banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257269 naszym gościem.       Osób on-line: 21

Archiwum


Wieczernik w Tolkmicku :: 30-06-2011 r. ::

Nasze ostatnie spotkanie w Wieczerniku organizowanym w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Tolkmicku przypadło w dniu kończącym oktawę Bożego Ciała. Był on okazją do uwielbienia Boga w tajemnicy Eucharystii oraz do modlitwy o gorącą miłość do Jezusa Eucharystycznego. Wieczernik połączony był z procesją eucharystyczną i okolicznościową Adoracją Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie spotkania w godzinie Apelu Jasnogórskiego kapłani udzielili wiernym kapłańskiego błogosławieństwa przekazywanego na prośbę NMP Królowej Pokoju, a związanego z Rocznicą Objawień w Medjugorje. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar tego kolejnego spotkania.
Nasza pielgrzymka do Medjugorje :: 29-06-2011 r. ::

W dniu dzisiejszym wróciliśmy z 9-dniowej pielgrzymki do Medjugorje, którą podjęliśmy w związku z trzydziestą rocznicą Objawień NMP Królowej Pokoju. Uczestniczyło w niej ok. 250 osób ze Wspólnoty co jeszcze bardziej sprzyjało naszemu wspólnemu zaangażowaniu w modlitwę przez cały czas trwania wspólnej pielgrzymki. Największym duchowym doświadczeniem naszego uczestnictwa w obchodach Rocznicy Objawień była miłość i pokój w naszych sercach - w darach, które przywieźliśmy i pragniemy nimi dzielić się ze wszystkimi. Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia tej ważnej dla nas wszystkich pielgrzymki. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym, Zarządowi Stowarzyszenia Konsolata, pracownikom Biura Pielgrzymkowo - Turystycznemu "HALINA" z Rudy Śląskiej, a nade wszystko wszystkim Wam, którzy tworzyliście wspaniałą Rodzinę podczas tych dni. Szczególne podziękowania wyrażamy zespołowi muzycznemu "Najmniejsi", który ubogacał naszą modlitwę muzyką i śpiewem. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich uczestników naszych spotkań na kolejną pielgrzymkę do Medjugorje, którą nasza Wspólnota organizuje we wrześniu br.
Rocznica Objawień Medziugorskich :: 20-06-2011 r. ::

Serce Jezusa nabrzmiałe jest miłością, przepełnione jest miłością. Ono bardzo pragnie wylać swoją miłość na wszystkich ludzi (wszystkie dzieci). Szczególnie na tych, którzy całym sercem przyjmują orędzia starając się nimi żyć. Bóg zaprasza nas w to miejsce, na którym nieustannie jest Jego Serce, są skrzydła Jego opieki, nad którym nieustannie unosi się Jego Duch, nad którym nieustannie jest deszcz miłości. Zaprasza nas w to miejsce, w ten czas. Bóg obiera zazwyczaj taki czas, kiedy pragnie jeszcze więcej, jeszcze bardziej obdarzyć swoim błogosławieństwem ludzkość. W gronie wszystkich, którzy przybędą w Rocznicę Objawień do Medjugorje, będąc przedstawicielami swoich środowisk, swoich parafii, swoich narodów, wszystkich krajów, mając serca otwarte, serca, które pragną słuchać i żyć orędziami pielgrzymujemy tam wierząc, iż zostaniemy obdarzeni niezmierną ogromną miłością samego Boga, otrzymamy potrzebne łaski i rocznicowe błogosławieństwo. Ufamy, że Bóg na prośbę NMP Królowej Pokoju to uczyni, byśmy mogli tę miłość, łaskę, błogosławieństwo później zanieść do swoich domów i środowisk. Ufamy, że ten czas również pomoże naszym sercom więcej rozumieć z tego, co będzie się dokonywało podczas objawień, z tego, co się do tej pory już dokonało i co będzie się dziać dalej. Zapraszamy wszystkie dusze najmniejsze do duchowej jedności i wspólnego uczestnictwa w tym kolejnym wielkim wydarzeniu.
Kolejne spotkanie Wspólnoty w Gietrzwałdzie :: 20-06-2011 r. ::

Ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami, które miało miejsce w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie usposabiało nas do stawania się ubogimi w duchu. Dusza uboga, zdając sobie sprawę ze swojej małości nieustannie powierza siebie Bogu i Matce Najświętszej. Prosi również o wstawiennictwo Świętych i Aniołów. Pragnie, prosi, aby nic nie odgrodziło jej od Boga Nieustannie Bogu wszystko oddaje, pokazując w wielkiej pokorze, kim jest godząc się na to, jaką jest, przyjmując swoje totalne ubóstwo w obliczu Boga. Ubodzy w duchu będą najbogatszymi duszami. Modliliśmy się się o taką świadomość naszych serc, o zgodę na ubóstwo totalne, o to byśmy potrafili przyjąć prawdziwie swoje ubóstwo, swoją małość, swoją nędzę. Abyśmy nie czynili tego ze smutkiem, ale z wielką ufnością w Bożą miłość, która nas szczególnie otacza i obdarza sama sobą. Zgadzając się na swoje nic, przyjmowaliśmy wszystko co należy do Boga. Dziękujemy Gospodarzom - Księżom Kanonikom, wszystkim wiernym, a szczególnie tym, którzy podjęli się organizacji i posługi podczas Wieczernika za ten kolejny, bogaty w łaski czas wspólnej modlitwy.

Zapraszamy do przeczytania konferencji dotyczącej ubóstwa duchowego>>
Środowa Audiencja Generalna :: 15-06-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry!

W historii religijnej starożytnego Izraela wielkie znaczenie mieli prorocy, ich nauczanie, ich przepowiadanie. Pośród nich znaczącą postacią jest Eliasz, powołany przez Boga, aby doprowadzić lud do nawrócenia. Jego imię oznacza: "Pan jest moim Bogiem", i jest ono w harmonii z jego życiem, które całkowicie poświęcił staraniu, aby lud rozpoznał w Panu swego jedynego Boga. O nim mówi Syrach: "Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia" (Syr 48, 1). Z pomocą tego ognia Izrael odnajdzie swoją drogę do Boga. Realizując swoje posłanie, Eliasz modli się, błaga Pana, aby przywrócił życie synowi wdowy, która przyjęła go w gościnę (por. 1 Krl 17, 17-24). Wykrzyczał Bogu swoje zmęczenie i swoją trwogę, gdy musiał uciec na pustynię, ścigany przez królową Izebel, która chciała go zabić (por. 1 Krl 19, 1-4), ale przede wszystkim jego moc jako orędownika objawia się na górze Karmel. Wtedy to modli się przed całym Izraelem do Boga, aby się objawił i przemienił serce ludu. Ten epizod został opowiedziany w rozdziale 18 Pierwszej Księgi Królewskiej, przy której dziś przez chwilę się zatrzymamy. (...)
Eliasz zwraca się do Pana, nazywając Go Bogiem Ojców, celowo wspominając Boże obietnice oraz historię wybrania i przymierza, która w sposób nierozerwalny złączyła Boga ze swoim ludem. Włączenie się Boga w historię człowieka jest tak mocne, że nawet Jego imię w sposób nierozdzielny złączone jest z imionami patriarchów, a prorok wymawia to imię jako święte, aby Bóg pamiętał i okazał się wierny, ale też aby Izrael czuł się wezwany po imieniu i odzyskał swoją wierność. (...)
Drodzy bracia i siostry, taka jest siła modlitwy wstawienniczej, która odwołuje się do potęgi miłości Boga. Prośmy zatem Pana, by uczynił nas zdolnymi do bycia pośrednikami prawdy wobec naszych braci, gotowymi wskazywać drogę wiary w jedynego Boga, który pragnie się objawiać wszystkim ludziom, by ich nawrócić i doprowadzić do zbawienia. Nie będzie potrzebny już ogień, który spala żertwę, by zaświadczyć o obecności Pana w świecie. Jego pełne i ostateczne objawienie dokona się w krzyżu Jezusa, który przyszedł, by chrzcić "Duchem Świętym i ogniem" (Mt 3, 11; Lc 3, 16) i "zgładzić grzech, przez ofiarę z siebie samego" (Eb 9, 26)

Więcej na stronie Radia Maryja>>
Prosiliśmy, by Duch Święty nadal nas prowadził :: 14-06-2011 r. ::

Ostatnie dni w naszej Wspólnocie przeżywaliśmy modląc się o Ducha Świętego dla nas wszystkich. W takiej też atmosferze przeprowadzony był kolejny Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku. Staraliśmy się otwierać nasze serca prosząc, by Bóg przyszedł do nich ze światłem swojego Ducha, aby nasze serca, myśli były przeniknięte Bożym światłem, Bożą mądrością. Prosiliśmy o te dary, dzięki którym lepiej zrozumiemy fenomen Objawień w Medżugorje i będziemy mogli lepiej odpowiedzieć na przesłanie, które płynie z Nieba do nas. By nasze serca były gotowe, aby przyjąć wszystko. Modliliśmy się o wszelkie dary, z ufnością iż ujawniać się one będą w naszym życiu i w życiu całej Wspólnoty. Prosiliśmy też Ducha Świętego, by nadal prowadził naszą Wspólnotę i obdarzył nas wszystkich łaską szczególnej jedności z Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar wspólnego Wieczernika w tym ważnym dla całego Kościoła czasie.

Zapraszamy do przeczytania konferencji na Zesłanie Ducha Świętego>>
A także konferencji: Żyć w zjednoczeniu z Duchem>>
I ważna konferencja: O Rocznicy Objawień>>
Prosiliśmy, by Bóg im szczególnie błogosławił :: 14-06-2011 r. ::

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego modliliśmy się szczególnie w intencji tych z nas, którzy wkładają swój czas, wysiłek, swoje siły i zdrowie na rzecz naszego Domu (centrum duchowego) w Olsztynie, którzy w ten sposób poświęcają siebie dla Dzieła Najmniejszych. Prosiliśmy, by Bóg szczególnie im pobłogosławił dając na czas podjętych prac, na kolejne dni łaskę zdrowia, łaskę sił, łaskę organizacji czasu, łaskę miłości w rodzinach. I tak, jak jest to, wierzymy, pragnieniem samego Boga, wspólnie z osobami pracującymi uczestniczyliśmy w Eucharystii w ich intencji, w intencji wszystkich budujących Centrum, wszystkich, którzy temu Dziełu poświęcają swoje życie, swój czas, swoje siły. Dla nich wszystkich, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła prosiliśmy o błogosławieństwo Boże, wypraszając wszelkie potrzebne łaski.
Pięćdziesiątnica czasem przygotowania do Rocznicy Objawień :: 10-06-2011 r. ::

Nasze oczekiwanie na Zesłanie Ducha Swiętego jest zarazem przygotowaniem naszych serc na napełnienie Duchem Bożym, jak również usposabia nas do pełniejszego przeżywania zbliżającej się Rocznicy Objawień w Medjugorje. Już podczas Ogólnopolskiego Wieczernika doznaliśmy wylewu Łaski Miłości. Wierzymy, że i w tym czasie Bóg wypełni nas swoim światłem, by ono prowadziło nasze serca. Zapraszamy was zatem do modlitwy w intencji świadomego uczestniczenia w pielgrzymce oraz owocne przeżywanie nabożeństw podczas jej trwania. Byśmy zdając sobie sprawę z wielkości zbliżającego się kolejnego ważnego wydarzenia byli świadomi tego, jak ważnymi są trwające tyle lat Objawienia, jak bardzo cała ludzkość ich potrzebuje, jak bardzo Bogu zależy na nas, skoro tak długo „trzyma Niebo otwarte” nad nami, czym może skutkować brak odpowiedzi na wezwanie Nieba do nawrócenia, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na tych, którzy te orędzia słyszą i przyjmują. Niech wspólna nasza modlitwa dopomaga nam wszystkim świadomie przeżywać te tajemnice.

Przypominamy, że już jutro spotkamy się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy, w wigilię Zesłania Ducha Swiętego, w Sanktuarium Maryjnym Różanymstoku>>
Wigilia Zesłania Ducha Świętego w Różanymstoku :: 09-06-2011 r. ::

Oto Jezus jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. On Jest. Słowa, które wypowiedział są obietnicą realizującą się przez wszystkie wieki. Przez cały czas Jezus jest. Jego obecność na ziemi, pośród swego ludu, pośród Jego umiłowanych realizuje się nieustannie. Jest żywą, jest czynną obecnością Boga miłującego swoje dzieci. Ta obecność jest nie tylko byciem, ale jest nieustannym dawaniem siebie wszystkim duszom. Jest nieustannym odradzaniem świata, pobudzaniem tego świata do nowego życia. Jest nieustannym obmywaniem świata w Bożym Miłosierdziu. Ta obecność zapewnia światu i wszystkim ludziom prawdziwe życie. Bez tej obecności świat by nie istniał. Bo Jezus jest życiem, a więc w Nim odnajdujemy swoje istnienie.
Zbliżając się do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego Zapraszamy Was do wspólnej modlitwy, byśmy otwartymi sercami przyjęli Ducha Chrystusowego. A wraz z Nim światło mądrości. Byśmy mogli docierać do istoty rzeczy i zobaczyć prawdę, która jest w Duchu. Będziemy trwać na modlitwie prosząc, żeby nie zwiodły nas żadne teorie tego świata, ale byśmy tylko czerpali z Ducha Świętego, który przecież jest, przenika, ożywia a szczególnie uobecnia się w Kościele. Zatem czerpmy mądrość w poznaniu Prawdy, we wspólnocie Kościoła, z Ducha Świętego.
Spotkajmy się na Wieczerniku Modlitwy w Różanymstoku, w najbliższą sobotę, tj. 11 czerwca br. w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Więcej o Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku>>
Fotoreportaż z Ogólnopolskiego Wieczernika w Ostrowie Wlkp. :: 07-06-2011 r. ::

Fotoreportaż z Ogólnopolskiego Wieczernika w Ostrowie Wlkp.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Wieczernika w Ostrowie >>

To, co wydarzyło się podczas Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy dla Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. jest wielkim bogactwem naszych serc, naszych dusz, całej naszej Wspólnoty i bogactwem całego Kościoła. Należy przede wszystkim starać się sobie uświadamiać, iż Bóg obdarzył nas wielką, wspaniałą, nieskończoną miłością. Prośmy zatem Ducha Świętego, by przekonał nas o miłości Boga do człowieka. Módlmy się, by Triumf Miłości rzeczywiście rozniósł się na całą ziemię, by ta miłość, która już w nas rozrasta się w cudowny krzew gościła we wszystkich sercach, by ta miłość zapłonęła wszędzie, by prawdziwie nadeszła Wiosna Kościoła. Módlmy się, by rzeczywiście to wszystko, co było i jest udziałem naszych serc było również korzyścią Kościoła i przyczyniło się do tego, by cały Kościół przyjął dary Boga, by przyjął odradzające się dusze, przyjął odradzające się życie w nim, by to odrodzenie zostało przyjęte przez wszystkich, by wszystkie serca zachwyciły się na nowo Bożą miłością, cudem Bożego Serca.
Zespół "Najmniejsi" z posługą muzyczną w Kaliszu i Ostrowie :: 06-06-2011 r. ::

Podczas naszych spotkań w Kaliszu i Ostrowie Wlkp. posługę muzyczną podjął zespół "Najmniejsi", tworzony z wielu członków Wspólnot Dusz Najmniejszych; z Czerwińska, Głoskowa, Olsztyna i Tolkmicka. Zespół ten od niespełna kilku miesięcy ubogaca pieśniami adoracyjnymi i uwielbieniowymi nasze spotkania w wielu miejscach kraju, pomagając wiernym w duchowym przeżywaniu modlitwy. Tak też było podczas tegorocznego Ogólnopolskiego Wieczernika, za co z całego serca Zespołowi dziękujemy. Niech na dalszą posługę muzyczną błogosławi Wam Bóg, udzielając wszelkich potrzebnych łask. Tą wdzięczność kierujemy również w stronę osób, które zadbały o sprzęt nagłośnieniowy i czuwały nad jego obsługą, a zwłaszcza pani Basi Rybaczyk i panu Jerzemu Wojcickiemu.
Wyrażamy wdzięczność Katolickiemu Stowarzyszeniu "Konsolata" :: 06-06-2011 r. ::

Wszyscy uczestnicy Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy wyrażają wielką wdzięczność całemu Zarządowi Katolickiego Stowarzyszenia "Konsolata" z siedzibą w Olsztynie za zorganizowanie i współprowadzenie Jubileuszowych Uroczystości związanych z 50-Leciem Fundacji Sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wlkp. Naszą wdzięczność za wszelkie dobro, jakiego doświadczaliśmy przez ofiarną posługę Sióstr i Braci zaangażowanych w Stowarzyszeniu, składamy na ręce Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia "Konsolata" pana Mariusza Miszewskiego. Niech Bóg, który okazuje swoim dzieciom tak wielką Miłość i Miłosierdzie Wam błogosławi i dodaje sił do dalszej służby Bogu i Kościołowi w realizacji Dzieła Najmniejszych. W imieniu wszystkich uczestników, ks. Tadeusz Pawluk SDB
Dziękujemy za wspólne Uroczystości Jubileuszowe :: 06-06-2011 r. ::

Siostrom Klaryskom Kapucynkom z Ostrowa Wlkp. dziękujemy za możliwość wspólnego uczestnictwa i przeżywania Uroczystości Jubileuszowych związanych z 50-Leciem Fundacji Sióstr z tego Zgromadzenia w tym mieście. Jesteśmy wszyscy wdzięczni Siostrom za zaproszenie i dzielenie z nami tej wielkiej radości, która objęła w tych dniach cały Ostrów i nie tylko. Życzymy jednocześnie naszym kochanym Jubilatkom obfitości Bożych łask i Bożego błogosławieństwa na dalsze długie lata pięknej służby na rzecz Kościoła i powstającego w nim Dzieła Najmniejszych. Zapewniamy również o naszej nieustannej modlitwie w intencjach Sióstr i całego Zgromadzenia.
Wieczernik z uczestnikami z wielu stron Polski :: 05-06-2011 r. ::

Dziękujemy wszystkim Duszom Najmniejszym, wszystkim uczestnikom, którzy do Ostrowa przybyli z wielu miast Polski: z Ostrowa Wlkp., z ks. Adamem Wawro i wieloma innymi kapłanami, z Olsztyna i okolic (Wspólnota Gietrzwałd), z ks. Tadeuszem Pawlukiem, z Kętrzyna, Korsz (Wspólnota Sątoczno), z ks. Edwardem Passon, z Białegostoku, Sokółki, Dąbrowy Białostockiej, Augustowa, Suwałk (Wspólnota Różanystok), z ks. Arturem Sulikiem, z Zielonej Góry (Wspólnota Zawada, Kostrzyń), z ks. Michałem Zielonką, z Warszawy i okolic, Płońska, Płocka, Sochaczewa, Konstancina, Legionowa (Wspólnota Czerwińsk n/Wisłą), z Głoskowa, z Gdańska, z Gniezna (Czerniejewa), ze Śląska; Katowic, Rudy Śląskiej, Tychów, Gliwic, Mikołowa, Wyr, z Elbląga i okolic (Wspólnota Tolkmicko), z Łodzi, z Kielc, z Ostrołęki i okolic, z Pułtuska, z Działdowa i z wielu innych mniejszych miejscowości. Wszystkim Wam dziękujemy za tworzenie tego wspaniałego spotkania.
Dziękujemy za Ogólnopolski Wieczernik :: 04-06-2011 r. ::

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Teofilowi Wilskiemu, Ks. Proboszczowi Tomaszowi Ilskiemu, wszystkim Kapłanom, Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia Sióstr Klarysek Kapucynek oraz Siostrom z innych Zgromadzeń Zakonnych, Prezydentowi Miasta i wszystkim Pracownikom Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp., Funkcjonariuszom Straży Miejskiej, wszystkim innym służbom, które podjęły bezinteresowną pracę na rzecz naszego spotkania, a także wszystkim wiernym, którzy tworzyli Wieczernik Dusz Najmniejszych w Ostrowie, szczególnie posługującym w różnych grupach i zespołach wyrażamy ogromną wdzięczność za wspólne, niezapomniane Święto Miłości - Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych. Dziękujemy za bogatą Liturgię oraz za Koncert Jubileuszowy. Organizatorom - Katolickiemu Stowarzyszeniu "Konsolata", a także Wykonawcom - Zespołowi Muzyki Sakralnej "LUMEN" z Poznania. Dziękujemy za bogactwo przekazywanych treści duchowych - przede wszystkim JE Ks. Biskupowi Teofilowi, a także ks. Adamowi Wawro (za wygłoszoną konferencję). Za wspólną modlitwę - niezapomniany czas wspólnego uwielbienia Boga w Jego Miłości i Miłosierdziu, oraz za wszelkie dobro, jakiego każdy z uczestników doświadczał podczas Uroczystości Jubileuszowych. Wszystkim za wszystko wyrażamy staropolskie Bóg zapłać!
Zawierzenie Wspólnot Dusz Najmniejszych św. Józefowi :: 03-06-2011 r. ::

W przeddzień Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy przedstawiciele wszystkich Wspólnot Dusz Najmniejszych zgromadzili się w Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, gdzie podczas wspólnego czuwania modlitewnego powierzyli się opiece Świętego Opiekuna Kościoła i Rodzin. Dziękujemy za możliwość uczestnictwa w czuwaniu i możliwość wspólnego przedstawienia Św. Józefowi naszych próśb. Wierzymy, że nasze wspólne uczestnictwo w Eucharystii oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu w tym szczególnym miejscu modlitwy przyczyniło się do tak pięknego przeżycia Ogólnopolskiego Wieczernika w Ostrowie oraz przyczyni się do naszego uczestnictwa w wielu łaskach wyproszonych za wstawiennictwem Św. Józefa.
Czuwanie modlitewne w Kaliszu :: 03-06-2011 r. ::

W piątek 3 czerwca, w przeddzień Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy uczestniczyliśmy w modlitwie w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, celebrowaną przez naszych Pasterzy. Podczas Mszy św. wysłuchaliśmy konferencji przygotowującej nas do wspólnego uwielbienia Boga podczas Święta Dusz Najmniejszych. Po Mszy św. kontynuowaliśmy nasze czuwanie adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Powierzaliśmy podczas tej wspólnej modlitwy Bogu nasze serca, by były przygotowane na czas Święta Miłości. Ufamy, że przez wstawiennictwo Świętego Józefa, jak również za przyczyną całej Świętej Rodziny z Nazaretu otrzymaliśmy i otrzymamy wiele łask, które wypraszaliśmy dla całego Dzieła Najmniejszych i wszystkich jego uczestników.
Środowa Audiencja Generalna :: 01-06-2011 r. ::

Mojżesz, wielki prorok i przewodnik swego ludu, był przede wszystkim człowiekiem modlitwy. To właśnie zażyłość z Bogiem zdobyta na modlitwie pozwalała mu wierzyć, że Jahwe nie opuści swego ludu pomimo zdrady i grzechu – mówił dziś Benedykt XVI w kolejnej katechezie o modlitwie. Tym razem Papież poświęcił ją doświadczeniom największej postaci Starego Testamentu. Mojżesz wielokrotnie pojawia się kartach Pisma Świętego jako orędownik – przypomniał Benedykt XVI. Modli się za faraona i o uzdrowienie chorej na trąd siostry. Wstawia się za lud, kiedy obóz nawiedza pożar czy jadowite węże.
To również w kontekście czterdziestodniowej modlitwy i postu Mojżesz otrzymuje od Boga dziesięcioro przykazań. Charakter jego modlitwy przejawia się jednak najwyraźniej, kiedy na górze Synaj oręduje za niewiernym ludem, który utworzył sobie złotego cielca, bożka na własną miarę, podatnego na manipulację. Bóg postanawia wyniszczyć lud wybrany, a Mojżesza uczynić ojcem nowego narodu. Mojżesz jednak wie, że może prosić Boga o zmianę decyzji – powiedział Papież.
"Modlitwa Mojżesza w całości koncentruje się na wierności Boga i Jego łasce – powiedział Papież. – Czemu to mają mówić Egipcjanie: W złym zamiarze wyprowadził ich, chcąc ich wygubić w górach i wygładzić z powierzchni ziemi? – pyta Mojżesz. Dzieło zbawienia musi zostać dopełnione. W swym wstawiennictwie Mojżesz nie tłumaczy grzechu, nie przywołuje zasług ludu czy własnych, lecz odwołuje się do bezinteresowności Boga. Prosi Boga, aby okazał się silniejszym od grzechu. Swoją modlitwą prowokuje Boże objawienie. A kiedy po zniszczeniu cielca powtórnie powróci na górę, by prosić o ocalenie Izraela, powie Panu: Przebacz jednak im ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mnie natychmiast z Twej księgi, którą napisałeś. W swojej modlitwie orędownik, pragnąc tego, co pragnie Bóg, coraz głębiej wnika w poznanie Boga, Jego miłosierdzia, i staje się zdolny do miłości, która przeradza się w całkowity dar z siebie” – powiedział Papież.

Więcej na stronie Radia Watykańskiego>>
oraz Radia Maryja>>
Uwierzmy, że będzie to dla nas czas święty - Święto Miłości :: 01-06-2011 r. ::

Przygotowujemy się do Wieczernika Ogólnopolskiego, do ważnego wydarzenia w naszej Wspólnocie. Do wielkiego uwielbienia Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia. Uwierzmy, że będzie to zatem dla nas czas święty - Święto Miłości, będzie to czas uwielbienia Boga i wielkiego wylewu Miłości, Miłosierdzia na świat. Będzie to czas Bożej Obecności pośród nas w sposób szczególny. Będzie to spotkanie naszych serc, naszych dusz z Bogiem, zjednoczenie z Nim, otwarcie serc na Ducha Świętego, prośba o Jego przyjście i wylew Ducha Świętego na nas. Wszystkie serca zostaną umocnione, podbudowane i z nową siłą, mocną wiarą, ufnością i miłością będziemy iść ku wielkiemu zwycięstwu, ostatecznemu zwycięstwu Boga nad światem, zwycięstwu Jego Miłości nad światem. Otrzymamy moc, otrzymamy siłę, aby stawić czoła przeszkodom i trudnościom. Nasze serca staną się mężne i odważne, aby podejmować wszelkie trudy, aby nie bać się w obliczu zła wyznawać z siłą i mocą wiarę w Jezusa, w Boga i zwycięstwo Jego Miłości. Otrzymamy również światło do naszych serc, aby dobrze widzieć i słyszeć to co Boże, aby mieć rozeznanie prawdy i kłamstwa, wyczucie wrażliwość serca na zło i dobro, i siłę by wybierać to co dobre, to co jest Prawdą. Bo obecnie w człowieku zatarły się te różnice, granice i nie ma już sił, by dokonywać właściwych wyborów. Uwierzmy, że my otrzymamy to wszystko.

Czytaj całość konferencji >>
Nowenna przed Ogólnopolskim Wieczernikiem w Ostrowie Wlkp. :: 30-05-2011 r. ::

Siostry Klaryski Kapucynki poinformowały nas, że w czwartek rozpoczęły Nowennę przed Pierwszą Sobotą Miesiąca oraz przed Wieczernikiem Ogólnopolskim. Łączmy się w tej modlitwie z Siostrami, aby przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Duch Święty mógł działać w sercach naszych i w sercach wszystkich Dusz Najmniejszych.
W imieniu Sióstr serdecznie pozdrawiamy wszystkich, a zwłaszcza te osoby, które sprawiają Siostrom w Ostrowie wielką radość swoim zaangażowaniem się w przygotowania do Jubileuszu i Wieczernika. Bogu dziękujemy za Jego wielką hojność a ludziom za ich życzliwość i pomoc w przygotowaniu tego wielkiego wydarzenia.

Więcej informacji na temat Wieczernika Ogólnopolskiego na stronie www.wieczernikmodlitwy.pl>>
Modlitwa Wspolnoty w Olsztynie :: 29-05-2011 r. ::

Modlitwa przygotowująca nas do Wieczernika Ogólnopolskiego w Ostrowie Wlkp. podjęta została też przez Wspólnotę w Olsztynie, która w minioną sobotę kontynuowała dalsze prace przy remoncie naszego Domu - Centrum. Dziękujemy wszystkim Duszom Najmniejszym, które otwierają swoje serca na rzecz naszego wspólnego dobra i przez modlitwę i pracę przyczyniają się do rozwoju Wspólnoty i Dzieła Najmniejszych. Jednocześnie informujemy, że każda para rąk do pracy i każda inna pomoc jest mile widziana ze strony wszystkich, którym bliska jest duchowość maleńkich i pragną wspólnego Centrum Duchowego dla Najmniejszych. Pracami na rzecz naszego domu koordynuje Zarząd Stowarzyszenia Konsolata z siedzibą w Olsztynie. Adres stowarzyszenia: Stowarzyszenie Konsolata, 10-696 Olsztyn, ul. Kubusia Puchatka 22, KRS: 0000338099, REGON: 280450105, NIP: 739-37-68-798, Nr konta: 09 1540 1072 2107 5000 3110 0001.
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia>>
Przygotowania do Wieczernika Ogólnopolskiego w Sątocznie :: 27-05-2011 r. ::

Również Wspólnota w Sątocznie podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy, który miał miejsce w piątek 27 maja, modliła się i duchowo przygotowywała do naszego ogólnopolskiego spotkania w Ostrowie Wlkp. Wieczernik ten był także czasem wyrażenia naszej wdzięczności Bogu i ludziom za dar czterech lat Wieczerników w Parafii Chrystusa Króla w Sątocznie. Dziękując za otrzymane łaski prosiliśmy jednocześnie o dalsze Boże błogosławieństwo na kolejne miesiące i lata naszej obecności w tym miejscu. Szczególnie dziękujemy Ks. Adamowi - Gospodarzowi oraz organizatorom spotkań w Sątocznie za uświetnienie naszej małej uroczystości okolicznościową agapą.

Więcej informacji o Wieczerniku Ogólnopolskim w Ostrowie Wlkp. na stronie www.wieczernikmodlitwy.pl>>
Wieczernik w Dniu Matki :: 26-05-2011 r. ::

Wspólnota w Tolkmicku spotkała się na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w Dniu Matki. Podczas spotkania powierzaliśmy Bogu wszystkie matki za przyczyną Matki Najświętszej, prosząc Ją o szczególną nad nimi opiekę i wstawiennictwo. w modlitwie pamiętaliśmy również o zbliżającym się Wieczerniku Ogólnopolskim, który już 4 czerwca br. odbędzie się w Ostrowie Wlkp. Prosiliśmy o wszelkie łaski na czas przygotowania się do tego wydarzenia i na czas owocnego w nim uczestnictwa. Dziękujemy kapłanom, i wszystkim wiernym tworzącym Wieczernik za wspólną modlitwę. Zapraszamy jednocześnie na kolejne spotkania naszej Wspólnoty.

Więcej aktualnych wiadomości dotyczących Wieczernika Ogólnopolskiego Dusz Najmniejszych na stronie:www.wieczernikmodlitwy.pl>>
Środowa Audiencja Generalna :: 25-05-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry,

Dzisiaj chciałbym podjąć wraz z wami refleksję nad pewnym fragmentem Księgi Rodzaju, który opowiada o epizodzie trochę szczególnym w historii Patriarchy Jakuba. Nie jest to łatwy do wyjaśnienia fragment, ale ważny dla naszego życia wiary i modlitwy; chodzi o opowiadanie o walce z Bogiem, które miało miejsce, gdy Jakub przemierzał bród potoku Jabbok.
Jak pamiętacie, Jakub wykradł swojemu bliźniaczemu bratu Ezawowi pierworództwo, w zamian za miskę soczewicy a potem podstępem wyłudził błogosławieństwo ojca Izaaka, bardzo już starego, wykorzystując jego ślepotę. Uciekając przed gniewem Ezawa, schronił się u swego krewnego Labana. Tam ożenił się i wzbogacił, a teraz powracał do ziemi rodzinnej, gotów stawić czoła bratu, spełniwszy kilka roztropnych zabiegów. Ale gdy wszystko jest gotowe do tego spotkania, przekroczywszy wraz z tymi, którzy mu towarzyszyli bród potoku, który określał granicę terytorium Ezawa, Jakub pozostał sam i został nagle zaatakowany przez jakiegoś nieznajomego, z którym walczył przez całą noc. Właśnie te zapasy, zmagania - których opis znajdujemy w 32 rozdziale Księgi Rodzaju - stają się dla niego wyjątkowym doświadczeniem Boga. (...)
Drodzy bracia i siostry, cale nasze życie jest jakby taką długą nocą walki i modlitwy aż do spełnienia, w pragnieniu i w błaganiu o Boże błogosławieństwo, które nie może być wydarte lub zdobyte, licząc na własne siły, ale musi być otrzymane z pokorą od Niego, jako darmo dany dar, który pozwoli w końcu rozpoznać Boże oblicze. A kiedy to się staje, cała nasza rzeczywistość ulega zmianie, otrzymujemy nowe imię i błogosławieństwo Boga. Owszem, więcej: Jakub, który otrzymuje nowe imię, staje się Izraelem, nadaje nowe imię również miejscu, na którym wałczył z Bogiem, na którym się modlił; nadaje mu imię Penuel, co znaczy: Boże Oblicze. Tym imieniem rozpoznaje to miejsce jako wypełnione obecnością Pana, czyni świętą tę ziemię, wyciskając na niej jakby pamiątkę tego tajemniczego spotkania z Bogiem. Ten, który pozwala się błogosławić Bogu, powierza się Jemu, pozwala Mu się przemieniać, czyni błogosławionym świat (błogosławiąc świat). Oby Pan pomógł nam stoczyć dobry bój wiary (por. 1Tm 6,12; 2Tm 4,7) e prosić w naszej modlitwie o Jego błogosławieństwo, by ono nas odnowiło w oczekiwaniu na oglądanie Jego Oblicza.

Więcej na stronie Radia Maryja>>
Orędzie NMP Królowej Pokoju :: 25-05-2011 r. ::

Orędzie, 25. maja 2011

„Drogie dzieci! Moja modlitwa jest dziś za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mego serca, lecz bez nadziei i modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Dziatki, zostawcie grzech i zdecydujcie się na świętość. Tylko tak mogę wam pomóc i wysłuchać waszych modlitw i prosić o wstawiennictwo przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl>>
Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie :: 22-05-2011 r. ::

Podczas Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie modliliśmy się o łaskę pełnienia woli Bożej w naszym życiu. Pełnienie woli Boga to nic innego, jak dawanie wyrazu swojej miłości do Niego. To ciągłe mówienie: Ufam Tobie. Wierzę w Twoją miłość do mnie. Pragnę Ci służyć. To należy koniecznie łączyć z miłością, inaczej człowiek traktuje to wszystko jako niewolę. Dziękujemy wszystkim osobom tworzącym wspólnotę modlitwy za dar trwania w jedności serc przy Jezusie i Maryi. Szczególnie wyrażamy wdzięczność Gospodarzom i osobom posługującym na spotkaniu: Służbie Liturgicznej i zespołowi muzycznemu "Adoramus".
Zapraszamy jednocześnie wszystkich wiernych do uczestnictwa w kolejnych naszych Wieczernikach Modlitwy, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu, w Zawadzie (25 maja), w Tolkmicku (26 maja), w Sątocznie (27 maja) i w Głoskowie (28 maja).
Przypominamy także o przygotowywanym Wieczerniku Ogólnopolskim w Ostrowie Wielkopolskim, który odbędzie się 4 czerwca br. Więcej na ten temat na stronie Wieczernika Ogólnopolskiego>>
Środowa Audiencja Generalna :: 18-05-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry,

(...) Abraham, wielki patriarcha, ojciec wszystkich wierzących (cfr Rz 4,11-12.16-17), będzie tym, który ofiaruje nam pierwszy przykład modlitwy, w epizodzie wstawiennictwa za miastami Sodomą i Gomorą. (...)
Pierwszy tekst, nad którym chcemy się zatrzymać znajduje się w rozdziale 18 Księgi Rodzaju. Opowiada on o tym, że zło wśród mieszkańców Sodomy i Gomory doszło do szczytu, to tego stopnia, że konieczna była interwencja Boga i jego spełnienie aktu sprawiedliwości, aby powstrzymać zło, dokonując zniszczenia tych miast. I tutaj włącza się Abraham ze swoją modlitwą wstawienniczą. (...)
Abraham szybko pojmuje powagę problemu i mówi on do Pana: "czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnikami? Może w tym mieście jest 50 sprawiedliwych? Czy także zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgląd na tych 50 sprawiedliwych, którzy w nim mieszkają? O nie dopuść do tego aby zginęli sprawiedliwi z bezbożnikami, aby stało się sprawiedliwemu to samo co bezbożnemu! O nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią nad całą ziemią mógłby postąpić niesprawiedliwie?" (ww. 23-25). Tymi słowami, Abraham kładzie przed Bogiem konieczność pominięcia sprawiedliwości zbiorowej: jeśli miasto zawiniło, słusznym jest wymierzyć zasłużoną karę , ale - twierdzi wielki patriarcha - byłoby niesprawiedliwością ukarać w sposób bezwzględny wszystkich mieszkańców. Jeśli w mieście są niewinni, ci nie mogą być traktowani jako winowajcy. Bóg, który jest sędzią sprawiedliwym, nie może postępować w ten sposób. (...)
Drodzy bracia i siostry, modlitwa Abrahama, naszego ojca w wierze, niech nauczy nas ciągle bardziej otwierać serce na nadobfite miłosierdzie Boga, abyśmy w codziennej modlitwie umieli pragnąć zbawienia ludzkości i wytrwale i ufnie o nie prosić Pana, który jest wielki w miłości.

Więcej na stronie Radia Maryja>>

Nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym w Różanymstoku :: 14-05-2011 r. ::

Podczas kolejnego spotkania Wspólnoty w Różanymstoku modliliśmy się o dar pełnego wiary spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym. Podczas całodziennego nabożeństwa odkrywaliśmy Obecność Boga przychodzącego do nas w sakramencie Eucharystii i w modlitwie. Dziękując jednocześnie Bogu za Jego wielką miłość i miłosierdzie - dary, które pozwalają nam z ufnością zbliżać się do Niego. Uczestnicząc w Wieczerniku przez wstawiennictwo Wspomożycielki Różanostockiej powierzaliśmy Bogu nas samych i wszystkie nasze intencje. Dziękujemy Gospodarzom - Salezjanom oraz wszystkim tworzącym spotkanie za wspólny dar modlitwy. Wdzięczność naszą wyrażamy także osobom pełniącym posługę przy ołtarzu, a szczególnie Regince Bociek OVC za jej posługę muzyczną.
Środowa Audiencja Generalna :: 11-05-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry,
Chciałbym dziś kontynuować refleksję nad tym, w jaki sposób modlitwa i zmysł religijny są właściwe człowiekowi w ciągu całej jego historii.
Żyjemy w epoce, w której widoczne są oznaki sekularyzmu. Bóg wydaje się znikać z horyzontu niektórych ludzi lub stał się rzeczywistością, wobec której pozostaje się obojętnym. Równocześnie widzimy jednak wiele znaków, które wskazują na ożywienie religijne, na ponowne odkrywanie znaczenia Boga dla życia człowieka, na potrzebę duchowości, oraz na przezwyciężenie czysto horyzontalnej i materialnej wizji życia ludzkiego (...)
Człowiek ze swej natury jest religijny, jest homo religiosus, tak jak homo sapiens i homo faber: "pragnienie Boga - mówi jeszcze Katechizm Kościoła Katolickiego - jest wpisane w serce człowieka, ponieważ człowiek został stworzony przez Boga i dla Boga" (n. 27). Obraz Boga Stwórcy jest wyryty w jego istocie i czuje on potrzebę znalezienia światła, by dać odpowiedź na pytania, które dotyczą głębokiego sensu rzeczywistości; odpowiedź, której nie może znaleźć w sobie, w postępie, w nauce empirycznej. Homo religiosus nie wyłania się tylko ze światów starożytnych; on przemierza całą historię ludzkości (...)
Jednak tylko w Bogu, który się objawia, ludzkie poszukiwanie znajduje pełne spełnienie. Modlitwa jest otwieraniem i wznoszeniem serca ku Bogu, staje się w ten sposób osobistą relację z Bogiem. Nawet jeśli człowiek zapomni o swoim Stwórcy, Bóg żywy i prawdziwy nie przestaje jako pierwszy wzywać człowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. Jak stwierdza Katechizm: "W modlitwie wierny Bóg zawsze pierwszy wychodzi z miłością do człowieka; zwrócenie się człowieka do Boga jest zawsze odpowiedzią. W miarę jak Bóg się objawia i objawia człowieka samemu człowiekowi, modlitwa ukazuje się jako wzajemne przyzywanie się, jako wydarzenie Przymierza. Wydarzenie to, przez słowa i czyny, angażuje serce. Ujawnia się w całej historii zbawienia (nr 2567).
Drodzy bracia i siostry, uczmy się dłużej przestawać przed Bogiem, przed Bogiem, który objawił się w Jezusie Chrystusie, uczmy się rozpoznawać w ciszy, w głębi nas samych, jego głos, który zaprasza nas i prowadzi do wejścia w głębię naszej egzystencji, do źródła życia i zbawienia, aby pozwolić nam przechodzić ponad ograniczeniami naszego życia i otworzyć się na Boże wymiary, w relacji z Tym, który jest Nieskończoną Miłością. Dziękuję.
Więcej na stronie Radia Maryja>>
Nasze przygotowania do Wieczernika Ogólnopolskiego :: 09-05-2011 r. ::

Przygotowując się do Ogólnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych modliliśmy się w dniu dzisiejszym w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. Dziękowaliśmy Bogu za dar wielu maleńkich serc, które On sam przyprowadza do swej owczarni i za wszelkie dobrodziejstwa wypływające z Bożego Serca. Wierząc, że nasza wstawiennicza modlitwa wzajemnie umacnia nas we wspólnym Dziele, prosiliśmy również o potrzebne łaski, a także trwając w Wieczerniku Modlitwy z Maryją i w duchowej jedności ze wszystkimi Najmniejszymi prosiliśmy Ducha Świętego o obfitość Jego darów na czas zbliżającego się Święta - Ogólnopolskiego Spotkania. Dziękujemy wszystkim tym, którzy tworzyli wspólnotę modlitwy w Ostrowie i w wielkiej trosce o Dzieło Najmniejszych usposabiali serca na zbliżający się czas łaski. Przypominamy, że wspomniany Ogólnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 4 czerwca br. Więcej o tym spotkaniu na stronie: www.wieczernikmodlitwy.pl
Jedziemy na Wieczernik do Ostrowa Wielkopolskiego :: 09-05-2011 r. ::

W dniu dzisiejszym w Ostrowie Wlkp. o godz. 19:00 odbędzie się kolejne spotkanie Wspólnoty przygotowujące uczestników maleńkiej drogi do Ogólnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych.
Więcej na temat tych spotkań na stronie>> www.wieczernikmodlitwy.pl
Można także pobrać zaproszenie na Wieczernik w Ostrowie w formie plakatu i ulotki:
- Plakat: plakat_ostrow.jpg
- Ulotka: ulotka_ostrow.pdf
Na spotkaniu w Czerwińsku podziękujemy Bogu za dar Beatyfikacji :: 05-05-2011 r. ::

Już w najbliższą sobotę, 7 maja br. Wspólnota Dusz Najmniejszych spotka się na Wieczerniku Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą, by podziękować Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Jednocześnie rozpoczniemy ważny dla nas czas przygotowania serc na Zesłanie Ducha Świętego. Jako wspólnota mająca szczególne nabożeństwo do Trzeciej Osoby Boskiej pragniemy w tym ważnym dla Kościoła czasie wielkanocnym wypraszać bogactwo darów Ducha Świętego. Zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnego trwania w Wieczerniku, który jak co miesiąc organizujemy w Pierwszą Sobotę Miesiąca u Tronu Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińskim Sanktuarium. Posługę muzyczną podczas spotkania podejmie zespół „Echo Maryi” z Łomianek. Bezpośrednią transmisję ze spotkania przeprowadzi Radio Konsolata.
Środowa Audiencja Generalna :: 04-05-2011 r. ::

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj pragnę rozpocząć nową serię katechez poświęconych tematowi, który leży nam bardzo na sercu, a mianowicie tematowi modlitwy, w sposób szczególny modlitwie chrześcijańskiej, czyli tej, której nauczył nas Jezus i której Kościół wciąż nas uczy. To w Jezusie bowiem człowiek staje się zdolny zbliżyć do Boga i nawiązać z Nim głęboką, zażyłą więź ojcowską i synowską. Wraz z pierwszymi uczniami z pokorną ufnością zwracamy się do Mistrza i prosimy Go: "Panie, naucz nas modlić się" (Łk 11,1).
W najbliższych katechezach, sięgając do Pisma Świętego, wielkiej tradycji ojców Kościoła, mistrzów duchowości, i liturgii, chcemy nauczyć się jeszcze silniej przeżywać naszą więź z Panem, czyli przeprowadzić jakby "szkołę modlitwy". Dobrze bowiem wiemy, że modlitwy nie otrzymujemy w darze jako czegoś oczywistego. Modlitwy trzeba się nauczyć, jakby wciąż na nowo nabywać tę sztukę. Nawet ci, którzy są zaawansowani w życiu duchowym, zawsze czują potrzebę podjęcia szkoły Jezusowej, aby nauczyć się prawdziwie modlić. Pierwszą lekcję otrzymujemy od Chrystusa dzięki Jego przykładowi. Ewangelie opisują nam Jezusa będącego w stałym i zażyłym dialogu z Ojcem; jest to głęboka komunia Tego, który przyszedł na świat po to, aby spełniać wolę nie swoją, ale Tego, który Go posłał dla zbawienia człowieka.
W tej pierwszej katechezie, będącej wprowadzeniem, chciałbym zaproponować kilka przykładów modlitwy, obecnych w starożytnych kulturach, aby ukazać, jak praktycznie zawsze i wszędzie, zwracano się do Boga (...)

Więcej na stronie Radia Maryja>>
Beatyfikacja Jana Pawła II :: 03-05-2011 r. ::

Wspólnota Dusz Najmniejszych bardzo wiele zawdzięcza naszemu polskiemu papieżowi Janowi Pawłowi II. To On swoim nauczaniem i przykładem życia zachęcał nas nieustannie do kroczenia drogą świętości. Nie mogło zatem zabraknąć nas w dniu Jego beatyfikacji, gdy cały Kościół otrzymywał przez wstawiennictwo nowego Błogosławionego te łaski, które przyczynią się do uświęcenia życia wielu. Byliśmy w Rzymie i prosiliśmy o dar świętości, który Jan Paweł II otrzymał od Boga i który pragnie teraz przekazać całemu Kościołowi. Prosiliśmy dla siebie i dla wszystkich maleńkich dusz, dla wszystkich naszych Wspólnot i realizowanego Dzieła. Wierzymy, że z pomocą bł. Papieża Polaka na podjętej przez nas drodze wytrwamy. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli nam w tej niezapomnianej i tak bardzo bogatej w łaski pielgrzymce. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi.
Orędzie NMP Królowej Pokoju :: 02-05-2011 r. ::

Orędzie Matki Bożej z 2 maja 2011 r. przekazane przez Mirjanę.
„Drogie dzieci. Bóg Ojciec posyła mnie, abym wskazała wam drogę zbawienia, gdyż On, moje dzieci, pragnie was zbawić, nie potępić. Dlatego jako Matka gromadzę was wokół siebie, ponieważ z matczynej miłości pragnę wam pomóc wyzwolić się z brudu przeszłości, byście zaczęli żyć po nowemu i inaczej. Wzywam was byście zmartwychwstali w moim Synu. Wyznając grzechy wyrzeknijcie się tego wszystkiego, co oddalało was od mojego Syna, a co życie wasze czyniło pustym i jałowym. Powiedzcie Ojcu z serca „tak” i wejdźcie na drogą zbawienia, na którą wzywa was w Duchu Świętym. Dziękuję wam.
Ja szczególnie modlę się za pasterzy, by Bóg pomógł im być przy was całym sercem."

Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych i dewocjonalia.

Za: http://www.medjugorje.republika.pl/
Środowa Audiencja Generalna :: 27-04-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry!
W tych pierwszych dniach Okresu Paschalnego, który przedłuża się aż do Zesłania Ducha Świętego, jesteśmy jeszcze przepełnieni świeżością i nową radością, którą celebracje liturgiczne wniosły do naszych serc. Dlatego dziś chciałbym rozważać z wami krótko na temat Wielkanocy, która jest sercem misterium chrześcijaństwa. (...) Co możemy zrobić, aby Pascha stała się życiem? Jak może cała nasza egzystencja, wewnętrzna i zewnętrzna, przyjąć formę paschalną? Musimy wyjść od autentycznego zrozumienia zmartwychwstania Jezusa: to wydarzenie nie jest tylko powrotem do poprzedniego życia, jak to było w przypadku Łazarza, córki Jaira i młodzieńca z Nain, ale jest czymś zupełnie nowym i innym. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dotarciem do życia, które nie podlega przemijaniu czasu, lecz jest życiem zanurzonym w wieczności Boga. W zmartwychwstaniu Jezusa rozpoczyna się nowy sposób bycia człowiekiem, sposób, który oświeca i przemienia naszą codzienną drogę i otwiera dla całej ludzkości przyszłość jakościowo inną i nową. Dlatego święty Paweł nie tylko wiąże w sposób nierozerwalny zmartwychwstanie chrześcijan ze zmartwychwstaniem Jezusa (cfr 1Cor 15,16.20), ale wskazuje także, jak należy żyć tajemnicą paschalną w codzienności naszego życia. W liście do Kolosan, mówi on: "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi" (3, 1-2). (...)

Więcej na stronie: www.radiomaryja.pl
Orędzie NMP Królowej Pokoju :: 25-04-2011 r. ::

Orędzie, 25. kwietnia 2011

„Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym, by się zbliżyli do mego Niepokalanego Serca, aby w ich sercach wzniecił się płomień miłości do Wszechmogącego. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odzwierciedleniem raju na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl
Orędzie Wielkanocne Ojca Świętego Benedykta XVI :: 24-04-2011 r. ::

"In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur
"Niebo i ziemia radują się z Twojego zmartwychwstania, Chryste"
Drodzy bracia i siostry Rzymu i całego świata!
Poranek Wielkanocny przyniósł nam orędzie starożytne i ciągle nowe: Chrystus zmartwychwstał! Echo tego wydarzenia, które wyszło z Jerozolimy dwadzieścia wieków temu, nadal rozbrzmiewa w Kościele, który nosi w sercu żarliwą wiarę Maryi, Matki Jezusa, wiarę Magdaleny i innych niewiast, które jako pierwsze zobaczyły pusty grób, wiarę Piotra i innych Apostołów. Aż do dzisiaj - także w naszej epoce super nowoczesnych środków komunikacji - wiara chrześcijan opiera się na tym orędziu, na świadectwie tych sióstr i braci, którzy zobaczyli najpierw kamień odsunięty i pusty grób, potem tajemniczych zwiastunów, którzy zapewniali, że Ukrzyżowany Jezus powstał z martwych; a w końcu Jego samego, Mistrza i Pana, żywego i pozwalającego się dotykać, który ukazał się Marii Magdalenie, dwom uczniom w Emmaus, w końcu, wszystkim jedenastu zebranym w Wieczerniku (por. Mk 16,9-14).
Więcej na stronie www.radiomaryja.pl
Wielkanoc 2011 :: 23-04-2011 r. ::

Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze! Alleluja!
Kochane Dusze Najmniejsze! Bóg zanurza nas w tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Swojego Syna i czyni uczestnikami Nowego Życia. Jego Ciało zjednoczone z naszym przebóstwia nas. Jego boskość, świętość i czystość przenika upodobniając do Boga. Wytłumaczeniem tej hojności Serca Bożego jest Miłość. Ona sprawia, że w nas też jest pragnienie miłowania Boga i odwzajemnienia Jego Miłości. W niej, jako dusze najmniejsze, odkrywamy swoje powołanie, by być sercem z Miłością.
Życzymy wszystkim Wam, Dusze Najmniejsze, aby Święta Wielkanocne były pełne tej niepojętej Miłości. Pełne Miłości, którą Jezus składa w nas i którą nieustannie pobudza serca wielu do pragnienia Miłości. Życzymy, by nasze serca stale pragnęły kochać i za Miłością tęskniły. A pragnienia Bóg przemienił w Miłość, uczynił Miłością największą.
Życzymy, by serca wszystkich Maleńkich doświadczyły królowania, panowania Zmartwychwstałego w swoich duszach, w swoim otoczeniu, w swoim życiu. By triumf Boga urzeczywistnił się poprzez zgodę na życie, które Bóg daje a nie to, które często chcemy sami sobie wybrać. Życzymy, by Bóg w tym czasie pomógł nam, duszom najmniejszym, zrozumieć niepojęte panowanie Boga w duszy ludzkiej. By pomógł zrozumieć triumf Bożej Miłości - przychodzące Zbawienie poprzez zbawcze cierpienie i śmierć.
Triduum Paschalne. Krzyż jest życiem :: 22-04-2011 r. ::

Częste przebywanie w obecności Ukrzyżowanego otwiera oczy duszy na niepojęty wymiar miłości - na ofiarę. Sprawia, że dusza poznaje czym jest miłość Boga, jaką jest ta miłość. Dusza doznaje zachwytu. A Bóg pokazuje duszy, że ta miłość skierowana jest właśnie na nią, do niej. Dusza stoi przed Bogiem oniemiała z zadziwienia. Wzruszenie odbiera jej mowę. Drży cała, a serce zdaje się, że nie pomieści tak wielkiej, nieskończonej miłości spływającej na nią. Upada przed Stwórcą na twarz, pragnąc w jednej chwili ukryć się zdając sobie sprawę z własnej nędzy a jednocześnie chcąc już po wieczność przebywać w tym skąpaniu miłością. Zaczyna cierpieć z miłości, ale to cierpienie pełne rozkoszy. Słodycz napełnia duszę i staje się ona na wieki własnością Boga. Naraz strach przed Krzyżem ustępuje i dusza cała do niego przylega pragnąc zjednoczenia. Krzyż staje się jej największą miłością.
Więcej na podstronie "Rozważania". Zapraszamy.
Przedświąteczne spotkanie w Gietrzwałdzie :: 16-04-2011 r. ::

Nasze kolejne spotkanie w Gietrzwałdzie było zarówno ważnym etapem przygotowania naszych serc do zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Najważniejsze bowiem w tym wielkim przygotowaniu na nadchodzące wydarzenia to miłość w naszych sercach. Miłość do Jezusa. Potrzeba miłości w każdym sercu. Potrzeba by każde serce oczekiwało na nadchodzące wydarzenia z miłością. Tylko wtedy serce będzie mogło przyjąć te wydarzenia. Wtedy będzie mogło wejść w głąb tych wydarzeń, by je choć trochę poznać, zrozumieć. Tak więc, już od teraz otwieramy nasze serca. Od Miłości nie ma odpoczynku. Serca mają być nieustannie nastawione na obecność Boga, która jest. Mamy mieć tego świadomość, mamy o tym stale pamiętać, mamy myśleć o tym i żyć Bogiem. Dziękujemy kapłanom i wszystkim uczestnikom Wieczernika za dar bardzo bogatego duchowo spotkania. Niech wdzięczność naszych serc będzie zachętą dla organizatorów gietrzwałdzkich spotkań w ich dalszej posłudze na rzecz wspólnego dzieła.
Środowa Audiencja Generalna :: 13-04-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry!
(...) "Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg w nim" (1 J 4, 16). Rozlewa zaś Bóg miłość swą w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany (por. Rz 5, 5), dlatego też darem pierwszym i najbardziej potrzebnym jest miłość, którą miłujemy Boga nade wszystko, a bliźniego ze względu na Boga. Aby zaś miłość jak nasienie dobre wzrastała w duszy i wydawała owoce, każdy wierny winien słuchać chętnie słowa Bożego i wolę Bożą, z pomocą Jego łaski, czynem wypełniać, uczestniczyć często w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii i w świętych czynnościach, oraz praktykować ustawicznie modlitwę, samozaparcie, ochoczą posługę braterską i wszelkie cnoty. Miłość bowiem, która jest węzłem doskonałości i pełnią prawa (por. Kol 3, 14, Rz 13, 10), kieruje wszystkimi środkami uświęcenia, formuje je i prowadzi do celu. Stąd też miłość zarówno do Boga, jak i do bliźniego jest znamieniem prawdziwego ucznia Chrystusowego" (LG 42). Oto dlaczego św. Augustyn, komentując czwarty rozdział 1 Listu św. Jana, może stwierdzać: "Dilige et fac quod vis" (Kochaj i rób, co chcesz). I kontynuuje: "Kiedy milczysz, milcz z miłości; kiedy mówisz, mów z miłości; kiedy upominasz, upominaj z miłości; kiedy przebaczasz, przebaczaj z miłości; niech będzie w tobie korzeń miłości, ponieważ z tego korzenia nie może pochodzić nic innego, jak tylko dobro" (7, 8: PL 35). Kto kieruje się miłością, kto żyje miłością w pełni, ten jest prowadzony przez Boga, ponieważ Bóg jest miłością. (...) Drodzy przyjaciele, jak wielkie jest chrześcijańskie powołanie, kiedy patrzymy na nie w tym właśnie świetle! Wszyscy jesteśmy powołani do świętości: jest ona miarą chrześcijańskiego życia (...)
Więcej na stronie www.radiomaryja.pl
Zespół Muzyki Sakralnej "LUMEN" w Ostrowie Wlkp. :: 13-04-2011 r. ::

Wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. informujemy, że podczas jubileuszowego spotkania organizowanego z okazji 50-Lecia obecności Sióstr Klarysek Kapucynek w tym mieście wystąpi Zespół Muzyki Sakralnej "Lumen". Zespół znany jest z tego, że wykonuje własną muzykę opartą wyłącznie na tekstach religijnych a w szczególności na słowach św. Siostry Faustyny, która pragnęła "o Niepojętym Miłosierdziu Bożym śpiewać na wieki przed wszystkim ludem". Takie jest również pragnienie zespołu, dlatego w swojej działalności koncertowo ewangelizacyjnej "Lumen" głosi chwałę Bożego Miłosierdzia poprzez piękno dźwięków muzyki i śpiewu oraz głębię słowa. Zespół "Lumen" wystąpi w drugiej części naszego spotkania, czyli o godz. 14:00 w auli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II. Już dzisiaj wszystkich Was na to spotkanie i jubileuszowy koncert zapraszamy.
Więcej o Zespole "Lumen" na stronie: www.pop-oratorium.pl
Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wielkopolskim :: 13-04-2011 r. ::

W poniedziałek, 11 kwietnia br. w klasztorze Sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się spotkanie, które stanowiło ważny etap w przygotowaniu Wspólnoty Zakonnej i Wspólnot Dusz Najmniejszych do Ogólnopolskiego Wieczernika Modlitwy. To spotkanie będzie bowiem zarówno ważne dla sióstr jak i dla wszystkich dusz najmniejszych. W poniedziałek modliliśmy się, by Wieczernik Ogólnopolski był rzeczywiście czasem uwielbienia Boga w Jego Miłości. By był czasem uwielbienia Boga we wszystkich duszach, które poszły drogą miłości. By był czasem uwielbienia Boga w Świętych, w życiu których ta droga się urzeczywistniała i pokazana została światu, a dzięki którym również my możemy tą drogą iść. Dziękujemy kapłanom, siostrom zakonnym i licznie zebranym na Wieczerniku wiernym za wspólną modlitwę i dar rozmodlonej wspólnoty. Więcej o Ogólnopolskim Wieczerniku w Ostrowie na stronie: www.wieczernikmodlitwy.pl
Wieczernik w Różanymstoku :: 09-04-2011 r. ::

W dniu dzisiejszym kilkuset osobowa grupa pielgrzymów tworzyła kolejny Wieczernik w Różanymstoku. Podczas całodniowego nabożeństwa wierni uczestniczyli w modlitwie różańcowej, w adoracji Najświętszego Sakramentu, w uroczystej Eucharystii i w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia. Przez wstawiennictwo NMP Wspomożycielki Różanostockiej upraszano łaskę owocnego przeżywania Triduum Paschalnego i dobrego przygotowania do świąt wielkanocnych. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i świeckim uczestnikom wieczernika za wspólny czas spotkania. Dziękujemy w sposób szczególny zespołowi muzycznemu "Najmniejsi" i wszystkim osobom przygotowującym spotkanie jak i posługującym na nim.
Środowa Audiencja Generalna o Św. Teresie z Lisieux :: 06-04-2011 r. ::

Drodzy Bracia i Siostry,

Dziś chciałbym mówić do Was o świętej Teresie z Lisieux, o Teresie od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, która żyła na tym świecie tylko 24 lata, pod koniec XIX wieku, prowadząc życie bardzo proste i ukryte. Jednak po śmierci i po publikacji jej pism, stała się jedną z najbardziej znanych i kochanych świętych. (...) Teresa umiera wieczorem 30 wrzenia 1897 roku, wypowiadając proste słowa "Mój Boże, kocham Cię!", patrząc na Krucyfiks, który ściskała w swoich rękach. Te ostatnie słowa Świętej są kluczem całej jej doktryny (nauczania), jej interpretacji Ewangelii. Akt miłości, wyrażony jej ostatnim tchnieniem, był jakby ciągłym oddechem jej duszy, jakby biciem jej serca. Jej proste słowa "Jezu, kocham Cię" są w centrum wszystkich jej pism. Akt miłości do Jezusa zanurza ją w Najświętszą Trójcę. Pisze ona: "Ach, Ty to wiesz, Boski Jezu, kocham Cię, Duch Miłości zapala mnie swym ogniem. I kochając Ciebie, przyciągam Ojca" (P 17/2).
Drodzy przyjaciele, również my, ze Święta Teresą od Dzieciątka Jezus musimy umieć powtarzać Panu każdego dnia, że chcemy żyć w miłości z Nim i bliźnimi, że w szkole świętych chcemy uczyć się prawdziwej miłości. Święta Teresa jest jedną z "maluczkich" z Ewangelii, którzy pozwalają prowadzić się Bogu do głębi jego Misterium. Jest przewodnikiem dla wszystkich, szczególnie dla tych, którzy pośród Ludu Bożego pełnią rolę teologów. Z pokorą, miłosierdziem, z ufnością i nadzieją, Św. Teresa zagłębia się w serce Pisma Świętego, w którym zamyka się Misterium Chrystusa. Taka oto lektura Biblii, karmiona nauką miłości, nie sprzeciwia się nauce akademickiej. Nauka świętych, o której na ostatniej stronie "Dziejów Duszy" mówi sama Św. Teresa, to nauka najwyższa. "Wszyscy święci ją zrozumieli, a w szczególności ci święci, którzy wypełnili wszechświat doktryną Ewangelii. Czyż to nie z modlitwy Święci Paweł, Augustyn, Jan od Krzyża, Tomasz z Akwinu, Franciszek, Dominik i wielu innych przyjaciół Boga czerpali z tej boskiej nauki, która fascynuje również największych geniuszy? (Ms C, 36 r.) (...)

Więcej na stronie Radia Maryja>>

Zaproszenie na Złoty Jubleusz do Ostrowa Wlkp. :: 05-04-2011 r. ::

Informujemy, że w tym roku przypada jubileusz 50-lecia obecności SIÓSTR KLARYSEK KAPUCYNEK w Ostrowie Wielkopolskim. Z tej okazji w dniu 4 czerwca br. Siostry zapraszają na uroczystą MSZĘ ŚWIĘTĄ DZIĘKCZYNNĄ wszystkich Przyjaciół i Dobroczyńców do wspólnego uwielbienia Boga. EUCHARYSTII BĘDZIE PRZEWODNICZYŁ Jego Ekscelencja Ks. Biskup TEOFIL WILSKI - Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej. UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE UBOGACĄ SWOJA AKTYWNĄ OBECNOŚCIĄ CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA KONSOLATA I WSPÓLNOT KROCZĄCYCH DROGĄ DZIECIĘCTWA DUCHOWEGO, którzy dla uświetnienia wspomnianego Jubileuszu, tegoroczny Wieczernik Ogólnopolski Wspólnot Dusz Najmniejszych odbędą w Ostrowie Wielkopolskim. Obchodom Jubileuszowym błogosławi Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Stanisław Napierała.

Więcej na temat>> Wieczernik Ogólnopolski w Ostrowie Wlkp.
Wieczernik w rocznicę śmierci Jana Pawła II :: 03-04-2011 r. ::

Po sześciu latach spotkaliśmy się ponownie, w przypadającą 2 kwietnia Pierwszą Sobotę Miesiąca, w bazylice Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, by powrócić duchem do dnia, gdy Papież Polak odchodził do Domu Ojca. Z sercami pełnymi wdzięczności za dar Sługi Bożego Jana Pawła II oraz dar zapowiedzianej Jego bliskiej beatyfikacji trwaliśmy na wspólnej modlitwie, która jednoczyła naszą Wspólnotę z całym Kościołem i światem, a także pozwalała na nowo doświadczyć bliskiej więzi z Papieżem Polakiem i Jego pasterskim nauczaniem. Dziękujemy wszystkim kapłanom i zgromadzonym w Sanktuarium Maryjnym pielgrzymom za tworzenie spotkania dającego nam wszystkim nadzieję na lepsze jutro świata, a zwłaszcza lepsze jutro naszej Ojczyzny. Wyrażamy nasze podziękowanie osobom przygotowującym i posługującym podczas kolejnego Wieczernika, a zwłaszcza zespołowi muzycznemu "Echo Maryi" i Służbie Liturgicznej.
Orędzie NMP Królowej Pokoju :: 02-04-2011 r. ::

Orędzie Matki Bożej z 2 kwietnia 2011 r. przekazane przez Mirjanę.
„Drogie dzieci, matczyną miłością pragnę otworzyć serce każdego z was i nauczyć was osobistej jedności z Ojcem. Abyście to przyjęli musicie zrozumieć, że jesteście ważni dla Boga i że wzywa każdego z was indywidualnie. Musicie pojąć, że wasza modlitwa to rozmowa dziecka z Ojcem, że musicie pójść drogą miłości, miłości Boga i bliźniego swego. To jest, moje dzieci, miłość bez granic, to jest miłość, która nastaje w prawdzie i idzie do końca. Naśladujcie mnie, moje dzieci, aby inni, rozpoznawszy w was prawdę i miłość, naśladowali również was. Dziękuję wam!
Matka Boża jeszcze raz wezwała do modlitwy za naszych pasterzy. Powiedziała:
"Oni mają szczególne miejsce w moim sercu, oni reprezentują mojego Syna."

Za: http://www.medjugorje.republika.pl/
Spotkanie Wspólnoty na Wieczerniku w Tolkmicku :: 01-04-2011 r. ::

W ostatnim dniu marca, czyli w czwartek ubiegłego tygodnia nasza Wspólnota przeżywała czas modlitwy i refleksji wielkopostnej podczas Wieczernika w Tolkmicku. Podczas czterogodzinnego nabożeństwa mieszkańcy tworzący Parafię św. Jakuba jak również wierni przybyli z dalszych miejscowości uczestniczyli w modlitwie różańcowej, Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. W atmosferze wielkopostnej zadumy nad cierpieniem Jezusa i stanem grzesznej duszy ludzkiej upraszaliśmy wszelkie potrzebne łaski na nadchodzące święta wielkanocne. Modliliśmy się, by każdy z nas i nasze rodziny przezywały te ważne dni w duchu zwycięstwa nad tym wszystkim co ogranicza prawdziwe szczęście i pokój. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za dar tego kolejnego w Wielkim Poście spotkania. Szczególnie dziękujemy paniom Edycie i Halince za ich posługę i okazane nam serce.
Więcej szukaj w archiwum.

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!