banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 23 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1256839 naszym gościem.       Osób on-line: 23

Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej
Zeszyt 1 Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4 Zeszyt 5 Zeszyt 6
Wyszukaj w Dzienniczku:   

Dz.
1742
          Bądź uwielbiony, w Trójcy Świętej Jedyny, miłosierny Boże,
          Niezgłębiony, niezmierzony, niepojęty.
          A zatapiając się w Tobie, umysł ich pojąć Cię nie może,
          Więc powtarzają bez końca swe wieczne: Święty.
                    Bądź wysławiony, miłosierny nasz Stwórco i Panie,
                    Wszechmocny, a pełen litości, niepojęty.
                    Miłować Ciebie to istnienia naszego zadanie,
                    Śpiewając swój wieczysty hymn — Święty...
          Bądź błogosławiony, miłosierny Boże, Miłości wiekuista,
          Tyś ponad niebiosa, szafiry i firmamenty,
          Tak Cię wysławia rzesza duchów czysta,
          Swoim wiecznym hymnem — trzykroć Święty.
                    A wpatrując się twarzą w twarz w Ciebie,
                    Boże, Widzę, że mógłbyś powołać przed nimi inne stworzenia,
                    Dlatego korzę się przed Tobą [w] wielkiej pokorze,
                    Bo dobrze widzę, że ta łaska jest z miłosierdzia jedynie.
          (101) Jeden z najpiękniejszych duchów nie chciał uznać
                                        miłosierdzia Twego,
          Pociąga za sobą innych, w swej pysze zaślepiony,
          I staje się szatanem z anioła tak pięknego,
          I w jednym momencie z wyżyn nieba do piekieł strącony.
                    Wtem duchy wierne zawołały: Cześć miłosierdziu Bożemu,
                    I przetrwali szczęśliwie w próbie ognistej.
                    Cześć Jezusowi, Chrystusowi uniżonemu,
                    Cześć Matce Jego, Pannie pokornej, czystej.
          Po walce tej pogrążyły się te czyste duchy w oceanie Bóstwa,
          Rozważając, uwielbiają głębie miłosierdzia Jego,
          Toną w Jego piękności i światłości mnóstwach,
          Poznając Troistość Osób. lecz Jedność Bóstwa.

| 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 |


Licencja Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 2009  Pełny tekst "Dzienniczka" na stronie: www.faustyna.pl

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!