banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Kolejny Wieczernik Modlitwy w Stocznie  :: 22-08-2008 r. ::

  W dniu dzisiejszym (Wspomnienie NMP Krlowej) w parafii Chrystusa Krla w Stocznie odbdzie si kolejne spotkanie w ramach Wieczernikw Modlitwy. Zaprasza na nie nowy proboszcz, ks. Adam, ktry od 1 sierpnia przej obowizki tego urzdu po ustpujcym ks. Zygmuncie. Temu ostatniemu powierzono parafi w Goskowie koo Warszawy, gdzie ju mwi si o kolejnych Wieczernikach. Przypominamy, e Wieczerniki w Stocznie odbywaj si w ostatnie pitki miesica (w sierpniu wyjtkowo tydzie wczeniej) w godzinach od 17:00 do 21:00. Zawizaa si ju tam liczna wsplnota tworzona przez pielgrzymw z Spopola, Korsz, Ktrzyna i nawet Giycka. Zapraszamy wszystkich wiernych z parafii i okolic Stoczna do tworzenia kolejnego Wieczernika Modlitwy, tym bardziej, e bdzie to dla nas okazja przywitania nowego Pasterza Parafii. Posug muzyczn podejm muzycy z zespou "Echo Maryi".
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 15 sierpnia 2008 r.  :: 21-08-2008 r. ::

  
Objawienie dla Ivana, 15 sierpnia 2008, na Podbrdo o godz. 22:00
„Drogie dzieci, rwnie i dzisiaj wzywam was, abycie z odpowiedzialnoci przyjli moje ordzia. yjcie, drogie dzieci, moimi ordziami. Dzi wzywam was szczeglnie do odnowienia modlitwy rodzinnej. Drogie dzieci, tylko poprzez odnowienie modlitwy rodzinnej, mona odnowi dzisiejszy wiat. Drogie dzieci wiedzcie e: Matka modli si z wami, Matka wstawia si do swego Syna za wami wszystkimi, Matka kocha was wszystkich. Drogie dzieci, dzikuj, e odpowiedzielicie na moje wezwanie”.
 
Dzikujemy za Legiony Dusz Najmniejszych  :: 20-08-2008 r. ::

  Podczas rekolekcji wakacyjnych ju ok. 200 osb zostao wprowadzonych na Malek Droyn Mioci i day pocztek Legionom Dusz Najmniejszych w naszej Ojczynie. Legiony te stay si faktem w Czerwisku, Ranymstoku i Gietrzwadzie. To pocztek wielkiego Dziea Najmniejszych, ktre jest realizacj drogi ycia duchowego wskazanej przez w. s. Faustyn Kowalsk i s. Bo s. M. Konsolat Betrone. Ukazywa nam t drog ycia duchowego Jan Pawe II, ktry wskaza wspczesnemu wiatu Mio Miosiern jako jedyny ratunek dla wiata. Dzikujemy wszystkim, ktrzy otaczaj swoj pastersk trosk powstajce Dzieo i pomagaj we wszystkich przejawach jego rozwoju na naszej polskiej ziemi. Dzikujemy za wsplny trud rekolekcyjny, ktry ju owocuje wiadectwem i porywem wielu nastpnych serc pragncych doczy do grona Dusz Malekich i gotowoci tworzenia kolejnych legionw, ktre nie bd Mio Miosiern w swoj codzienno, pozwalajc temu Pomieniowi Mioci ogarn coraz wicej serc ludzkich i obszary naszej Ojczyzny i wiata. Wdziczno serc kierujemy w stron grona osb, ktre w przerny sposb wczaj si w nasze wsplne Dzieo.
 
Kolejne rekolekcje i Wieczernik Modlitwy  :: 10-08-2008 r. ::

  Zakoczylimy drug seri rekolekcji wakacyjnych wprowadzajcych nas na Malek Drog Mioci, w ktrych uczestniczyo 50 osb. Przeprowadzone byy w Ranymstoku, gdzie od ptora roku uczestniczymy w comiesicznych spotkaniach w ramach tak zwanych Wieczernikach Ranostockich. Podobnie jak poprzednie rekolekcje przeprowadzone w Czerwisku i na tych dowiadczylimy hojnoci Serc: Jezusa i Maryi. Z wielk wdzicznoci w naszych sercach dzikujemy wszystkim, ktrzy przyczynili si do zorganizowania i przeprowadzenia drugiej serii rekolekcji. Dzikujemy take za kolejny Wieczernik, ktry zgromadzi wielu wiernych w sanktuarium maryjnym w Ranymstoku. Wdziczno pragniemy okaza kapanom i zespoowi "Adoramus" za podjt posug. Od dnia jutrzejszego podobny czas aski przeywa bdziemy w Gietrzwadzie. Tygodniowe rekolekcje zakoczymy Wieczernikiem Modlitwy, ktry odbdzie si w najblisz sobot, to jest 16 sierpnia br. w godzinach od 17:30 do 21:00. Na to kolejne spotkanie wszystkich zapraszamy!
 
Wsplnota Wieczernikw Modlitwy "na wakacjach!"  :: 03-08-2008 r. ::

  Czas wakacyjny w naszej Wsplnocie wykorzystujemy na modlitw i formacj. Za nami kolejny Wieczernik w Czerwisku, ale take pierwsza seria rekolekcji, ktra zostaa przeprowadzona z udziaem 57 uczestnikw w tutejszym Domu Rekolekcyjnym. Dni te naznaczone byy tak wielk obfitoci ask, i mona tu mwi o rzeczywistym uobecnieniu si Triumfu dwch Serc: Jezusa i Maryi. Dzikujemy wszystkim, ktrzy w cznoci duchowej wspieraj nas w tym czasie "niwa" dla Pana, szczeglnie naszym Siostrom i Braciom, ktrzy trwaj na modlitwie w Medjugorje, gdzie udali si z pielgrzymka. Wszystkim yczliwym nam i wsplnemu Dzieu kapanom, wsplnotom, grupom, zespoom muzycznym, osobom w rny sposb pieszcym nam z posug z caego serca dzikujemy wyraajc to staropolskim Bg zapa! Jednoczenie zapraszamy wszystkich na kolejne rekolekcje i Wieczernik, tym razem do Sanktuarium Maryjnego w Ranymstoku.
 
Ordzie Krlowej Pokoju z dnia 2 sierpnia 2008 r.  :: 03-08-2008 r. ::

  „Drogie dzieci, w moim przyjciu tutaj do was, odzwierciedla si wielko Boga i otwiera si droga z Bogiem do szczcia wiecznego. Nie czujcie si sabymi, samotnymi i opuszczonymi. Z wiar, modlitw i mioci wchodcie na gr zbawienia. Niech Msza wita, wasza najbardziej delikatna i mocna modlitwa, bdzie centrum waszego ycia duchowego. Wierzcie i kochajcie moje dzieci. W tym wam pomog rwnie i ci, ktrych mj Syn wybra i powoa. Wam, a w sposb szczeglny im, daj moje macierzyskie bogosawiestwo. Dzikuj wam.”

Za: www.medjugorje.ws
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!