banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


yczenia - Wielkanoc 2008  :: 22-03-2008 r. ::

  "Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!"
W przededniu wit Zmartwychwstania ycz Wam wszystkim, aby Zmartwychwstay Chrystus, ktry ponownie „ukae si” w Wieczerniku, przychodzc do swoich dzieci najmniejszych, mg spotka nas wszystkich zjednoczonych w jednej Wsplnocie Modlitwy. Aby kady z jej grona, ze zrozumieniem Drogi i wiadomoci Dziea, z trawicym serce pragnieniem i tsknot za Umiowanym, w bliski ju Poranek Wielkanocny, dowiadczy tego co najpikniejsze – Triumfu Mioci, ktrej nie da si zabi, zamkn w grobie i pozbawi obecnoci wrd prawdziwie wierzcych i miujcych.
Niech czas tych wit, przeywanych w cznoci z pielgrzymk do „korzeni” naszego chrzecijastwa – do Woch (Rzym, Turyn, Moncalieri, San Giovanni Rotundo i inne), przyniesie kademu z Was i Waszym bliskim, jak rwnie caej Wsplnocie i Dzieu oczekiwane dowiadczenie Boego umiowania do koca, ponad wszystko, za cen wszystkiego, co mg czowiekowi ofiarowa Pan Bg.
Niech objawienie si Zmartwychwstaego, ktry wyraa ogromne pragnienie przyjmowania dzieci i wskazuje potrzeb naladowania ich w postawie dziecictwa, jako warunku wejcia do krlestwa Boego, stanie si dla Was zacht do szerzenia „Tych Malekich”, ktrych ma by nie tylko tysice, ale miliony i miliony. Niech nieustanna Pie Mioci: „Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze” przekonuje nas o obecnoci Zmartwychwstaego i wprowadza w wielk zayo z Nim, bymy stali si Jego ludem na wasno, a On pozosta z nami a do skoczenia wiata. Niech Jego Duch nas ubogaci w bogactwo darw, jak oblubienic zdobn w swe klejnoty i przygotuje na przyjcie Oblubieca, ktry zgodnie z obietnic dan, gdy odchodzi mwi, i jeszcze chwila a powrci do nas.
Ks. Tadeusz
 
Przyjmijmy dar Grobu i pynce wraz z nim aski !  :: 22-03-2008 r. ::

  Kochani, w tym czasie aski Bg zlewa na ziemi tysice ask. Kady, kto adoruje Jezusa w Grobie, kto wstpuje na chwil modlitwy przed Najwitszym Sakramentem, kto uczestniczy w Triduum Paschalnym, doznaje Jego ask. Jezus dotyka, uzdrawia, pociesza, przemienia. Z Jego mki, z Jego mierci, z Jego Grobu pynie zmartwychwstanie dla kadego. Jego miosierdzie spywa na biedn ludzko. Spywa na kadego z nas. Poprzez nasze trwanie przy Nim Bg udziela miosierdzia innym. Tym miosierdziem opasuje ca ziemi. Siga do najdalszych zakamarkw dusz ludzkich. Mimo, e w grobie zoone zostao martwe Ciao Zbawiciela adorujemy Go ywego w Najwitszym Sakramencie. Niech nasze wraliwe serca, ktre odczuwaj Jego yw Obecno, wynagradzaj obojtno wielu dusz, ozibo wielu wobec mioci Jezusa.

 
Stamy si niewolnikami Jezusa z wyboru  :: 21-03-2008 r. ::

  Dzikuj Wam, Wsplnoto Wieczernika, za wsplne ofiarowanie si Bogu wraz z Ofiar Jezusa Chrystusa podczas wczorajszej Eucharystii - Ostatniej Wieczerzy. Teraz Jezus jest jakby zaleny od nas, my zaleni od Niego. Oboplna zaleno. Da si nam cay, wyda si w rce czowiecze dwa tysice lat temu czynic siebie cakowicie bezwolnym wobec czowieka. Uczyni siebie winiem Tabernakulum. Pozwoli, by czowiek czyni z Nim, co zechce. Teraz Jezus oczekuje tego samego od nas w stosunku do Niego. Pragnie, by kady z nas pozwoli Mu zamkn si w Jego Sercu. Pozwoli uczyni to, czego bdzie pragn. A pragnie przede wszystkim tego, bymy oddali si Mu bezwzgldnie tak, iby rzeczywicie wszystko naleao do Niego. Starali si wiczy w tym, by wola, rozum, serce, dusza i ciao naleao tylko do Niego, Jego byo wasnoci, do Jego dyspozycji. W kadej sytuacji, w kadej sekundzie mwili Mu „tak”. O wszystko Go pytali i czynili zgodnie z Jego wskazwkami. Stamy si niewolnikami Jezusa z wyboru. W dniu dzisiejszym starajmy si towarzyszy Mu w drodze przez mk, ktra zapocztkowana zostaa w Ogrodzie Oliwnym i wioda poprzez wizienie, przesuchanie, niesienie Krzya, a na Golgot. Wczujmy si w sytuacj winia strasznie pobitego, czekajcego na rozpraw. A On sam niech nam bogosawi. Starajmy si nieustannie towarzyszy Jezusowi myl i sercem pomimo naszych licznych obowizkw. W tym dniu przyjmujmy wszystko z pokor i cichoci ofiarowujc Jezusowi, wspuczestniczc w Jego cierpieniu. Przygotujmy serca na Drog Krzyow.
 
Dzisiaj jest nasze wito - dzieci Wieczernika!  :: 20-03-2008 r. ::

  "Pragn spoy z wami t Pasch, zanim bd cierpia."
Kochana Wsplnoto Wieczernika! W dzisiejszym dniu Jezus pragnie by blisko naszych serc. Z nami pragnie dzi spoy Sw Pasch. To dla nas, Wsplnoto Wieczernika, szykuje dzi Wieczerz. Jego st czeka na nas ju ustawiony. Przyjdmy do Niego wszyscy na uczt, ktr dzi wydaje. Wsplnoto Wieczernika, oddajmy Mu swoje serca, gdy On pragnie umy nam stopy i usugiwa nam. Obmy nas caych w Swej witej Krwi. To my, dzieci Jezusowego Wieczernika, zasidmy dzi na pierwszych miejscach, blisko Jezusa. Bdmy radoci dla Jego umczonego Serca. Pozwlmy si obdarowa mioci czyst i ofiarn, zapragnijmy nakarmienia Jego Ciaem i napojenia Jego Krwi. Chodmy!!! Skosztujmy mioci niepojtej, ktr ponie do nas Jego Serce! Podzikujmy za kade spotkanie z Nim w Wieczerniku Modlitwy. Bdmy Jego ludem wybranym, dla ktrego drzwi Boego Krlestwa stoj otworem. Kochani. Dla nas dzisiaj Jezus wydaje Samego Siebie. Dzi w chwilach trwogi i mki, nasze czyste dusze, wolne od grzechu i przywizania do nich, niech dodadz Mu otuchy i pocieszenia. Pragnijmy przyobleczenia dzisiaj w szaty nieskazitelnej mioci. Obsypania darami Boego Ducha! Zakosztujmy tych darw niebios ze wiadomoci, e do nieba jestemy prowadzeni! Dzisiaj jest nasze wito, dzieci Jezusowego Wieczernika!
 
Audiencja oglna: katecheza o Triduum Sacrum  :: 20-03-2008 r. ::

  O tym, e zo nie ma ostatniego sowa w dziejach wiata, Papie przypomnia w gwnej katechezie. Powici j tajemnicy Triduum Paschalnego. Benedykt XVI wskaza, e dziki liturgii historyczne wydarzenie Mki, mierci i Zmartwychwstania stale si uobecnia tak, e rzeczywicie moemy mie udzia w owocach zbawienia. Oto streszczenie papieskiego rozwaania po polsku:
„W dzisiejszej katechezie Ojciec wity wprowadza nas w tajemnice. W tych dniach bdziemy przeywa Mk, mier i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ju jutro uroczycie bdziemy wspomina Ostatni Wieczerz, podczas ktrej Pan Jezus ustanowi sakramenty Eucharystii i ministerialnego kapastwa oraz przekaza nam wszystkim nowe przykazanie braterskiej mioci. Wielki Pitek przypomni nam tajemnice mki i mierci Zbawiciela. Liturgia nie przewiduje w tym dniu sprawowania Mszy w. Wsplnota chrzecijaska gromadzi si, aby medytowa nad tajemnic grzechu i odkupieczego cierpienia, jakie Syn Boy przyj z mioci do nas. Wielk Sobot charakteryzuje gbokie milczenie, jakie towarzyszy tajemnicy grobu Paskiego i oczekiwaniu na Zmartwychwstanie. W liturgii poprzedzi je Wigilia Paschalna, podczas ktrej Koci uroczycie przypomina staro- i nowotestamentalne wydarzenia ukazujce, jak Bg dochowuje wiernoci swej obietnicy. T wieczorn liturgi zamyka radosne wspomnienie poranka Zmartwychwstania. Warto pamita, e wanie dziki liturgii te historyczne wydarzenia z przeszoci s stale uobecniane, tak, e rzeczywicie moemy mie udzia w owocach zbawienia”.
Benedykt XVI podkreli, e tajemnica paschalna wzywa do pogbienia wiary i skonkretyzowania naszego bycia chrzecijanami. Papie przypomnia, e to, co przeywamy w tych dniach, to nie tylko historia, ale codzienno.
Za: Radiem Watykaskim.
 
Wielki Czwartek – Dzie Kapastwa  :: 19-03-2008 r. ::

  Czasy, w ktrych yjemy s bardzo trudne dla nas wszystkich w opieraniu si pokusom prowadzcym do za. Dotyczy to rwnie osb duchownych powoanych do stanu kapaskiego. O te osoby, tak Bogu drogie, toczy si zacieky bj! Szatan uczyni wszystko, aby zniszczy stan kapaski. Niestety, w wielu krajach to mu si prawie udao. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak cikie teraz nastay czasy dla kapanw i osb zakonnych. Jake oni potrzebuj modlitwy swych wiernych. Jake potrzebuj mdrych parafian i skromnych parafian. Pamitajmy w tym szczeglnym dniu, jakim jest Wielki Czwartek, o modlitwie za wszystkich kapanw, o zwrcenie si ich serc ku Najwitszej Maryi Pannie. Niech oddadz si Jej jako synowie najwierniejsi. Niech si Jej zawierz w trudnociach, jakich dowiadczaj. Niech duch Maryi ich ogarnie i wypeni, aby stali si cakowicie Jej, aby do Niej naleeli, J ukochali najbardziej i pragnli tylko Jej suy, gdziekolwiek Bg ich pole. Upraszajmy u Jezusa Chrystusa Arcykapana, niech im w tym dniu pobogosawi swoim kapaskim bogosawiestwem. Niech udzieli im si, aby trwali przy Nim, trwali w mioci, posuszestwie, czystoci. Aby trwali ubogimi przed Nim. To ich wyznaczniki: mio, posuszestwo, czysto, ubstwo.
 
Coroczne objawienie Mirjany Soldo  :: 19-03-2008 r. ::

  Wizjonerka Mirjana Dragievi-Soldo miaa codzienne objawienia od 24 czerwca 1984 r. do 25 grudnia 1982 r. W czasie ostatniego objawienia Matka Boa powierzywszy jej 10 tajemnic powiedziaa, e bdzie si jej objawiaa raz do roku i to wanie 18 marca. Tak byo dotychczas - rwnie i w tym roku.
Kilka tysicy wiernych zgromadzio si na modlitwie racowej, ktra rozpocza si o 8.45 we Wsplnocie Cenacolo. Objawienie zaczo si o 14:01 i trwao do 14:08.
Mirjana powiedziaa, co nastpuje:
Nigdy nie widziaam, by Matka Boa zwracaa si w ten sposb. Wycigna do nas rce i z tak wycignitymi rkoma powiedziaa:
Drogie dzieci, dzi wycigam do was swoje rce. Nie bjcie si ich przyj. One pragn da wam mio, pokj i pomc wam w zbawieniu. I dlatego, moje dzieci, przyjmijcie je. Wypenicie moje serce szczciem, a ja poprowadz was do witoci. Droga, po ktrej was prowadz jest cika, pena pokus i upadkw. Ja bd z wami, a moje rce bd was trzyma. Bdcie wytrwali, abymy na kocu drogi, wszyscy razem, w radoci i mioci mogli trzyma za rce mojego Syna. Pjdcie za mn, nie bjcie si. Dzikuj wam.
za www.medjugorje.hr
 
Drog Wieczernikow ku Wielkanocy  :: 10-03-2008 r. ::

  W ostatnich dwch tygodniach uczestniczylimy w kilku wanych spotkaniach, ktre ubogaciy nasze przygotowanie do zbliajcych si wit Wielkanocnych. Odbyy si w tym czasie Wieczerniki w Tolkmicku, w Czerwisku nad Wis i w Ranymstoku oraz dni skupienia w Czerwisku i w Ranymstoku. Tematem rozwaa bya „mio nieprzyjaci” a take „Triduum Paschalne”. Podejmujc wspln modlitw i rozwaajc prawdy wiary zawarte w Ewangelii w. ukasza (6, 27- 36), oraz  w. Jana (18,1-19,42) podejmowalimy wysiek przygotowania si do przeywania najwikszych Tajemnic Zbawienia, ktre ju wkrtce uobecni nam Liturgia Kocioa. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym za tworzenie Wielkopostnych Wieczernikw, ktre stay si wanym etapem przygotowania do peniejszego uczestnictwa w owocach zbawienia. Wyraamy wdziczno spowiednikom oraz zespoowi muzycznemu „Echo Maryi”, a take licznym uczestnikom spotka. Przypominamy, e najblisze nasze spotkanie, a zarazem ostanie w Okresie Wielkiego Postu odbdzie si w najbliszy pitek i sobot w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie. Spotkamy si tam dokadnie w drug rocznic powstania Wieczernikw Gietrzwadzkich.
 
>
Zaproszenie do Moncalieri we Woszech  :: 02-03-2008 r. ::

  Pielgrzymka do Woch, a zwaszcza do klasztoru mniszek klarysek kapucynek w Moncalieri, zwizanym z duchow obecnoci s. Boej s. M. Konsolaty Betrone, moe by dla nas spotkaniem z Bo mioci. Na caym pielgrzymim szlaku bdziemy wiadkami wielkich dzie Boych, ktre Bg dokonywa w yciu wielu witych udzielajc piknych i wspaniaych ask. S. Konsolacie obieca nadto, e rwnie po swojej mierci bdzie przyprowadzaa do Niego rzesze najmniejszych. Obieca, e te rzesze bd si rozrasta w miliony. Pielgrzymka nasza jest niejako potwierdzeniem tej obietnicy, bo przecie jako rzesza najmniejszych pielgrzymujemy, by da ku temu wiadectwo. Moemy zatem liczy, e ten czas wsplnej modlitwy we wspomnianym klasztorze bdzie uczestnictwem w askach, jakich udzieli s. Konsolacie dobry Bg. Potraktujmy zatem z duchow odpowiedzialnoci zaproszenie sistr z Moncalieri, by nie zaniecha tych szczeglnych ask, ktrych spodziewamy si otrzyma za Jej porednictwem. Przypominam - Pismo w. i wita Tradycja Kocioa uczy, e Bg zawsze dotrzymuje raz danego sowa. On zapewnia s. Konsolat o tym kilka razy, a wic zaufajmy - Jego sowo stanie si ciaem. Ja osobicie raduj si ogromnie, e Bg w swej wielkiej mioci i dobroci pozwala nam wzi udzia w uroczystociach, ktre odbd si w klasztorze s. Konsolaty w niedziel Boego Miosierdzia. On, ktry w swym wielkim miosierdziu pochyli si nad s. Konsolat, czego dowiadczaa wielokrotnie - problemy same si rozwizyway, trudne sytuacje znikay, nadmiar pracy rwnie, nie czua ciaru obowizkw, bo wszystko czynia z mioci dla Jezusa, Maryi i dusz – rwnie pochyla si nad nami w asce uczestnictwa we wspomnianych uroczystociach pragnc udzieli podobnych owocw Swego miosierdzia. Niech wic nasze bezporednie przygotowanie do wspomnianych wanych wydarze naznaczone bdzie wsplnym trwaniem w tej Pieni Mioci – „Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!”, ktr otrzymalimy dla naszego duchowego wzrostu. Mdlmy si tym nieustannym aktem mioci. Niech mio Boa zagoci w nas. Niech mio Maryi prowadzi nas. Niech myl o duszach pobudza nas do wytrwaoci. Ks. Tadeusz.
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!