banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


yczenia witeczne  :: 25-12-2008 r. ::

       wita Boego Narodzenia - to wielkie, niepojte wyrnienie! To mio, ktrej my nadal nie pojmujemy. To Objawienie Boga i Jego mioci. Mioci, ktra sama uniajc si podnosi, wynosi, wywysza ndz, marno i nico, jak jest istota ludzka!
     Jezus idzie jeszcze dalej w swojej mioci. On obiecuje nam nagrod. Jaka to moe by nagroda? To przyjcie samego Jezusa! Bowiem w tej Tajemnicy przychodzi do nas sam Bg! W te wite Dni moemy goci u siebie Jezusa, przebywa z Nim i dowiadcza aski Jego obecnoci! Moemy dowiadczy daru spotkania, przyjcia Boga i Jego bogosawiestwa!
     To jest nasza nagroda! Najwaniejsza! Inne s konsekwencj tej gwnej. To dobro, ktrego dowiadczamy, pokj i mio, poruszenie serca i kolejny krok w jego przemianie i wiele, wiele innych.
     Niech Bg bogosawi nas na czas tych wit. Niech nasze serca wypenia wielka wdziczno Bogu za ten niepojty dar z siebie samego dany czowiekowi, ktry na niego zupenie nie zasuy. Niech z serc naszych popynie pie uwielbienia Boga: "Chwaa na wysokoci Bogu, a na ziemi pokj ludziom dobrej woli!"
 
Tajemnica Wcielenia Syna Boego  :: 25-12-2008 r. ::

  Czas Boego Narodzenia to czas aski, jak Jezus niesie zstpujc na ziemi. Czas, ktry dany ludziom, powinien by dobrze wykorzystany. To czas bogosawiestw, czas miosierdzia i litoci. To czas szczeglnego pokoju i mioci. Czas odradzania si dziecictwa Boego w nas. Czas, w ktrym Jezus szczeglnie bogosawi tym, ktrzy pragn dowiadczy Boej mioci, pragn sta si prawdziwie dziemi Boga, pragn swe serce nakoni do malekoci. To czas, kiedy Jezus - Dzieci pragnie znale dusze, ktre zgodz si zniy do Niego, sta si jako dzieci. Czas, w ktrym tym duszom szczeglnie bogosawi, tych dusz szuka. Jezus Dziecitko szczeglnie umiowa sobie dusze malekie, dusze, ktre w swej duchowoci s dziecicymi, najmniejszymi, ktre yj prostot, kieruj si pokor, nios w sercu ufno wielk i dziecic, ktrych caym wiatem jest On - Mio, ktre tej mioci pragn, za ni tskni i nie potrafi bez niej y. On, Dzieci Jezus bogosawi dusze najmniejsze, dusze sabe, dusze pokorne, dusze ofiarne, dusze ulege, dusze ciche, dusze agodne, dusze czynice pokj, dusze prawdziwie dziecice. Bogosawi swoje umiowane dusze najmniejsze. Bogosawi tobie - On Jezus, ktry wanie schodzi na ziemi, by j pobogosawi, odrodzi na nowo wypeni mioci. Niesie nam pokj! Niesie nam mio! Niesie nam siebie! Niesie zbawienie! Oto rodzi si Nowe! Oto rodzi si Bg! Ile dusz nawet tego nie zauway! Przychodzi do wszystkich. I tak, jak dwa tysice lat temu przyjmuj Go nieliczni. Tych jednak obdarza obficie askami. Tym bogosawi nie tylko Bg, ale i caa wita Rodzina. Bogosawiestwo Boga Ojca, Syna i Ducha witego niech spocznie na naszych sercach i napeni je mioci. Pokj wam!
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 25 grudnia br.  :: 25-12-2008 r. ::

  

„Drogie dzieci! Biegacie, pracujecie, gromadzicie, ale bez bogosawiestwa. Nie modlicie si! Dzi wzywam was, abycie zatrzymali si przed stajenk i pomyleli o Jezusie, ktrego rwnie dzi wam daj, aby was bogosawi i pomg wam zrozumie, e bez niego nie macie przyszoci. Dlatego, dziatki, oddajcie swoje ycie w rce Jezusa, aby was prowadzi i strzeg od wszelkiego za. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”
 
Doroczne ordzie NMP Krlowej Pokoju przekazane Jakovowi Czolo  :: 25-12-2008 r. ::

  W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 wrzenia 1998 r. Matka Boa powiedziaa Jakovowi Czolo, e odtd bdzie mia objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boe Narodzenie. Tak si stao rwnie w tym roku. Matka Boa objawia si trzymajc Dziecitko Jezus na rkach. Objawienie zaczo si o 9:48 i trwao 6 min. Matka Boa przekazaa nastpujce ordzie:

„Drogie dzieci! Dzi w szczeglny sposb wzywam was, abycie si modlili o pokj. Bez Boga nie moecie ani mie pokoju ani y w pokoju. Dlatego, dziatki, dzi, w tym dniu aski otwrzcie wasze serca Krlowi Pokoju, aby w was si narodzi i obdarzy was swoim pokojem, a wy niecie pokj w tym niespokojnym wiecie. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”
 
W nowy rok duszpasterski 2008/2009 z ordziem ycia!  :: 03-12-2008 r. ::

  „Otoczmy trosk ycie” – tak brzmi haso pracy duszpasterskiej na rok 2008/2009. –Zgodnie z myl naszych biskupw chodzi o trosk o szeroko rozumiane wszystkie formy ycia, ktre wyszy z rk Stwrcy. Obejmuje to trosk o ycie rodowiska naturalnego i ycie czowieka w wymiarze fizycznym, psychicznym i duchowym. Do tego nawizuje motto biblijne roku duszpasterskiego: „Ja przyszedem po to, aby [owce] miay ycie i miay je w obfitoci” (J 10,10). W tym biblijnym cytacie ukazana jest troska Boga o to, by stworzony przez Niego czowiek odkry, e ycie jest darem i potrafi si nim zachwyci, wyraajc przy tym wielki szacunek do wasnego ycia, do ycia innych ludzi oraz do stworzonego wiata. (...) Przyjmujc dar roku duszpasterskiego i odpowiadajc na wezwanie naszego Episkopatu jako Wsplnota Wieczernikw Modlitwy, a zarazem uczestnicy lokalnych wsplnot parafialnych przyjmujemy oglnokocielne postulaty i stara si bdziemy, by ten czas by przeywany z wielk trosk o dar otrzymanego ycia. Powierzamy si Patronom tego roku; w. Pawowi oraz w. Brunonowi, i prosimy o ask gorliwego przeywania wytyczonej nam drogi w Kociele. Szczeglnymi na ten czas postanowieniami zwizanymi z trosk o ycie niech bd te ju wskazane nam jako „maym duszom” w czasie rozwaanej Ewangelii w. Mateusza, a nawizujce do przykazania Nie zabijaj. Troska o ycie w odniesieniu do tego przykazania oznacza czynienie tego wszystkiego co nie niszczy duszy, nie zabija sumienia, nie rujnuje wityni, jak w nas zbudowa Bg. Peny tekst konferencji zamieszczony jest na podstronie "Rozwaania". Zapraszamy!
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z 2 grudnia br.  :: 03-12-2008 r. ::

  „Drogie dzieci, w tym witym czasie radosnego oczekiwania, Bg wybra was maych, aby zrealizowa swoje wielkie plany. Moje dzieci bdcie pokorni. Bg dziki waszej pokorze a swojej mdroci, z waszych dusz uczyni swoje wybrane mieszkanie. Rozjanicie (owiecicie) j poprzez dobre czyny, i w ten sposb z otwartym sercem oczekiwa bdziecie narodzenia mojego Syna w peni Jego hojnej mioci. Dzikuj wam drogie dzieci”.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 25 listopada br.  :: 25-11-2008 r. ::

  
„Drogie dzieci! Rwnie dzi wzywam was, abycie si modlili w tym czasie aski, aby Dziecitko Jezus zrodzio si w waszym sercu. On, ktry jest samym pokojem niech poprzez was podaruje pokj caemu wiatu. Dlatego, dziatki mdlcie si nieustannie za ten wzburzony wiat pozbawiony nadziei, abycie stali si wiadkami pokoju dla wszystkich. Niech nadzieja popynie do waszych serc jak rzeka aski. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie."
 
Troska o jedno Kocioa przez doskonalenie jednoci we Wsplnocie  :: 03-11-2008 r. ::

  Coraz bardziej uwiadamiamy sobie, e nasze spotkania modlitewne, ktre gromadz coraz wicej wiernych przyczyniaj si do odnowy duchowej Kocioa. Przejawem tego jest coraz wiksza jedno, o ktr wci powinnimy si troszczy. Bowiem to nasze mocne wizy w gronie uczestnikw Wieczernikw Modlitwy przede wszystkim przyczyni si mog do jednoci odradzajcej si wsplnoty katolikw w Kociele Chrystusowym. Dostrzegamy to coraz wyraniej i zaczynamy pokonywa z Bo pomoc nasze ludzkie saboci w konkretnych przejawach ycia wsplnotowego. Zapraszamy wszystkich wiernych wczajcych si w nasze Dzieo do kolejnej refleksji dotyczcej jednoci we wsplnocie. Jest ona zamieszczona na podstronie powiconej "rozwaaniom". Zapraszamy!
 
Powracamy do czytania Ewangelii, by bardziej pozna Jezusa  :: 03-11-2008 r. ::

  Jednym z Ordzi Najwitszej Dziewicy jest wezwanie do codziennego czytania Pisma witego. Proponujemy wszystkim odwiedzajcym nasz stron wspln lektur tej witej Ksigi poczwszy od Ewangelii w. Mateusza poczon z rozwaaniem poszczeglnych fragmentw. Czytajc sowa natchnione, stara si bdziemy wej za kadym razem w opisywane sytuacje, zagbi si w ducha tamtych czasw, prosi Ducha witego, by umieszcza nas w czasach ycia i wdrowania Jezusa po ziemi. Ten codzienny trud wgbiania si w Ewangeli przyjmujmy jako przejaw wielkiej Mioci Boga do nas, jako przejaw wielkiego pragnienia przygotowania nas i caej Wsplnoty do wkroczenia w Nowy Rok Liturgiczny, na przyjcie Boga w Jego Tajemnicy Wcielenia.
Kadego dnia zatem, poczwszy od dzisiaj odwiedzajmy podstron "Sowo na dzi" i czytajmy razem Ewangeli.
Wicej sw zachty na podstronie z .
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z dnia 2 listopada br.  :: 02-11-2008 r. ::

  
„Drogie dzieci, dzi wzywam was do penej jednoci z Bogiem. Wasze ciao jest na ziemi ale, prosz was, aby wasza dusza bya jak najczciej blisko Boga. Osigniecie to przez modlitw, przez modlitw i otwarte serce. W ten sposb podzikujecie Bogu za bezgraniczn dobro, ktr wam daje przez mnie, i ze szczerym sercem zaangaujecie si, aby traktowa z tak sam dobroci innych, ktrych spotkacie. Dzikuj wam moje dzieci!”.

Matka Boa dodaa: „Prosz caym sercem Boga, aby da moc i mio waszym pasterzom, aby wam w tym pomogli i prowadzili was”.

 
Budowanie wizi ze wiatem Duchowym poprzez zawierzanie si Maryi.  :: 02-11-2008 r. ::

  Podczas ostatniego Wieczernika w Tolkmicku rozwaalimy gbi i bogactwo naszego powoania. Zosta nam ukazany cel, jaki dusze najmniejsze, czyli najsabsze musz postawi sobie, a mianowicie: zrywanie wizi czcych ze wiatem zewntrznym, a budowanie ich ze wiatem Duchowym. Kada modlitwa, kady akt mioci, to kolejna ni czca z Bogiem. Tych nici ma by jak najwicej. Jedna - szybko zostanie zerwana. Ale gdy jest ich wicej, tworz sznur, lin, pomost, ktry tak szybko nie zostanie przerwany. Dlatego tworzc wizy ze wiatem Duchowym moemy trwa nieustannie w akcie mioci. Jednoczenie bacznie musimy obserwowa, gdzie jeszcze zwizani jestemy ze wiatem zewntrznym wizami uzalenie, wizami dzy posiadania, wizami pychy, egoizmu i prnoci. Jak najszybciej winnimy je zerwa cakowicie zawierzajc si Maryi i codziennie to zawierzenie ponawiajc. Ona moe pomc nam pokona szatana, ktry wkrad si we wszystkie dziedziny ycia i opltuje niczym sieci pajcz coraz bardziej wiat i dusze.
Dusze najmniejsze musz wyrwa si z tego krgu wpyww szataskich, by napeniajc si czyst mioci nie j wiatu. By ratowa inne dusze i przyprowadza je do rda mioci - do Boga. By coraz wicej dusz zobaczyo te nici pajcze szatana i zapragno je zerwa raz na zawsze. By wiat uwolni od wizw szataskich zniewalajcych wszystko.
Wicej na podstronie zawierajcej "rozwaania". Zapraszamy!

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!