banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257274 naszym gościem.       Osób on-line: 18

Archiwum


Zapraszamy na Wieczernik Sylwestrowy - Czerwińsk n/Wisłą  :: 29-12-2013 r. ::

  Czas sylwestrowej nocy spędzany jest często w sposób świecki. I zazwyczaj nie mając tyle siły, ulegamy temu, co proponuje świat. Zatem, gdy istnieje możliwość trwania w tym czasie blisko Boga, możliwość jednoczenia się z Nim, zróbmy wszystko, aby móc uczestniczyć, chociażby w proponowanym przez naszą Wspólnotę, Wieczerniku Sylwestrowym. Podczas wspólnej modlitwy powierzymy Bogu kończący się rok 2013, i zawierzymy Nowy Rok 2014. Będziemy dziękować Bogu za wszystkie otrzymane łaski i prosić o następne. W obecności Bożej wkroczymy w kolejny etap życia całej Wspólnoty.
Zatem warto uczestniczyć w tym Wieczerniku, by przyjąć całym sobą błogosławieństwo Nieba na cały Nowy Rok kalendarzowy i liturgiczny. By przyjąć błogosławieństwo dane Wspólnocie jako żywemu organizmowi, jako cząstce Kościoła, jako duszom, które zjednoczone z Jezusem pragną odpowiadać jeszcze bardziej, jeszcze żywiej całymi sobą na powołanie, które On daje. Odpowiadać całymi sobą na wszelkie łaski ku temu dawane, odpowiadać na Boże oczekiwania.
Ten czas będzie dla każdego z nas czasem błogosławionym, czasem spędzonym wraz z Bogiem, czasem, kiedy nasze dusze otworzą się na głębsze zrozumienie istoty powołania. Sam Bóg i Matka Najświętsza pobłogosławią nas! Matka Boża, Pani Czerwińska wypraszać nam będzie łaski, ważne dla nas, dla Wspólnoty, dla całego Kościoła.

Wieczernik Sylwestrowy - Czerwińsk nad Wisłą, 31 grudnia 2013 r., początek godz. 21:00, zapraszamy! Spotkanie będzie transmitowane przez internetowe Radio Konsolata

Więcej....>>
Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  :: 29-12-2013 r. ::

  Patrzmy na Świętą Rodzinę. Niech Ona będzie dla nas wzorem prawdziwej miłości, wzorem doskonałych relacji międzyludzkich. Józef przyjął z rąk Maryi Jezusa. Jego serce doznało przemiany. Stał się prawdziwym opiekunem Jezusa i Jego Matki. Jego serce wypełniała miłość pochodząca z Nieba. Była darem Boga otrzymanym w momencie przyjęcia Nowonarodzonego Dzieciątka. Serce Jezusa i Maryi pełne były Bożej miłości. Zatem trzy serca wypełniała Miłość Doskonała. To ona jednoczyła w sobie czyniąc relacje w tej Rodzinie pełne Bożej miłości i uświęcając wszystkich. Czyniąc prawdziwie świętą Rodzinę.
Zwracamy naszą uwagę na fakt, iż to Miłość jednoczyła serca Świętej Rodziny i to ona była „atmosferą” Jej domu. Wszyscy w niej stanowili mały Kościół. Każdy wzrastał nieustannie w nim. To Boży dar dla Rodziny z Nazaretu. Jezus, Maryja i Józef otoczeni Bożą miłością, bardzo ściśle otuleni Bożą miłością mogli wypełniać swoje powołanie pomimo licznych zewnętrznych przeciwności.
I my dzisiaj przyjmijmy dar Świętej Rodziny do naszych serc. Przyjmijmy również jako Wspólnota. Bowiem mamy wzorować się na Świętej Rodzinie tworząc wspólnotę serc złączonych miłością Boga. My również w niej mamy wzrastać. My również tworzymy mały Kościół. W Świętej Rodzinie otrzymuje z Nieba łaskę. To ona będzie nas umacniać i jednoczyć. Ona będzie nas wspierać i „podpowiadać” drogę do jedności.
Zaprośmy dzisiaj do naszych serc Jezusa, Józefa i Maryję, abyśmy mogli uczyć się, jak być Kościołem, jak kochać, jak trwać w miłości, jak pełnić swoje powołanie dla dobra dusz, dobra Kościoła. Niech Święta Rodzina błogosławi nas.
Boże Narodzenie 2013  :: 24-12-2013 r. ::

  Jako Wspólnota, coraz bogatsza w Bożą miłość, oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego z głębszą świadomością, że Bóg przychodzi, by dać nowe życie wszystkim duszom, czyniąc to z miłości absolutnej i całkowitej, z miłości oblubieńczej. Oczekujemy Oblubieńca naszych dusz, który przyjdzie aby zrodzić w głębi naszych jestestw niezwykłą miłość. A uczyni to by nasze dusze umiłowały Nowonarodzonego Syna Bożego jako oblubienice, które oddają całe siebie i wszystko Oblubieńcowi.
Niech w sercu każdego z nas, podczas zbliżających się Świąt, pojawi się ta miłość Boża. Usposabiajmy swoje serca na spotkanie z wielką miłością Bożą, z Oblubieńcem naszych dusz, z niezwykłą miłością Bożą, która również i nam pragnie się objawiać; miłością, która jest ponad wszystko, której piękna nie da się wysłowić. Tylko ona jest potężna, tylko ona jest najdelikatniejsza, tylko ona jest czuła, tylko ona jest wrażliwa. Tylko ona.

Więcej...>>
Spotkanie Opłatkowe w naszej Wspólnocie  :: 22-12-2013 r. ::

  Nasze adwentowe oczekiwanie na przyjście Mesjasza ubogaciło wspólne Spotkanie Opłatkowe, które odbyło się niemalże w przeddzień Bożego Narodzenia w Olsztynie. Po wspólnej modlitwie, której przewodniczył ks. Tadeusz - moderator wspólnoty i kapelan naszego Stowarzyszenia, licznie zgromadzeni uczestnicy tego okolicznościowego spotkania, przełamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie świąteczne życzenia. Wspólny świąteczny posiłek, który został przygotowany przez Wspólnotę, był okazją, by przy wigilijnym stole dzielić się dobrym słowem, wymienić swoje spostrzeżenia, a przede wszystkim by doświadczyć rodzinnej atmosfery obchodzonej Tajemnicy. Wszystkim uczestnikom świątecznego spotkania, a zwłaszcza osobom bardziej zaangażowanym w przygotowanie Opłatka i jego przeprowadzenie z całego serca dziękujemy. Wyrażamy też wielką wdzięczność zespołowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas naszego spotkania.
Rekolekcje Adwentowe dla dusz najmniejszych  :: 17-12-2013 r. ::

  We wtorek, 17 grudnia br. rozpoczęły się w naszej Wspólnocie trzydniowe rekolekcje adwentowe, w całości poświęcone Oblubieńczej Miłości Bożej. Ta Miłość jest niepojęta, jednak pragniemy w tych dniach chociaż trochę do niej się zbliżyć, otworzyć serca, również tą miłością odpowiedzieć. Wiemy jednak, że przed nami całe życie poznawania tej miłości. Nie da jej się poznać raz jeden i potem trwać w tym poznaniu. Trzeba ciągle ją poznawać, by odkrywać stale nowe jej strony, by móc zachwycać się, iż jest jeszcze piękniejsza niż do tej pory myśleliśmy, iż jest jeszcze cudowniejsza, potężniejsza. Miłość ta wprowadza duszę na najwyższy poziom zjednoczenia z Bogiem, zjednoczenia mistycznego. Będziemy starać się otwierać serce, starać się w tych dniach szczególnie wpatrywać w Boga i prosić, by uszczknął, choć niewielką część tajemnicy tej niezwykłej miłości, by nam objawił tę miłość.

Więcej:
Konferencja 1 - Miłość objawiona w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej
Konferencja 2 - Miłość objawiona w tajemnicy Krzyża Chrystusowego
Konferencja 3 - Miłość objawiona w życiu duszy zjednoczonej z Bogiem

Czuwanie adwentowe w Sanktuarium Różanostockim  :: 14-12-2013 r. ::

  Kolejne nasze spotkanie w Sanktuarium Różanostockim rozpoczęliśmy dniem skupienia i całonocną Adoracją Najświętszego Sakramentu. Ten szczególny czas formacyjny dotyczył trwającego Okresu Liturgicznego i nawiązywał do sposobu przeżywania Adwentu. Sam Wieczernik Modlitwy budził w sercach uczestników pragnienie uczestnictwa w prawdziwej Miłości Bożej i potęgował tęsknotę za Bogiem. Prosiliśmy, aby Bóg udzielił nam swego Ducha, swojej mądrości, poznania, byśmy zapragnęli, zatęsknili za Oblubieńcem swojej duszy. By w naszych duszach niejako odezwała się tęsknota wszystkich pokoleń, tęsknota za Bogiem! By w nas było wielkie pragnienie wszystkich serc, by zjednoczyć się na powrót ze Źródłem swego istnienia. By Bóg czynił z naszymi sercami to, co On sam uzna za właściwe! By na nowo nasze serca zabiły mocniej myśląc o Bogu! By na nowo zapłonęły miłością ku swemu Oblubieńcowi!
Wyrażamy wielką naszą wdzięczność pielgrzymom, którzy mimo zimowej aury okazali wytrwałość w modlitwie i czuwaniu u stóp Boga i Jego Matki Maryi. Dziękujemy też zespołowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy za ich posługę muzyczną podczas Wieczernika.

Więcej...>>
Pierwsza rocznica Wieczerników Modlitwy w Szczytnie  :: 12-12-2013 r. ::

  To już rok, jak Wspólnota Dusz Najmniejszych zaczęła spotykać się na modlitwie w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Szczytnie. Spotkanie, które przeżywaliśmy w drugi czwartek grudnia, miało szczególny charakter. Atmosferę świąteczną Wieczernika zawdzięczamy miejscowym kapłanom, którzy wspólnie uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, jak również posłudze połączonych zespołów muzycznych, co zostało przyjęte przez wiernych jako dar ubogacający nasze dusze. Dzięki życzliwości sióstr i wielu uczestników naszych spotkań przeżyliśmy również wspaniałą okolicznościową agapę, która miała już charakter wigilijnego opłatka. Wszystkim osobom przygotowującym i prowadzącym to piękne spotkanie w Szczytnie z całego serca dziękujemy. Jednocześnie przypominamy, że Wieczerniki Modlitwy w Szczytnie odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca od godz. 17:00. Zapraszamy!
Wspólna modlitwa w klasztorze sióstr w Ostrowie Wlkp.  :: 09-12-2013 r. ::

  Podczas Wieczernika Modlitwy w Ostrowie Wlkp., również trwaliśmy w rozważaniu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP. Trwając we wspólnocie modlitwy dziękowaliśmy Bogu za to, że powołał Maryję, że obdarował Ją czystością od samego początku, że uchronił Ją przed skazą grzechu. Dziękowaliśmy Mu, iż jednocząc się z Maryją obdarował całą ludzkość Synem Bożym, Zbawicielem. Jednocześnie pokazał, do czego każda dusza może dążyć, czego może zapragnąć, co może być w przyszłości życiem duszy. Patrząc na obdarowanie, które Maryja otrzymała od Boga, patrząc na to wszystko, co już za życia na ziemi było udziałem Jej Serca, Jej duszy i my możemy radować się, ponieważ to jest również udziałem naszych dusz.
Wszystkim uczestnikom spotkania, zgromadzonym w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., dziękujemy za dar modlitwy i adwentowego czuwania.
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  :: 08-12-2013 r. ::

  W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia br., podczas okolicznościowego spotkania, które przeżywaliśmy w naszej Wspólnocie, zgłębialiśmy dar Niepokalanego Poczęcia Maryi, który jest darem dla wszystkich. Z jednej strony darem dla wszystkich, ponieważ z tego daru czystości rodzi się Bóg dla wszystkich. Jednocześnie patrząc na to, czym Bóg obdarował Maryję każdy z nas może mieć nadzieję, że również i nas Bóg powołuje do czystości, by w ostatecznym celu zjednoczyć się z nami w niezwykły, niepojęty sposób. Dokona się to w wieczności. Teraz mamy się do tego przygotować. Ta czystość, nieskalaność, której doświadczała Maryja od samego początku będzie doświadczeniem, udziałem, darem dla każdego człowieka po śmierci, którego Bóg zaprosi do wiecznej szczęśliwości. Wtedy każdy człowiek będzie bez skazy, inaczej nie mogłoby dojść do doskonałego zjednoczenia z Bogiem.
Szczególną chwilą dla nas w tym pięknym dniu, była możliwość wspólnego trwania na modlitwie podczas Godziny Łaski, którą przeżywaliśmy w wielkiej ufności na wysłuchanie wszystkich naszych modlitw.
Czuwanie adwentowe w Czerwińsku nad Wisłą  :: 07-12-2013 r. ::

  Podczas naszego adwentowego czuwania w Wieczerniku Modlitwy, który miał miejsce w Czerwińsku nad Wisłą, zostaliśmy zaproszeni, by wspólnie otworzyć się na nowe spojrzenie, na zgłębienie tego tematu, by czas Adwentu nie był czasem, który jest znany, a więc nieatrakcyjny i nie przeżywany, ale by był czasem nowym; czasem pełnym ciekawych wydarzeń. Byśmy każdego dnia stawali przed Bogiem zaciekawieni, co też wydarzy się i w jaki sposób będzie wyglądało to oczekiwanie. Aby ten czas był czasem radości, niecierpliwego oczekiwania; byśmy mogli w jakimś stopniu, choć trochę zrozumieć, czym to oczekiwanie jest dla nas wszystkich, czym było dla narodu wybranego, czym było dla Maryi, czym było dla każdej świętej duszy?
Dziękujemy wszystkim za dar kolejnego spotkania na naszej wieczernikowej drogi.

Więcej...>>
Nowy rok duszpasterski: "Wierzę w Syna Bożego"  :: 01-12-2013 r. ::

  Zawsze zakończenie jakiegoś etapu i rozpoczęcie nowego jest swego rodzajem świętem czy uroczystością. Gdy chodzi o rok liturgiczny, nie jest to tylko ustanowione przez ludzi święto czy uroczystość, nie jest to tylko kolejny mijający dzień, rozpoczynający się następny. We wszystkim uczestniczy Bóg i wszystko dokonuje się w Nim. Teraz również, kończąc stary rok – Rok Wiary – rozpoczynając następny; „Wierzę w Syna Bożego”, stajemy wszyscy przed Bogiem, cały Kościół staje przed Bogiem. To stanięcie przed Bogiem jest z jednej strony zdaniem sprawy z tego, w jaki sposób przeżyło się rok, z drugiej strony jest prośbą o łaskę na rok następny. Jest prośbą o Ducha Świętego, aby wytłumaczył, w jaki sposób przeżywać następny rok i aby poprowadził nas w następnym roku. Temat roku został podany. Nie wymyślił go człowiek. Duch Święty pokierował sercem człowieka, stąd temat nowego roku.

Więcej:...>>
Czuwanie i Wieczernik z zamknięciem Roku Wiary  :: 24-11-2013 r. ::

  W sobotę, 23 listopada br. nasza Wspólnota zgromadziła się na wspólnym czuwaniu modlitewnym w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Sadowiu-Golgocie, by w łączności z całym Kościołem przeżyć duchowe przygotowanie przed zakończeniem Roku Wiary. Natomiast w niedzielę, 24 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, jednocząc się z Papieżem Franciszkiem i wszystkimi wiernymi, podczas okolicznościowej Liturgii sprawowanej w klasztorze sióstr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., w gronie dusz najmniejszych, przybyłych z różnych stron Polski, zakończyliśmy Rok Wiary. Organizatorom, Gospodarzom miejsc, w których trwaliśmy na modlitwie i wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za dar wspólnego przeżycia ważnych wydarzeń w Kościele.

Więcej:
Pierwszy dzień Triduum
Drugi dzień Triduum
Trzeci dzień Triduum
Konferencja na zamknięcie Roku Wiary
Czy doświadczamy nowego życia w sobie?
Triduum przed zakończeniem Roku Wiary  :: 21-11-2013 r. ::

  Zbliża się dzień zamknięcia Roku Wiary. Czeka nas przeżycie obrzędu „Redditio Symboli”, czyli uroczystego „wyznania wiary” wobec kapłana. Gdy wypowiemy nasze Credo, kapłan będzie się modlił, aby wiara była jeszcze bardziej programem naszego życia. Teksty zamieszczone poniżej mogą pomóc zarówno duszpasterzom, jak i wiernym świeckim, w dobrym przeżyciu ostatnich dni Roku Wiary i jego zamknięciu w uroczystość Chrystusa Króla.

Propozycję obrzędu zamknięcia Roku Wiary przygotowała Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (patrz: „Żyć Rokiem Wiary. Program duszpasterski, Częstochowa 2012, s. 176-182).

Triduum przed zakończeniem Roku Wiary
Uroczystość Chrystusa Króla
Zamknięcie Roku Wiary w rodzinie

Więcej: http://rokwiary.diecezja.pl/
Przygotowujemy się na zamknięcie Roku Wiary  :: 16-11-2013 r. ::

  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie czyniliśmy refleksję nad sobą i nad przeżytym Rokiem Wiary. Stając przed Bogiem, stając w prawdzie, staraliśmy się zobaczyć jeszcze raz tę relację; dusza - Bóg. Czy rzeczywiście potrafię rozmawiać z Bogiem bezpośrednio, czy jest On dla mnie Kimś bliskim, kogo kocham i czy potrafię przebywać z Nim; z Kim mogę też porozumiewać się bez słów? Czy doświadczam, czy wierzę, czy czuję, że każde moje słowo ma odpowiedź od Boga? Czy jest ta bliskość, niezwykła więź z Panem? Jaka jest moja wiara? Czy rzeczywiście prawdziwie wierzę? Czy ta moja wiara ma swój odpowiednik w moim życiu? Czy ja żyję tak, jak uważam, że wierzę? Czy moje wybory są zgodne z tą wiarą? Czy moje postawy, relacje z innymi ludźmi są właśnie wynikiem wiary i mojej relacji do Boga? Uświadamialiśmy sobie, że należy też spojrzeć na swoje serce - na ile w tej relacji do Boga jest miłość. Bo można różnie wierzyć...

Więcej: dzień skupienia cz. I
Więcej: dzień skupienia cz. II
Listopadowe spotkanie w sanktuarium maryjnym w Różanymstoku  :: 09-11-2013 r. ::

  W miesiącu listopadzie nieustannie staramy się wzbudzać w sobie wiarę w obecność wszystkich dusz, szczególnie tych, które odeszły, a jednak są. Podczas naszego spotkania w Wieczerniku Różanostockim uwielbialiśmy Boga za dar niezwykłego życia wszystkich istot, które Bóg stworzył, za tajemnicę tego życia; za to, jakie ono jest wspaniałe, przepełnione mądrością Bożą i Jego miłością. Człowiek pojmuje w sposób bardzo prosty, czym jest życie. Widzi przede wszystkim stronę fizjologiczną, a tak naprawdę cała głębia życia, całe bogactwo, całe piękno jest w duchu. Razem ze Świętymi, z duszami czyśćcowymi, razem z Aniołami, razem z całym Kościołem uwielbialiśmy Boga za to, że stworzył człowieka, za to, że dał mu duszę, za to, że dał mu życie wieczne, za to, że przez całą wieczność będziemy mogli poznawać niezwykłość daru życia, będziemy mogli poznawać miłość Bożą, Byt, w którym zanurzymy się, przeżywając nieustannie szczęście.

Więcej...>>
Uroczystość Wszystkich Świętych  :: 01-11-2013 r. ::

  Bóg uszczęśliwia swoich Świętych. W Niebie żyją ci, którzy dzięki Bożej miłości, dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu błogosławieństwu, dzięki otwarciu się na tę łaskę otrzymali Niebo.
 Dzisiejszy dzień jest czasem, by dziękować Bogu za niezwykłą Jego miłość objawiającą się w darze Nieba dla każdej duszy. Jest czasem uwielbienia Boga za dar Świętych, za dusze świętych.
 Dzisiejszy dzień to czas niezwykłej radości, podczas której nasze serca mają starać się wyśpiewywać Bogu wielką chwałę, wielkie uwielbienie i wielkie dziękczynienie za dar Nieba.
 Dzisiejszy dzień to czas, kiedy wyznawana wiara w obcowanie Świętych może mieć swój kształt niemalże namacalny, bowiem:
- Dzisiaj Święci zstępują z Nieba.
- Dzisiaj Bóg niejako pozwala im przebywać pośród żyjących na ziemi.
- Dzisiaj zstępując na ziemię jednoczą się z całym Kościołem, by pobudzić wszystkie dusze do jednego wielkiego uwielbienia Boga, jednocześnie, by wzbudzić w duszach wiarę i miłość.
- Dzisiaj nie należy zapominać o Świętych.
- Dzisiaj należy ich wzywać.
- Dzisiaj należy ich prosić, by pomagali nam modlić się, adorować, wielbić Boga.
- Dzisiaj też możemy poprzez ich pośrednictwo wyprosić wiele łask dla wielu dusz.
- Dzisiaj szczególnie łaski związane z duszą i z Duchem będą płynęły z Nieba, chociaż i inne też; te bardziej przyziemne również mogą otrzymać swoje błogosławieństwo.

Więcej...>>
W kończącym się Roku Wiary dziękujemy za nasze powołanie  :: 28-10-2013 r. ::

  Kończy się powoli Rok Wiary i warto na zakończenie tego roku łaski jeszcze raz przyjrzeć się z prawdziwą wiarą swojemu powołaniu jako duszy najmniejszej. Czynimy to w dniu imienin naszego przewodnika duchowego, czyli jednocześnie w dniu Święta całej naszej Wspólnoty. Przy tej okazji dziękujemy Wam za liczną obecność w naszym domu dusz najmniejszych w tym dniu i za ogromną Waszą życzliwość okazaną naszemu kapłanowi z okazji Święta Św. Apostoła Judy Tadeusza. Szczególnie dziękujemy Wam za pamięć w modlitwie, a przede wszystkim za każdą Mszę św. odprawioną w intencji naszego ks. moderatora - to wielki Dar nie tylko dla kapłana, lecz dla nas wszystkich i dla całego dzieła. Owocem naszego wspólnego trwania na modlitwie w tym właśnie czasie są pouczenia, które postarajmy się wszyscy przyjąć z wielką wdzięcznością i odpowiedzialnością. Tak wiele od każdego z nas zależy...

Więcej...>>
Zamknięcie Roku Wiary w naszej Wspólnocie  :: 24-10-2013 r. ::

  Zbliża się dzień zamknięcia Roku Wiary. Czeka nas przeżycie obrzędu „Redditio Symboli”, czyli uroczystego „wyznania wiary” wobec kapłana. Gdy wypowiemy nasze Credo, kapłan będzie się modlił, aby wiara była jeszcze bardziej programem naszego życia (patrz: http://rokwiary.diecezja.pl).  Nasza Wspólnota organizuje okolicznościowy Wieczernik Modlitwy, który będzie okazją dla wszystkich dusz najmniejszych do szczególnej modlitwy w dniu zamknięcia Roku Wiary. Wspomniany Wieczernik, poprzedzony czuwaniem modlitewnym, odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, tj. 24 listopada br. Szczegółowy program czuwania i Wieczernika Modlitwy znajduje się  tutaj. Informujemy także, że na wspomniany Wieczernik organizowany już jest wyjazd autokarowy z Olsztyna, z Różanegostoku i z Zawady.

Pobierz plakat...>>
Trwają ożywione prace przy domu dusz najmniejszych  :: 22-10-2013 r. ::

  Informujemy członków naszej Wspólnoty i osoby utożsamiające się z nami, że nadal trwają prace remontowo-budowlane przy budynku, który ma w przyszłości służyć jako miejsce formacyjne dla dusz najmniejszych. Prace te ostatnio ożywiły się i z tego względu potrzeba nam Waszej pomocy. Przede wszystkim oczekujemy od Was modlitwy w intencji wspomnianego remontu, o szybkie jego zakończenie, a także za osoby angażujące się na różnych frontach wspomnianych prac. Prosimy jednak także tych z Was, którzy mają możliwość włączenia się w codzienną pomoc o udzielenie jej w różnych zakresach wspólnych działań. Szukamy także osób, które mogą remont naszego domu wesprzeć materiałami budowlanymi i ogrodzeniowymi. Wszystkich chętnych do okazania pomocy prosimy o kontakt z nami (tel.kom. 693 246 514). Więcej....>>
Dzień skupienia, Wieczernik w Gietrzwałdzie i Różanymstoku  :: 19-10-2013 r. ::

  Nasze spotkania formacyjne i modlitewne w Gietrzwałdzie i w Różanymstoku ubogacały nas łaskami, które wypraszaliśmy uświadamiając sobie, jak wielkim darem dla każdej duszy jest Różaniec. Może on dać duszy niezwykłe doświadczenie Bożej miłości, Bożej Obecności w sercu, może przynieść zrozumienie kolejnych wydarzeń z życia Jezusa, może sprawić, iż dusza zbliży się do Boga; - Jezus stanie się bliską Osobą; Osobą, którą się kocha, tak jak się kocha innego człowieka. - Jezus stanie się Kimś naprawdę bliskim.
Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i licznie przybyłym wiernym za dar wspólnie tworzonych spotkań.

Więcej:
Konferencja
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Sanktuarium Jasnogórskie - wspólnotowe zawierzenie  :: 14-10-2013 r. ::

  Podczas Dni Maryjnych, związanych z trwającym jeszcze Rokiem Wiary, pielgrzymowaliśmy również do Sanktuarium Królowej Polski w Częstochowie, by uczestniczyć w ważnych dla Kościoła i całego świata wydarzeniach. W sobotę, 12 października podjęliśmy czuwanie modlitewne z Papieżem Franciszkiem, a w niedzielę, 13 października w łączności z Papieżem dokonaliśmy aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
Spotkanie człowieka z Bogiem w Niepokalanym Sercu Maryi jest niezmiernie ważne, bo w tym miejscu – w Sercu Matki – otoczeni ogromną miłością samego Boga, otoczeni świętością Boga, czystością nie doznamy niczego, co niejako z zewnątrz mogłoby zniweczyć nasze starania, by przyjąć Bożą miłość, czystość i świętość, by przyjąć pokój. TO MIEJSCE JEST NAJBARDZIEJ BEZPIECZNE. Zresztą, skoro Bóg w Sercu Maryi złożył swego Syna nie może być inaczej. Oddanie się Niepokalanemu Sercu, wyrażone pragnienie, by należeć do niego, wyrażony akt woli sprawia, że dusza zostaje objęta szczególną opieką Maryi. Ona każdą duszę obejmuję w swoim Sercu taką samą opieką, jaką od samego momentu Poczęcia otoczyła Bożego Syna. Dzięki obecności Jezusa w Jej Sercu, który swoją Osobą jeszcze uświęcił to miejsce, my przychodząc do Matczynego Serca właściwie mamy to miejsce już przygotowane, wymoszczone. Można je przyrównać do wymoszczonego gniazda, przygotowanego przez ptaków - rodziców, gdzie pełno puchu umożliwia pisklętom jak najlepsze warunki przebywania. W gnieździe są bezpieczne. W Sercu Maryi jesteśmy bezpieczni. W Jej Sercu nie ma nic prócz Bożej miłości, świętości, czystości. W Jej Sercu nic nam nie grozi, a opieka jaką Ona nas otacza pomaga człowiekowi zjednoczyć się z Bogiem. Prowadzi taką duszę do Boga i zapewnia ją o tym, iż nie zginie. Czyż w sercu matki jakieś dziecko może być w niebezpieczeństwie?

Więcej:
Czuwanie z Papieżem...>>
Zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP...>>
Pragniemy realizować zawierzenie Bożemu Miłosierdziu  :: 14-10-2013 r. ::

  W sobotę, 12 października nasza Wspólnota, modląc się przy grobie św. s. Faustyny Kowalskiej w Krakowie-Łagiewnikach, odnowiła swoje zawierzenie Bożemu Miłosierdziu.
Nie jest prostą rzeczą realizować zawierzenie Bożemu Miłosierdziu. Kiedy człowiek zawierza się Bogu, kiedy Bóg zawiera przymierze z człowiekiem, wtedy OBIE STRONY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO CZEGOŚ. Bóg ze swej strony nam to daje, zapewnia. Dobrze wiemy, że jeżeli Bóg coś powie, to tak się stanie. JEDNAK TO ZAWIERZENIE JEST INICJATYWĄ Z OBU STRON.
To prawda, że Duch Święty nasze serca rozbudził ku zawierzeniu się Bożemu Miłosierdziu, ale jednocześnie serce, które się zawierza Bogu nie może być biernym sercem, musi być aktywne. Co zatem oznacza ta aktywność?
1) To przede wszystkim SERCE, KTÓRE JEST OTWARTE.
2) Z otwartością serca wiąże się ODPOWIEDŹ NA BOŻĄ MIŁOŚĆ.
3) Otwierać się na Boże Miłosierdzie oznacza, iż dusza przyjmując Boże Miłosierdzie zostaje przemieniana w miłosierdzie i OBDARZA NIM INNYCH.

Więcej...>>
Ks. kan. Michał Zielonka odszedł do Domu Ojca  :: 13-10-2013 r. ::

  Ze smutkiem informujemy wszystkich uczestników Wieczerników Modlitwy, iż w dniu dzisiejszym (13 października) o godz. 4:30 odszedł do Domu Ojca, po długiej i ciężkiej chorobie ks. kan. Michał Zielonka, proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP w Zawadzie k/Zielonej Góry. Śp. Ks. Michał od sześciu lat prowadził Wieczerniki Modlitwy Królowej Pokoju w swojej parafii i często uczestniczył w życiu naszej Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Polecamy zmarłego Kapłana Miłosierdziu Bożemu i MB Pani Fatimskiej, we wspomnienie której, a zarazem w dniu zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu całego świata, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę wiary. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Więcej informacji na stronie internetowej Parafii w Zawadzie...>>
Dzień skupienia ze św. s. Faustyną Kowalską  :: 06-10-2013 r. ::

  Co takiego było w św. s. Faustynie, że Bóg posłużył się nią i uczynił ją wielką świętą? Co takiego może zaczerpnąć z życia tej świętej dusza maleńka, która już z samej nazwy jest po prostu mała, słaba? Otóż s. Faustyna otwierała się na Głos Boga w jej wnętrzu. Ona usłyszała ten Głos i przyjęła Boże wezwanie. Żyjąc w zakonie słuchała Boga w swoim sercu. Ktoś mógłby powiedzieć, że miała taki dar od Boga, iż mogła słyszeć. Jednak każda dusza otrzymuje łaskę słyszenia i rozumienia Bożych natchnień. Dzieje się to w różny sposób, ale każda dusza otrzymuje tę łaskę. Bóg każdą pragnie prowadzić ku zbawieniu i każdej daje możliwość usłyszenia swego Głosu. Kiedy dusza otwiera się, słucha, stara się pójść za tym Głosem, Bóg coraz bardziej, coraz więcej, częściej do niej mówi. Ona przyjmuje, ona żyje i jest przemieniana tym Głosem Bożym, Słowem, obecnością Boga w niej. Ta przemiana przygotowuje ją do momentu, kiedy Bóg powierza jej swoje zadanie ważne dla całego Kościoła.

Więcej...>>
Dzień skupienia i Wieczernik ze św. Franciszkiem i św. Faustyną  :: 05-10-2013 r. ::

  Kiedy spojrzymy na św. Franciszka możemy zauważyć jedną, bardzo istotną rzecz, a mianowicie całkowitą rezygnację z tego świata, z tego, co do niego należy. Symbolicznie św. Franciszek wyraził to poprzez oddanie swojej szaty ojcu – oddał to, co otrzymał od ojca. Jednocześnie zrezygnował z tego, co daje świat, co jest materialne, co należy do świata. Od tego momentu całkowicie powierzył się Bogu. Uznał, że jest rzeczywiście dzieckiem Boga, czyli duszą, która oczekuje wszystkiego od Boga. Skoro Bóg jest Ojcem, to dziecku wszystko daje, opiekuje się, troszczy, zapewnia, prowadzi i poucza. Franciszek całkowicie zrezygnował z tego, co ludzkie. Nie oznacza to, że nie borykał się z różnymi trudnościami. Doświadczał ich, ale w tym doświadczaniu zdawał się na Boga. Ufał, że otrzyma od Boga to, co jest jemu niezbędne, by osiągnąć życie wieczne żyjąc tu na ziemi. I wierzył, że to życie na ziemi osadzone na sprawach materialnych może przysłużyć się do wieczności w Niebie tylko wtedy, gdy posługiwać się będzie tym, co doczesne, ziemskie w odpowiedni sposób. A więc czerpać będzie z tego, co ziemskie tylko tyle, ile Bóg mu pozwoli, ile Bóg mu da, bo wtedy to, co ziemskie, co doczesne odpowiednio przyjęte formuje duszę.
Dziękujemy kapłanom i wielu wiernym za dar kolejnych dni formacyjnych i za dar wspólnej modlitwy w Wieczerniku Czerwińskim.

Więcej...>>
Św. Tereska nadal jest miłością w sercu Kościoła  :: 01-10-2013 r. ::

  Miłość wprowadza duszę w niezwykłą więź z Bogiem. Miłość przemienia duszę tak, aby mogła się stawać miłością w Kościele, miłością przemieniającą Kościół, miłością odradzającą Kościół. Ta miłość w duszy swoim zasięgiem obejmuje cały Kościół, a więc dusza staje się niczym powołany misjonarz, by sięgać na krańce świata, by zdobywać kolejne dusze, bo taka jest miłość. Dusza żyje w swoim środowisku, realizuje swoje powołanie, będąc miłością w Kościele realizuje również powołanie całego Kościoła – apostolskie powołanie misyjne.
Niezwykła jest maleńka droga miłości. Maleńka ze względu na maleńkie nakłady duszy, na to, co dusza musi dać i co wnosi ze sobą na drogę powołania. Ale wielka – jeśli nie największa – gdy chodzi o to, czym staje się dusza na tej drodze. SAM BÓG ZAMIESZKUJE TĘ DUSZĘ, ON SAM KOCHA, ŻYJE W NIEJ I DZIAŁA.
Tak więc, mała Tereska realizująca drogę miłości dokonała wielkich rzeczy. I dokonuje nadal. Ona jest miłością w sercu Kościoła, a miłość jest największą siłą, najpotężniejszą i wieczną.

Więcej...>>
Święty Michał Archanioł Opiekunem naszej Wspólnoty  :: 29-09-2013 r. ::

  w Archaniołach uobecnia się, ujawnia się Boża moc. Ta wszechmoc Boża, wszystko czym Bóg jest, uosabia się w poszczególnych Aniołach, Archaniołach, Zastępach Anielskich. A więc Bóg dając człowiekowi Aniołów, daje wręcz samego Siebie, swoją opiekę, swoją potęgę, swoją moc. Po raz kolejny widzimy, jak Bóg stara się pokazać swoją miłość i obdarzać nią na różny sposób, abyśmy mogli ją przyjąć. Widzimy, jak Bóg czyni wszystko, by tylko nakłonić nasze serca do spojrzenia na tę miłość, do jej przyjęcia. Pomaga nam w naszej drodze życiowej, byśmy mogli osiągnąć szczęście. Czyni wszystko, aby każda dusza była szczęśliwa. Jest to niezwykłe biorąc pod uwagę jak maleńkim jest człowiek wobec wszystkich stworzeń, wobec całego stworzenia, wobec całego wszechświata, wobec wszystkiego, co otacza człowieka, wobec samego Boga, we wnętrzu którego człowiek żyje.
W dniu Święta Świętych Archaniołów, Michała, Rafała i Gabriela, podczas naszego spotkania podziękowaliśmy Bogu za Jego miłość, za Jego starania o nas, za wszystkie łaski okazywane, za wszystko, co czyni dla człowieka. I oddaliśmy się jako Wspólnota w opiekę Aniołom. Obraliśmy sobie również Archanioła Michała za swego Patrona.

Więcej...>>
Kolejne nasze spotkanie w ramach Wieczerników Modlitwy  :: 27-09-2013 r. ::

  Na naszej wspólnej drodze wieczernikowej ponownie spotkaliśmy się w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Króla w Sątocznie, w Archidiecezji Warmińskiej, by trwać na wspólnej modlitwie, uczestniczyć w Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tym razem nasze modlitewne rozważania oparte były na pouczeniach płynących z czytanej w tych dniach Księdze Proroka Aggeusza i stanowiły zachętę do modlitwy o odrodzenie współczesnego Kościoła. Dziękujemy naszym kapłanom i wszystkim przybyłym do Sątoczna wiernym za dar tego kolejnego Wieczernika. Również naszą wdzięczność wyrażamy naszej siostrze Regince za jej posługę muzyczną.

Więcej...>>
RADIO KONSOLATA - Internetowe Radio Dusz Najmniejszych  :: 24-09-2013 r. ::

  Od niespełna pięciu już lat nasza Wspólnota cieszy się działalnością internetowego radia, które z Bożego natchnienia zaczęło swoją działalność w lutym 2009 roku jako katolickie radio ewangelizacyjno-modlitewne. Celem tego radia jest prezentacja duchowości "Najmniejszych" i zaproszenie słuchaczy do kroczenia prostą drogą zawierzenia i miłości - Maleńką Drożyną Miłości. Radio Konsolata jest radiem tworzonym przez świeckich odkrywających swoje powołanie do Dzieła Najmniejszych. Audycje tego radia pomagają iść drogą duchową, wskazaną na obecne czasy przez przykład życia sługi Bożej siostry Marii Konsolaty Betrone - patronki Radia. Źródło czerpania tegoż ducha stanowi "Orędzie Miłości Serca Jezusa do świata" i "Traktat o maleńkiej drodze miłości" o. Lorenzo Sales - kierownika duchowego sł. B. s. M. Konsolaty Betrone oraz "Testament Duchowy" ks. Józefa Gregorkiewicza - salezjanina, kierownika duchowego wielu "najmniejszych". Zachęcamy do słuchania naszego Radia i do łączności duchowej ze wszystkimi najmniejszymi - gdziekolwiek są - poprzez proponowane w radiu audycje i transmisje, a także do wspólnej realizacji życia duchowego na Maleńkiej Drożynie Miłości i propagowania Dzieła Najmniejszych.

Włącz Radio KONSOLATA>>>
Zobacz stronę Radia...>>
Kolejne dni skupienia i Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie  :: 21-09-2013 r. ::

  Po wakacjach letnich, podczas których nasza Wspólnota uczestniczyła w rekolekcjach i nieprzerwanie kroczyła drogą wieczernikową, ponownie rozpoczynamy ubogacanie naszych maleńkich serc poprzez uczestnictwo w dniach skupienia. Pierwsze takie dni formacyjne po zakończeniu lata odbyły się w sanktuarium maryjnym w Gietrzwałdzie. Były one okazją do przybliżenia wszystkim uczestnikom spotkania tego wszystkiego, co było bogactwem naszego pielgrzymowania do Rzymu. Ufamy, że Bóg nadal pragnie wylewać swoją miłość na nasze serca, które wciąż przygotowuje do przyjmowania i kroczenia drogą duchową dusz najmniejszych. Zwieńczeniem dni skupienia było nasze kolejne spotkanie modlitewne odbywające się w ramach Wieczerników Gietrzwałdzkich, podczas którego wraz z Panią Gietrzwałdzką uwielbialiśmy Boga w Jego niepojętej miłości miłosiernej. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar tej duchowej uczty.

Więcej....>>
Dziękujemy Bogu za dar naszej kolejnej pielgrzymki  :: 18-09-2013 r. ::

  Podczas zakończonej w dniu dzisiejszym naszej pielgrzymki Bóg obdarzał nas, dotykał naszych serc swoją miłością. Zostało nam ukazane, iż każdy Święty jest darem miłości; każdy cud i znak Boży – darem miłości Boga; każde miejsce Obecności Bożej – to miejsce, w którym jest miłość Boża, ona w tym miejscu się wyraża. Otoczeni jesteśmy miłością. Żyjemy, poruszamy się w miłości. Wszystko to jest zbyt wielkie, aby człowiek pojął. A jednak Bóg zachęcał nas, byśmy próbowali otworzyć się na miłość, ponieważ Bóg daje łaskę i człowiek dzięki niej poznaje. W poznawaniu Jego miłości ważne jest otwieranie się duszy, a właściwie pragnienie otwarcia się i pragnienie doświadczenia miłości. Bóg widząc takie serce, które pragnie, które prosi, przychodzi z łaską. Bóg stworzył człowieka do miłości, a więc możemy być pewni, że chce byśmy doświadczali tej miłości, byśmy w niej żyli. On chce, byśmy rozpakowywali „prezent”; nie chce, aby pozostawał gdzieś w kącie, przecież Bóg chce nam pomagać, być z nami we wszystkim. Pozwólmy Bogu, by żył naszym życiem, by nam towarzyszył, by w naszym życiu dokonywał cudów. A więc spróbujmy rozpakować „prezent”.

Więcej....>>
Medjugorje - Brenna - Gietrzwałd - Różanystok - Ostrów Wlkp.  :: 05-09-2013 r. ::

  Tegoroczne rekolekcje przeprowadzone w ramach działalności naszej Wspólnoty w Medjugorje, Brennej, Gietrzwałdzie (2 tury), Różanymstoku i Ostrowie Wlkp. przygotowywały nas do tego, abyśmy swoim życiem dawali świadectwo o Bogu i Jego miłości. Bóg zna nasze słabości i wie jak bardzo często przejawiamy nieodpowiednią aktywność. Wie, jak stale chcemy brać sprawy w swoje ręce i czynić coś po swojemu, o własnych siłach. Widzi, jak zazwyczaj wierzymy w siebie i w swoje możliwości. Znając więc wszystkie nasze słabości pomagał nam podczas rekolekcyjnego czasu stawać przed Nim w pokorze i przyjmować Ducha Bożego. Usposabiał nas do ciągłego uświadamiania sobie, iż sami nie jesteśmy w stanie przekazać życia i miłości Bożej na swój sposób, swoimi siłami. To Bóg może przekazywać swoje życie innym poprzez nasze dusze. Więc pomagał nam być pokornymi przed Bogiem. Pomagał nam zostawić mądrości własne. Pomagał nam zdegradować nasze „ja”, które tak stale wynosimy na piedestał. Pomagał nam całkowicie poddać się Bogu i Jego prowadzeniu. Umacniał nas, byśmy w każdym momencie, w każdej sekundzie dawali Bogu pierwszeństwo we wszystkim, uznawali Jego panowanie w naszych sercach. Uczył nas ciągłego umierania dla samych siebie, zapominania o sobie, usuwania się w cień, by Bóg żył w nas, aby On mówił, działał; aby On czynił wszystko.

Więcej...>>
Padwa, Asyż, Rzym, Monte San Angelo, San Giovanni Rotondo, Medjugorje  :: 04-09-2013 r. ::

  Już w dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkich na kolejną wspólnotową pielgrzymkę zaplanowaną na Rok Wiary. Szczególnie starajmy się jednoczyć podczas codziennej Eucharystii i módlmy się za siebie nawzajem. Msze św. odprawione zostaną:
- czwartek (5.09.2013), Katowice, kościół św. Piotra i Pawła,
- piątek (6.09.2013), Padwa, Bazylika św. Antoniego,
- sobota (7.09.2013), Asyż, Bazylika Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkulą,
- niedziela (8.09.2013), Watykan, (o 12:00 - modlitwa "Anioł Pański" z Papieżem Franciszkiem na Placu św. Piotra),
- poniedziałek (9.09.2013), Monte San Angelo, Grota św. Michała Archanioła,
- wtorek (10.09.2013), San Giovanni Rotondo), Klasztor kapucynów z celą Św. Ojca Pio,
- środa (11.09.2013), San Giovanni Rotondo), Klasztor kapucynów z celą Św. Ojca Pio, nawiedzenie sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano oraz sanktuarium Cudownego Oblicza Jezusa Chrystusa w Manopello,
- czwartek (12.09.2013), Veprić (Chorwackie Lourdes),
- piątek - wtorek (13-17.09.2013), Medjugorje, (w niedzielę, 15 września, na Górze Kriźevać)
- środa (18.09.2013), Hodonin (Czechy).

Więcej o pielgrzymce...>>

UWAGA! Podczas trwania pielgrzymki nie ulega zmianie program naszych Wieczerników Modlitwy. Zapraszamy do uczestnictwa w nich. W I - sobotę miesiąca (7 września) zapraszamy do Czerwińska nad Wisłą. W II - sobotę (14 września) zapraszamy do Różanegostoku. W poniedziałek (9 września) zapraszamy do Ostrowa Wlkp.

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNOTOWĄ PIELGRZYMKĘ DO RZYMU  :: 18-08-2013 r. ::

  Kolejną pielgrzymką zaplanowaną w Roku Wiary w ramach działalności naszej Wspólnoty jest autokarowa pielgrzymka do Rzymu i Medjugorje. Podejmiemy ją w terminie od 5 do 18 września br. Program pielgrzymki i warunki uczestnictwa w niej umieszczone są na stronie internetowej Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego "Halina". Więcej informacji i zapisy w Biurze "Halina" (tel. 32-24-22-390), lub u Hani w Płońsku (23-66-22-948). Zapraszamy na wspólną drogę pielgrzymkową.
Dziękujemy Bogu za łaskę rekolekcji  :: 16-08-2013 r. ::

  Podczas naszych rekolekcji, wprowadzających na maleńką drogę miłości, najważniejsza jest miłość Boża. Ona jest nam przedstawiana i ukazywana w różnych aspektach. To ona daje człowiekowi żyjącemu w świecie pełnym niepokoju i nienawiści poczucie bezpieczeństwa, daje pokój, daje szczęście. Każdego dnia przedstawiana jest nam miłość Boża, objawiająca się w Eucharystii, w Krzyżu, rozlewająca się przez Niepokalane Serce Matki. Ta miłość nas otacza, bowiem wszystko jest darem Bożego Serca. I Bóg oczekuje od człowieka odpowiedzi na tę miłość. Do tej odpowiedzi prowadzeni są wszyscy uczestnicy rekolekcji - poprzez konferencje, Eucharystię, Adorację i modlitwę. Otwierając się na Bożą miłość, staramy się ją przyjąć otwartym sercem z wielką radością, by tej miłości się oddać, zawierzyć, powierzyć. By serca wypełnione miłością mogły pójść do swojej codzienności i tam starać się żyć tą miłością i ją realizować. Modlimy się, by każdy z nas żyjąc miłością mógł stawać się wiarygodnym świadkiem miłości. Gdy człowiek sam jest miłością, wtedy jego spojrzenie mówi o miłości, proste słowo świadczy o miłości.

Więcej o rekolekcjach w Radiu Konsolata>>
Rekolekcje, rekolekcje, rekolekcje...  :: 29-07-2013 r. ::

  Czas wakacji w naszej Wspólnocie wypełniony jest intensywną pracą na rzecz wielu dusz najmniejszych, które bardzo licznie uczestnicząc w rekolekcjach wprowadzających na maleńką drogę miłości odnajdują i umacniają swoje powołanie. Do tej pory odbyły się dwie tury rekolekcji a przed nami kolejne cztery tury w poszczególnych Wspólnotach Wieczernikowych. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy pięciodniowe rekolekcje w Gietrzwałdzie, gdzie pod szczególną opieką Najświętszej Maryi Panny wsłuchiwać się będziemy w każde słowo pouczenia kierowane do naszych serc. Owocami tych, jak i następnych rekolekcji dzielić się będziemy na kolejnych naszych Wieczernikach Modlitwy, które mimo wakacji odbywają się regularnie co miesiąc według znanego nam harmonogramu. Zapraszamy Was wszystkich na najbliższy Wieczernik, który w sobotę 3 sierpnia odbędzie się w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie dla nikogo nie zabraknie potrzebnych łask.

Więcej...>>

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!