banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Dzikujemy za wszystkie owoce duchowe Wieczernikw Czerwcowych  :: 29-06-2008 r. ::

  Koczymy miesic powicony Sercu Boemu, ktry ubogacony zosta wieloma owocami duchowymi na naszej wsplnej drodze wieczernikowej. W ostatnim tygodniu tego szczeglnego miesica modlilimy si na Wieczernikach w Tolkmicku i Stocznie. Tworzc liczn grup zjednoczonych w modlitwie serc moglimy dowiadczy wielkiej mioci otwartego Serca Zbawiciela. Jego hojno omielaa nas w upraszaniu wszelkich ask potrzebnych kademu z nas, caej Wsplnocie, naszym polskim rodzinom i caej Ojczynie. Nasze powicenie si Najwitszemu Sercu Pana Jezusa daje nam now nadziej na triumf mioci nad wszelkimi przejawami za, o co z yw wiar prosilimy. Dzikujemy kapanom, osobom zaangaowanym w przygotowanie i posugiwanie podczas wsplnych spotka, organizatorom grup pielgrzymkowych i wszystkim uczestnikom, a take zespoowi muzycznemu za tworzenie kolejnych wieczernikowych spotka.
Zapraszamy do galerii zdj.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 25 czerwca 2008 roku  :: 25-06-2008 r. ::

  

"Drogie dzieci! Rwnie dzisiaj, z wielk radoci w moim sercu, wzywam was, bycie mnie naladowali i suchali moich ordzi. Z radoci niecie pokj i mio w tym  niespokojnym wiecie. Jestem z wami i wszystkich was bogosawi z moim Synem Jezusem Krlem Pokoju. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie."
 
Z Pani Gietrzwadzk w gbokociach Serca Boego  :: 23-06-2008 r. ::

  W sobot 21 czerwca w godzinach wieczornych w sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie po raz kolejny licznie zgromadzilimy si na kolejnym Wieczerniku Modlitwy. Uczestniczc w bogatym bloku modlitewnym; modlitwie Racowej, Eucharystii, Adoracji Najwitszego Sakramentu, Apelu Jasnogrskim, odczuwalimy zjednoczenie z Dwoma bliskimi nam Sercami Jezusa i Maryi. Pikno, sodycz i szczcie pynce z otwartych Serc odczuway i przyjmoway nasze sabe i spragnione prawdziwej mioci ludzkie serca. Otrzymalimy wiele, otrzymalimy bardzo wiele i za to jestemy Bogu Wszechmogcemu i Jego Matce niezmiernie wdziczni. Jake Bg i Jego i nasza Niebieska Mama oraz cae Niebo troszcz si o swoje najmniejsze dzieci! Dowiadczalimy tego zatroskania spotykajc si na kolejnym etapie realizowanej przez nas drogi wieczernikowej, ktra staa si i dalej realizuje si przez decyzj podjt w wielu sercach na kroczenie Malek Drog Mioci. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym, wiernym wieckim, zwaszcza posugujcych na rzecz Wsplnoty za ten wielki dar wzajemnego ubogacania si trwajc w jednoci na modlitwie razem z Maryj Pani Gietrzwadzk. Bardzo dzikujemy zespoowi muzycznemu "Adoramus" z Tczewa za kolejn posug na rzecz naszego spotkania, jak rwnie za now pie ku czci sugi Boej s. M. Konsolaty Betrone - jest super!!!
 
Zapraszamy na kolejne dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwadzie  :: 19-06-2008 r. ::

  Ju w dniu jutrzejszym w sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie rozpocznie si kolejne nasze spotkanie, ktre bdzie ubogacone poprzedzajcymi Wieczernik dniami skupienia. Rozpoczcie wsplnej modlitwy w domu rekolekcyjnym Msz w. o godz. 18:00, nastpnie Adoracja Najwitszego Sakramentu poprzedzona konferencj. W sobot przed poudniem kolejne spotkania w kaplicy z konferencj i prac w grupach, wieczorem od godz. 17:00 do 21:00 Wieczernik Modlitwy w bazylice. Podczas miesicy letnich zawieszamy dni skupienia a w zamian proponujemy piciodniowe rekolekcje w trzech odwiedzanych przez nas orodkach w Czerwisku, Ranymstoku i Gietrzwadzie. We wrzeniu organizujemy kolejn pielgrzymk do Medjugorje w terminie od 12 do 21, a na przeomie wrzenia i padziernika kolejne rekolekcje, tym razem w irokim Brijegu, ktre poprowadzi dla naszej Wsplnoty o. Jozo Zovko OFM. Do zobaczenia na wakacyjnych ju szlakach formacyjnych.
 
Ach, co to by za jubileusz!!!  :: 19-06-2008 r. ::

  W dniu wczorajszym Wsplnota w Czerwisku witowaa jubileusz 15 lecia kapastwa swojego Opiekuna. Po naboestwie w bazylice MB Pocieszenia wszyscy uczestnicy spotkania zostali mile zaskoczeni muzyczn niespodziank, ktr by koncert znanego solisty Teatru Wielkiego w Warszawie pana Ryszarda Morki. W godzinnym okolicznociowym wystpie znalazy si znane utwory z bogatego repertuaru Artysty, ktre zostay przyjte wielkimi owacjami licznie zebranej publicznoci. Z caego serca dzikujemy organizatorom i wykonawcom koncertu-niespodzianki, ktry na dugo pozostanie w naszej pamici jako niezapomniane wydarzenie w yciu naszej Wsplnoty.
 
Dzikujemy za kolejny Wieczernik Ranostocki  :: 16-06-2008 r. ::

  W minion sobot w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku odby si kolejny Wieczernik gromadzcy wielu pielgrzymw z diecezji biaostockiej, warmiskiej, drohiczyskiej i krakowskiej. Byo to kolejne wielkie wito dusz najmniejszych, ktre pozwalao wszystkim uczestnikom przey czas w dowiadczeniu Boej mioci i Boego pokoju. Caodniowy program modlitewny wprowadzajcy uczestnikw spotkania w tajemnic mioci Serca Jezusowego i w triumf Niepokalanego Serca NMP by czasem ksztatowania naszych serc w szczeglnym ubogaceniu Boymi askami. Z pewnoci zawdziczamy to wstawiennictwu caego Nieba a zwaszcza sugi Boej s. Konsolacie Betrone, ktra ju na stae zagocia na naszym szlaku kroczenia drog wieczernikow. Wieczernik w Ranymstoku by dla wielu z nas czasem szczeglnej decyzji podjtej w sercach do realizacji malekiej drogi mioci wedug wskaza samego Pana Jezusa w Jego Ordziu Mioci przekazanym przez siostr. Dzikujemy wszystkim kapanom, a zwaszcza Salezjanom za poprowadzenie spotkania, posug na rzecz pielgrzymw i prawdziwie gocinne przyjcie nas w wityni Ranostockiej Wspomoycielki. Dzikujemy wszystkim osobom przygotowujcym i uczestniczcym w tym Wieczerniku; Organizatorom grup autokarowych, posugujcym w Liturgii, a nade wszystko zespoowi muzycznemu "Adoramus" z Tczewa za posug muzyczn. Ju dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie, ktre odbdzie si w tym Sanktuarium w drug sobot lipca, tj. 12.07.2008r.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z 2 czerwca 2008 r.  :: 04-06-2008 r. ::

  „Drogie dzieci, jestem z wami dziki asce Boej, aby uczyni wielkimi, wielkimi w wierze i w mioci was wszystkich: was, ktrych serce przez grzech i przez win stao si twarde jak kamie*. A was, dusze pobone, pragn owieci nowym wiatem. Mdlcie si, aby moja modlitwa znalaza serca otwarte, aby moga owieci je si wiary i otworzy drogi mioci i nadziei. Wytrwajcie. Ja bd z wami”.
Matka Boa pobogosawia wszystkich obecnych i wszystkie dewocjonalia.
* Kiedy Matka Boa to mwia, popatrzya na obecnych, do ktrych si to odnosi, z blem na twarzy i zami w oczach.
Za: www.medjugorje.ws
 
Miesic powicony Sercu Boemu  :: 02-06-2008 r. ::

  Miesic czerwiec powicony jest Sercu Boemu, jest szczeglnym miesicem. To niezmiernie wane, e Koci powica cay miesic na modlitw do Serca Boego. Istnieje bowiem konieczno okazywania czci Temu Sercu. A zatem, czym jest Serce Boga? Jest istot Boego bytu. On cay jest Sercem. Std cay jest Mioci. Nie ma w Sercu Boga niczego oprcz mioci. Cay sens stworzenia wiata, powoania do ycia ludzi tkwi w mioci wypywajcej nieustannie z Serca. Cay wiat jest w Sercu Boga. Ma w nim swoje zakorzenienie, w nim ma swoje tchnienie ycia, moc, si do rozwoju i pokarm. Gdyby Bg umieci wiat poza swoim Sercem - przestaby istnie. Wszystko, co istnieje, jest w Bogu. Jest dziki mioci.
Jednak czowiek zgrzeszy ranic niejako od wewntrz Boe Serce. Rana oznacza krwawienie. Od tego momentu Serce Boga stale krwawi. A e Krew Boska jest zdrojem miosierdzia, to, co byo win, stao si jednoczenie przyczynkiem do okazania wiatu jeszcze wikszej mioci, bo Mioci Miosiernej. Ta wina, cho to wydaje si paradoksalne, bya w pewnym sensie szczliw, bo oczy ludzkie mogy oglda wylew Boego miosierdzia, ktrego kulminacja nastpia wraz z przyjciem na wiat Syna Boego. On z samego siebie uczyni ofiar Mioci Miosiernej. On, ktry zosta poczty z Ducha Mioci w Sercu Boego Serca - w Cudownym Stworzeniu, doskonaym, bdcym Niepojtym Odzwierciedleniem Boej Mioci - w Maryi, On sta si widzialnym znakiem Boej mioci, a wic Boego Serca. Przez 33 lata ludzko dowiadczaa niebywaej aski ogldania Boego Serca, ktre to ucielenio si w Jego Synu. Ju sam ten fakt powinien przekona ludzko o wielkiej Boej mioci. Jednak Bg zapragn jeszcze gbszego ucielenienia Mioci. Zapragn, by ta Mio "wchona", zabraa ze wiata wszystko to, co zego uczyni czowiek na przestrzeni wiekw, a przede wszystkim, by zgadzia grzech pierworodny, by czynic z siebie ofiar za wszelkie zo, zadouczynia Boemu pknitemu Sercu.
Wicej >>
 
Lekarze nie dawali Adasiowi szans, ale s. Konsolata uprosia zdrowie  :: 01-06-2008 r. ::

  Czteroletniemu Adasiowi lekarze dawali niewielkie szanse na przeycie. Zoliwy rak nadnerczy zaatakowa niemal cae jego mae ciako. Matka chopca stracia ju nadziej. Zostaa jej tylko arliwa modlitwa. O zdrowie syna prosia s. B. Konsolat Betrone, zakonnic mistyczk, ktrej obrazek dostaa od znajomego ksidza. I stal si cud! Zoliwy guz si wchon, a Ada odzyska zdrowie.
Adam Przybylski z Pleszewa (woj. wielkopolskie) cho ma zaledwie cztery lata, nacierpia si wicej ni wielu dorosych. - Syn urodzi si zdrowy. Dosta dziesi punktw w skali Apgar - opowiada Aleksandra Przybylska [29 lat), mama chopca. Jednak w Wielki Tydzie zeszego roku na lewej powiece Adasia pojawi si siniak, synek dosta wytrzeszczu oka. Potem sparaliowao mu lew cz twarzy. Kiedy okazao si, e to zoliwy rak nadnerczy, mj wiat run - opowiada. Kolejne badania potgoway rozpacz matki. Ada mia przerzuty na kociach, w szpiku kostnym. Duy naciek na plecach spowodowa zamanie krgosupa u czterolatka. Od kwietnia do grudnia ubiegego roku cierpicy Ada prawie nie wychodzi ze szpitala. Przeszed kilka zabiegw chemioterapii. - Miaam momenty zwtpienia - wspomina pani Aleksandra. - To wanie wtedy od znajomego ksidza dostaam obrazek z Mari Konsolat Betrone, klarysk kapucynk, ktra pochodzia z Turynu - mama Adasia pokazuje obrazek. - Wielebny powiedzia mi, e Watykan zbiera wanie dowody na jej wito. Zaczam si modli wanie do niej - dodaje. Po kilku miesicach schorzenia, ktre mczyy organizm maego chopca, zaczy si cofa. Guz si wchon, i to bez adnej operacji. Znikny te przerzuty. Lekarze uwaaj, e to cud - cieszy si pani Aleksandra. - I ja nie mam co do tego wtpliwoci - dodaje. Tempo, w jakim jej syn zdrowieje, jest oszaamiajce. - Mam nadziej, e jak najszybciej siostra Konsolata Betrone zostanie beatyfikowana. Ada bdzie dowodem jej witoci – zapowiada mama chopca.
Publikacja gazety „Fakt” z dnia 30 maja 2008 r.
 
Dzikujemy Dwom Sercom za kolejne Wieczerniki  :: 01-06-2008 r. ::

  W miniony czwartek i pitek odbyy si kolejne spotkania w ramach Wieczernikw Modlitwy w wityniach w Czerwisku, w Tolkmicku i Stocznie. Odbyway si one w atmosferze obchodzonych uroczycie dni zakoczenia oktawy Boego Ciaa, Uroczystoci Najwitszego Serca Pana Jezusa i wita Nawiedzenia NMP poczonego z liturgicznym wspomnieniem Niepokalanego Serca NMP. wiadomo ogromnej mioci, jak Bg i Jego Matka maj dla nas potgowaa mio serc uczestnikw. Zgromadzone serca ludzkie dowiadczay szczeglnego zjednoczenia i uczestnictwa w tych Dwch kochajcych nas niepojt mioci Sercach Jezusa i Maryi. Wszystkim udzielia si szczeglna atmosfera zwizana z dowiadczeniem Mioci Boej oraz wynikajcego z niej pokoju Boego i wewntrznego rozradowania. Dzikujemy kapanom i wszystkim wiernym za tworzenie Wieczernikw z otwarciem si na mio Bo. Szczeglnie dzikujemy zespoom muzycznym: "Echo Maryi" z omianek i "Adoramus" z Tczewa za posug muzyczn na tych Wieczernikach.
Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdj.
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!