banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257274 naszym gościem.       Osób on-line: 14

Archiwum


By zdobyć świat miłością dla Miłości  :: 28-05-2008 r. ::

  Przed nami kolejne spotkania w Wieczernikach Modlitwy, które przyjmujemy jako przejaw powołania do służby Bogu i Kościołowi. Bóg potrzebuje chrześcijan, którzy kochaliby Go i Jego wzorem poświęciliby życie dla ratowania innych. Którzy ufnie przyjęliby ofiarę z własnego życia. Którzy poszliby za Jezusem aż na Krzyż, którzy trwaliby na Krzyżu przy Nim wręcz heroicznie. Których nie zniechęciłoby ukrycie, zapomnienie w oczach innych, śmierć własna, wyrzeczenie. Świat współczesny proponuje nam coś zupełnie innego. Brak w nim tych uczuć poświęcenia i ofiarowania, pokory i uległości. Duch tego świata promuje szybką karierę za wszelką cenę, „wybicie się”, „wypłynięcie”. Liczy się sukces, pieniądze, moda, liczy się wygląd, spryt, zaradność, tupet. Do szuflady schowano uczciwość, prawość charakteru, patriotyzm, miłość Boga i ojczyzny. Jeśli dusze najmniejsze nie pokażą światu innej drogi, dokąd pójdzie to pokolenie? Dlatego trwajmy na modlitwie, otoczmy Boga i Kościół miłością naszych serc i ofiarujmy po raz kolejny siebie dla ratowania dusz, za dzieło, które odrodzi w ludziach utracone wartości, cnoty, wiarę. Zapraszamy do Czerwińska, Tolkmicka i Sątoczna, niech powstaną legiony dusz najmniejszych, by stawić czoła panu tego świata, by zdobyć świat miłością dla Miłości, by nastąpiło jej zwycięstwo.
 
Orędzie NMP Królowej Pokoju, 25 maja 2008 r.  :: 25-05-2008 r. ::

  
„Drogie dzieci! W tym czasie laski w którym Bóg pozwolił mi być z wami, ponownie wzywam was dzieci do nawrócenia. Pracujcie dla zbawienia świata w szczególny sposób dopóki jestem z wami. Bóg jest miłosierny i daje szczególne laski, dlatego proście o nie przez modlitwę. Jestem z wami i nie pozostawiam was samych. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Za www.medjugorje.hr
 
II OGÓLNOPOLSKI WIECZERNIK MODLITWY - 7 czerwca 2008  :: 25-05-2008 r. ::

  Po raz drugi w Czerwińsku nad Wisłą organizujemy Ogólnopolski Wieczernik Modlitwy, który odbędzie się w pierwszą sobotę miesiąca - 7 czerwca br. Spotkanie to przezywać będziemy pod hasłem: "Bądźmy uczniami Chrystusa dostrzegającymi wielką potrzebę Kościoła naszej epoki świadczenia o miłosierdziu Boga." Przybądźmy na to spotkanie gromadząc się jak najliczniej w Czerwińskim Sanktuarium MB Pocieszenia jako uczniowie Chrystusa świadczący o miłosierdziu Boga. Niech także z tego miejsca popłynie na świat orędzie Miłości Miłosiernej dla świata, by jak najwięcej dusz poznało cudowną drogę miłości jako wyraz miłosierdzia Bożego i odpowiedź na dzisiejsze czasy. Uczyńmy Czerwińską Bazylikę miejscem umocnienia i rozwoju, gdzie pulsować będzie Serce Boga, gdzie miłość Jego będzie wypełniać całą Świątynię i tych, którzy do niej będą wstępować i ją odwiedzać. Zjednoczmy nasze serca, by rozniecony w nich ogień Bożej miłości rozpalił wszystkie ludzkie serca i dokonał rychłej przemiany oblicza Kościoła. Pozwólmy Bogu utworzyć w tym świętym miejscu trzon życia Najmniejszych (Maleńkich), z którego wyjdą małe odrośle, mniejsze skupiska tych dusz, i by tu znalazły miejsce nabierania sił, odradzania się i formacji.
 
Zapraszamy na Nowennę ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych  :: 21-05-2008 r. ::

  Jak w każdą środę zapraszamy wiernych czcicieli NMP na Nowennę do Wspomożycielki Wiernych. Na program modlitewny składa się: 17:30 - Nabożeństwo Majowe; 18:00 - Msza św. ku czci NMP, Prośby i podziękowania oraz Hołd Wspomożycielce, błogosławieństwo za wstawiennictwem Wspomożycielki; 19:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona błogosławieństwem indywidualnym. Nowenna stanowi dziewięciodniowe przygotowanie do centralnej uroczystości ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych (24 maja) jak również stanowi dziewięciodniową modlitwę dla uproszenia sobie jakiejś szczególnej łaski. Nowennę oraz błogosławieństwo Wspomożycielki, którym często się posługiwał, ułożył Św. Jan Bosko. Zatwierdził je papież Leon XIII w roku 1878 (15 maja). Swoim duchowym synom i chorym podopiecznym ks. Bosko często powtarzał: “Szukajcie pomocy Wspomożycielki Wiernych i bądźcie przekonani, że Ona może wam więcej pomóc niż lekarze”. “Wiara w wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki wszędzie działa cuda”. “Maryja niech będzie wspomożeniem w życiu, podporą w smutku i w niebezpieczeństwach, pomocą w śmierci, radością w niebie”. Serdecznie Zapraszamy!
Więcej na stronie: www.Różanystok.pl.
 
Dziękujemy Pani Gietrzwałdzkiej za dar Wieczernika Jej Serca  :: 19-05-2008 r. ::

  W minioną sobotę w godzinach wieczornych uczestniczyliśmy w kolejnym Wieczerniku Modlitwy w sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie. Wieczernik poprzedzony był dniami skupienia, podczas których trwało duchowe przygotowanie do wspólnego przeżywania tego czasu łaski. Wspólna modlitwa różańcowa podjęta na Wieczerniku, Eucharystia, która stanowiła centrum naszego spotkania oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu, przysporzyła nam wielu duchowych doświadczeń Miłości Boga i Jego Matki. Prosząc o wylanie Miłości na cały Wieczernik ogarnialiśmy modlitwą nasze rodziny, wszystkich uczestników Wieczerników Modlitwy oraz naszą Ojczyznę. Jako Wspólnota Najmniejszych prosiliśmy o dar przyjęcia Dzieła Najmniejszych do naszych serc, by utożsamiły się z tym, tak bardzo potrzebnym całemu Kościołowi Dziełem. Wszystkim tworzącym ten Wieczernik, księżom kanonikom, spowiednikom i podejmującemu posługę muzyczną zespołowi "Adoramus" składamy wielkie Bóg zapłać! Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.
 
Benedykt XVI - potrzeba otwartości na ruchy kościelne  :: 18-05-2008 r. ::

  „Ruchy kościelne i nowe wspólnoty są jedną z najważniejszych nowości, jakie Duch Święty wzbudził w Kościele dla realizacji Soboru Watykańskiego II”. Podkreślił to Papież, spotykając ok. 100 biskupów, którzy uczestniczyli w seminarium o tych ruchach, zakończonym 17 maja w Rocca di Papa pod Rzymem. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę ds. Świeckich.
„Ucieszyłem się, że jako hasło seminarium wybrano zachętę, którą skierowałem do grupy niemieckich biskupów przybyłych z wizytą ad limina. Dziś oczywiście powtarzam ją wam wszystkim jako pasterzom Kościołów lokalnych” – mówił Benedykt XVI. „Powiedziałem wówczas: «Proszę, byście wychodzili ku ruchom z wielką miłością». Mógłbym niemal stwierdzić, że nie mam nic innego do dodania! Miłość to znak rozpoznawczy Dobrego Pasterza. Daje autorytet i skuteczność pełnienia posługi, jaka została nam powierzona” – podkreślił Papież. Zauważył też, że wychodzenie z wielką miłością naprzeciw ruchom i nowym wspólnotom wymaga odpowiedniego poznania ich rzeczywistości, nie ulegając powierzchownym wrażeniom i nie poddając ich redukującym osądom. Pomaga zrozumieć, że ruchy kościelne i nowe wspólnoty nie są jednym więcej problemem czy ryzykiem, dodanym do naszych, już i tak ciężkich, obowiązków. „Wcale tak nie jest! Są one darem Bożym, cennym zasobem ubogacającym swymi charyzmatami całą wspólnotę chrześcijańską. Dlatego trzeba je ufnie przyjąć, dając im miejsce i doceniając ich wkład w życie Kościołów lokalnych. Trudności czy nieporozumienia co do kwestii szczegółowych nie upoważniają do postawy zamkniętej” – zaznaczył Ojciec Święty.
Za Radiem Watykańskim.
 
Zaproszenie na Nowennę ku czci Matki Bożej Pocieszenia  :: 13-05-2008 r. ::

  Nasza Wspólnota Wieczernika od roku bierze czynny udział w Nabożeństwie Maryjnym połączonym z Nowenną ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych w Czerwińsku nad Wisłą. Nabożeństwo to podejmowane jest w tutejszym sanktuarium w każdą środę w godzinach wieczornych - od 17:30 do 20:00. Program modlitewny obejmuje: Nabożeństwo Maryjne (17:30), Mszę św. ku czci NMP (18:00), Błogosławieństwo NMP Wspomożycielki Wiernych, (19:00) Adorację Najświętszego Sakramentu połączoną z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała oraz błogosławieństwo indywidualne. Nowenna została ułożona przez św. Jana Bosko Założyciela Towarzystwa Salezjańskiego i wielkiego czciciela NMP Wspomożycielki Wiernych. Modlitwa ta obejmuje wszystkie intencje Kościoła, Ojczyznę, wszystkie stany społeczne, a zwłaszcza rodziny oraz dzieci i młodzież. Podczas wspólnej modlitwy odczytywane są podziękowania i prośby kierowane do Boga przez wstawiennictwo MB Czerwińskiej, które wcześniej można spisać na kartkach i złożyć w wyznaczonej skrzynce na intencje i prośby (można umieścić także swoje prośby na naszej stronie internetowej Proszę o modlitwę. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej do uczestnictwa w tym ważnym dla nas cotygodniowym Wieczerniku. W ramach tych spotkań będziemy polecać naszej Mamie Niebieskiej - Matce najmniejszych, rozpoczęte w naszych sercach Dzieło i wszystkich do niego zaproszonych. Trosce modlitewnej powierzamy także Sanktuarium Maryjne w Czerwińsku upraszając jego duchowy rozwój.
 
Tytuł - Matka Kościoła, jest ważnym tytułem  :: 12-05-2008 r. ::

  Kościół w dniu dzisiejszym przypomina nam, że mamy Matkę Bożą. Zapraszajmy Ją do swoich osobistych modlitw. Jest także matką najmniejszych. Jest nasza Mamą. Okażmy Jej swoją miłość i prośmy o opiekę. Niech Ona oręduje za nami i za Dziełem. Niech Mama występuje w imieniu swych dzieci u Boga. Odrodźmy swoją miłość do Maryi. Odnówmy swoje zawierzenie Jej. Niech nasze serca na nowo zapłoną wielką miłością do Maryi Wspomożycielki Wiernych. Niech nasze serca przylgną ponownie do Maryi Matki Kościoła. Ten tytuł, uznany, nadany przez Kościół, a przekazany Kościołowi w testamencie Krzyża, jest ważnym tytułem. Dlatego we wszystkich sprawach niezmiernie istotnych, które mają wpływ na losy Kościoła, zwracajmy się właśnie do Niej. Teraz jest taki czas. Losy Kościoła są w rękach dusz najmniejszych. Zatem, niech dusze najmniejsze oddadzą się Matce Najświętszej i wraz z Nią wypraszają łaski dla Dzieła, dla Kościoła, dla świata. Wraz z Maryją, pod Jej kierunkiem, pod Jej przewodnictwem, z Jej przemożną pomocą i cudowną opieką niech rozwija się to Dzieło, aż zatriumfuje w całym Kościele i opanuje świat Miłość Miłosierna przekraczając granice państw, granice ludzkich przekonań, poglądów i religii. Módlmy się, dusze najmniejsze, by Maryja Matka nasza i całego świata Królowa nieustannie orędowała za nami.
 
Te Wieczerniki rozpoczęły Dzieło Najmniejszych  :: 11-05-2008 r. ::

  Modlitwa, by Dzieło Najmniejszych wypłynęło z Bożego miłosiernego Serca, by w naszych sercach powstało, by w nas było, płynęła w Niebo z Wieczernika w Czerwińsku i Różanymstoku. Wzywaliśmy Ducha Świętego, by uczynił nas jedno z tym Dziełem, uczynił nas najmniejszymi z najmniejszych w prostocie poddania się Bogu. Prosiliśmy o zaufanie - na nim bowiem budowane jest to Dzieło. O wielką miłość, która jest fundamentem dla tego Dzieła. O nieustanny akt miłości, będący cegłami w tej budowie. Z nowym zapałem przyjęliśmy gotowość na podejmowanie kolejnych kroków, jakie Bóg nam w Jego Dziele wskazuje i będzie wskazywał. W związku z tym trwaliśmy na modlitwie i prosiliśmy - modliliśmy się o Ducha Świętego, o wielkie wylanie Jego darów na to Dzieło, na serca najmniejszych. By Boża miłość się rozszerzała, by zapłonął ogień miłości we wszystkich duszach powołanych do życia w ukryciu wzorem Matki Najświętszej! By zapłonęła miłość - Boża, czysta, nieskalana! By objęła nasze Wspólnoty Wieczernika! By otworzyła dusze najmniejszych i je objęła! By przygotowała je na dzień Zesłania Ducha Świętego! Dzień, w którym Bóg pragnie, by dusze Jego umiłowane dostąpiły łask i darów Bożych za sprawą Ducha Świętego! By spadł na nas deszcz błogosławieństw! By obmył nas swymi łaskami Duch Święty! By objął nas szumem wiatru, płomieniem ognia! By powstały dusze najmniejsze! By teraz przejęły Dzieło, które już jest w Kościele. Wzięły do serc swoich. By było naszą miłością, dzieckiem pierworodnym! Otoczone miłością wielką i byśmy żyli dla niego! Mamy przekonanie, że te Wieczerniki rozpoczęły Dzieło Najmniejszych w naszych sercach. Błogosławię was, umiłowani przez Jezusa i Maryję najmniejsze z najmniejszych. Wy jesteście zaczynem tego Dzieła. Od was – maleńkich - rozpoczyna się rozwój tego Dzieła w tych miejscach.
Dziękujemy kapłanom, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg naszych okolicznościowych spotkań, organizatorom grup pielgrzymkowych, zespołom muzycznym: "ECHO MARYI" i "ADORAMUS" i wszystkim uczestnikom Wieczerników, także tym włączającym się duchowo. Bóg Wam zapłać za wielkie doświadczenie Boga w naszych sercach.
Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.
 
W oczekiwaniu na wielkie wylanie Ducha Świętego  :: 10-05-2008 r. ::

  W wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego gromadzimy się w Wieczernikach modlitwy w sanktuarium czerwińskim i różanostockim, by wraz z Maryją Oblubienicą Ducha Świętego modlić się o dar nowej pięćdziesiątnicy. Zapraszamy wszystkich do łączności we Wspólnocie Serc i jednomyślnego trwania na modlitwie z Maryją, by czas ponownego przyjścia Ducha Pocieszyciela objął swym wylewem miłości i wszelkich łask cały Kościół i ludzi na całej ziemi. Dwadzieścia dziewięć lat po błagalnym wołaniu papieża Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi", łączmy się w modlitwie z Kościołem przeżywającym swoją wiosnę, bądźmy jedno duchowo mimo, że fizycznie w różnych miejscach. Niech w naszych sercach rozbrzmiewa chwała Bożej Miłości i Miłosierdzia, z którą przychodzi Duch Święty. Niech płynie Pieśń Miłości: Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze! i opasze ziemię. Jako dusze małe, najmniejsze, powstańmy! Podnieśmy oczy ku górze. Oto nadchodzi kres naszym smutkom. Oto nadchodzi nasze wybawienie. Odtąd słabość, małość i nędza stanie się naszą mocą. Bo Duch Boży przejmie naszą nicość i wypełni swoją Miłością. Niech serca nasze maleńkie wypełnią się tą Miłością. Niech obmyje je Miłosierdzie. Niech ufność i wiara wstąpi w nie. Błogosławię Wam! Błogosławię dusze najmniejsze!
 
Dziękujemy NMP Królowej Pokoju za dar pielgrzymki do Medjugorje  :: 05-05-2008 r. ::

  W dniu wczorajszym zakończyliśmy naszą kolejną (w tym roku pierwszą) pielgrzymkę do Medjugorje. Podczas kilkudniowego pobytu w miejscu Objawień NMP Królowej Pokoju trwaliśmy razem z Maryją na modlitwie upraszając daru miłości i pokoju. Do jednoczenia się w Wieczerniku zachęcała nas jedna z Widzących (Vicka), o. Jozo Zovko, o.o. franciszkanie oraz ks. Tadeusz prowadzący podczas tych dni rekolekcje. Zgromadzeni na licznych nabożeństwach w gronie kilku tysięcy pielgrzymów doświadczaliśmy miłości Boga i Jego Matki podejmując modlitwę różańcową, korzystając z Sakramentu Pokuty i Pojednania, uczestnicząc codziennie w Eucharystii, Adorując Najświętszy Sakrament i modląc się u stóp Krzyża św. Z tak bogatej w duchowe dary pielgrzymki wracamy przemienieni, a serca nasze promieniują tym, o co wspólnie prosiliśmy (miłością i Bożym pokojem). Teraz pragniemy dzielić się z Wami tym, co stało się udziałem naszych serc - zapraszamy zatem wszystkich na najbliższe spotkania w Wieczernikach Modlitwy. Już w sobotę, w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego podejmiemy wspólną modlitwę upraszając wielki wylew Ducha Miłości, w sanktuariach w Czerwińsku i Różanymstoku. Przygotowaniem naszym do tych spotkań niech będzie podjęta w tych dniach w Kościele Nowenna do Ducha Świętego. Zapraszamy również do naszej galerii zdjęć.
 
Adorujmy Krzyż Jezusa - codziennie!  :: 03-05-2008 r. ::

  Jedną z modlitw będących osobistym spotkaniem z Jezusem jest adoracja Krzyża. Drodzy Siostry i Bracia, Drodzy Pielgrzymi, Bóg obdarza nas niebywałą miłością. Odpowiedzią na miłość może być tylko miłość. Jezus oczekuje, iż naszą odpowiedzią będzie udział w Jego zbawczym dziele jako wyraz najwyższej miłości. Dokonywać się to będzie poprzez modlitwę u stóp Krzyża. Poprzez wierną, częstą adorację Jego męki. Poprzez rozważanie nasze Jego cierpienia. Podczas tej modlitwy poznawać będziecie Drogę Krzyżową Jezusa. On przybliży nam swój ból. Pozwoli doświadczyć tej udręki duszy i ciała. Poznanie zaś spowoduje wzrost miłości w naszych sercach. Będziemy chcieli w związku z tym częściej przebywać z Jezusem Ukrzyżowanym. I uczestniczyć w Jego cierpieniu. Jezus oczekuje na nasze pragnienie współuczestniczenia w Jego męce, współcierpienia z Nim w Jego Krzyżu, świadomego przyjmowania Krzyża jako wyrazu miłości do Jezusa. Drodzy Pielgrzymi, wytrwała modlitwa u stóp Jezusa wiszącego na Krzyżu przemienia serce, napełnia je miłością, napełnia rozmiłowaniem duszy w cierpieniu oraz pragnieniem podjęcia tego cierpienia dla Jezusa z miłości. Niesie zgodę na to, co spotyka nas w codziennym życiu, a poza tym, nakłania serce do uczynienia z siebie ofiary na rzecz dusz właśnie w tych Krzyżach codzienności. Uwierzmy, Jezus wybrał sobie nas i zgromadził tutaj w Medjugorje i we Wspólnocie Wieczernika nie bez przyczyny. On pragnie ratować świat od całkowitego zatonięcia w potępieniu. Ratunkiem dla świata jest przemiana ludzkich serc, odrodzenie Kościoła. Jedyną siłą, która może tego dokonać jest miłość. Dlatego Jezus tak dużo mówi o miłości. Dlatego posyła Najświętszą Maryję Pannę, aby o niej mówiła. Dlatego zaprosił każdego z nas tutaj, aby tą miłością napełnić nasze serca. Poprzez nas, Drodzy Siostry i Bracia, Bóg pragnie rozlewać teraz swoją miłość na innych, na naszych bliskich, znajomych. Ważne jest, abyśmy wiernie trwali na modlitwie, aby serca nasze pozostały czyste, abyśmy podjęli ten trud zachowania pokoju Chrystusa w duszach. Nasza jednostkowa modlitwa, jednostkowe starania, ciągle ponawiane wysiłki, by kochać i wypełniać orędzia, przyniosą korzyść całemu Kościołowi. Bóg poprzez nasze serca i dusze będzie odradzał swój Kościół. Poprzez wierne i oddane Mu dusze będzie zlewał swe łaski, dotykał kolejne serca i obdarzał je miłością. Tak następować będzie rozwój miłości w Kościele świętym. Adorujmy Krzyż Jezusa - codziennie. Módlmy się o miłość w naszych sercach. Ofiarujmy swoje codzienne trudy i wysiłki za dusze. Miejmy świadomość, że nasza postawa, nasza modlitwa ma wpływ na rozwój całego Kościoła. Błogosławię was, Dzieci Medjugorje, przez wstawiennictwo NMP Królowej Pokoju. Niech spłynie na was błogosławieństwo samego Boga i wypełni Bożym pokojem, miłością, uzdrowi dusze i ciała. Niech ten Boży pokój zamieszka na stałe w was, abyście mogli nieść go swoim bliskim, aby dokonał przemiany waszego życia.
 
Pismo św. - źródlo miłości i pokoju, życia w Bogu i poznania Boga  :: 02-05-2008 r. ::

  Czym jest Pismo św., nie wie tak naprawdę w pełni żaden człowiek. Teologowie pięknie definiują to Słowo Boga, opisują, komentują. Jednak wierni rzadko kiedy prawdziwie się w nie zagłębiają i rzadko dochodzą do poznania Boga, do bliskiej z Nim zażyłości poprzez jego czytanie. Dlatego dzisiaj, w dobie, gdy media zasypują ludzkość ciągle nowymi wiadomościami, gazety bombardują serca ludzkie skażonymi informacjami wyrządzającymi więcej szkody, niż pożytku, powinniśmy zwrócić swój wzrok, zainteresowanie na jedyne źródło Prawdy w tym świecie. Jest to Prawda, która niesie człowiekowi poznanie sensu istnienia. Prawda, która mówi o człowieku, jego słabości i o Bogu. Prawda, która mówi również o wielkiej godności, jaką Bóg obdarzył każdego z nas - godności królewskiej, godności dziecka Boga. W Piśmie św. Siostro i Bracie znajdziesz niezgłębione źródło wiedzy o Bogu i Jego przymiotach. W Piśmie św. zaczniesz poznawać Jego niepojętą miłość posuniętą do szaleństwa, niewyobrażalnie cierpliwą i łagodną. W tym Słowie dopiero, zaczniesz odkrywać fakt, jak Bóg bardzo ukochał ciebie, że przez wieki całe czyni tyle znaków, by ciebie przekonać o tejże miłości. W tym Słowie daje siebie. Poprzez to Słowo - żywe, prawdziwe, jesteś w bliskości z samym Stwórcą, doświadczasz Jego obecności. Jesteś otoczony Jego rzeczywistością. To Słowo dotyka głębi twego serca i duszy. Porusza je, przemienia. Sprawia, że poznajesz Boga w inny sposób, niż do tej pory. Bóg daje ci się poznać w głębi twej duszy poprzez Słowo. Dochodzi do prawdziwego spotkania Boga z człowiekiem. A spotkanie to pozostawia po sobie trwałe ślady w postaci poznania, miłości, pokoju i radości. Siostro i Bracie, Bóg jest samą mądrością. Słowo jakie kieruje do ciebie w Piśmie św. ma sens bardzo głęboki. Nie jest jak gazety, które czytasz i wyrzucasz. Nie jest zwykłym pismem. Jest Pismem natchnionym Duchem Świętym. Samo żyje, ma moc przemienienia ciebie i to czyni, gdy się z Nim spotykasz. Poddaj się działaniu Ducha Świętego poprzez częsty kontakt z Jego Słowem. Pozwól, aby żył w tobie Bóg poprzez to Słowo. Pozwól, aby obdarzył ciebie pokojem poprzez to Słowo. Pozwól, aby miłość Jego ciebie owładnęła poprzez to Słowo. Niech pokój pozostanie z nami.
 
Kolejna sprawa to różaniec!  :: 01-05-2008 r. ::

  To wielka łaska Boga, że pozwolił na modlitwę, w której wspomina się również życie Najświętszej Maryi Panny. Siostro i Bracie, Bóg w swej dobroci pozwolił Maryi dać człowiekowi tę cudowną broń do walki z szatanem, do walki o zachowanie pokoju w sercu, do walki o życie zgodne z przykazaniami. To broń nie mająca sobie równej. To modlitwa, która ma w sobie tajemnice Boga. To modlitwa, gdzie rozważając te tajemnice wchodzisz w Jego Świat. Ale wchodzisz prowadzony przez Matkę Niebieską za rękę. Idziesz z Matką w poczuciu bezpieczeństwa. Ona pragnie dzisiaj wprowadzać ciebie w życie Jezusa, w tajemnice Jego miłości. Pragnie, aby różaniec stał się twoim spotkaniem z Jezusem, wejściem w świat Jego Ducha, wejściem w całe Jego życie. Rozważając kolejne tajemnice, rozmyślaj nad niepojętą miłością Boga, który w swoim Synu objawił ludziom siebie, okazał miłosierdzie i zbawił każdego. Rozważaj Siostro i Bracie to niezgłębione Boże miłosierdzie, które popchnęło Ojca, by wydać w ludzkie ręce swego Syna. Rozważaj Jego mądrość, z jaką kieruje wszystkim, Jego sprawiedliwość, dobroć, łagodność. Rozważaj codziennie Jego czułość, z jaką prowadzi ciebie przez życie dając pouczenia, wskazując na tego, który zaznał wszystkiego, co ludzkie, doznał każdego trudu i każdego cierpienia, by lepiej zrozumieć człowieka. Rozważaj te tajemnice, by w twoim sercu zrodziła się miłość, jako odpowiedź na Jego miłość, jako wdzięczność za ogrom miłosierdzia wypływającego z tejże miłości. Rozważaj, aby zagościł w tobie pokój płynący z tej pewności, że Bóg kocha ciebie w sposób, którego ty nie możesz pojąć, wyobrazić sobie, zrozumieć. Niech ten pokój zawładnie tobą na zawsze, niech mieszka w tobie, niech będzie wyrazem obecności samego Jezusa w tobie, który pragnie mieszkać w każdym sercu, w bliskości swych dzieci. Niech zawsze podczas odmawiania modlitwy różańcowej ogarnie ciebie ten pokój - pokój Chrystusowy.
 

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!