banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Trzecie - oczyszczanie duszy w Sakramencie Pojednania  :: 30-04-2008 r. ::

  Konfesjona jest ulubionym miejscem przebywania Jezusa. Kocha on szczeglnie tych kapanw, ktrzy wiadomi wagi powoania spowiednika, spdzaj w nim duo czasu. To miejsce wielkiej aski. Miejsce oczyszczenia, miejsce odrodzenia si do nowego ycia. Przechodzisz tutaj Siostro i Bracie, swoje katharsis. Tutaj Jezus w osobie kapana przyjmuje twoje grzechy. Tutaj, Jezus uwalnia ci od straszliwego ciaru, ktry potrafi tak przygwodzi dusz do ziemi, ze nie moe si ona podnie. Tutaj, czeka na ciebie Ojciec. Czeka i wyglda na swego Syna, swoj Crk. Tutaj przyjmuje Ciebie pokornie klczcego, porywa w ramiona, na nowo zakada ci na palec swj piercie, przyobleka w nowe szaty i wyprawia uczt. Konfesjona jest cudownym miejscem pojednania czowieka z Bogiem, duszy z Duchem. Jest miejscem, gdzie w niezmierzonych ilociach rozlewa si Boe miosierdzie. Gdzie Bg okazuje swoj „sabo” wobec kadej duszy, ktra tylko szczerze si do Niego zwrci. Tutaj najwiksi grzesznicy otrzymuj po denarze, jako i ci co pracowali cay dzie. Tutaj mio Boga gruje nad sprawiedliwoci. A logika i ekonomia Boa rni si niezmiernie od ludzkiej. Nigdy nie obawiaj si Siostro i Bracie spowiedzi. Wiedz, e Jezus czeka na ciebie z tsknot. Wiedz, e Ojciec wyglda ciebie jako syna marnotrawnego. Wiedz, e sprawiasz Mu rado wielk przychodzc i wyznajc pokornie to, co On i tak wie od dawna. Patrzy na ciebie jak matka na swoje mae dziecko, ktre przyszo przyzna si do zego czynu i przeprosi. Och, z jak czuoci matka patrzy na swojego urwisa. Z jak czuoci, dobroci, mioci i miosierdziem Bg patrzy na ciebie, Siostro i Bracie - crko i synu Boga, mdl si o ask, by czciej korzysta z tego Sakramentu wielkiego Boego miosierdzia. Z Sakramentu nioscego rado, ulg, czynicego wielki pokj w sercu, duszy, yciu czowieka. Przystpuj czsto do spowiedzi witej, aby by wity.
 
Drug rzecz, na drodze do Jezusa jest Eucharystia!  :: 29-04-2008 r. ::

  Eucharystia, to doskonaa w swej formie modlitwa. To jedyne, nie majce sobie rwnego spotkanie Boga z czowiekiem. To niezwyke, codzienne odkupienie twoich win i grzechw. To wylewajca si mio z Krzya, z ran Jezusa. To pynce zdroje miosierdzia. To ywe Sowo Boga, ktre przemienia. Drodzy Pielgrzymi, Drodzy Siostry i Bracia! Tajemnice Eucharystii nie zostay jeszcze do koca odkryte, omwione i opisane. Jest ona gbi bez dna. Jest codziennie dokonujcym si cudem zejcia Boga do ludzi. Jest niewypowiedzian ask, jakiej stale udziela Bg w swej dobroci, mioci i miosierdzia ludzkim sercom. Jest niesychanym ofiarowaniem si Boga, oddaniem na wasno ludzkoci, jest cudown, obecnoci Jezusa pord nas. Dlatego, by y w pokoju, jaki daje nam Jezus przyjmujmy Go codziennie w Eucharystii. Ta codzienna obecno Jezusa w naszych sercach bdzie nas umacnia, utwierdza w dobrym, napenia stale od nowa pokojem. Bdzie yw obecnoci Boga w nas i naszym yciu. Bdzie rzeczywistoci Bosk otaczajc nas, wypeniajc i przenikajc nasz codzienno. Bdzie systematycznie dokonujc si przemian naszych serc, dusz, nas samych, caych w Chrystusa. Mdlmy si wszyscy o to, abymy odtd starali si trwa codziennie w Adoracji Boga ywego, przyjtego do serca i yjcego w nas. Bymy stali si ywym tabernakulum dla swojego umiowanego Jezusa. yli z Nim codziennie przyjmujc Go do naszych dusz od nowa i w zamian ofiarowujc Mu siebie. Aby pokj Jego, prawdziwy, Boy pokj, w nas by nieustannie.
 
Niezmiernie wan rzecz jest modlitwa!  :: 28-04-2008 r. ::

  Modlitwa - prawdziwe spotkanie z Bogiem, twarz w twarz, serca z sercem - jest rzecz dla kadego z nas niezmiernie wan. Spotkanie Ducha z dusz. Nie chodzi tu o formuki modlitewne, cho te odmawiane ze wiadomoci i sercem te s wane. Chodzi tutaj, Siostro i Bracie o nasze osobiste, codzienne spotkanie z Bogiem ywym, prawdziwym. O nasze stanicie przed Nim w cakowitej prawdzie o sobie samym. Ze wiadomoci tego kim si jest, jakim si jest i czego si pragnie. Nasza modlitwa od dzisiejszego dnia moe sta si bardziej dojrza. Nie oznacza to wielomwstwa, przepiknych sformuowa i gadkoci, pynnoci mwienia. Oznacza to, i na takiej modlitwie staniesz ty, a nie twoja maska, twoje wyobraenie o sobie. Czy twoje pragnienie bycia kim innym ni jeste. Za kadym razem Siostro i Bracie, uwiadom sobie, e jeste tylko ndznym stworzeniem, bardzo sabym, wiecznie upadajcym. Uwiadom sobie wasn bezsilno wobec grzechw. Sta w prawdzie przed Bogiem i wyznaj swoj sabo. Ale powiedz te Mu o swoim wielkim pragnieniu kochania Go i ycia w zgodzie z Jego przykazaniami. Popro Boga o siy w trwaniu w Jego nauce, popro Ducha witego o wlanie w twoje serce mioci. Popro Ojca o Jego silne ojcowskie ramiona, by poczu si bezpiecznie jako malekie dziecko.
 
Niech zawadnie sercami naszymi Chrystusowy pokj!  :: 27-04-2008 r. ::

  Tylko Jezus poprzez swoj miosiern mio, poprzez fakt poznania ludzkich dusz i rozumienia ich, poprzez Sakrament Pojednania, poprzez swoje Ciao ofiarowywane nam codziennie, poprzez swoje Sowo, poprzez swego Ducha, tylko On, daje nam prawdziwy pokj - trway, obejmujcy cae jestestwo czowieka, cae ycie, cae rodziny. On wprowadza w nasze ycie harmoni i porzdek. On ustala hierarchi wartoci. On rozumie ludzkie serca. On je oczyszcza, uzdrawia. On leczy. On daje przebaczenie zgnbionym sercom. Wraz z tym przebaczeniem wchodzi w nie pokj i rado. On czyni nas wolnymi. On daje naszym duszom skrzyda. On udziela swojej mioci. Zalewa nas ni caych. Dzisiaj moemy do naszych serc przyj prawdziwego Krla, ktry zawadnie naszymi sercami. Jemu prawdziwie moemy odda jako Krlowi nasze serca, aby On wada nimi. On, Ksi Pokoju wprowadzi w nasze ycie jako nasz Pan i Wadca harmoni, ad, porzdek, przebaczenie, mio, pokj. Wierzc, e Maryja i Jezus pragn tego wszystkiego dla nas, przyjmujemy w tym kolejnym dniu pielgrzymki Jezusa do naszych serc, ufajc, e zawadnie nimi pokj, a ycie nasze bdzie pene pokoju. Mamy odtd wielk ufno, e nawet w chwilach trudnych, penych przeciwnoci, pokj ten bdzie porzdkowa nasze myli, nastraja serca. Mdlmy si wszyscy - niech zawadnie sercami naszymi Chrystusowy pokj!
 
Tu od ponad 20 lat dokonuje si cudowne ZWIASTOWANIE!  :: 26-04-2008 r. ::

  W Medjugorje od ponad 20 lat dokonuje si cudowne zwiastowanie najwspanialszej nowiny wiata. Bg poprzez Maryj Krlow Pokoju zwiastuje nam wielk mio. Jake wielk i niepojt musi by mio Boga do czowieka, skoro nieprzerwanie zezwala na Jej przyjcia ju 27 lat. Cigle wzywa Matczynymi ustami do nawrcenia i wskazuje prost drog ku Niebu. Kiedy 2000 lat temu Archanio Gabriel zwiastowa Maryi, ale i caemu wiatu, t dobr nowin, Serce Jej napenio si potn mioci. Duch wity zstpujc na Maryj wypeni Jej ono mioci Bosk, pocz w Niej skarb najwikszy, skarb bdcy najcenniejszym dla caego wiata. Pocz Jezusa - Ksicia Pokoju. Ludzko w znoju i trudzie, w szarzynie dnia, w klskach i chorobie, w czasie wojen i niepokojw stale oczekiwaa Mesjasza. I oto pocz si w Niej Ten, ktry stanowi ukojenie dla wszystkich serc, ktry przynosi pokj wszystkim duszom. Ktry niesie mio i miosierdzie caemu zgnbionemu wiatu. Oto, rwnie dzisiaj, tym razem Najwitsza Maryja Panna Krlowa Pokoju, zwiastuje nam rado wielk. Jezus Chrystus yje, stoi pord nas i mwi: Pokj wam! Pokj waszym sercom! Pokj waszym duszom! Pokj waszym rodzinom! Pokj waszym bliskim i znajomym! Pokj wam! Oto ten, ktry niesie przebaczenie, odpuszczenie win jest pord was!
 
Niech ten czas bdzie prawdziwie czasem w domu Matki!  :: 25-04-2008 r. ::

  Wyruszylimy w drog. Z wielk ufnoci ju si przytulamy do Matczynego Serca. Temu Sercu moemy bez obawy przedstawi wszystkie sprawy, z ktrymi do Niej pielgrzymujemy. A zatem, Siostro, Bracie, mw miao i powierzaj swoje cierpienia, smutki, lki i obawy. Bowiem Ona zaprasza Ciebie na t pielgrzymk po to, by je wszystkie od ciebie zabra, by zdj z twoich plecw ten straszny ciar, a obdarzy ciebie pokojem pyncym z wielkiej z Ni zayoci. Wypacz cay swj lk, wypowiedz cay swj strach, jaki masz w sercu, a potem daj si przytuli Jej matczynym ramionom. Pozwl Matce przej wszystko, a ciebie obdarzy swoj czuoci, mioci. Pozwl Jej, aby zaja si twoimi sprawami. Ona pragnie zdj z twego serca cay ten ciar ycia, jaki dwigasz. To nie wszystko. Ona pragnie wskaza ci drog, po ktrej moesz i, aby pokj na stae zagoci w tobie, aby serce przepeniaa rado, aby odtd mio kierowaa twoim yciem. Dziecko, posuchaj swojej Matki. Wycisz serce, wycisz umys. Pozwl, aby Maryja przemawiaa wprost do twej duszy. Nie rozpraszaj si na rozmowach, nie zajmuj si teraz tym, co mao wane. Ty bd w tych dniach stale przytulone do Jej Serca, bd stale w matczynych ramionach. Niech ten czas bdzie prawdziwie czasem w domu Matki. Mdl si, aby otwartym sercem przyj wszystkie aski przez Ni przygotowane.
 
To czas, ktry Bg daje Ci, aby si powtrnie narodzi!  :: 24-04-2008 r. ::

  Bg umiowa kadego z nas ju na pocztku stwarzania wiata. Ju wtedy bdc Mioci, powoywa w swoim zamyle kadego czowieka do mioci. Ju wtedy zna losy wiata i planowa odkupiecz rol swego Syna. Ju w tamtej chwili widzia ciebie, Bracie i Siostro zagmatwanego, zapltanego we wasne, szare ycie. Zalknionego, penego obaw o przyszo. Wtedy te zaplanowa dla Ciebie ten czas. Czas szczeglnej aski pobytu u Matki. Czas, ktry da ci dla odzyskania si, czas twojego odrodzenia. To czas, ktry Bg daje ci, aby si powtrnie narodzi. Kochani, ju jutro jedziemy do Matki. To wanie w matczynych objciach dziecko odzyskuje poczucie bezpieczestwa, osusza zy, nabiera otuchy i nadziei. To w matczynych ramionach zaczyna ponownie ufa i wierzy. To dziki Niej wzmacnia swe siy i ma odwag stawi czoa przeciwnociom. To Jej agodno i czuo sprawia, e dziecko potrafi spojrze na wszystko od innej, obiektywnej strony. Ona pokazuje mu inn perspektyw. I naraz to, co byo takie straszne, okazuje si bahe, mao wane. Matka potrafi rozwiza kady problem i rozwika kad zaplatan spraw. Pozwlmy Bogu w tych dniach pielgrzymki napeni nasze serca Jego pokojem w tych Matczynych Objciach. Pozwlmy ukaza Bogu nasze ycie z perspektywy Nieba i zbawienia.
 
Przygotujmy si do kolejnej pielgrzymki (Medjugorje)  :: 22-04-2008 r. ::

  W tych dniach, podejmujc pielgrzymk do Medjugorje bdziemy zastanawia si nad niepojt dobroci Boga wypywajc z Jego Serca przepenionego mioci. Bdzie to czas spojrzenia na swoje ycie szerzej, w kontekcie udziau w yciu Kocioa. Czas zastanowienia nad sowami Jezusa: Pokj zostawiam wam. Pokj mj daj wam. Nie tak jak daje wiat. Ja wam daj (J 14,27), oraz: Miujcie si wzajemnie tak, jak Ja was umiowaem (J 13,34). Przez kilka najbliszych dni wsplnego pielgrzymowania, wsplnej modlitwy i przeywania kolejnych dni w miejscach dotknitych Bo mioci spywajc poprzez Matk Boga, moe dokona si przeobraenie naszych serc. Wierz, e Bg pragnie dokona wielkiej rzeczy - przemieni nasze serca w nowe. Wzorem pierwszych apostow pragnie napeni te serca moc Ducha witego, da im odwag i si. Ale to stanie si dopiero wtedy, gdy serca nasze zostan dotknite, przeniknite, przemienione, przeobraone mioci samego Boga. Gdy dokonaj si ponowne nasze narodziny. Narodziny z Ducha dla Ducha. Bg da nam nowe serca, serca pene Boej mioci. Da nam ducha Maryi. Da nam Ducha Jezusa. Tak, e mwi zaczniemy nowym jzykiem. Myle bdziemy czystym umysem, a serca porusza bdzie Duch Jezusa - Duch wity. A dokonywa tego bdzie Jezus z pomoc i cig czu matczyn opiek Najwitszej Dziewicy, ktra staa si ju od dawna Patronk tych niezwykych czasw. Jej zawierzamy swoje pielgrzymowanie, swoje „bycie” w tym niezwykym miejscu. Jej dzikujemy ju z gry za cudowny czas pod matczynymi skrzydami. Niech uwielbienie nie schodzi z naszych ust.
 
Dzikujemy Bogu i Jego Matce za kolejne Wieczerniki  :: 20-04-2008 r. ::

  W ostatnich dniach nasza Wsplnota gromadzia si bardzo licznie na kolejnych spotkaniach modlitewnych. Towarzyszca nam rado i dowiadczenie pokoju pozwalao utosamia si Wsplnocie z bohaterami Ewangelii i Dziejw Apostolskich, ktrzy daj nam take w dzisiejszych czasach wiadectwo o Zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tworzony Wieczernik w jednoci z Kocioem Pierwotnym, zwaszcza w wityniach Maryjnych, przekonywa, po raz kolejny, wszystkich uczestnikw o potrzebie przynalenoci do grup modlitewnych prowadzonych przez Najwitsz Maryj Pann. Wspomniana rado ma take swoje rdo w fakcie naszej przynalenoci do licznie powstajcych w naszym Kraju podobnych spotka w Wieczernikach NMP. Odczytujemy ten fenomen jako znak obecnych czasw i nie ustajemy w modlitwie proszc o odczytanie i przyjcie tego znaku przez wszystkich wierzcych. Dzikujemy wszystkim; kapanom, siostrom zakonnym i licznie zebranym wiernym za dar bardzo owocnych spotka.
Zapraszamy do naszej galerii zdj
 
Zapraszamy na kolejne spotkania Wsplnoty Wieczernikw Modlitwy  :: 16-04-2008 r. ::

  Ju w dniu dzisiejszym rozpoczynamy seri spotka Wsplnoty, ktra modli si bdzie w tych dniach: w Czerwisku (roda - 16 kwietnia, od godz. 17:30); w Tolkmicku (czwartek - 17 kwietnia, od godz. 17:00); w Stocznie (pitek - 18 kwietnia, od godz. 17:00); i w Gietrzwadzie (sobota - 19 kwietnia, od godz. 10:00). Dodatkowo spotkamy si na dniach skupienia w domu rekolekcyjnym w Gietrzwadzie (pitek - sobota). Na wszystkie wymienione spotkania zapraszamy wiernych, wsplnoty modlitewne, kapanw i siostry zakonne. Czas obecny w Kociele sprzyja trwaniu na modlitwie w Wieczerniku, gdzie przyszed Jezus po swoim Zmartwychwstaniu, gdzie te wypenia si Tajemnica Pidziesitnicy. W podjtej modlitwie razem z Maryj, w cznoci duchowej z Pierwotnym Kocioem i w jednoci z Kocioem odradzajcym si w Mioci moemy dowiadczy ogromu ask oraz darw i charyzmatw Ducha witego. Wierzymy, e wsplnie trwajc na modlitwie nabierzemy odwagi w podejmowaniu wszelkich moliwych przejaww Nowej Ewangelizacji na rzecz naszych rodzin, wsplnot i caego Kocioa. Niech zatem ten szczeglny czas otwierania naszych serc na Boe Miosierdzie przyczynia si dla naszego wsplnego dobra. Do zobaczenia na kolejnych etapach "drogi wieczernikowej"!
 
ywy duch modlitwy na Wieczernikach popielgrzymkowych  :: 14-04-2008 r. ::

  To co dowiadczalimy w Czerwisku i w Ranymstoku podczas spotka modlitewnych w minion sobot mona okreli dowiadczeniem ywego ducha modlitwy. Liczna obecno wiernych, dzielenie si owocami minionej pielgrzymki do Woch i rado we wsplnocie Wieczernika trwajcego wraz z Maryj na modlitwie to te przejawy uobecniania si bogactwa Ducha Boego. Dzikujemy kapanom i wszystkim uczestnikom Wieczernikw Modlitwy za to kolejne pikne wiadectwo wiary, ktre ma miejsce w naszym Narodzie. Wierzymy i prosimy o to Boga przez wstawiennictwo NMP Wspomoycielki Wiernych, by owoce duchowe naszych zaangaowanych w modlitw serc pomnaay si nieustannie i przycigay do rde Boych ask wszystkie serca Polakw. Nastpne spotkania w sanktuariach Maryjnych w Czerwisku i w Ranymstoku za miesic, tj. 10 maja br. w wigili uroczystoci Zesania Ducha witego. Ju dzisiaj wszystkich na wspomniane Wieczerniki zapraszamy!
 
Zaproszenie NMP Krlowej Pokoju do Medjugorje  :: 10-04-2008 r. ::

  Nasza Wsplnota Krlowej Pokoju i wszyscy uczestnicy Wieczernikw Modlitwy otrzymali po raz kolejny zaproszenie kierowane do nas przez NMP Krlow Pokoju do Jej miejsca objawie w Medjugorje. Oczywicie ochoczo i z nowym penym entuzjazmu zapaem odpowiadamy naszej Niebieskiej Mamie na to zaproszenie i organizujemy kolejn pielgrzymk poczon z rekolekcjami ks. Tadeusza do tego szczeglnego dla nas miejsca. Kochani, czasu jest naprawd niewiele ale dla serc kochajcych nic nie moe stan na przeszkodzie, by speni prob Osoby tak bardzo nas miujcej. Wspomniana pielgrzymka odbdzie si w dniach 25 kwietnia - 4 maja br. W programie 6 penych dni pobytu w miejscach zwizanych z objawieniami z jednym kilkugodzinnym pobytem nad Adriatykiem. Codzienne uczestnictwo w wieczornym programie modlitewnym (Raniec + Eucharystia + Modlitwa o uzdrowienie + Adoracja) oraz w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Tadeusza w kaplicy sistr zakonnych w okolicy Medjugorje. Zapraszamy na ten wyjazd Was oraz Waszych bliskich i znajomych, ktrych starajmy si mobilizowa w ramach naszej wsplnej dziaalnoci ewangelizacyjnej. Autokarw na ten wyjazd nie zabraknie - kada ilo zgoszonych uczestnikw pielgrzymki jest mile widziana. Zgoszenia i pytania dotyczce pielgrzymki prosimy kierowa telefonicznie na tel. w Olsztynie: (089)523 79 96, w Posku: (023)662 29 48, lub tel. kom. w Ranymstoku:  604 716 351. Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
 
Spotkania popielgrzymkowe w Czerwisku i Ranymstoku  :: 10-04-2008 r. ::

  Najblisza sobota, 12 kwietnia br. bdzie dla nas okazj do wsplnego dzielenie si bogactwem ask otrzymanych podczas zakoczonej kilka dni temu pielgrzymki do Woch. Ju dzisiaj zapraszamy wiernych do sanktuariw Maryjnych w Czerwisku i Ranymstoku na Wieczerniki Modlitwy, ktre odbd si tego dnia. Niech duch rodzinny, ktory towarzyszy nam w dniach wsplnego pielgrzymowania bdzie ubogaceniem naszej szarej codziennoci poprzez jednoczenie si na wsplnej modlitwie w ulubionych przez nas miejscach. W Czerwisku Wieczernik rozpoczniemy o godz. 11:00, natomiast w Ranymstoku o godz. 10:30. Program spotkania jest nastpujcy: Modlitwa Racowa, Adoracja Najw. Sakramentu, Eucharystia i Adoracja Krzya. Zakoczenie spotka ok. godz. 16:00 bogosawiestwem indywidualnym. W imieniu Kustoszy obu Sanktuariw wszystkich Was zapraszamy.
 
Pielgrzymka do Woch - czas wielkiej aski  :: 07-04-2008 r. ::

  W dniu wczorajszym nasza Wsplnota wrcia z pielgrzymiego szlaku wiodcego po rodzinnej Ziemi s. Boej s. M. Konsolaty Betrone. Nasza liczna obecno (250 osb) w klasztorze w Moncalieri bya przyjta z wielk wdzicznoci przez siostry klaryski kapucynki oraz uczestnikw uroczystoci - kapanw i wiernych. Wsplnotowa posuga ewangelizacyjna na rzecz Malekiej Drogi Mioci zwrcia oczy Wochw i uczestnikw innych narodowoci na Polsk, z ktrej tak licznie przybyy dusze najmniejsze. Podjta przez Polakw "Pie Mioci" wzniecia rado wrd wszystkich obecnych i przemienia zgromadzenie liturgiczne w Wieczernik peen chway Boej. Odczuwalna w sercach mio i owocujca radoci jedno Ducha nadaa caej pielgrzymce niepowtarzalnej duchowej atmosfery, co sprzyjao nieustannemu otwieraniu si serc na bogactwo Boych ask. To dowiadczenie Ducha na wzr Pierwotnego Kocioa zapalio nasze serca do jeszcze gorliwszego kroczenia drog wieczernikow, a zarazem drog Nowej Ewangelizacji. Dzikujemy Bogu Trjjedynemu, Jego oraz naszej Niebieskiej Matce - Najwitszej Maryi Pannie i wszystkim osobom wczajcym si w przygotowanie i przeprowadzenie pielgrzymki za ten niepowtarzalny czas aski.
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!