banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


Rozwaanie do ostatniego Ordzia NMP Krlowej Pokoju  :: 29-10-2008 r. ::

  W ostatnim Ordziu Krlowej Pokoju z dnia 25 padziernika br. syszymy zacht do trwania przy Bogu i Jego Matce, aby ochroni wiat przed szatanem i jego niszczcymi wiat planami. To, o czym mwi NMP Krlowa Pokoju nie jest tylko objawione widzcym z Medjugorje. Od wielu lat Matka Najwitsza mwi o tym swym dzieciom. Ostrzega take umiowanych swoich synw. Niestety, zbyt mao serc przyjmuje t prawd, zbyt mao wierzy i ufa. Szatan tak omami serca, dusze, tak dziaa na zmys wzroku i suchu, tak pobudza podliwoci posiadania, wyrniania si z tumu, robienia kariery, e wszyscy zatracamy ju zdolno rozpoznawania zbliajcego si wroga. Wszyscy zostajemy sprytnie otumanieni przez t wysok inteligencj. Zbyt sabe s nasze serca i dusze. Za bardzo stawiamy na intelekt. Wicej na podstronach z rozwaaniami>>. Zapraszamy!
 
Poczujmy si jedn Rodzin, jedn Wsplnot.  :: 28-10-2008 r. ::

  Caa konferencja na ten temat zamieszczona jest na podstronie "rozwaania". Zapraszamy!
   Kolejne nasze spotkania w Wieczernikach Modlitwy ukazuj nam jak wana jest jedno, w ktrej dowiadcza moemy tak wiele duchowych owocw. Urzeczywistnia si to moe stale, gdy bdziemy pamita o podejmowanej modlitwie o staych porach w jednoci duchowej (9:00, 12:00, 15:00, 21:00). Cho przebywamy w rnych miejscach, moemy wsplnie modli si, bowiem czy nas jeden Duch. A wsplna modlitwa ma wielk moc i ogromne znaczenie. Wsplnie modlc si wypraszamy wszelkie aski sobie nawzajem. Wypraszamy aski dla nas jako Wsplnoty, dla Dziea, jakim jest Dzieo Odnowy Kocioa. Wchodzimy wsplnie w t jedn rzeczywisto - wiat Ducha. „Podcigamy” siebie nawzajem, by dosign Nieba. W chwili modlitwy wszystkie nasze sprawy indywidualne staj si wsplnymi i jako wsplne zanoszone s Bogu Ojcu. Wszystkie krzye, trudy, cierpienia rozkadaj si na innych, na kadego po trochu. I atwiej jest je dwiga. A Bg poruszony wspln modlitw, jednoci serc, jednym duchem, udziela ze swego skarbca darw przeobfitych. Wtedy ci, co byli smutni, zostaj pocieszeni, ci co cierpieli, doznaj ulgi, ci co przeywali trudnoci, dowiadczaj wsparcia. Serca s pokrzepione, a dusze umocnione ufnoci i nadziej. Mdlmy si zatem w jednoci i cznoci duchowej w podawanych przez kapana godzinach. Niech w tych godzinach pynie z naszych serc jedna mio, z naszych dusz niech jeden wydobywa si duch, niech usta wypowiadaj jedn modlitw. I tak zjednoczeni wypraszajmy u Boga wzrost w mioci, postp na drodze malekiej, wytrwanie w potrjnym dziewictwie i wiernoci Krzyowi. Po drugie urzeczywistni si to w dowiadczaniu owocw wsplnej modlitwy, ktre opanuj nasze serca: mioci, pokoju i wytrwaoci, a take cierpliwoci wobec cigle pojawiajcych si problemw i ufnoci w nieskoczon opiek Boga. Odczujemy te, e nie jestemy sami, szczeglnie w tych chwilach trudnych, chwilach blu i cierpienia. W czasie wsplnej modlitwy nasze problemy staj si problemami caej wsplnoty i caa wsplnota modli si w tych intencjach.
Powrmy zatem do wskaza pozostawionych nam przez Ks. Jzefa Gregorkiewicza - naszego Ojca Duchownego, ktry odchodzc od nas do Ojca w Niebie pozostawi nam swj Testament Duchowy. Odwiedzajmy stron powicon naszemu Ojcu Duchownemu.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 25 padziernika br.  :: 25-10-2008 r. ::

  
„Drogie dzieci! W szczeglny sposb wzywam was wszystkich, abycie si modlili w moich intencjach, aby przez wasze modlitwy zatrzyma plan szatana wobec ziemi, ktra codziennie jest coraz dalej od Boga, a w miejsce Boga umieszcza siebie i niszczy wszystko to, co jest pikne i dobre w duszy kadego z was. Dlatego, kochane dzieci, uzbrjcie si w modlitw i post, abycie byli wiadomi jak bardzo Bg was kocha i wypeniali wol Bo. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie".
 
Zapraszamy na kolejne Wieczerniki Modlitwy  :: 23-10-2008 r. ::

  W najbliszych dniach spotkamy si na Wieczernikach w nastpujcych miejscowociach:
1. Stoczno k/Korsz, par. Chrystusa Krla, dnia 24 padziernika (pitek), pocztek o godz. 17:00, zakoczenie o 21:00. Zaprasza nas ks. Adam Malak (salezjanin) proboszcz parafii.
2. Goskw k/Piaseczna (okolice Warszawy), par. NMP Wspomoycielki Wiernych, ul. Millenium 13, dnia 24 padziernika (pitek), pocztek o godz. 17:00, zakoczenie o 21:00. Zaprasza nas ks. Zygmunt Wolanin (salezjanin) - proboszcz parafii. Jest to spotkanie inauguracyjne Wieczernikw w tej parafii, zapraszamy wiernych z okolic Goskowa o wsparcie parafian w ich nowym przedsiwziciu duszpasterskim.
3. Zawada k/Zielonej Gry, par. Narodzenia NMP, 25 padziernika (sobota), pocztek o godz. 11:00, zakoczenie  o 16:00. Jest to Wieczernik Modlitwy z udziaem wszystkich Wsplnot Wieczernikowych w pierwsz rocznic powstania spotka. Zaprasza ks. Micha Zielonka proboszcz parafii.
Na program spotka skada si: Modlitwa Racowa, Msza w., Adoracja Najwitszego Sakramentu, Apel Jasnogrski. Posug muzyczn podejmuj zespoy: "Echo Maryi" i "Alive Star". ZAPRASZAMY!!!
 
Odkrywamy nasz tosamo  :: 22-10-2008 r. ::

  Kolejne nasze spotkania modlitewne i formacyjne pozwalaj nam jeszcze bardziej odkry nasze miejsce w Kociele i nasze powoanie do realizacji Dziea, ktre wyraa si w naszej wsplnej "drodze wieczernikowej." Po picioletniej subie Kocioowi moemy ju mwi o naszej tosamoci, ktra pozwala odrni nasze wsplnoty od innych licznie angaujcych si w ycie Kocioa w Polsce. Zapraszamy wszystkich do przyjrzenia si naszej drodze i powoaniu przegldajc podstron "historia". A jako uczestnicy Czerwiskich Wieczernikw Modlitwy miejmy coraz wiksze poczucie tego, co nas od innych wsplnot i ich proponowanej drogi duchowej wyodrbnia.
 
Wskazania dla Najmniejszych  :: 20-10-2008 r. ::

  Podczas kolejnych naszych spotka koncentrujemy si na wskazaniach dotyczcych Malekiej Drogi Mioci, ktre zostay przekazane uczestnikom rekolekcji w formie "Dyplomikw" dla dusz malekich. Nasze kolejne dni skupienia s okazj do realizacji tej drogi ycia duchowego i jej pogbiania. Zapraszamy odwiedzajcych nasza stron do wsplnego ubogacania si zamieszczonymi na naszych podstronach komentarzami do wspomnianych wskaza. Z treci wskaza zamieszczonych na "Dyplomikach" oraz z komentarzami zapoznamy si wchodzc na stron "rozwaania" i odszukamy odpowiedni link.
Zapraszamy take na stron wiadectw, na ktrej umieszczane s krtkie refleksje i wiadectwa uczestnikw dni skupienia.
 
Nasze "Magnificat" w 5 rocznic Czerwiskich Wieczernikw Modlitwy  :: 13-10-2008 r. ::

  Wraz z NMP Pani Czerwisk wypiewalimy Bogu hymn uwielbienia "Magnificat" za dar picioletniej Drogi Wieczernikowej. Tak przeywalimy ostatnie nasze spotkanie, ktre odbyo si w czerwiskim sanktuarium w minion sobot, tj. 11 padziernika br. Wspln pie wdzicznoci podjlimy w gronie pielgrzymw, ktrzy przybyli na jubileusz z wielu miejscowoci reprezentujcych niemal cay nasz Kraj. Centralnym punktem jubileuszowego spotkania bya uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez kapanw przybyych do Czerwiska wraz z pielgrzymami. Wrd zaproszonych goci, uczestniczyy w niej siostry zakonne z Ostrowa Wielkopolskiego - spadkobierczynie "Ordzia Mioci" przekazanego Wspsiostrze s. B. s. M. Konsolacie Betrone. Z ich rk otrzymalimy DYPLOMIKI "dusz malekich", ktre s potwierdzeniem wpisania do rejestru osb tworzcych Dzieo Najmniejszych z siedzib w Turynie (Moncalieri) i z kolei zostay przekazane uczestnikom rekolekcji przeprowadzonych w ramach Wieczernikw Modlitwy. Tym samym nasz picioletni jubileusz utwierdzi nas jeszcze bardziej na Malekiej Drodze Mioci, ktra ju dla kilkuset osb staa si codziennym programem duchowym. Dzikujemy zespoowi "Echo Maryi" z omianek i wszystkim osobom, ktre przyczyniy si do przygotowania i przeprowadzenia jubileuszowego Wieczernika. Niech wszystkim Bg bogosawi!
 
Ordzie NMP z 2 padziernika przekazane Mirjanie  :: 01-10-2008 r. ::

  "Drogie dzieci, ponownie wzywam was do wiary. Moje matczyne serce pragnie waszego otwartego serca, aby mogo powiedzie: Wierzcie, moje dzieci! Tylko wiara w pokusach ycia da wam si. Ona odnowi wasz dusz i otworzy drogi nadziei. Jestem z wami. Gromadz was wok siebie, bo pragn wam pomc, abycie mogli pomc swoim bliskim w odkrywaniu wiary i jedynej yciowej nadziei i szczcia. Dzikuj wam."
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!