banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-06-2010 r. ::

  Ordzie, 25 czerwca 2010
„Drogie dzieci! Z radoci wzywam was wszystkich bycie z radoci yli moimi ordziami, dziatki, jedynie w ten sposb bdziecie mogli by blisi mojemu Synowi. Tylko do Niego pragn was wszystkich prowadzi, bo w Nim znajdziecie prawdziwy pokj i rado swego serca. Wszystkich was bogosawi i kocham niezmiern mioci. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
>
Wieczernik Modlitwy w Tolkmicku, w Stocznie i Zawadzie  :: 24-06-2010 r. ::

  Kontynuujc nasz wspln szko ycia w zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najwitszej Maryi Panny zgromadzimy si w tych dniach na kolejnych Wieczernikach Modlitwy, podczas ktrych modli si bdziemy o ask pogbionego zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym i nieustannego adorowania wraz z Maryj obecnego pord nas Boga Zbawiciela. Modlitw nasz uczcimy Boskie Serce i wyprasza bdziemy wszelkie aski dla nas, naszych rodzin, caej Wsplnoty i Dziea. Obejmiemy duchow trosk nasz dziatw i modzie w czasie koczcej si nauki w szkole, a take poleca bdziemy osoby tworzce Zarzd stowarzyszenia Konsolata, ktre w najbliszym czasie rozpoczn swoje pierwsze rekolekcje. Wci nasz trosk obejmujemy ca nasz Ojczyzn i wszystkich Polakw. A czas tej modlitwy jake sprzyja z racji przypadajcej w tych dniach 29 rocznicy rozpoczcia Objawie Maryjnych w Medjugorje. Zapraszamy wszystkich do wsplnej modlitwy.
>
Lekcja pierwsza z Maryj po zawierzeniu - u tronu Pani Gietrzwadzkiej  :: 22-06-2010 r. ::

  Dzikujemy Wam wszystkim za pierwsz wspln lekcj na drodze zawierzenia Niepokalanemu Sercu Najwitszej Maryi Panny, ktra zostaa poprowadzona dla nas wszystkich w Gietrzwadzie, w tamtejszym Wieczerniku Modlitwy. Mona jeszcze powraca do niej suchajc fragmentw naszego spotkania w Radiu Konsolata. Dzikujemy realizatorom naszego Radia za transmisj i retransmisj tego wydarzenia - Wieczernika Modlitwy u tronu Pani Gietrzwadzkiej. Adres naszego Radia: http://konsolata.pl/radio/. Tematyka tej lekcji obejmowaa potrzeb ubogacania si realn i rzeczywist obecnoci Jezusa w sakramencie Eucharystii oraz potrzeb nieustannego ycia i dzielenia wszystkiego z Maryj. Niech mio naszych serc do Jezusa Eucharystycznego i naszej wsplnej Matki i Krlowej bdzie nasz si w walce z wszelkimi przejawami za i niewiernoci.
>
Zapraszamy do Gietrzwadu na dni skupienia i Wieczernik  :: 17-06-2010 r. ::

  Przed nami kolejne dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwadzie - spotkania, podczas ktrych Boa mio szuka bdzie serc otwartych, oddanych, chtnych, by j przyj. Bdzie to czas mioci, czas wtulenia si w matczyne ramiona, nauka ycia dzieci Maryi, z nasz Mam. Pouczenia, jakie bd pyn, maj na celu nasze gbsze zrozumienie tego, co takiego dokonao si podczas Oglnopolskiego Wieczernika Modlitwy na Jasnej Grze. Tak wic tumaczone nam nadal bdzie, czym jest relacja dziecka Boego do Matki - danej przez Boga. Jaka ona ma by? Jaka jest ze strony Maryi oraz jakiej odpowiedzi Ona oczekuje od nas. A wszystko to w otoczeniu cudownej Boskiej Mioci, w ktr jestemy wczeni, w ktrej jestemy zanurzeni i przeniknici. Niech macierzyskie bogosawiestwo obejmie ca Wsplnot - serca oddane Maryi, spragnione mioci. Sabe, ale gorce.
Wieczernik w Gietrzwadzie w najblisz sobot, 19 czerwca br. w Sanktuarium Maryjnym w godzinach: 17:00 - 21:00. Zapraszamy!
>
Nowe pyty CD dla Wsplnoty Wieczernikw Modlitwy   :: 17-06-2010 r. ::

  W ostatnich dniach ukazay si nowe pyty CD zespow posugujcych na naszych Wieczernikach Modlitwy. Jedn z nich moglimy ju posucha, bo bya prawdziwym, zaskakujcym prezentem dla uczestnikw Oglnopolskiego Wieczernika Modlitwy w Czstochowie. To pyta nagrana przez naszych Piotrkw i pana Zygmunta zatytuowana "W drodze do Nieba". Bardzo starannie dobrane pieni, suchajc ktrych naprawd mona przenie si w atmosfer naszych spotka. Okadk tej pyty CD widzimy obok na zdjciu. Kolejna nowa pyta, to owoc twrczej pracy zespou "Adoramus" z Tczewa. Nazwa krka CD: "Adorujcie Mego Syna". Ta pyta bdzie dostpna na Wieczerniku w Gietrzwadzie. Na niej 18 nowych utworw muzycznych w wykonaniu Zespou, ktremu towarzysz liczni muzycy z Polski i z zagranicy. Rwnie bardzo ciekawa i warto posucha. Pyt mona obejrze i ewentualnie zamwi odwiedzajc stron Zespou ADORAMUS. Obu Zespoom gratulujemy!
>
Dzikujemy za dar Zawierzenia Dusz Najmniejszych  :: 14-06-2010 r. ::

  Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z Wieczernika Oglnopolskiego

Dwa dni naszego pobytu w Czstochowie na Oglnopolskim Wieczerniku Modlitwy skoncentrowane byy na przygotowaniu naszych serc i zawierzeniu nas wszystkich Niepokalanemu Sercu Najwitszej Maryi Panny. Wszystko odbywao si w Tajemnicy Mioci, w ktr Liturgia Kocioa wprowadzaa nas poprzez przypadajc w tym czasie Uroczysto Najwitszego Serca Pana Jezusa oraz Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. Dla Wsplnoty kroczcej Drog Mioci byy to znaczce dni w roku duszpasterskim przeywanym pod hasem "Bdcie wiadkami Mioci". Pielgrzymka Wsplnoty, ktra wychodzi z Serca Jezusa i jednoczy w Wieczerniku - Sercu Maryi, pozwolia nam tej prawdziwej Mioci dowiadczy i umocni na dawanie Jej wiadectwa w naszym codziennym yciu. Za wszystko, co byo naszym wsplnym udziaem, witowaniem i przeyciem, za wszystkich Pasterzy - kapanw, wszystkich posugujcych i uczestnikw Wieczernikw Modlitwy, za prawdziwe wiadectwo Mioci dusz najmniejszych, z caego serca dzikujemy i wyraamy staropolskie: Bg zapa!

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z Wieczernika Oglnopolskiego
>
AKT Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi  :: 12-06-2010 r. ::

  AKT Zawierzenia Wsplnoty i Dziea Dusz Najmniejszych Niepokalanemu Sercu Najwitszej Maryi Panny
O Maryjo! Krlowo Nieba i Ziemi. Pani caego wiata. Ciebie Bg uczyni swoj Matk. Tobie da tytu Matki Zbawiciela. Zostaa wpisana w plany Boe od samego pocztku stworzenia i Bg wynis Ciebie do najwikszej chway. W Tobie uczyni sobie wityni swoj i zoy wszystkie skarby Bstwa. Obdarzy Ciebie ask najwysz, bowiem w Tobie zrodzi Syna. Ciebie Jego Duch uczyni swoj Oblubienic na wieczno. Twj Syn da Tobie udzia w swym zbawczym dziele i uczyni Wspodkupicielk rodzaju ludzkiego. Ojciec postanowi, i jako Matka Jego Syna, ktra przywrcia wraz z Nim synostwo Boe wszystkim ludziom, bdziesz najdoskonalsz Matk ludzi. Dlatego z woli Ojca, ustami Syna, pod natchnieniem Ducha zostaa powoana do wspaniaej misji rodzicielstwa. Od tej pory, moc Ducha, rodzisz w Synu nowe dzieci dla Boga. Ukryta w sercu Trjcy witej, objta Jej chwa, przeniknita Bo Mioci zlewasz na dzieci swoje zdroje ask nieprzebranych, wstawiasz si za nimi i wypraszasz wszelkie dobro.
Pragniemy dzisiaj, o Przeczysta Dziewico, odda si Tobie w cakowit niewol.  Pragniemy, jako dusze najmniejsze cakowicie i zupenie zawierzy Tobie - Matce Kocioa, nasze ycie, nasz drog, nasze zbawienie. Chcemy, przynagleni Twoj Mioci, powierzy si cali Twemu cudownemu, Matczynemu Sercu. Doznawszy od Ciebie tak wielkiej troski, czujc nad sob Twoj opiek, omieleni Twoimi pouczeniami i zaproszeniem, jakie stale ma dla nas Twoje miujce Serce, prosimy dzisiaj - we kadego z nas w swoje objcia. Okryj kad dusz najmniejsz swoim paszczem. Ukryj swoje najmniejsze dzieci w Twoim Sercu penym Boej dobroci. Ufajc cakowicie i bezgranicznie, zarwno Boym sowom czynicym Ciebie nasz Matk, jak i licznym Twoim zapewnieniom, ktre dawaa tak wielu swoim umiowanym witym, chcemy uczyni zado Boemu Sercu i w peni wolnoci, bez przymusu, z wielkim pragnieniem w naszych maych, sabych duszach zawierzy Tobie samych siebie, nasze rodziny, Wsplnot Dusz Najmniejszych w Polsce i na caym wiecie. Poniewa mali jestemy, wic liczc na czuo i szczegln mio Matki do jej najmniejszych dzieci, zwracamy si do Ciebie wprost. Otaczamy Ciebie koem, tulimy si do Twoich kolan i chwytajc Ciebie za rce, z ca moc naszych maych serc prosimy:


Akt zawierzenia w caoci>>
>
NOWENNA przed zawierzeniem si Niepokalanemu Sercu NMP - Dzie 9  :: 11-06-2010 r. ::

  Dzie 9
Boe, Krlu, Panie Niepokalanego Serca Maryi, Wadco caego wiata, Stwrco Nieba i Ziemi. Klkam dzi przed Tob, ktry jeste Skarbem najwikszym Matki Boej, by trwa na modlitwie razem z dziemi Maryi. Zobacz, przyjechao ich do Czstochowy tyle. Ale to nie wszystkie. Jeszcze wicej pozostao w domach, przy swoich obowizkach. Jednak i one jednocz si duchowo i s razem z nami dzisiaj w tym znaczcym miejscu. Skadajc je w Sercu Maryi w tym ostatnim dniu Nowenny wypraszam potrzebne aski dla nich i ich bliskich. Mioci Niepojta! Piknoci Niestworzona! Serce Maryi wypenia szczcie, e oto ju niedugo bdzie moga przyj z ich rk akt zawierzenia si Jej Sercu. Akt ten bardzo wany w swej istocie, uczyni te dusze jeszcze bliszymi Maryi i Tobie. Przecie powierz si Jej doniom zupenie i do koca. Swoje ycie oddadz Jej, aby moga je skada codziennie na otarzu Mioci. Pragnie te je dzisiaj, w te ostanie godziny  w sposb szczeglny przygotowa. Powierzam wic Tobie, Jezu serca te najmniejsze, by je zanurzy w swych ranach i udzieli daru Zdrojw Miosiernych. Oddaj ich Tobie Duchu Stworzycielu, aby je stale na nowo odradza i przemienia ich ycie ku doskonaoci. Skadam je przed Tob Ojcze Mj Niebieski, aby pobogosawi ich swym ojcowskim bogosawiestwem i w ten sposb wyrazi swoj wol przyjcia ich zawierzenia. Bogosaw im Trjco wita, by otwarte na wiat Ducha, rzeczywisto tak cudown, cho nieznan im, potrafiy kroczy w niej wytrwale, stale ponawiajc prb przyjmowania i odwzajemniania Mioci. Prosz Ciebie Boe, aby zabra to, co jeszcze je ogranicza, zniewala, rozprasza, co wzbudza w nich wtpliwoci. Daj im odwag, daj ufno bez granic. Udziel daru Mioci. Ucz pokory. Prowad ku jednoci. Pragn ukry je w Sercu Maryi tak, jak Ty ukrye Maryj w Sobie, a Jezusa w Maryi. Niech nadal poucza je o drodze, ktr wczeniej sama przesza - drodze malekiej, drodze ukrytej, drodze cakowicie powierzonej Tobie. Prosz, pozwl Maryi poprowadzi ich ku wielkiej witoci na wzr witych Twoich, umiowanych w Niebie. Niech to zawierzenie rozpocznie nie tylko w ich yciu nowy etap. Niech bdzie ono krokiem stumilowym w Triumfalnym pochodzie Mioci, ktra ju obejmuje wiat. Chocia zo szaleje i wydaje si, e ciemnoci ogarniaj ziemi, to pragn, by Twoja Mio zwyciaa w sercach Tobie oddanych. S one ratunkiem dla wiata, jego odrodzeniem. Nios w sobie nowe ycie. Z czasem stan si zalkiem Nowego Kocioa, Twojego Kocioa. Kocioa, o ktrym mwi ju papie Jan Pawe II. Kocioa, ktry ogarnity Duchem Mioci rozkwitnie niczym cudowny kwiat na piaszczystej, skamieniaej, wysuszonej ziemi, jaowej ziemi. Jednak Twj Duch bdzie jego ros, wod, pokarmem. I wzbudzi zachwyt, zadziwienie, e oto Bg sam odradza swj Koci, Bg sam tchnie w niego nowego Ducha, Bg sam swj Koci prowadzi, a czyni to wrcz w namacalny sposb. O Panie Mj, powierzam tobie dusze najmniejsze, aby ty przysposobi je na jutrzejsze spotkanie w Niepokalanym Sercu Maryi. Niech prawdziwie stanie si Ono dla nich Wieczernikiem Modlitwy, Namiotem Spotkania, wityni Najwitsz, Domem Sowa, Ark Nowego Przymierza. Niech zstpi na nich Duch Pana i odnowi ich serca.
Niech bogosawi was caa Trjca wita: Bg Ojciec, Syn Boy i Duch wity.

Caa 9-dniowa Nowenna>>
>
NOWENNA przed zawierzeniem si Niepokalanemu Sercu NMP - Dzie 8  :: 10-06-2010 r. ::

  Dzie 8
Modl si dzisiaj Stwrco caego wiata, za duszami najmniejszymi. Ju tylko dwa dni dziel je od tego dnia, na ktry czekaj one i Maryja. Na ktry czekasz rwnie i Ty Boe. Pragn prosi Ciebie o wielk wiar i ufno w tych malekich sercach. Pragn wyprasza ask nadziei. Pragn baga Ciebie o dar Mioci. Ja wiem, Mj Panie, e w chwili zawierzenia siebie Sercu Maryi, dusza zaznaje aski spotkania z Tob. Czyli z Mioci. Maryja chciaaby, aby dusze najmniejsze nabray wielkiego pragnienia, by spotka si z Tob. Chciaaby, aby serca ich wyryway si do Ciebie z tsknoty, aby wypatryway, jak Maryja wypatrywaa Syna, gdy wraca z kolejnej wyprawy nauczycielskiej. Chciaaby, by zapragny spotkania tak, jak Ona pragna Twoich narodzin Jezu. Chocia cieszya si Tob w swoim onie i czsto przemawiaa do Ciebie z mioci, to pragna jak najszybciej zobaczy Ciebie, wzi w ramiona i przytuli. Mio, jakiej dowiadczaa skaniaa serce do tsknoty. Mio sprawiaa, e czekaa z niecierpliwoci na swojego Synka i Boga. A te chwile oczekiwania byy zarazem pikne i wypenione cierpieniem serca. Kto prawdziwie kocha, ten tskni ogromnie. A cierpienie stale mu towarzyszy. A jednak Maryja nie zamieniaby si z adn inn kobiet na wiecie. Jej tsknota dotyczya Boga - Czowieka! Teraz pragnie, aby Ty Panie, wla w te mae serca ogrom mioci swojej. Aby poprzez t mio da im poznanie siebie. Gdy dowiadcz Mioci, gdy sercem poczuj, Kim jeste, zapragn Ciebie ogromnie. Gdy bd pragn, serca ich wybiega bd Tobie naprzeciw. Wyrywa si bd do Ciebie ich dusze. Oczekiwa z niecierpliwoci na spotkanie z Tob. Wtedy bd przygotowane do tego wydarzenia. Maryja chciaaby, aby uzmysowi Jej dzieciom, i zawierzajc si Maryi, id na spotkanie z Bogiem. Pom im sercem przyj fakt, i nalee bd do Jej Serca, w ktrym zamieszkanie znalaz sam Bg. Pom im zobaczy, jak wielkim darem dla dusz malekich jest Serce Matki wypenione Bo Mioci, Bo ask. Spraw, by napenione wiar z ufnoci czekay na to zjednoczenie. Daj im zatem wiar, daj ufno, i to wydarzenie bdzie bardzo wanym i znaczcym w ich yciu. Nastpi pewien przeom.
Maryja pragnie poprowadzi swoje dzieci do Serca samego Boga. Serce Matki jest niejako pierwszym, ale ono nie zatrzymuje dzieci dla siebie. Ono je rodzi dla Boga. Dlatego pragnie zgromadzi wszystkie dusze najmniejsze w swoim Sercu, by wszystkie odda Bogu. Dokona si to w swoim czasie. Prosimy Ci wic, udziel dzisiaj duszom najmniejszym aski wiary, nadziei, ufnoci, a nade wszystko daru Mioci Czystej, Wiecznej, Nieskalanej, Doskonaej. Pozwl im, mimo licznych uomnoci, zaznawa tej mioci, jak zarezerwowae dla wielkich witych. Czasy s trudne, okolicznoci szczeglne, na wiecie panoszy si Zo. Zatem i Twoja pomoc, aska, ingerencja te nie moe by zwyka, codzienna. Sam powiedziae, e s to czasy wielu witych, czasy naznaczone charyzmatem Ducha witego, czasy wielkiej aski jako odpowied na wielki grzech. Dlatego prosimy, udzielaj im wszelkich potrzebnych ask, by nie zachwiay si, nie zrezygnoway, ale szy naprzd, ku Mioci, ku Zbawieniu, ku odnowie, ku nawrceniu. Zjednocz ich ze sob - Mioci Odwieczna. Pobogosaw duszom najmniejszym Trjco Przenajwitsza i zanurz je w przepaciach swojego Miosierdzia.

I Ja wam bogosawi, dusze najmniejsze.

Caa 9-dniowa Nowenna>>
>
NOWENNA przed zawierzeniem si Niepokalanemu Sercu NMP - Dzie 7  :: 09-06-2010 r. ::

  Dzie 7
Pragn dzisiaj modli si, Moja Mioci, o dar oderwania si od spraw tego wiata, o wyciszenie serc, dusz, umysw, o umiejtno wejcia w gb siebie. Prosi chc o to dla kadej duszy najmniejszej. Udzielie Boe Maryi tak cudownej aski ukrycia si przed wiatem i ycia od malekoci w atmosferze modlitwy. Dae Jej witych Rodzicw, ktrzy wiedli ycie skromne, przeniknite modlitw, oddane Bogu. Zapragne mie J bliej siebie i umiecie przy wityni, gdzie jako maa dziewczynka suya Tobie i poznawaa Ciebie. Zakosztowawszy Twojej cudownej bliskoci nie wyobraaa sobie, e mogaby nalee do kogo innego, jak tylko do Ciebie. Ty w swojej mdroci dae Maryi witego ma - Opiekuna, ktry wspiera J i razem mogli i drog wytyczon przez Ciebie nawzajem sobie pomagajc i suc Tobie. Dziki yciu, jakie dae Maryi, dziki bliskim osobom, moga Mj Boe, stale by zanurzona w Twojej obecnoci. Najwikszym darem by oczywicie Jezus. Jej ycie skupio si na Nim. ya dla Niego. Jej oczy, uszy, Jej serce i dusza, Jej umys, wszystko byo nastawione na Jezusa. Na Niego skierowane. yjc dla Niego, nasuchujc w swoim sercu Twego gosu, wpatrujc si w Twoje oblicze w Synu, ya zostawiajc na boku wszelkie sprawy wiata.
Pragn prosi Ciebie Boe, aby dzieciom Maryi udzieli tej aski wyciszenia w nich wszystkiego, oderwania si od wiata. Wiem, e w dzisiejszych czasach jest to niezwykle trudne i wydawa si moe wrcz niemoliwe, by y yciem duszy, a nie duchem wiata. Jednak w Tobie wszystko jest moliwe. Ty moesz sprawi, e dzieci Maryi pjd z Ni drog ycia ukrytego, drog ycia duchowego, ycia cakowicie skierowanego na Boga. Gdzie nic nie jest waniejsze od Niego samego. Prosz Ciebie, udziel tej aski, by miay siy codziennie od nowa odrzuca zainteresowanie wiatem, a skupia si na Twojej Mioci. Pom im y z Tob i dla Ciebie. Pozwl, e Maryja wemie je do swojego serca i nie bdzie by uchroni przed wichrami i burzami losw. Naucz w milczeniu i cichoci przyjmowa Twoj wol objawiajc si we wszelkich wydarzeniach i napotkanych osobach. Ufam, e Maryja pomoe im godzi si na zapomnienie w oczach wiata, by rodziy si na nowo w Tobie. Nauczy odnajdywa Ciebie yjcego w gbi duszy.
Pobogosaw Boe dzieciom Maryi i udziel im swego Ducha, by pod Jego natchnieniem zapragny tylko jednego - Ciebie, Boga. Niech On owieci je swoj mdroci, udzieli prawdy i objawi Mio.

Bogosawi was, dusze najmniejsze.
>
NOWENNA przed zawierzeniem si Niepokalanemu Sercu NMP - Dzie 6  :: 08-06-2010 r. ::

  Dzie 6
To kolejny dzie naszej wsplnej modlitwy, aby przygotowa jak najlepiej nasze serca na spotkanie z Mioci. Prosz, nie ulegajmy rozproszeniom, nie dajmy si zwie atmosferze pozornego pokoju. Kady dzie jest dniem walki o nasze dusze. W kadym szatan stara si zniweczy starania, by jak najpeniej przygotowa nas do zawierzenia. On wie, jakie skutki ono moe przynie i stara si im zapobiec. Tote kadego dnia coraz gorliwiej klkajmy z Maryj do modlitwy, by nie ulec zu. By nie da mu si zwie.
Klkam przed Tob Panie Mj i Krlu. Klkam przed Tob, ktry jeste Moim Stworzycielem, Moim Bogiem. Maryja caa do ciebie naley. Oddaa Tobie swoje ycie bdc jeszcze maym dzieckiem. Udzielie Jej tej aski zrozumienia, czym jest Boa mio, czym jest ycie z Bogiem. Od tej pory pragna tylko jednego - y dla Ciebie, y z Tob. Chciaa caa do Ciebie nalee z dusz i ciaem. A to pragnienie z wiekiem jeszcze dojrzewao i nabierao doskonaego ksztatu. Dzisiaj Maryja pragnie Jezu baga Ciebie, aby Ty udzieli Jej dzieciom aski zrozumienia, czym jest ycie cakowicie oddane Bogu, czym jest ycie w Bogu, oddanie Tobie swojej duszy, swojego serca, ciaa, pragnie. Bardzo chciaabym, aby i te dzieci, wzorem Moim, postanowiy nalee cae do ciebie. Jake pikn jest dusza, ktra decyduje si na ten krok! Ile radoci przynosi Niebu caemu. Ile ask Bg wylewa na ni w dniu jej oddania, ofiarowania si. Dusza taka bardzo szybko postpuje w doskonaoci. Osiga szczyty witoci, bo Bg sam j na nie prowadzi. On j wnosi na te szczyty! Jednak zwa Jezu, e s to dusze najmniejsze. Tak, jak z kad spraw, tak i z t, same sobie nie poradz. Potrzebuj Twojej pomocy. Udziel zatem swojego Ducha duszom najmniejszym. Twj Duch, Jezu, przez ziemskie ycie podda si czowieczej Matce w sposb doskonay. Niejako uzaleni si od Niej. W ten sposb oddae Bogu Ojcu chwa najwiksz. I chocia dla ludzkiego serca i umysu jest to nie do pojcia, Ty przyje w ten sposb wol Ojca, ktry ukocha Matk Mioci doskona. Zatem i Ty ukochae J Mioci czowiecz i Bosk. W tym, cho wydaje si to niemoliwe, zjednoczye si jeszcze bardziej z Ojcem. Powierzajc si Matce, oddae si Ojcu. Jake cudowne to chwile, gdy dusza caa oddaje si Bogu przyjmujc Jego wol, Jego Mio, Jego samego. Maryja pragnie, Panie Jezu, przygotowa swoje dzieci na to oddanie swego ycia Bogu. Pragnie tak usposobi ich serca, by zapragny tego ca dusz. Chciaaby, aby stao si to pragnieniem ich ycia, pragnieniem najwikszym, cigym, niezaspokojonym. Aby przez cae ycie nieustannie oddaway siebie Tobie, powierzajc wszystkie sfery ycia. O, prosz, udziel im tej aski - Ducha Jezusa oddajcego si Bogu przez cakowite uzalenienie od Matki. Niech spynie na nich Twoje bogosawiestwo.
>
NOWENNA przed zawierzeniem si Niepokalanemu Sercu NMP - Dzie 5  :: 07-06-2010 r. ::

  Dzie 5
Uklknijmy dzisiaj wraz z Maryj pod Krzyem, abymy razem mogli prosi Boga o cud zjednoczenia dusz z Ukrzyowanym.
Ratunkiem dla wiata jest pokora dusz powiconych Bogu. Pokora zjednuje Serce Boga i niejako sprowadza je na ziemi do ludzkich serc. Na tak wielk pych czowieka lekiem jest wielka pokora. Pokora skonia Boga, by zoy swoj Mio w Maryi. W ten sposb pocz si Zbawiciel. Odpowiedzi na grzech pierworodny wynikajcy z pychy, bya pokorna postawa zwykej, prostej dziewczyny. Pokora przyczynia si do Zbawienia. Teraz rwnie potrzeba wielkiej pokory, bo wielki grzech pychy opanowa wiat. Potrzeba waszej pokory - dusz najmniejszych. Zatem zwracam si do Ciebie, Synu Maryi o pomoc i ask. Widzc sabo tych malekich dusz, Ty wiesz, e one same nie wykrzesz z siebie doskonaej pokory, a mio wasna stale bdzie podnosi gow. Jednak to Ty jeste wszechmocny i to Ty moesz sprawi, e pragnienie serca stanie si ciaem. Tote w mieniu dzieci Maryi, ktre klcz przed Tob, prosz Ciebie o dar pokory dla nich. Prosz o Ducha pokory. Spjrz, Maryja ukrya je wszystkie w swoim Sercu. Wczeniej Ty je zamieszkae i pokochae ze wzgldu na pokor. Udziel im, prosz aski przyjcia pokory Matki. Stojc pod Krzyem, patrzc na Twoje rany, nie sposb, myle o sobie. Serce samo wznosi si ku Tobie - ku Ukrzyowanemu. Serce Matki teraz baga Ciebie, Jezu najmilszy, aby swoj Krwi, Potem i zami obmy ich serca z pychy. Prosz o to, ze wzgldu na wielkie miosierdzie Twojego Serca. Prosz te ze wzgldu na Twoje wielkie cierpienie zwizane z pych ludzk. Wesprzyj te malekie dzieci w ich pragnieniu pokornego suenia Tobie. Miej na uwadze, i wszystkie Maryja ukrya w swoim Sercu - Sercu Matki. W nim s bezpieczne, a aski, ktre zelesz przejd przez Jej donie. Ona przygotowuje te serca do ich przyjcia. Bogosaw Jezus z Krzya te dzieci i obdarz je ask pokornego serca. Niech Twj Duch - Duch Pokory i oddania, obejmie teraz te najmniejsze dusze i udzieli im samego siebie, by ju nigdy szatan nie omieli si podnie gowy w tych malekich sercach. Bogosawi was; w imi Ojca i Syna i Ducha witego.
>
Wieczernik w czwart rocznic wizyty Ojca Jozo  :: 06-06-2010 r. ::

  To ju cztery lata od wsplnej modlitwy w Wieczerniku Modlitwy, ktry poprowadzi duchowy syn w. Franciszka z Asyu, a zarazem umiowany kapan NMP Krlowej Pokoju, o. Jozo Zovko. Pamitamy ten tum wiernych, ktrzy wypeniali polskie kocioy na kolejnych stacjach niezapomnianej wdrwki wspczesnego Aggeusza, nawoujcego do odbudowy Domu Pana. Czwart rocznic tego niezapomnianego, a zarazem porywajcego nasze serca do gorliwego przeywania swojego chrzecijastwa Wieczernika Modlitwy witowalimy w minion sobot w sanktuarium czerwiskim. Bya to rwnie dla nas wszystkich okazja bezporedniego ju przygotowania si do kolejnego Wieczernika Oglnopolskiego, ktrego celem jest nasze zawierzenie si Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzikujemy wszystkim kapanom, organizatorom i uczestnikom za dar tego spotkania.
>
NOWENNA przed zawierzeniem si Niepokalanemu Sercu NMP - dzie 4  :: 06-06-2010 r. ::

  Dzie 4
Boe Mj, ktry dajesz odpocznienie duszy Maryi. W Tobie Ona odnajduje pokj serca. W Tobie jest Jej ycie, mio, bezpieczestwo. W Tobie Jej przyszo i wieczno. Pozwl Boe, e bd dzisiaj prosi Ciebie dla dusz najmniejszych o t ask odnajdywania w Tobie pokoju serca, o ask odpoczynku duszy w Twoim Duchu. O ask przytulenia si sercem do Serca i trwania tak, by nasyci si Tob. Dzieci Twoje stale gdzie pdz. wiat zmusza wszystkich do popiechu. Wytwarza atmosfer niepokoju, braku poczucia bezpieczestwa, niepewnoci o jutro. Wraz z Maryj prosz, aby Twoje dzieci w Tobie - Boe, odnajdyway wszystko, a wic i pokj, odpocznienie rwnie. Daj dzieciom Twoim i Maryi t pewno, e Bg zaspokaja ich wszystkie potrzeby. Bg daje im to, co potrzebne do ycia. Bg opiekuje si nimi. To prawda, one to wiedz. Na poziomie umysu nawet niele maj to opracowane i utrwalone. Gorzej jest z sercem. Ten poziom jeszcze nie przyj, i Ty Panie jeste odpocznieniem duszy, w Tobie duch ludzki odpoczywa. A jest tak wane, by dusza potrafia caa zanurzy si w Bogu, zaufa, podda Jego dziaaniu. Zarwno w sytuacjach trudnych, w sytuacji zmczenia, jak i w sytuacjach radosnych - dusza ludzka ma trwa w Bogu i w Nim znajdowa rdo swojego pokoju wewntrznego, w Nim ma trwa nieporuszona. Prosz Ciebie Duchu Pokoju, zstp teraz na dzieci Boga i Maryi, otocz ich serca sob, zanurz w przepaciach Zdrojw nieprzebranych, osad na pokoju dajcym poczucie bezpieczestwa i naucz je zawsze kierowa si t niezachwian prawd, i tylko ty jeste Pokojem, tylko Ty dajesz prawdziwy pokj, tylko w Tobie go naley szuka. Klkam przed Tob skadajc Serce Maryi w Tobie. Ufajc, e wszystkie dusze najmniejsze, ktre w Swym Sercu Maryja ukrya, zaznaj teraz Twego bogosawionego pokoju. Niech Twj Pokj, a wraz z nim Twoja Mio spyn teraz na te najmniejsze serca i utwierdz je w przekonaniu, i tylko w Bogu jest ich odpocznienie, tylko w Bogu jest pokj ich duszy.
Bogosawi was, dusze najmniejsze, w imi Ojca i Syna i Ducha witego.
>
NOWENNA przed zawierzeniem si Niepokalanemu Sercu NMP - dzie 3  :: 05-06-2010 r. ::

  Dzie 3
Boe, ktry jeste yciem Maryi, bowiem Ona oddycha Tob, yje Tob, Jej dusza karmi si Tob. W Niej s Twoje myli i Twoje uczucia. Pragnienia i bl. Ty jeste w Maryi. A Ona jest w Tobie. Twoja Mio to sprawia, e Jej ycie tak bardzo sploto si z Twoim, i w kocu stao si jednym. Od chwili poczcia Jezusa stao si yciem Boga. Zupenie odrzucia swoj wol, aby przyj Twoj, by cakowicie by w Tobie. Aby Ty mg y w Maryi w swoim Synu. Niezrozumiae to jest dla ludzkiego umysu, tak cise zjednoczenie duszy z Duchem. Pragn jednak dzisiaj prosi Ciebie, aby tej aski udzieli duszom malekim. Chocia niewiele rozumiej z tego, czego dokonujesz na ich oczach, to omielony Twoj nieskoczon Mioci, chc wstawia si za nimi proszc, aby ty sta si rwnie Mioci ich ycia. Otwrz, prosz, te serca na tyle, by zrozumiay istot mioci, a jest ni jedno. Jedno z Tob, z Twoj mioci, Twoj wol. Jedno z Bogiem Ojcem, jedno z Synem, a wszystko w jednoci Ducha. Jedno myli, pragnie, uczu, woli. Wtedy dopiero bdzie mona powiedzie, e Ty jeste ich yciem. O, prosz, ukryj ich w Twoim Sercu i tam udzielaj aski otwarcia na Ciebie. Prosz dotknij ich Duchu wity, aby byli wiadomi do czego d, czego maj pragn, o co si modli. Niech dojrz t wag zjednoczenia swojego ycia z yciem Boga. Niech zasmakuj cho odrobiny tej rozkoszy jednoci, by wiedziay za czym tskni, czego pragn, o co si modl. Klczc przed Tob Mj Boe, przyprowadzam Ci w Sercu Maryi dusze najmniejsze, aby i one mogy zakosztowa tej niepojtej jednoci. Nie pozwl, by jakie wtpliwoci przeszyway teraz serca. Daj im wiar i ufno, e oto w Sercu Matki kosztuj zjednoczenia z Bogiem. A Ty Duchu Mioci uczy moliwym to, co niemoliwe dla tych najmniejszych - zjednocz ich z Mioci. Daj poznanie, czym jest jedno. Daj zrozumienie - czym ycie w Bogu. Pozwl duszom otwiera si na wiat Ducha i y w nim bez przeszkd.
Niech spynie na was - dusze najmniejsze - bogosawiestwo Boga: Ojca, Syna i Ducha witego.
>
Nowenna przed Wieczernikiem Oglnopolskim - Dzie 2  :: 04-06-2010 r. ::

  Dzie 2
„Jezu, ktry jeste Mioci Matczynego Serca Maryi, pragn dzisiaj, w tym drugim dniu Nowenny przyprowadzi do Ciebie Jej dzieci - dusze najmniejsze. Oto bowiem, Ty sam Jej je dae. Moc testamentu z Krzya, uczynie Serce Maryi zdolnym kocha kadego czowieka, kad dusz. To nie wszystko. Ty sam - Bg Przedwieczny zoye siebie w ofierze, aby tym duszom przywrci dziecictwo Boe. Na powrt ich usynowie. A eby nie czuy si psierotami, dae Matk. W Matczyne Serce zoye Mio swoj - Mio Bosk. Tak wic, uznae w swojej nieskoczonej hojnoci, dobroci i wspaniaomylnoci, i nie wystarczya Mio Ojca. Dae swoim dzieciom mio Matki. Niejako podwjnie je obdarowae doskona Mioci. Kochasz ich teraz swoj Bosk Mioci w Ojcowskim Sercu oraz Bosk Mioci w Sercu Matki. Jednak pragn Ci przypomnie, cho wiem, e Ty nigdy nie zapominasz, i Twoje dzieci to dusze najmniejsze. S tak sabe, e nie potrafi dojrze tego cudownego obdarowania ich Bo Mioci. Dlatego pragn prosi o przejrzenie dla ich oczu i dla ich serc. Niech zobacz t nieskoczon hojno Boga w obdarowywaniu ich dusz. Niech zobacz w tym darze Ojca i Matki wielk Mio Boga. Niech zachwyc si t wielk mioci i zapragn j poznawa. Prosz Ciebie, aby da im swego Ducha. To przecie Duch Synowski. Moe dziki Duchowi Syna otworz si ich serca i znw poczuj si dziemi samego Boga. Daj im ask patrzenia na Mio oczami duszy, a nie ciaa, aby mogy dojrze boskie pikno w teje Mioci.  Prosz, Ciebie, ktry jeste Synem Ojca, aby twj Duch peen synowskiego oddania, peen synowskiej mioci ogarn ich - dzieci Boga teraz i przygotowa serca na to niebywae spotkanie w Wieczerniku Niepokalanego Serca Matki Najwitszej z Bo Mioci. Niech Twj Duch - Jezu Chryste zakrluje pord nich. Z ca mioci serca klkam przed Tob Boe i wstawiam si za tymi, ktrzy najmniejszymi zostali nazwani i do nich rzeczywicie si zaliczaj. Obdarz ich swoim bogosawiestwem. Niech serca dusz najmniejszych przygotuj si dobrze na to spotkanie z Mioci.
Bogosawi was; w Imi Ojca i Syna i Ducha witego.
>
NOWENNA przed zawierzeniem si Niepokalanemu Sercu NMP  :: 03-06-2010 r. ::

  Przygotowanie do Wieczernika Oglnopolskiego – Jasna Gra, 12.06.2010
Klkam przed Tob, Wiekuisty Boe, aby rozpocz dzisiaj modlitw - bezporednie przygotowanie dusz malekich do zawierzenia ich Niepokalanemu Sercu Najwitszej Maryi Panny i oddania w niewol samej Mioci. Prosz zatem Ciebie Duchu wity - Oblubiecu Matki Boej, aby poprowadzi t Nowenn przez kolejne dni, dajc wszystkim Malekim moliwo dobrego przygotowania serc do tego cudownego spotkania z Bogiem w Sercu Maryi.
Dzie 1
Dzisiaj polecam Tobie - Boe, ktry jeste Mioci, dusze malekie, ich saboci, ich niewiernoci, ich niestao i cige upadki. Prosz Ciebie, ktry jeste Miosierdziem, aby obmy swoimi Zdrojami Miosiernymi wszystkie dusze najmniejsze. Prosz, aby oczyci je z mioci wasnej, pychy i zarozumiaoci. Prosz, aby zabra im ich poczucie wiary we wasne siy, a da ufno w moc Bo. Prosz, aby obmy serca z egoizmu, zazdroci, a da mio, wyrozumiao i cierpliwo do blinich. Uzdrw Jezu rany serc dusz najmniejszych, ktre wasnymi sabociami, upadkami, grzechami sobie zaday. Miej na uwadze ich maleko, ich sabo, krucho i czy wszystko delikatnie oraz agodnie. Prosz Ciebie o Twoje wielkie Miosierdzie dla tych dzieci. Zanurz w Ranach, obmyj Krwi i przywr do wielkiej zayoci ze Sob. Pozwl im, nasza Mioci, kosztowa radoci przebywania z Tob bez poczucia winy, drczcych myli, e oto znowu upadaj, pomimo tylu stara i zapewnie z ich strony, e ju nigdy nie ulegn, a trwa bd w mioci. Dodaj si, by z wiar przystpiy do tej Nowenny, by otworzyy serca na ask spywajc z Nieba i podday si prowadzeniu Matki Boej, ktra pragnie samego dobra dla swoich dzieci. Pobogosaw Jezu Twoim ukochanym duszom i zapewniaj je nieustannie w ich sercach o swojej mioci.
Niech spocznie na was bogosawiestwo Trjcy witej: w imi Ojca  i Syna i Ducha witego.
Wskazania na czas Nowenny
Podczas Nowenny starajmy si codziennie przystpowa do Stou Paskiego. Take w tym czasie skorzystajmy ze spowiedzi w., zwracajc szczegln uwag na mio, a raczej brak mioci w naszym yciu, z czego wynikaj grzechy. Starajmy si podczas Nowenny szczeglnie y mioci, nieustannie na mio nastawiajc serca, mylc o mioci, starajc si wypowiada tylko sowa mioci i w czynach kierowa si mioci. Trwajmy w akcie mioci, ustalajc w swoim sercu priorytet ycia nieustajcym aktem mioci, czynic starania w tym kierunku.
>
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 02-06-2010 r. ::

  Ordzie Matki Boej z 2 czerwca 2010 r. przekazane przez Mirjan
"Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, abycie postem i modlitw utorowali drog, ktr mj Syn wejdzie do waszych serc. Przyjmijcie mnie jako matk i zwiastunk Boej mioci i pragnienia waszego zbawienia. Wyzwlcie si z wszystkiego tego z przeszoci, co was obcia i daje poczucie winy, z tego wszystkiego co was wprowadzio w bd – ciemno. Przyjmijcie wiato. Nardcie si na nowo w sprawiedliwoci mojego Syna. Dzikuj wam."

Za: www.medjugorje.republika.pl/
>
Dzikujemy za kolejne Wieczerniki majowe  :: 30-05-2010 r. ::

  Ostatni tydzie maryjnego miesica na naszej drodze wieczernikowej bogaty by w spotkania modlitewne w naszych lokalnych wsplnotach. Podczas wsplnej modlitwy rozwaalimy tajemnice mioci Boej w odniesieniu do Osoby samego Boga jak i do Osoby Najwitszej Maryi Panny. Mio ta, poprzez nasze wsplne trwanie na modlitwie po raz kolejny daa nam dowiadczy hojnoci dwch witych Serc; Jezusa i Maryi i jak wierzymy, dokonaa kolejnych przejaww triumfu mioci tych Serc w naszych sabych ludzkich sercach, jak i w sercach osb polecanych w naszym wstawiennictwie. Dzikujemy kapanom i wszystkim uczestnikom tych spotka, ktre miay miejsce w Zawadzie, Tolkmicku, Stocznie i Goskowie. Wdziczni jestemy wszystkim tym, ktrzy z grona naszej Wsplnoty wczyli si w przygotowanie naszych spotka i ich przeprowadzenie.
>
Wieczernik Oglnopolski z udziaem Najmniejszych z Turynu  :: 26-05-2010 r. ::

  Dostalimy wiadomo od Sistr Klarysek Kapucynek z klasztoru macierzystego s. Boej s. Marii Konsolaty Betrone z Turynu-Moncalieri, e w naszym Oglnopolskim Wieczerniku Modlitwy, ktry odbdzie si 12 czerwca w Czstochowie br., wezm udzia Dusze Najmniejsze z Turynu. Bdziemy mogli wysucha ich wiadectw i relacji z realizacji Dziea Najmniejszych na terenie Woch - Ojczyzny s. Konsolaty. Jestemy bardzo wdziczni za midzynarodowy charakter naszego spotkania. Przypominamy program wspomnianego spotkania na Jasnej Grze: o godz. 9:30 - Droga Krzyowa na Waach Jasnej Gry, godz. 11:00 - Uroczysta Eucharystia z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP, godz. 14:00 - konferencja, wiadectwa, modlitwa i bogosawiestwo w sali Ojca Kordeckiego. Wszystkich zapraszamy!
>
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-05-2010 r. ::

  Ordzie, 25. maja 2010 r.
„Drogie dzieci! Bg da wam ask, abycie yli i gosili cae dobro jakie jest w was i wok was i abycie motywowali innych, aby byli lepsi i bardziej wici, ale i szatan nie pi i poprzez modernizm ukierunkowuje was i prowadzi na swoj drog. Dlatego, dziatki, w mioci do mego Niepokalanego Serca kochajcie Boga ponad wszystko i yjcie wedug Jego przykaza. W ten sposb wasze ycie bdzie miao sens i pokj zapanuje na ziemi. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/

>
Niech Polacy wzywaj Ducha witego!  :: 23-05-2010 r. ::

  Mdlmy si za Polsk. Niech Otworz si serca Polakw na tchnienie Ducha Boego. Niech pozwol si poprowadzi, aby nie czynili niczego, co jedynie moe ich pogry jeszcze bardziej w cierpieniu. Niech otworz serca na Boga i w Nim zobacz swoj ostoj, swoje bezpieczestwo, pokj i ratunek.
Dzi wielkie wito. Niech Polacy wzywaj Ducha witego, ktry jest moc. Pamitajmy, e to Duch jest yciem, e to Duch tchnie ycie w materi, e to Duch jest si, to On dotyka ludzkich serc, porusza je i prowadzi. Duch wity jest moc! Poddajmy si Jego mocy! Otwrzmy si na Jego moc! Wzywajmy Go! Oczekujmy Go! Wygldajmy Go! Wierzmy i ufajmy!
W swoich sercach zjednoczmy si dzisiaj w nieustannej modlitwie o wielki wylew Ducha witego na Polsk! Niech dusze nasze trwaj w akcie mioci ze wiadomoci bycia razem na modlitwie. Razem! Pokonajmy w swoich umysach t barier wiata materialnego i poczmy si w Duchu przed tronem Matki, w Jej Sercu na Jasnej Grze, gdzie w chwilach dla Polski bardzo trudnych nasi przodkowie wzywali Jej pomocy i pod Jej panowanie si oddawali! Razem stawajmy tam szczeglnie w godzinach naszego jednoczenia si na modlitwie i wypraszajmy z wiar pomoc dla naszego narodu, ask i bogosawiestwo Tej, ktr Matk swoj nazywamy.
Mdlmy si! Bo Bg jest hojny, bo Bg jest litociwy, bo jest peen miosierdzia. Czeka jednak na zwrcenie si naszych serc do Niego. Na si nic czyni nie bdzie. My Go zapromy, my popromy o przemian serc Polakw, my powierzmy Mu Polsk, my oddajmy si Mu na sub, my bdmy wiadomymi Jego poddanymi, my kochajmy Go najwiksz mioci, my wstawiajmy si za cierpicymi z powodu powodzi, z powodu tragedii narodowej, z powodu caej sytuacji w Polsce.
Niech Bg bogosawi nas. A my przyjmijmy bogosawiestwo Boga, ktry oczekuje na otwarte nasze serca, aby mc ju poprzez nie zlewa swoje aski.

>
Co jest najwaniejsze w naszym przygotowaniu si do tego Wydarzenia?  :: 19-05-2010 r. ::

  Zjednoczmy si we wsplnym pragnieniu otwarcia naszych serc na Bo Mio
Wsplnie z Maryj – Matk, rozpoczynamy czas bezporedniego ju przygotowania si do Oglnopolskiego Wieczernika Modlitwy. Jest to czas otwierania serc na Mio, ktra bdzie do nas przychodzi, ktra bdzie si w nas objawia, ktra bdzie dotyka. Wsplnie z Maryj promy i dzikujmy. Wsplnie uwielbiajmy Bo Mio. Aby w ten sposb powoli, stopniowo przygotowa si na to wielkie wydarzenie zawierzenia nas, kadej duszy malekiej Mioci Matczynego Serca. A t Mioci jest Bg. Tak naprawd, zawierzajc si Sercu Maryi, powierzajc wszystko Jej Matczynemu, Niepokalanemu Sercu, powierzamy si Bogu. Bo w Jej Sercu jest penia Boej Mioci, bo w Jej Sercu bdziemy od razu przekazywani Bogu, jednoczeni z Bogiem, prowadzeni ku Bogu. W Jej Sercu otwierany bdzie wiat Boy dla nas. Mdlmy si wsplnie wyraajc pragnienie otwarcia serc. Niech Matka Najwitsza te nasze pragnienia zbierze wszystkie razem. W Swym Sercu poczy z ofiar Jej Syna i zoy u stp Boga, proszc, aby On dokonywa reszty, aby On udzieli Ducha witego, ktry pomoe nam otworzy si na Bo Mio. My jedynie wyramy swoje pragnienie, aktem woli. To wystarczy. Pozwlmy naszej Niebieskiej Matce zoy te pragnienia przed Bogiem.

Przeczytaj peny tekst konferencji.

>
Oglnopolska Pielgrzymka i Wieczernik Modlitwy w Czstochowie  :: 18-05-2010 r. ::

  Czstochowa - Jasna Gra, sobota 12 czerwca 2010
Zapraszamy wszystkich wiernych, ktrzy gwnie w salezjaskich sanktuariach maryjnych (Czerwisk nad Wis, Ranystok, ale te Gietrzwad, Ostrw Wielkopolski) oraz w salezjaskich (lecz nie tylko) parafiach tworz wsplnoty modlitewne i uczestnicz w comiesicznych spotkaniach zwanych: "Wieczerniki Modlitwy NMP" na Pielgrzymk Oglnopolsk i Oglnopolski Wieczernik Modlitwy do Czstochowy na Jasn Gr. Sanktuarium Maryjne na Jasnej Grze to szczeglne miejsce zwizane z tegorocznym programem duszpasterskim realizowanym w naszych parafiach pod hasem: "Bdmy wiadkami Mioci". Pielgrzymujemy do Czstochowy – do Serca Najwitszej Maryi Panny, by przez Jej porednictwo odnowi nasze ycie w Mioci Boej. U Tronu MB Krlowej Polski pragniemy prosi o prawdziwe odrodzenie w Mioci Boej naszych serc, naszych rodzin i Wsplnot. Celem naszym jest te zawierzy si Niepokalanemu Sercu naszej Matki i Krlowej, ktre jest Pene aski (pene Boga – Mioci). Dokona ma si to w dniu szczeglnym dla czcicieli Niepokalanego Serca Matki Boej, tzn. w liturgiczne Wspomnienie Niepokalanego Serca Najwitszej Maryi Panny, ktre w roku obecnym przypada w sobot, 12 czerwca, podczas uroczystej Mszy w., ktra zostaa zaplanowana w Bazylice Jasnogrskiej o godz. 11:00.
Caociowy program naszej Pielgrzymki przedstawia si nastpujco:
  9:30 – Way Jasnogrskie – Droga Krzyowa,
11:00 – Bazylika – Uroczysta Msza w. z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP,
14:00 – Sala Ojca Kordeckiego – konferencja, modlitwa, bogosawiestwo.
16:00 – Zakoczenie Pielgrzymki.
ZAPRASZAMY!
>
Dzikujemy za czas aski ofiarowany nam w Gietrzwadzie  :: 17-05-2010 r. ::

  Dzikujemy Pani Gietrzwadzkiej za kolejny czas wsplnego trwania i jednoczenia si na modlitwie w Jej miejscu Objawie. Ju w pitek, w godzinach wieczornych zgromadzilimy si na kolejnym dniu skupienia, ubogaconym celebrowan Eucharysti, rozwaaniem Sowa Boego i Adoracj Najwitszego Sakramentu. W sobot, w kolejnym dniu naszej formacji, od rana trwalimy wraz z Maryj u stp Jezusa, wprowadzani w tajemnice Boga i Matki Najwitszej. Wieczorem tego dnia zgromadzilimy si wraz z gronem licznie przybyych pielgrzymw na kolejnym Wieczerniku Gietrzwadzkim, ktry by czasem rozlewania licznych ask na nasze serca. Dzikujemy wszystkim za ten czas peny aski i Boego bogosawiestwa. Dzikujemy Kapanom, zwaszcza Kanonikom Regularnym - Gospodarzom miejsca, jak rwnie wszystkim posugujcym na modlitwie za dar wsplnego spotkania. Dzikujemy zespoowi "Adoramus" oraz realizatorom i suchaczom Radia Konsolata za wsplnie ofiarowany czas Bogu i Matce Boej w intencjach tak bardzo wanych dla nas.
>
W miesicu Maryi spotkajmy si w Gietrzwadzie  :: 14-05-2010 r. ::

  Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik
Jedziemy do Gietrzwadu w tym piknym czasie, by modli si w intencji naszego wsplnego Dziea. By prosi NMP Pani Gietrzwadzk o Jej bogosawiestwo, By uprasza w Jej wityni aski. By uklkn razem z Ni i wyprasza potrzebne aski. Aby rozwaa udzia Matki Boej w Zbawczym Dziele. Bg udzieli Jej tak wielkiej aski wspcierpienia z Synem i wspodkupienia ludzkoci. Obdarzy Jej Serce tak wielkim Dobrem. Wla swoj Mio. Jako jedyny czowiek Maryja zostaa tak sowicie obdarowana. Wszystko za po to, by nam torowa drog do Nieba, by nam to Niebo przyblia, bymy mogli zblia si do Boga.  Maryja jest przejawem Boego Miosierdzia w stosunku do ludzi. Jest ask Boga dan nam dla Zbawienia. Jest Drog i Bram, jest Namiotem Spotkania. W Niej, my, Jej dzieci, moemy spotka si i zjednoczy z Bogiem. Jak mao czowiek rozumie z tak wielkiej aski Boga. Jak mao widzi, mao pojmuje, jeszcze mniej przyjmuje sercem. Zapragnijmy w tym miesicu tej niepojtej askawoci Stwrcy w stosunku do nas, szczeglnie do nas - dusz najmniejszych. Zapragnijmy tego, abymy poprzez Serce Maryi mogli zobaczy Boga, Jego Mio i Miosierdzie! Zachwymy si Bo Mioci! Wierzmy, e Maryja modli si o to i nieustannie wstawia za nami. Zapragnijmy, aby nasze serca byy gorce, zakochane w Bogu, wpatrzone w Niego! Niech Bg nam bogosawi.

UWAGA! Wieczernik rozpocznie si naboestwem wieczornym i trwa bdzie do Apelu Jasnogrskiego (17:00 - 21:00).
Wieczernik bdzie transmitowany przez Radio internetowe "Konsolata". Posug muzyczn podejmie zesp "Adoramus" z Tczewa. Wszystkich Was zapraszamy!
>
Modlilimy si w Czerwisku i w Ranymstoku  :: 09-05-2010 r. ::

  W minion sobot, 8 maja, w uroczysto w. Stanisawa Biskupa - patrona Polski jednoczylimy si na modlitwie tworzc Wieczerniki Modlitwy w Czerwisku nad Wisa i w Ranymstoku. Trwajc na modlitwie z Najwitsz Maryj Pann - nasz Matk i Krlow upraszalimy potrzebne aski dla naszej Ojczyzny, dla naszych rodzin, wsplnot, dziea najmniejszych i wszystkich ludzi. Ufni w wielkie wstawiennictwo naszych witych patronw, a zwaszcza w potne wstawiennictwo Matki Boej polecalimy wszystkie wane sprawy i zawierzalimy siebie. Wszystkim tym, ktrzy zgromadzili si na naszych spotkaniach modlitewnych i czyli si z nami duchowo dzikujemy. Wdziczno t wyraamy wzgldem wszystkich kapanw posugujcych na Wieczernikach, wszystkim z Was, ktrzy podjlicie trud przygotowania i przeprowadzenia wanych dla nas spotka.
>
Pielgrzymka do Medjugorje - czas modlitwy i formacji  :: 06-05-2010 r. ::

  W dniu wczorajszym zakoczylimy kolejn pielgrzymk do Medjugorje. Wyruszylimy w poniedziaek 26 kwietnia po wsplnej Eucharystii odprawionej w sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwisku nad Wis. Po dwudniowej podry przez Czechy, Austri, Soweni i Chorwacj dotarlimy do maej miejscowoci w Boni Hercegowinie, gdzie od 29 lat codziennie trwaj Objawienia NMP Krlowej Pokoju. Podczas szeciodniowego pobytu w Medjugorje tworzylimy jedn wsplnot Kocioa trwajcego wraz z Maryj - Matk Jezusa i nasz na modlitwie, odwiedzajc wszystkie najwaniejsza miejsca modlitwy: Koci Parafialny (w. Jakuba), Gr Objawie (Podbrdo), Gr Krzya (Krieva). Odwiedzilimy istniejce tam wsplnoty modlitewne, uczestniczylimy w spotkaniach organizowanych dla pielgrzymw, midzy innymi z o. Danko, oraz dwiema osobami widzcymi Matk Bo - Ivank i Mari. Podczas tej pielgrzymki modlilimy si take w sanktuarium Matki Boej z Lourdes w Vepri oraz w sanktuarium Matki Boej w Tihaljinie. Mielimy take ask uczestniczenia w Objawieniach MB Krlowej Pokoju na Podbrdo w dniu 2 maja br. To wszystko stao si wielkim przeyciem dla kadego z nas i wielkim duchowym ubogaceniem caej Wsplnoty.
>
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 06-05-2010 r. ::

  Ordzie dla Mirjany z 2 maja 2010 r.

„Drogie dzieci. Dzi, wasz dobry Ojciec wzywa was przeze mnie, abycie z sercem wypenionym mioci weszli na drog duchow. Drogie dzieci, napenijcie si ask, aujcie szczerze za grzechy i mocno pragnijcie dobra. Pragnijcie rwnie w imieniu tych, ktrzy nie poznali doskonaoci dobra. Bdziecie milsi Bogu. Dzikuje wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl/
>
Wezwanie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-04-2010 r. ::

  Ordzie, 25 kwietnia 2010 r.

„Drogie dzieci! W tym czasie, gdy w szczeglny sposb modlicie si i prosicie o moje wstawiennictwo, wzywam was dziatki, mdlcie si, abym poprzez wasze modlitwy moga wam pomc, aby jak najwicej serc otworzyo si na moje ordzia. Mdlcie si w moich intencjach. Jestem z wami i orduj przed moim Synem za kadym z was. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
>
Pielgrzymka Wsplnoty do Medjugorje  :: 25-04-2010 r. ::

  Ju jutro wielu z nas wyrusza na kolejn pielgrzymk do Medjugorje. Jedziemy na t pielgrzymk w okresie bardzo smutnym dla caej Polski. W czasie, gdy rany si jeszcze nie zabliniy, gdy serca pacz, a ju rozpoczyna si walka polityczna. Dlatego swoje serca ofiarujemy Bogu za nasz kraj, z nastawieniem, z intencj wzbudzon w sercu, e oto pragniemy nalee do Boga, pragniemy odda Mu serce, by mg naszym yciem pokierowa, posuy si nami dla dobra dusz. Nasz trosk obejmujemy ojczyzn w sposb szczeglny i prosimy o potrzebne aski, by to ogromne cierpienie wielu Polakw przynioso owoce w postaci odrodzenia wiary w Polsce, powrotu do Kocioa, prawdziwego zwrcenia si ku  Bogu, ku Chrystusowi, ktry jest Krlem. Czas, jaki zaplanowa Bg dla nas, jest piknym czasem spotkania duszy z Nim samym. Czasem, gdy Bg pragnie dotyka nas swoj mioci, gdy pragnie, abymy dowiadczyli tej mioci, abymy poczuli j swoim sercem, abymy zachwycili si ni i samym Bogiem. To czas gbszego wejcia w rzeczywisto Boga, w rzeczywisto wiata Duchowego. To czas spojrzenia na siebie, swoje ycie i zobaczenie jego sensu, celu, istoty. To czas, abymy zobaczyli swoje korzenie i do nich si zwrcili. To czas, abymy zobaczyli, i jestemy czci winnej latoroli, a bez Winnego Krzewu nie moemy y. To rwnie czas, abymy zobaczyli, e mamy Matk, ktra w sposb szczeglny nas ukochaa i pragnie poprowadzi do szczcia. To czas, abymy i Maryi zaufali, zbliyli si do Niej i powierzyli tak prosto i szczerze, jak dziecko, siebie samego, swoj rodzin, bliskich, cae ycie. To czas wejcia w rzeczywisto Nieba, by przez te kilka dni y przede wszystkim Niebem, zakosztowa Nieba i zapragn go na wieczno. Zapragn tak bardzo, by o niczym innym ju nie myle i niczego innego nie pragn.
>
Czas naszej wsplnej i gorcej modlitwy w Gietrzwadzie  :: 19-04-2010 r. ::

  Ostatnie dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwadzie byy zdominowane nasz wspln modlitw w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleskiem, w intencji Prezydenta i jego Maonki, pozostaych osb leccych z par prezydenck, w intencji ich rodzin, a take wszystkich pogronych w blu i aobie Polakw oraz naszej Ojczyzny. Wszyscy wci odczuwamy w naszych maych sercach potrzeb trwania na modlitwie, dlatego licznie zgromadzeni w Wieczerniku Gietrzwadzkim wzywalimy ordownictwa naszej wsplnej Matki i Krlowej. Jeszcze blisza staa nam si potrzeba wypraszania, w takich miejscach jakim jest sanktuarium maryjne w Gietrzwadzie, rychego triumfu Niepokalanego Serca NMP i przyjcia poprzez Serce naszej Krlowej Krlestwa Jej Syna Jezusa Chrystusa. Wszystkim tworzcym ten tak bardzo rozmodlony Wieczernik, posugujcym kapanom oraz subie liturgicznej i zespoowi "Adoramus" dzikujemy.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau ze spotkania w Gietrzwadzie

Kazanie z dni skupienia w Gietrzwadzie. Czytaj tutaj>>
Konferencja z dni skupienia w Gietrzwadzie. Czytaj tutaj>>
>
Watykan: obradowaa komisja ds. Medjugorja  :: 13-04-2010 r. ::

  W Watykanie zebraa si midzynarodowa komisja do zbadania sprawy Medjugorja. Zostaa ona powoana przy Kongregacji Nauki Wiary 17 marca, a 26 marca odbyo si jej pierwsze posiedzenie. Komisj kieruje kard. Camillo Ruini, emerytowany wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej i wieloletni przewodniczcy Konferencji Episkopatu Woch. W spotkaniu wzio udzia 17 osb – kardynaw, biskupw i ekspertw. W komisji jest dwch Polakw: o. Zdzisaw Kijas OFMConv z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych oraz pra. Krzysztof Nykiel z Kongregacji Nauki Wiary, penicy w zespole funkcj sekretarza pomocniczego. Jak przypomniano w komunikacie watykaskiego biura prasowego, prace komisji odbywaj si przy drzwiach zamknitych, a ich wyniki zostan przedstawione bezporednio Kongregacji Nauki Wiary.

Za: www.oecumene.radiovaticana.org/pol/
>
Bylimy w tym trudnym czasie na Jasnej Grze  :: 12-04-2010 r. ::

  W czasie dla Polski tak trudnym i bolesnym nasza Wsplnota - kierowana jak wierzymy Duchem witym - pielgrzymowaa do duchowej stolicy naszego Narodu i Tronu NMP Krlowej Polski. Podczas dwudniowej pielgrzymki, ktr podjlimy w dniach 10-11 kwietnia modlilimy si z licznie zgromadzonymi Polakami rnych stanw o Boe Miosierdzie dla nas, a zwaszcza dla naszych braci i sistr tragicznie zmarych w katastrofie lotniczej pod Smoleskiem i dla ich rodzin. Przez wstawiennictwo naszej Niebieskiej Matki i Krlowej naszego Narodu wypraszalimy triumf Mioci Miosiernej dla wszystkich serc, a zwaszcza dla uczestnikw Malekiej Drogi Mioci i naszego Wsplnego Dziea Najmniejszych. Wszystkim wiernym, ktrzy pielgrzymowali razem z nami i podjli wspln modlitw w cznoci take duchowej, z caego serca dzikujemy.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z pielgrzymki
>
Niedziela Miosierdzia to niebywae wito  :: 08-04-2010 r. ::

  Jednoczmy si we wsplnym pielgrzymowaniu.
W najblisz sobot i niedziel podejmiemy wspln pielgrzymk do Czstochowy, by tam pod opiek Matki Boej Krlowej Polski przey wito Boego Miosierdzia. Jak wany bdzie to dla nas czas wyjaniaj ponisze pouczenia:
Niedziela Miosierdzia to niebywae wito. To czas, kiedy Bg obdarza dusze niezwykymi askami! Jezus wylewa na wiat swoje Miosierdzie! Spywa ono z Jego ciaa, Jego Serca, z Jego Ducha, Jego duszy! Cay Jezus przemienia si w Miosierdzie i jako uosobione Miosierdzie schodzi na ziemi! Pragnie zawita do kadej duszy! Pragnie goci w kadym sercu! Bowiem tego dnia, tak szczeglnego dnia, dusza moe dostpi odpustu zupenego. Bg daruje winy i kary! Jeli dusza odpowiednio przygotuje si do tego spotkania - rodzi si odnowiona! Jest czysta czystoci doskona! Jest wita! O, jake Bg pragnie, abymy tego dnia wszyscy byli wici! I chocia nasze saboci szybko dadz o sobie zna, jednak ten krtki czas, kiedy zgromadzeni wsplnie na modlitwie Eucharystycznej, zjednoczeni w Mioci staniemy przed Bogiem wielbic Go i wysawiajc sercami krysztaowo czystymi, moe sta si wielkim triumfem Mioci Miosiernej! Wszyscy znajdziemy si w samym Sercu Boga! Z Nim zjednoczeni, napenieni Jego Mioci uczestniczy bdziemy w niepojtym „wybuchu” Mioci na wiat! Rozpoczniemy ycie od nowa, z duszami czystymi jak w chwili wyaniania si z wntrznoci Boskich, kiedy Stwrca poczyna nas i powoywa do istnienia!
Uczymy, co nam Mwi Jezus. Niech kady przystpi do Sakramentu pojednania i przyjmie Komuni w Niedziel w to wielkie wito Miosierdzia Boego. Niech kady uwielbi Boga nadan mu przez Niego witoci! Niech ogarnie nas Duch uwielbienia, umiowania, Duch Mioci! Niech ten czas bdzie dla nas prawdziwym witowaniem w Bogu!
Niech Bg bogosawi nas na czas pielgrzymki i przezywanie wita Miosierdzia. Niech MB Krlowa Polski przyjmie nas z sercem otwartym i z wielk mioci.
>
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 07-04-2010 r. ::

  Ordzie dla Mirjany z 2 kwietnia 2010 r
„Drogie Dzieci! Dzisiaj bogosawi was w szczeglny sposb i prosz, abycie powrcili na waciw drog do Mojego Syna, waszego Zbawiciela, waszego Odkupiciela, do Tego, ktry da wam ycie wieczne. Mylicie o tym wszystkim co jest ludzkie, o tym wszystkim co wam nie pozwala pj za moim Synem, o tym co przemijajce, co niedoskonae i co ograniczone, a dopiero potem mylicie o moim Synu, o Jego niezmierzonej boskoci. Przez oddanie i modlitw uszlachetniajcie wasze ciao i udoskonalajcie dusz. Bdcie gotowi, moje dzieci! Dzikuj wam!”.

Za: www.medjugorje.republika.pl
>
yczenia na Wielkanoc 2010  :: 03-04-2010 r. ::

  NIEDZIELA WIELKANOCNA - Pusty Grb
Z okazji wit Wielkanocnych yczymy, by kady z nas przeywszy ask spotkania z Bogiem ywym jeszcze bardziej dostrzeg Go obecnego pord nas i w nas w wyjtkowym bogactwie ask i nieustannego bogosawiestwa jakie spoczywa nad nami. Bymy z wielk odwag czerpic z aski nadprzyrodzonej Obecnoci, jak Bg obdarza nas za porednictwem Matki Zbawiciela i naszej, pozwolili Bogu posuy si nami w goszeniu „Ordzia Mioci Serca Jezusa do wiata”. Niech Duch wity – pierwszy dar Jezusa Zmartwychwstaego, ktrego przychodzi dzisiaj tchn na zdumionych Apostow sam Jezus, napeni nas moc, wielk wiar i mioci i poprowadzi nas na krace wiata gosi Triumf Boga w dzisiejszym wiecie.

Wszystkim Wam, dzikujc za wsplny czas przezywania Wielkiego Tygodnia i witych Dni Triduum Paschalnego, yczymy radosnych i penych pokoju wit.
ALLELUJA!!! JEZUS YJE!!!
>
Ta Moc moe w jednej chwili przemieni wiat!  :: 03-04-2010 r. ::

  Wielka Sobota - przy Grobie Jezusa
"Czy rozumiesz? Duszo Moja. Moc, jaka temu bdzie towarzyszy, moe w jednej chwili przemieni wiat! Potrzeba tylko jednego - dusz, ktre bd si o to modli z wiar i ufnoci. Dusz, ktre bd o to prosi. Dusz, ktre siebie dadz w zamian za odrodzenie wiata, za odrodzenie ludzkich serc! Dusz ofiarnych! Dusz zupenie oddanych Bogu, Jemu cakowicie zawierzonych! Duszo Moja umiowana! wiat umiera! Potrzeba Zmartwychwstania! Skoro wiat yje nienawici, potrzeba mioci. Skoro wiat yje kamstwem potrzeba Prawdy. Skoro wiat yje obud, potrzeba wiadectwa bardzo czytelnego. Skoro idzie ku przepaci, ku otchaniom pieka, potrzeba dusz, ktre ju na ziemi y bd Niebem. Odrzucenie Boga wymaga dusz, ktre Jemu zupenie i cakowicie si oddadz!  I tu nie chodzi o osoby konsekrowane, kapanw, zakonnikw! Tu chodzi o rzesze dusz najmniejszych, zwykych, szarych ludzi, yjcych w rnych rodowiskach! Zu naley przeciwstawi Dobro! Nienawici naley przeciwstawi Mio. Ale to musi by Mio Totalna, Doskonaa, Czysta. Po prostu Boska! Nie jestemy w stanie tak mioci kocha! Trzeba caego siebie odda Bogu, by On mg cakowicie przejmujc czowiecze serce, kocha w nim innych ludzi. Tylko wtedy, gdy bdziemy cali naleeli do Boga, Bg bdzie poprzez nasze serca kocha nasze otoczenie. Wtedy Mio Doskonaa bdzie w nas, pord nas. Bdzie nas przemienia i nasze rodowiska. Wtedy nastpi wielki triumf Mioci!"

Przeczytaj cao konferencji na Wielk Sobot
>
Teraz twoj staje si mio ofiarna  :: 02-04-2010 r. ::

  Wielki Pitek - Droga Krzyowa
"Jeste, duszo wybrana, ju w Sercu Jezusa, z Nim zjednoczona. Zatem, co Jego, to i twoim jest. Teraz twoj staje si mio ofiarna, twoim jest Jego cierpienie, do ciebie naley Zbawienie. Dysponuj, duszo umiowana przez Jezusa, Jego mk, Zdrojami Miosiernymi, Jego ranami, cierpieniem, blem. Dysponuj Jezusem, bo cay jest twj. W tej mce cay si oddaje tobie, wszystko, co Jego - do ciebie naley. Po to przyszed, po to sta si czowiekiem, po to zgodzi si przyj wol Ojca, by teraz odda wszystko duszy, ktra Go przyjmuje. Jeste dla Niego pomoc, jeste dla Niego wsparciem, jeste umocnieniem, nadziej i ufnoci. Jeste ukojeniem w blu, zablinieniem ran. Pocaunkiem zoonym na zbolaym Sercu. Z mioci, czuoci zabiera ciebie teraz na ostatni Drog swoj po ziemi, ziemi niegocinnej, cho tak przez Niego umiowanej. Towarzysz Mu sercem, myl, wol. Bdzie Mu lej nie ten Krzy. Niech Bg bogosawi nas, dusze najmniejsze, ktre id z Jezusem na sam szczyt Golgoty. Niech poprowadzi nas Duch wity."

Czytaj cao konferencji na Wielki Pitek

>
Ty adoruj Jego Serce. Ty kochaj szczeglnie Jego Serce  :: 01-04-2010 r. ::

  Noc z Czwartku na Pitek - Ciemnica
"Duszo maleka, razem z Jezusem staraj si tej nocy przyjmowa wszystko, co Ojciec dopuci z mioci do czowieka. Chocia ty jeste tak maleka, Twoja mio pozwala Mu przez chwil nie myle o tym, co Go czeka, co ju teraz si dzieje wok Niego. Twoja maleko, twoja nico przy jednoczesnym tak wielkim pragnieniu umiowania swego Zbawiciela, przy jednoczesnym pragnieniu naleenia do Niego i powiceniu ycia, sprawia, e On nabiera si i ufno wchodzi w Jego Serce. Skoro s dusze takie jak ty, to tym bardziej pragnie wanie dla nich wszystko wycierpie, przyj z mioci i ponie do Ojca. Zaniesie Mu wraz z Krzyem ciebie - swoj mio, aby przedstawi, aby rozradowa Jego Serce i ukaza, i s dusze, ktre kochaj i pragn wraz z Nim przyj na siebie zbawcze cierpienie. Nie lkaj si, bowiem w Sercu Jezusa ukryta, chroniona bdziesz przed zem. On nie pozwoli, aby Jego malekiej, ukochanej duszy stao si co niedobrego. Droga do Ojca prowadzi przez mk, przez Krzy, przez mier, do Zmartwychwstania! Jezus tuli ciebie, cho donie i cae rce ma zwizane. Tuli ciebie, cho cigaj Go na rne strony, bij i kopi. Tuli ciebie, cho upada i rani sobie ciao o kamienie. Jednak ty jeste ju w Nim. Serce Jezusa chroni ciebie. Ty adoruj Jego Serce. Ty kochaj szczeglnie Jego Serce. Opiekuj si Nim, bo osabione przyjciem mki w Ogrjcu, jest bardzo zbolae."
>
Nadszed czas objawienia si peni Mioci  :: 01-04-2010 r. ::

  Wielki Czwartek - Wieczernik i Agonia w Ogrjcu
"Oto nadszed ten oczekiwany czas. Nadszed czas objawienia si peni Mioci. Jeszcze ostatnie przygotowania, ostatnie pouczenia, ostatnie spotkania. I zacznie wypenia si zapowied Boga, obietnica dana ludzkoci. Oto nastaje penia czasw. Sam Jezus zaprasza nas do uczestnictwa w wydarzeniu, ktre nie ma sobie rwnych, ktre zawayo na losach wszystkich ludzi. Nikt nie pozostaje poza jego obrbem. Kady zosta wczony w owoce tego wydarzenia. My moemy wzi w nim udzia. Nie tylko jako „biorcy”, obserwatorzy. Nas zaprasza do gbokiego przeywania swojej mki, nieskoczonego cierpienia. Razem z nami pragnie nie Krzy, a potem da donie i stopy do przebicia. Dla nas, dusz najmniejszych, Jezus ma propozycj - dar zawinicia razem z Nim na Krzyu, powolnego trwania w agonii, by w kocu umrze ostatecznie dla siebie, dla wiata. Jednak to nie bdzie koniec. To oznacza bdzie dopiero pocztek! Bowiem w niedzielny poranek razem z Nim zmartwychwstaniemy razem do nowego ycia! ycia w peni, w Prawdzie, w mioci. To nowe ycie cae bdzie zanurzone w Bogu. W samym Sercu Trjcy witej! Jezus pragnie bymy my, Jego najmniejsze dusze, prawdziwie przeyli to wite Triduum Paschalne! Pragnie, abymy otwierajc serca, weszli w gb Ducha! Pragnie, abymy podjli nadludzki wysiek - prb cakowitego powicenia swoich myli, swego czasu, swoich si, siebie samych, by y tylko i wycznie mk Jezusa! Pragnie, abymy nieustannie zanurzali si w tamte czasy, abymy stale prbowali by jak najbliej cierpicego Jezusa."

Przeczytaj ca konferencj na Wielki Czwartek

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!