banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 27 maja 2019 roku       Jesteś 1266982 naszym gościem.       Osób on-line: 23

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone
Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej
Zeszyt 1 Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4 Zeszyt 5 Zeszyt 6
Wyszukaj w Dzienniczku:   

Dz.
1629
          + (21) JMJ
          Jestem hostią w Twym ręku,
          O Jezu, Stwórco mój i Panie,
          Cicha, ukryta, bez krasy i wdzięku,
          Bo cała piękność mej duszy we wnętrzu odbita została.
                    Jestem hostią w Twym ręku, o Boski Kapłanie,
                    Czyń ze mną, co Tobie się podoba.
                    Jestem cała zdana na wolę Twą, Panie,
                    Bo ona jest mej duszy rozkosz i ozdoba.
          Jestem w Twym ręku, o Boże, jak hostia biała,
          Błagam, przeistocz mnie sam w siebie,
          Niech ukryta [będę] w Tobie cała,
          Zamknięta w Twym miłosiernym Sercu jak w niebie.
                    Jestem w Tym ręku jako hostia, o wiekuisty Kapłanie,
                    Niechaj opłatek ciała mego kryje mnie przed okiem ludzkim,
                    Niech tylko Twoje oko mierzy mą miłość i oddanie,
                    Bo moje serce zawsze jest złączone z Twym Sercem Boskim.
          Jestem w Twym ręku, o Boski Pośredniku, jako hostia ofiarna
          I płonę na ołtarzu całopalenia,
          (22) Zmielona i starta cierpieniem jak pszeniczne ziarna,
          A to wszystko dla Twojej chwały, dla dusz zbawienia.
                    Jestem hostią, która przebywa w tabernakulum Serca Twego,          
                    Idę przez życie w miłości Twej zatopiona
                    I nie lękam się na świecie niczego,
                    Boś Ty mi sam — tarcza, moc i obrona.
          Jestem hostią złożoną na ołtarzu Serca Twego,
          By płonąć ogniem miłości przez wieki całe,
          Bo wiem, żeś mnie wywyższył jedynie z miłosierdzia swego,
          A więc wszystkie dary i łaski obracam na Twoją chwałę.
                    Jestem hostią w Twym ręku, o Sędzio i Zbawicielu,
                    W ostatniej życia mego godzinie, Niech wszechmoc
                    Twej łaski doprowadzi mnie do celu.
                    Niechaj Twa litość nad naczyniem miłosierdzia zasłynie.

| 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 |


Licencja Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 2009  Pełny tekst "Dzienniczka" na stronie: www.faustyna.pl

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!