banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Zapraszamy na Wieczernik Sylwestrowy - Czerwisk n/Wis  :: 29-12-2013 r. ::

  Czas sylwestrowej nocy spdzany jest czsto w sposb wiecki. I zazwyczaj nie majc tyle siy, ulegamy temu, co proponuje wiat. Zatem, gdy istnieje moliwo trwania w tym czasie blisko Boga, moliwo jednoczenia si z Nim, zrbmy wszystko, aby mc uczestniczy, chociaby w proponowanym przez nasz Wsplnot, Wieczerniku Sylwestrowym. Podczas wsplnej modlitwy powierzymy Bogu koczcy si rok 2013, i zawierzymy Nowy Rok 2014. Bdziemy dzikowa Bogu za wszystkie otrzymane aski i prosi o nastpne. W obecnoci Boej wkroczymy w kolejny etap ycia caej Wsplnoty.
Zatem warto uczestniczy w tym Wieczerniku, by przyj caym sob bogosawiestwo Nieba na cay Nowy Rok kalendarzowy i liturgiczny. By przyj bogosawiestwo dane Wsplnocie jako ywemu organizmowi, jako czstce Kocioa, jako duszom, ktre zjednoczone z Jezusem pragn odpowiada jeszcze bardziej, jeszcze ywiej caymi sob na powoanie, ktre On daje. Odpowiada caymi sob na wszelkie aski ku temu dawane, odpowiada na Boe oczekiwania.
Ten czas bdzie dla kadego z nas czasem bogosawionym, czasem spdzonym wraz z Bogiem, czasem, kiedy nasze dusze otworz si na gbsze zrozumienie istoty powoania. Sam Bg i Matka Najwitsza pobogosawi nas! Matka Boa, Pani Czerwiska wyprasza nam bdzie aski, wane dla nas, dla Wsplnoty, dla caego Kocioa.

Wieczernik Sylwestrowy - Czerwisk nad Wis, 31 grudnia 2013 r., pocztek godz. 21:00, zapraszamy! Spotkanie bdzie transmitowane przez internetowe Radio Konsolata

Wicej....>>
Niedziela witej Rodziny: Jezusa, Maryi i Jzefa  :: 29-12-2013 r. ::

  Patrzmy na wit Rodzin. Niech Ona bdzie dla nas wzorem prawdziwej mioci, wzorem doskonaych relacji midzyludzkich. Jzef przyj z rk Maryi Jezusa. Jego serce doznao przemiany. Sta si prawdziwym opiekunem Jezusa i Jego Matki. Jego serce wypeniaa mio pochodzca z Nieba. Bya darem Boga otrzymanym w momencie przyjcia Nowonarodzonego Dziecitka. Serce Jezusa i Maryi pene byy Boej mioci. Zatem trzy serca wypeniaa Mio Doskonaa. To ona jednoczya w sobie czynic relacje w tej Rodzinie pene Boej mioci i uwicajc wszystkich. Czynic prawdziwie wit Rodzin.
Zwracamy nasz uwag na fakt, i to Mio jednoczya serca witej Rodziny i to ona bya „atmosfer” Jej domu. Wszyscy w niej stanowili may Koci. Kady wzrasta nieustannie w nim. To Boy dar dla Rodziny z Nazaretu. Jezus, Maryja i Jzef otoczeni Bo mioci, bardzo cile otuleni Bo mioci mogli wypenia swoje powoanie pomimo licznych zewntrznych przeciwnoci.
I my dzisiaj przyjmijmy dar witej Rodziny do naszych serc. Przyjmijmy rwnie jako Wsplnota. Bowiem mamy wzorowa si na witej Rodzinie tworzc wsplnot serc zczonych mioci Boga. My rwnie w niej mamy wzrasta. My rwnie tworzymy may Koci. W witej Rodzinie otrzymuje z Nieba ask. To ona bdzie nas umacnia i jednoczy. Ona bdzie nas wspiera i „podpowiada” drog do jednoci.
Zapromy dzisiaj do naszych serc Jezusa, Jzefa i Maryj, abymy mogli uczy si, jak by Kocioem, jak kocha, jak trwa w mioci, jak peni swoje powoanie dla dobra dusz, dobra Kocioa. Niech wita Rodzina bogosawi nas.
Boe Narodzenie 2013  :: 24-12-2013 r. ::

  Jako Wsplnota, coraz bogatsza w Bo mio, oczekujemy wit Narodzenia Paskiego z gbsz wiadomoci, e Bg przychodzi, by da nowe ycie wszystkim duszom, czynic to z mioci absolutnej i cakowitej, z mioci oblubieczej. Oczekujemy Oblubieca naszych dusz, ktry przyjdzie aby zrodzi w gbi naszych jestestw niezwyk mio. A uczyni to by nasze dusze umioway Nowonarodzonego Syna Boego jako oblubienice, ktre oddaj cae siebie i wszystko Oblubiecowi.
Niech w sercu kadego z nas, podczas zbliajcych si wit, pojawi si ta mio Boa. Usposabiajmy swoje serca na spotkanie z wielk mioci Bo, z Oblubiecem naszych dusz, z niezwyk mioci Bo, ktra rwnie i nam pragnie si objawia; mioci, ktra jest ponad wszystko, ktrej pikna nie da si wysowi. Tylko ona jest potna, tylko ona jest najdelikatniejsza, tylko ona jest czua, tylko ona jest wraliwa. Tylko ona.

Wicej...>>
Spotkanie Opatkowe w naszej Wsplnocie  :: 22-12-2013 r. ::

  Nasze adwentowe oczekiwanie na przyjcie Mesjasza ubogacio wsplne Spotkanie Opatkowe, ktre odbyo si niemale w przeddzie Boego Narodzenia w Olsztynie. Po wsplnej modlitwie, ktrej przewodniczy ks. Tadeusz - moderator wsplnoty i kapelan naszego Stowarzyszenia, licznie zgromadzeni uczestnicy tego okolicznociowego spotkania, przeamali si opatkiem, skadajc sobie wzajemnie witeczne yczenia. Wsplny witeczny posiek, ktry zosta przygotowany przez Wsplnot, by okazj, by przy wigilijnym stole dzieli si dobrym sowem, wymieni swoje spostrzeenia, a przede wszystkim by dowiadczy rodzinnej atmosfery obchodzonej Tajemnicy. Wszystkim uczestnikom witecznego spotkania, a zwaszcza osobom bardziej zaangaowanym w przygotowanie Opatka i jego przeprowadzenie z caego serca dzikujemy. Wyraamy te wielk wdziczno zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy za ich posug muzyczn podczas naszego spotkania.
Rekolekcje Adwentowe dla dusz najmniejszych  :: 17-12-2013 r. ::

  We wtorek, 17 grudnia br. rozpoczy si w naszej Wsplnocie trzydniowe rekolekcje adwentowe, w caoci powicone Oblubieczej Mioci Boej. Ta Mio jest niepojta, jednak pragniemy w tych dniach chocia troch do niej si zbliy, otworzy serca, rwnie t mioci odpowiedzie. Wiemy jednak, e przed nami cae ycie poznawania tej mioci. Nie da jej si pozna raz jeden i potem trwa w tym poznaniu. Trzeba cigle j poznawa, by odkrywa stale nowe jej strony, by mc zachwyca si, i jest jeszcze pikniejsza ni do tej pory mylelimy, i jest jeszcze cudowniejsza, potniejsza. Mio ta wprowadza dusz na najwyszy poziom zjednoczenia z Bogiem, zjednoczenia mistycznego. Bdziemy stara si otwiera serce, stara si w tych dniach szczeglnie wpatrywa w Boga i prosi, by uszczkn, cho niewielk cz tajemnicy tej niezwykej mioci, by nam objawi t mio.

Wicej:
Konferencja 1 - Mio objawiona w tajemnicy Trjcy Przenajwitszej
Konferencja 2 - Mio objawiona w tajemnicy Krzya Chrystusowego
Konferencja 3 - Mio objawiona w yciu duszy zjednoczonej z Bogiem

Czuwanie adwentowe w Sanktuarium Ranostockim  :: 14-12-2013 r. ::

  Kolejne nasze spotkanie w Sanktuarium Ranostockim rozpoczlimy dniem skupienia i caonocn Adoracj Najwitszego Sakramentu. Ten szczeglny czas formacyjny dotyczy trwajcego Okresu Liturgicznego i nawizywa do sposobu przeywania Adwentu. Sam Wieczernik Modlitwy budzi w sercach uczestnikw pragnienie uczestnictwa w prawdziwej Mioci Boej i potgowa tsknot za Bogiem. Prosilimy, aby Bg udzieli nam swego Ducha, swojej mdroci, poznania, bymy zapragnli, zatsknili za Oblubiecem swojej duszy. By w naszych duszach niejako odezwaa si tsknota wszystkich pokole, tsknota za Bogiem! By w nas byo wielkie pragnienie wszystkich serc, by zjednoczy si na powrt ze rdem swego istnienia. By Bg czyni z naszymi sercami to, co On sam uzna za waciwe! By na nowo nasze serca zabiy mocniej mylc o Bogu! By na nowo zapony mioci ku swemu Oblubiecowi!
Wyraamy wielk nasz wdziczno pielgrzymom, ktrzy mimo zimowej aury okazali wytrwao w modlitwie i czuwaniu u stp Boga i Jego Matki Maryi. Dzikujemy te zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy za ich posug muzyczn podczas Wieczernika.

Wicej...>>
Pierwsza rocznica Wieczernikw Modlitwy w Szczytnie  :: 12-12-2013 r. ::

  To ju rok, jak Wsplnota Dusz Najmniejszych zacza spotyka si na modlitwie w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Szczytnie. Spotkanie, ktre przeywalimy w drugi czwartek grudnia, miao szczeglny charakter. Atmosfer witeczn Wieczernika zawdziczamy miejscowym kapanom, ktrzy wsplnie uczestniczyli w uroczystej Eucharystii, jak rwnie posudze poczonych zespow muzycznych, co zostao przyjte przez wiernych jako dar ubogacajcy nasze dusze. Dziki yczliwoci sistr i wielu uczestnikw naszych spotka przeylimy rwnie wspania okolicznociow agap, ktra miaa ju charakter wigilijnego opatka. Wszystkim osobom przygotowujcym i prowadzcym to pikne spotkanie w Szczytnie z caego serca dzikujemy. Jednoczenie przypominamy, e Wieczerniki Modlitwy w Szczytnie odbywaj si w kady drugi czwartek miesica od godz. 17:00. Zapraszamy!
Wsplna modlitwa w klasztorze sistr w Ostrowie Wlkp.  :: 09-12-2013 r. ::

  Podczas Wieczernika Modlitwy w Ostrowie Wlkp., rwnie trwalimy w rozwaaniu tajemnicy Niepokalanego Poczcia NMP. Trwajc we wsplnocie modlitwy dzikowalimy Bogu za to, e powoa Maryj, e obdarowa J czystoci od samego pocztku, e uchroni J przed skaz grzechu. Dzikowalimy Mu, i jednoczc si z Maryj obdarowa ca ludzko Synem Boym, Zbawicielem. Jednoczenie pokaza, do czego kada dusza moe dy, czego moe zapragn, co moe by w przyszoci yciem duszy. Patrzc na obdarowanie, ktre Maryja otrzymaa od Boga, patrzc na to wszystko, co ju za ycia na ziemi byo udziaem Jej Serca, Jej duszy i my moemy radowa si, poniewa to jest rwnie udziaem naszych dusz.
Wszystkim uczestnikom spotkania, zgromadzonym w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., dzikujemy za dar modlitwy i adwentowego czuwania.
W Uroczysto Niepokalanego Poczcia NMP  :: 08-12-2013 r. ::

  W Uroczysto Niepokalanego Poczcia NMP, 8 grudnia br., podczas okolicznociowego spotkania, ktre przeywalimy w naszej Wsplnocie, zgbialimy dar Niepokalanego Poczcia Maryi, ktry jest darem dla wszystkich. Z jednej strony darem dla wszystkich, poniewa z tego daru czystoci rodzi si Bg dla wszystkich. Jednoczenie patrzc na to, czym Bg obdarowa Maryj kady z nas moe mie nadziej, e rwnie i nas Bg powouje do czystoci, by w ostatecznym celu zjednoczy si z nami w niezwyky, niepojty sposb. Dokona si to w wiecznoci. Teraz mamy si do tego przygotowa. Ta czysto, nieskalano, ktrej dowiadczaa Maryja od samego pocztku bdzie dowiadczeniem, udziaem, darem dla kadego czowieka po mierci, ktrego Bg zaprosi do wiecznej szczliwoci. Wtedy kady czowiek bdzie bez skazy, inaczej nie mogoby doj do doskonaego zjednoczenia z Bogiem.
Szczegln chwil dla nas w tym piknym dniu, bya moliwo wsplnego trwania na modlitwie podczas Godziny aski, ktr przeywalimy w wielkiej ufnoci na wysuchanie wszystkich naszych modlitw.
Czuwanie adwentowe w Czerwisku nad Wis  :: 07-12-2013 r. ::

  Podczas naszego adwentowego czuwania w Wieczerniku Modlitwy, ktry mia miejsce w Czerwisku nad Wis, zostalimy zaproszeni, by wsplnie otworzy si na nowe spojrzenie, na zgbienie tego tematu, by czas Adwentu nie by czasem, ktry jest znany, a wic nieatrakcyjny i nie przeywany, ale by by czasem nowym; czasem penym ciekawych wydarze. Bymy kadego dnia stawali przed Bogiem zaciekawieni, co te wydarzy si i w jaki sposb bdzie wygldao to oczekiwanie. Aby ten czas by czasem radoci, niecierpliwego oczekiwania; bymy mogli w jakim stopniu, cho troch zrozumie, czym to oczekiwanie jest dla nas wszystkich, czym byo dla narodu wybranego, czym byo dla Maryi, czym byo dla kadej witej duszy?
Dzikujemy wszystkim za dar kolejnego spotkania na naszej wieczernikowej drogi.

Wicej...>>
Nowy rok duszpasterski: "Wierz w Syna Boego"  :: 01-12-2013 r. ::

  Zawsze zakoczenie jakiego etapu i rozpoczcie nowego jest swego rodzajem witem czy uroczystoci. Gdy chodzi o rok liturgiczny, nie jest to tylko ustanowione przez ludzi wito czy uroczysto, nie jest to tylko kolejny mijajcy dzie, rozpoczynajcy si nastpny. We wszystkim uczestniczy Bg i wszystko dokonuje si w Nim. Teraz rwnie, koczc stary rok – Rok Wiary – rozpoczynajc nastpny; „Wierz w Syna Boego”, stajemy wszyscy przed Bogiem, cay Koci staje przed Bogiem. To stanicie przed Bogiem jest z jednej strony zdaniem sprawy z tego, w jaki sposb przeyo si rok, z drugiej strony jest prob o ask na rok nastpny. Jest prob o Ducha witego, aby wytumaczy, w jaki sposb przeywa nastpny rok i aby poprowadzi nas w nastpnym roku. Temat roku zosta podany. Nie wymyli go czowiek. Duch wity pokierowa sercem czowieka, std temat nowego roku.

Wicej:...>>
Czuwanie i Wieczernik z zamkniciem Roku Wiary  :: 24-11-2013 r. ::

  W sobot, 23 listopada br. nasza Wsplnota zgromadzia si na wsplnym czuwaniu modlitewnym w sanktuarium Matki Boej Piknej Mioci w Sadowiu-Golgocie, by w cznoci z caym Kocioem przey duchowe przygotowanie przed zakoczeniem Roku Wiary. Natomiast w niedziel, 24 listopada, w Uroczysto Chrystusa Krla Wszechwiata, jednoczc si z Papieem Franciszkiem i wszystkimi wiernymi, podczas okolicznociowej Liturgii sprawowanej w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp., w gronie dusz najmniejszych, przybyych z rnych stron Polski, zakoczylimy Rok Wiary. Organizatorom, Gospodarzom miejsc, w ktrych trwalimy na modlitwie i wszystkim uczestnikom bardzo dzikujemy za dar wsplnego przeycia wanych wydarze w Kociele.

Wicej:
Pierwszy dzie Triduum
Drugi dzie Triduum
Trzeci dzie Triduum
Konferencja na zamknicie Roku Wiary
Czy dowiadczamy nowego ycia w sobie?
Triduum przed zakoczeniem Roku Wiary  :: 21-11-2013 r. ::

  Zblia si dzie zamknicia Roku Wiary. Czeka nas przeycie obrzdu „Redditio Symboli”, czyli uroczystego „wyznania wiary” wobec kapana. Gdy wypowiemy nasze Credo, kapan bdzie si modli, aby wiara bya jeszcze bardziej programem naszego ycia. Teksty zamieszczone poniej mog pomc zarwno duszpasterzom, jak i wiernym wieckim, w dobrym przeyciu ostatnich dni Roku Wiary i jego zamkniciu w uroczysto Chrystusa Krla.

Propozycj obrzdu zamknicia Roku Wiary przygotowaa Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (patrz: „y Rokiem Wiary. Program duszpasterski, Czstochowa 2012, s. 176-182).

Triduum przed zakoczeniem Roku Wiary
Uroczysto Chrystusa Krla
Zamknicie Roku Wiary w rodzinie

Wicej: http://rokwiary.diecezja.pl/
Przygotowujemy si na zamknicie Roku Wiary  :: 16-11-2013 r. ::

  Podczas naszego kolejnego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwadzie czynilimy refleksj nad sob i nad przeytym Rokiem Wiary. Stajc przed Bogiem, stajc w prawdzie, staralimy si zobaczy jeszcze raz t relacj; dusza - Bg. Czy rzeczywicie potrafi rozmawia z Bogiem bezporednio, czy jest On dla mnie Kim bliskim, kogo kocham i czy potrafi przebywa z Nim; z Kim mog te porozumiewa si bez sw? Czy dowiadczam, czy wierz, czy czuj, e kade moje sowo ma odpowied od Boga? Czy jest ta blisko, niezwyka wi z Panem? Jaka jest moja wiara? Czy rzeczywicie prawdziwie wierz? Czy ta moja wiara ma swj odpowiednik w moim yciu? Czy ja yj tak, jak uwaam, e wierz? Czy moje wybory s zgodne z t wiar? Czy moje postawy, relacje z innymi ludmi s wanie wynikiem wiary i mojej relacji do Boga? Uwiadamialimy sobie, e naley te spojrze na swoje serce - na ile w tej relacji do Boga jest mio. Bo mona rnie wierzy...

Wicej: dzie skupienia cz. I
Wicej: dzie skupienia cz. II
Listopadowe spotkanie w sanktuarium maryjnym w Ranymstoku  :: 09-11-2013 r. ::

  W miesicu listopadzie nieustannie staramy si wzbudza w sobie wiar w obecno wszystkich dusz, szczeglnie tych, ktre odeszy, a jednak s. Podczas naszego spotkania w Wieczerniku Ranostockim uwielbialimy Boga za dar niezwykego ycia wszystkich istot, ktre Bg stworzy, za tajemnic tego ycia; za to, jakie ono jest wspaniae, przepenione mdroci Bo i Jego mioci. Czowiek pojmuje w sposb bardzo prosty, czym jest ycie. Widzi przede wszystkim stron fizjologiczn, a tak naprawd caa gbia ycia, cae bogactwo, cae pikno jest w duchu. Razem ze witymi, z duszami czycowymi, razem z Anioami, razem z caym Kocioem uwielbialimy Boga za to, e stworzy czowieka, za to, e da mu dusz, za to, e da mu ycie wieczne, za to, e przez ca wieczno bdziemy mogli poznawa niezwyko daru ycia, bdziemy mogli poznawa mio Bo, Byt, w ktrym zanurzymy si, przeywajc nieustannie szczcie.

Wicej...>>
Uroczysto Wszystkich witych  :: 01-11-2013 r. ::

  Bg uszczliwia swoich witych. W Niebie yj ci, ktrzy dziki Boej mioci, dziki Boej asce, dziki Boemu bogosawiestwu, dziki otwarciu si na t ask otrzymali Niebo.
 Dzisiejszy dzie jest czasem, by dzikowa Bogu za niezwyk Jego mio objawiajc si w darze Nieba dla kadej duszy. Jest czasem uwielbienia Boga za dar witych, za dusze witych.
 Dzisiejszy dzie to czas niezwykej radoci, podczas ktrej nasze serca maj stara si wypiewywa Bogu wielk chwa, wielkie uwielbienie i wielkie dzikczynienie za dar Nieba.
 Dzisiejszy dzie to czas, kiedy wyznawana wiara w obcowanie witych moe mie swj ksztat niemale namacalny, bowiem:
- Dzisiaj wici zstpuj z Nieba.
- Dzisiaj Bg niejako pozwala im przebywa pord yjcych na ziemi.
- Dzisiaj zstpujc na ziemi jednocz si z caym Kocioem, by pobudzi wszystkie dusze do jednego wielkiego uwielbienia Boga, jednoczenie, by wzbudzi w duszach wiar i mio.
- Dzisiaj nie naley zapomina o witych.
- Dzisiaj naley ich wzywa.
- Dzisiaj naley ich prosi, by pomagali nam modli si, adorowa, wielbi Boga.
- Dzisiaj te moemy poprzez ich porednictwo wyprosi wiele ask dla wielu dusz.
- Dzisiaj szczeglnie aski zwizane z dusz i z Duchem bd pyny z Nieba, chocia i inne te; te bardziej przyziemne rwnie mog otrzyma swoje bogosawiestwo.

Wicej...>>
W koczcym si Roku Wiary dzikujemy za nasze powoanie  :: 28-10-2013 r. ::

  Koczy si powoli Rok Wiary i warto na zakoczenie tego roku aski jeszcze raz przyjrze si z prawdziw wiar swojemu powoaniu jako duszy najmniejszej. Czynimy to w dniu imienin naszego przewodnika duchowego, czyli jednoczenie w dniu wita caej naszej Wsplnoty. Przy tej okazji dzikujemy Wam za liczn obecno w naszym domu dusz najmniejszych w tym dniu i za ogromn Wasz yczliwo okazan naszemu kapanowi z okazji wita w. Apostoa Judy Tadeusza. Szczeglnie dzikujemy Wam za pami w modlitwie, a przede wszystkim za kad Msz w. odprawion w intencji naszego ks. moderatora - to wielki Dar nie tylko dla kapana, lecz dla nas wszystkich i dla caego dziea. Owocem naszego wsplnego trwania na modlitwie w tym wanie czasie s pouczenia, ktre postarajmy si wszyscy przyj z wielk wdzicznoci i odpowiedzialnoci. Tak wiele od kadego z nas zaley...

Wicej...>>
Zamknicie Roku Wiary w naszej Wsplnocie  :: 24-10-2013 r. ::

  Zblia si dzie zamknicia Roku Wiary. Czeka nas przeycie obrzdu „Redditio Symboli”, czyli uroczystego „wyznania wiary” wobec kapana. Gdy wypowiemy nasze Credo, kapan bdzie si modli, aby wiara bya jeszcze bardziej programem naszego ycia (patrz: http://rokwiary.diecezja.pl).  Nasza Wsplnota organizuje okolicznociowy Wieczernik Modlitwy, ktry bdzie okazj dla wszystkich dusz najmniejszych do szczeglnej modlitwy w dniu zamknicia Roku Wiary. Wspomniany Wieczernik, poprzedzony czuwaniem modlitewnym, odbdzie si w Ostrowie Wielkopolskim, w Uroczysto Chrystusa Krla Wszechwiata, tj. 24 listopada br. Szczegowy program czuwania i Wieczernika Modlitwy znajduje si  tutaj. Informujemy take, e na wspomniany Wieczernik organizowany ju jest wyjazd autokarowy z Olsztyna, z Ranegostoku i z Zawady.

Pobierz plakat...>>
Trwaj oywione prace przy domu dusz najmniejszych  :: 22-10-2013 r. ::

  Informujemy czonkw naszej Wsplnoty i osoby utosamiajce si z nami, e nadal trwaj prace remontowo-budowlane przy budynku, ktry ma w przyszoci suy jako miejsce formacyjne dla dusz najmniejszych. Prace te ostatnio oywiy si i z tego wzgldu potrzeba nam Waszej pomocy. Przede wszystkim oczekujemy od Was modlitwy w intencji wspomnianego remontu, o szybkie jego zakoczenie, a take za osoby angaujce si na rnych frontach wspomnianych prac. Prosimy jednak take tych z Was, ktrzy maj moliwo wczenia si w codzienn pomoc o udzielenie jej w rnych zakresach wsplnych dziaa. Szukamy take osb, ktre mog remont naszego domu wesprze materiaami budowlanymi i ogrodzeniowymi. Wszystkich chtnych do okazania pomocy prosimy o kontakt z nami (tel.kom. 693 246 514). Wicej....>>
Dzie skupienia, Wieczernik w Gietrzwadzie i Ranymstoku  :: 19-10-2013 r. ::

  Nasze spotkania formacyjne i modlitewne w Gietrzwadzie i w Ranymstoku ubogacay nas askami, ktre wypraszalimy uwiadamiajc sobie, jak wielkim darem dla kadej duszy jest Raniec. Moe on da duszy niezwyke dowiadczenie Boej mioci, Boej Obecnoci w sercu, moe przynie zrozumienie kolejnych wydarze z ycia Jezusa, moe sprawi, i dusza zbliy si do Boga; - Jezus stanie si blisk Osob; Osob, ktr si kocha, tak jak si kocha innego czowieka. - Jezus stanie si Kim naprawd bliskim.
Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i licznie przybyym wiernym za dar wsplnie tworzonych spotka.

Wicej:
Konferencja
Adoracja Najwitszego Sakramentu
Sanktuarium Jasnogrskie - wsplnotowe zawierzenie  :: 14-10-2013 r. ::

  Podczas Dni Maryjnych, zwizanych z trwajcym jeszcze Rokiem Wiary, pielgrzymowalimy rwnie do Sanktuarium Krlowej Polski w Czstochowie, by uczestniczy w wanych dla Kocioa i caego wiata wydarzeniach. W sobot, 12 padziernika podjlimy czuwanie modlitewne z Papieem Franciszkiem, a w niedziel, 13 padziernika w cznoci z Papieem dokonalimy aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP.
Spotkanie czowieka z Bogiem w Niepokalanym Sercu Maryi jest niezmiernie wane, bo w tym miejscu – w Sercu Matki – otoczeni ogromn mioci samego Boga, otoczeni witoci Boga, czystoci nie doznamy niczego, co niejako z zewntrz mogoby zniweczy nasze starania, by przyj Bo mio, czysto i wito, by przyj pokj. TO MIEJSCE JEST NAJBARDZIEJ BEZPIECZNE. Zreszt, skoro Bg w Sercu Maryi zoy swego Syna nie moe by inaczej. Oddanie si Niepokalanemu Sercu, wyraone pragnienie, by nalee do niego, wyraony akt woli sprawia, e dusza zostaje objta szczegln opiek Maryi. Ona kad dusz obejmuj w swoim Sercu tak sam opiek, jak od samego momentu Poczcia otoczya Boego Syna. Dziki obecnoci Jezusa w Jej Sercu, ktry swoj Osob jeszcze uwici to miejsce, my przychodzc do Matczynego Serca waciwie mamy to miejsce ju przygotowane, wymoszczone. Mona je przyrwna do wymoszczonego gniazda, przygotowanego przez ptakw - rodzicw, gdzie peno puchu umoliwia piskltom jak najlepsze warunki przebywania. W gniedzie s bezpieczne. W Sercu Maryi jestemy bezpieczni. W Jej Sercu nie ma nic prcz Boej mioci, witoci, czystoci. W Jej Sercu nic nam nie grozi, a opieka jak Ona nas otacza pomaga czowiekowi zjednoczy si z Bogiem. Prowadzi tak dusz do Boga i zapewnia j o tym, i nie zginie. Czy w sercu matki jakie dziecko moe by w niebezpieczestwie?

Wicej:
Czuwanie z Papieem...>>
Zawierzenie Niepokalanemu Sercu NMP...>>
Pragniemy realizowa zawierzenie Boemu Miosierdziu  :: 14-10-2013 r. ::

  W sobot, 12 padziernika nasza Wsplnota, modlc si przy grobie w. s. Faustyny Kowalskiej w Krakowie-agiewnikach, odnowia swoje zawierzenie Boemu Miosierdziu.
Nie jest prost rzecz realizowa zawierzenie Boemu Miosierdziu. Kiedy czowiek zawierza si Bogu, kiedy Bg zawiera przymierze z czowiekiem, wtedy OBIE STRONY ZOBOWIZUJ SI DO CZEGO. Bg ze swej strony nam to daje, zapewnia. Dobrze wiemy, e jeeli Bg co powie, to tak si stanie. JEDNAK TO ZAWIERZENIE JEST INICJATYW Z OBU STRON.
To prawda, e Duch wity nasze serca rozbudzi ku zawierzeniu si Boemu Miosierdziu, ale jednoczenie serce, ktre si zawierza Bogu nie moe by biernym sercem, musi by aktywne. Co zatem oznacza ta aktywno?
1) To przede wszystkim SERCE, KTRE JEST OTWARTE.
2) Z otwartoci serca wie si ODPOWIED NA BO MIO.
3) Otwiera si na Boe Miosierdzie oznacza, i dusza przyjmujc Boe Miosierdzie zostaje przemieniana w miosierdzie i OBDARZA NIM INNYCH.

Wicej...>>
Ks. kan. Micha Zielonka odszed do Domu Ojca  :: 13-10-2013 r. ::

  Ze smutkiem informujemy wszystkich uczestnikw Wieczernikw Modlitwy, i w dniu dzisiejszym (13 padziernika) o godz. 4:30 odszed do Domu Ojca, po dugiej i cikiej chorobie ks. kan. Micha Zielonka, proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP w Zawadzie k/Zielonej Gry. p. Ks. Micha od szeciu lat prowadzi Wieczerniki Modlitwy Krlowej Pokoju w swojej parafii i czsto uczestniczy w yciu naszej Wsplnoty Dusz Najmniejszych. Polecamy zmarego Kapana Miosierdziu Boemu i MB Pani Fatimskiej, we wspomnienie ktrej, a zarazem w dniu zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu caego wiata, zakoczy swoj ziemsk pielgrzymk wiary. Wieczny odpoczynek racz mu da Panie!

Wicej informacji na stronie internetowej Parafii w Zawadzie...>>
Dzie skupienia ze w. s. Faustyn Kowalsk  :: 06-10-2013 r. ::

  Co takiego byo w w. s. Faustynie, e Bg posuy si ni i uczyni j wielk wit? Co takiego moe zaczerpn z ycia tej witej dusza maleka, ktra ju z samej nazwy jest po prostu maa, saba? Ot s. Faustyna otwieraa si na Gos Boga w jej wntrzu. Ona usyszaa ten Gos i przyja Boe wezwanie. yjc w zakonie suchaa Boga w swoim sercu. Kto mgby powiedzie, e miaa taki dar od Boga, i moga sysze. Jednak kada dusza otrzymuje ask syszenia i rozumienia Boych natchnie. Dzieje si to w rny sposb, ale kada dusza otrzymuje t ask. Bg kad pragnie prowadzi ku zbawieniu i kadej daje moliwo usyszenia swego Gosu. Kiedy dusza otwiera si, sucha, stara si pj za tym Gosem, Bg coraz bardziej, coraz wicej, czciej do niej mwi. Ona przyjmuje, ona yje i jest przemieniana tym Gosem Boym, Sowem, obecnoci Boga w niej. Ta przemiana przygotowuje j do momentu, kiedy Bg powierza jej swoje zadanie wane dla caego Kocioa.

Wicej...>>
Dzie skupienia i Wieczernik ze w. Franciszkiem i w. Faustyn  :: 05-10-2013 r. ::

  Kiedy spojrzymy na w. Franciszka moemy zauway jedn, bardzo istotn rzecz, a mianowicie cakowit rezygnacj z tego wiata, z tego, co do niego naley. Symbolicznie w. Franciszek wyrazi to poprzez oddanie swojej szaty ojcu – odda to, co otrzyma od ojca. Jednoczenie zrezygnowa z tego, co daje wiat, co jest materialne, co naley do wiata. Od tego momentu cakowicie powierzy si Bogu. Uzna, e jest rzeczywicie dzieckiem Boga, czyli dusz, ktra oczekuje wszystkiego od Boga. Skoro Bg jest Ojcem, to dziecku wszystko daje, opiekuje si, troszczy, zapewnia, prowadzi i poucza. Franciszek cakowicie zrezygnowa z tego, co ludzkie. Nie oznacza to, e nie boryka si z rnymi trudnociami. Dowiadcza ich, ale w tym dowiadczaniu zdawa si na Boga. Ufa, e otrzyma od Boga to, co jest jemu niezbdne, by osign ycie wieczne yjc tu na ziemi. I wierzy, e to ycie na ziemi osadzone na sprawach materialnych moe przysuy si do wiecznoci w Niebie tylko wtedy, gdy posugiwa si bdzie tym, co doczesne, ziemskie w odpowiedni sposb. A wic czerpa bdzie z tego, co ziemskie tylko tyle, ile Bg mu pozwoli, ile Bg mu da, bo wtedy to, co ziemskie, co doczesne odpowiednio przyjte formuje dusz.
Dzikujemy kapanom i wielu wiernym za dar kolejnych dni formacyjnych i za dar wsplnej modlitwy w Wieczerniku Czerwiskim.

Wicej...>>
w. Tereska nadal jest mioci w sercu Kocioa  :: 01-10-2013 r. ::

  Mio wprowadza dusz w niezwyk wi z Bogiem. Mio przemienia dusz tak, aby moga si stawa mioci w Kociele, mioci przemieniajc Koci, mioci odradzajc Koci. Ta mio w duszy swoim zasigiem obejmuje cay Koci, a wic dusza staje si niczym powoany misjonarz, by siga na krace wiata, by zdobywa kolejne dusze, bo taka jest mio. Dusza yje w swoim rodowisku, realizuje swoje powoanie, bdc mioci w Kociele realizuje rwnie powoanie caego Kocioa – apostolskie powoanie misyjne.
Niezwyka jest maleka droga mioci. Maleka ze wzgldu na malekie nakady duszy, na to, co dusza musi da i co wnosi ze sob na drog powoania. Ale wielka – jeli nie najwiksza – gdy chodzi o to, czym staje si dusza na tej drodze. SAM BG ZAMIESZKUJE T DUSZ, ON SAM KOCHA, YJE W NIEJ I DZIAA.
Tak wic, maa Tereska realizujca drog mioci dokonaa wielkich rzeczy. I dokonuje nadal. Ona jest mioci w sercu Kocioa, a mio jest najwiksz si, najpotniejsz i wieczn.

Wicej...>>
wity Micha Archanio Opiekunem naszej Wsplnoty  :: 29-09-2013 r. ::

  w Archanioach uobecnia si, ujawnia si Boa moc. Ta wszechmoc Boa, wszystko czym Bg jest, uosabia si w poszczeglnych Anioach, Archanioach, Zastpach Anielskich. A wic Bg dajc czowiekowi Aniow, daje wrcz samego Siebie, swoj opiek, swoj potg, swoj moc. Po raz kolejny widzimy, jak Bg stara si pokaza swoj mio i obdarza ni na rny sposb, abymy mogli j przyj. Widzimy, jak Bg czyni wszystko, by tylko nakoni nasze serca do spojrzenia na t mio, do jej przyjcia. Pomaga nam w naszej drodze yciowej, bymy mogli osign szczcie. Czyni wszystko, aby kada dusza bya szczliwa. Jest to niezwyke biorc pod uwag jak malekim jest czowiek wobec wszystkich stworze, wobec caego stworzenia, wobec caego wszechwiata, wobec wszystkiego, co otacza czowieka, wobec samego Boga, we wntrzu ktrego czowiek yje.
W dniu wita witych Archaniow, Michaa, Rafaa i Gabriela, podczas naszego spotkania podzikowalimy Bogu za Jego mio, za Jego starania o nas, za wszystkie aski okazywane, za wszystko, co czyni dla czowieka. I oddalimy si jako Wsplnota w opiek Anioom. Obralimy sobie rwnie Archanioa Michaa za swego Patrona.

Wicej...>>
Kolejne nasze spotkanie w ramach Wieczernikw Modlitwy  :: 27-09-2013 r. ::

  Na naszej wsplnej drodze wieczernikowej ponownie spotkalimy si w kociele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Krla w Stocznie, w Archidiecezji Warmiskiej, by trwa na wsplnej modlitwie, uczestniczy w Eucharystii i Adoracji Najwitszego Sakramentu. Tym razem nasze modlitewne rozwaania oparte byy na pouczeniach pyncych z czytanej w tych dniach Ksidze Proroka Aggeusza i stanowiy zacht do modlitwy o odrodzenie wspczesnego Kocioa. Dzikujemy naszym kapanom i wszystkim przybyym do Stoczna wiernym za dar tego kolejnego Wieczernika. Rwnie nasz wdziczno wyraamy naszej siostrze Regince za jej posug muzyczn.

Wicej...>>
RADIO KONSOLATA - Internetowe Radio Dusz Najmniejszych  :: 24-09-2013 r. ::

  Od niespena piciu ju lat nasza Wsplnota cieszy si dziaalnoci internetowego radia, ktre z Boego natchnienia zaczo swoj dziaalno w lutym 2009 roku jako katolickie radio ewangelizacyjno-modlitewne. Celem tego radia jest prezentacja duchowoci "Najmniejszych" i zaproszenie suchaczy do kroczenia prost drog zawierzenia i mioci - Malek Droyn Mioci. Radio Konsolata jest radiem tworzonym przez wieckich odkrywajcych swoje powoanie do Dziea Najmniejszych. Audycje tego radia pomagaj i drog duchow, wskazan na obecne czasy przez przykad ycia sugi Boej siostry Marii Konsolaty Betrone - patronki Radia. rdo czerpania tego ducha stanowi "Ordzie Mioci Serca Jezusa do wiata" i "Traktat o malekiej drodze mioci" o. Lorenzo Sales - kierownika duchowego s. B. s. M. Konsolaty Betrone oraz "Testament Duchowy" ks. Jzefa Gregorkiewicza - salezjanina, kierownika duchowego wielu "najmniejszych". Zachcamy do suchania naszego Radia i do cznoci duchowej ze wszystkimi najmniejszymi - gdziekolwiek s - poprzez proponowane w radiu audycje i transmisje, a take do wsplnej realizacji ycia duchowego na Malekiej Droynie Mioci i propagowania Dziea Najmniejszych.

Wcz Radio KONSOLATA>>>
Zobacz stron Radia...>>
Kolejne dni skupienia i Wieczernik Modlitwy w Gietrzwadzie  :: 21-09-2013 r. ::

  Po wakacjach letnich, podczas ktrych nasza Wsplnota uczestniczya w rekolekcjach i nieprzerwanie kroczya drog wieczernikow, ponownie rozpoczynamy ubogacanie naszych malekich serc poprzez uczestnictwo w dniach skupienia. Pierwsze takie dni formacyjne po zakoczeniu lata odbyy si w sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie. Byy one okazj do przyblienia wszystkim uczestnikom spotkania tego wszystkiego, co byo bogactwem naszego pielgrzymowania do Rzymu. Ufamy, e Bg nadal pragnie wylewa swoj mio na nasze serca, ktre wci przygotowuje do przyjmowania i kroczenia drog duchow dusz najmniejszych. Zwieczeniem dni skupienia byo nasze kolejne spotkanie modlitewne odbywajce si w ramach Wieczernikw Gietrzwadzkich, podczas ktrego wraz z Pani Gietrzwadzk uwielbialimy Boga w Jego niepojtej mioci miosiernej. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar tej duchowej uczty.

Wicej....>>
Dzikujemy Bogu za dar naszej kolejnej pielgrzymki  :: 18-09-2013 r. ::

  Podczas zakoczonej w dniu dzisiejszym naszej pielgrzymki Bg obdarza nas, dotyka naszych serc swoj mioci. Zostao nam ukazane, i kady wity jest darem mioci; kady cud i znak Boy – darem mioci Boga; kade miejsce Obecnoci Boej – to miejsce, w ktrym jest mio Boa, ona w tym miejscu si wyraa. Otoczeni jestemy mioci. yjemy, poruszamy si w mioci. Wszystko to jest zbyt wielkie, aby czowiek poj. A jednak Bg zachca nas, bymy prbowali otworzy si na mio, poniewa Bg daje ask i czowiek dziki niej poznaje. W poznawaniu Jego mioci wane jest otwieranie si duszy, a waciwie pragnienie otwarcia si i pragnienie dowiadczenia mioci. Bg widzc takie serce, ktre pragnie, ktre prosi, przychodzi z ask. Bg stworzy czowieka do mioci, a wic moemy by pewni, e chce bymy dowiadczali tej mioci, bymy w niej yli. On chce, bymy rozpakowywali „prezent”; nie chce, aby pozostawa gdzie w kcie, przecie Bg chce nam pomaga, by z nami we wszystkim. Pozwlmy Bogu, by y naszym yciem, by nam towarzyszy, by w naszym yciu dokonywa cudw. A wic sprbujmy rozpakowa „prezent”.

Wicej....>>
Medjugorje - Brenna - Gietrzwad - Ranystok - Ostrw Wlkp.  :: 05-09-2013 r. ::

  Tegoroczne rekolekcje przeprowadzone w ramach dziaalnoci naszej Wsplnoty w Medjugorje, Brennej, Gietrzwadzie (2 tury), Ranymstoku i Ostrowie Wlkp. przygotowyway nas do tego, abymy swoim yciem dawali wiadectwo o Bogu i Jego mioci. Bg zna nasze saboci i wie jak bardzo czsto przejawiamy nieodpowiedni aktywno. Wie, jak stale chcemy bra sprawy w swoje rce i czyni co po swojemu, o wasnych siach. Widzi, jak zazwyczaj wierzymy w siebie i w swoje moliwoci. Znajc wic wszystkie nasze saboci pomaga nam podczas rekolekcyjnego czasu stawa przed Nim w pokorze i przyjmowa Ducha Boego. Usposabia nas do cigego uwiadamiania sobie, i sami nie jestemy w stanie przekaza ycia i mioci Boej na swj sposb, swoimi siami. To Bg moe przekazywa swoje ycie innym poprzez nasze dusze. Wic pomaga nam by pokornymi przed Bogiem. Pomaga nam zostawi mdroci wasne. Pomaga nam zdegradowa nasze „ja”, ktre tak stale wynosimy na piedesta. Pomaga nam cakowicie podda si Bogu i Jego prowadzeniu. Umacnia nas, bymy w kadym momencie, w kadej sekundzie dawali Bogu pierwszestwo we wszystkim, uznawali Jego panowanie w naszych sercach. Uczy nas cigego umierania dla samych siebie, zapominania o sobie, usuwania si w cie, by Bg y w nas, aby On mwi, dziaa; aby On czyni wszystko.

Wicej...>>
Padwa, Asy, Rzym, Monte San Angelo, San Giovanni Rotondo, Medjugorje  :: 04-09-2013 r. ::

  Ju w dniu jutrzejszym zapraszamy wszystkich na kolejn wsplnotow pielgrzymk zaplanowan na Rok Wiary. Szczeglnie starajmy si jednoczy podczas codziennej Eucharystii i mdlmy si za siebie nawzajem. Msze w. odprawione zostan:
- czwartek (5.09.2013), Katowice, koci w. Piotra i Pawa,
- pitek (6.09.2013), Padwa, Bazylika w. Antoniego,
- sobota (7.09.2013), Asy, Bazylika Matki Boej Anielskiej z Porcjunkul,
- niedziela (8.09.2013), Watykan, (o 12:00 - modlitwa "Anio Paski" z Papieem Franciszkiem na Placu w. Piotra),
- poniedziaek (9.09.2013), Monte San Angelo, Grota w. Michaa Archanioa,
- wtorek (10.09.2013), San Giovanni Rotondo), Klasztor kapucynw z cel w. Ojca Pio,
- roda (11.09.2013), San Giovanni Rotondo), Klasztor kapucynw z cel w. Ojca Pio, nawiedzenie sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Lanciano oraz sanktuarium Cudownego Oblicza Jezusa Chrystusa w Manopello,
- czwartek (12.09.2013), Vepri (Chorwackie Lourdes),
- pitek - wtorek (13-17.09.2013), Medjugorje, (w niedziel, 15 wrzenia, na Grze Krieva)
- roda (18.09.2013), Hodonin (Czechy).

Wicej o pielgrzymce...>>

UWAGA! Podczas trwania pielgrzymki nie ulega zmianie program naszych Wieczernikw Modlitwy. Zapraszamy do uczestnictwa w nich. W I - sobot miesica (7 wrzenia) zapraszamy do Czerwiska nad Wis. W II - sobot (14 wrzenia) zapraszamy do Ranegostoku. W poniedziaek (9 wrzenia) zapraszamy do Ostrowa Wlkp.

ZAPRASZAMY NA WSPLNOTOW PIELGRZYMK DO RZYMU  :: 18-08-2013 r. ::

  Kolejn pielgrzymk zaplanowan w Roku Wiary w ramach dziaalnoci naszej Wsplnoty jest autokarowa pielgrzymka do Rzymu i Medjugorje. Podejmiemy j w terminie od 5 do 18 wrzenia br. Program pielgrzymki i warunki uczestnictwa w niej umieszczone s na stronie internetowej Biura Pielgrzymkowo-Turystycznego "Halina". Wicej informacji i zapisy w Biurze "Halina" (tel. 32-24-22-390), lub u Hani w Posku (23-66-22-948). Zapraszamy na wspln drog pielgrzymkow.
Dzikujemy Bogu za ask rekolekcji  :: 16-08-2013 r. ::

  Podczas naszych rekolekcji, wprowadzajcych na malek drog mioci, najwaniejsza jest mio Boa. Ona jest nam przedstawiana i ukazywana w rnych aspektach. To ona daje czowiekowi yjcemu w wiecie penym niepokoju i nienawici poczucie bezpieczestwa, daje pokj, daje szczcie. Kadego dnia przedstawiana jest nam mio Boa, objawiajca si w Eucharystii, w Krzyu, rozlewajca si przez Niepokalane Serce Matki. Ta mio nas otacza, bowiem wszystko jest darem Boego Serca. I Bg oczekuje od czowieka odpowiedzi na t mio. Do tej odpowiedzi prowadzeni s wszyscy uczestnicy rekolekcji - poprzez konferencje, Eucharysti, Adoracj i modlitw. Otwierajc si na Bo mio, staramy si j przyj otwartym sercem z wielk radoci, by tej mioci si odda, zawierzy, powierzy. By serca wypenione mioci mogy pj do swojej codziennoci i tam stara si y t mioci i j realizowa. Modlimy si, by kady z nas yjc mioci mg stawa si wiarygodnym wiadkiem mioci. Gdy czowiek sam jest mioci, wtedy jego spojrzenie mwi o mioci, proste sowo wiadczy o mioci.

Wicej o rekolekcjach w Radiu Konsolata>>
Rekolekcje, rekolekcje, rekolekcje...  :: 29-07-2013 r. ::

  Czas wakacji w naszej Wsplnocie wypeniony jest intensywn prac na rzecz wielu dusz najmniejszych, ktre bardzo licznie uczestniczc w rekolekcjach wprowadzajcych na malek drog mioci odnajduj i umacniaj swoje powoanie. Do tej pory odbyy si dwie tury rekolekcji a przed nami kolejne cztery tury w poszczeglnych Wsplnotach Wieczernikowych. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy piciodniowe rekolekcje w Gietrzwadzie, gdzie pod szczegln opiek Najwitszej Maryi Panny wsuchiwa si bdziemy w kade sowo pouczenia kierowane do naszych serc. Owocami tych, jak i nastpnych rekolekcji dzieli si bdziemy na kolejnych naszych Wieczernikach Modlitwy, ktre mimo wakacji odbywaj si regularnie co miesic wedug znanego nam harmonogramu. Zapraszamy Was wszystkich na najbliszy Wieczernik, ktry w sobot 3 sierpnia odbdzie si w Czerwisku nad Wis, gdzie dla nikogo nie zabraknie potrzebnych ask.

Wicej...>>

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!