banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Zaproszenie do korzeni dziea salezjaskiego  :: 29-02-2008 r. ::

  Jednym z najbardziej zwracajcych uwag witym, z ktrym spotkamy si na naszym pielgrzymim szlaku jest w. Dominik Savio. Odwiedzimy Turyn, gdzie ten mody wity spdzi swoje ostatnie trzy lata ycia. Tam rwnie otrzyma wiele ask, ktre pozwoliy mu w modzieczym wieku sta si narzdziem w rku Boga i Niepokalanej dla pocignicia wielu dusz ku dobru. Dostrzemy zatem potrzeb przyjcia kolejnego zaproszenia do miejsca, gdzie w. Dominik doznawa bogosawionej opieki ojcowskiej wielkiego witego jego wychowawcy - Jana Bosko. Odwiedzajc Turyn oraz inne miejsca, z ktrymi w. Dominik i Ksidz Bosko byli zwizani, bdziemy mogli odkrywa duchowe rda, z ktrych czerpali ogromne aski Boe i opiek Maryi Wspomoycielki, oraz gdzie tyle mioci wylewao si na biednych chopcw. Nie zapominajmy zatem o dzieciach i modziey naszych rodzin i rodowisk. Zabierzmy w sercu ich wszystkich, aby w. Dominik wraz z Ksidzem Bosko przyjli wszystkie te dusze i pocignli je ku Bogu. W Turynie poprosimy o bogosawiestwo dla nich i o potrzebne nam wszystkim aski.
 
Zapraszamy na kolejne Wieczerniki   :: 28-02-2008 r. ::

  Tolkmicko i Czerwisk to kolejne stacje na naszej drodze wieczernikowej w tym szczeglnym okresie Wielkiego Postu. Spotkanie w Tolkmicku odbdzie si w dniu dzisiejszym w godzinach popoudniowych - Modlitwa Racowa o godz. 17:00, Msza w. o godz. 18:00, Adoracja Najwitszego Sakramentu do godz. 21:00. W Czerwisku dni skupienia ju jutro od godz. 17:00. W sobot od godz. 11:00 Wieczernik Modlitwy: Adoracja Najwitszego, Raniec, Msza w. (12:00), Modlitwa pod Krzyem (14:30), Bogosawiestwo. Zapraszamy wszystkich uczestnikw naszych modlitewnych spotka do jednoci na modlitwie, bymy trwajc jednomylnie z Maryj i w duchowej cznoci z Apostoami Jezusa i Jego uczniami mogli wyprosi jak najwicej ask w bezporednim przygotowaniu do zbliajcych si przey zwizanych z Triduum Paschalnym i witami Wielkanocnymi. W nastpn sobot, tj. 8 marca zapraszamy na kolejne spotkanie w Wieczerniku Ranostockim, a za dwa tygodnie w Gietrzwadzie. Starajmy si rozplanowa te dni tak, by wczy si w tak wan dla nas wszystkich wspln modlitw.
 
Zaproszenie do San Giovanni Rotondo  :: 27-02-2008 r. ::

  Podczas zbliajcej si pielgrzymki do Woch odwiedzimy miejsce urodzin i miejsca, gdzie spdzi swoje lata kapaskie w. o. Pio. Zobaczy bdziemy mogli miejsce szczeglne - to miejsce na chrze, gdzie podczas modlitwy przyszed do o. Pio Jezus, aby obdarzy go darem stygmatw. Warto duchow stanowi te obraz Matki Boej askawej - ukochanej Matki o. Pio, mioci jego ycia. Odwiedzajc San Giovanni Rotondo  bdziemy mogli nabra przekonania, i prawdziw wartoci dla czowieka jest mio, umiowanie do koca, mio z ktrej wypywa cae ycie i postawa czowieka. O. Pio to wity, ktry mocno umiowa, i y zgodnie z t mioci, sercem wyczuwa kolejne kroki, ktre podejmowa, bo mio dyktowaa mu to, co ma w yciu czyni i jak. To z mioci wypywaa jego modlitwa i jej gbia. Z mioci wypywao to pragnienie modlitwy, a potem pragnienie trwania w niej. Odwiedzenie tych miejsc uczy nas bdzie oddania Bogu cakowicie wszystkiego, co dotychczas byo wane dla nas, aby cakowicie si zatraci w mioci. Czujmy si zaproszeni przez w.. o. Pio do San Giovanni Rotondo na spotkanie z mioci. Na spotkanie z jednym z widocznych znakw tej mioci - Domem Ulgi w Cierpieniu. Czujmy si zaproszeni na Drog Krzyow i do miejsca, gdzie kady z nas bdzie mg nabra nowego ducha modlitwy, zachysn si mioci i odpowiedzie na ni caym sercem. Uwierzmy, e o. Pio nas tam oczekuje, bo bardzo pragn i nadal pragnie, by na caym wiecie zatriumfowaa Mio dwch Serc. Serc tak mu drogich. Jezus by zawsze Oblubiecem jego duszy. Dla Maryi za mia prawdziwie synowskie uczucie czci i mioci. Mdlmy si w tym bezporednim przygotowaniu do pielgrzymki o bogosawiestwo w. o. Pio. Niech Jezus wraz z Maryj Niepokalan przez jego wstawiennictwo opiekuj si nami i przygotuj nasze serca na spotkanie mioci w San Giovanni Rotondo. Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony San Giovanni Rotondo.
 
Duchowe zaproszenie na pielgrzymk do Woch  :: 26-02-2008 r. ::

  Ju za miesic rozpoczniemy pielgrzymk do Woch. Ten zbliajcy si wyjazd bdzie midzy innymi okazj powrotu do korzeni, powrotu do wielkiej mioci, wielkiej wiary, wielkiej nadziei i wielkiej ofiary. Ta pielgrzymka bdzie wic czasem odnalezienia duchowych podwalin pod rozwj naszego wsplnego dziea, czasem umocnienia oraz utwierdzenia w powoaniu i udzielenia zapau do jego realizacji. Myl, e tak przeywajc t pielgrzymk, w ubogaceniu Duchem samego Boga, bdziemy odwaniej stawia kolejne kroki suce rozwojowi naszej Wsplnoty, a pomoc bdzie powierzanie si witym i wypraszanie ich wsparcia dla tej witej sprawy. Pamitajmy jednak, e we wszystkich duchowych spotkaniach ze witymi przewija si bdzie rzecz najwaniejsza, ktra stanowi klucz do wszelkich powoa, ktra jest spoin ich wszystkich, cech charakterystyczn i domen samego Boga, mianowicie - mio. To po ni tam jedziemy, aby jej jeszcze bardziej dowiadczy, w niej wzrasta i j zawie do domw, by oglnokocielne Dzieo Mioci Boej mogo rozwin w peni swe skrzyda. Wierz, e wici ordownicy bd si za nas modli. Wicej w dziale Rozwaania. Zobacz te oficjaln stron   Salezjanw w Turynie.
 
Pielgrzymka Wsplnoty do Woch (27 marca - 6 kwietnia)  :: 25-02-2008 r. ::

  Gwnym celem naszej najbliszej pielgrzymki do Woch jest uczestnictwo w uroczystociach zwizanych z 50 rocznic przeniesienia relikwii s Boej M. Konsolaty Betrone z cmentarza do klasztoru w Moncalieri (kolo Turynu). W uroczystociach wemie udzia Episkopat Woch (biskupi z tego kraju), uroczystociom przewodniczy bdzie przewodniczcy Episkopatu Woch. Spodziewani s liczni wierni, zwizani z Malek Drog Mioci, ktr w caym swoim yciu realizowaa bliska nam duchem Siostra Konsolata. Pragniemy naszym licznym udziaem w tych uroczystociach da wiadectwo, e Polska przyja dar Malekiej Drogi, a tym samym dar Ordzia Mioci Serca Jezusa do wiata. Do tej pielgrzymki trzeba zatem nam si przygotowa, bo dotyczy ona pewnego rodzaju reprezentowania naszego Kraju w tym wanym Boym Dziele. Nie moe nic tu by potraktowane "przy okazji" ale jako wiadomy cel tej wanie pielgrzymki. Mdlmy si wszyscy o to, co potrzebne nam jest do owocnego przeywania tego czasu.
Program Uroczystoci w Moncalieri:
29.03.2008 r. - sobota
godz 20.00 rozpoczyna si modlitewne czuwanie
30.03.2008 r. - Niedziela MIosierdzia:
godz.10.00 - Msza w. a po niej Adoracja eucharystyczna
godz.15.00 - Koronka do Miosierdzia Boego
godz.15.30 - uroczysta Msza w. z udziaem licznych wiernych
UWAGA! Mamy jeszcze wolne miejsca na ten wyjazd. Gdyby kto z osb odwiedzajcych nasz stron by zainteresowany uczestnictwem we wspomnianych uroczystociach (pozna Ordzie Mioci i wszed na Malek Drog), moe z naszej propozycji skorzysta. Kontakt tel. (089) 523 79 96.

 
Dzikujemy za Wieczernik Wielkopostny w Stocznie  :: 24-02-2008 r. ::

  Spotkanie w Stocznie, w tamtejszym kociele Chrystusa Krla, byo wyrazem wielkiego pragnienia Polakw trwania na modlitwie w intencjach bliskich kademu sercu naszego narodu. Wsplny Raniec, uroczysta Eucharystia i Adoracja Najwitszego Sakramentu wprowadzay w rzeczywisto Kocioa yjcego wielkim entuzjazmem w oczekiwaniu na bliskie zwycistwo i triumf Jezusa Chrystusa, ktry urzeczywistni si w tajemnicy Jego Zmartwychwstania. Przypadajce w tym dniu wito Katedry w. Piotra i czste przywoywanie sugi Boego Jana Pawa II uczynio rozmodlon wsplnot jeszcze bardziej gotow wkroczy na drogi odnowy ycia chrzecijaskiego, co jest gwnym przesaniem obecnego okresu liturgicznego. Dzikujemy kapanom, zespoowi muzycznemu, subie liturgicznej, a zwaszcza licznie przybyym pielgrzymom za wsplne budowanie Kocioa penego mioci do Boga i Ojczyzny. Nastpne spotkanie w tym zapomnianym zaktku Polski w pitek przed Niedziel Miosierdzia, tj. 28 marca br. Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zdj.
 
Bdcie miosierni, jak Ojciec wasz jest miosierny.  :: 24-02-2008 r. ::

  Konferencja Wielkopostna. (...) Chciabym, abymy podczas przeywanych dni Wielkiego Postu powzili wane postanowienie - postanowienie miowania i okazywania mioci i miosierdzia tym, do ktrych zbytniej sympatii nie czujemy. Starajmy si, zgodnie z tym postanowieniem, podchodzi do takiej osoby i z wielk mioci z ni rozmawia. Czsto, przy kadej okazji z tak osob, cho przez chwil starajmy si przebywa przekazujc mio, a prawdziwie w swym sercu t mio poczujemy, gdy wtedy pozwalamy zagoci jej w nas. Niech nasza Wsplnota stanie si prawdziwie Wsplnot serc i dusz – to niech bdzie pragnieniem kadego z nas. Nie pozwalajmy, by pord nas pielgnowane byy niechci, niedomwienia, podejrzliwoci i obmowy. Mdlmy si za siebie nawzajem. Szczeglnie gorco mdlmy si za osoby, do ktrych tej bliskoci i sympatii nie odczuwamy. Tych Braci i Siostry starajmy si obj arliw modlitw, ufajc, e sam Bg bdzie przemienia wtedy nasze serca. Niech Wielki Post stanie si dla nas czasem odkrywania pikna w tych duszach i dowiadczania wzajemnej mioci. Lecz pamitajmy, by ze strony kadego z nas wychodzi ten trud przeamania wasnego „ja”, mioci wasnej. Kiedy mio bdzie midzy nami, wtedy silniejsi ju moc tej mioci bdziemy mogli wyj z ni na zewntrz. Ale dopki w sercu jest choby odrobina niechci - pozostaje sabo, a Wsplnota osabiona jest t saboci. (...) Wicej w dziale: Rozwaania.
 
Zapraszamy na kolejny Wieczernik do Stoczna  :: 20-02-2008 r. ::

  Maa parafia Chrystusa Krla koo Spopola to kolejna stacja wielkopostnego spotkania modlitewnego na naszej drodze wieczernikowej. Obecno wizerunku Jezusa z berem w rku jako Wadcy nad wadcami i Pana nad panami sprzyja w rozbudzeniu pragnie i tsknot za rzeczywistym Krlestwem mioci, pokoju, sprawiedliwoci i prawdy, ktre urzeczywistnia si w Krzyu i Zmartwychwstaniu naszego Zbawiciela. Zapraszamy wszystkich wiernych fizycznie lub duchowo do Stoczna ju w najbliszy pitek 22 lutego br. Pocztek Wieczernika o godz. 17:00. Wczeniej o godz. 16:30 odprawione zostanie parafialne naboestwo Drogi Krzyowej. Nasze spotkanie zakoczy si Apelem Jasnogrskim o godz. 21:00.
 
Wielkopostny Wieczernik w Gietrzwadzie  :: 19-02-2008 r. ::

  To ju 24 raz spotkalimy si na modlitwie w ramach Gietrzwadzkich Wieczernikw Modlitwy. Towarzyszya nam szczeglna obecno Matki Boej Gietrzwadzkiej zapraszajcej nas do modlitwy racowej, a take do trwania w Adoracji razem z Ni u stp Jej Syna wiszcego na Krzyu. Jednoczenie si wszystkich uczestnikw z cierpicymi Sercami Jezusa i Maryi uwiadamiao nam potrzeb gbszej refleksji nad Tajemnic Zbawienia. Prosilimy Boga klczc z Maryj pod Krzyem Jezusa Ukrzyowanego o jak najlepsze przygotowanie Wsplnoty, nas i naszych rodzin do owocnego przeywania Wielkiego Tygodnia i wit Wielkanocnych. Towarzyszyli nam duchowo Apostoowie Jezusa Chrystusa, ktrych zapraszalimi do wsplnej modlitwy pod Krzyem. Wpatrujc si w cud Przemienienia Paskiego na Grze Tabor upraszalimy ask, ktre towarzyszyy witym; Piotrowi, Jakubowi i Janowi. W podjtej Pieni Mioci dowiadczalimy Obecnoci w myl wypowiedzianych przez Jezusa sw: Gdzie dwaj albo trzej gromadz si w imi moje, tam jestem pord nich. Dzikujemy wszystkim za tworzenie spotkania, kapanom za posug w konfesjonale, wiernym za rozmodlenie, zespoowi Adoramus za posug muzyczn.
 
Pielgrzymowalimy do do Kalisza i Lichenia  :: 19-02-2008 r. ::

  W dniach 11-12 lutego nasza Wsplnota uczestniczya w autokarowej pielgrzymce do znanych miejsc pielgrzymkowych, a mianowicie do Sanktuarium witego Jzefa w Kaliszu i do Sanktuarium Matki Boej Bolesnej w Licheniu. Intencje, ktre towarzyszyy naszej modlitwie obejmoway nasz Ojczyzn, wszystkich uczestnikw naszego dziea, jego prowadzcych oraz nasze rodziny. W Kaliszu dokonalimy aktu zawierzenia Wsplnoty i naszych rodzin witej Rodzinie upraszajc zwaszcza rodzinom przeywajcym jakiekolwiek trudnoci potrzebne aski. W Licheniu w kaplicy Trjcy Przenajwitszej przez wstawiennictwo Matki Boej ofiarowalimy Trjjedynemu Bogu wszystkich uczestnikw drogi wieczernikowej, upraszajc Dar Nowej Pidziesitnicy dla caego odradzajcego si Kocioa. Wszystkim, ktrzy czyli si w tej wsplnej modlitwie fizycznie, czy duchowo oraz osobom, ktre pomogy nam zorganizowa i przeprowadzi t pielgrzymk z caego serca dzikujemy. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z pielgrzymki odwiedzajc nasz galeri zdj.
 
Wieczernik u rde Ordzia Mioci Serca Jezusa do wiata  :: 12-02-2008 r. ::

  W dniu wczorajszym uczestniczylimy w kolejnym wielkopostnym Wieczerniku Modlitwy - tym razem w Ostrowie Wielkopolskim Gospodarzami spotkania modlitewnego byy siostry zakonne ze Zgromadzenia Sistr Klarysek Kapucynek. Uczestniczyo w nim wielu pielgrzymw, ktrzy przybyli z rnych miast Polski. W cznoci duchowej z Sanktuarium w Lourdes, ktre obchodzio 150 rocznic objawie NMP Niepokalanie Pocztej, w przypadajcym kolejnym Dniu Chorego, podjlimy modlitw wstawiennicz w intencji chorych, cierpicych na duszy i ciele.   Ze wzgldu na miejsce i Dzieo rozkrzewiane z tego miejsca na ca Polsk podejmowalimy w wieczernikowym rozmodleniu nieustann "Pie Mioci", ktra dla wielu z nas staa si skuteczn modlitw - "regu ycia", w dowiadczaniu Boga i Jego miosiernej mioci. Podejmowany wsplny piew: "Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze", da nam wewntrzne przekonanie o przyjciu modlitw i odpowiedzi na nie ogromem Boych ask. Dzikujemy Siostrom z Ostrowa i wszystkim uczestnikom (obecnym fizycznie, czy te duchowo) za tan niezapomniany czas - "deszczu ask i bogosawiestw".
 
Wieczernik w 150 rocznic Objawie w Lourdes - Ostrw Wlkp  :: 11-02-2008 r. ::

  W Dniu Chorego a zarazem w dniu, w ktrym Koci obchodzi uroczysto 150 rocznicy Objawie NMP w Lourdes nasza Wsplnota spotka si na modlitwie w Ostrowie Wielkopolskim. Gospodarzami spotkania bd Siostry Klaryski Kapucynki. Wraz z nimi bdziemy modli si w intencjach ludzi chorych a take o bogosawiestwo dla caej Ojczyzny i naszych lokalnych wsplnot na czas Wielkiego Postu, by by to czas owocny w pokut i nawrcenie. Wszystkich na dzisiejszy Wieczernik zapraszamy, fizycznie lub duchowo. Pocztek spotkania o godz. 19:00. Jednoczenie dzikujemy licznie zebranym wiernym oraz ich duchowym opiekunom za Wieczernik, ktry tworzylimy w minion sobot w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku. Niech to wielkie zaangaowanie nadal nam towarzyszy, bymy jak najwicej skorzystali z tego szczeglnego czasu jakim jest okres Wielkiego Postu. W dniu jutrzejszym odwiedzimy Sanktuarium witego Jzefa w Kaliszu oraz Sanktuarium Matki Boej Bolesnej w Licheniu. Niech na tym kolejnym szlaku pielgrzymkowym bogosawi nam Bg Wszechmogcy i towarzyszy szczeglna opieka Matki Najwitszej.
 
Wielki Post - czasem modlitwy i trwania pod Krzyem  :: 08-02-2008 r. ::

  Przed nami kolejne spotkania Wsplnoty w Wielkopostnych Wieczernikach Modlitwy. Pragniemy, by byy one dla kadego z nas czasem modlitwy, czasem trwania pod Krzyem, czasem ofiarowania siebie Jezusowi w intencji Ojczyzny, wsplnie realizowanego Dziea i jego uczestnikw. Bdzie to nasza wsplna moliwo dobrego wykorzystania czasu Wielkiego Postu. Wpatrzeni w Krzy, w rany Chrystusa, Adorujc Jego cierpice Oblicze, pragniemy ubogaca si Zbawczymi Zdrojami Zbawiciela i gromadzi je w sercach jako najwiksze skarby przekazane caej ludzkoci.. Uwielbiajc Jezusa w Jego Zbawczym Dziele, rozwaajc Jego mk, jak przeszed i przechodzi nadal z mioci do nas i dla nas, trwa pragniemy w zjednoczeniu z Drog Krzyow, by serca i dusze nasze napeniay si askami spywajcymi z Krzya. Napeniay si potg tej mioci, ktra popchna Jezusa a na Krzy. Bg ofiarowuje nam czas Wielkiego Postu jako czas szczeglnej aski. Znakiem tego czasu jest Krzy - najcudowniejszy symbol mioci. aden inny znak nie ma w sobie tyle gbi i nie obejmuje mioci caej, penej. Bdziemy prosi, by ten znak - Krzy Jezusa, zosta wyryty w sercach naszych jako nasza mio i stale w nas wzrasta, przemienia. By dokona uwicenia naszych dusz. Wsplnie zatem podejmijmy wysiek modlitwy, by wyprosi ask wytrwaoci w kroczeniu Drog Krzyow Jezusa, aby tym, ktrzy sercem bd si z Nim jednoczy, doznali wielkich ask, aby dokonaa si przemiana serc, aby umar w kadym z nas stary czowiek przywizany do tego, co na dole. Aby narodzi si nowy, wpatrzony w to, co na grze. Abymy moc Krwi Chrystusa przelanej za nas na Krzyu, stali si duchowi, stali si wici. Aby narodzia si w nas nowa pena doskonaa mio Baranka Ofiarnego. Aby mio ta poprzez nas, dotykaa nastpne dusze. Abymy mio t przekazywali dalej swemu otoczeniu. Aby wie o mioci miosiernej Branka dotara do wielu dusz, aby je pocigna ku sobie, tak, izby niczego innego nie pragnli, tylko tej jednej, jedynej ofiary - ofiary z samych siebie w poczeniu z ofiar Baranka! Aby zapaali wielk mioci, w ktrej serca ponyby na wielk chwa Boga, wyniszczayby si dla Niego samego i zaraayby tym pomieniem nastpne dusze. Mdlmy si z cakowitym przekonaniem, e gdy tylko uklkniemy pod Krzyem - Maryja tam jest nieustannie i modli si.
 
Wielki Post w wielkim umiowaniu Krzya w codziennoci  :: 07-02-2008 r. ::

  Podczas spotkania Wsplnoty w rod Popielcow modlilimy si, by czas Wielkiego Postu by przeywany przez nas w wielkim umiowaniu Krzya we wasnej codziennoci. Chcemy to czyni przez przyjmowanie kadej sytuacji, zdarzenia, osoby jako daru Boego na ten czas. Traktowa wszystko jako Bo ask szczegln dla nas, a tym samym jako wyraz Boej mioci. Przyjmowa wszystko z radoci i z wdzicznoci, uwielbiajc Boga i jednoczc si z Jego Krzyem. Takie codzienne podejmowanie swego Krzya niech bdzie jednoczenie zgod na Krzy Jezusa. W sytuacjach trudnych odnomy wszystko do mki Chrystusa. On podczas swej drogi Krzyowej wycierpia w swym Ciele i Duchu wszelkie moliwe ble ludzkoci. Dozna tak rnych cierpie, e zna kady ich odcie w sercach ludzkich. Niech, wic Krzy Jego i mka bd cigym naszym odnonikiem do tego, co przeywa bdziemy. W ten sposb mie bdziemy swj udzia w Jego Krzyu, Jego cierpieniu, a wic i w Jego dziele zbawczym. Niech Bg na ten czas obdarzy nas bogosawiestwem Krzyem Chrystusowym. Niech spynie z Niego aska przyjmowania trudw codziennoci. Niech spynie na nas aska Krwi. Niech obmyje nas i oczyci. Niech przygotuje serca nasze na dzie Zmartwychwstania!
 
Modlitwa podczas Apelu Jasnogrskiego w Ofiarowanie Paskie  :: 03-02-2008 r. ::

  Boe, Stwrco Narodw, Wadco Wszechwiata. Oto przyprowadzam Ci Twoje pierworodne dzieci. Twoje crki i twoich synw. To bracia i siostry Twojego Umiowanego Syna Jezusa Chrystusa. Pragn wraz z ofiarowaniem Jezusa, ofiarowa Ci jeszcze raz pozostae Moje umiowane dzieci. Wierz i ufam, wiem to i czuj sercem, e z radoci przyjmujesz t trzdk malek. Jake jeste dobry, e otwierasz teraz Serce Swoje pene mioci i wylewasz mio t na swoje dzieci. Jake jeste hojny Panie i Krlu Mj, e w takiej obfitoci zlewasz na swoje pierworodne malestwa aski cudowne. Jake jeste wspaniaomylny, e przyjmujesz do Serca, przygarniasz wszystkie bez wyjtku, bez wzgldu na stan ich dusz. Ty wiesz Umiowany Mj Stwrco, e wszystkie one bardzo Ci kochaj swoj dziecica mioci. Ta mio saba jest, marna, pena egoizmu i pychy. Ale jak to mio dziecica, bardzo gorca, pragnca sprawi Ci rado, tsknica za Twoimi ramionami i przytuleniem. A wic, przytul kade z nich osobno i wszystkie razem do swego cudownego, Boskiego Serca. Niech poczuj jego bicie. Niech gorca fala mioci przejdzie wprost z Serca do serca. (...)
Mj Ojcze miej wzgld na ich sabo i nico, popatrz na straszliw ndz i cige upadki. Podnie je do rangi swoich dziedzicw i wspom w ich deniu do doskonaoci. Daj im pomoc w darach i askach, by mieli siy powstawa, daj im upr w kroczeniu drog witoci, wytrwao na tej drodze, daj hart ducha, a przede wszystkim daj im w serce sw Mio. To ona przezwycia bdzie wszelkie trudnoci, da ufno, nadziej, podeprze wiar. To mio uwici ich dusze, sprawi, e zaliczeni bd do grona tych, co przy tronie Twoim zasiadaj. Amen.

 
Zaproszenie na Apel Jasnogrski  :: 02-02-2008 r. ::

  W wito Ofiarowania Paskiego wyraamy pragnienie, by caa Wsplnota Wieczernika spotkaa si razem duchowo o 21-ej na Apelu Jasnogrskim. Poczeni w duchowej cznoci z Jasn Gr wszyscy razem moemy podzikowa Bogu za nasze w dniu dzisiejszym Ofiarowanie. Zgromadzeni przy Maryi, jeszcze raz wsplnie z caym Narodem popromy o oddanie nas wraz z Jezusem, Jej Synem, Bogu. Trwajc w tej wanej godzinie mdlmy si o wszelkie aski, o dowiadczenie radoci, pokrzepienie Boym sowem, Bo Prawd. Mdlmy si za wstawiennictwem Krlowej Polski, by Jej Syn przyj wszystkich Polakw jako swoich braci i siostry i przedstawi Ojcu. Niech to ofiarowanie utrwali w caym Narodzie obraz Boga, ktry cho wielkim i potnym, jednak podporzdkowuje si witym Rodzicom i Prawu, wypeniajc je do koca tak, aby spenio si wszystko, co zostao o Nim powiedziane.
 
Dzie ofiarowania naszych serc  :: 02-02-2008 r. ::

  W dniu Ofiarowania Paskiego, przez  Niepokalane Serce Maryi, na nowo ofiarujmy Bogu swoje serca, (zawierzajc je Matce Boej i proszc, aby nas ofiarowaa Jezusowi). W przededniu Wielkiego Postu - czasu oczyszczenia z grzechu, mdlmy si, by jak najszybciej Maryja przygotowaa kadego z nas do obcowania z Jej Zmartwychwstaym Synem. Pamitajmy, e w dniu dzisiejszym naszemu ofiarowaniu si towarzyszy szczeglna aska – aska cakowitego oddania Bogu naszych  serc i otwarcia ich na Bo Mio. Kade serce, ktre dzisiaj Bogu si ofiaruje moe liczy na szczeglne obdarowanie. Promy, by Bg przyj nasze ofiarowanie si  Mu i posuy si dla dobra naszych rodzin i dziea odnowy Kocioa. Niech obdarza nas wielkimi askami tak jak pierwszych chrzecijan. Wytrwajmy w Mioci Boej.
 
Nadal potrzeba modlitwy za nasz Ojczyzn  :: 01-02-2008 r. ::

  Nasze najblisze spotkania w Wieczernikach Modlitwy pragniemy, by byy wyrazem Wsplnoty o dobro naszej Ojczyzny. Nie trzeba nikogo z nas przekonywa, e le si dzieje w kraju, ktry coraz bardziej gubi poczucie bezpieczestwa i pokoju. Liczne zatargi, dyskusje prowadzce donikd, a przez to zaniedbania w dziedzinach najwaniejszych, zapewniajcych waciwy poziom ycia caego spoeczestwa, nie prorokuj nic dobrego. Zbliajce si dni pokuty i postu mog sprzyja naszej duchowej trosce o Nard, w ktrym pragniemy y coraz lepiej i w poczuciu bezpieczestwa. Mamy prawo tego oczekiwa, bowiem jestemy Narodem chrzecijaskim, "Ludem Boym, na wasno Bogu powiconym". Pragniemy wsplnie otacza duchow trosk Episkopat i Wadze wieckie, by wszystkie problemy spoeczne byy rozwizywane w odniesieniu do Chrystusa Krla i Maryi Krlowej - Osb, ktrych krlowania nie tylko w naszych sercach wszyscy pragniemy. Zapraszamy wiernych z caej Ojczyzny do wsplnego "szturmu" do Nieba.

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!