banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 13

Archiwum


Dzikujemy za styczniowe spotkania w Wieczernikach Modlitwy  :: 31-01-2008 r. ::
  Koczcy si miesic stycze by bardzo bogaty w spotkania Wsplnoty, ktre pozwoliy nam wszystkim przeywa czas karnawau w wielkim ubogaceniu Boymi darami, zwaszcza pokoju, ktry przynis na ten wiat Pan Jezus - Ksi Pokoju. Wyraamy wielk wdziczno wszystkim uczestnikom kolejnych spotka, ktrzy mimo rnych przeciwnoci mobilizowali si dla dobra prowadzonego przez nas dziea. Szczeglnie dzikujemy Salezjanom, ktrzy od pocztku towarzysz Wsplnocie Wieczernika na naszej "drodze wieczernikowej". W dniu Zaoyciela licznych dzie salezjaskich - w. Jana Bosko, obiecujemy caej Rodzinie Salezjaskiej nasz modlitw i yczymy wielu ask Boych oraz wstawiennictwa Maryi Wspomoycielki w ich pracy wychowawczej na rzecz dzieci i modziey. Wyrazy naszej wdzicznoci kierujemy rwnie w stron osb posugujcych na naszych spotkaniach. Dzikujemy zespoom instrumentalno-wokalnym "Echo Maryi" z omianek i "Adoramus" z Tczewa za regularn posug muzyczn. Niech Wam wszystkim Bg bogosawi.
W gronie Dwunastu  :: 21-01-2008 r. ::
  Na ostatnich dniach skupienia w Gietrzwadzie uczestnicy przyjli za Patronw w naszym wsplnym dziele ewangelizacyjno-modlitewnym grono Dwunastu Apostow. Kady z nas obierajc jednego z bliskich uczniw Chrystusa pokada ufno w szczegln pomoc Patrona na podjtej drodze ycia duchowego. Wierzymy, e nasze naladowanie pierwszych chrzecijan, ktrzy stanowili grono bliskie naszemu Zbawicielowi bdzie pene entuzjazmu w duchowym zjednoczeniu z bohaterami Dziejw Apostolskich. Sprzyja ku temu nowy rok liturgiczny, ktry przeywamy pod hasem "Bdmy uczniami Chrystusa". Zapraszamy wszystkich uczestnikw drogi wieczernikowej do tworzenia tego coraz liczniejszego grona bohaterw wydarze opisanych przez w. ukasza. Zapraszajmy nieustannie jednego z Dwunastu na szczeglnego Przewodnika. Niech duchowa blisko i wstawiennictwo wspomnianych witych pomoe nam wrci do korzeni i w mocy Ducha witego podejmowa dzieo nowej ewangelizacji. Przypominamy o lekturze Dziejw Apostolskich i wsplnym ubogacaniu si zawartymi tam wiadectwami. Zapraszamy na stron   "Sowo na dzi".
 
Wieczernik w Gietrzwadzie  :: 20-01-2008 r. ::
  Dzikujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika Gietrzwadzkiego za kolejne, pene ducha spotkanie modlitewne, ktre podjlimy po raz kolejny w Sanktuarium Maryjnym. Tematem naszych rozwaa i podjt intencj modlitwy by Boy pokj, ktrym Bg przez wstawiennictwo NMP Pani Gietrzwadzkiej wszystkich umacnia. Podczas wsplnej Adoracji Najwitszego Sakramentu uwielbialimy Nowonarodzone Dzieci Jezus i prosilimy przychodzcego na ziemi Ksicia Pokoju o bogosawiestwo dla nas, naszych rodzin i caej Ojczyzny. Uroczysta Eucharystia pozwolia nam dowiadczy prawdziwej jednoci przy Stole Paskim, z ktrego czerpalimy obfito Mioci. Modlitwa w Godzinie Miosierdzia jeszcze bardziej skierowaa nasze serca na Ukrzyowanego za nasze grzechy naszego Zbawiciela. Upraszajc Jezusa wiszcego na Krzyu Jego zdrojw miosierdzia stalimy si jeszcze bardziej umocnieni w prawdziwej wierze i ufnoci w Bo mio i Jego prawdziwy pokj. Wyraamy nasz wdziczno Gospodarzom - ksiom kanonikom za przyjcie nas w tej piknej warmiskiej wityni oraz za ich posug na rzecz Wsplnoty. Nasze pene wdzicznoci sowa kierujemy take do zespou ADORAMUS z Tczewa, ktry podj po raz kolejny posug muzyczn na Wieczerniku. Kolejne nasze spotkanie w Sanktuarium Gietrzwadzkim za miesic, tj. 16 lutego br. Zapraszamy.
 Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik do Gietrzwadu  :: 17 stycznia 2008

W dniach 18 - 19 stycznia br. organizujemy kolejne nasze spotkania w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie k/Olsztyna. W pitek wieczorem rozpoczniemy kolejne skupienie formacyjne, podczas ktrego zagbimy si w wydarzenia wsplnoty chrzecijan opisanych w Dziejach Apostolskich, do czego zobowizalismy si u progu Nowego Roku 2008. Wsplna Eucharystia, Adoracja Najwitszego Sakramentu i refleksja nad Sowem Boym pozwoli nam dowiadczy duchowego bogactwa, jakie przenikao Pierwotny Koci. W sobot natomiast od godziny 10:00 rozpoczniemy kolejne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy. W programie naboestwa: Adoracja Najwitszego Sakramentu, Modlitwa Racowa, Msza w. (godz. 12:00), Adoracja Krzya (od 14:00) i Koronka do Boego MIosierdzia. Na zakoczenie Wieczernika kapani udziel uczestnikom indywidualnego bogosawiestwa. Do uczestnictwa w tych spotkaniach wszystkich zapraszamy.

 Poznajemy dzieje pierwszych chrzecijan  :: 14 stycznia 2008

W nowym roku kalendarzowym nasza wsplnota postanowia zgbia ducha chrzecijan opisanych w Dziejach Apostolskich. Zrodzio si pragnienie upodobnienia naszej drogi wiary z bohaterami tej Ksigi ukazujcej wydarzenia zwizane z pierwsz Pidziesitnic i pierwsz ewangelizacj. Rozwaajc Sowo Boe spisane przez w. ukasza Ewangelist pragniemy doczy do grona bohaterw tak wanych i aktualnych wci w Kociele wydarze biblijnych. Czynimy to przede wszystkim w odniesieniu do nauczania papiea Jana Pawa II, ktry wprowadzajc nas w nowe tysiclecie chrzecijastwa niejednokrotnie zachca do odnowy ycia chrzecijaskiego idc ladami tych, ktrzy tworzyli Pierwotny Koci. Ku temu naszemu wsplnemu pragnieniu suy nowa podstrona "Sowo na dzi", na ktrej kadego dnia znajdziemy fragment Dziejw Apostolskich i krtki komentarz zachcajcy do rozwaania Sowa Boego. Zapraszamy wszystkich odwiedzajcych nasz stron wsplnoty do wsplnego poznawania ycia chrzecijan wskazanych nam przez Papiea Polaka jako wzr do naladowania. >>

 

 Wieczernik Ranostocki  :: 12 stycznia 2008

Podczas kolejnego spotkania w Wieczerniku Ranostockim towarzyszya nam przepikna sceneria Boonarodzeniowa, ktr ubogacona zostaa Bazylika Ofiarowania NMP. W tym koldowym klimacie zgromadzio si wielu pielgrzymw, ktrzy oddawali chwa Nowonarodzonemu Dzicitku Jezus, naladujc wiar i ufno Trzech Mdrcw ze Wschodu, ktrzy patronowali wsplnej modlitwie. Naszymi darami zoonymi u stp Dziecitka i Jego Przeczystej Rodzicielki byy szczerze ofiarowane serca, ktre coraz bardziej dowiadczaj jednoci poprzez mio do Boga i Jego Matki. Wszystkim towarzyszyo szczeglne bogosawiestwo miosierdzia, ktre przyjlimy od przychodzcego do nas Zbawiciela hojnego we wszelkie aski. Dziekujemy Gospodarzom miejsca - Salezjanom oraz licznie przybyym wiernym za dar Wsplnoty Zjednoczonych Serc, w ktrej moglismy dowiadczy po raz kolejny obecnoci i dziaania Ducha Mioci.

 

 Abymy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu witym! :: 10 stycznia 2008

Nie mdroci oczekuje od nas Bg, bo On jest Mdroci. Nie wiedzy i obeznania w nauce teologicznej, bo jest Bogiem. Bg oczekuje od nas mioci. Tego pragnie od swoich stworze. Mioci! Jedyn myl kadego z nas powinno by jak najwiksze umiowanie Boga. Powinnimy nieustannie jednoczy si z Jezusem i miowa Go. To, czym obdarza nas Bg, jest wielkim darem Stwrcy zarwno dla kadego z nas, jak i dla Wsplnoty i Kocioa. Bg wiedzc jak sab mamy natur daje nam ludzi, ktrzy maj by duszami siostrzanymi i bratnimi. Z tymi ludmi chce poczy nas silnymi wizami. Chce nas zjednoczy do tego stopnia, abymy razem stanowili jednego ducha zatopionego w Duchu witym. Kady z nas wnosi co do tego zjednoczenia. Kady naznaczony jest swoistym charyzmatem, ktry jest niezmiernie potrzebny dla rozwoju Dziea, dla penienia swego powoania w nim. Bg czc nas, skada w kadym czowieku niezbdne dla wszystkich dary i aski. Przez kolejne spotkania formacyjne i Wieczerniki Modlitwy moemy dowiadcza coraz wikszego zjednoczenia naszych dusz. Dokonuje tego (zjednoczenia) Duch wity - Duch Mioci. A wic do Niego szczeglnie si modlimy i Go przyzywamy. Ale to nie wszystko. Matk tego Dziea jest Maryja - Niepokalana Dziewica. Jej zawierzamy si nieustajco. Odnawiamy akt zawierzenia si Jej, oddania poprzez Jej Serce, Sercu Jezusa. To wane! Koci zna i czsto rozwaa znaczenie Matki Boej i Jej rol w zesaniu Ducha witego i Jego dziaaniu w Kociele witym. Czsto rozwaany jest zwizek Przeczystej Dziewicy z Duchem witym. Tam, gdzie Duch wity, tam i Maryja. Zatem nie zapominamy o Matce Najwitszej, tej niezwykej witej, Przeczystej Oblubienicy Ducha Mioci Ojca do Syna i Syna do Ojca. Ks. Tadeusz.

 

 Bg potrzebuje nas, by realizowa pochd triumfalny Mioci! :: 10 stycznia 2008

Kochani, moc nasza tkwi we wzajemnej modlitwie. Moc tkwi w ofiarach zoonych Bogu. Kad najdrobniejsz rzecz moemy zoy Mu w ofierze. Kade spojrzenie na Krzy, kady akt mioci wypowiedziany mimo zniechcenia, kade ze samopoczucie, kady najmniejszy bl, najmniejszy wysiek, malekie cierpienie, krzywe spojrzenie bliskiej osoby, ton gosu, ktry nas dotkn, sowa, ktre zabolay, oskarenia, ktre zraniy. Przez cay dzie uzbiera moemy tyle ofiar, e w cigu jednego dnia wszystkie ofiary szczere zoone dokona mog natychmiastowego Triumfu Boej Mioci! Dysponujemy tak moc! Mamy dan tak si, a zbyt mao wykorzystujemy j! Si jest cierpienie! Si jest mio! Si jest wzajemna modlitwa! Korzystajmy z mocy, ktr da nam Bg. Mdlmy si za Dzieo! Mdlmy za prowadzcych. Ofiarowujmy w ich intencjach drobne, codzienne sprawy! Potrzeba naszego wzajemnego zjednoczenia w modlitwie, mioci, ofiarowaniu wzajemnym. Bg, ktry jest Mioci daje nam swego Ducha, aby nas prowadzi. W czasie minionych wit w sercach naszych narodzio si Dzieci Jezus. Ono zlewa na nas swoje bogosawiestwo miosierdzia. Matka Najwitsza jest wraz z Nim w kadym z nas. Niebo schyla si do nas nieustannie. Bg potrzebuje nas, by realizowa pochd triumfalny Mioci. Potrzebuje nas, aby aska jeszcze obficiej rozlaa si po wszystkich sercach, aby zalaa cay wiat. Bg potrzebuje nas, aby mg dokoczy swego Dziea Odnowy Kocioa witego. Aby zatriumfowaa Mio. Aby nastao Krlestwo Mioci. Jednoczmy si zatem na modlitwie. Mobilizujmy si i postarajmy uczestniczy w kolejnych Wieczernikach Modlitwy. Przypominamy, e nastepne nasze spotkanie ju w sobot 12 stycznia w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku. Pocztek Wieczernika o godz. 10:30. Ks. Tadeusz.

 

 Zaproszenie na dni skupienia do Ranegostoku  :: 8 stycznia 2008

W pitek 11 stycznia o godz. 18:00 rozpoczniemy kolejne spotkanie formacyjne dla uczestnikw Wieczernikw Modlitwy, tym razem w domu pielgrzyma przy Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku. W programie: Masza w., katechezy i Adoracja Najwitszego Sakramentu. Osoby zainteresowane tym spotkaniem prosimy o zgaszanie si do ks. Kustosza w Ranymstoku, kontakt na: www.rozanystok.pl. Przyjedajcym zapewniamy nocleg. Podobne spotkania organizowane bd kadego miesica, a rozpoczyna si bd wieczorem w przeddzie Wieczernika. Szczeglnie zapraszamy osoby uczestniczce w Wieczernikach Ranostockich.

 

 Wieczernik Modlitwy w Czerwisku nad Wis :: 5 stycznia 2008

W sobot, 5 stycznia od godz. 11:00 do 16:00 trwalimy zgromadzeni na modlitwie w kolejnym Wieczerniku Czerwiskim. Tworzyli go pielgrzymi, ktrzy reprezentowali wiele miejscowoci naszej Ojczyzny od Olsztyna do Kielc i od Lublina do Zielonej Gry. W wypenionej Bazylice Matki Boej Pocieszenia prosilimy Boga o Jego obfito aski i bogosawiestwo dla wszystkich uczestnikw i ich rodzin oraz caego Kocioa i wiata. Dzikujemy wszystkim wiernym za przybycie, mimo mrozu, do Czerwiska i wspln modlitw, dzikujemy kapanom spowiednikom, a take zespoowi "Echo Maryi" z omianek za animacj muzyczn, ktr podejmuj ju czwarty rok na tutejszych spotkaniach Wsplnoty Wieczernika. Jednoczenie informujemy, e kolejne nasze spotkanie w Czerwisku odbdzie si wyjtkowo w ostatni sobot stycznia tj. 26.01.2008r. Ju dzisiaj na kolejne spotkanie wszystkch zapraszamy.

 

 Kolejne dni skupienia w Czerwisku :: 4 stycznia 2008

 W miniony pitek grupa liczca ponad 50 osb zgromadzia si na kolejnym spotkaniu formacyjnym w Czerwisku nad Wis. Pierwszy w tym roku kalendarzowym dzie skupienia rozpoczlimy Msz w. w Bazylice MB Pocieszenia. Uczestniczc w Naboestwie Pierwszopitkowym a nastpnie odmawiajc wsplnie z wiernymi tutejszej Parafii Raniec wynagradzalimy Najwitszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie grzechy i zniewagi dzisiejszego wiata. Po wysuchaniu konferencji prowadzcego spotkanie kapana podjlismy nocne czuwanie, podczas ktrego adorowalimy Dziecitko Jezus z Maryj i w. Jzefem. Naladujc wielk mio, jak darzyli Nowonarodzone Dziecitko Jego ziemscy opiekunowie zapragnlimy i my adorowa malekiego Jezusa wraz z pokornymi pasterzami, klczc u wrt ubogiej stajenki. ywa i bliska zarazem obecno Jezusa Eucharystycznego coraz bardziej mobilizowaa nas do modlitwy za wszystkimi, ktrzy bd na Wieczerniku, aby w pokorze jak pastuszkowie czuwali przy Dziecitku Jezus w wityni. Modlitwa trwajca ca noc przepenia serca uczestnikw wdzicznoci i mioci do Nowonarodzonego Boga.

 

Ordzie Krlowej Pokoju :: 2 stycznia 2008

" Drogie dzieci, z caej siy Mego serca kocham was i daj wam siebie. Jak matka walczy o swoje dziecko, Ja walcz i modl si o was. Prosz was, otwrzcie si, abycie mogli kocha sercem i da siebie innym. Im bardziej uczynicie to sercem, tym wicej otrzymacie i tym lepiej zrozumiecie Mego Syna i Jego dar dla was. Oby kady mg rozpozna was przez mio Mego Syna i poprzez Mnie. Dzikuj wam. "

Nasza Pani pobogosawia wszystkie upominki i dewocjonalia. Prosia o modlitw i post za naszych pasterzy.

Za - http://www.medjugorje.ws

 

 Audiencja oglna papiea Benedykta XVI - Boe macierzystwo Maryi :: 3 stycznia 2008

Ojciec wity Benedykt XVI na dzisiejszej audiencji przedstawi histori i znaczenie tytuu witej Boej Rodzicielki, jaki Koci odnosi do Maryi. Tytu Theotokos - Matka Boga - zosta zdefiniowany na Soborze Efeskim w 431 r., ale ju w III wieku by popularny wrd wiernych. Tytu ten podkrela, e Chrystus prawdziwie jest Bogiem i e rzeczywicie narodzi si jako czowiek z Maryi. Sobr Chalcedoski w 451 r. potwierdzi t prawd, okrelajc, e Chrystus jest "prawdziwym Bogiem i prawdziwym czowiekiem (...), narodzonym dla nas i dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy, Matki Boej". Podobny zapis znajduje si w Konstytucji Dogmatycznej o Kociele Soboru Watykaskiego II. Rwnoczenie z rozwojem nauki o roli Maryi w Boym planie zbawienia coraz bardziej rozszerza si kult Matki Boej. Po caym wiecie rozsiane s kocioy Jej dedykowane, pord ktrych pierwszestwo przyznaje si Bazylice Matki Boej Wikszej w Rzymie.

Ojciec wity zwrci te uwag, e okres Boego Narodzenia pozwala lepiej poczu blisk relacj midzy tajemnic Wcielenia i godnoci Maryi jako Matki Boga. Tytu ten wyraa Jej specjaln misj w historii zbawienia i szczegln rol w tajemnicy Chrystusa i Kocioa. Boe macierzystwo Maryi jest w rzeczywistoci podstaw wszystkich innych tytuw, jakimi Koci j wysawia.

Benedykt XVI wyrazi yczenie, aby w tym nowym roku zwrci si do Maryi z ufnoci i poprzez Jej obron i modlitwy umocni si w mioci do Jezusa i w subie jego Krlestwu.

Zwracajc si do Polakw powiedzia: "Witam obecnych tu Polakw. Na pocztku roku do kadego i kadej z was kieruj biblijne yczenie: "Niech ci Pan bogosawi i strzee. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tob, niech ci obdarzy sw ask. Niech zwrci ku tobie oblicze swoje i niech ci obdarzy pokojem". Zaniecie to pozdrowienie Waszym najbliszym. Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus!".

Za Radiem Watykaskim

 

 wita Boa Rodzicielka bdzie nas prowadzi drog mioci:: 1 stycznia 2008

Liturgia dzisiejszej Uroczystoci przypomina nam, e powinnimy sucha Matki Boga. Ta, ktra zrodzia Syna Boego, napeniona jest Mdroci Boga, napeniona Jego ask, Mioci. Cokolwiek mwi i czyni, jest wol samego Boga. Bowiem z Nim jest zjednoczona w sposb doskonay, zatem i wol Jego zna i peni w zupenej doskonaoci.

Drodzy Siostry i Bracia! Ufamy, e wita Boa Rodzicielka bdzie nas prowadzi drog mioci w Nowym Roku. Ona, ktra ju za ycia zjednoczona zostaa z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem witym, Ona sama pouczy nas jak y w zjednoczeniu z Bogiem. W pierwszym dniu Nowego Roku prosimy J, by wzia pod swoje opiekucze, matczyne ramiona nas wszystkich i realizowaa pragnienie stania si rwnie nasz Matk. Niech zrodzi nas na nowo dla Chrystusa, dla Ojca, dla Ducha witego. Niech nas uformuje, przygotuje do zjednoczenia i do tego poprowadzi. Niech nasze serca Jej oddane w peni, prawdziwie poznaj Mio i Ni yj. Niech Ta, ktra jest pena Boej Mioci, bdzie Mistrzyni i Nauczycielk na drodze zjednoczenia w Mioci, niech uczy, pokazuje i do tej Mioci prowadzi.

Przyjmijcie teraz bogosawiestwo witej Boej Rodzicielki. W imi Ojca i Syna i Ducha witego. Amen. Ks. Tadeusz.

 

 Bogosawi was, Wsplnoto Wieczernikw ! :: 1 stycznia 2008

  Kochani Bracia i Siostry, klczylicie przed Bogiem. Adorowalicie Boga w noc, ktra dla wikszoci ludzi jest jedynie zabaw. Ciesz si, e wy ten czas spdzalicie razem z Bogiem. Pragn podzikowa wam za wierno Wieczernikom, wytrwao i trud podejmowany kadorazowo, by w nich uczestniczy. Uczestnictwo w tych spotkaniach modlitewnych przemienia serca. Odczuwamy to jako pokj, rado, mio, uzdrowienie z chorb duszy i ciaa. Wiedzcie, e Bg czyni jeszcze wicej. Poprzez otwarte dla Niego serca, cho mae, biedne, ale otwarte, kochajce, dokonuje Wielkiego Dziea Odrodzenia Kocioa Chrystusowego na ziemi. Dlatego pragn wam wyrazi wdziczno, e podejmujecie Boe wezwanie, bowiem realizujecie w ten sposb Boy plan zbawienia wiata.

 Kochani! Wchodzimy w Nowy Rok 2008, ktry dla naszej Wspolnoty bdzie rokiem Mioci Trjcy witej. Rokiem naszego cakowitego oddania si Bogu Trjjedynemu, naszego jednoczenia si z Nim w Jego Mioci. Mio jest jedyn Krlow, ktrej warto suy, oddawa cze, skada hody. Zatem chcemy uwierzy Mioci, zawierzy si Mioci, przyj Mio, odwzajemni Mio!

 Bogosawi was, Kochani, Mioci Boga w Trjcy witej Jedynego. Bogosawi was Mioci Ojca, Syna i Ducha witego. Amen. Ks. Tadeusz.

 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!