banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Wieczernik Modlitwy w Noc Sylwestrową  :: 29-12-2012 r. ::

  Zapraszamy wszystkich wiernych do uczestnictwa w okolicznościowym spotkaniu, ktre bdzie wsplną naszą inauguracją Roku Jubileuszowego (10 lat Wieczernikw Modlitwy). Ten wany krok uczynimy w Noc Sylwestrową, spotykając si na okolicznościowym spotkaniu wprowadzającym nas w Nowy Rok 2013. To spotkanie odbdzie si w Czerwisku nad Wisą, 31 grudnia br. Naszą modlitw rozpoczniemy Apelem Jasnogrskim o godz. 21:00. W programie Wieczernika Sylwestrowego znajdzie si wsplna modlitwa racowa, Adoracja Najświtszego Sakramentu, uroczysta Eucharystia oraz wsplna agapa. Wszystkie wsplnoty wieczernikowe i wszystkich uczestnikw naszych spotka zapraszamy na to spotkanie. Bardzo nas Was wszystkich liczymy.

Spotkanie bdzie transmitowane przez internetowe Radio Konsolata...>>
Boonarodzeniowy Wieczernik w Sątocznie  :: 28-12-2012 r. ::

  W piątek, w czwartym dniu oktawy Narodzenia Paskiego, w ktrym Kości obchodzi świto świtych Modziankw z Betlejem, spotkaliśmy si na comiesicznym Wieczerniku Modlitwy w Sątocznie k/Bartoszyc, w Archidiecezji Warmiskiej. Podczas tego spotkania podjliśmy rozwaanie o wydarzeniach ukazujących Tajemnic Narodzenia Jezusa, wsplnie adorując Boą Dziecin, ktrą obdarzaliśmy miością naszych malekich serc. Ufamy, e nasze jednoczenie si ze świtą Rodziną w przeywanej Tajemnicy przyczynio si do jeszcze wikszego naszego ubogacenia samym Bogiem, Jego Miością i Pokojem. Dzikujemy wszystkim uczestnikom tego Boonarodzeniowego Wieczernika za wsplną modlitw i wsplne ubogacenie si naszą wiarą. Naszą szczegolną wdzicznoś wyraamy kapanom oraz osobom przygotowującym i wspprowadzącym spotkanie.
yczenia na Boe Narodzenie 2012 r.  :: 23-12-2012 r. ::

  Jezus specjalnie dla nas, dla czowieka sta si Chlebem, abyśmy mogli si Nim karmi, abyśmy mogli Nim y. Jednocześnie daje nam wzr samego Siebie, pokazując, i mamy dawa siebie innym. Pokazuje, i naleymy do Boga i tak jak On mamy stawa si miością. ycz kademu z Was, by zjednoczenie z Jezusem, ktry zstpuje w Tajemnicy Boego Narodzenia do naszych serc, zbliyo jeszcze bardziej serca wszystkich do samej istoty miości. A gdy gości bdziemy w sobie Nowonarodzonego Jezusa przemieniającego nas w Siebie samego, ycz, byśmy umieli dzieli si Jezusem, Jego miością, dając Go sobie nawzajem. Niech nasze dzielenie si opatkiem i skadanie ycze, upodabnia nas do przychodzącego Zbawiciela, ktry zaprasza nas do dawania caych siebie drugim, stawania si cakowicie miością i realizowania powoania do miości.
Skadając yczenia w t świtą Noc kademu z Was daj w sposb duchowy biay opatek, dając w ten sposb samego Jezusa, Jego mioś, dzieląc si z Wami sobą samym, swoją miością, bogosawiąc Was. Przyjmijcie t okruszyn opatka, z zapewnieniem o miości i z moim kapaskim bogosawiestwem.
Ks. Tadeusz
Zaproszenie na Wigili z Radiem KONSOLATA  :: 23-12-2012 r. ::

  Ju w dniu jutrzejszym we wszystkich domach i wsplnotach spotkamy si w gronie najbliszych osb, by dzieli si opatkiem, zoy sobie yczenia i spoy wigilijną wieczerz. W ten szczeglny dzie, gdy na niebie pojawi si pierwsza gwiazdka zapraszamy wszystkich Was do duchowej ączności w przeywaniu tych szczeglnych chwil. Bdzie to moliwe dziki przygotowanej na czas Wigilii okolicznościowej audycji w Radiu Dusz Najmniejszych (internetowym Radiu Konsolata), ktra rozpocznie si o godz. 16:00, a powtrzona zostanie o godz. 22:00. Ponadto zapraszamy na inne audycje radiowe, przygotowane na czas świąt Boego Narodzenia, a szczeglnie na koncert Marii Dramiskiej z Olsztyna, ktry wysucha bdziemy mogli w pierwszy i drugi dzie świąt o godz. 16:00 i 22:00. W imieniu realizatorw Radia Konsolata wszystkich zapraszamy.

Radio Dusz Najmniejszych...>>
Dzikujemy Bogu za przygotowanie naszych serc  :: 16-12-2012 r. ::

  Niebo zrobio wszystko, abyśmy mogli przey świta jak najpeniej, ale do nas naley kropka nad „i”, to znaczy do nas naley otwarcie serca i wypenianie tego wszystkiego o czym bya mowa. Do nas naley wysiek, by adorowa Jezusa, by Go pielgnowa w sobie, by jednoczy si z Jezusem w swoim wntrzu, by stara si rozwaa tajemnic Boga, ktry zstpuje na ziemi, przychodzi pod postacią Dziecka, ale jest nadal Bogiem. Bg zlewa swoją ask, daje nam Jezusa. Maryja przekazuj Go mam, Ona modli si razem z nami, ale do nas naley rwnie duo. Jeśli na t ask si otworzymy, jeśli t ask przyjmiemy, to zjednoczymy swoje dusze z Bogiem i rozleje si mioś  na cay świat, w wielu sercach zaponie na nowo mioś Boa, w  wielu sercach narodzi si Bg, wiele serc pierwszy raz pozna Boga. Zobaczmy jak wielki nasz udzia przewidzia Bg w tym dziele, od naszej postawy uzalenia tak duo. Poczujmy si odpowiedzialni za Kości. I dzisiaj, jutro nie czujmy si tak, jakby wszystko si ju dokonao i teraz mona tylko usiąś i czeka; raczej poczujmy si tak, jak byśmy waśnie dopiero co mieli zaczą realizowa zadanie, bo tak naprawd to Bg je wykona, teraz my mamy je podją. Na ten czas podejmowania zadania, podejmowania swojego powoania niech Bg nas bogosawi - W imi Ojca i Syna, i Ducha świtego. Amen.

Wicej...>>
Zapraszamy do Gietrzwadu na Wieczernik - naboestwo wynagradzające  :: 13-12-2012 r. ::

  Ju w najbliszy piątek i w zbliającą si sobot nasza Wsplnota ponownie spotka si w sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie, by tam u stp Matki Boej przey kolejne spotkania adwentowe, przygotowujące nas do świąt Boego Narodzenia. Pragniemy take podczas Wieczernika organizowanego w bazylice gietrzwadzkiej wynagradza Bogu i Matce Boej za profanacj, jaka miaa miejsce w ostatnią niedziel na Jasnej Grze. Postarajmy si jak najliczniej uczestniczy w tym wanym naboestwie, by przebaga Trjjedynego Boga za wszelkie zo i grzech, a tym samym z waściwym usposobieniem serc przygotowa si na przeywanie w duchu miości i pokoju tajemnicy Boego Narodzenia. Posug muzyczną w sobot podejmie zesp "Adoramus" z Tczewa. Zapraszamy!

Wicej...>>
Wieczernik Modlitwy z Matką Boą z Guadalupe  :: 11-12-2012 r. ::

  W dniu wczorajszym podczas Wieczernika Modlitwy, ktry zosta zorganizowany w klasztorze sistr kalarysek kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, modliliśmy si o dobre przygotowanie naszych serc na nadchodzące świąta Boego Narodzenia. Czyniliśmy to przez wstawiennictwo Matki Boej z Guadalupe, ktrej Wspomnienie przypada w tych dniach (12 grudnia). Rozwaając sowa Ewangelii wg św. ukasza, mwiące o Zwiastowaniu Najświtszej Maryi Panny, prosiliśmy Boga o ask ycia zgodnego z powszechnym powoaniem do Miości oraz o ycie zgodne z wolą Boą. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym oraz wszystkim wiernym zgromadzonym na wsplnej modlitwie za dar tworzenia tego kolejnego spotkania.
Kolejne dni skupienia w Ranymstoku  :: 09-12-2012 r. ::

  Kolejne dni skupienia, ktre tym razem przeywaliśmy w domu rekolekcyjnym w Ranymstoku, usposabiay nasze malekie serca do godnego przyjcia przychodzącego Jezusa. Modliliśmy si przez wstawiennictwo NMP Niepokalanie Pocztej, aby rwnie w nas Jezus by i wzrasta. Aby w nas byo Boe ycie i byśmy w peni mogli razem z Maryją, Matką Brzemienną, doświadcza obecności Jezusa i tym samym razem z Nią przygotowywa si na Jego Objawienie si światu. Postanowiliśmy take, by przez cay Adwent stara si pamita o Bogu, ktry yje w naszych sercach i nieustannie troszczy si o Niego aktem miości. Przyjmując Jezusa podczas Komunii św. z wiarą i ufnością zapragnliśmy adorowa Go, aby nie by sam, aby nie czu si samotny, aby wszystkie serca otworzyy si na Jego Narodzenie dla świata. Bowiem czas Adwentu dla nas sta si czasem noszenia Jezusa w swoim sercu, kochania Go caym sercem i modlenia si w intencji wszystkich dusz, aby, gdy przyjdzie czas przyjy Nowonarodzone Dzieci. Dzikujemy Bogu i Matce Najświtszej za dar tych dni formacyjnych, dzikujemy take wszystkim osobom ze Wsplnoty za przygotowanie i przyczynienie si do przeprowadzenia kolejnych dni skupienia.

Wicej...>>
Dzikujemy Bogu i Niepokalanej Maryi za Wieczernik Ranostocki  :: 08-12-2012 r. ::

  Znowu serca napenione miością, znowu radoś w sercach. Bg rwnie cieszy si, bo zwycia Jego mioś, rozszerza si Jego Krlestwo. Cieszymy si, wielbimy Boga, dzikujemy Mu za wszystko i trwamy w Bogu. Pamitamy, e nic si nie koczy, e naley dalej kroczy obraną drogą; cay czas trwa i bdąc czujnym. Dzikujemy wraz z Maryją Bogu za Jego Sowo o Miości i prosimy, aby Mioś Boa nadal wzrastaa w naszych sercach i objawiaa si światu. by w trwającym czasie Adwentu wiele serc ze szczerością przyjo Jezusa. Niech wszystkie dusze malekie cieszą si Jezusem w swoim sercu, niech z Nim zjednoczeni, prawdziwie doświadczą zrodzenia si Boga podczas świąt Boego Narodzenia. Teraz ukryty w wielu sercach zamknitych od świata, niech ukae si wszystkim, niech zakrluje mioś i jednoczy ludzkie serca z Jezusem.
Wyraamy wielką wdzicznoś wszystkim wiernym, uczestniczącym we wczorajszym spotkaniu. Jednoczesnie ju w najbliszy poniedziaek zapraszamy na kolejny Wieczernik Modlitwy do Ostrowa Wlkp.
Dzikujemy za dar Wieczernika w Szczytnie  :: 07-12-2012 r. ::

  W dniu wczorajszym w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Szczytnie odby si pierwszy Wieczernik Modlitwy, ktry zgromadzi wielu wiernych zainteresowanych Maleką Drogą Miości. Podczas wieczornego naboestwa wsplnie modliliśmy si o rychą beatyfikacj s. Boej s. Marii Konsolaty Betrrone i za jej wstawiennictwem upraszaliśmy ask rozwoju Dziea Najmniejszych w Polsce i na świecie. Kady z uczestnikw spotkania mg take powierza swoje intencje, podzikowania i prośby, przedstawiane Bogu za przyczyną mniszki klaryski kapucynki s. Konsolaty. Dzikujemy Siostrom ze Szczytna za zaproszenie nas i zorganizowanie tego Wieczernika. Ju dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie do Szczytna, ktre odbdzie si za miesiąc, w drugi czwartek miesiąca.

Zapraszamy take na najblisze Wieczerniki Modlitwy:
8 grudnia (najblisza sobota) - do Ranegostoku, początek o godz. 10:30,
10 grudnia najbliszy poniedzialek) - do Ostrowa Wlkp., początek o godz. 18:00.
Zapraszamy na Wieczernik Modlitwy do Szczytna  :: 06-12-2012 r. ::

  W pierwszy czwartek Adwentu, siostry klaryski kapucynki ze Szczytna, zapraszają do swojego klasztornego kościoa na spotkanie "Wieczernika Dusz Najmniejszych", inspirowanego duchowością ich Wspsiostry, Sugi Boej Konsolaty Betrone (1903-1946). Rozpoczcie spotkania o godz. 17.00. W programie naboestwa: Raniec, Eucharystia (godz. 18.00), Adoracja Najświtszego Sakramentu.

Wicej...>>
Wieczernik Modlitwy w Uroczystoś Niepokalanego Poczcia NMP  :: 04-12-2012 r. ::

  W Uroczystoś Niepokalanego Poczcia NMP, przypadającą 8 grudnia, zgromadzimy si na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w sankuarium maryjnym w Ranymstoku. Pragniemy w tym dniu doświadczy aski zjednoczenia naszych serc z Sercem Tej, ktra otrzymaa wspaniay i jake wazny dla nas wszystkich przywilej Niepokalanego Poczcia. Modlitwa, ktrą podejmiemy w Wieczernikowej Wsplnocie ogarniemy intencje pielgrzymw i caego świata. Upraszając Ducha świtego przez wstawiennictwo Jego Oblubienicy prosi bdziemy o ask uzdrowienia dla chorych, a dla caej ludzkości o prawdziwą świtoś. W Godzinie aski (12:00 - 13:00), zawierzając si Bogu przez Maryj wstawia si si bdziemy za wszystkich zatwardziaych grzesznikw, peni ufności, e Ona bdąc Matką wszystkich ludzi wyprosi ask wyrwania ich z wizw za. Tworząc duchową rodzin pragniemy doświadcza u stp Wspomoycielki Ranostockiej Jej szczeglnej obecności i prosi bdziemy o bogosawiestwo na dalszą drog budowania relacji penych Boej Miości. Zapraszamy wszystkim w tym dniu do wsplnego uczestnictwa w okolicznościowym naboestwie. Początek spotkania o godz. 10:30.

W najbliszy czwartek, 6 grudnia br., podczas trwającej Nowenny do Niepokalanego Poczecia NMP, spotkamy si na pierwszym Wieczerniku Modlitwy organizowanym w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Szczytnie, w Archidiecezji Warmiskiej. Początek tego spotkania o godz. 17:00. Rwnie wszystkich na to spotkanie, w imieniu sistr, zapraszamy.
Wieczernik w Czerwisku. Razem z Maryją bdziemy czeka na Jezusa  :: 02-12-2012 r. ::

  Podczas wczorajszego Wieczernika w Czerwisku wsplnie przygotowywaliśmy si do rozpoczynającego si w dniu dzisiejszym Adwentu. Uświadamialiśmy sobie, i moe to by dla nas - dusz najmniejszych, pikny czas, gdy razem z Maryją bdziemy czeka na Jezusa. Pod Jej matczynym sercem poczo si ju Jego ycie, ju Bg zstąpi do wntrzma Maryi, czyniąc sobie w nim mieszkanie, ju poświci Jej dusz i Ją caą uczyni monstrancją swojego Syna. Maryja z wielką radością nosi Jezusa i niesie Go rwnie nam. Pragnie, ebyśmy razem z Nią nieśli Jezusa, eby kady z nas dzisiaj - u progu Adwentu, świadomie, podczas Eucharystii przyją Go i od tej pory sta si brzemienny Jego obecnością, aby kady z nas mia świadomoś Boga w swoim wntrzu, Jezusa, ktry pragnie narodzi si dla świata. W naszych malekich sercach On ju jest. Teraz trzeba, by narodzi si dla świata. Razem z Maryją przeywajmy ten czas i razem z Nią podejmijmy oczekiwanie, by przygotowywa si na Narodzenie. Tak razem z Maryją bdziemy doświadcza radości Jego wzrastania w nas. Dzikujemy wszystkim uczestnikom wczorajszego spotkania za dar wsplnej modlitwy, dzikujemy szczeglnie kapanom i wszystkim osobom podejmującym posug na rzecz wszystkich pielgrzymw.

Wicej...>>
Kolejny dzie skupienia w Czerwisku nad Wisą  :: 02-12-2012 r. ::

  W Czerwisku wszystko si zaczynao, tam poznawaliśmy swoją drog duchową, czyniliśmy na niej pierwsze kroki, szukaliśmy świata Boego i Bg przysa nam kapana, ktry t drog nam pokaza. W ten sposb mogliśmy waśnie w Czerwisku zapoczątkowywa pierwsze kroki na Malekiej Drodze Miości. To miejsce powinno by szczeglne i bliskie dla naszych serc. Z tym miejscem powinniśmy mie wspomnienia jako miejsce, w ktrym waściwie wszystko, co wiąe si ze Wsplnotą, drogą, przesaniem, wiąe si z nim. Powrmy zatem do Czerwiska, jako do miejsca macierzystego, mimo, e z miejscem tym wiąą si rne wspomnienia, jednak spjrzmy na nie w sposb duchowy. Pomoe nam w tym wspomnienie śp. Ks. Jzefa Gregorkiewicza, ktry swoją posugą, modlitwą, a przede wszystkim sercem swoim wspiera nas i jak wierzymy orduje za nami w Niebie. Sprbujmy uświadomi sobie, czym jest jednoś we wsplnocie i na czym polega zjednoczenie si dusz. Przypomnijmy sobie nasze wkraczanie na Maleką Drog Miości, nasze zachyśnicie si "Ordziem Miości Serca Jezusa do świata" oraz nasze wsplne poznawanie ycia naszej Patronki S. B. s. Marii Konsolaty Betrone. Bardzo bogaty zatem zapowiada si dzisiejszy dzie, wieczr i jutrzejszy czas. Postarajmy si wszyscy dobrze otworzy serca, by nic z tego, co Bg pragnie nam ofiarowa nie zostao pominite. Mdlmy si, byśmy potrafili od nowa spojrze na to, co jest nam dobrze znane, i od nowa to przyjli, aby odnowi w sobie ycie, aby na nowo pjś wspomnianą drogą.

Wicej...>>
Szsta rocznica śmierci śp. Ks. Jzefa Gregorkiewicza  :: 30-11-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym, 30 listopada, przypada szsta rocznica odejścia do domu Ojca śp. Ks. Jzefa Gregorkiewicza - salezjanina, wsptwrcy Wieczernikw Modlitwy w Czerwisku nad Wisą, a take kierownika duchowego wielu z nas, dusz najmniejszych. Zapraszamy na stron internetową poświconą temu Kapanowi i do przypomnienia sobie Jego bogatego yciorysu oraz zostawionego przez tego kapana testamentu duchowego. Adres strony: www.malenkadroga.pl/?id=12&idg=1.
W dniu dzisiejszym podczas naszego dnia skupienia, ktry odbdzie si w Czerwisku, zostanie odprawiona Msza św. w intencji tego świątobliwego Kapana, natomiast przed Eucharystią odmwimy modlitw racową na cmentarzu w Czerwisku, gdzie zoono doczesne szczątki śp. Ks. Jzefa.
Czerwisk - Sątoczno - Szczytno. Najblisze Wieczerniki  :: 30-11-2012 r. ::

  Wsplnota Dusz Najmniejszych zaprasza wszystkich wiernych na nasze kolejne Wieczerniki Modlitwy. W dniu dzisiejszym od godz. 16:30 zapraszamy do parafii Chrystusa Krla w Sątocznie k/Ktrzyna do uczestnictwa w Wieczerniku Modlitwy. W programie naszego spotkania: modlitwa racowa, Eucharystia, Adoracja Najświtszego Sakrtamentu i Bogosawiestwo. Rwnie w dniu dziesiejszym spotkamy si na comiesicznym dniu skupienia w Czerwisku nad Wisą, by kontynuowa naszą dziewiciomiesiczną nowenn przygotowującą nas do jubileuszu 10_lecia Wieczernikw Modlitwy. Początek dzisiejszego spotkania u stp Pani Mazowsza o godz. 17:30. Jutro natomiast zapraszamy wszystkich uczestnikw do sanktuarium maryjnego w Czerwisku na kolejny Wieczernik Modlitwy. Początek o godz. 10:30. W programie naboestwa; modlitwa racowa, Adoracja Najświtszego Sakramentu, Eucharystia oraz po przerwie; modlitwa dla uczczenia Krzya św. i bogosawiestwo. Wicej na stronie sanktuaryjnej...>>
W najbliszy czwartek, tj. 6 grudnia zapraszamy na pierwsze nasze spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, ktry odbdzie si w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Szczytnie, Archidiecezja Warmiska. Początek naboestwa o godz. 17:00. W programie; modlitwa racowa, Eucharystia i Adoracja Najświtszego Sakramentu.
Dzikujemy Bogu za dar kolejnego spotkania i wsplnej modlitwy  :: 25-11-2012 r. ::

  Kochani, dzikuj wam za ten wany czas, ktry  wsplnie przeyliśmy, czas związany z kolejnym naszym spotkaniem w gronie osb wyraających swoją mioś, swoją trosk, swoją odpowiedzialnoś za naszą Wsplnot. Dzikuj za wasze wstawienie si na wsplnej Eucharystii, by da świadectwo o waszej wierze, o waszej miości i o waszym posuszestwie wobec Kościoa. Dzikuj wam, i wasze serca okazay mioś tutejszemu, a zarazem naszemu Pasterzowi. Dzikuj wszystkim, ktrzy przybyliście do Olsztyna, dzikuje te tym, ktrzy trwali na modlitwie w tym czasie, jednocząc si z nami.

Wicej...>>
Zapraszamy do obejrzenia zdj ze spotkania...>>
Trzecia rocznica inauguracji dziaalności Stowarzyszenia Konsolata  :: 22-11-2012 r. ::

  Drodzy Czonkowie i Sympatycy stowarzyszenia „Konsolata”.
W ostatnich dniach listopada przeywamy ju po raz trzeci, waną dla naszej caej Wsplnoty i Dziea nam powierzonego, rocznic zainaugurowania dziaalności katolickiego stowarzyszenia „Konsolata”. Pragniemy jak co roku uczci ten dzie wsplnym spotkaniem si w gronie wszystkich osb tworzących, wspierających i interesujących si dziaalnością naszego stowarzyszenia. Pragn zatem, w imieniu swoim i wszystkich osb tworzących Wadze Stowarzyszenia zaprosi Was na okolicznościowe spotkanie, ktre odbdzie si w najbliszą sobot, tj. 24 listopada br. w pomieszczeniach parafii NMP Wspomoycielki Wiernych w Olsztynie - Likusach (ul. Batycka). Początek uroczystej Eucharystii o godz. 10:00. Po Mszy św. nowym czonkom stowarzyszenia zostaną uroczyście wrczone legitymacje czonkowskie. Nastpnie nastąpi spotkanie sprawozdawczo-informacyjne dotyczące naszej dziaalności i wsplna agapa. Czekam na Was!
Ks. Tadeusz Pawluk - kapelan Stowarzyszenia.

Wicej...>>
Wieczernik w Ostrowie Wlkp.  :: 19-11-2012 r. ::

  Podczas Wieczernika w Ostrowie Wlkp. przypomninaliśmy sobie, czym jest miosierdzie. Jeszcze raz uświadamialiśmy sobie, i Bg rozla miosierdzie ju na samym początku. Najpierw mioś - stworzenie świata, zaraz potem miosierdzie. Wielki wylew miosierdzia wraz z miością nastąpi wtedy, kiedy Jezus przyszed na świat i kiedy dokona Dziea Zbawienia. I jeszcze raz dokona si ten niezwyky wylew Boej miości i miosierdzia na kocu czasw. Ale nieustannie Bg kocha i wyrazem tej miości jest nieustanny wypyw Boego Miosierdzia na losy ludzkie. Wszystko, co dokonywao si w narodzie wybranym, co dokonuje si teraz w Kościele, to jest wyraz Boego Miosierdzia. To Boe Miosierdzie, ktre jest pośrd nas, ktre jest niejako czynne, dziaa. Dziki niemu i my yjemy, moemy wzrasta, moemy si doskonali, uświca.
Dzikujemy wszystkim osobom tworzącym kolejny Wieczernik Modlitwy w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Ostrowie, wszystkim kapanom, a szczeglnie siostrom goszczącym nas w swoim domu.
Wieczernik z NMP Matką Miosierdzia  :: 17-11-2012 r. ::

  W dniu 17 listopada br., podczas Wieczernika Modlitwy w Gietrzwadzie, nasza Wsplnota zobowiązaa si do wsparcia modlitewnego dziea ewangelizacyjnego, ktre rozpoczo we wspomnianym dniu w Archidiecezji Warmiskiej. Starajmy si potraktowa to zobowiązanie bardzo powanie. Uświadamiajmy te wszystkim duszom malekim, e kady z nas powinien wzią sobie to zobowiązanie do swego serca i modli si za wspomniane dzieo, a take wspiera je drobnymi ofiarkami. Budmy te, w gronie osb uczestniczących w yciu naszej Wsplnoty, świadomoś wsplnej odpowiedzialności za nie. Jest to bardzo wana czś tego dziea, mająca ogromny wpyw na jego przebieg. Wic gdziekolwiek bdziemy, to naley pamita w modlitwie o wspomnianym dziele, ączy si z nim i uczula wszystkich na koniecznoś modlitwy w tej intencji. Jesteśmy cząstką tego Kościoa, naleymy do niego, czerpiemy z niego, dlatego te postarajmy si coś da z siebie Kościoowi.
Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i licznie zgromadzonym w bazylice gietrzwadzkiej pielgrzymom za dar kolejnego Wieczernika. Wdzicznoś naszą wyraamy rwnie zespoowi "Adoramus" z Tczewa za kolejną posug muzyczną podczas naszego spotkania.
Zaproszenie na kolejne spotkania Wsplnoty do Gietrzwadu  :: 15-11-2012 r. ::

  Ju w dniu jutrzejszym (piątek 16 listopada) oraz w sobot (17 listopada) nasza Wsplnota zaprasza wszystkich uczestnikw Wieczernikw Modlitwy na kolejne spotkania, ktre odbdą si w sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie. Najpierw, w ramach przeprowadzanych dni skupienia, spotkamy si w Domu Rekolekcyjnym, by duchowo przygotowa si do sobotniej wsplnej naszej posugi, a w sobot uczestniczy bdziemy w kolejnym Wieczerniku, ktry przeprowadzony zostanie w Bazylice. Początek spotkania w piątek o godz. 18:00. W sobot początek Wieczernika Modlitwy o godz. 10:00. Posug muzyczną na sobotnim spotkaniu podejmie zesp "Adoramus" z Tczewa.
Dzikujemy Bogu za dar kolejnych spotka w Ranymstoku  :: 10-11-2012 r. ::

  Z wielką radością rozpoczliśmy dni skupienia w Ranymstoku, w miejscu, w ktrym wiele serc na nie czekao. Spotkaliśmy si w gronie osb spragnionych Boga, ktre idąc Maleką Drogą Miości bardzo potrzebują prowadzenia i wsparcia na tej drodze. Te osoby szczeglnie czekay na te dni. Podczas naszego skupienia i Wieczernika rozwaaliśmy tajemnic Boej miości. Mowa bya o tym, czym jest nasza wsplnota, czym jest ona dla duszy i co takiego Bg dla dusz najmniejszych w tej wsplnocie przygotowuje? Chcieliśmy te uświadomi sobie jak bardzo Bg pragnie, byśmy wszyscy otworzyli si na Jego Boe Serce, zaznaczając rwnie, i tak naprawd nie jesteśmy osamotnionymi duszami, gdzieś tam yjącymi na skraju Polski. Jesteśmy bowiem duszami naleącymi do wielkiej Wsplnoty Miości Boej. I takich dusz jak my jest wiele. A wszystkie razem tworzą wielkie ognisko miości, ktre w Kościele, jak wierzymy zaponie, rozpalając mioś w wielu nastpnych sercach. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i licznie przybyym pielgrzymom za dar tego kolejnego wanego dla nas spotkania. Szczeglnie dzikujemy zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy za ich kolejną posug na Wieczerniku.

Wicej...>>
Zaproszenie na kolejne spotkanie w Wieczerniku Ranostockim  :: 08-11-2012 r. ::

  Wsplnota Dusz Najmniejszych zaprasza wszystkich wiernych na kolejne spotkanie modlitewne do sanktuarium maryjnego w Ranymstoku. Jeszcze w dniu dzisiejszym (w piątek) spotkamy si na dniu skupienia, jutro natomiast od godz. 10:30 rozpoczniemy kolejne spotkanie w ramach comiesicznych Wieczernikw Ranostockich. W programie naboestwa: modlitwa racowa, Adoracja Najświtszego Sakramentu, Eucharystia oraz modlitwa u stp Krzya.
W Noc Sylwestrową wsplnie wejdziemy w Rok Jubileuszowy  :: 07-11-2012 r. ::

  Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w okolicznościowym spotkaniu, ktre bdzie wsplną naszą inauguracją Roku Jubileuszowego. Ten wany krok uczynimy w Noc Sylwestrową, spotykając si na Wieczerniku Modlitwy wprowadzającym nas w Nowy Rok 2013. To spotkanie odbdzie si w Czerwisku nad Wisą, 31 grudnia br. Naszą modlitw rozpoczniemy Apelem Jasnogrskim o godz. 21:00. W programie tego okolicznościowego spotkania znajdzie si wsplna modlitwa racowa, Adoracja Najświtszego Sakramentu, uroczysta Eucharystia oraz wsplna agapa. Ju dzisiaj zapraszamy wszystkie wsplnoty wieczernikowe i wszystkich uczestnikw naszych wieczernikw na to spotkanie. Bardzo nas was wszystkich liczymy.
Kontynuacja Nowenny na Wieczerniku w Czerwisku  :: 03-11-2012 r. ::

  Zblia si rok 2013, ktry dla naszej Wsplnoty jest rokiem jubileuszowym, związanym z 10-leciem powstania Wieczernikw Modlitwy. Podczas kolejnego spotkania w sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku nad Wisą kontynuowaliśmy Nowenn przygotowującą nas do przeywania dni związanych ze wspomnianym jubileuszem. Jednocześnie spotykając si w pierwszych dniach listopada w ączności z caym Kościoem modliliśmy si za wiernych zmarych, ktrym wypraszaliśmy ask rychego oglądania Boga. Dzikujemy wszystkim uczestnikom Wieczernika za wsptworzenie spotkania, zwaszcza kapanom, siostrom zakonnym i innym osobom posugującym podczas naszej wsplnej modlitwy.

Wicej...>>
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarych  :: 01-11-2012 r. ::

  Modlitwa za dusze czyścowe jest dla nich bogosawiestwem Boga. Nieraz wystarczy jedno szczere westchnienie w ich intencji, by otworzyy si przed nimi wrota Nieba. Mdlmy si czsto za dusze czyścowe, bowiem to są nasi bliscy, to dusze ludzi takich, jak my. Kto pomodli si za nich, jeśli my tego nie uczynimy? Ich nadzieją są dusze yjące na ziemi. Do nich kierują swj wzrok. Teraz z wielką nadzieją i pragnieniem w sercu zwracają si do nas z prośbą o modlitw. Nasze Zdrowaś Maryjo moe uratowa niejedną dusz wybawiając z czyśca, dając wiecznoś w Niebie. Nasza modlitwa pena wiary, szczerości intencji, gorąca i arliwa, moe przyczyni si do uszczśliwienia dusz. Dusze te nie zapominają o tych, ktrzy przyczynili si do ich uwolnienia z  mczarni czyścowych. Nieustannie modlą si za nami i wypraszają potrzebne aski. Moemy zwraca si do nich o t modlitw, a doznamy ich pomocy. Zatem mdlmy si czsto za dusze czyścowe, bowiem ogarnie nas wtedy bogosawiestwo samego Boga i towarzyszy nam bdzie w ciągu caego naszego ycia.

Wicej...>>
Uroczystoś Wszystkich świtych  :: 01-11-2012 r. ::

  Ten dzie, kiedy wspominamy Wszystkich świtych jest dniem radosnym. Jest dniem wdziczności Bogu za świte dusze, dniem uwielbienia Boga w caym bogactwie tych dusz, ktre stają si kanaami ask dla caego Kościoa. Mamy cay dzie wielbi Boga dzikując za nieskoczoną iloś ask, jakie otrzymujemy dziki świtym, dziki ich wstawiennictwu, dziki ich yciu na ziemi i yciu w Niebie. Rozradujmy nasze serca. To w pewnym sensie i nasz dzie, tak jak dzie naszego Patrona. Obchodzimy wtedy imieniny. W uroczystoś Wszystkich świtych wszyscy mamy imieniny. Wic moemy skada sobie yczenia i radowa si wielbiąc Boga za swoich Patronw, za wszystkich świtych i prosząc nadal o ich opiek, ich wstawiennictwo, o to, by prowadzili nas ku Niebu, ku świtości. Moemy prosi ich, aby pomagali naszym sercom otwiera si na świat ducha, byśmy i my mogli, cho troch zajrze do tego świata, troch zobaczy, zachwyci si i zapragną pozosta w nim ju na zawsze. Dzikujmy Bogu za wszystkich świtych.

Wicej...>>
Wieczernik Modlitwy w Sątocznie i w Czerwisku nad Wisą  :: 26-10-2012 r. ::

  Kolejne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy w Sątocznie ubogacaa refleksja i modlitwa dotycząca Roku Wiary, a tym samym naszego peniejszego uczestnictwa w rozpoczetym roku aski. Dzikujemy wszystkim osobom, tak kapanom, siostrom zakonnym i licznie przybyym wiernym za moliwoś tworzenia tego spotkania. Jednocześnie informujemy, e najbliszy Wieczernik Modlitwy odbdzie si w sobot, 3 listopada br. w Czerwisku nad Wisą. Początek spotkania o godz. 10:30. Wieczernik poprzedzony bdzie dniem skupienia, ktry przeprowadzony zostanie w piątek od godz. 18:00. Przypominamy, e nasz pobyt w Czerwisku bdzie związany z przygotowaniem wszystkich wsplnot wieczernikowych do zbliającego si jubileuszu 10-Lecia Wieczernikw Czerwiskich. Wszystkich na to spotkanie serdecznie zapraszamy!

Wicej o Nowennie w Czerwisku ...>>
Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wlkp.  :: 22-10-2012 r. ::

  W miesiącu Racowym uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w kaplicy sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. poświconej NMP Krlowej Raca świtego. Podczas wsplnej modlitwy w tamtejszym Wieczerniku prosiliśmy Boga przez wstawiennictwo Maryi i bog. Jana Pawa II o potrzebne nam wszystkim aski. Dzikujemy kapanom, wszystkim siostrom zakonnym i świeckim uczestnikom spotkania za dar tej wanej modlitwy. Informujemy jednocześnie, e kolejny Wieczernik w klasztorze sistr w Ostrowie Wlkp. odbdzie si w poniedziaek 19 listopada br. Ju dzisiaj wszystkich w imieniu klarysek kapucynek zapraszamy.
Wieczerniki Modlitwy w Gietrzwadzie i w Ranymstoku  :: 20-10-2012 r. ::

  W sobot, 20 padziernika br. uczestniczyliśmy w Wieczernikach Modlitwy w dwch sanktuariach maryjnych w Gietrzwadzie i w Ranymstoku. Tworząc duchowy most upraszaliśmy w zjednoczeniu naszych malekich serc wszelkie potrzebne dary na zainaugurowany Rok Wiary. Podczas naszych spotka rozwaaliśmy, jak wany jest ten czas aski ofiarowany nam przez Kości i uciekaliśmy si do wstawiennictwa Matki Najświtszej, prosząc take o Jej poprowadzenie naszych Wsplnot ku peniejszemu doświadczeniu tej aski jaką jest wiara. Dzikujemy wszystkim kapanom i osobom zakonnym oraz wiernym świeckim za dar ubogaconych arliwą modlitwą spotka. Wdzicznoś naszą wyraamy wszystkim osobom podejmującym posug na Wieczernikach, a zwaszczaz zespoom muzycznym, "Adoramus" z Tczewa i "Najmniejszym" z Warszawy.
Oficjalne rozpoczcie Roku Wiary w naszej Wsplnocie  :: 19-10-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym w sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie w gronie uczestnikw Malekiej Drogi Miości rozpoczynamy Rok Wiary. Uwaamy, i wane jest to, by wszyscy czonkowie Kościoa yli jednym duchem. By wszyscy suchali Gowy Kościoa i postpowali w zgodzie z pouczeniami Papiea. Wane te, by wszyscy realizowali wsplnie to, co jest goszone przez Ojca świtego. Tak wic i my wsuchujemy si w nauczanie papiea Benedykta XVI i staramy si ywo na jego nauk reagowa. Staramy si odpowiada ywo na to, co mwi Ojciec świty, na to, do czego wzywa. (...) Wkraczając w Rok Wiary, postanawiamy sobie by bardziej aktywnymi, ale aktywnymi w odpowiednim znaczeniu. Chodzi tu o aktywnoś duszy, o czujnoś duszy, o nieustanne staranie si otwierania duszy na obecnoś Boga; o to, by w swoim yciu wiary angaowa swoją wol; o to, by by świadomym, i nie uczucia a wola nasza decyduje o tej wierze. (...) W tym Roku Wiary zawierzamy nas i caą Wsplnot Niepokalanemu Sercu Najświtszej Maryi Panny i ufamy, e Maryja bdzie razem z nami kroczy kadego dnia ku wzrostowi w wierze. Niech Matka Kościoa i nasza dopomaga nam wzrasta w dojrzaości chrześcijaskiej, byśmy stawali si prawdziwie apostoami, świadkami samego Jezusa. Pragniemy pod matczyną opieką Maryi wkracza w ten cudowny tajemniczy świat Boy – świat duchowy. I przez Jej Niepokalane Serce prosi o to, by Duch świty rozjaśnia nam tajemnice wiary i da poznanie swojego ycia.
Wicej...>>
Rok Wiary - okazją i dla naszej Wsplnoty do ponownego odkrycia wiary  :: 18-10-2012 r. ::

  11 padziernika 2012 r., weszliśmy w Rok Wiary. Zosta on otwarty w pidziesiątą rocznic otwarcia Soboru Watykaskiego II, a zakoczy si w uroczystoś Naszego Pana Jezusa Chrystusa Krla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. 11 padziernika 2012 r. upyno take dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoa Katolickiego, tekstu promulgowanego przez bogosawionego papiea Jana Pawa II, aby ukaza wszystkim wiernym si i pikno wiary. Rok ten bdzi i dla naszej Wsplnoty dobrą okazją do wprowadzenia w czas szczeglnej refleksji i ponownego odkrycia wiary. Zapraszamy wszystkich uczestnikw naszych modlitewnych spotka do wsplnego wkroczenia w rozpoczty Rok aski. Bdzie to miao miejsce na najbliszych dniach skupienia i wieczernikach.
Ju jutro, w piątek zapraszamy na dzie skupienia do Gietrzwadu, w najbliszą sobot natomiast na Wieczernik Modlitwy organizowany w sanktuariach maryjnych w Gietrzwadzie i w Ranymstoku. Początek spotkania w piątek o godz. 18:00. W sobot w Gietrzwadzie początek wieczernika o godz. 10:00, w Ranymstoku o godz. 10:30. Zapraszamy rwnie na kolejny Wieczernik Modlitwy do Ostrowa Wielkopolskiego, odbdzie si on w najbliszy poniedzialek, tj. 22 padziernika br., początek o godz. 19:00.
W Roku Wiary pragniemy powrci do korzeni wiary i Kościoa  :: 17-10-2012 r. ::

  Zaproszenie do Ziemi świtej
Korzenie Kościoa tkwią daleko, gboko w Starym Testamencie, w historii narodu wybranego. A jest to historia ycia z Bogiem, historia uczenia si jak y i wierzy. Zatem, aby zrozumie w peni swoją wiar dobrze jest siga do korzeni, by z tych korzeni zaczerpną mądroś, by doświadczy tak wanej podstawy, mocnej podstawy, na ktrej mona staną i z ktrej mona wzrasta. Czowiek, ktry traci pami, nie zna swojej przeszości, swoich korzeni, rodziny; to czowiek niejako zawieszony w prni. Czowiek, ktry nie zna swojej tosamości, nie wie kim jest, to nieszczśliwy czowiek, ktry nie ma podstawy, od ktrej mgby si odbi, by pią si w gr, by si rozwija, wzrasta. Warto zaczerpną u samych korzeni tej mądrości wiary, by nasza wiara si umocnia, by zrozumie tajemnic wiary, by pozna Boga, by lepiej zrozumie relacje pomidzy Bogiem a czowiekiem, Bogiem a duszą wybraną.
Stąd zaproszenie do Ziemi świtej od samego Jezusa, byśmy mogli otworzy si na zrozumienie samych siebie i swojej wiary oraz relacji swojej z Bogiem. Stąd to zaproszenie do tego, byśmy lepiej poznali i uwierzyli.
Zapraszamy Was, by w tym Roku Wiary kady z was poprzez midzy innymi t pielgrzymk mg prawdziwie pogbi swoje ycie z Bogiem, by mg umocni swoją wiar, byście mogli powiedzie: tak, wierz w Ciebie Boe!, by te sowa wychodziy z gbi waszych serc, by byy wypowiadane z wielką pewnością, byście w sobie poczuli ten pie; sigając do korzeni, byście doświadczyli w sobie mocy swojej wiary, ktra wyrośnie niczym wielkie drzewo, bdzie mocne i przyniesie owoce rodząc kolejne rośliny. Prosz, byście swoje serca zaczli przygotowywa do tej pielgrzymki. Bogosawi was w tych przygotowaniach – W imi Ojca i Syna, i Ducha świtego. Amen.
Dzikujemy za kolejne znaki Miości, jaką Bg ma ku nam najmniejszym  :: 16-10-2012 r. ::

  Nasza Wsplnota w tych dniach trwa w dzikczynieniu za kolejne znaki Boej Miości, ktre kady z nas mg dostrzec podczas naszej wsplnotowej pielgrzymki. Uświadamiamy sobie, e nie jest a tak istotne to, czy widzieliśmy odwiedzane miejsca na wasne oczy, czy ich nie widzieliśmy, natomiast istotne jest na ile ufnie, z wiarą otwieraliśmy serca, na ile wierzyliśmy, e Bg przychodzi z aską do Wsplnoty. Bg udzieli szczeglnej aski tej waśnie Wsplnocie, e moga pielgrzymowa w tak wane miejsca i obdarza miością, Boą dobrocią caą Wsplnot. I kade serce byo obdarzane podczas kadego dnia trwania pielgrzymki; kade, czy to w Polsce, czy za granicą. Kade doświadczao uzdrawiającego dotyku Boej miości. To uzdrowienie dotyczy duszy i ciaa. Staramy si wic ufnie otwiera donie, serca, prosząc, by te wszystkie aski, dary zaczy procentowa w naszym yciu. Nie prosimy o to, byśmy zobaczyli wszystko po kolei czym nas Bg obdarza, prosimy, by te aski przemieniay nasze ycie, a my, byśmy potrafili si na nie otworzy; prosimy, by Bg realizowa swj plan wobec nas, byśmy potrafili podda si Jego woli. Prosimy, byśmy kadego dnia kochali Go coraz bardziej, ufali Mu coraz bardziej, wierzyli coraz gbiej; by nasze ycie byo coraz ściślej zjednoczone z Jego yciem. Przecie te wszystkie aski waśnie temu mają suy.
Wicej...>>
Pielgrzymka do Ziemi świtej wraz z Grą Synaj  :: 07-10-2012 r. ::

  Kochane Dusze Najmniejsze

Przypominamy, e osoby ktre chcą pielgrzymowa do Ziemi świtej w dniach 21.01 do 31.01.2013 powinny ju zgasza swj udzia w pielgrzymce. Do dnia 31 padz. br trzeba wpaci zaliczk w wysokości 1000 z. Od tych wpat zaley bowiem rezerwacja bezpośredniego lotu do Izraela. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wsplnego pielgrzymowania.
Zapisy: Hania Peda tel: 23 6622948

program pielgrzymki >>
Pierwsza Sobota Miesiąca. FATIMA - Czerwisk  :: 05-10-2012 r. ::

  W dniu jutrzejszym, w pierwszą sobot padziernika, w ączności duchowej uczestniczy bdziemy w Wieczerniku budując duchowy most midzy Fatimą i Czerwiskiem. Caą Wsplnot i wszystkich uczestnikw Wieczernikw Czerwiskich gorąco zapraszamy na to wyjątkowe spotkanie. Przypominamy, e bdzie to drugi Wieczernik w ramach Nowenny przygotowującej do Jubileuszu 10-Lecia Wieczernikw w Czerwisku.
ycie w zjednoczeniu z Bogiem - to cel poucze skierowanych do Wsplnoty, ale i cel Objawie. Wszystko po to, by dusze zostay zbawione, by uratowa jak najwicej od potpienia. Czyme jest to wezwanie do pokuty, ofiary, modlitwy, jak nie naszym wejściem na maleką drog miości, gdzie bez zaparcia si siebie, wyrzeczenia si wszystkiego, co ludzkie, bez ciągego trwania pod Krzyem, trwania u stp Tabernakulum, trwania z Bogiem we wasnym sercu, nie da si by prawdziwie duszą maleką, nie da si realizowa maleką drog miości! Zatem spjrzmy i na siebie, jako na spadkobiercw Fatimy i jej kontynuatorw. Jako na tych, ktrzy moe nie zawsze świadomi tego, realizują wezwanie Maryi z Fatimy. I tak, jak ucja staa si Jej crką wierną i posuszną, tak my stajemy si w tych czasach Jej wybranymi dziemi, poprzez ktre Maryja realizuje Boy plan zbawienia. Potraktujmy wic naszą obecnoś w Fatimie, jako dotarcie do rda istoty naszego powoania. Otwrzmy si na obecnoś maych pastuszkw, ktre z dziecicą prostotą przepiknie przyjy Boe ordzia i nimi yy. Prośmy je o to samo, abyśmy i my z prostotą i otwartością przyjmowali Boe prowadzenie. Prośmy ucj, by wyprosia nam wiernoś i posuszestwo wobec Boego wezwania.
Trzeci etap wsplnotowej pielgrzymki - Santiago de Compostella  :: 03-10-2012 r. ::

  św. Jakub by świadkiem Jezusa. Jego bezpośrednim świadkiem. Zosta wyrniony przez Jezusa faktem uczestniczenia w wydarzeniach, w ktrych nie uczestniczyli wszyscy, jedynie Piotr, Jan i Jakub. Tym szczeglnym wydarzeniem byo przemienienie na Grze Tabor, a potem modlitwa Jezusa w Ogrjcu. Jezus nie bez przyczyny dopuszcza t trjk tak blisko siebie. Tych bowiem uczniw wybra, by przygotowa do zada szczeglnych. Wyrnienie, jakim zostali obdarowani dotyczy te miejsc związanych z nimi. To Boa aska sprawia, e pielgrzymi niejako mogą zaczerpną z tej wiary i miości apostolskich serc w tych świtych miejscach. A moc zaznacza si tutaj niebywaa. Za ycia bowiem dziki Duchowi Jezusa nauczali, nawracali, uzdrawiali, a nawet wskrzeszali umarych. Dziki nim ledwo co zrodzony Kości szybko si rozwija i obfitowa w wielu świtych, w wielu mczennikw. Dziki ich otwartości na Boe świato, rozjaśniao ono coraz bardziej mroki ziemi.
Zatem i my otwrzmy swoje serca w tym miejscu naznaczonym obecnością św. Jakuba, by cieszy si tą aską i tym bogosawiestwem Boga. By naszym udziaem staa si świtoś tego Apostoa. By i nam udzieli si w tak niebyway sposb Duch Jezusa, by nasza wiara wzrosa, a mioś by wypenia serca. Byśmy za przyczyną św. Jakuba Apostoa mogli doświadczy licznych ask, jakich pragnie tutaj udzieli nam Bg. Jego zaś wzorem, byśmy nieśli dalej to świadectwo Boej miości z taką mocą i wiarą jak on.
Drugi etap naszej wsplnotowej pielgrzymki - Lourdes  :: 30-09-2012 r. ::

  Maryja w Lourdes przychodzi, aby zwiastowa ludziom wieś najwspanialszą, Bg nas kocha. Ona przysza do swoich dzieci, aby wskaza im t mioś, a jednocześnie, by uwraliwi je na panoszący si grzech, ktry niesie ze sobą straszne konsekwencje - oddala od Boej miości, zupenie zrywa wi duszy z nią. Jednak Bg nie byby sobą, gdyby nie da ludziom widocznych znakw swojej obecności, swojej miości w tym miejscu. Przecie czowiek tego potrzebuje. Tak wic, aby wzmocni wiar da ludziom wod rdlaną, ktra uywana z wiarą ma waściwości uzdrawiające. Ot woda ta niesie Boą mioś, Jego ask i bogosawiestwo dla caego czowieka: dla duszy, ciaa i psychiki. Ona uzdrawia nie dlatego, e ma odpowiednią iloś rnych mineraw w odpowiednich proporcjach, ale dlatego, e sam Bg zapragną objawi swoją mioś czowiekowi waśnie poprzez nią. Zapragną uzdrowi chore dusze i ciaa. Jednak zaznacza przy tym, i potrzebna jest pokuta i modlitwa. Wszystko razem. W tym miejscu Bg udziela szczeglnej aski duszom je nawiedzającym. Ta aska, tak jak i On sam, jest wieczna. Mioś - nieustająca. Jego bogosawiestwo - pene mocy. Nie traci jej wraz z upywającym czasem, bo dla Boga czas nie ma znaczenia. Zatem ktokolwiek i kiedykolwiek przybdzie tutaj, zastanie to miejsce takim, jakie byo ono w momencie objawie. Oczywiście w wymiarze ducha. Towarzyszy mu bdzie obecnoś św. Bernadety - duszy maej, biednej, nieposiadającej niczego wartościowego w oczach ludzkich. A jednak wielkiej w oczach Boga. Bg wynis ją do swej chway ze wzgldu na jej prostot i szczeroś serca, na niebywaą pokor i mioś do Boga. Mdlmy si za jej wstawiennictwem o takie predyspozycje naszych serc. Mdlmy si o otwartoś naszych dusz na duchowy wymiar tego miejsca.
Pierwszy etap wsplnotowej pielgrzymki - Ars  :: 29-09-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym dotarliśmy do Ars. Przyją nas tu św. Jan Maria Vianney. Zachwycamy si tu nad ogromną świtością tego świtego Kapana. Popatrzmy na św. Jana Vianney’a. Wykrcamy si wasnymi sabościami. On poznawszy prawd o sobie chcia ucieka przed ciąącą nad nim odpowiedzialnością za dusze do klasztoru, by tam ukry si i baga o miosierdzie dla siebie. Nie do tego Bg go powoa. Pozosta do koca tam, gdzie go postawi i gdzie mu zleci sub Bogu. Zobaczmy jego ciągą walk z samym sobą. Zobaczmy walk o dusze! Wszystko, co czyni, robi dla dusz! Te wyrzeczenia, posty, niewygodne oe skromne, graniczące z ubstwem warunki, znoszenie zośliwości szataskich, przeciągające si adoracje Najświtszego Sakramentu, godziny spdzane w konfesjonale, czsto w godzie i zimnie, dolegliwości ze strony organizmu. Znosi wszystko cierpliwie - dla dusz. Dla jego oddania, wierności, dla miości, jaką darzy Boga Ten udziela mu ask przelicznych. W jego dusz wla mądroś, o jakiej marzy moe wielu teologw. W jego serce da ycie, jakiego pragnie niejedna dusza wybrana. Jego mioś tak uja Serce Boga, e Bg nie mg i nie moe odmwi mu ask, o ktre prosi. Dlatego Ars zasyno tak szybko z Boego bogosawiestwa nad nim. Dlatego do Ars zaczy ściąga tysiące dusz spragnionych Boga. Jedna maa, saba, ale pokorna i szczerze Boga miująca dusza dokonaa tego, czego nie dokonują zastpy kapanw i rzesze zakonnikw i zakonnic. Gdyby Bg w swojej armii mia wicej takich dusz, świat ju dawno byby rajem. Dlatego zagbiajmy si w t atmosfer, oddychajmy tym Duchem, pozwlmy, by św. Jan oprowadzi nas po świecie, w ktrym on sam y ju na ziemi. Niech i nasza wiara w niemoliwe odradza si. Niech i nasza ufnoś wzrośnie. Niech i nasza mioś dosignie szczytw doskonaości. Pamitajmy, św. Jan y bardzo skromnie. Jednak dla Boga oddawa wszystko, co najlepsze, najdrosze i najpikniejsze. Z miości i z czci. A wypywao to z poznania Boga i duszy.
Pielgrzymka do Fatimy i innych sanktuariw Europy  :: 27-09-2012 r. ::

  Informujemy uczestnikw Wieczernikw Modlitwy, e jutrzejszy Wieczernik w Sątocznie bdzie krtszy. Zapraszamy na Eucharysti o godz. 17:00. Zapraszamy te wszystkich na kolejne spotkanie do kościoa parafialnego w Sątocznie ju za miesiąc, tj. 26 padziernika br.
Caą Wsplnot zapraszamy do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce do Fatimy i innych sanktuariw Europy, ktrą rozpoczynamy ju jutro. Pierwszym sanktuarium bdzie Ars (w sobot), od niedzieli do wtorku rano modli si bdziemy w Lourdes, we wtorek wieczorem i w środ do poudnia w Santiago de Compostella, od środy do soboty przebywa bdziemy w Fatimie, za tydzie w niedziel 7 padziernika nawiedzimy sanktuaria maryjne w Saragossie i w Montserat, 8-9 padziernika nawiedzimy La Salette, we wtorek 9 padziernika wieczorem modli si bdziemy w klasztorze ss. klarysek kapucynek w Moncalierii (Turyn), w macierzystym klasztorze gdzie znajduje si grb S. Boej s. M. Konsolaty Betrone. W środ, 10 padziernika modli si bdziemy w sanktuariach maryjnych w Turynie (Wspomoycielki Wiernych i MB Pocieszenia), 11 padziernika nawiedzimy sanktuarium MB Bolesnej w Maria Tafel (Austria).
Pielgrzymki dla naszego rozwijającego si Dziea są bardzo wane, dlatego nie tylko fizycznie, ale te duchowo jednoczmy si podczas kadej z nich, w ten sposb wsplnie stawiamy mocny fundament pod przyszy DOM. Obiecujemy Wam naszą nieustanną modlitw. Prosimy te i Was, pomdlcie si za nas. Jeszcze w dniu dzisiejszym podczas wieczornego programu modlitewnego wsplnie rozpoczniemy wsplny czas pielgrzymowania.
Jeśli macie jakieś specjalne intencje i prośby to umieście je na naszej stronie internetowej, bdziemy je skada we wszystkich miejscach pielgrzymowania. wpisz swoją prośb...>>
Zapraszamy na kolejne pielgrzymki z naszą Wsplnotą  :: 16-09-2012 r. ::

  Informujemy, e nasza Wsplnota z racji dziesiciolecia spotka w Wieczernikach Modlitwy planuje w najbliszych miesiącach nastpujące pielgrzymki autokarowe. Ju 28 września br. wyruszy 15-dniowa pielgrzymka do Fatimy i innych sanktuariw Europy, m.in. Lourdes, La Salette, Turyn (Valdocco i Moncalieri)- Zobacz program pielgrzymki >>. Są na nią jeszcze wolne miejsca. Informacje i zapisy pod nr telefonu (23)662 29 48.
W styczniu (21-31.01.2013) zapraszamy osoby chtne na trzecią ju pielgrzymk naszej Wsplnoty do Ziemi Switej i na Gr Synaj (przelot samolotem z Warszawy bez midzylądowania). Zapisy do koca listopada br. Zobacz program pielgrzymki >>
Natomiast na wiosn, w dniach od 27 kwietnia do 5 maja planujemy kolejną, związaną z jubileuszem 10-lecia Wieczernikw, pielgrzymk do Medjugorje. Ten wyjazd bdzie naszą szczeglną okazją do wyraenia wdziczności Bogu za wszelkie dary i bogosawiestwa, ktre stay si naszym udziaem w przeciągu mijających lat wsplnej wieczernikowej drogi. Liczymy na Was i serdecznie do udziau w tych pielgrzymkach zapraszamy. Wicej informacji i zapisy - tel. (23)662 29 48. Organizatorem pielgrzymek jest Stowarzyszenie "Konsolata" i Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne "Halina" z Rudy Sląskiej.
Wicej informacji na stronie Biura: bpt_halina.republika.pl/
Wieczernik z Matką Boą Gietrzwadzką  :: 16-09-2012 r. ::

  Bogata liturgia obchodzonego w miniony piątek świta Podwyszenia Krzya świtego, jak rwnie wczorajszego wspomnienienia Najświtszej Maryi Panny Bolesnej wytyczya charakter kolejnego naszego wsplnego uczestnictwa w Wieczerniku Gietrzwadzkim. Podczas wsplnej Eucharystii i Adoracji zostaliśmy zaproszeni i duchowo zjednoczeni z tajemnicą Krzya i cierpienia, by zaczerpną pynących z tej tajemnicy wiele ask. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar kolejnego spotkania u stp Matki Boej Gietrzwadzkiej. Rwnie naszą wdzicznoś wyraamy zespoowi muzycznemu "Adoramus" z Tczewa (zobacz stron Zespou >>) za kolejną posug podczas Wieczernika.
Dzikujemy za kolejną pielgrzymk do Medjugorje  :: 15-09-2012 r. ::

  W dniach od 7 do 15 wrzesnia br. czś osb z naszej Wsplnoty udao si na autokarową pielgrzymk do Medjugorje. Bya ona okazją zawierzenia Bogu przez wstawiennictwo Krlowej Pokoju rozpoczynającego si kolejnego roku naszej duchowej formacji, jak rwnie czasem wyraenia wielkiej wdziczności za czas wakacyjnych rekolekcji i za wszelkie otrzymane aski. Szczeglnie zawierzaliśmy nasze przygotowania do jubileuszu dziesiciolecia Wieczernikw, prosząc o ask zjednoczenia wszystkich wsplnot wieczernikowych i wszystkich uczestnikw naszych spotka. Dzikujemy Organizatorowi - Zarządowi Stowarzyszenia "Konsolata" i Biurowi Pielgrzymkowo-Turystycznemu "Halina", a take osobom wspierającym i uczestnikom pielgrzymki za mozliwoś wsplnego, bogatego w aski pobytu w tym szczeglnym miejscu modlitwy.
Wieczernik w Czerwisku - 10 rok naszych spotka rozpoczty.  :: 01-09-2012 r. ::

  W dniu wczorajszym w Sątocznie przeyliśmy czas podsumowa i wdziczności za otrzymane w ostatnim czasie aski, a w dniu dzisiejszym w Czerwisku nad Wisą rozpoczliśmy nowy, dzisiąty ju rok naszych spotka w Wieczerniku Modlitwy. Wierzymy, e z natchnienia Ducha Switego zostaa w tym te dniu podjta dziewiciomiesiczna Nowenna przygotowująca wszystkie wsplnoty wieczernikowe i wszystkich uczestnikw naszych spotka do uroczystości Jubileuszu, do ktrego pragniemy si przygotowa i przey w miości i jedności naszych serc. Za przyczyną krlującej w Sanktuarium Maryjnym Matki Boej Pocieszenia i Pani Zwyciskiej prosiliśmy Boga o to, by w dniu Oglnopolskiego Wieczernika (1 czerwca 2013 r.) nastąpio zjednoczenie serc ze wszystkich wsplnot wieczernikowych, by poączyy si nasze serca doświadczając Boej miości i tym samym znikno wszystko to, co dzieli. Dzikujemy Gospodarzom tego wanego dla nas miejsca, pielgrzymom licznie przybyym z wielu miejscowości naszej Ojczyzny (od Gdyni po Tychy) za wsptworzenie dzisiejszego, bogatego w mioś Boą spotkania. Szczeglnie dzikujemy osobom z zespow "Echo Maryi" i "Najmniejsi" za podjtą na Wieczerniku po raz kolejny posug muzyczną.
Wieczernik w Sątocznie - czas wdziczności za dar rekolekcji  :: 31-08-2012 r. ::

  Ostatnie nasze wakacyjne spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, ktre przypado w dniu dzisiejszym w parafii pw. Chrystusa Krla w Sątocznie k/Spopola, byo okazją dla nas wszystkich, by podsumowa bardzo owocny czas naszych wsplnotowych, corocznych rekolekcji. W naszej modlitwie wyraaliśmy wdzicznoś Bogu za wszelkie otrzymane aski i prosiliśmy o Jego pomoc w realizacji drogi naszego powoania, ktrą poznajemy na naszej wsplnej duchowej drodze. Dzikujemy kapanom i licznie zebranym w świątymi wiernym za dar wsplnego spotkania, szczeglnie t wdzicznoś kierujemy ku osobom, ktre przyczyniy si po raz kolejny do zorganizowania i przeprowadzenia Wieczernika.
Rozpoczynamy przygotowania do 10-lecia Wieczernikw Modlitwy  :: 30-08-2012 r. ::

  W najbliszą sobot, 1 września w Czerwisku n.Wisą rozpoczniemy 9-miesiczne przygotowania do 10-lecia Wieczernikw, ktre zostay waśnie tam zainaugurowane w 2003 r. Poprzez wsplną modlitw bdziemy prosi, by wspomniany Jubileusz zjednoczy na nowo wszystkie wsplnoty wieczernikowe i przyczyni si do jeszcze wikszego rozwoju Dziea przy tamtejszym Sanktuarium. Tym samym informuj, e w Czerwisku, w dniu 1 czerwca 2013 r. za zgodą i z bogosawiestwem naszego Pasterza ks. Arcybiskupa Warmiskiego i za zgodą nowego Proboszcza i Kustosza Sanktuarium w Czerwisku odbdzie si Oglnopolski Wieczernik naszych Wsplnot związany z gwnymi obchodami wspomnianego 10-lecia. Ju dzisiaj zatem zapraszam Was wszystkich do wsplnego uczestnictwa w tych wanych spotkaniach, na ktrych wyprasza bdziemy potrzebne nam wszystkim aski. Bardzo prosz o Waszą mobilizacj, by te najblisze 9 Wieczernikw Pierwszosobotnich stanowio Nowenn, w ktrej damy si wszyscy zgromadzi u stp MB Czerwiskiej, a zarazem Pani Zwyciskiej, ktra przygotuje nas do przeywania kolejnego wielkiego świta dusz najmniejszych. To prowadzenie mamy obiecane i co miesiąc uczynimy kolejny krok ku zwycistwu Miości. Niech zatem nikogo z Was nie zabraknie ju w najbliszą sobot na inauguracji wspomnianej Nowenny. Ks. Tadeusz.
Pi lat Wieczernikw w Zawadzie k/Zielonej Gry  :: 25-08-2012 r. ::

  Pic lat temu, 25 sierpnia 2007 roku zostay zainaugurowane Wieczerniki Modlitwy w parafii pw. Narodzenia NMP w Zawadzie k/Zielonej Gry. Po piciu latach wielu wiernych wraz ze wspolnotą parafialną uczestniczyo w maym jubileuszu zawadzkich spotka. Wieczernik, w tym świątecznym dniu, mia szczeglną atmosfer, co sprzyjao gbokim przeyciom duchowym, pozostawiając w sercach trway dotyk samego Boga. Bardzo serdecznie dzikujemy organizatorom Wieczernika - Proboszczowi Parafii ks. kan. Michaowi Zielonce i Wsplnocie Krlowej Pokoju, a take wszystkim kapanom i wiernym za dar wsplnego spotkania i przeytego wsplnie świta.
Druga tura rekolekcji w Gietrzwadzie zakoczona  :: 24-08-2012 r. ::

  W przedostatnim tygodniu wakacji odbya si trzecia i zarazem ostatnia tura rekolekcji Wsplnoty Dusz Najmniejszych wprowadzających na maleką drog miości, zaplanowanych na ten rok. I tym razem wykorzystano wszystkie miejsca wolne w gietrzwadzkim domu rekolekcyjnym, a liczna grupa uczestnikw rekolekcji moga doświadczy wielu ask Boych za przyczyną Matki Boej. Dzikujemy osobom prowadzącym i uczestnikom za wsptworzenie tygodniowego wieczernika rekolekcyjnego. Szczeglnie dzikujemy Zarządowi Stowarzyszenia "Konsolata" za zorganizowanie tegorocznych rekolekcji, a take osobom podejmującym rne posugi podczas trwania caego czasu rekolekcyjnego.
Powoani do Miości - Wieczernik w Gietrzwadzie  :: 19-08-2012 r. ::

  Na kolejnym Wieczerniku Modlitwy zorganizowanym w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie, w gronie licznie zebranych pielgrzymw, modliliśmy si o aski potrzebne do kroczenia drogą powoania do Miości. Przypominając sobie, e to powoanie jest nadrzdnym upraszaliśmy dar miości dla wszystkich wierzących. W ten sposb dzieliliśmy si z innymi bogactwem ask, ktre Bg udzieli po raz kolejny naszej Wsplnocie podczas przeywanych rekolekcji. Dzikujemy wszystkim wiernym, w tym kapanom i siostrom zakonnym za dar tworzenia tak bogatego w Mioś Wieczernika. Szczeglnie wyraamy t wdzicznoś posugującemu podczas naszego spotkania zespoowi muzycznemu "Adoramus" z Tczewa.
Rekolekcje z Matką Boą Gietrzwadzką  :: 18-08-2012 r. ::

  Zakoczylismy drugą tur rekolekcji wprowadzających na maleką drog miości. Tym razem siedemdziesicioosobowa grupa uczestnikw zgromadzia si u stp Pani Gietrzwadzkiej, by rozwaa tajemnice Boej Miości. Kady krok uczyniony na tych wiczeniach duchowych wprowadza nas w coraz bliszą i doskonalszą relacj z Bogiem. Rozwaając postaw sugi, niewolnika oraz dziecka otwieraliśmy nasze serca na Przymierze z Bogiem, a pomocą nam bya krlująca w saktuarium gietrzwadzkim Najświtsza Maryja Panna. Dzikujemy wszystkim organizatorom, osobom posugującym i wszystkim uczestnikom rekolekcji za ten ubogacający nas Miością świty czas. Bardzo gorąco dzikujemy Regince Bociek za jej posug muzyczną podczas wszystkich dni rekolekcyjnych.
Kolejny Wieczernik Ranostocki  :: 11-08-2012 r. ::

  Sierpniowy Wieczernik Modlitwy w Sanktuarium Matki Boej w Ranymstoku by zwieczeniem caotygodniowych rekolekcji, ktre stay si dla wielu uczestnikw naszych comiesicznych spotka czasem ubogacenia serc Boą Miością. Rozwaanie o wierze, ktra "gry przenosi" pomagao nam staną w prawdzie przed Bogiem i otworzy si na dar "ziarnka gorczycy" - tak bardzo potrzebny, by w naszej codzienności gry przenosi, odsuwa gry miości wasnej, gry egoizmu i dostrzega gry Miości Boej, ktre do tej pory byy zasonite naszym "ego". Dzikujemy wszystkim tym, ktrzy przybyli po raz kolejny do ranostockiego sanktuarium i tworzyli wsplnie ten Wieczernik. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym, pielgrzymom z Polski i z Niemiec, a szczeglnie wszystkim posugującym na naszym spotkaniu. Po raz kolejny dzikujemy zespoowi "Najmniejsi" z Warszawy za ich posug muzyczną.
Dzikujemy za rekolekcje w Ranymstoku  :: 10-08-2012 r. ::

  W dniach od 6 do 10 sierpnia br. wielu uczestnikw Wieczernikw Ranostockich uczestniczyo w corocznych rekolekcjach wprowadzających na maleką drog miości. Podczas tych dni ubogaconych Sowem Bozym, konferencjami, Eucharystią, Adoracją i modlitwą odkrywaliśmy obecną pośrd nas Mioś Boą. Staraliśmy si z pomocą Ducha Switego dostrzec t Mioś, zauway ją uobecniającą si niemale wszdzie i uwielbi Boga za ten Dar. Zwieczeniem naszych duchowych wicze by wsplny Wieczernik Modlitwy w ranostockiej bazylice, podczas ktrego Mioś Boa w jeszcze wikszym wymiarze staa si Darem naszych malekich serc. Dzikujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom za kolejny pikny czas doświadczania Boga w Jego Miości Miosiernej. Szczeglnie dzikujemy Salezjanom z Ranegostoku, wszystkim osobom podejmującym trud przygotowania i przeprowadzenia rekolekcji, a szczeglnie zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy.
Sierpniowy Wieczernik w Czerwisku  :: 04-08-2012 r. ::

  Sierpniowy Wieczernik Modlitwy w Czerwisku nad Wisą zgromadzi ponownie wielu wiernych z centralnej Polski, ktrzy jednocząc si ze wszystkimi czcicielami Matki Najświtszej w jedności serc trwali na potrzebnej nam wszystkim modlitwie. Miesiąc sierpie szczeglnie zwraca nasze serca ku krlującej Maryi, a jednoczesnie pomaga niejako z wikszą wiarą wyprasza potrzebne aski naszej Ojczynie, naszym rodzinom i nam samym. W takim te duchu tworzyliśmy spotkanie u stp Matki Boej Pocieszenia, ufając e wszystkie nasze prośby zanoszone do Boga przez Niepokalane Serce Najświtszej Maryi Panny bdą wysuchane. Dzikujemy Salezjanom, ktrzy ponownie gościli nas w Czerwisku, wszystkim wiernym, zwaszcza posugującym osobom za dar tego spotkania. Szczglnie t wdzicznoś wyraamy zespoom: "Echo Maryi" i "Najmniejszym" za ich posug muzyczną.
Wakacyjny Wieczernik Modlitwy w Gietrzwadzie  :: 21-07-2012 r. ::

  Mimo lata i czasu wakacyjnego odpoczynku nasza Wspolnota spotkaa si na wsplnej modlitwie, by u stp samego Jezusa wraz z Panią Gietrzwadzką zaczerpną mocy i doświadczy wytchnienia pośrd naszej bogatej w rne zajcia i wydarzenia codzienności. Rozwaając po raz kolejny tajemnic Boej Miości odkrywaliśmy bogactwo tego Daru zarwno we wsplnocie Kościoa jak rwnie w piknie stworzenia. Wnikanie w t takjemnic nie tylko ubogacio nas Bogiem, ktry jest Miością, lecz przyczynio si do umocnienia naszej wiary w otaczającą nas zewsząd Mioś Ojca Niebieskiego. I ufamy, e nasze ycie mimo rnych doświadcze i ciarw moe by radosne, radosne w zjednoczeniu z Bogiem. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i licznie zebranym wiernym za dar tego kolejnego Wieczernika. Szczeglnie pragniemy podzikowa zespoowi muzycznemu, Regince Bociek i "Najmniejszym" za ich posug na naszym spotkaniu.
Ranostocki Wieczernik Modlitwy  :: 14-07-2012 r. ::

  Czas kolejnego spotkania w Ranymstoku wypeniaa modlitwa bardzo potrzebna uczestnikom naszej Wsplnoty, naszym rodzinom i caemu Kościoowi. Przez wstawiennictwo Matki Boej Ranostockiej prosiliśmy o odnowienie ycia duchowego dla wszystkich wierzących, o rozeznanie woli Boej wzgldem nas i o przyjcie na nowo naszego powoania na Meleką Drog Miości. Ufni w potne wstawiennictwo Wspomoycielki krlującej w Sanktuarium Ranostockim polecaliśmy Bogu wszystkich, ktrzy prosili nas o modlitw, szczeglnie upraszając dar Miości Boej i Boego Miosierdzia oddając w miesiącu lipcu cześ Najdroszej Krwi Jezusowej. Dzikujemy Salezjanom, siostrom zakonnym i uczestnikom świeckim zgromadzonym w Wieczerniku Ranostockim za dar kolejnego wsplnego spotkania. Szczeglnie wyraamy naszą wdzicznoś zespoowi "Najmniejsi" za ich posug muzyczną.
Wieczernik w miesiącu Najdroszej Krwi Jezusowej  :: 07-07-2012 r. ::

  Kości daje swoim wiernym miesiąc poświcony Najdroszej Krwi Jezusowej. Gromadząc si wraz z uczestnikami Wieczernika w Czerwisku nad Wisą na kolejnym naszym spotkaniu prosiliśmy Jezusa aby obdarzy nas i cay Kości darem Najdroszej swojej Krwi. Przeywana wsplnie Eucharystia, modlitwa u stp Jezusa podczas Adoracji i rozwaane tajemnice naszej wiary podzas modlitwy racowej i modlitwy u stp Krzya św. kieroway nasze serca na Boą Mioś. By to take czas odpowiedzi na wiele pyta, Mioś podpowiadaa co i jak czyni, zarwno w sprawach duchowych, jak i w szarej codzienności. A wszystko dziki przyjmowaniu z miością kadej kropli Boskiej Krwi, dziki przyjmowaniu z miością tego wielkiego Daru. Dzikujemy wszystkim uczestnikom spotkania w Czerwisku za tworzoną wsplnot modlitwy, szczeglnie Gospodarzom tego spotkania i zespoowi muzycznemu "Echo Maryi" z omianek.

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!