banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


NOWY ROK 2011  :: 31-12-2010 r. ::

  Kochani, dzisiejszej nocy przywitamy Nowy Rok 2011. Ten Nowy Czas we Wsplnocie Dusz Najmniejszych przeywa bdziemy otwierajc si na kolejne aski i bogosawiestwo, a przede wszystkim jednoczc si z Mioci Bo przychodzc do nas w Osobie Dziecitka Jezusa. Zapraszamy na t drog przeywanych dni Nowego Roku wszystkich naszych Patronw, a szczeglnie obok witej Boej Rodzicielki Maryi, w. Jana Apostoa i Ewangelist. Przyjmijmy tej nocy na nowo wszystko, co jest ubogaceniem naszej Malekiej Rodziny i o to podczas naszych spotka promy, otwierajc si na to cudowne prowadzenie. yczymy Wam take, by Nowy Rok 2011 by przeywany w wielkiej zayoci z Bogiem, o co modlimy si nieustajco, a dzisiaj szczeglnie o to prosimy. Niech Boa Dziecina bogosawi nam wszystkim na Nowy 2011 Rok.

Zapraszamy do duchowej cznoci ze Wsplnot, suchajc transmisji przez Radio Konsolata
Nasze owoce formacyjne w Roku 2010  :: 29-12-2010 r. ::

  Koczcy si rok kalendarzowy 2010, ktry przeywalimy we Wsplnocie Dusz Najmniejszych jako "Rok Mioci", sprzyja temu, by wicej mwi o Mioci - o Bogu, ktry jest Mioci. Prowadzi nas do lepszego poznania Boego Oblicza, ktrym jest Mio, do wikszego umiowania Go i ycia t Mioci, ktr Bg w naszych sercach skada. Prbowalimy utwierdzi swoje serca w prawdzie o Mioci, pomimo trudnoci obecnego czasu - realia inne ni za czasw Ewangelistw, trudnoci zwizane z jzykiem ludzkim, ktry nie jest w stanie wszystkiego opisa. Jednak, na ile Bg udzieli aski zarwno kapanom i naszym sercom na tyle zostaa nam przedstawiona Boa Mio (...)
Niech Bg bogosawi nas swoj Mioci, swoim Pokojem. Niech to bogosawiestwo goci w nas, w naszych sercach. Niech poprowadzi nadal nasze dusze w dni kolejnego roku, ktry pragniemy przezywa we Wsplnocie Dusz Najmniejszych.

Zapraszamy do przeczytania caoci refleksji:
1. Refleksja dotyczca realizacji naszego powoania w Roku Mioci
2. 2010 „Bdmy wiadkami Mioci” – 2011 „W Komunii z Bogiem”
W Noc Sylwestrow uwielbimy Bo MIo!   :: 28-12-2010 r. ::

  Podczas zbliajcej si Nocy Sylwestrowej nasza Wsplnota zgromadzi si na modlitwie w sanktuarium maryjnym w Czerwisku nad Wis, by wsplnie dzikowa za wielo otrzymanych ask, za to co dowiadczylimy, za bogosawiestwo Boga co nieustannie jest nad nami, za Jego hojno i dobro. Przybdmy wszyscy, by tej Nocy przey czas wielkiego wita we Wsplnocie. Niech serca nasze uwielbi wsplnie Boga, szczerze, caymi sob. Niech wypiewaj pie uwielbienia, pie mioci, pie dzikczynienia Bogu, Stwrcy, Panu, Wadcy, Krlowi, Mioci. Niech bdzie to Noc, podczas ktrej rozlewa si bdzie mio. Z naszych serc pyn bdzie mio ku Niebu. Z Nieba, z Boego Serca na nas spywa bdzie Boa Mio. Niech to bdzie wielkie, najwiksze wito, w ktrym uwielbimy Bo Mio. Prosi bdziemy o ask zjednoczenia z t Mioci. Pocztek naszego spotkania o godz. 21:00. Czerwisk nad Wis - 31 grudnia 2010 roku. Wicej>>
Odkrywamy na nowo nasze powoanie  :: 26-12-2010 r. ::

  Jeszcze raz, w tym witecznym czasie przypomnijmy sobie o naszym powoaniu. Naszym – dusz najmniejszych – powoaniem, zadaniem jest otwiera si na przychodzc Mio. Otwiera si! Nie - kocha, nie - dziaa, nie - czyni wok tego wielkiego zamieszania, ale w ciszy swego serca, w ukryciu swojej duszy przyj Boga, otworzy si na Jego Mio i j odwzajemni. W gbi swego wntrza umiowa Jezusa do szalestwa. Adorowa Go tak, jak potrafimy, nie silc si na wyszukane rozwaania. Przecie mamy Matk. Zapraszajmy Maryj razem z Dziecitkiem i pozwlmy, e to Ona bdzie Go adorowa, a my bdziemy Jej towarzyszy. Poczujmy si rodzin malekiego Jezusa. Jego rodzestwem, brami i siostrami: maymi, ledwo odronitymi od ziemi, pragncymi kocha swego nowo narodzonego Braciszka. A mioci do Braciszka nauczy nas Mama. Przyjmijmy ten Wielki Dar, jaki Bg Ojciec pragnie zoy w naszych sercach! Jaki ju skada w nas. Jednoczenie miejmy wiadomo wagi tego Daru. Niech nasze serca uklkn przed Nim. Niech dr ze wzruszenia, niech z pokor i zachwytem myl o Nim. Niech si uniaj! Bg sercom, ktre otwieraj si na Niego daje wicej!
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-12-2010 r. ::

  Ordzie, 25. grudnia 2010

„Drogie dzieci! Ja i mj Syn Jezus pragniemy dzi da wam obfito radoci i pokoju, aby kady z was z radoci nis i dawa wiadectwo pokoju i radoci w miejscach, gdzie mieszkacie. Dziatki, bdcie bogosawiestwem i bdcie pokojem. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

COROCZNE OBJAWIENIE JAKOVA 25 GRUDNIA 2010r.

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 wrzenia 1998 r. Matka Boa powiedziaa Jakovowi Czolo, e odtd bdzie mia objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boe Narodzenie. Tak si stao rwnie w tym roku. Matka Boa objawia si trzymajc Dziecitko Jezus na rkach. Objawienie zaczo si o 14:25 i trwao 7 min.

Jakov powiedzia: „Matka Boa mwia mi o tajemnicach i na kocu powiedziaa: mdlcie si, mdlcie si, mdlcie si.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
yczenia dla Wsplnoty Dusz Najmniejszych - Boe Narodzenie 2010  :: 24-12-2010 r. ::

  yczymy Wam, Kochani Najmniejsi, by ten wity czas wit Boego Narodzenia by niezatart w pamici i rozweselajc serce speniajc si Tajemnic Mioci w odniesieniu do kadego z nas. Niech promieniuje z tej cudownej Tajemnicy Jezus Chrystus - oczekiwane wiato, ktre znalazo upodobanie w najmniejszych i najsabszych dokonujc trwaych przemian naszych wntrz. Niech pozostanie czasem najpikniejszym i najobficiej ubogacajcym spragnione oczekiwaniem Mioci, Miosierdzia i Pokoju malekie serca. Aby wiat zachwyci si widzialnym, mocno przemawiajcym znakiem Wsplnot ufajcych Bogu dusz i otworzy si na Triumf Boga.
Z darem modlitwy w intencji kadego z Was i w intencji Waszych Rodzin Ks. Tadeusz.
rodowa Audiencja Generalna  :: 22-12-2010 r. ::

  Drodzy bracia i siostry!
(...) Radosne oczekiwanie, tak charakterystyczne dla tych dni poprzedzajcych Boe Narodzenie, jest oczywicie zasadnicz postaw chrzecijanina, ktry pragnie przey owocnie ponowne spotkanie z Tym, ktry przychodzi, aby zamieszka pord nas: z Jezusem Chrystusem, Synem Boym, ktry sta si czowiekiem. Odnajdujemy to nastawienie serca - czynimy je naszym - w tych, ktrzy jako pierwsi przyjli przyjcie Mesjasza: Zachariaszu i Elbiecie, pasterzach, prostym ludzie, a szczeglnie w Maryi i Jzefie, ktrzy jako pierwsi osobicie dowiadczyli lku, ale nade wszystko radoci z tajemnicy tych narodzin. Cay Stary Testament stanowi jedn wielk obietnic, ktra miaa si dopeni wraz z przyjciem potnego Zbawiciela. O tym szczeglnie zawiadcza nam ksiga proroka Izajasza, mwica nam o tej "udrce" historii i caego stworzenia wyczekujcego zbawienia, ktre miao ofiarowa nowe energie i nada nowy kierunek caemu wiatu. W ten sposb obok oczekiwa wielkich postaci w Pimie witym, swoje miejsce i sens znajduje w cigu wiekw take nasze oczekiwanie, ktrego dowiadczamy w tych dniach, a ktre podtrzymuje nasz czujno podczas caej yciowej wdrwki. Caa bowiem ludzka egzystencja oywiana jest tym gbokim uczuciem, tym pragnieniem, by to wszystko, co dostrzeglimy i zrozumielimy myl i sercem, to, co najprawdziwsze, najpikniejsze i najwiksze, stao si rzeczywistoci i podnioso nas na duchu.(...) Wicej>>

Za: www.radiomaryja.pl
Razem z Matk Najwitsz oczekujemy Boego Narodzenia  :: 21-12-2010 r. ::

  Wsplnota Dusz Najmniejszych, jak tworzymy, jednoczy si w tych dniach radosnego oczekiwania na narodzenie Syna Boego w tajemnicy zbliajcych si wit z Matk Najwitsz, zawierzajc si Jej Niepokalanemu Sercu i zapraszajc Maryj do naszych ludzkich, sabych serc. Jako dusze najmniejsze i najsabsze pokadamy ufno w Matczynej trosce, e to wanie Ona przeprowadzi kade swoje dziecko przez te wane dni dzielce nas od Boego Narodzenia. Zapraszamy wszystkich Was, odwiedzajcych nasz stron do jednoczenia si w Sercu naszej Matki i wsplnego adorowania przychodzcego Zbawiciela. Mog posuy ku temu zamieszczone w dziale "Rozwaania" teksty suce do osobistej refleksji i modlitwy.

Rekolekcje Adwentowe dla dusz najmniejszych:
Konferencja 1
Konferencja 2
Konferencja 3
Adoracja Najwitszego Sakramentu
"Oczekiwanie" - refleksja adwentowa
Adwentowe spotkania w Ranymstoku i w Gietrzwadzie  :: 18-12-2010 r. ::

  Przedwiteczne spotkania naszej Wsplnoty miay charakter adwentowego przygotowania do wit Boego Narodzenia. Czas powicony na formacj wypeniaa modlitwa i rozwaania nawizujce do obecnego Okresu Liturgicznego. Uwiadamiay nam, e serca nasze musz by przygotowane na Narodziny Boga, musz Go pragn, musz woa: „Przyjd, Panie!” Jednoczenie docierao do nas, e nie potrafimy oczekiwa. Tylko Maryja potrafia prawdziwie czeka, nie bezczynnie, ale w peni otwierajc serce i dusz, wygldajc oczami serca na Boga, adorujc Go w sobie, sawic i wielbic Go. My nie potrafimy tak oczekiwa. A jednak, zapraszajc Matk Najwitsz do siebie moemy uczestniczy w Jej oczekiwaniu. W naszych sercach Jezus bdzie przez Ni oczekiwany. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym uczestnikom naszych spotka za ten wany czas wsplnego trwania w Wieczerniku Modlitwy. Wierzymy, e zaowocuje piknym czasem duchowego przezywania nadchodzcych wit.

Zapraszamy do przeczytania rekolekcyjnych konferencji:
Konferencja 1
Konferencja 2
Konferencja 3
8 grudnia, godz. 12:00 - 13:00. GODZINA ASKI   :: 07-12-2010 r. ::

  Matka Boa w Montichiari - 1947r.
Jest mym yczeniem, by kadego roku w dniu 8 grudnia w poudnie obchodzono Godzin aski dla wiata. Przez to naboestwo uzyskacie wiele ask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mj Boski Syn Jezus, zele swe przeobfite Miosierdzie, jeeli dobrzy ludzie bd stale modli si za swych grzesznych braci.
Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla si tak nisko nad ziemi, e Bg jest na wycignicie rki. I Jego odwieczne skarby mioci. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest moliwe. Obietnica z ni zwizana jest naprawd wielka! Oto Matka Najwitsza ogasza, e przez szedziesit minut w roku Niebo staje nad nami otworem, e kady, kto w tym czasie zamknie trzymany nad gow parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.
Przeczytaj rwnie Konferencj GODZINA ASKI >>
Czas adwentowego czuwania w Czerwisku  :: 05-12-2010 r. ::

  Podczas sobotniego spotkania w Czerwisku nad Wis nasza Wsplnota kontynuowaa czas adwentowego czuwania i przygotowywania serc na przyjcie Pana Jezusa w tajemnicy Boego Narodzenia. Refleksji modlitewnej towarzyszyy nam teksty liturgiczne przybliajce wydarzenia zwizane z Adwentem. Zawierzajc si Matce Najwitszej prosilimy przez Jej Niepokalane Serce Boga o Jego Mio, ktra i w sercach naszych zrodzi najpikniejszy owoc - Jezusa. Dzikujemy wszystkim kapanom i wieckim uczestnikom za dar wsplnego spotkania, a zwaszcza Subie Liturgicznej, osobom przygotowujcym dni skupienia i Wieczerniki, oraz zespoowi muzycznemu "Echo Maryi".
Z radoci przeywalimy sobotni Uroczysto  :: 28-11-2010 r. ::

  Nasze serca rosy z tej radoci nieustannie wypiewujc Bogu chwa. Bowiem to On jest sprawc wszelkiego dobra, wszelkiej aski w naszej Wsplnocie. Mimo, ze nasza droga jest tak rna, mimo, ze przeywamy wci rne chwile, czasem radosne, czasem smutne, trudne, to jednak Bg nam bogosawi. T wdziczno nadal pragniemy wyraa Bogu za kady czas, za kade wydarzenie. Gdy to byy aski, ktre skieroway nas na malek drog, ktre nas poprowadziy szybciej t drog. Ktre sprawiy, e idziemy waciw drog, e nie zboczylimy z tej dobrej, waciwej, penej prawdy drogi, Trwajmy wic nadal w tej radoci i dzikujmy codziennie Bogu za wszystko. Nie tylko za to, co tak szybko rozwesela serce, ale rwnie za to, co dla serca wydaje si trudne. Dzikujmy za te wszystkie lata, lata bogosawiestwa Boego, ktre jest nieustannie nad nami.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zdj>>
Rocznica inauguracji dziaalnoci Stowarzyszenia Konsolata  :: 27-11-2010 r. ::

  W sobot, 27 listopada w Olsztynie-Likusach, w parafii NMP Wspomoycielki Wiernych odbyo si okolicznociowe spotkanie Stowarzyszenia "Konsolata" - "SK", by podzikowa Bogu i Matce Najwitszej za cay rok dziaalnoci na rzecz Wsplnoty Dusz Najmniejszych, oraz by rozpocz drugi rok pracy SK, ktre w tym dniach otrzymao status stowarzyszenia katolickiego. Uroczystej Mszy w. odprawionej w intencji wszystkich czonkw SK z prob o Boe bogosawiestwo na dalsz dziaalno, przewodniczy JE Ksidz Arcybiskup Warmiski Wojciech Ziemba. Podczas Liturgii skierowa do uczestnikw pasterskie Sowo i udzieli okolicznociowe bogosawiestwo. Po poudniu tego dnia grono ponad stu czonkw stowarzyszenia i wierni tworzcy Wsplnot Dusz Najmniejszych zwiedzili teren nalecy do SK, wyraajc swoj rado przy zastawionych stoach, muzyce i tacach.
Wieczerniki Modlitwy u progu Adwentu  :: 26-11-2010 r. ::

  Podczas ostatnich Wieczernikw Modlitwy przygotowywalimy nasze serca na czas zbliajcego si Adwentu. Modlilimy si o to, by czas Adwentu by dla nas czasem denia do zjednoczenia duszy z Boym Sercem. A skoro dusze nasze s malekie, wic z ca swoj ufnoci powierzalimy si Maryi. J zapraszalimy, by zamieszkaa w nas i by to Ona w nas kochaa Boga wielk, doskona mioci i jednoczya swoje Serce w naszym z Jego Sercem. Prosilimy i nadal chcemy baga, by z naszych serc pyna mio Maryi ku Niebu i w ten sposb by Ona zapraszaa Boga do serca. A On za widzc w naszej duszy odzwierciedlenie swojej Matki, pocz na nowo Jezusa. Postanowilimy rwnie prawdziwie kocha Boga. Mio jest wszystkim. Niczego wicej nie trzeba. Tylko kocha i przyjmowa Bo Mio do serca. Przyjlimy rwnie Boe bogosawiestwo na ten pikny czas oczekiwania, proszc by nasze serca przepenia Mio rodzca, stwarzajca, odradzajca, Mio, ktra jako jedyna jest podna i ma moc dawania ycia. Wszystkim prowadzcym Wieczerniki kapanom, posugujcym przy otarzu i w konfesjonale, subie liturgicznej i zespoom muzycznym, a przede wszystkim wiernym uczestniczcym w tych spotkaniach wyraamy staropolskie Bg zapa!

Przeczytaj rwnie Konferencj na Adwent>>
Czwarta rocznica Wieczernikw w Tolkmicku  :: 26-11-2010 r. ::

  W dniu wczorajszym spotkalimy si we Wsplnocie Wieczernika Modlitwy w Tolkmicku k/Elblga, by podzikowa Bogu i Matce Najwitszej za cztery lata comiesicznych spotka. W gronie kapanw i wiernych trwalimy na modlitwie wyraajc nasze wsplne "Magnificat", oraz wypraszajc dalsze aski dla wszystkich uczestnikw wieczernikowej drogi. Dzikujemy wszystkim obecnym fizycznie i duchowo za ten szczeglny wieczr "komunii z Bogiem" i za bogactwo, jakie stao si udziaem nas wszystkich w "domu i szkole teje komunii". Wyraamy te wielk wdziczno subie liturgicznej oraz zespoowi "Adoramus" za podjt w dniu wczorajszym posug.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-11-2010 r. ::

   Ordzie z 25 listopada 2010r.

„Drogie dzieci! Patrz na was i widz w waszym sercu mier bez nadziei, niepokj i gd. Nie ma modlitwy, ani zaufania do Boga, dlatego Najwyszy pozwala mi, bym przyniosa wam nadziej i rado. Otwrzcie si. Otwrzcie wasze serca na Boe miosierdzie i On da wam wszystko czego potrzebujecie i wypeni wasze serca pokojem, gdy On jest pokojem i wasz nadziej. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za www.medjugorje.hr
Wieczernik w Gietrzwadzie - wprowadzenie do Adwentu  :: 20-11-2010 r. ::

  Podczas kolejnych dni skupienia i kolejnego Wieczernika w Gietrzwadzie uwiadamialimy sobie ogromn wag zjednoczenia duszy z Boym Sercem, by mc waciwie przygotowywa si na Narodzenie Chrystusa. To powinno by Boe Narodzenie w sercu, co te powinno mie wielki wymiar duchowy. To nie tylko wita rodzinne, wita prezentw, Mikoaja. Caa ta otoczka za bardzo przykrywa ludziom oczy. Boe Narodzenie powinno by przeyte gboko w duszy. Dusza powinna przyj Nowonarodzone Dziecitko Jezus razem z Jego Matk i Opiekunem - w. Jzefem. Przyj te powinna wszystko, co dokonao si podczas Boego Narodzenia, a co miao wymiar duchowy. Take teraz moe to sta si udziaem i naszych dusz. Caa rado wiata Ducha, odnowienie wszechwiata, odrodzenie przyrody, dotknicie Bo mioci, ask kadej duszy. Ten „wybuch” mioci, objawienie si mocy Boga w wiecie duchowym. I dlatego istnieje potrzeba naleytego usposobienia dusz do przeywania tej Tajemnicy. Do czego te usposabialimy nasze serca w czasie trwania na wsplnej modlitwie. Dzikujemy kapanom i wszystkim uczestnikom Wieczernika za ten potrzebny dla naszych dusz czas trwania przy Sercu Boga w cznoci z Matk Bo Pani Gietrzwadzk. Szczeglnie dzikujemy osobom penicym sub przy otarzu, a take zespoowi "Najmniejsi".
Wieczernik Ranostocki - czas modlitwy o pokj  :: 13-11-2010 r. ::

  Kolejny listopadowy Wieczernik zgromadzi wielu wiernych w sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku. Podczas caodziennego naboestwa zgromadzeni na modlitwie uczestnicy pod przewodnictwem ksiy, ktrzy towarzyszyli przybywajcym pielgrzymom, modlili si o dar Boego pokoju. Wzywajc wstawiennictwa Maryi, ktra take czczona jest w Kociele jako Krlowa Pokoju, upraszano tego daru wszystkim ludziom, rodzinom i caemu naszemu narodowi, ktry coraz bardziej pogra si w wielu przejawach niepokojw i lkw. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym za kolejny dar tak wanego spotkania w Wieczerniku Modlitwy. Szczeglnie wyraamy t wdziczno organizatorom, osobom przygotowujcym to spotkanie i wczajcym si w posug przy otarzu i we Wsplnocie.
Wieczernik Modlitwy w Czerwisku  :: 07-11-2010 r. ::

  Wieczerniki - spotkania formujce nasze serca w Mioci
Ostatni Wieczernik Modlitwy w Czerwisku nad Wis by okazj do naszej Wsplnej modlitwy w intencji wszystkich wiernych zmarych, ktrych polecalimy Boemu Miosierdziu przez wstawiennictwo Najwitszej Maryi Panny. Podczas odmawianej modlitwy racowej i Adoracji Najwitszego Sakramentu usposabialimy nasze serca na uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej, podczas ktrej jednoczylimy si z caym Kocioem w tajemnicy witych obcowania. Dalsza modlitwa u stp Krzya w. otwieraa jeszcze bardziej nasze serca na Bo Mio, w ktrej odbudowywalimy nasze wizi z tymi, ktrzy poprzedzili nas w pielgrzymce wiary. Cay ten czas trwania we Wsplnocie Wieczernika by potrzebnym nam wszystkim czasem formacji naszych serc w Mioci Boej. Dzikujemy Gospodarzom, kapanom prowadzcym i posugujcym oraz osobom penicym sub przy otarzu i zespoowi "Echo Maryi" za ten czas wsplnego trwania na modlitwie.
Dni skupienia w Czerwisku  :: 06-11-2010 r. ::

  Zwrmy nasz uwag na serce!
To niezmiernie istotne. Serce! Podczas ostatnich dni skupienia, ktre przeprowadzone zostay w Czerwisku uwiadamialimy sobie, e Bg czyni rne rzeczy z naszymi sercami. Bo On w nich chce si z nami spotyka. Bo na poziomie serca moe si to odbywa. Tylko na poziomie wolnego serca. Podobiestwem czowieka do Boga jest wolna wola, moliwo dokonywania wyboru midzy dobrem a zem. Tym podobiestwem jest dusza, bdca Jego czstk, jest duch z Boego Ducha. To jest paszczyzna naszych spotka z Bogiem. Bg chce jeszcze bardziej rozbudzi nasze serca upodabniajc do swego Serca, bymy stawali si sercem. Z serca wypenionego mioci popyn do naszego mzgu Boe pragnienia, Jego uczucia, Jego wola. One bd nami kierowa, formowa nasze myli, ksztatowa postawy. Dzikujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom tych dni za czas pogbionej formacji i wsplnej modlitwy, jak wierzymy, modlitwy ubogacajcej nasze serca.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 03-11-2010 r. ::

  Ordzie dla Mirjany 2 listopada 2010 r.

„Drogie dzieci, z macierzysk wytrwaoci i mioci przynosz wam wiato ycia, aby zniszczyo w was ciemno mierci. Nie odrzucajcie mnie, moje dzieci. Zatrzymajcie si i spjrzcie w samych siebie a zobaczycie jak jestecie grzeszni. Zobaczcie swoje grzechy i mdlcie si o przebaczenie. Dzieci moje, nie chcecie uzna, e jestecie sabi i mali, a moecie by mocnymi i wielkimi wypeniajc wol Bo. Dajcie mi wasze oczyszczone serca, abym moga je owieci wiatem ycia, moim Synem. Dzikuj wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl
Uroczysto Wszystkich witych  :: 01-11-2010 r. ::

  Konferencja na Uroczysto Wszystkich witych>>

(...) Bg daje nam witych! Nie zamyka ich dla siebie w Niebie, ale Niebo otwiera nad nami i daje nam swoich witych! Bg posya swoich witych do nas! S Jego czstk! Zbliajc si do witego, zbliamy si do Boga i dowiadczamy Jego Mioci!  Boa Mio jest w Jego witych! Boe ycie jest w Jego witych. Bg jest w nich! Promy za ich wstawiennictwem o co chcemy, promy, a da nam, bo w taki dzie szczeglnie nie potrafi oprze si probom Jego wybranych, Jego umiowanych witych. Niech cay Koci zjednoczy si dzisiaj w modlitwie uwielbienia! Niech cay Koci, ten na ziemi, ten w czycu i w Niebie jednym gosem wyznaje mio Bogu, wiar i ufno. Niech modli si za swoje dzieci, wszystkie dzieci na ziemi i w czycu, niech wyprasza ask nawrcenia, ask wytrwania, ask otwarcia Nieba dla dusz. Niech Mio ogarnie dusze, ktre z mioci bd si modli. Niech Mio zjednoczy cay Koci, wszystkich jego czonkw.  Zanurzajmy si w Mioci, mdlmy si z mioci! Jake to wane! Mio! Mio jest si jednoczc! Mio nas poczy! Mio sprawi, e poczujemy jedno ze witymi w Niebie i z duszami czycowymi. A to poczucie jednoci da nam moc, da si, wzmocni wiar, wleje ufno i sprawi, e wiat Ducha otwiera bdzie przed nami swoje tajemnice. ycie w jednoci z caym Kocioem pozwoli odbudowa Koci na ziemi. wici i dusze czycowe s wan czci tego Kocioa. Brak naleytej wizi osabia nas, bowiem nie jestemy wtedy peni. O, mdlmy si z mioci o jedno caego Kocioa, o zacienienie wizi wszystkich jego czonkw i korzystajmy z tego wielkiego Boego daru, jakim s dla nas, yjcych na ziemi, wici. Niech Bg bogosawi nas.
Wieczernik w Stocznie z tajemnic witych obcowania  :: 31-10-2010 r. ::

  Wieczernik w Stocznie, ktry przypad na czas szczeglnej cznoci Kocioa pielgrzymujcego z Kocioem triumfujcym i Kocioem oczyszczajcym, koncentrowa nasz modlitw na tajemnicy witych obcowania. By to czas budowania naszej wiadomoci, e Niebo jest pord nas, tylko jakby w innym wymiarze. Trwalimy w przekonaniu, e otaczaj nas wici, e znajdujemy si w cudownym wietle, ktre jest obecnoci samego Boga, jest Jego Mioci, witoci. wici byli z nami. To jest rzeczywisto, o ktrej zapominamy, ale i nie umiemy z niej korzysta. Prbowalimy uwiadomi sobie, i wiat duchowy jest dla nas, a wici pragn uczestniczy w naszym yciu i nam pomaga. Potrzebna jest ta wiedza szczeglnie tym, ktrzy usiuj z tajemnicy witych obcowania zrobi zupenie co innego - co jest wielkim oszustwem, wrcz zabieraniem wierzcym wielkiej prawdy o wiecie ducha. A ci, co tak czyni okamujc ludzi i uniemoliwiajc im waciwe przyjmowanie witych obcowania popeniaj ogromne zo. Niech owoce tego Wieczernika pomog nam przey rozpoczynajc si Uroczysto Wszystkich witych. Wszystkim kapanom i uczestnikom Wieczernika dzikujemy za dar tak bardzo potrzebnego spotkania. Szczeglnie dzikujemy Reginie Bociek za jej posug muzyczn.
Kolejne spotkania na drodze wieczernikowej  :: 29-10-2010 r. ::

  W tych dniach Wsplnota Wieczernika spotyka si na kolejnych comiesicznych spotkaniach. Odbywaj si one w kocioach parafialnych prowadzonych przez Salezjanw w Tolkmicku, Stocznie i w Goskowie. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w naszych Wieczernikach Modlitwy zapraszamy do wsplnej modlitwy. Nasze spotkania odbywaj si w formie programu modlitewnego proponowanego pielgrzymom w Medjugorje. Rozpoczynamy je modlitw racow, uczestniczymy we wsplnej Eucharystii ubogaconej goszonym Sowem Boym, trzeci natomiast cz spotkania stanowi godzinna Adoracja Najwitszego Sakramentu. Na zakoczenie Wieczernika udzielane jest bogosawiestwo chorych. Podczas naszych spotka posug muzyczn podejmuj zespoy: "Echo Maryi", "Adoramus", "Najmniejsi", lub Regina Bociek OVC. Do zobaczenia zatem na drodze wieczernikowej!
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-10-2010 r. ::

  
Ordzie, 25. padziernika 2010

„Drogie dzieci! Niech ten okres bdzie dla was czasem modlitwy. Dziatki, moje wezwanie, pragnie by dla was wezwaniem, bycie si zdecydowali i drog nawrcenia, dlatego mdlcie si i procie o wstawiennictwo Wszystkich witych. Niech bd dla was przykadem i bodcem i radoci ku yciu wiecznemu. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
Ks. kard. Stanisaw Ryko: "Wiara da radykalnych postaw"  :: 25-10-2010 r. ::

  Dzi nie wystarczy mwi o Chrystusie, za sowem musi sta wiadectwo ycia, wiara da postaw radykalnych, podkreli w Krakowie, zwracajc si do liderw ruchw, stowarzysze i organizacji katolickich, ks. kard. Stanisaw Ryko, przewodniczcy Papieskiej Rady ds. wieckich. W sobot w sanktuarium Miosierdzia Boego w Krakowie agiewnikach go z Watykanu celebrowa Msz w. o wyniesienie do chway otarzy Sugi Boego Jana Pawa II.

Zbyt czsto obraz chrzecijastwa we wspczesnym wiecie jest znieksztacany, zwraca uwag ks. kard. Stanisaw Ryko. - W dobie apoteozy wolnoci bez granic czsto patrzy si na [chrzecijastwo] wycznie poprzez pryzmat zakazw i ogranicze, jakie nakada na wierzcych - podkreli przewodniczcy Papieskiej Rady ds. wieckich. - Chrzecijastwo nie jest zniewoleniem czowieka, jak to chc nam wmwi niektrzy, lecz drog ku peni wolnoci - doda. Wskaza, e podstawowe zadanie i misja, jakie spoczywaj na ruchach, stowarzyszeniach, organizacjach katolickich, to czyni Boga obecnym w wiecie.

Za: www.naszdziennik.pl
TABLICA OGOSZE - czyli mog, chc pomc...  :: 24-10-2010 r. ::

  Z inicjatywy Stowarzyszenia "Konsolata", ktre zostao powoane do koordynowania wszelkimi dziaaniami we Wsplnocie Dusz Najmniejszych i troski materialnej z myl o kadym uczestniku naszych Wieczernikw, na stronie tego Stowarzyszenia utworzono tzw. "TABLIC OGOSZE", na ktrej kady z nas moe umieszcza informacje dotyczce szeroko rozumianej pomocy. Kady w swoim domu, wrd przernych przedmiotw i ubra, sprztu i wyposaenia mieszka ma braki lub nadmiar. I to moe suy okazywaniu sobie nawzajem pomocy, jeli tylko otworzymy swoje serca wyraajc oczekiwan pomoc lub pragnienie bezinteresownego oddania czego Bratu czy Siostrze. W tym celu prosimy o umieszczanie swoich ogosze z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail. Ta inicjatywa jeszcze bardziej zjednoczy nas jako Wsplnot w budowaniu jednoci i naladowaniu pierwszych chrzecijan, ktrzy dzielili si wszystkim z potrzebujcymi.
Zapraszamy zatem na stron z Tablic Ogosze.
Dzikujemy za zrozumienie i odwag!
Kolejny biuletyn Wsplnoty Wieczernika  :: 24-10-2010 r. ::

  Ukaza si wznowiony po wakacjach nasz wsplnotowy biuletyn "Wieczernik Modlitwy", a w nim przypominamy wydarzenia i podajemy biece informacje dotyczce naszej wsplnej wieczernikowej drogi. Zwrci pragniemy uwag Czytelnikw na zamieszczon w biuletynie szerok relacj z letnich rekolekcji "Fiat", ponadto na ponown zacht do ycia pieni mioci: "Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!", wyjanienie tego, co dokonuje si podczas naszych spotka modlitewnych, czy te ciekawe spostrzeenia dotyczce trwajcej w wiecie walki duchowej. Przeczyta take mona artyku ukazujcy dziaalno Stowarzyszenia "Konsolata", oraz informacje dotyczce uczestnikw Wieczernikw. Jednoczenie dzikujemy Zarzdowi Stowarzyszenia "Konsolata" za redagowanie wsplnotowej gazetki.
Informujemy, e na stronie Stowarzyszenia dostpna jest wersja internetowa biuletynu. Adres: www.konsolata.pl/pdf/biuletyn
Mio zbuduje nasz dom  :: 23-10-2010 r. ::

  Dzikujemy wszystkim, ktrzy fizycznie lub duchowo wspierali wczorajsze prace przy wyrastajcym ze zjednoczonych w Mioci Boej serc dusz najmniejszych Domu. Dzikujemy tym duszom, ktre mimo, e nie mogy przyjecha, to jednak ofiarowyway samych siebie poprzez modlitw, wyrzeczenie, cierpienie. Pamitajmy, e wszyscy przyczyniaj si do wsplnego dobra. Wszyscy budujemy jedno Wsplnoty. Wszyscy jestemy za ni odpowiedzialni. Nie zapominajmy te o wsplnej modlitwie. Ofiara Jezusa jest t najlepiej wyraon wdzicznoci za opiek Nieba. Wic z radoci po pracy przystpujmy do stou Paskiego, by dzikowa, wielbi i wsplnie radowa si z kolejnych poczyna, ktrym Bg nieustannie bogosawi. Uwierzmy, e kady wysiek najmniejszy, najdrobniejszy, czyniony w ukryciu, ofiarowany Bogu, kada trudna aska przyjta z pokor, ze zgod na ni w sercu, jest dla Wsplnoty umocnieniem, buduje jej jedno i pomaga pozostaym jej czonkom w ksztatowaniu siebie. yjmy Mioci. Ten dom powstawa bdzie z Mioci naszych zjednoczonych serc. Stanie si to szybciej ni przewidujemy. Jeli tylko kady prawdziwie y bdzie mioci, jeli bdzie stale prbowa jednoczy si z Mioci. Jeli Bogu ofiaruje siebie w intencji tej Wsplnoty i jej jednoci. Mio zbuduje nasz dom. I ona bdzie w tym domu krlowa. Kady, kto raz tam wejdzie, stale bdzie pragn do niego wraca. Potrzeba wielkiej naszej mobilizacji, mobilizacji serc, dusz, wielkiego szturmu mioci. Niech Bg przez wstawiennictwo Maryi bogosawi nas.
Modlitwa o jedno na kolejnych Wieczernikach  :: 16-10-2010 r. ::

  Modlitwa o jedno w Duchu witym jednoczya nas zgromadzonych na kolejnych Wieczernikach w Gietrzwadzie i Ranymstoku. Zjednoczeni przy Jezusie Eucharystycznym, zgromadzeni w wok Krzya, w Sercu Jezusa, obdarowani darem Boej Obecnoci i Mioci tworzylimy wsplnot osb, w ktrych bije jedno Serce. Jedno bowiem polega na tym, e Bg yje w nas. Dziki temu nasze serca, myli, czuj to samo. S jednakie, bowiem to Serce Jezusa, Jego myli, Jego Duch nami kieruje. Dlatego tak bardzo prosilimy o zjednoczenie z Jezusem. Czynilimy to z wiar, e Bg naprostuje nasze cieki wiary, sprawi, abymy jedno myleli, jedno serce mieli. I z ufnoci, e Bg zjednoczy t Wsplnot, by jeden Duch ogarn wszystkich, by rzeczywicie nastpi wielki wylew Ducha, ktry niczym Pidziesitnica obejmie wszystkich czonkw Wsplnoty, ich myli, serca, umysy. Tote zgromadzeni, przywoani staralimy si odpowiedzie na kolejne zaproszenie do tej wanej modlitwy. I dzikujemy Bogu, Jego i naszej Matce, Pani Gietrzwadzkiej i Wspomoycielce Ranostockiej za wsplne trwanie pod Krzyem, w tajemnicy mki, konania na Krzyu i Eucharystii, Najwitszego Sakramentu. Dzikujemy za to, e zgromadzeni wok Jezusa, wok Jego Krzya, wok Otarza, wok Jego Ofiary coraz bardziej moemy zblia si ku Prawdzie, coraz bardziej j poznawa i dowiadcza wiata Boego wchodzcego w nasze dusze. Take wszystkim posugujcym kapanom i zgromadzonym na Wieczernikach wiernym wyraamy wdziczno za dar tych modlitewnych wanych spotka.
Zapraszamy na kolejne spotkania  :: 15-10-2010 r. ::

  Przed nami kolejne spotkania na wsplnej drodze wieczernikowej, ju dzisiaj spotkamy si w Gietrzwadzie na dniach skupienia, w dniu jutrzejszych tworzy bdziemy dwa Wieczerniki - w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie (ju od godz. 10:00) oraz w sanktuarium Matki Boej Wspomoycielki Ranostockiej w Ranymstoku. Wszystkich Was na te spotkania zapraszamy. Informujemy jednoczenie suchaczy Radia Konsolata, e w sobot przeprowadzona zostanie bezporednia transmisja ze spotkania w Gietrzwadzie. Bardzo dzikujemy Realizatorom tego Radia za to, e umoliwiaj nam jednoczy si ze Wsplnot Wieczernika trwajc na modlitwie.
Z mioci zjednoczonych serc wyrasta Dom  :: 12-10-2010 r. ::

  Kolejnym krokiem, ktry wsplnie w tym nowym roku formacyjnym – ju smym na naszej wsplnej drodze wieczernikowej - chcemy podj, to realizacja wielkiego pragnienia otwarcia Domu - jako miejsca szczeglnego, w ktrym spotyka si bd dusze najmniejsze z rnych stron Polski. Chodzi o konkretne miejsce, z ktrego dowiadcza moglibymy promieniowania Boej Mioci, gdzie te dusze najmniejsze znajdowayby umocnienie, i ubogacone Boym wiatem, Bo Mioci mogyby nie te dary w swoje rodowisko. Miaoby to by miejsce, do ktrego wszyscy bdziemy z ochot powraca, bowiem tu kady czuby si jak w domu, i rzeczywicie byby to dom dla kadej duszy najmniejszej. Ten Dom powinien wyrasta z mioci zjednoczonych serc, naszych serc, serc osb tworzcych ju Wsplnot Dusz Najmniejszych, jak i serc innych osb uczestniczcych w Wieczernikach i rekolekcjach. To miaby by dom budowany mioci. Przy realizacji tego wsplnego Dziea chcemy korzysta z pomocy wszystkich, czyli tych, ktrzy bd si zgasza ze swoimi rnymi ofertami. Przyjmiemy kad oferowan pomoc. A zatem wszystkich Was do realizacji tego wanego kroku na wsplnej Malekiej Drodze Mioci zapraszamy. Dzikujemy za tym, ktrzy ju odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

Tych z Was, ktrzy chcielibycie wesprze nasz inicjatyw odsyamy na stron Stowarzyszenia "Konsolata", gdzie znajdziecie wicej informacji>>
Kolejne spotkanie w Wieczerniku Czerwiskim  :: 12-10-2010 r. ::

  Nowy rok formacyjny w naszej Wsplnocie Wieczernikowej ubogacony zosta kolejnym naszym spotkaniem zorganizowanym pod czuym, matczynym okiem Matki Boej Pocieszenia, Pani Czerwiskiej. Po raz kolejny dzikujc Bogu za ask powrotu Cudownego Wizerunku po dugim czasie jego renowacji, ubogacalimy si Bo Mioci, ktr przyblia nam w tym miejscu obecno Matki. Nasze spotkanie przypado na pocztku Miesica Racowego, by to zatem czas modlitwy wyraajcej wdziczno Bogu za dar tej wanej modlitwy i czas upraszania aski potrzebnej do waciwego jej przyjcia i realizacji w yciu wiary. Dzikujemy wszystkim za dar tworzenia wsplnoty modlitwy w tym wanym i umiowanym przez nas miejscu.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 03-10-2010 r. ::

  Ordzie Matki Boej z 2 padziernika 2010 r. przekazane przez Mirjan.
"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pokornej, dzieci moje, pokornej pobonoci. Wasze serca powinny by sprawiedliwe. Wasze krzye niech bd dla was rodkiem w walce przeciw grzechowi dnia dzisiejszego. Wasz broni niech bdzie cierpliwo i bezgraniczna mio. Mio ktra, umie czeka i ktra was uczyni zdolnymi rozpoznawa Boe znaki, aby wasze ycie poprzez pokorn mio pokazao prawd wszystkim tym, ktrzy szukaj jej w mroku kamstwa. Dzieci moje, apostoowie moi, pomcie mi otworzy drogi mojemu Synowi. Jeszcze raz wzywam was do modlitwy za waszych pasterzy. Z nimi bd triumfowa. Dzikuj wam."

Objawienie Matki Boej miao miejsce przy „Niebieskim Krzyu”. Rozpoczo si okoo 8:45 i trwao okoo 6 minut.

Za: www.medjugorje.republika.pl

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!