banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257271 naszym gościem.       Osób on-line: 24

Archiwum


NOWY ROK 2011  :: 31-12-2010 r. ::

  Kochani, dzisiejszej nocy przywitamy Nowy Rok 2011. Ten Nowy Czas we Wspólnocie Dusz Najmniejszych przeżywać będziemy otwierając się na kolejne łaski i błogosławieństwo, a przede wszystkim jednocząc się z Miłością Bożą przychodzącą do nas w Osobie Dzieciątka Jezusa. Zapraszamy na tę drogę przeżywanych dni Nowego Roku wszystkich naszych Patronów, a szczególnie obok Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, św. Jana Apostoła i Ewangelistę. Przyjmijmy tej nocy na nowo wszystko, co jest ubogaceniem naszej Maleńkiej Rodziny i o to podczas naszych spotkań prośmy, otwierając się na to cudowne prowadzenie. Życzymy Wam także, by Nowy Rok 2011 był przeżywany w wielkiej zażyłości z Bogiem, o co modlimy się nieustająco, a dzisiaj szczególnie o to prosimy. Niech Boża Dziecina błogosławi nam wszystkim na Nowy 2011 Rok.

Zapraszamy do duchowej łączności ze Wspólnotą, słuchając transmisji przez Radio Konsolata
Nasze owoce formacyjne w Roku 2010  :: 29-12-2010 r. ::

  Kończący się rok kalendarzowy 2010, który przeżywaliśmy we Wspólnocie Dusz Najmniejszych jako "Rok Miłości", sprzyjał temu, by więcej mówić o Miłości - o Bogu, który jest Miłością. Prowadził nas do lepszego poznania Bożego Oblicza, którym jest Miłość, do większego umiłowania Go i życia tą Miłością, którą Bóg w naszych sercach składa. Próbowaliśmy utwierdzić swoje serca w prawdzie o Miłości, pomimo trudności obecnego czasu - realia inne niż za czasów Ewangelistów, trudności związane z językiem ludzkim, który nie jest w stanie wszystkiego opisać. Jednak, na ile Bóg udzielił łaski zarówno kapłanom i naszym sercom na tyle została nam przedstawiona Boża Miłość (...)
Niech Bóg błogosławi nas swoją Miłością, swoim Pokojem. Niech to błogosławieństwo gości w nas, w naszych sercach. Niech poprowadzi nadal nasze dusze w dni kolejnego roku, który pragniemy przezywać we Wspólnocie Dusz Najmniejszych.

Zapraszamy do przeczytania całości refleksji:
1. Refleksja dotycząca realizacji naszego powołania w Roku Miłości
2. 2010 „Bądźmy świadkami Miłości” – 2011 „W Komunii z Bogiem”
W Noc Sylwestrową uwielbimy Bożą MIłość!   :: 28-12-2010 r. ::

  Podczas zbliżającej się Nocy Sylwestrowej nasza Wspólnota zgromadzi się na modlitwie w sanktuarium maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą, by wspólnie dziękować za wielość otrzymanych łask, za to co doświadczyliśmy, za błogosławieństwo Boga co nieustannie jest nad nami, za Jego hojność i dobroć. Przybądźmy wszyscy, by tej Nocy przeżyć czas wielkiego Święta we Wspólnocie. Niech serca nasze uwielbią wspólnie Boga, szczerze, całymi sobą. Niech wyśpiewają pieśń uwielbienia, pieśń miłości, pieśń dziękczynienia Bogu, Stwórcy, Panu, Władcy, Królowi, Miłości. Niech będzie to Noc, podczas której rozlewać się będzie miłość. Z naszych serc płynąć będzie miłość ku Niebu. Z Nieba, z Bożego Serca na nas spływać będzie Boża Miłość. Niech to będzie wielkie, największe Święto, w którym uwielbimy Bożą Miłość. Prosić będziemy o łaskę zjednoczenia z tą Miłością. Początek naszego spotkania o godz. 21:00. Czerwińsk nad Wisłą - 31 grudnia 2010 roku. Więcej>>
Odkrywamy na nowo nasze powołanie  :: 26-12-2010 r. ::

  Jeszcze raz, w tym świątecznym czasie przypomnijmy sobie o naszym powołaniu. Naszym – dusz najmniejszych – powołaniem, zadaniem jest otwierać się na przychodzącą Miłość. Otwierać się! Nie - kochać, nie - działać, nie - czynić wokół tego wielkiego zamieszania, ale w ciszy swego serca, w ukryciu swojej duszy przyjąć Boga, otworzyć się na Jego Miłość i ją odwzajemnić. W głębi swego wnętrza umiłować Jezusa do szaleństwa. Adorować Go tak, jak potrafimy, nie siląc się na wyszukane rozważania. Przecież mamy Matkę. Zapraszajmy Maryję razem z Dzieciątkiem i pozwólmy, że to Ona będzie Go adorować, a my będziemy Jej towarzyszyć. Poczujmy się rodziną maleńkiego Jezusa. Jego rodzeństwem, braćmi i siostrami: małymi, ledwo odrośniętymi od ziemi, pragnącymi kochać swego nowo narodzonego Braciszka. A miłości do Braciszka nauczy nas Mama. Przyjmijmy ten Wielki Dar, jaki Bóg Ojciec pragnie złożyć w naszych sercach! Jaki już składa w nas. Jednocześnie miejmy świadomość wagi tego Daru. Niech nasze serca uklękną przed Nim. Niech drżą ze wzruszenia, niech z pokorą i zachwytem myślą o Nim. Niech się uniżają! Bóg sercom, które otwierają się na Niego daje więcej!
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 25-12-2010 r. ::

  Orędzie, 25. grudnia 2010

„Drogie dzieci! Ja i mój Syn Jezus pragniemy dziś dać wam obfitość radości i pokoju, aby każdy z was z radością niósł i dawał świadectwo pokoju i radości w miejscach, gdzie mieszkacie. Dziatki, bądźcie błogosławieństwem i bądźcie pokojem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

COROCZNE OBJAWIENIE JAKOVA 25 GRUDNIA 2010r.

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Czolo, że odtąd będzie miał objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boże Narodzenie. Tak się stało również w tym roku. Matka Boża objawiła się trzymając Dzieciątko Jezus na rękach. Objawienie zaczęło się o 14:25 i trwało 7 min.

Jakov powiedział: „Matka Boża mówiła mi o tajemnicach i na końcu powiedziała: módlcie się, módlcie się, módlcie się.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
Życzenia dla Wspólnoty Dusz Najmniejszych - Boże Narodzenie 2010  :: 24-12-2010 r. ::

  Życzymy Wam, Kochani Najmniejsi, by ten święty czas Świąt Bożego Narodzenia był niezatartą w pamięci i rozweselającą serce spełniającą się Tajemnicą Miłości w odniesieniu do każdego z nas. Niech promieniuje z tej cudownej Tajemnicy Jezus Chrystus - oczekiwane Światło, które znalazło upodobanie w najmniejszych i najsłabszych dokonując trwałych przemian naszych wnętrz. Niech pozostanie czasem najpiękniejszym i najobficiej ubogacającym spragnione oczekiwaniem Miłości, Miłosierdzia i Pokoju maleńkie serca. Aby świat zachwycił się widzialnym, mocno przemawiającym znakiem Wspólnot ufających Bogu dusz i otworzył się na Triumf Boga.
Z darem modlitwy w intencji każdego z Was i w intencji Waszych Rodzin Ks. Tadeusz.
Środowa Audiencja Generalna  :: 22-12-2010 r. ::

  Drodzy bracia i siostry!
(...) Radosne oczekiwanie, tak charakterystyczne dla tych dni poprzedzających Boże Narodzenie, jest oczywiście zasadniczą postawą chrześcijanina, który pragnie przeżyć owocnie ponowne spotkanie z Tym, który przychodzi, aby zamieszkać pośród nas: z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Odnajdujemy to nastawienie serca - czynimy je naszym - w tych, którzy jako pierwsi przyjęli przyjście Mesjasza: Zachariaszu i Elżbiecie, pasterzach, prostym ludzie, a szczególnie w Maryi i Józefie, którzy jako pierwsi osobiście doświadczyli lęku, ale nade wszystko radości z tajemnicy tych narodzin. Cały Stary Testament stanowi jedną wielką obietnicę, która miała się dopełnić wraz z przyjściem potężnego Zbawiciela. O tym szczególnie zaświadcza nam księga proroka Izajasza, mówiąca nam o tej "udręce" historii i całego stworzenia wyczekującego zbawienia, które miało ofiarować nowe energie i nadać nowy kierunek całemu światu. W ten sposób obok oczekiwań wielkich postaci w Piśmie Świętym, swoje miejsce i sens znajduje w ciągu wieków także nasze oczekiwanie, którego doświadczamy w tych dniach, a które podtrzymuje naszą czujność podczas całej życiowej wędrówki. Cała bowiem ludzka egzystencja ożywiana jest tym głębokim uczuciem, tym pragnieniem, by to wszystko, co dostrzegliśmy i zrozumieliśmy myślą i sercem, to, co najprawdziwsze, najpiękniejsze i największe, stało się rzeczywistością i podniosło nas na duchu.(...) Więcej>>

Za: www.radiomaryja.pl
Razem z Matką Najświętszą oczekujemy Bożego Narodzenia  :: 21-12-2010 r. ::

  Wspólnota Dusz Najmniejszych, jaką tworzymy, jednoczy się w tych dniach radosnego oczekiwania na narodzenie Syna Bożego w tajemnicy zbliżających się Świąt z Matką Najświętszą, zawierzając się Jej Niepokalanemu Sercu i zapraszając Maryję do naszych ludzkich, słabych serc. Jako dusze najmniejsze i najsłabsze pokładamy ufność w Matczynej trosce, że to właśnie Ona przeprowadzi każde swoje dziecko przez te ważne dni dzielące nas od Bożego Narodzenia. Zapraszamy wszystkich Was, odwiedzających naszą stronę do jednoczenia się w Sercu naszej Matki i wspólnego adorowania przychodzącego Zbawiciela. Mogą posłużyć ku temu zamieszczone w dziale "Rozważania" teksty służące do osobistej refleksji i modlitwy.

Rekolekcje Adwentowe dla dusz najmniejszych:
Konferencja 1
Konferencja 2
Konferencja 3
Adoracja Najświętszego Sakramentu
"Oczekiwanie" - refleksja adwentowa
Adwentowe spotkania w Różanymstoku i w Gietrzwałdzie  :: 18-12-2010 r. ::

  Przedświąteczne spotkania naszej Wspólnoty miały charakter adwentowego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Czas poświęcony na formację wypełniała modlitwa i rozważania nawiązujące do obecnego Okresu Liturgicznego. Uświadamiały nam, że serca nasze muszą być przygotowane na Narodziny Boga, muszą Go pragnąć, muszą wołać: „Przyjdź, Panie!” Jednocześnie docierało do nas, że nie potrafimy oczekiwać. Tylko Maryja potrafiła prawdziwie czekać, nie bezczynnie, ale w pełni otwierając serce i duszę, wyglądając oczami serca na Boga, adorując Go w sobie, sławiąc i wielbiąc Go. My nie potrafimy tak oczekiwać. A jednak, zapraszając Matkę Najświętszą do siebie możemy uczestniczyć w Jej oczekiwaniu. W naszych sercach Jezus będzie przez Nią oczekiwany. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym uczestnikom naszych spotkań za ten ważny czas wspólnego trwania w Wieczerniku Modlitwy. Wierzymy, że zaowocuje pięknym czasem duchowego przezywania nadchodzących Świąt.

Zapraszamy do przeczytania rekolekcyjnych konferencji:
Konferencja 1
Konferencja 2
Konferencja 3
8 grudnia, godz. 12:00 - 13:00. GODZINA ŁASKI   :: 07-12-2010 r. ::

  Matka Boża w Montichiari - 1947r.
Jest mym życzeniem, by każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci.
Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.
Przeczytaj również Konferencję GODZINA ŁASKI >>
Czas adwentowego czuwania w Czerwińsku  :: 05-12-2010 r. ::

  Podczas sobotniego spotkania w Czerwińsku nad Wisłą nasza Wspólnota kontynuowała czas adwentowego czuwania i przygotowywania serc na przyjście Pana Jezusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Refleksji modlitewnej towarzyszyły nam teksty liturgiczne przybliżające wydarzenia związane z Adwentem. Zawierzając się Matce Najświętszej prosiliśmy przez Jej Niepokalane Serce Boga o Jego Miłość, która i w sercach naszych zrodzi najpiękniejszy owoc - Jezusa. Dziękujemy wszystkim kapłanom i świeckim uczestnikom za dar wspólnego spotkania, a zwłaszcza Służbie Liturgicznej, osobom przygotowującym dni skupienia i Wieczerniki, oraz zespołowi muzycznemu "Echo Maryi".
Z radością przeżywaliśmy sobotnią Uroczystość  :: 28-11-2010 r. ::

  Nasze serca rosły z tej radości nieustannie wyśpiewując Bogu chwałę. Bowiem to On jest sprawcą wszelkiego dobra, wszelkiej łaski w naszej Wspólnocie. Mimo, ze nasza droga jest tak różna, mimo, ze przeżywamy wciąż różne chwile, czasem radosne, czasem smutne, trudne, to jednak Bóg nam błogosławi. Tę wdzięczność nadal pragniemy wyrażać Bogu za każdy czas, za każde wydarzenie. Gdyż to były łaski, które skierowały nas na maleńką drogę, które nas poprowadziły szybciej tą drogą. Które sprawiły, że idziemy właściwą drogą, że nie zboczyliśmy z tej dobrej, właściwej, pełnej prawdy drogi, Trwajmy więc nadal w tej radości i dziękujmy codziennie Bogu za wszystko. Nie tylko za to, co tak szybko rozwesela serce, ale również za to, co dla serca wydaje się trudne. Dziękujmy za te wszystkie lata, lata błogosławieństwa Bożego, które jest nieustannie nad nami.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej galerii zdjęć>>
Rocznica inauguracji działalności Stowarzyszenia Konsolata  :: 27-11-2010 r. ::

  W sobotę, 27 listopada w Olsztynie-Likusach, w parafii NMP Wspomożycielki Wiernych odbyło się okolicznościowe spotkanie Stowarzyszenia "Konsolata" - "SK", by podziękować Bogu i Matce Najświętszej za cały rok działalności na rzecz Wspólnoty Dusz Najmniejszych, oraz by rozpocząć drugi rok pracy SK, które w tym dniach otrzymało status stowarzyszenia katolickiego. Uroczystej Mszy św. odprawionej w intencji wszystkich członków SK z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalszą działalność, przewodniczył JE Ksiądz Arcybiskup Warmiński Wojciech Ziemba. Podczas Liturgii skierował do uczestników pasterskie Słowo i udzielił okolicznościowe błogosławieństwo. Po południu tego dnia grono ponad stu członków stowarzyszenia i wierni tworzący Wspólnotę Dusz Najmniejszych zwiedzili teren należący do SK, wyrażając swoją radość przy zastawionych stołach, muzyce i tańcach.
Wieczerniki Modlitwy u progu Adwentu  :: 26-11-2010 r. ::

  Podczas ostatnich Wieczerników Modlitwy przygotowywaliśmy nasze serca na czas zbliżającego się Adwentu. Modliliśmy się o to, by czas Adwentu był dla nas czasem dążenia do zjednoczenia duszy z Bożym Sercem. A skoro dusze nasze są maleńkie, więc z całą swoją ufnością powierzaliśmy się Maryi. Ją zapraszaliśmy, by zamieszkała w nas i by to Ona w nas kochała Boga wielką, doskonałą miłością i jednoczyła swoje Serce w naszym z Jego Sercem. Prosiliśmy i nadal chcemy błagać, by z naszych serc płynęła miłość Maryi ku Niebu i w ten sposób by Ona zapraszała Boga do serca. A On zaś widząc w naszej duszy odzwierciedlenie swojej Matki, począł na nowo Jezusa. Postanowiliśmy również prawdziwie kochać Boga. Miłość jest wszystkim. Niczego więcej nie trzeba. Tylko kochać i przyjmować Bożą Miłość do serca. Przyjęliśmy również Boże błogosławieństwo na ten piękny czas oczekiwania, prosząc by nasze serca przepełniła Miłość rodząca, stwarzająca, odradzająca, Miłość, która jako jedyna jest płodna i ma moc dawania życia. Wszystkim prowadzącym Wieczerniki kapłanom, posługującym przy ołtarzu i w konfesjonale, służbie liturgicznej i zespołom muzycznym, a przede wszystkim wiernym uczestniczącym w tych spotkaniach wyrażamy staropolskie Bóg zapłać!

Przeczytaj również Konferencję na Adwent>>
Czwarta rocznica Wieczerników w Tolkmicku  :: 26-11-2010 r. ::

  W dniu wczorajszym spotkaliśmy się we Wspólnocie Wieczernika Modlitwy w Tolkmicku k/Elbląga, by podziękować Bogu i Matce Najświętszej za cztery lata comiesięcznych spotkań. W gronie kapłanów i wiernych trwaliśmy na modlitwie wyrażając nasze wspólne "Magnificat", oraz wypraszając dalsze łaski dla wszystkich uczestników wieczernikowej drogi. Dziękujemy wszystkim obecnym fizycznie i duchowo za ten szczególny wieczór "komunii z Bogiem" i za bogactwo, jakie stało się udziałem nas wszystkich w "domu i szkole tejże komunii". Wyrażamy też wielką wdzięczność służbie liturgicznej oraz zespołowi "Adoramus" za podjętą w dniu wczorajszym posługę.
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 25-11-2010 r. ::

   Orędzie z 25 listopada 2010r.

„Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę w waszym sercu śmierć bez nadziei, niepokój i głód. Nie ma modlitwy, ani zaufania do Boga, dlatego Najwyższy pozwala mi, bym przyniosła wam nadzieję i radość. Otwórzcie się. Otwórzcie wasze serca na Boże miłosierdzie i On da wam wszystko czego potrzebujecie i wypełni wasze serca pokojem, gdyż On jest pokojem i waszą nadzieją. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za www.medjugorje.hr
Wieczernik w Gietrzwałdzie - wprowadzenie do Adwentu  :: 20-11-2010 r. ::

  Podczas kolejnych dni skupienia i kolejnego Wieczernika w Gietrzwałdzie uświadamialiśmy sobie ogromną wagę zjednoczenia duszy z Bożym Sercem, by móc właściwie przygotowywać się na Narodzenie Chrystusa. To powinno być Boże Narodzenie w sercu, co też powinno mieć wielki wymiar duchowy. To nie tylko święta rodzinne, święta prezentów, Mikołaja. Cała ta otoczka za bardzo przykrywa ludziom oczy. Boże Narodzenie powinno być przeżyte głęboko w duszy. Dusza powinna przyjąć Nowonarodzone Dzieciątko Jezus razem z Jego Matką i Opiekunem - św. Józefem. Przyjąć też powinna wszystko, co dokonało się podczas Bożego Narodzenia, a co miało wymiar duchowy. Także teraz może to stać się udziałem i naszych dusz. Cała radość Świata Ducha, odnowienie wszechświata, odrodzenie przyrody, dotknięcie Bożą miłością, łaską każdej duszy. Ten „wybuch” miłości, objawienie się mocy Boga w świecie duchowym. I dlatego istnieje potrzeba należytego usposobienia dusz do przeżywania tej Tajemnicy. Do czego też usposabialiśmy nasze serca w czasie trwania na wspólnej modlitwie. Dziękujemy kapłanom i wszystkim uczestnikom Wieczernika za ten potrzebny dla naszych dusz czas trwania przy Sercu Boga w łączności z Matką Bożą Panią Gietrzwałdzką. Szczególnie dziękujemy osobom pełniącym służbę przy ołtarzu, a także zespołowi "Najmniejsi".
Wieczernik Różanostocki - czas modlitwy o pokój  :: 13-11-2010 r. ::

  Kolejny listopadowy Wieczernik zgromadził wielu wiernych w sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku. Podczas całodziennego nabożeństwa zgromadzeni na modlitwie uczestnicy pod przewodnictwem księży, którzy towarzyszyli przybywającym pielgrzymom, modlili się o dar Bożego pokoju. Wzywając wstawiennictwa Maryi, która także czczona jest w Kościele jako Królowa Pokoju, upraszano tego daru wszystkim ludziom, rodzinom i całemu naszemu narodowi, który coraz bardziej pogrąża się w wielu przejawach niepokojów i lęków. Dziękujemy wszystkim kapłanom i wiernym za kolejny dar tak ważnego spotkania w Wieczerniku Modlitwy. Szczególnie wyrażamy tę wdzięczność organizatorom, osobom przygotowującym to spotkanie i włączającym się w posługę przy ołtarzu i we Wspólnocie.
Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku  :: 07-11-2010 r. ::

  Wieczerniki - spotkania formujące nasze serca w Miłości
Ostatni Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą był okazją do naszej Wspólnej modlitwy w intencji wszystkich wiernych zmarłych, których polecaliśmy Bożemu Miłosierdziu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Podczas odmawianej modlitwy różańcowej i Adoracji Najświętszego Sakramentu usposabialiśmy nasze serca na uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej, podczas której jednoczyliśmy się z całym Kościołem w tajemnicy Świętych obcowania. Dalsza modlitwa u stóp Krzyża św. otwierała jeszcze bardziej nasze serca na Bożą Miłość, w której odbudowywaliśmy nasze więzi z tymi, którzy poprzedzili nas w pielgrzymce wiary. Cały ten czas trwania we Wspólnocie Wieczernika był potrzebnym nam wszystkim czasem formacji naszych serc w Miłości Bożej. Dziękujemy Gospodarzom, kapłanom prowadzącym i posługującym oraz osobom pełniącym służbę przy ołtarzu i zespołowi "Echo Maryi" za ten czas wspólnego trwania na modlitwie.
Dni skupienia w Czerwińsku  :: 06-11-2010 r. ::

  Zwróćmy naszą uwagę na serce!
To niezmiernie istotne. Serce! Podczas ostatnich dni skupienia, które przeprowadzone zostały w Czerwińsku uświadamialiśmy sobie, że Bóg czyni różne rzeczy z naszymi sercami. Bo On w nich chce się z nami spotykać. Bo na poziomie serca może się to odbywać. Tylko na poziomie wolnego serca. Podobieństwem człowieka do Boga jest wolna wola, możliwość dokonywania wyboru między dobrem a złem. Tym podobieństwem jest dusza, będąca Jego cząstką, jest duch z Bożego Ducha. To jest płaszczyzna naszych spotkań z Bogiem. Bóg chce jeszcze bardziej rozbudzić nasze serca upodabniając do swego Serca, byśmy stawali się sercem. Z serca wypełnionego miłością popłyną do naszego mózgu Boże pragnienia, Jego uczucia, Jego wola. One będą nami kierować, formować nasze myśli, kształtować postawy. Dziękujemy wszystkim organizatorom i uczestnikom tych dni za czas pogłębionej formacji i wspólnej modlitwy, jak wierzymy, modlitwy ubogacającej nasze serca.
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 03-11-2010 r. ::

  Orędzie dla Mirjany 2 listopada 2010 r.

„Drogie dzieci, z macierzyńską wytrwałością i miłością przynoszę wam światło życia, aby zniszczyło w was ciemność śmierci. Nie odrzucajcie mnie, moje dzieci. Zatrzymajcie się i spójrzcie w samych siebie a zobaczycie jak jesteście grzeszni. Zobaczcie swoje grzechy i módlcie się o przebaczenie. Dzieci moje, nie chcecie uznać, że jesteście słabi i mali, a możecie być mocnymi i wielkimi wypełniając wolę Bożą. Dajcie mi wasze oczyszczone serca, abym mogła je oświecić światłem życia, moim Synem. Dziękuję wam”.

Za: www.medjugorje.republika.pl
Uroczystość Wszystkich Świętych  :: 01-11-2010 r. ::

  Konferencja na Uroczystość Wszystkich Świętych>>

(...) Bóg daje nam Świętych! Nie zamyka ich dla siebie w Niebie, ale Niebo otwiera nad nami i daje nam swoich Świętych! Bóg posyła swoich Świętych do nas! Są Jego cząstką! Zbliżając się do Świętego, zbliżamy się do Boga i doświadczamy Jego Miłości!  Boża Miłość jest w Jego Świętych! Boże życie jest w Jego Świętych. Bóg jest w nich! Prośmy za ich wstawiennictwem o co chcemy, prośmy, a da nam, bo w taki dzień szczególnie nie potrafi oprzeć się prośbom Jego wybranych, Jego umiłowanych Świętych. Niech cały Kościół zjednoczy się dzisiaj w modlitwie uwielbienia! Niech cały Kościół, ten na ziemi, ten w czyśćcu i w Niebie jednym głosem wyznaje miłość Bogu, wiarę i ufność. Niech modli się za swoje dzieci, wszystkie dzieci na ziemi i w czyśćcu, niech wyprasza łaskę nawrócenia, łaskę wytrwania, łaskę otwarcia Nieba dla dusz. Niech Miłość ogarnie dusze, które z miłością będą się modlić. Niech Miłość zjednoczy cały Kościół, wszystkich jego członków.  Zanurzajmy się w Miłości, módlmy się z miłością! Jakże to ważne! Miłość! Miłość jest siłą jednoczącą! Miłość nas połączy! Miłość sprawi, że poczujemy jedność ze Świętymi w Niebie i z duszami czyśćcowymi. A to poczucie jedności da nam moc, da siłę, wzmocni wiarę, wleje ufność i sprawi, że Świat Ducha otwierać będzie przed nami swoje tajemnice. Życie w jedności z całym Kościołem pozwoli odbudować Kościół na ziemi. Święci i dusze czyśćcowe są ważną częścią tego Kościoła. Brak należytej więzi osłabia nas, bowiem nie jesteśmy wtedy pełnią. O, módlmy się z miłością o jedność całego Kościoła, o zacieśnienie więzi wszystkich jego członków i korzystajmy z tego wielkiego Bożego daru, jakim są dla nas, żyjących na ziemi, Święci. Niech Bóg błogosławi nas.
Wieczernik w Sątocznie z tajemnicą świętych obcowania  :: 31-10-2010 r. ::

  Wieczernik w Sątocznie, który przypadł na czas szczególnej łączności Kościoła pielgrzymującego z Kościołem triumfującym i Kościołem oczyszczającym, koncentrował naszą modlitwę na tajemnicy świętych obcowania. Był to czas budowania naszej świadomości, że Niebo jest pośród nas, tylko jakby w innym wymiarze. Trwaliśmy w przekonaniu, że otaczają nas święci, że znajdujemy się w cudownym świetle, które jest obecnością samego Boga, jest Jego Miłością, świętością. Święci byli z nami. To jest rzeczywistość, o której zapominamy, ale i nie umiemy z niej korzystać. Próbowaliśmy uświadomić sobie, iż świat duchowy jest dla nas, a święci pragną uczestniczyć w naszym życiu i nam pomagać. Potrzebna jest ta wiedza szczególnie tym, którzy usiłują z tajemnicy świętych obcowania zrobić zupełnie coś innego - co jest wielkim oszustwem, wręcz zabieraniem wierzącym wielkiej prawdy o świecie ducha. A ci, co tak czynią okłamując ludzi i uniemożliwiając im właściwe przyjmowanie świętych obcowania popełniają ogromne zło. Niech owoce tego Wieczernika pomogą nam przeżyć rozpoczynającą się Uroczystość Wszystkich Świętych. Wszystkim kapłanom i uczestnikom Wieczernika dziękujemy za dar tak bardzo potrzebnego spotkania. Szczególnie dziękujemy Reginie Bociek za jej posługę muzyczną.
Kolejne spotkania na drodze wieczernikowej  :: 29-10-2010 r. ::

  W tych dniach Wspólnota Wieczernika spotyka się na kolejnych comiesięcznych spotkaniach. Odbywają się one w kościołach parafialnych prowadzonych przez Salezjanów w Tolkmicku, Sątocznie i w Głoskowie. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w naszych Wieczernikach Modlitwy zapraszamy do wspólnej modlitwy. Nasze spotkania odbywają się w formie programu modlitewnego proponowanego pielgrzymom w Medjugorje. Rozpoczynamy je modlitwą różańcową, uczestniczymy we wspólnej Eucharystii ubogaconej głoszonym Słowem Bożym, trzecią natomiast część spotkania stanowi godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie Wieczernika udzielane jest błogosławieństwo chorych. Podczas naszych spotkań posługę muzyczną podejmują zespoły: "Echo Maryi", "Adoramus", "Najmniejsi", lub Regina Bociek OVC. Do zobaczenia zatem na drodze wieczernikowej!
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 25-10-2010 r. ::

  
Orędzie, 25. października 2010

„Drogie dzieci! Niech ten okres będzie dla was czasem modlitwy. Dziatki, moje wezwanie, pragnie być dla was wezwaniem, byście się zdecydowali iść drogą nawrócenia, dlatego módlcie się i proście o wstawiennictwo Wszystkich Świętych. Niech będą dla was przykładem i bodźcem i radością ku życiu wiecznemu. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr/pl/
Ks. kard. Stanisław Ryłko: "Wiara żąda radykalnych postaw"  :: 25-10-2010 r. ::

  Dziś nie wystarczy mówić o Chrystusie, za słowem musi stać świadectwo życia, wiara żąda postaw radykalnych, podkreślił w Krakowie, zwracając się do liderów ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich, ks. kard. Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. W sobotę w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach gość z Watykanu celebrował Mszę św. o wyniesienie do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II.

Zbyt często obraz chrześcijaństwa we współczesnym świecie jest zniekształcany, zwracał uwagę ks. kard. Stanisław Ryłko. - W dobie apoteozy wolności bez granic często patrzy się nań [chrześcijaństwo] wyłącznie poprzez pryzmat zakazów i ograniczeń, jakie nakłada na wierzących - podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich. - Chrześcijaństwo nie jest zniewoleniem człowieka, jak to chcą nam wmówić niektórzy, lecz drogą ku pełni wolności - dodał. Wskazał, że podstawowe zadanie i misja, jakie spoczywają na ruchach, stowarzyszeniach, organizacjach katolickich, to czynić Boga obecnym w świecie.

Za: www.naszdziennik.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ - czyli mogę, chcę pomóc...  :: 24-10-2010 r. ::

  Z inicjatywy Stowarzyszenia "Konsolata", które zostało powołane do koordynowania wszelkimi działaniami we Wspólnocie Dusz Najmniejszych i troski materialnej z myślą o każdym uczestniku naszych Wieczerników, na stronie tego Stowarzyszenia utworzono tzw. "TABLICĘ OGŁOSZEŃ", na której każdy z nas może umieszczać informacje dotyczące szeroko rozumianej pomocy. Każdy w swoim domu, wśród przeróżnych przedmiotów i ubrań, sprzętu i wyposażenia mieszkań ma braki lub nadmiar. I to może służyć okazywaniu sobie nawzajem pomocy, jeśli tylko otworzymy swoje serca wyrażając oczekiwaną pomoc lub pragnienie bezinteresownego oddania czegoś Bratu czy Siostrze. W tym celu prosimy o umieszczanie swoich ogłoszeń z podaniem numeru telefonu lub adresu e-mail. Ta inicjatywa jeszcze bardziej zjednoczy nas jako Wspólnotę w budowaniu jedności i naśladowaniu pierwszych chrześcijan, którzy dzielili się wszystkim z potrzebującymi.
Zapraszamy zatem na stronę z Tablicą Ogłoszeń.
Dziękujemy za zrozumienie i odwagę!
Kolejny biuletyn Wspólnoty Wieczernika  :: 24-10-2010 r. ::

  Ukazał się wznowiony po wakacjach nasz wspólnotowy biuletyn "Wieczernik Modlitwy", a w nim przypominamy wydarzenia i podajemy bieżące informacje dotyczące naszej wspólnej wieczernikowej drogi. Zwrócić pragniemy uwagę Czytelników na zamieszczoną w biuletynie szeroką relację z letnich rekolekcji "Fiat", ponadto na ponowną zachętę do życia pieśnią miłości: "Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!", wyjaśnienie tego, co dokonuje się podczas naszych spotkań modlitewnych, czy też ciekawe spostrzeżenia dotyczące trwającej w świecie walki duchowej. Przeczytać także można artykuł ukazujący działalność Stowarzyszenia "Konsolata", oraz informacje dotyczące uczestników Wieczerników. Jednocześnie dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia "Konsolata" za redagowanie wspólnotowej gazetki.
Informujemy, że na stronie Stowarzyszenia dostępna jest wersja internetowa biuletynu. Adres: www.konsolata.pl/pdf/biuletyn
Miłość zbuduje nasz dom  :: 23-10-2010 r. ::

  Dziękujemy wszystkim, którzy fizycznie lub duchowo wspierali wczorajsze prace przy wyrastającym ze zjednoczonych w Miłości Bożej serc dusz najmniejszych Domu. Dziękujemy tym duszom, które mimo, że nie mogły przyjechać, to jednak ofiarowywały samych siebie poprzez modlitwę, wyrzeczenie, cierpienie. Pamiętajmy, że wszyscy przyczyniają się do wspólnego dobra. Wszyscy budujemy jedność Wspólnoty. Wszyscy jesteśmy za nią odpowiedzialni. Nie zapominajmy też o wspólnej modlitwie. Ofiara Jezusa jest tą najlepiej wyrażoną wdzięcznością za opiekę Nieba. Więc z radością po pracy przystępujmy do stołu Pańskiego, by dziękować, wielbić i wspólnie radować się z kolejnych poczynań, którym Bóg nieustannie błogosławi. Uwierzmy, że każdy wysiłek najmniejszy, najdrobniejszy, czyniony w ukryciu, ofiarowany Bogu, każda trudna łaska przyjęta z pokorą, ze zgodą na nią w sercu, jest dla Wspólnoty umocnieniem, buduje jej jedność i pomaga pozostałym jej członkom w kształtowaniu siebie. Żyjmy Miłością. Ten dom powstawać będzie z Miłości naszych zjednoczonych serc. Stanie się to szybciej niż przewidujemy. Jeśli tylko każdy prawdziwie żyć będzie miłością, jeśli będzie stale próbował jednoczyć się z Miłością. Jeśli Bogu ofiaruje siebie w intencji tej Wspólnoty i jej jedności. Miłość zbuduje nasz dom. I ona będzie w tym domu królować. Każdy, kto raz tam wejdzie, stale będzie pragnął do niego wracać. Potrzeba wielkiej naszej mobilizacji, mobilizacji serc, dusz, wielkiego szturmu miłości. Niech Bóg przez wstawiennictwo Maryi błogosławi nas.
Modlitwa o jedność na kolejnych Wieczernikach  :: 16-10-2010 r. ::

  Modlitwa o jedność w Duchu Świętym jednoczyła nas zgromadzonych na kolejnych Wieczernikach w Gietrzwałdzie i Różanymstoku. Zjednoczeni przy Jezusie Eucharystycznym, zgromadzeni w wokół Krzyża, w Sercu Jezusa, obdarowani darem Bożej Obecności i Miłości tworzyliśmy wspólnotę osób, w których bije jedno Serce. Jedność bowiem polega na tym, że Bóg żyje w nas. Dzięki temu nasze serca, myśli, czują to samo. Są jednakie, bowiem to Serce Jezusa, Jego myśli, Jego Duch nami kieruje. Dlatego tak bardzo prosiliśmy o zjednoczenie z Jezusem. Czyniliśmy to z wiarą, że Bóg naprostuje nasze ścieżki wiary, sprawi, abyśmy jedno myśleli, jedno serce mieli. I z ufnością, że Bóg zjednoczy tę Wspólnotę, by jeden Duch ogarnął wszystkich, by rzeczywiście nastąpił wielki wylew Ducha, który niczym Pięćdziesiątnica obejmie wszystkich członków Wspólnoty, ich myśli, serca, umysły. Toteż zgromadzeni, przywołani staraliśmy się odpowiedzieć na kolejne zaproszenie do tej ważnej modlitwy. I dziękujemy Bogu, Jego i naszej Matce, Pani Gietrzwałdzkiej i Wspomożycielce Różanostockiej za wspólne trwanie pod Krzyżem, w tajemnicy męki, konania na Krzyżu i Eucharystii, Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy za to, że zgromadzeni wokół Jezusa, wokół Jego Krzyża, wokół Ołtarza, wokół Jego Ofiary coraz bardziej możemy zbliżać się ku Prawdzie, coraz bardziej ją poznawać i doświadczać światła Bożego wchodzącego w nasze dusze. Także wszystkim posługującym kapłanom i zgromadzonym na Wieczernikach wiernym wyrażamy wdzięczność za dar tych modlitewnych ważnych spotkań.
Zapraszamy na kolejne spotkania  :: 15-10-2010 r. ::

  Przed nami kolejne spotkania na wspólnej drodze wieczernikowej, już dzisiaj spotkamy się w Gietrzwałdzie na dniach skupienia, w dniu jutrzejszych tworzyć będziemy dwa Wieczerniki - w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie (już od godz. 10:00) oraz w sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Różanostockiej w Różanymstoku. Wszystkich Was na te spotkania zapraszamy. Informujemy jednocześnie słuchaczy Radia Konsolata, że w sobotę przeprowadzona zostanie bezpośrednia transmisja ze spotkania w Gietrzwałdzie. Bardzo dziękujemy Realizatorom tego Radia za to, że umożliwiają nam jednoczyć się ze Wspólnotą Wieczernika trwającą na modlitwie.
Z miłości zjednoczonych serc wyrasta Dom  :: 12-10-2010 r. ::

  Kolejnym krokiem, który wspólnie w tym nowym roku formacyjnym – już ósmym na naszej wspólnej drodze wieczernikowej - chcemy podjąć, to realizacja wielkiego pragnienia otwarcia Domu - jako miejsca szczególnego, w którym spotykać się będą dusze najmniejsze z różnych stron Polski. Chodzi o konkretne miejsce, z którego doświadczać moglibyśmy promieniowania Bożej Miłości, gdzie też dusze najmniejsze znajdowałyby umocnienie, i ubogacone Bożym Światłem, Bożą Miłością mogłyby nieść te dary w swoje środowisko. Miałoby to być miejsce, do którego wszyscy będziemy z ochotą powracać, bowiem tu każdy czułby się jak w domu, i rzeczywiście byłby to dom dla każdej duszy najmniejszej. Ten Dom powinien wyrastać z miłości zjednoczonych serc, naszych serc, serc osób tworzących już Wspólnotę Dusz Najmniejszych, jak i serc innych osób uczestniczących w Wieczernikach i rekolekcjach. To miałby być dom budowany miłością. Przy realizacji tego wspólnego Dzieła chcemy korzystać z pomocy wszystkich, czyli tych, którzy będą się zgłaszać ze swoimi różnymi ofertami. Przyjmiemy każdą oferowaną pomoc. A zatem wszystkich Was do realizacji tego ważnego kroku na wspólnej Maleńkiej Drodze Miłości zapraszamy. Dziękujemy zaś tym, którzy już odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

Tych z Was, którzy chcielibyście wesprzeć naszą inicjatywę odsyłamy na stronę Stowarzyszenia "Konsolata", gdzie znajdziecie więcej informacji>>
Kolejne spotkanie w Wieczerniku Czerwińskim  :: 12-10-2010 r. ::

  Nowy rok formacyjny w naszej Wspólnocie Wieczernikowej ubogacony został kolejnym naszym spotkaniem zorganizowanym pod czułym, matczynym okiem Matki Bożej Pocieszenia, Pani Czerwińskiej. Po raz kolejny dziękując Bogu za łaskę powrotu Cudownego Wizerunku po długim czasie jego renowacji, ubogacaliśmy się Bożą Miłością, którą przybliża nam w tym miejscu obecność Matki. Nasze spotkanie przypadło na początku Miesiąca Różańcowego, był to zatem czas modlitwy wyrażającej wdzięczność Bogu za dar tej ważnej modlitwy i czas upraszania łaski potrzebnej do właściwego jej przyjęcia i realizacji w życiu wiary. Dziękujemy wszystkim za dar tworzenia wspólnoty modlitwy w tym ważnym i umiłowanym przez nas miejscu.
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 03-10-2010 r. ::

  Orędzie Matki Bożej z 2 października 2010 r. przekazane przez Mirjanę.
"Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was do pokornej, dzieci moje, pokornej pobożności. Wasze serca powinny być sprawiedliwe. Wasze krzyże niech będą dla was środkiem w walce przeciw grzechowi dnia dzisiejszego. Waszą bronią niech będzie cierpliwość i bezgraniczna miłość. Miłość która, umie czekać i która was uczyni zdolnymi rozpoznawać Boże znaki, aby wasze życie poprzez pokorną miłość pokazało prawdę wszystkim tym, którzy szukają jej w mroku kłamstwa. Dzieci moje, apostołowie moi, pomóżcie mi otworzyć drogi mojemu Synowi. Jeszcze raz wzywam was do modlitwy za waszych pasterzy. Z nimi będę triumfować. Dziękuję wam."

Objawienie Matki Bożej miało miejsce przy „Niebieskim Krzyżu”. Rozpoczęło się około 8:45 i trwało około 6 minut.

Za: www.medjugorje.republika.pl

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!