banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 21 maja 2019 roku       Jesteś 1265805 naszym gościem.       Osób on-line: 32

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone
Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej
Zeszyt 1 Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4 Zeszyt 5 Zeszyt 6
Wyszukaj w Dzienniczku:   

Dz.
1653
          (39) JMJ
          W górnej światłości, gdzie mój Bóg króluje.
          Tam tęskni ma dusza,
          Tam me serce czuje,
          I cała istota moja ku Tobie się wzrusza.
                    Dążę w zaświaty, do Boga samego,
                    W jasność niepojętą, w sam żar miłości.
                    Bo ma dusza i serce są stworzone dla Niego
                    I ukochało Go me serce od pierwszej młodości.
          Tam w blaskach jasności Twego oblicza
          Odpocznie ma miłość stęskniona,
          Bo kona na wygnaniu za Tobą dziewica,
          Bo jej życie jest wtenczas, gdy z Tobą jest zjednoczona.

          + JMJ
          Już dzień mój ma się ku schyłkowi,
          Już czuję wieczne odblaski Twe, Boże.
          Co czuje me serce, nikt się nie dowie,
          Zamilkną me usta w wielkiej pokorze. (40)
                    Już idę na wieczne gody,
                    W wiekuiste niebo, w niepojęte przestworza,
                    Nie wzdycham do odpocznienia ani nagrody,
                    Pociąga mnie w niebo czysta miłość Boża.
          Już idę na spotkanie się z Tobą, wieczna Miłości,
          Sercem stęsknionym, które pragnie Ciebie.
          Czuję, że Twa miłość czysta, Boże, w mym sercu gości
          I czuję swe wieczne przeznaczenie w niebie.
                    Już idę do Ojca swego w niebo wiekuiste,
                    Z ziemi wygnania, z tej łez doliny.
                    Ziemia nie zdolna jest dłużej zatrzymać me serce czyste,
                    I pociągnęły mnie do siebie nieba wyżyny.
          Już idę, o mój Oblubieńcze, by ujrzeć Twą chwałę,
          Która już teraz napełnia mą duszę radością,
          Gdzie w adoracji Ciebie pogrąża się niebo całe,
          Czuję, że miłym Ci jest moje uwielbienie, choć jestem nicością.
                    [W] wiekuistym szczęściu nie zapomnę o ludziach na ziemi,
                    Wypraszać będę miłosierdzie Boże dla wszystkich, (41)
                    A szczególnie pamiętać będę o tych, którzy dla serca byli drogimi.
                    I największe zatopienie w Bogu nie pozwoli mi zapomnieć o nich.
          W tych ostatnich chwilach z ludźmi rozmawiać nie umiem,
          W milczeniu tylko czekam na Ciebie, Panie.
          Wiem, że przyjdzie chwila, że dzieło Boże w mej duszy każdy zrozumie,
          Wiem, że taka Twa wola — i tak się stanie.

| 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 |


Licencja Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 2009  Pełny tekst "Dzienniczka" na stronie: www.faustyna.pl

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!