobienia naszych serc do owocnego przeywania zbliajcych si wanych Uroczystoci, ktre w tych dniach przypadaj w Liturgii Kocioa; Wniebowstpienia i Zesania Ducha witego. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym tworzcym wsplnot modlitwy za dar kolejnego Wieczernika Ranostockiego. Szczegln wdziczno wyraamy zespoowi "Najmniejsi" z Warszawy za ich posug muzyczn podczas naszego spotkania.
Wicej...>>

UWAGA! Ju w najbliszy poniedziaek, 13 maja br. zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczernik Modlitwy do klasztoru sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., przy ul. kard. E. Dalbora 10. pocztek spotkania o godz. 18:00. Zobacz te: http://www.kapucynkiostrow.pl/
Dzikujemy Bogu za dar pielgrzymki  :: 07-05-2013 r. ::

  Podczas naszej kolejnej wsplnotowej pielgrzymki do Medjugorje, ktr przeywalimy w dniach od 27 kwietnia do 5 maja br., towarzyszyy nam szczeglnie dwa fragmenty z Pisma w. (Ez 37,1-14; oraz 1Kor 3,16-17). Odwoujc si do Sowa Boego, modlc si na grze Krzya i grze Objawie, uwiadamialimy sobie wielkie obdarowanie nas Boymi askami. Trwajc w dzikczynieniu za nie przygotowujemy si do kolejnych naszych spotka, by dzieli si bogactwem Boej Mioci i prawdziwego Boego Pokoju. Dzikujemy Bogu, Jego Matce Maryi i wszystkim ludziom za moliwo przeycia tego szczeglnego czasu ubogaconego Boymi darami i Jego bogosawiestwem.

Do pobrania: Rekolekcje z Krlow Pokoju>>
Wicej...>>
Wieczernik Modlitwy w Gietrzwadzie - czysto serca  :: 20-04-2013 r. ::

  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwadzie uwiadamialimy sobie, e yjemy po to, aby oddawa chwa Bogu, aby Go kocha i Go wielbi. Najlepiej czyni to serce czyste i przez sam fakt swojej czystoci oddaje Mu chwa. Im wiksza czysto, tym peniejsze poznanie, janiejsze widzenie, lepsze dowiadczenie, odczuwanie; tym bliszy kontakt. Dusza lepiej syszy i moe y Bogiem. Wtedy rado poranka wielkanocnego przeciga si na cay okres Wielkanocy. Nie trwa tylko jedn godzin czy dzie. Dusza prawdziwie yje yciem Boga w Kociele. I przez jej serce przechodzi Boa aska na cay Koci. To jest jedno - Dusza, Bg i Koci. Koci i dusza w Bogu, a Bg przenika dusz i Koci. Do tego trzeba dy, stara si o to. Dzikujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za dar wsplnej, ubogacajcej nasze serca modlitwy. Szczeglnie wyraamy wdziczno Regince Bociek za podjt posug muzyczn podczas dni skupienia i Wieczernika.

Wicej...>>
Kolejne spotkania Wsplnoty w Gietrzwadzie  :: 19-04-2013 r. ::

  Obecny czas, ktry przeywamy w Kociele, zblia nas do Tajemnicy Zmartwychwstania, Tajemnicy nioscej wiele bogactw dla naszych dusz, dla naszego ycia. Otwierajc si na ten Dar, a zarazem spotykajc si z Jezusem Zwycizc poprzez w. Liturgi moemy dowiadczy tego wszystkiego co byo uczestnictwem pierwszych uczniw Chrystusa. Z takim nastawieniem serca spotkamy si na kolejnych dniach skupienia i nastpnym Wieczerniku Modlitwy w Gietrzwadzie. Zapraszamy wszystkich ju dzisiaj do domu rekolekcyjnego na godz. 18:00. A take jutro do bazyliki gietrzwadzkiej na godzin 10:00.
Wielkanocny Wieczernik Modlitwy w Sanktuarium Ranostockim  :: 13-04-2013 r. ::

  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Ranymstoku zachwycalimy si dokonujcym si nieustannie Zbawieniem. Rozwaajc to, czego dokonuje Jezus na Krzyu i w sercu kadego czowieka szczeglnie dzikowalimy i wielbilimy Boga za dar Osoby Jezusa, za Jego Ofiarowanie si i Jego cig obecno pord mas. Rozwaalimy take niezwyke pozostanie Jezusa w Kociele, Obecno, ktr mona przyj tylko wiar, tylko szczerym, otwartym sercem, a jednoczenie Obecno, ktra jest tosam, ktra dokonywaa si, miaa miejsce w Wieczerniku i t, ktra miaa miejsce na Krzyu. Staralimy si zobaczy cud Boej Obecnoci, cud Mioci, ktra objawia si nieustannie. Nie tylko uczynia to raz na Krzyu, ale nieustannie objawia si kadego dnia czowiekowi. Nieustannie przychodzi do duszy, by powiedzie jej jak bardzo Bg kocha kadego czowieka. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i licznie przybyym do sanktuarium MB Ranostockiej pielgrzymom za dar tego wielkanocnego spotkania. Szczeglnie dzikujemy Organizatorom Dni skupienia i kolejnego Wieczernika Ranostockiego oraz osobom podejmujcym posug podczas naszego pobytu w tym sanktuarium. Za ubogacenie naszego spotkania posug muzyczn dzikujemy zespoowi "Najmniejsi".

UWAGA! Fragmentw nagra z naszych spotka modlitewnych i formacyjnych mona wysucha w internetowym radiu naszej Wsplnoty - Radio Konsolata>>
Wieczernik Modlitwy w Szczytnie  :: 11-04-2013 r. ::

  W Szczytnie zgromadzilimy si na kolejnym Wieczerniku Modlitwy, by w dniach ubogaconych Tajemnic Boego Miosierdzia zgbia bogactwo daru, jakim dla nas - dusz najmniejszych jest Maleka Droga Mioci. Duchowo, ktra ubogaca serca dusz najmniejszych rwnie zwizana jest z apostolstwem na rzecz suby Mioci Miosiernej. Zatem modlitwie towarzyszyy nam rozwaania zaczerpnite z Ordzia Mioci Serca Jezusa do wiata, ktre zostao nam przekazane przez samego Jezusa za porednictwem Sugi Boej s. Marii Konsolaty Betrone, mniszki klaryski kapucynki z Turynu - Moncalieri. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym (klaryskom kapucynkom z klasztoru goszczcego nas w Szczytnie) oraz wiernym za dar tego spotkania. Regince Bociek dzikujemy za jej posug muzyczn podczas Wieczernika.

Informujemy take, e nasze kolejne spotkanie na drodze wieczernikowej odbdzie si ju w najblisz sobot w sanktuarium maryjnym w Ranymstoku, na ktre serdecznie wszystkich zapraszamy. Pocztek o godz. 10:30.
Kolejne Wieczerniki Modlitwy  :: 08-04-2013 r. ::

  W minionych dniach nasza Wsplnota uczestniczya w kilku spotkaniach organizowanych na naszej wsplnej drodze wieczernikowej. Wszystkim naszym wsplnym modlitwom towarzyszya tajemnica Boego Miosierdzia, co zwizane byo z przeywaniem Niedzieli Miosierdzia. I tak podczas naszego spotkania w Czerwisku nad Wis przygotowywalimy nasze serca na wito Boego Miosierdzia. W sam dzie wita spotkalimy si w Olsztynie, by otwartymi sercami czerpa z tego rda, jakim jest pene Mioci i Miosierdzia Serce Boe. Natomiast w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. zgbialimy Boe Miosierdzia w obchodzonej Uroczystoci Zwiastowania NMP. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i gromadzcym si na Wieczernikach wiernym za dar wsplnego przeywania naszych spotka. Szczeglnie t wdziczno wyraamy wobec osb zaangaowanych w trud przygotowania i prowadzenia naszych wsplnych Wieczernikw.
Ofiarujmy si na sub Mioci Miosiernej  :: 07-04-2013 r. ::

  Jezus Miosierny coraz czciej przypomina nam, i nie yjemy dla siebie, i nie mamy patrze tylko na siebie, nie mamy tylko myle o sobie i swoich sprawach. Jego oczekiwania s inne. On pragnie, bymy caych siebie Mu oddali. Chodzi tu o osobist relacj duszy z Bogiem, o spotkanie bardzo bliskie serca, kiedy dusza powodowana mioci, wielkim porywem serca zapragnie Bogu odda wszystko. Oddaje Bogu siebie, swoje ycie, swoje zdrowie, swoj prac, rodzin, oddaje swoje bycie we wsplnocie, oddaje ca siebie, swoje wntrze, oddaje wszystko by odtd wszystko to naleao do Boga i by posugiwa si ni tym wszystkim do woli, tak jak On chce. Jest to cakowita zgoda na wol Bo, na wszystko, co Bg zechce uczyni, to jest oddanie Bogu wszystkiego, oddanie, a wic nie uzurpowanie sobie prawa do niczego, ani do zdrowia, ani do pracy, ani do rodziny, ani do bliskich, do niczego. Bowiem wszystko oddaje Bogu. I Bg ma prawo zrobi co chce. Takie ofiarowanie Bogu na sub Mioci Miosiernej jest tym, czego Bg oczekuje od nas. Dlaczego dzisiaj? Bo dzisiaj jest wielkie wito dusz, bowiem Bg w szczeglny sposb okazuje miosierdzie caemu Kocioowi, wszystkim duszom. A to oddanie duszy Bogu rwnie suy temu jednemu, by Bg mg ratowa dusze, by mg okazywa swoje miosierdzie rwnie poprzez t dusz oddan. A dobrze ju wiemy, e tylko dusza, ktra cakowicie do Boga naley, ktra peni Jego wol, staje si doskonaym narzdziem w Jego miosiernych doniach. I Bg posugujc si ni prawdziwie przywraca do swego Serca, do tej Ojczyzny kadej duszy tysice dusz. A wic, by mg przywrci tysice i miliony do rda ycia wiecznego.
Ten kto chce, kto zapragnie, niech odda si Bogu na cakowit Jego wasno, we wszystkim. Przy takich duszach bdzie Matka Najwitsza, Ona razem z nimi bdzie to czyni i otoczy te dusze szczegln opiek swoj i te dusze prowadzi bdzie. Nie bd samotne, bd z Ni. Otrzymuj Jej szczeglne bogosawiestwo, a i Bg w sposb szczeglny troszczy si o takie dusze.
wito Boego Miosierdzia powinno by witem dla naszej Wsplnoty!  :: 04-04-2013 r. ::

  wito Boego Miosierdzia powinno by witem dla naszej Wsplnoty. Powinno by uroczystoci przeywan przez kad dusz najmniejsz, bo przecie to wanie Miosierdzie Boe powoao dusze najmniejsze. To Miosierdzie Boe pochyla si nad najmniejszymi. To Miosierdzie Boe pozwala malekim duszom rozkwita i poda do witoci. Dziki Boemu Miosierdziu istnieje nasza Wsplnota i dziki Boemu Miosierdziu cigle napywaj do niej malekie dusze. Miosierdzie Boe nas tutaj przyprowadza i jednoczy. Miosierdzie Boe - to dziki niemu jestemy, tworzymy t Wsplnot, idziemy drog duchow, rozwijamy si. Dziki Boemu Miosierdziu! Gdyby nie Miosierdzie nie byoby tej Wsplnoty. To Bg ma askawe, litociwe, pene przebaczenia spojrzenie. Ma nasze dusze i nasze serca i pomimo tak wielu naszych saboci tworzy z nas Wsplnot.
Dlatego szczeglnie powinnimy witowa, uzna wito Miosierdzia jako dzie swojej Wsplnoty, dzie uroczysty, jako wito Wsplnoty. Postarajmy si caymi sercami uczci to wito.
W zwizku z powyszym zapraszamy Was wszystkich na dni skupienia i Wieczernik Modlitwy - na spotkania organizowane w przeddzie Niedzieli Miosierdzia, w sanktuarium maryjnym w Czerwisku nad Wis. Wsplnie przeyjmy ten czas, na modlitwie penej wdzicznoci i w upraszaniu Boego Miosierdzia dla nas i wiata caego.
Pocztek spotkania w pitek (5 kwietnia) o godz. 18:00.
Pocztek Wieczernika w sobot (6 kwietnia) o godz. 10:30.
WIELKANOC 2013  :: 29-03-2013 r. ::

  Jezus Zmartwychwsta!
To znaczy, pokona zo i mier. Zwyciya mio i ycie. Zwyciya prawda i dobro. Zwyciy Bg. Bg jest Zwycizc i Jego zwycistwo jest rwnie w naszym yciu - moe odnosi si do kadej sfery naszego ycia. Std cieszmy si, poniewa Bg obdarza nas swoim zwycistwem. Tym zwycistwem obdarza nasz codzienno, uczyni moliwym pokonywanie w naszej codziennoci wszystkiego, co ma znamiona za, co ma znamiona blu, cierpienia, co ma znamiona braku mioci.
Niech kady z nas yje Mioci, niech kady yje Triumfem Mioci w najzwyklejszej, szarej sytuacji. Niech Mio nadal zwycia w drobiazgach, a ycie kadego z nas stanie si ZWYCISTWEM BOGA w naszych sercach, w sercach bliskich nam osb, w naszym otoczeniu. Pozwlmy, by Zmartwychwstanie Jezusa i Jego Zwycistwo na stae zagocio w nas i w naszych rodzinach.
Niech Krluje Jezus Zmartwychwstay! Alleluja!
Wieczernik u progu Wielkiego Tygodnia  :: 25-03-2013 r. ::

  Podczas Wieczernika Modlitwy w Stocznie, ktry zosta zorganizowany u progu Wielkiego Tygodnia, uwiadamialimy sobie, i  Jezus pragnie zaprosi nas do wsplnego przeywania tych wanych dni. Odczytujc pragnienie Serca Boego, ktre zapragno przeywa ten czas razem z nami, modlilimy si o to, by nasze serca cho troch mogy dowiadczy wraz z Jezusem czasu oczekiwania, czasu Jego Mki, czasu Jego konania. Bymy bdc wszyscy razem i wsplnie zagbiali si w Jego Serce, w wielk niepojt bole jak przeywa, jak przeywa bdzie. Dzikujemy kapanom i wiernym przybyym na to spotkanie za dar wsplnego przeycia czasu refleksji i modlitwy.

Wicej...>>
Wieczernik Modlitwy w Gietrzwadzie  :: 16-03-2013 r. ::

  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwadzie wszyscy ponownie zostalimy zaproszeni na spotkanie z Mioci. Czowiek za swego ziemskiego ycia, choby codziennie pogbia zrozumienie cudu Boej mioci i tak nie jest w stanie zrozumie, jak wielkim darem zosta obdarzony. Dostpuje niezwykej aski - Bg zaprasza go na swoj Drog Krzyow, a wic do swojego Dziea Zbawczego – najwikszego Dziea w historii caej ludzkoci. By zaproszonym to wybranie, to wyrnienie, to wywyszenie, to aska. A jednoczenie, jeli czowiek zaczyna rozumie, czym jest obdarowywany, to rwnie budzi si w nim wiksza odpowiedzialno za otrzymany dar. Dzikujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za uobecniajcy si dar wsplnoty otwartej na Bo mio i za wspln modlitw w tym wanym dla nas wszystkich czasie Wielkiego Postu.

Wicej...>>
Dzikujemy Bogu za dar Wieczernika Modlitwy w Szczytnie  :: 14-03-2013 r. ::

  Kolejn stacj na naszej wsplnotowej drodze wielkopostnej by klasztor sistr klarysek kapucynek w Szczytnie, gdzie spotkalimy si na wsplnej modlitwie racowej, na Eucharystii i Adoracji. By to take czas dzikczynienia za dar nowego Papiea Franciszka I, ktrego nasza wsplnota przyja z szeroko otwartymi sercami i ktrego pragnie duchowo wspiera w Jego trudnej posudze na rzecz caego Kocioa. Dzikujemy wszystkim zgromadzonym w murach klasztoru za dar spotkania, ktre ubogacio po raz kolejny nasze malekie serca Bo Mioci. Dzikujemy take Regince Bociek za jej posug muzyczn podczas tego spotkania.

Nastpne nasze spotkanie formacyjne odbdzie si ju w pitek w domu rekolekcyjnym w Gietrzwadzie, natomiast najbliszy Wieczernik Modlitwy bdzie mia miejsce w bazylice gietrzwadzkiej w sobot, 16 marca br. Pocztek Wieczernika o godz. 10:00. Zapraszamy!
Nowy Papie: Franciszek I; kard. Jorge Mario Bergoglio  :: 13-03-2013 r. ::

  By arcybiskupem Buenos Aires. Ukoczy studia na kierunku chemia, po czym rozpocz swoj formacj w seminarium. W 1958 roku wstpi jednak do zakonu jezuitw, tam te kontynuowa nauk, zgbiajc nauki humanistyczne: filozofi, literatur i psychologi. wicenia kapaskie przyj w 1969 roku. luby wieczyste zoy cztery lata pniej. W Villa Barilari by mistrzem nowicjatu. Uczy te na Wydziale Teologii. By rwnie rektorem kolegium w San Miguel, czonkiem konsulty prowincji zakonnej w tym samym miecie, a take prowincjaem Argentyny. Przez pewien czas pracowa w Niemczech, gdzie koczy doktorat. Po powrocie do kraju peni funkcj dyrektora duchownego w Colegio del Salvador w Cordobie, a pniej rektora Kolegio Maximo San Jos w San Miguel. W 1992 roku zosta mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires, a po mierci kard. Quarraciono obj t diecezj. Jednoczenie peni te funkcj ordynariusza dla wiernych rytw orientalnych, mieszkajcych w Argentynie. By take Wielkim Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Argentyny oraz wiceprzewodniczcym Konferencji Episkopatu Argentyny. Bra udzia w sesjach wiatowego Synodu Biskupw w Watykanie. Do godnoci kardynalskiej zosta wyniesiony w 2001 roku. Podczas konklawe w 2005 roku by w gronie papabile. W latach 2005-2011 by przewodniczcym Konferencji Episkopatu Argentyny.
Wieczernik z modlitw o wybr papiea  :: 11-03-2013 r. ::

  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy, ktry zorganizowany zosta w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., czylimy nasze wielkopostne przygotowania do zbliajcych si wit Zmartwychwstania Pana Jezusa z modlitw o wybr nowego papiea. Dzikujemy naszym kapanom, wszystkim siostrom zakonnym oraz licznie zgromadzonym mieszkacom Ostrowa za dar kolejnego spotkania i wsplnego podjcia wanej dla caego Kocioa modlitwy.
Jednoczenie informujemy, e nasze kolejne spotkanie na drodze wieczernikowej odbdzie si ju w najbliszy czwartek, 14 marca, w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Szczytnie, Archidiecezja Warmiska. Pocztek o godz. 17:00. Rwnie na to spotkanie wszystkich zapraszamy.

Wicej...>>
Kolejny krok na naszej drodze wieczernikowej - Ranystok  :: 09-03-2013 r. ::

  Podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w sanktuarium maryjnym w Ranymstoku staralimy si rozwaa mk Pana Jezusa, aby w jej wietle bardziej, lepiej zobaczy samych siebie. Jednoczenie, by poprzez to poznanie zbliy si do Jezusa przepraszajc Go i otaczajc mioci, ze swej strony, cho troch rozluni zniewalajce Go powrozy, ktrymi s nasze grzechy. W tej refleksji i modlitwie polecalimy si Najwitszej Maryi Pannie  Wspomoycielce Ranostockiej, ufajc w Jej potne wstawiennictwo. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i licznie przybyym do Ranegostoku pielgrzymom za dar tego spotkania. Szczeglnie dzikujemy zespoowi "Najmniejsi" z Warszawy za ich posug muzyczn podczas Wieczernika.

Wicej...>>

UWAGA! W poniedziaek, 11 marca zapraszamy wszystkich na kolejny Wieczernik Modlitwy do Ostrowa Wlkp.
Szczeglne dni modlitwy za Koci  :: 02-03-2013 r. ::

  Nadchodzce dni, to dni szczeglnej modlitwy za Koci i ofiarowania si w intencji Kocioa. To czas, kiedy mamy podejmowa prby cigego jednoczenia si z Bogiem z t myl, e kada dusza w Kociele jest cenn i kada ma wpyw na jako Kocioa. A wic adna dusza wiadoma stanu Kocioa, adna maleka dusza uczestniczca w yciu naszej Wsplnoty nie moe czu si zwolniona z tej wanej modlitwy za Koci, z odpowiedzialnoci za Koci. Kada, choby najmniejsza, choby szara, niezauwaalna, kada ma wpyw na to, co dzieje si w Kociele.
Niech nie zabraknie ani jednej duszy najmniejszej na codziennym czeniu si duchowym wszystkich nas:
- na codziennej modlitwie,
- na codziennej adoracji,
- na codziennym ofiarowaniu si Bogu.
Niech kada Msza w. w naszych sercach bdzie ofiarowana w intencji Kocioa, w intencji wyboru nowego papiea, w intencji kardynaw.
DOPKI NIE BDZIE WYBRANY PAPIE NIE JESTEMY ZWOLNIENI Z TEJ MODLITWY, Z TEGO OFIAROWYWANIA CAYCH SIEBIE BOGU.

Wicej...>>

Adoracja do pobrania...>>
Kroczmy razem dalej dla dobra Kocioa i ludzkoci (Benedykt XVI)  :: 01-03-2013 r. ::

  Jeszcze do godz. 8. wieczorem jestem dla was Papieem, ale o 8. – jak wiecie – rozpocznie si zupenie nowy, ten ostatni etap mojego pielgrzymowania po ziemi. Chciabym jeszcze poprzez moje serce, moj mio, moj modlitw oraz refleksj teologiczn suy nadal Kocioowi. Kroczmy razem dalej dla dobra Kocioa i ludzkoci. Dzikuj wam za wszystko. Z caego serca udzielam wam bogosawiestwa. Niech bogosawi was Bg Wszechmogcy, Ojciec i Syn i Duch wity. (Z ostatniego przemwienia Papiea Benedykta XVI.
I my dzikujemy Bogu za Papiea Benedykta XVI. Niech on w naszych sercach pozostanie duej. Pamitajmy o nim w codziennej modlitwie, czmy si z nim duchowo. On czy si bdzie z nami, ze wszystkimi duszami. Niech czuje od nas modlitewne wsparcie. Niech dowiadcza mioci, bo wybra trudniejsz drog.

Wicej...>>

UWAGA! Wieczernik Modlitwy w Czerwisku nad Wis, przypadajcy w najblisz sobot, rozpoczniemy Msz w. o godz. 10:30. Za zmian przepraszamy! Liczymy na liczne uczestnictwo wiernych.
Wieczernik w Stocznie  :: 22-02-2013 r. ::

  Podczas Wieczernika w Stocznie uwiadamiane nam byo, e dusza wybrana, dusza przez Boga szczeglnie umiowana, to ta, ktrej Bg daje wicej ni zwykym duszom i od ktrej wicej oczekuje. O kim myli osoba cierpica? O kim bliskim i oczekuje, e bdzie przy niej. Sama obecno tej osoby przynosi ulg. Wanie z tego wzgldu dusze wybrane powinny ju w czwartek stara si jednoczy z Jezusem. Kto mgby zarzuci, e przecie zwyky czowiek nie jest w stanie pomc Jezusowi, ktry jest Bogiem. Ale czy ci, ktrzy choruj i le w szpitalach nie czekaj na odwiedziny swoich bliskich, cho maj opiek lekarsk, cho maj przy sobie pielgniarki, a wic tych, ktrzy dbaj o ich zdrowie? A jednak osoba leca w szpitalu potrzebuje kogo bliskiego, mimo, e ta nie uleczy, nie zrobi koniecznego zabiegu, nie da zastrzyku, nie zbada. Ale robi co bardzo wanego: jest i wspczuje, stara si zrozumie, okaza swoj mio; swoj obecnoci chce pomc. Nie jest przecie lekarzem, pielgniark, nie jest lekiem, nie jest tabletk przeciwblow, a jednak jest tak samo wana, a czasem waniejsza ni lekarstwa. Analogicznie, Jezus jest spragniony bliskich osb, bliskich dusz, bliskich, czyli tych, ktrzy go miuj. Dusze takie nie obroni Go przed tymi, ktrzy chc Go pojma, nie obroni Go przed sdzeniem, biczowaniem, ukrzyowaniem. A jednak Jezus potrzebuje ich mioci. Dzikujemy wszystkim uczestnikom tego spotkania za dar wsplnego rozwaania Mki Pana Jezusa i podjtej, dla dobra caego Kocioa, modlitwy. Szczegln wdziczno wyraamy Regince Bociek za jej posug muzyczn na Wieczerniku.

Wicej...>>
Wielkopostny Wieczernik Modlitwy w Gietrzwadzie  :: 16-02-2013 r. ::

  Nasza Wsplnota po raz kolejny spotkaa si w Gietrzwadzie, w bardzo wanym czasie Wielkiego Postu, w czasie danym nam od samego Boga, aby rozwaa niepojt tajemnic mioci wyraajc si w Jezusie, w Jego cierpieniu, w Jego Krzyu. Mio Boa ma w sobie wielk gbi, jest wielka i nieskoczona, zawiera w sobie niezwyke tajemnice, i trudno j sobie wyobrazi, o niej opowiedzie; mona jedynie pragn j pozna i prosi Ducha witego, by sercu t mio objawi. Zatem prosilimy o to, by kady z nas potraktowa czas Wielkiego Postu, nie z pewn niechci, z udawanym smutkiem, ale jako niezwyk ask dan od Boga; jako czas, ktry pomoe nam, jeli bdziemy z t ask wsppracowa, a w ostatecznoci da nam spotka si podczas witego Triduum Paschalnego z niezwyk Mioci, z samym Bogiem, ktry rozjani nasze dusze, udzieli swojej mdroci, pozwoli wicej zrozumie, by bliej Niego, by zjednoczy si z Nim. Dzikujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika za dar wsplnego trwania na modlitwie, ktra jak wierzymy, pomnoy w naszych sercach ask Bo. Dzikujemy wszystkim osobom przygotowujcym i prowadzcym to spotkanie, szczeglnie te wyraamy nasz wdziczno zespoowi muzycznemu "Echo Maryi" z omianek za oddan Bogu i Wsplnocie posug.

Wicej...>>
Wsplnie wchodzimy w rozpoczty czas Wielkiego Postu  :: 14-02-2013 r. ::

  Podczas Wieczernika Modlitwy, zorganizowanego 14 lutego w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Szczytnie, weszlimy w rozpoczety w Kociele najwspanialszy i najpikniejszy czas w Liturgii Kocioa, ktrym jest Wielki Post. Podczas rozwaania Sowa Boego i modlitwy uwiadamialimy sobie, i jest to czas, kiedy dusza ma przygotowa si na niezwyke spotkanie z Bogiem i objawienie Jego mioci. Bowiem Triduum Paschalne i Zmartwychwstanie – to sens przyjcia Jezusa na ziemi, to jednoczenie wyraz doskonaej Boej mioci, objawiajca si jej penia. Poprzez nasze uczetnictwo w Eucharystii i trwanie w adoracji Najwitszego Sakramentu szukalimy zrozumienia tego, co wydarza si w tych dniach, by waciwie si przygotowa do tego, by pozna istot Boej mioci i szeroko otworzy si na to Objawienie. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i licznie uczestniczcym wiernym za dar tego spotkania. Sczegln wdziczno wyraamy Regince Bociek za jej posug muzyczn podczas Wieczernika.
Wicej...>>

Uwaga! Ju w dniu dzisiejszym zapraszamy wszystkich na kolejne nasze spotkanie, tym razem do Gietrzwadu. W domu rekolekcyjnym o godz. 18:00 rozpoczniemy kolejne dni skupienia, a jutro w bazylice od godz. 10:00 trwa bdziemy na modlitwie w kolejnym Wieczerniku Modlitwy. Posug muzyczn podejmie zesp "Echo Maryi" z omianek.
Wieczernik Modlitwy w Dniu Chorego  :: 11-02-2013 r. ::

  wiatowy Dzie Chorego, ktry przypada 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes, jednoczy nas we wsplnej modlitwie w cznoci z klasztorem sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zorganizowany zosta kolejny comiesiczny Wieczernik Modlitwy Wsplnoty Dusz Najmniejszych. Podczas wieczornego naboestwa licznie uczestniczcy wierni wsplnie rozwaali tajemnice radosne Raca w., uczestniczyli w Eucharystii poczonej z obrzdem udzielenia Sakramentu Chorych, a take w Adoracji Najwitszego Sakramentu w duchu uwielbienia i wdzicznoci za otrzymane aski. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za dar tego spotkania.
Wieczernik w Ranymstoku  :: 09-02-2013 r. ::

  Powiedzenie: wiara czyni cuda, jest prawd. Podczas kolejnych dni skupienia i Wieczernika Modlitwy w Ranymstoku wielbilimy Boga za odnowienie naszej wiary, obdarzenie nas ask mioci i swojej Obecnoci podczas zakoczonej tydzie temu pielgrzymki do Ziemi witej. A otrzymalimy to wszystko po to, by nasze serca mogy przyblia si do Boga. Uczyni to dlatego, e nas ukocha, wybra i pragnie poprzez nasze dusze odradza Koci. To co otrzymalimy, jest wic darem nie tylko dla nas, ale dla caego Kocioa. Podczas uwielbienia i dzikczynienia jeszcze bardziej zostalimy utwierdzani w odpowiedzialnoci za Koci i w wielkiej wdzicznoci w stosunku do Boga. Jednoczenie uwiadamialimy sobie, i mamy stara si, by to, co otrzymalimy prawdziwie procentowao w naszym yciu. Aby poprzez nasz otwarto na wszelkie aski stay si one udziaem innych w otoczeniu. Dzikujemy wszystkim uczestnikom tych spotka za owocny czas modlitwy.

Wicej...>>
Zapraszamy na kolejne nasze spotkania do Ranegostoku  :: 08-02-2013 r. ::

  Ju w dniu dzisiejszym rozpoczn si kolejne dni skupienia w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium maryjnym w Ranymstoku. Jutro natomiast zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w kolejnym Wieczerniku Ranostockim. Pocztek o godz. 10:30. W programie Wieczernika: Modlitwa Racowa, Adoracja Najwitszego Sakramentu, Eucharystia (12:00), Modlitwa dla uczczenia Krzya w., Koronka do Boego Miosierdzia (15:00). Podczas tych dni modlitwy i formacji dzieli si bdziemy owocami zakoczonej tydzie temu pielgrzymki do Ziemi witej. Posug muzyczn podejmie zesp muzyczny "Najmniejsi" z Warszawy. Na wszystkich Was czekamy!

Wicej na stronie sanktuaryjnej www.rozanystok.pl...>>
Dzikujemy Bogu za aski otrzymane w Ziemi witej  :: 04-02-2013 r. ::

  Pielgrzymujc do Ziemi witej otrzymalimy ogromn ask, ktra formuje nasz wiar, a t ask jest Duch Boy, ktry t Ziemi nieustannie przenika, unosi si nad ni, promieniuje ze wszystkich miejsc. I nas Duch Boy przenika i przemienia nasz wiar, daje wiato, zrozumienie, poznanie, daje siy, by formowa si i pociga ku sobie. Udziela si duszy, ktrej niejako atwiej jest dokonywa pewnych wyborw zwizanych z wiar, podejmowa pewne decyzje zwizane z wiar, ufa, zawierza si. Warto, w trwajcym Roku Wiary szczeglnie, odwoywa si do witych, do Prorokw, do Apostow szczeglnie, proszc ich o wstawiennictwo Boga, proszc ich o prowadzenie, proszc, by ich wiara ubogacaa nasze dusze, by ich wiara stawaa si czci naszych dusz, by wczali nas w swoje ycie z Bogiem.

Wicej...>>

Zapraszamy te do obejrzenia zdj...>>
Wieczernik w wito Ofiarowania Paskiego  :: 02-02-2013 r. ::

  Kolejny Wieczernik Modlitwy w sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwisku n/Wis odby si w wito Ofiarowania Paskiego. Podczas tego spotkania rozwaalimy niezwyko podwjnej natury Jezusa, poprzez ktr nada On czowiekowi wielk godno i wywyszy go ponad inne stworzenie. Oddawalimy Jezusowi cze jako Krlowi i staralimy si otworzy nasze serca, aby dowiadczyy tego wywyszenia. Dzikujemy wszystkim kapanom i licznie zgromadzonym w bazylice czerwiskiej pielgrzymom za dar tego Wieczernika. Szczeglnie nasz wdziczno wyraamy osobom przygotowujacym nasze spotkania i podejmujacym rne posugi.
UWAGA! Retransmisja Wieczernika w Radiu Konsolata o godz. 16:00 i 22:00. Zapraszamy...>>

Wicej...>>
Pielgrzymujemy do Ziemi witej w Roku Wiary, by uczy si wiary  :: 20-01-2013 r. ::

  Podczas rozpoczynajcej si naszej wsplnotowej pielgrzymki do Ziemi witej bdziemy si uczy wiary od tych, jake czsto prostych ludzi, ktrych w pewnym momencie ich  ycia Bg powoywa do swojej suby. Ktrym te stawia wymagania, dawa swoje bogosawiestwo, pomaga, ale i oczekiwa posuszestwa. Wielu z nich wypenio swoje powoanie zgodnie z wol Bo. Dziki temu Sowo Boe w swoim czasie stao si Ciaem. My kontynuujemy dalej t drog narodu wybranego. Koci sta si wybran przez Boga - Jego oblubienic i teraz jest tym "narodem", ktry yje w wielkiej cznoci z Bogiem. Jest prowadzony tak jak przedtem nard ydowski. Zapraszamy Was wszystkich do duchowego uczestnictwa w tej pielgrzymce, podczas ktrej Bg pokazywa nam bdzie wiar, jakiej nie znamy, ale potrzebujemy. Wszystko za na Ziemi Jezusa i Maryi, do ktrej zostalimy zaproszeni w trwajcym Roku Wiary.
Pierwszy Wieczernik w Gietrzwadzie w 2013 r.  :: 19-01-2013 r. ::

  W sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie odbyo si nasze pierwsze w roku 2013 spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, ktry mimo typowo zimowej aury tworzyo wielu pielgrzymw przybyych do Matki Boej Gietrzwadzkiej. Ta pena podziwu wytrwao na modlitwie zaowocowaa dowiadczeniem pokoju i radoci, co z pewnoci mona odczyta jako szczegolny dar samego Boga dla modlcej si wsplnoty. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym zebranym w bazylice gietrwadzkiej za dar tego spotkania i przeycia zarazem piknego czasu. Szczeglnie dzikujemy zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy za ich posug podczas Wieczernika.

UWAGA! Kolejne nasze spotkanie odbdzie si w sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku n/Wis, dnia 2 lutego br. W zwizku z przypadajacym w tym dniu witem Ofiarowania Paskiego i odprawianymi dodatkowymi naboestwami, nasze spotkanie rozpoczniemy Msz w. o godz. 11:30. Za zmian godziny rozpoczcia Wieczernika przepraszamy. Po Mszy w. zapraszamy na Adoracj Najwitszego Sakramentu, a po przerwie ok. 14:30 na modlitw dla uczczenia Krzya w.
Spotkanie Wsplnoty Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp.  :: 14-01-2013 r. ::

  W klasztorze siostr klarysek kapucynek, przy ul. kard. Edmunda Dalbora w Ostrowie Wlkp. po raz kolejny spotkaa si tamtejsza Wsplnota Dusz Najmniejszych, by podczas przeywanego w cyklu comiesicznym Wieczernika Modlitwy dowiadczy daru Nowonarodzonego Syna Boego, Jego Mioci i Pokoju. Dzikujemy wszystkim organizatorom spotkania, a zwaszcza "naszym" Siostrom za moliwo naszego wsplnego uczestnictwa w spotkaniu, ktre coraz bardziej wie nas z Malek Drog Mioci. Dzikujemy take kapanom i licznie przybyym do klasztoru wiernym za moliwo wsplnej modlitwy i dowiadczania penej mioci i pokoju obecnoci i przychylnoci Boej.

Zapraszamy na kolejne nasze spotkania, ktre ju w najbliszy pitek i w sobot odbd si Gietrzwadzie. Na dzie skupienia w pitek, od godz. 18:00 i w sobot na kolejny Wieczernik Modlitwy, od godz. 10:00.
Boonarodzeniowy Wieczernik Modlitwy w Ranymstoku  :: 12-01-2013 r. ::

  W zimowej scenerii, w bazylice pokrytej grub warstw niegu, przy agodnym mrozie, ale w gronie gorcych serc odby si pierwszy w Nowym Roku 2013 Wieczernik Modlitwy w Ranymstoku, ktry przeywalimy w szst ju rocznic powstania tam naszej Wsplnoty. Serdecznie dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym oraz licznie przybyym do Matki Boej Wspomoycielki Ranostockiej pielgrzymom za dar wsplnoty modlitwy i wsptworzenie tamtejszego Wieczernika. Nasze wdziczne serca pragn wyrazi podzikowanie take wszystkim osobom przygotowujcym od szeciu lat nasze spotkania w tym szczeglnym miejscu, za gorliw posug i otwarcie na wszelkie potrzeby licznych wiernych. Dzikujemy take zespoowi "Najmniejsi" z Warszawy za ich sta posug muzyczn na ranostockich spotkaniach modlitewnych i formacyjnych.
Nasz kolejny Wieczernik Modlitwy w Szczytnie  :: 10-01-2013 r. ::

  W czwartek, 10 stycznia br. po raz drugi spotkalimy si w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Szczytnie, by w gronie kilkudziesiciu osb wraz z Siostrami tworzy Wieczernik Modlitwy. Spotkanie odbywao si w atmosferze Boonarodzeniowej, std przewodnim tematem, a zarazem rozwaan tajemnic byo Narodzenie Pana Jezusa. Uczestnicy Wieczernika rozwaali tajemnice racowe, uczestniczyli w uroczystej Mszy w. i Adoracji Najwitszego Sakramentu. Spotkanie zakoczyo si wsplnym odmwieniem brewiarzowej Modlitwy na zakoczenie dnia (Komplety) oraz uczestnictwem w Apelu Jasnogrskim. Dzikujemy Siostrom, jak rwnie wszystkim wiernym tworzcym Wieczernik w Szczytnie za dar tego duchowego wspolnego przeycia modlitwy w tamtejszym Wieczerniku. Wdziczno szczegln wyraamy Regince Bociek za jej posug muzyczn podczas naszego spotkania.
Wieczernik Modlitwy w Czerwisku nad Wis  :: 05-01-2013 r. ::

  Podczas naszego ostatniego spotkania formacyjnego i Wieczernika Modlitwy w Czerwisku jeszcze raz zastanawialimy si, na ile kady z nas prawdziwie spotka si z Bogiem, dowiadczajc bliskoci Malekiego Jezusa, ktry wanie si narodzi. Na ile kady z nas otworzy serce, by tego Jezusa wzi w swoje objcia? Na ile okazuje Mu mio? Jest to bowiem bardzo wane, poniewa przy takim  przeyciu Boego Narodzenia dowiadczamy prawdziwej  mioci Boej i napeniamy si pokojem. Wsplnie te prosilimy Boga, by odtd kady z nas w tym duchowym towarzyszeniu Jezusowi, nadal dowiadcza tych darw, by nadal przyjmowa pokj i mio i yjc nimi potrafi dzieli si z innymi. Dzikujemy Bogu, za t ask ponownego dowiadczenia spotkania si z Nim i moliwo rozpoczcia wsplnej drogi ycia z Jezusem, by z Nim wzrasta i rozwija si. Dzikujemy rwnie wszystkim kapanom i licznie zgromadzonym w bazylice Matki Boej Pocieszenia pielgrzymom za dar wsplnej modlitwy.
Retransmisja z Wieczernika o godz. 16:00 i 22:00 w radiu Konsolata...>>

Wicej...>>
Z Imieniem Jezus wyruszamy w Rok Jubileuszowy 2013  :: 04-01-2013 r. ::

  Uwiadamiamy sobie w tych dniach, e Imi Jezus ma wielk MOC. Z tym Imieniem wyruszamy w Rok Jubileuszowy 10-Lat Wieczernikw i Wsplnoty. Zapraszamy Was do przyjcia tego Imienia i Osoby nioscej to Imi z wiksz wiadomoci i otwarciem na ten niezwyky Dar, a zarazem do dalszego kroczenia z Tym Imieniem Malek Drog Mioci. Dzisiaj spotkamy si w Czerwisku na dniach skupienia, by przygotowa serca na dar Objawienia Paskiego. Jutro podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy w Czerwisku, w pitym miesicu Nowenny przygotowujcej nas do Jubileuszowego Wieczernika (1 czerwca 2013 r.), z tej wanie tajemnicy Objawienia Paskiego czerpa bdziemy potrzebne dla nas wszystkich aski, proszc o jedno serc i jedno naszych Wsplnot. Na te spotkania bardzo gorco Was wszystkich zapraszamy i zachcamy jednoczenie do przeywania tego czasu w duchowej, modlitewnej jednoci. Z sobotniego Wieczernika Modlitwy bdzie przeprowadzona bezporednia transmisja poprzez intretowe radio Konsolata...>>

wicej...>>
Wkroczylimy w Nowy Rok 2013  :: 01-01-2013 r. ::

  Nowy Rok 2013 niech przyniesie kademu z nas uczestnictwo w cudownej mioci samego Boga, bymy jeszcze bardziej j odkryli i ni si zachwycili. Niech nasze malekie serca zobacz jak cudownym i wspaniaym, a zarazem piknym jest Bg. Niech nasza wiara si ugruntuje i siga do gbi naszego jestestwa, a zronita z naszym wntrzem, z nasz istot stanie si nierozdzielna z nami. Niech ycie kadego z nas stanie si jednym wielkim wiadectwem wiary w Boga, aby kady z nas mg powiedzie za Apostoem: „Ju nie ja yj, ale yje we mnie Chrystus”. Niech mio Boa rozwietla kad drog! Niech w naszych sercach Jego mio rozjania wszystkie zakamarki i przynosi nam rado i pokj!

Zapraszamy do zapoznania si z 10 - letni dziaalnoci Wsplnoty na przygotowywanej specjalnej stronie powiconej jubileuszowi...>>

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!