banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 13

Archiwum


Wieczernik w Stocznie  :: 26-09-2010 r. ::

  Nasze spotkania modlitewne we Wsplnocie Wieczernika w tym miesicu koncentruj si wok Krzya Chrystusowego. We wrzeniu bowiem obchodzimy wito Podwyszenia Krzya w., jak rwnie Wspomnienie Matki Boej Bolesnej stojcej u stp Ukrzyowanego. Zagbieni w t tajemnic cierpienia Jezusa i Maryi moemy dowiadcza prawdziwej Boej Mioci, bo to wanie Golgota jest miejscem jej wielkiego wylania na nasze ludzkie serca. Z takim usposobieniem przeywalimy take ostatni Wieczernik w Stocznie, ktry by dla nas okazj do wyznania prawdziwej wiary w obliczu tego, co przeywa nasza Ojczyzna i my sami w szarej codziennoci. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym, ktrzy wsptworzyli wrzeniowe spotkanie w kociele Chrystusa Krla, szczeglnie tym, ktrzy systematycznie wypeniaj t wityni na comiesicznych Wieczernikach Modlitwy.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-09-2010 r. ::

  Ordzie, 25 wrzenia 2010 r.

„Drogie dzieci! Dzi jestem z wami i wszystkich was bogosawi moim matczynym bogosawiestwem pokoju i zachcam was, abycie bardziej yli yciem religijnym, bo jestecie jeszcze sabi i nie jestecie pokorni. Dziatki, zachcam was, abycie mniej mwili, a wicej pracowali nad waszym osobistym nawrceniem, aby wasze wiadectwo byo owocne. I niech wasze ycie bdzie nieustann modlitw. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
Kolejne spotkania Wsplnoty Wieczernika  :: 19-09-2010 r. ::

  W sobot, 18 wrzenia spotkalimy si po raz kolejny w Gietrzwadzie na modlitwie w Wieczerniku Modlitwy. W miesicu, w ktrym czcimy Krzy Jezusa Chrystusa, we wsplnym rozmodleniu i poprzez uczestnictwo w sakramentach w., w tym w Eucharystii kierowalimy nasze serca ku tajemnicy cierpienia Boga i Jego Matki oraz rozwaalimy nasze uczestnictwo w tym zbawczym cierpieniu. Nasze wsplne wieczernikowe spotkanie poprzedziy dni skupienia dla Wsplnoty Wieczernika, podczas ktrych Krzy i Cierpienie Jezusa i Maryi oraz nasz w nim udzia, byy gwnym tematem modlitewnej refleksji. Dzikujemy wszystkim osobom zaangaowanym w nasze spotkanie, kapanom, Subie Liturgicznej, zespoowi "Adoramus" i wszystkim wiernym za ten kolejny bogaty w aski czas. Zapraszamy jednoczenie na kolejne spotkania Wsplnoty Wieczernika, ktre odbd si w tych dniach w Stocznie, Zawadzie i Goskowie.
Kolejna pielgrzymka do Medjugorje  :: 16-09-2010 r. ::

  W dniach 7 - 16 wrzenia uczestniczylimy w kolejnej pielgrzymce do Medjugorje, ktrej gwnym celem byo uczestnictwo w uroczystociach odpustowych ku czci Podywyszenia Krzya witego na grze Krievac. Na wspomniany odpust, ktry przypad na niedziel 12 wrzenia przybyo do tego miejsca modlitwy ok. 80 - 100 tys. pielgrzymw z caego wiata, o czym informuje strona oficjalna parafii w. Jakuba: www.medjugorje.hr. Dla nas, jak rwnie dla wszystkich uczestnikw tych uroczystoci, by to czas uczczenia Krzya Chrystusowego i zoenia u jego stp wszystkich naszych prb i podzikowa. Uroczysta Msza w. na Krievacu poprzedzona bya naboestwem Drogi Krzyowej, ktre przygotowywao nasze serca do ponownego przyjcia Krzya w naszym chrzecijaskim yciu. Dzikujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom pielgrzymki za ten czas aski i ju zapraszamy wszystkich na kolejny wsplny wyjazd, ktry planujemy w czasie obchodw 30 rocznicy Objawie, tzn. w czerwcu 2011 roku.
Inauguracja smego roku Wieczernikw w Czerwisku  :: 04-09-2010 r. ::

  W dniu dzisiejszym spotkalimy si na pierwszym - w nowym roku szkolnym, katechetycznym i duszpasterskim - Wieczerniku Modlitwy w sanktuarium MB Pocieszenia w Czerwisku nad Wis. Spotkanie to byo okazj, by podzikowa Bogu i Matce Boej za wszelkie dotychczasowe aski oraz, by prosi przez wstawiennictwo Maryi Poredniczki ask o bogosawiestwo na kolejny, smy ju rok naszej wieczernikowej dziaalnoci. Wieczernik dzisiejszy przeywalimy w duchowej cznoci z pielgrzymami, ktrzy w tym wanie dniu licznie zgromadzili si w Czstochowie i innych Sanktuariach Maryjnych, by ofiarowa Dar Narodu NMP Krlowej Polski. Wsplna modlitwa w Wieczerniku rozszerzonym na wiele serc, ktrych Krlow jest Maryja pozwolia nam z ufnoci spojrze na kolejne dni i miesice mimo tak wielu cierpie przeywanych w Ojczynie. Powierzajc si Bogu przez Niepokalane Serce Maryi, przyjlimy z uwielbieniem czas nam ofiarowany, a w modlitwie u stp Krzya w. wraz z Matk Bolesn ofiarowalimy liczne cierpienia nasze, naszych braci i sistr proszc, by zostay przemienione w zwycistwo mioci i dobra pord nas. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym za dar tego penego Ducha spotkania.
Zapraszamy na Wieczernik Modlitwy w dniu 100-lecia rekoronacji  :: 02-09-2010 r. ::

  Na Jasnej Grze trwaj ju intensywne duchowe i zewntrzne przygotowania do sobotnich uroczystoci rocznicowych 100-lecia rekoronacji Cudownego Obrazu Matki Boej. Gwne obchody Roku Jubileuszowego poczone bd z powiceniem i naoeniem na jasnogrski Wizerunek nowych koron i sukni, bdcych wotum narodu. Bdzie to przede wszystkim dzie w ktrym Polacy zgromadz si wok Matki i Krlowej. O. Roman Majewski OSPPE zauwaa, e w chwili, gdy nie wida ju ludzkich rozwiza dla komplikujcych si cigle spraw spoecznych i narodowych, pielgrzymi prosi bd o przemian ycia osobistego i ycia Ojczyzny: „Przyjdcie wszyscy, ktrzy kochacie Matk Bo i Jasn Gr, ktrym zaley na Ojczynie. Przyjdcie jako pielgrzymi i pokutnicy, jako miujcy Matk Bo Polacy, bracia i siostry. Zapraszam”. Uroczystoci 100-lecia rekoronacji rozpoczn si 4 wrzenia, o godz. 11.30 powiceniem nowej sukni – wotum wdzicznoci i mioci, cierpienia i nadziei narodu polskiego. W nowych koronach i nowym paszczu jasnogrski Obraz zostanie ukazany wiernym podczas wieczornego Apelu. Wicej na stronie Radia Watykaskiego.

4 wrzenia, w sobot take nasza Wsplnota spotka si na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w Czerwisku n/Wis, gdzie odbywaj si uroczystoci jubileuszowe zwizane z 40 rocznic koronacji Cudownego Obrazu MB Pocieszenia. Bdzie to dla nas wany dzie, gdy przywitamy ten Cudowny Wizerunek po powrocie z dwuletniej renowacji - odnowiony i rekoronowany. Zapraszamy wszystkich uczestnikw naszych spotka do wsplnej modlitwy podjtej w tym wanym dla nas wszystkich czasie.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 02-09-2010 r. ::

  Ordzie dla Mirjany 2.09.2010r.

„Drogie dzieci, jestem przy was, poniewa pragn wam pomc przezwyciy prby, ktre ten czas oczyszczenia stawia przed wami. Dzieci moje, jedna z nich to jest nieprzebaczenie i nie proszenie o przebaczenie. Kady grzech obraa Mio i was od niej oddziela, Mioci jest mj Syn! Dlatego moje dzieci, jeeli pragniecie dy ze mn do pokoju mioci Boej, musicie nauczy si przebacza i prosi o przebaczenie. Dzikuj wam”.

Za: www.medziugorje.com
Wieczerniki Modlitwy w ostatnich dniach wakacji  :: 28-08-2010 r. ::

  Wieczerniki Modlitwy, ktre odbyy si w ostatnim tygodniu wakacji w Zawadzie, w Tolkmicku, w Stocznie i w Goskowie byy okazj do uwielbienia Boga za dar letnich pielgrzymek i rekolekcji. Tak bowiem wikszo z nas wykorzystywaa wolne dni wakacyjne, ktry byy okazj do umocnienia ycia duchowego. Wdzicznymi wic sercami wyraalimy w tych ostatnich dniach gorcego lata nasze uwielbienie Bogu i cze Najwitszej Maryi Pannie, otwierajc si na bogactwo ask spywajcych jak "obfity deszcz" z Nieba. I mamy w sercach przekonanie, e tak przygotowani do nowego roku szkolnego i duszpasterskiego zdoamy podj trud pracy na rzecz tych, do ktrych jestemy posani.
Zakoczylimy drog rekolekcyjn  :: 27-08-2010 r. ::

  W pitek, 27 sierpnia zakoczylimy ostatni seri rekolekcji dla Wsplnoty Dusz Najmniejszych, ktre zaplanowane byy na czas koczcych si wakacji. W ostatnim tygodniu sierpnia swoje rekolekcje przeywaa Wsplnota z regionu Czerwisk. W domu rekolekcyjnym przy sanktuarium Matki Boej Pocieszenia trwalimy na modlitwie wraz z Maryj jak niegdy Apostoowie i uczniowie Jezusa trwali na modlitwie w Wieczerniku Jerozolimskim. Podobnie te jak pierwsi chrzecijanie i my oczekiwalimy obiecanego Ducha Mioci, ktry oywia nasze serca i jednoczy w jednej Wsplnocie. Tak ubogaceni pragniemy wsplnie podj dalsz drog nieustannej troski o Mistyczne Ciao Chrystusa, ktry posya take nas z Ordziem Mioci do wspczesnego wiata. Dzikujemy Bogu, Matce Boej oraz wszystkim osobom z grona Wsplnoty za przygotowanie i przeprowadzenie tych wanych i ubogacajcych nasze malekie dusze rekolekcji.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-08-2010 r. ::

  Ordzie z dnia, 25.08.2010 r.

Drogie dzieci! Rwnie dzi z wielk radoci pragn was ponownie wezwa: mdlcie si, mdlcie si, mdlcie si. Niech ten czas bdzie dla was czasem osobistej modlitwy. W cigu dnia znajdcie miejsce, gdzie w skupieniu bdziecie z radoci modli si. Kocham was i bogosawi was wszystkich. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie”.

Za: www.medjugorje.hr/pl/
Benedykt XVI o Maryi. Podczas naszej drogi rekolekcyjnej  :: 23-08-2010 r. ::

  W dniu, w ktrym Wsplnota Dusz Najmniejszych rozpoczyna kolejn tur rekolekcji, tym razem w Czerwisku, pragniemy zwrci uwag na wczorajsze sowa papiea Benedykta XVI - s zacht do realizacji programu rekolekcji "FIAT".
Maryja jest jednym z cudw, ktre objawiaj Serce Boe. Przypomnia o tym Benedykt XVI w czasie niedzielnego spotkania z wiernymi w Castelgandolfo. Gwnym tematem jego rozwaania bya krlewska godno Matki Boej, w ktrej ujawnia si tajemniczy zamys Boga i Jego logika dziaania w wiecie. Ewangeliczne sowa, e „ostatni bd pierwszymi, a pierwsi ostatnimi” w sposb szczeglny odnosz si do Maryi – zauway Papie. – Podobnie take w Niej doskonale spenia si ewangeliczne proroctwo o Bogu, ktry „strca wadcw z tronw, a wywysza pokornych”. Maryja otrzymuje w kocu od Chrystusa godno krlewsk i jako pierwsza wchodzi do Krlestwa Boego. „Maa i prosta dziewczyna z Nazaretu staa si Krlow wiata! Oczywicie krlewsko Maryi jest cakowicie powizana z krlewskoci Chrystusa. On jest Panem, ktrego po upokarzajcej mierci na krzyu, Ojciec wywyszy ponad wszelkie stworzenie na niebie, na ziemi i pod ziemi. Maryja jest pierwsz, ktra przesza «drog» otwart przez Chrystusa, by wej do Krlestwa Boego. Drog dostpn dla pokornych, ktrzy ufaj Sowu Boemu i wcielaj je w praktyce” – stwierdzi Benedykt XVI.

Wicej na stronie: Radia Watykaskiego
Pidziesitnica w Wieczerniku Gietrzwadzkim  :: 22-08-2010 r. ::

  Posuchaj w Radiu Konsolata

Tak rzeczywicie mona okreli to dowiadczenie duchowe, ktre byo naszym udziaem podczas wsplnego spotkania na modlitwie w Gietrzwadzie. Ju podczas Mszy w., rozpoczynajcej nasz Wieczernik odczuwalimy Mio Bo w niebywaej jednoci naszych rozmodlonych serc. Gdy podczas Dzikczynienia zapiewalimy "Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!," Boa Mio prawdziwie czynia wielkie rzeczy pord nas i w kadym z nas. Owocem przeycia wsplnej Eucharystii w jednoci i mioci Boej byo wyraone przez wszystkich uczestnikw pragnienie uwielbienia Jezusa obecnego w Najwitszym Sakramencie. Do Apelu Jasnogrskiego trwalimy wraz z Maryj w uwielbieniu Boga, a Duch wity zlewa coraz wiksz obfito Boych Darw - to co si dziao w Sanktuarium Maryjnym trudno wyrazi sowami. Wielkie rzeczy uczyni Bg przez Matk Bo Gietrzwadzk, ktrej si zawierzylimy i pozwoli razem z Maryj wypiewa nasze Uwielbienie. Dzikujemy Gospodarzom Sanktuarium w Gietrzwadzie - Ksiom Kanonikom, wszystkim posugujcym na naszym spotkaniu - Subie Liturgicznej i zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" oraz bardzo licznie zebranym wiernym z wielu miejscowoci naszego kraju za ten niezapomniany czas Pidziesitnicy.
Stalimy si Nowym Ludem  :: 21-08-2010 r. ::

  Trzecia tura rekolekcji dla Dusz Najmniejszych, ktra zakoczya si w minion sobot w Gietrzwadzie, bya duchowym jednoczeniem si z bohaterami Ewangelii i Dziejw Apostolskich, w gronie ktrych moglimy przey wydarzenia znane nam z Pisma w. Przewodniczk nasz na tej piknej drodze duchowej bya NMP Matka Kocioa, ktra w trosce o ca ludzko ofiarowaa si Bogu swoim "Fiat". Poznajc postaw Maryi w Jej cakowitym zdaniu si na Boga i realizowaniu Woli Boej prosilimy Boga, by jednoczy nasze ycie z Jej drog wiary i ufnoci. Bogactwo tych rekolekcyjnych dni mona sprowadzi do znanego nam terminu "Wiosny Kocioa", czy te "Nowej Pidziesitnicy", ktrej prawdziwie kosztoway nasze serca. Dzikujemy Bogu i Maryi oraz wszystkim z grona osb przygotowujcych i prowadzcych nas drog rekolekcyjn za ten bogaty w aski czas.
MB Wniebowzieta zaprasza na kolejne rekolekcje  :: 15-08-2010 r. ::

  To zaproszenie na kolejn tur rekolekcji skierowane jest do osb bardziej zaawansowanych na Malekiej Drodze Mioci. To Dusze Najmniejsze, przygotowywane niczym nard wybrany do przyjcia Nowego Prawa - Prawa Mioci. Bg nas stworzy, bymy yli Jego Prawem - Nowym Przymierzem, jakie zawar z ludzkoci Jezus poprzez Krzy. Tak, jak w Jezusie zostao zawarte Nowe Przymierze z ludzkoci i ustanowione zostao nowe Prawo - Prawo Mioci, a widoczne znaki na Jego ciele s niejako konsekwencj tego, tak pragniemy, by Bg z kadym z nas zawar takie przymierze, gdzie my damy Mu siebie, jak Chrystus da siebie nam. Bdziemy prosili, by Bg poprzez Prawo Mioci uczyni nas nowym ludem - nowym narodem, ktry Jego Prawo ukryte bdzie mia w gbi swego jestestwa. Ktry bdzie z nim zronity na wieczno. y bdzie w zgodzie z tym Prawem, bowiem ono stanie si jego yciem wewntrznym. By Prawo Mioci byo naszym Prawem. Nie chcemy zna innego. Tak, jak Maryja chcemy zoy przed Bogiem samych siebie i powiedziecie Mu: „Fiat”. I oddamy Bogu swoje serca, by w nich swoje Prawo ustanowi. Niech Bg bogosawi nas na czas ostatnich przygotowa do tych dni.
Wigilia Wniebowzicia NMP w Ranostockim Sanktuarium  :: 14-08-2010 r. ::

  W dniu wspomnienia w. Maksymiliana Marii Kolbe zgromadzilimy si bardzo licznie w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku, by we Wsplnocie Wieczernika przygotowa si na Uroczysto Wniebowzicia NMP. Pod szczeglnym patronatem Matki Boej Ranostockiej Wspomoycielki i w. Maksymiliana przeywalimy ten czas aski w modlitewnym rozwaaniu naszego apostolstwa i jednoczenie naszej troski o Koci Chrystusowy, ktry przeywa trudny czas, take w naszej Ojczynie. Wpatrujc si w autentyczn postaw witych, ktrzy ze wzgldu na Chrystusa i Jego Mistyczne Ciao - Koci, nie szczdzili nawet wasnego ycia, upraszalimy Boga o Ducha Mioci dla nas i wszystkich wyznawcw obecnych czasw. Dzikujemy wszystkim uczestnikom kolejnego Ranostockiego Wieczernika za dar modlitewnej Wsplnoty - Kocioa zatroskanego o Dom Boy. Wyraamy take wdziczno Kapanom, ktrzy licznie wczyli si w posug i modlitw oraz wszystkim posugujcym, od Suby Liturgicznej poczwszy a do zespou muzycznego "Najmniejsi" z zaproszonymi Gomi skoczywszy. Wszystkim wyraamy staropolskie Bg zapa!
Wsplnota Ranostocka zakoczya rekolekcje  :: 13-08-2010 r. ::

  Dzikujemy Bogu i NMP Wspomoycielce Wiernych za dar kolejnych rekolekcji, ktre przeprowadzone byy w tym tygodniu w Ranymstoku. Bya to ju druga tura rekolekcji, ktre zorganizowane zostay w tym roku dla Wsplnoty Dusz Najmniejszych. Wzio w nich udzia 53 osoby z grona uczestnikw Ranostockich Wieczernikw, ktrzy ju po raz trzeci mieli moliwo uczestniczy w formacji podejmowanej co roku w tym miejscu dla Najmniejszych. By to czas dowiadczenia prawdziwej Mioci Boej, ktr Bg obdarza Koci Chrystusowy od samego pocztku. By to jednoczenie czas ukazujcy, co pozbawia nas - ludzi wierzcych tego autentycznego otwarcia si na Bo ask, ktrej Bg nigdy nie cofn, wrcz przeciwnie, w czasach trudnych jeszcze obficiej zlewa na ziemi. Dzikujemy, e moglimy dowiadczy Boga w Jego niepojtej mioci, jak ma ku nam. Dzikujemy, e na nowo zrodzi nas do dawania wiadectwa Mioci Boej, czynic apostoami na obecne czasy. Wielk wdziczno wyraamy wszystkim ludziom, ktrzy przyczynili si do przygotowania i przeprowadzenia tych rekolekcji; Gospodarzom - Salezjanom z Ranegostoku, pani Wandzie i zespoowi koordynujcemu prace na rzecz wsplnoty rekolekcyjnej, zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" i Subie Liturgicznej. Dzikujemy te regionalnej kuchni z siedzib na plebani Maryjnego Sanktuarium za dobre jedzonko.
Kolejne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy  :: 08-08-2010 r. ::

  Po tygodniowych rekolekcjach, ktre przeywalimy we Wsplnocie Wieczernikowej w Gietrzwadzie, w minion sobot zgromadzilimy si na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku nad Wis. By to czas wsplnej modlitwy uczestnikw rekolekcji z pozostaymi uczestnikami drogi wieczernikowej i wzajemnego dowiadczania ask uproszonych na rekolekcjach. Podczas spotkania u stp Pani Czerwiskiej prosilimy take o opiek Matki Boej i Jej wstawiennictwo w uproszeniu ask dla kolejnych grup osb, ktre w tym miesicu podejm rekolekcje dla dusz najmniejszych w Ranymstoku, Gietrzwadzie i Czerwisku. Dzikujemy wszystkim tworzcym ten Wieczernik i kapanom posugujcym oraz subie liturgicznej i zespoowi "Echo Maryi" za kolejny dar wsplnego spotkania na wanej dla nas wszystkich drodze, ktr wsplnie kroczymy.
Zapraszamy do wysuchania retransmisji z Wieczernika w internetowym Radiu Dusz Najmniejszych - Radiu Konsolata. Jednoczenie dzikujemy realizatorom tego radia za bezporedni przekaz i codzienne relacje z wydarze naszej Wsplnoty.
Wsplnota Dusz Najmniejszych na rekolekcjach  :: 05-08-2010 r. ::

  Przy Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie trwa pierwsza seria rekolekcji dla Wsplnoty Dusz Najmniejszych. Podczas piciodniowych wicze duchowych uczestnicy tych rekolekcji gromadz si na codziennej Eucharystii, rozwaaniu Sowa Boego i wsplnej modlitwie. Program poszczeglnych dni opiera si na przeywaniu w cznoci duchowej ze wszystkimi duszami najmniejszymi wanych dla Wsplnoty godzin dnia. I tak o godzinie 9:00 gromadzimy si w Wieczerniku upraszajc Ducha witego, o godz. 12:00 - na Eucharystii,, w Godzinie Miosierdzia - pod Krzyem, wieczorem podczas wieczornego naboestwa odmawiamy Raniec i Adorujemy Najwitszy Sakrament, a o godz. 21:00 jednoczymy si na Apelu Jasnogrskim. Wszystkich Was, pragncych przeywa razem z nami te pene aski dni zapraszamy do duchowej jednoci. Wszystkich te Was pozdrawiamy zapewniajc o naszej modlitwie u stp Matki Boej Gietrzwadzkiej.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 03-08-2010 r. ::

  Ordzie z 2.08.2010 r. dla Mirjany.

„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was, abycie razem ze mn zaczli budowa Krlestwo Niebieskie w waszych sercach, abycie zapomnieli o swoich wasnych sprawach i prowadzeni przykadem mojego Syna, pomyleli o tym co jest Boe. Czego On od was pragnie? Nie pozwlcie szatanowi, aby otwiera wam drogi ziemskiego szczcia. Drogi, na ktrych nie ma mojego Syna, moje dzieci, s faszywe i krtkotrwae. Mj Syn istnieje. Ja wam ofiaruj szczcie wieczne i pokj, zjednoczenie z moim Synem, z Bogiem, ofiaruj wam Krlestwo Boe. Dzikuj wam.

Za: www.medjugorje.republika.pl/
Rozpocz si czas naszych REKOLEKCJI  :: 02-08-2010 r. ::

  Jak co roku, podczas naszej wsplnej Drogi Wieczernikowej, zatrzymujemy si w miesicu sierpniu na wanych "przystankach" sucych przyjrzeniu si naszemu powoaniu i pogbieniu uczestnictwa w nim. Jako dusze najmniejsze, ktre powierzyy si cakowicie Niepokalanemu Sercu NMP, pragniemy przeywa ten wany dla kadego z nas czas pod opiek i przewodnictwem Maryi, naszej Niebieskiej Mamy. To Ona pragnie zatroszczy si o swoje Najmniejsze dzieci, obmywajc je w Zdrojach Miosiernych swojego Syna Jezusa Chrystusa i ubogacajc swoimi cnotami, upraszajc jednoczenie dla nas bogosawiestwo Boe na kolejny rok naszego wsplnego kroczenia Droyn Mioci. Pierwsza tura tych wanych dni rekolekcyjnych odbdzie si pod opiek MB Gietrzwadzkiej. Rekolekcje rozpoczynaj si w poniedziaek i trwa bd do pitku, by ju w ubogaceniu w najblisz sobot, wszyscy Najmniejsi, mogli uczestniczy w kolejnych spotkaniu Wieczernika Modlitwy w Czerwisku, na ktre ju wszystkich zapraszamy.
Kolejny Wieczernik Modlitwy w Stocznie  :: 31-07-2010 r. ::

  Nasza droga wieczernikowa ubogacona zostaa w dniu wczorajszym kolejnym spotkaniem Wsplnoty w parafii Chrystusa Krla w Stocznie k/Bartoszyc. Podczas czterogodzinnej modlitwy jednoczylimy nasze serca z Sercami Pana Jezusa i Najwitszej Maryi Panny, rozwaajc najwaniejsze prawdy wiary. Zachceni Sowem Boym modlilimy si o wito ycia dla nas, naszych bliskich i wszystkich ludzi. Prosilimy w naszych baganiach Koci triumfujcy w niebie i oczyszczajcy si w czycu, bymy stanowili jedno w naszym dowiadczaniu wsplnoty ochrzczonych rozumianej jako Mistyczne Ciao Chrystusa. Wszystkim kapanom i wiernym, ktrzy tworzyli kolejny Wieczernik w Stocznie wyraamy nasz wielk wdziczno i zapraszamy do tworzenia kolejnych, tak bardzo bogatych w Ducha Boego spotka.
Wieczernik Modlitwy w Tolkmicku  :: 29-07-2010 r. ::

  W Parafii w. Jakuba w Tolkmicku k/Elblga zgromadzilimy si w dniu wspomnienia w. Marty. Ta wita wraz ze swoj siostr, wit Mari, pobudziy nas do refleksji dotyczcej naszej relacji wzgldem samego Jezusa. Wsplnie modlilimy si za przyczyn witych Patronw o wydoskonalenie si w Boej Mioci. Wzywalimy Ducha witego, by rozpali nasze serca prawdziw Mioci. Powierzalimy si Bogu przez Niepokalane Serce Maryi, by Ona prowadzia nas drog ku doskonaej mioci do Boga i blinich. Dzikujemy kapanom i wszystkim uczestnikom spotkania za kolejny, wsplnie tworzony Wieczernik, czas wielu ask i bogosawiestw. Wdziczno nasz wyraamy Subie Liturgicznej i zespoowi "Adoramus" z Tczewa, za podjt w dniu dzisiejszym posug.
"Fiat" - Rekolekcje letnie dla Wsplnoty Dusz Najmniejszych  :: 28-07-2010 r. ::

  „Fiat" - to sowo zmienio ycie ludzkoci, przynioso zbawienie. To sowo jest niezmiernie wanym i wypowiadane z odpowiednim nastawieniem serca przed Bogiem niesie zbawienie. Podczas rekolekcji wakacyjnych bdziemy rozwaali Maryjne "Fiat" w odniesieniu do naszego ycia, powoania, w odniesieniu do Wsplnoty i ludzkoci. Bdziemy starali si podczas tych dni wej gboko w siebie z jednoczesnym spojrzeniem na wspczesno i potrzeby wspczesnego czowieka. To zagbianie si z jednej strony w cud i tajemnic Maryjnego „tak” na wol Boga i rozwaanie konsekwencji tego, a z drugiej strony zobaczenie siebie przed Bogiem, stanu ludzkich dusz i wejrzenie w nadchodzc przyszo, ma naprowadzi nas na odczytanie woli Boga wobec nas, Jego planw i oczekiwa. Nie bdzie to atwe. Nie nastawiajmy si na czas biernego przyjmowania wskaza i katechez. To bdzie intensywny czas poznania. Czas walki wewntrznej oraz czas podjcia bardzo wanej decyzji w naszym yciu. Niech kady z uczestnikw przywiezie na rekolekcje ze sob Pismo w. Bdziemy obcowa z Bogiem rwnie poprzez Sowo. Bdziemy uczy si patrzenia, suchania, otwierania si na naszego Boga. Niech kady przyjedzie z sercem ju czystym, ju gotowym, by przyjmowa kade sowo. Szkoda kadej minuty na rekolekcjach. Pamitajmy, aby kad dobrze spoytkowa. Niech Bg bogosawi nas.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 26-07-2010 r. ::

  Ordzie, 25 lipca 2010 r.

„Drogie dzieci! Ponownie was wzywam: naladujcie mnie z radoci. Wszystkich was pragn prowadzi do mego Syna, a waszego Zbawiciela. Nie jestecie wiadomi, e bez Niego nie macie radoci i pokoju, ani przyszoci ani ycia wiecznego. Dlatego kochane dzieci, wykorzystajcie ten czas radosnej modlitwy i zawierzenia. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie”.

Za: www.medjugorje.hr/pl/

Dzikujemy za cztery lata wieczernikw w Zawadzie  :: 25-07-2010 r. ::

   *** Posuchaj w Radio *** Obejrzyj zdjcia ***

W dniu dzisiejszym, 25 lipca, spotkalimy si na wsplnej modlitwie w parafii Narodzenia NMP w Zawadzie k/Zielonej Gry. Trwajc na modlitwie w Wieczerniku razem z Maryj oraz z licznie zebranymi wiernymi i przybywajcymi z rnych stron Polski pielgrzymami wyrazilimy Bogu i Matce Boej nasz wielk wdziczno za czteroletni obecno Wieczernikw Modlitwy w tej parafii. By to zarwno czas dowiadczania w poszczeglnych sercach i caej Wsplnocie Mioci Boej, jak Duch wity wlewa w serca wierzcych. Wierzymy, e to obdarowanie nie dotyczy tylko fizycznie obecnych w Zawadzie lecz take Was wszystkich czcych si z nami duchowo w tej modlitwie. Dzikujemy za to wszystko Bogu i Maryi oraz wszystkim ludziom, ktrzy przygotowali i wczyli si w przeprowadzenie Wieczernika, szczeglnie t wdziczno kierujc w stron Ks. Michaa, Proboszcza Parafii oraz posugujcych na spotkaniu czonkw Wsplnoty i zespou muzycznemu.
Dzikujemy za dar Wieczernika Gietrzwadzkiego  :: 19-07-2010 r. ::

   *** Posuchaj w Radio *** Obejrzyj zdjcia ***

Nasze kolejne spotkanie w minion sobot, 17 lipca u stp Pani Gietrzwadzkiej to kolejne dowiadczenie prawdziwej Mioci Boej. To wanie Ona staje si coraz wikszym ubogaceniem naszych serc za przyczyn i wstawiennictwem Matki Boej. To Ona uczy nas coraz cilejszego jednoczenia si z Jej Synem oraz owocnego uczestnictwa w bogactwie Jego niezliczonych ask. Przez posug kapanw i tworzon Wsplnot Wieczernika, z licznie zgromadzonymi wiernymi, moglimy w tym Boym zjednoczeniu kosztowa tego, co najcenniejsze dla naszych serc. Dzikujemy naszej Niebieskiej Matce oraz naszym Pasterzom za wprowadzenie nas w to ubogacajce wszystkich dowiadczenie Boej Mioci, ktra nie zamyka nigdy swoich rde. Przede wszystkim za wskazanie skd i w jaki sposb ten Skarb Boego Serca moemy czerpa do naszych spragnionych mioci serc ludzkich. Dzikujemy wszystkim tworzcym ten Wieczernik, Subie Liturgicznej i zespoowi "Adoramus" z Tczewa.
Informujemy, e obszerne fragmenty z ostatniego Wieczernika Gietrzwadzkiego mona posucha w naszym Radiu "Konsolata" - o godzinie 8:00; 16:00; i 22:00.

Zapraszamy take do obejrzenia fotoreportau z Wieczernikw lipcowych.
Zapraszamy na kolejny Wieczernik do Gietrzwadu  :: 16-07-2010 r. ::

  Ju jutro, w sobot 17 lipca br. w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie odbdzie si nasze kolejne spotkanie we Wsplnocie Wieczernika Modlitwy. Rozpoczcie Eucharysti ku czci Matki Boej Gietrzwadzkiej o godz. 18:00, po Mszy w. odmwimy Raniec i podejmiemy Adoracj Najwitszego Sakramentu, ktr zakoczymy bogosawiestwem chorych. Na koniec spotkania (godz. 21:00) zapiewamy Apel Jasnogrski. Posug muzyczn podejmie zesp "Adoramus" z Tczewa. W imieniu Gospodarzy - Ksiy Kanonikw oraz Duszpasterzy Wsplnoty wszystkich wiernych zapraszamy do wsplnej modlitwy.

Wicej wiadomoci o Sanktuarium w Gietrzwadzie >>
Wieczernik Ranostocki - czas uwielbienia i wdzicznoci  :: 12-07-2010 r. ::

  Kolejne nasze spotkanie w Wieczerniku Ranostockim, ktre przeywalimy w miesicu powiconym czci Przenajwitszej Krwi Jezusa Chrystusa, byo czasem wyraania naszego uwielbienia i dzikczynienia Bogu za dar Odkupienia i cen naszego obmycia z win. Adorujc Jezusa Chrystusa wraz z Maryj - Ranostock Wspomoycielk, upraszalimy dla caego Kocioa ask mocy Boej pyncej z tajemnicy Krwi naszego Zbawiciela. Uczestniczc w Eucharystii prosilimy dla caego Kocioa i wszystkich wierzcych o dar umocnienia Zdrojami Miosiernymi w walce z naszymi sabociami i zem obecnym w dzisiejszym wiecie. Dzikujemy Salezjanom - gospodarzom, za dar zorganizowania i przeprowadzenia wspomnianego spotkania, dzikujemy rwnie wszystkim wiernym za dar wsptworzenia Wsplnoty trwajcej z Maryj na modlitwie. Szczeglnie t wdziczno wyraamy zespoowi muzycznemu, ktry podj posug na Wieczerniku.
Zaproszenie do sanktuarium maryjnego w Ranymstoku  :: 09-07-2010 r. ::

  W dniu jutrzejszym spotkamy si na kolejnym Wieczerniku Ranostockim. Pocztek spotkania o godz. 10:30. Rozpoczniemy modlitw racow, nastpnie podejmiemy wspln Adoracj Najwitszego Sakramentu. O 12:00 uczestniczy bdziemy w uroczystej Eucharystii, a po poudniu u stp Krzya Chrystusowego prosi bdziemy o Boe Miosierdzie. Wszystkich wiernych, szczeglnie z okolic tego miejsca, gdzie krluje Ranostocka Wspomoycielka, zapraszamy! Wicej o sanktuarium i Wieczerniku Ranostockim na stronie www.rozanystok.pl
Dzikujmy za wsplny czas formacji i modlitwy  :: 07-07-2010 r. ::

  W dniu wczorajszym zakoczylimy czas formacji i modlitwy z bezporednim udziaem osb tworzcych Zarzd stowarzyszenia "Konsolata". Byy to pierwsze podczas rozpoczynajcego si lata rekolekcje dla naszej Wsplnoty Wieczernikowej, a jednoczenie rekolekcje przygotowujce osoby prowadzce Dzieo Najmniejszych do ich posugi na rzecz nas wszystkich. Dzikujemy caemu Zarzdowi oraz osobom, ktre przygotowyway i pomagay w przeprowadzeniu tych rekolekcji. Dzikujemy take kademu z Was za duchow jedno i modlitw podjt w cznoci z uczestnikami tych rekolekcji.
Wieczernik Modlitwy w sanktuarium Matki Boej Pocieszenia  :: 04-07-2010 r. ::

  W sobot 3 lipca odbyo si kolejne spotkanie we Wsplnocie Wieczernika w Czerwisku nad Wis. Licznie zgromadzeni wierni podjli modlitw w intencjach bliskich naszych sercom, jak i sercom wszystkich Polakw. W duchu odpowiedzialnoci za nasz Ojczyzn i Koci w Polsce upraszalimy rychy Triumf Niepokalanego Serca Maryi, ktremu wszyscy zawierzylimy si i pragniemy pozosta wierni. Dzikujemy kapanom i wszystkim wiernym za moliwo kolejnego spotkania si u Tronu Matki Boej Pocieszenia w chwili bardzo wanej dla serc Narodu, ktrego Krlow i Matk jest Maryja. Dzikujemy wszystkim osobom wczajcym si w przygotowanie i przeprowadzenie Wieczernika, a zwaszcza ks. Leszkowi z Olsztyna i zespoowi "Echo Maryi" z omianek.Dzikujemy rwnie realizatorom "Radia Konsolata" za bezporedni transmisj i nagrania audio z naszego spotkania, ktre powtarzane s w naszym Radiu. Wicej:  konsolata.pl/radio/
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z 2 lipca br.  :: 03-07-2010 r. ::

  Ordzie z dnia 2 lipca 2010 r.
"Drogie dzieci, moje matczyne wezwanie, ktre dzi kieruj do was, jest wezwaniem prawdy i ycia. Mj Syn, ktry jest yciem, miuje i zna was w prawdzie. Abycie poznali i kochali siebie, musicie pozna mojego Syna, a ebycie poznali i kochali innych musicie w nich widzie mojego Syna. Dlatego dzieci moje, mdlcie si, mdlcie si, bycie zrozumieli i w duchu wolnoci zawierzyli si, przemienili si cakowicie i abycie mogli w ten sposb mie Krlestwo Niebieskie w swym sercu tu na ziemi. Dzikuj wam!"

Za: www.medjugorje.org.pl

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!