banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257287 naszym gościem.       Osób on-line: 18

Archiwum


Dziękujemy za styczniowe spotkania w Wieczernikach Modlitwy  :: 31-01-2008 r. ::
  Kończący się miesiąc styczeń był bardzo bogaty w spotkania Wspólnoty, które pozwoliły nam wszystkim przeżywać czas karnawału w wielkim ubogaceniu Bożymi darami, zwłaszcza pokoju, który przyniósł na ten świat Pan Jezus - Książę Pokoju. Wyrażamy wielką wdzięczność wszystkim uczestnikom kolejnych spotkań, którzy mimo różnych przeciwności mobilizowali się dla dobra prowadzonego przez nas dzieła. Szczególnie dziękujemy Salezjanom, którzy od początku towarzyszą Wspólnocie Wieczernika na naszej "drodze wieczernikowej". W dniu Założyciela licznych dzieł salezjańskich - św. Jana Bosko, obiecujemy całej Rodzinie Salezjańskiej naszą modlitwę i życzymy wielu łask Bożych oraz wstawiennictwa Maryi Wspomożycielki w ich pracy wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży. Wyrazy naszej wdzięczności kierujemy również w stronę osób posługujących na naszych spotkaniach. Dziękujemy zespołom instrumentalno-wokalnym "Echo Maryi" z Łomianek i "Adoramus" z Tczewa za regularną posługę muzyczną. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi.
W gronie Dwunastu  :: 21-01-2008 r. ::
  Na ostatnich dniach skupienia w Gietrzwałdzie uczestnicy przyjęli za Patronów w naszym wspólnym dziele ewangelizacyjno-modlitewnym grono Dwunastu Apostołów. Każdy z nas obierając jednego z bliskich uczniów Chrystusa pokłada ufność w szczególną pomoc Patrona na podjętej drodze życia duchowego. Wierzymy, że nasze naśladowanie pierwszych chrześcijan, którzy stanowili grono bliskie naszemu Zbawicielowi będzie pełne entuzjazmu w duchowym zjednoczeniu z bohaterami Dziejów Apostolskich. Sprzyja ku temu nowy rok liturgiczny, który przeżywamy pod hasłem "Bądźmy uczniami Chrystusa". Zapraszamy wszystkich uczestników drogi wieczernikowej do tworzenia tego coraz liczniejszego grona bohaterów wydarzeń opisanych przez św. Łukasza. Zapraszajmy nieustannie jednego z Dwunastu na szczególnego Przewodnika. Niech duchowa bliskość i wstawiennictwo wspomnianych Świętych pomoże nam wrócić do korzeni i w mocy Ducha Świętego podejmować dzieło nowej ewangelizacji. Przypominamy o lekturze Dziejów Apostolskich i wspólnym ubogacaniu się zawartymi tam świadectwami. Zapraszamy na stronę   "Słowo na dziś".
 
Wieczernik w Gietrzwałdzie  :: 20-01-2008 r. ::
  Dziękujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika Gietrzwałdzkiego za kolejne, pełne ducha spotkanie modlitewne, które podjęliśmy po raz kolejny w Sanktuarium Maryjnym. Tematem naszych rozważań i podjętą intencją modlitwy był Boży pokój, którym Bóg przez wstawiennictwo NMP Pani Gietrzwałdzkiej wszystkich umacniał. Podczas wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu uwielbialiśmy Nowonarodzone Dziecię Jezus i prosiliśmy przychodzącego na ziemię Księcia Pokoju o błogosławieństwo dla nas, naszych rodzin i całej Ojczyzny. Uroczysta Eucharystia pozwoliła nam doświadczyć prawdziwej jedności przy Stole Pańskim, z którego czerpaliśmy obfitość Miłości. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jeszcze bardziej skierowała nasze serca na Ukrzyżowanego za nasze grzechy naszego Zbawiciela. Upraszając Jezusa wiszącego na Krzyżu Jego zdrojów miłosierdzia staliśmy się jeszcze bardziej umocnieni w prawdziwej wierze i ufności w Bożą miłość i Jego prawdziwy pokój. Wyrażamy naszą wdzięczność Gospodarzom - księżom kanonikom za przyjęcie nas w tej pięknej warmińskiej świątyni oraz za ich posługę na rzecz Wspólnoty. Nasze pełne wdzięczności słowa kierujemy także do zespołu ADORAMUS z Tczewa, który podjął po raz kolejny posługę muzyczną na Wieczerniku. Kolejne nasze spotkanie w Sanktuarium Gietrzwałdzkim za miesiąc, tj. 16 lutego br. Zapraszamy.
 Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik do Gietrzwałdu  :: 17 stycznia 2008

W dniach 18 - 19 stycznia br. organizujemy kolejne nasze spotkania w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie k/Olsztyna. W piątek wieczorem rozpoczniemy kolejne skupienie formacyjne, podczas którego zagłębimy się w wydarzenia wspólnoty chrześcijan opisanych w Dziejach Apostolskich, do czego zobowiązalismy się u progu Nowego Roku 2008. Wspólna Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu i refleksja nad Słowem Bożym pozwoli nam doświadczyć duchowego bogactwa, jakie przenikało Pierwotny Kościół. W sobotę natomiast od godziny 10:00 rozpoczniemy kolejne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy. W programie nabożeństwa: Adoracja Najświętszego Sakramentu, Modlitwa Różańcowa, Msza św. (godz. 12:00), Adoracja Krzyża (od 14:00) i Koronka do Bożego MIłosierdzia. Na zakończenie Wieczernika kapłani udzielą uczestnikom indywidualnego błogosławieństwa. Do uczestnictwa w tych spotkaniach wszystkich zapraszamy.

 Poznajemy dzieje pierwszych chrześcijan  :: 14 stycznia 2008

W nowym roku kalendarzowym nasza wspólnota postanowiła zgłębiać ducha chrześcijan opisanych w Dziejach Apostolskich. Zrodziło się pragnienie upodobnienia naszej drogi wiary z bohaterami tej Księgi ukazującej wydarzenia związane z pierwszą Pięćdziesiątnicą i pierwszą ewangelizacją. Rozważając Słowo Boże spisane przez św. Łukasza Ewangelistę pragniemy dołączyć do grona bohaterów tak ważnych i aktualnych wciąż w Kościele wydarzeń biblijnych. Czynimy to przede wszystkim w odniesieniu do nauczania papieża Jana Pawła II, który wprowadzając nas w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa niejednokrotnie zachęcał do odnowy życia chrześcijańskiego idąc śladami tych, którzy tworzyli Pierwotny Kościół. Ku temu naszemu wspólnemu pragnieniu służy nowa podstrona "Słowo na dziś", na której każdego dnia znajdziemy fragment Dziejów Apostolskich i krótki komentarz zachęcający do rozważania Słowa Bożego. Zapraszamy wszystkich odwiedzających naszą stronę wspólnoty do wspólnego poznawania życia chrześcijan wskazanych nam przez Papieża Polaka jako wzór do naśladowania. >>

 

 Wieczernik Różanostocki  :: 12 stycznia 2008

Podczas kolejnego spotkania w Wieczerniku Różanostockim towarzyszyła nam przepiękna sceneria Bożonarodzeniowa, którą ubogacona została Bazylika Ofiarowania NMP. W tym kolędowym klimacie zgromadziło się wielu pielgrzymów, którzy oddawali chwałę Nowonarodzonemu Dzięciątku Jezus, naśladując wiarę i ufność Trzech Mędrców ze Wschodu, którzy patronowali wspólnej modlitwie. Naszymi darami złożonymi u stóp Dzieciątka i Jego Przeczystej Rodzicielki były szczerze ofiarowane serca, które coraz bardziej doświadczają jedności poprzez miłość do Boga i Jego Matki. Wszystkim towarzyszyło szczególne błogosławieństwo miłosierdzia, które przyjęliśmy od przychodzącego do nas Zbawiciela hojnego we wszelkie łaski. Dziekujemy Gospodarzom miejsca - Salezjanom oraz licznie przybyłym wiernym za dar Wspólnoty Zjednoczonych Serc, w której moglismy doświadczyć po raz kolejny obecności i działania Ducha Miłości.

 

 Abyśmy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu Świętym! :: 10 stycznia 2008

Nie mądrości oczekuje od nas Bóg, bo On jest Mądrością. Nie wiedzy i obeznania w nauce teologicznej, bo jest Bogiem. Bóg oczekuje od nas miłości. Tego pragnie od swoich stworzeń. Miłości! Jedyną myślą każdego z nas powinno być jak największe umiłowanie Boga. Powinniśmy nieustannie jednoczyć się z Jezusem i miłować Go. To, czym obdarza nas Bóg, jest wielkim darem Stwórcy zarówno dla każdego z nas, jak i dla Wspólnoty i Kościoła. Bóg wiedząc jak słabą mamy naturę daje nam ludzi, którzy mają być duszami siostrzanymi i bratnimi. Z tymi ludźmi chce połączyć nas silnymi więzami. Chce nas zjednoczyć do tego stopnia, abyśmy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu Świętym. Każdy z nas wnosi coś do tego zjednoczenia. Każdy naznaczony jest swoistym charyzmatem, który jest niezmiernie potrzebny dla rozwoju Dzieła, dla pełnienia swego powołania w nim. Bóg łącząc nas, składa w każdym człowieku niezbędne dla wszystkich dary i łaski. Przez kolejne spotkania formacyjne i Wieczerniki Modlitwy możemy doświadczać coraz większego zjednoczenia naszych dusz. Dokonuje tego (zjednoczenia) Duch Święty - Duch Miłości. A więc do Niego szczególnie się modlimy i Go przyzywamy. Ale to nie wszystko. Matką tego Dzieła jest Maryja - Niepokalana Dziewica. Jej zawierzamy się nieustająco. Odnawiamy akt zawierzenia się Jej, oddania poprzez Jej Serce, Sercu Jezusa. To ważne! Kościół zna i często rozważa znaczenie Matki Bożej i Jej rolę w zesłaniu Ducha Świętego i Jego działaniu w Kościele Świętym. Często rozważany jest związek Przeczystej Dziewicy z Duchem Świętym. Tam, gdzie Duch Święty, tam i Maryja. Zatem nie zapominamy o Matce Najświętszej, tej niezwykłej Świętej, Przeczystej Oblubienicy Ducha Miłości Ojca do Syna i Syna do Ojca. Ks. Tadeusz.

 

 Bóg potrzebuje nas, by realizować pochód triumfalny Miłości! :: 10 stycznia 2008

Kochani, moc nasza tkwi we wzajemnej modlitwie. Moc tkwi w ofiarach złożonych Bogu. Każdą najdrobniejszą rzecz możemy złożyć Mu w ofierze. Każde spojrzenie na Krzyż, każdy akt miłości wypowiedziany mimo zniechęcenia, każde złe samopoczucie, każdy najmniejszy ból, najmniejszy wysiłek, maleńkie cierpienie, krzywe spojrzenie bliskiej osoby, ton głosu, który nas dotknął, słowa, które zabolały, oskarżenia, które zraniły. Przez cały dzień uzbierać możemy tyle ofiar, że w ciągu jednego dnia wszystkie ofiary szczere złożone dokonać mogą natychmiastowego Triumfu Bożej Miłości! Dysponujemy taką mocą! Mamy daną taką siłę, a zbyt mało wykorzystujemy ją! Siłą jest cierpienie! Siłą jest miłość! Siłą jest wzajemna modlitwa! Korzystajmy z mocy, którą dał nam Bóg. Módlmy się za Dzieło! Módlmy za prowadzących. Ofiarowujmy w ich intencjach drobne, codzienne sprawy! Potrzeba naszego wzajemnego zjednoczenia w modlitwie, miłości, ofiarowaniu wzajemnym. Bóg, który jest Miłością daje nam swego Ducha, aby nas prowadził. W czasie minionych Świąt w sercach naszych narodziło się Dziecię Jezus. Ono zlewa na nas swoje błogosławieństwo miłosierdzia. Matka Najświętsza jest wraz z Nim w każdym z nas. Niebo schyla się do nas nieustannie. Bóg potrzebuje nas, by realizować pochód triumfalny Miłości. Potrzebuje nas, aby łaska jeszcze obficiej rozlała się po wszystkich sercach, aby zalała cały świat. Bóg potrzebuje nas, aby mógł dokończyć swego Dzieła Odnowy Kościoła Świętego. Aby zatriumfowała Miłość. Aby nastało Królestwo Miłości. Jednoczmy się zatem na modlitwie. Mobilizujmy się i postarajmy uczestniczyć w kolejnych Wieczernikach Modlitwy. Przypominamy, że nastepne nasze spotkanie już w sobotę 12 stycznia w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Początek Wieczernika o godz. 10:30. Ks. Tadeusz.

 

 Zaproszenie na dni skupienia do Różanegostoku  :: 8 stycznia 2008

W piątek 11 stycznia o godz. 18:00 rozpoczniemy kolejne spotkanie formacyjne dla uczestników Wieczerników Modlitwy, tym razem w domu pielgrzyma przy Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. W programie: Masza św., katechezy i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Osoby zainteresowane tym spotkaniem prosimy o zgłaszanie się do ks. Kustosza w Różanymstoku, kontakt na: www.rozanystok.pl. Przyjeżdżającym zapewniamy nocleg. Podobne spotkania organizowane będą każdego miesiąca, a rozpoczynać się będą wieczorem w przeddzień Wieczernika. Szczególnie zapraszamy osoby uczestniczące w Wieczernikach Różanostockich.

 

 Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą :: 5 stycznia 2008

W sobotę, 5 stycznia od godz. 11:00 do 16:00 trwaliśmy zgromadzeni na modlitwie w kolejnym Wieczerniku Czerwińskim. Tworzyli go pielgrzymi, którzy reprezentowali wiele miejscowości naszej Ojczyzny od Olsztyna do Kielc i od Lublina do Zielonej Góry. W wypełnionej Bazylice Matki Bożej Pocieszenia prosiliśmy Boga o Jego obfitość łaski i błogosławieństwo dla wszystkich uczestników i ich rodzin oraz całego Kościoła i świata. Dziękujemy wszystkim wiernym za przybycie, mimo mrozu, do Czerwińska i wspólną modlitwę, dziękujemy kapłanom spowiednikom, a także zespołowi "Echo Maryi" z Łomianek za animację muzyczną, którą podejmują już czwarty rok na tutejszych spotkaniach Wspólnoty Wieczernika. Jednocześnie informujemy, że kolejne nasze spotkanie w Czerwińsku odbędzie się wyjątkowo w ostatnią sobotę stycznia tj. 26.01.2008r. Już dzisiaj na kolejne spotkanie wszystkch zapraszamy.

 

 Kolejne dni skupienia w Czerwińsku :: 4 stycznia 2008

 W miniony piątek grupa licząca ponad 50 osób zgromadziła się na kolejnym spotkaniu formacyjnym w Czerwińsku nad Wisłą. Pierwszy w tym roku kalendarzowym dzień skupienia rozpoczęliśmy Mszą św. w Bazylice MB Pocieszenia. Uczestnicząc w Nabożeństwie Pierwszopiątkowym a następnie odmawiając wspólnie z wiernymi tutejszej Parafii Różaniec wynagradzaliśmy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie grzechy i zniewagi dzisiejszego świata. Po wysłuchaniu konferencji prowadzącego spotkanie kapłana podjęlismy nocne czuwanie, podczas którego adorowaliśmy Dzieciątko Jezus z Maryją i św. Józefem. Naśladując wielką miłość, jaką darzyli Nowonarodzone Dzieciątko Jego ziemscy opiekunowie zapragnęliśmy i my adorować maleńkiego Jezusa wraz z pokornymi pasterzami, klęcząc u wrót ubogiej stajenki. Żywa i bliska zarazem obecność Jezusa Eucharystycznego coraz bardziej mobilizowała nas do modlitwy za wszystkimi, którzy będą na Wieczerniku, aby w pokorze jak pastuszkowie czuwali przy Dzieciątku Jezus w świątyni. Modlitwa trwająca całą noc przepełniła serca uczestników wdzięcznością i miłością do Nowonarodzonego Boga.

 

Orędzie Królowej Pokoju :: 2 stycznia 2008

" Drogie dzieci, z całej siły Mego serca kocham was i daję wam siebie. Jak matka walczy o swoje dziecko, Ja walczę i modlę się o was. Proszę was, otwórzcie się, abyście mogli kochać sercem i dać siebie innym. Im bardziej uczynicie to sercem, tym więcej otrzymacie i tym lepiej zrozumiecie Mego Syna i Jego dar dla was. Oby każdy mógł rozpoznać was przez miłość Mego Syna i poprzez Mnie. Dziękuję wam. "

Nasza Pani pobłogosławiła wszystkie upominki i dewocjonalia. Prosiła o modlitwę i post za naszych pasterzy.

Za - http://www.medjugorje.ws

 

 Audiencja ogólna papieża Benedykta XVI - Boże macierzyństwo Maryi :: 3 stycznia 2008

Ojciec Święty Benedykt XVI na dzisiejszej audiencji przedstawił historię i znaczenie tytułu Świętej Bożej Rodzicielki, jaki Kościół odnosi do Maryi. Tytuł Theotokos - Matka Boga - został zdefiniowany na Soborze Efeskim w 431 r., ale już w III wieku był popularny wśród wiernych. Tytuł ten podkreśla, że Chrystus prawdziwie jest Bogiem i że rzeczywiście narodził się jako człowiek z Maryi. Sobór Chalcedoński w 451 r. potwierdził tę prawdę, określając, że Chrystus jest "prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem (...), narodzonym dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy, Matki Bożej". Podobny zapis znajduje się w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Soboru Watykańskiego II. Równocześnie z rozwojem nauki o roli Maryi w Bożym planie zbawienia coraz bardziej rozszerzał się kult Matki Bożej. Po całym świecie rozsiane są kościoły Jej dedykowane, pośród których pierwszeństwo przyznaje się Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie.

Ojciec Święty zwrócił też uwagę, że okres Bożego Narodzenia pozwala lepiej poczuć bliską relację między tajemnicą Wcielenia i godnością Maryi jako Matki Boga. Tytuł ten wyraża Jej specjalną misję w historii zbawienia i szczególną rolę w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Boże macierzyństwo Maryi jest w rzeczywistości podstawą wszystkich innych tytułów, jakimi Kościół ją wysławia.

Benedykt XVI wyraził życzenie, aby w tym nowym roku zwrócić się do Maryi z ufnością i poprzez Jej obronę i modlitwy umocnić się w miłości do Jezusa i w służbie jego Królestwu.

Zwracając się do Polaków powiedział: "Witam obecnych tu Polaków. Na początku roku do każdego i każdej z was kieruję biblijne życzenie: "Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem". Zanieście to pozdrowienie Waszym najbliższym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!".

Za Radiem Watykańskim

 

 Święta Boża Rodzicielka będzie nas prowadzić drogą miłości:: 1 stycznia 2008

Liturgia dzisiejszej Uroczystości przypomina nam, że powinniśmy słuchać Matki Boga. Ta, która zrodziła Syna Bożego, napełniona jest Mądrością Boga, napełniona Jego Łaską, Miłością. Cokolwiek mówi i czyni, jest wolą samego Boga. Bowiem z Nim jest zjednoczona w sposób doskonały, zatem i wolę Jego zna i pełni w zupełnej doskonałości.

Drodzy Siostry i Bracia! Ufamy, że Święta Boża Rodzicielka będzie nas prowadzić drogą miłości w Nowym Roku. Ona, która już za życia zjednoczona została z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, Ona sama pouczy nas jak żyć w zjednoczeniu z Bogiem. W pierwszym dniu Nowego Roku prosimy Ją, by wzięła pod swoje opiekuńcze, matczyne ramiona nas wszystkich i realizowała pragnienie stania się również naszą Matką. Niech zrodzi nas na nowo dla Chrystusa, dla Ojca, dla Ducha Świętego. Niech nas uformuje, przygotuje do zjednoczenia i do tego poprowadzi. Niech nasze serca Jej oddane w pełni, prawdziwie poznają Miłość i Nią żyją. Niech Ta, która jest pełna Bożej Miłości, będzie Mistrzynią i Nauczycielką na drodze zjednoczenia w Miłości, niech uczy, pokazuje i do tej Miłości prowadzi.

Przyjmijcie teraz błogosławieństwo Świętej Bożej Rodzicielki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ks. Tadeusz.

 

 Błogosławię was, Wspólnoto Wieczerników ! :: 1 stycznia 2008

  Kochani Bracia i Siostry, klęczyliście przed Bogiem. Adorowaliście Boga w noc, która dla większości ludzi jest jedynie zabawą. Cieszę się, że wy ten czas spędzaliście razem z Bogiem. Pragnę podziękować wam za wierność Wieczernikom, wytrwałość i trud podejmowany każdorazowo, by w nich uczestniczyć. Uczestnictwo w tych spotkaniach modlitewnych przemienia serca. Odczuwamy to jako pokój, radość, miłość, uzdrowienie z chorób duszy i ciała. Wiedzcie, że Bóg czyni jeszcze więcej. Poprzez otwarte dla Niego serca, choć małe, biedne, ale otwarte, kochające, dokonuje Wielkiego Dzieła Odrodzenia Kościoła Chrystusowego na ziemi. Dlatego pragnę wam wyrazić wdzięczność, że podejmujecie Boże wezwanie, bowiem realizujecie w ten sposób Boży plan zbawienia świata.

 Kochani! Wchodzimy w Nowy Rok 2008, który dla naszej Wspolnoty będzie rokiem Miłości Trójcy Świętej. Rokiem naszego całkowitego oddania się Bogu Trójjedynemu, naszego jednoczenia się z Nim w Jego Miłości. Miłość jest jedyną Królową, której warto służyć, oddawać cześć, składać hołdy. Zatem chcemy uwierzyć Miłości, zawierzyć się Miłości, przyjąć Miłość, odwzajemnić Miłość!

 Błogosławię was, Kochani, Miłością Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Błogosławię was Miłością Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Ks. Tadeusz.

 

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!