banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 20 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1256112 naszym gościem.       Osób on-line: 25

Dzienniczek św. s. Faustyny Kowalskiej
Zeszyt 1 Zeszyt 2 Zeszyt 3 Zeszyt 4 Zeszyt 5 Zeszyt 6
Wyszukaj w Dzienniczku:   

Dz.
1748
          Bądź uwielbiony, Boże, w dziele miłosierdzia Twego,
          Bądź błogosławiony przez wszystkie serca wierne,
          Które doznają spojrzenia Twojego,
          W których jest Twe życie nieśmiertelne.
                    (109) O mój Jezu miłosierdzia, bolesny był Twój na ziemi żywot
                                                                      święty.
                    I skończysz swe dzieło w strasznej męki katuszy,
                    Wisząc na drzewie krzyża rozpięty,
                    A to wszystko z miłości dla naszej duszy.
          W miłości niepojętej pozwoliłeś otworzyć najświętszy bok swój,
          I wytrysły z Serca Twego strumienie krwi i wody.
          Tu jest żywy miłosierdzia Twego zdrój,
          Tu dusze doznają pociechy i ochłody.
                    W Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam miłosierdzie swoje.
                    Oto Twa miłość tak zaradzić raczyła,
                    Bym idąc przez życie, cierpienia i znoje,
                    Nigdy o Twej dobroci i miłosierdziu nie wątpiła.
          Bo choćby na mej duszy zaciążyły świata całego nędze,
          Nie wolno nam wątpić ani na chwilę,
          Ale mieć ufność w miłosierdzia Bożego potędze,
          Bo Bóg duszę skruszoną przyjmuje mile.
                    O niewysłowione miłosierdzie naszego Pana,
                    ¬ródło litości i wszelkiej słodyczy,
                    (110) Ufaj, ufaj duszo, choć jesteś grzechem skalana,
                    Bo gdy się zbliżysz do Boga, nie doznasz goryczy.
          Bo On jest żywym ogniem wielkiej miłości.
          Gdy się do Niego szczerze zbliżymy,
          Nikną nasze nędze, grzechy i złości,
          On wyrówna długi nasze, gdy Mu się oddamy.

| 1591 | 1592 | 1593 | 1594 | 1595 | 1596 | 1597 | 1598 | 1599 | 1600 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | 1623 | 1624 | 1625 | 1626 | 1627 | 1628 | 1629 | 1630 | 1631 | 1632 | 1633 | 1634 | 1635 | 1636 | 1637 | 1638 | 1639 | 1640 | 1641 | 1642 | 1643 | 1644 | 1645 | 1646 | 1647 | 1648 | 1649 | 1650 | 1651 | 1652 | 1653 | 1654 | 1655 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660 | 1661 | 1662 | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | 1671 | 1672 | 1673 | 1674 | 1675 | 1676 | 1677 | 1678 | 1679 | 1680 | 1681 | 1682 | 1683 | 1684 | 1685 | 1686 | 1687 | 1688 | 1689 | 1690 | 1691 | 1692 | 1693 | 1694 | 1695 | 1696 | 1697 | 1698 | 1699 | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1708 | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | 1717 | 1718 | 1719 | 1720 | 1721 | 1722 | 1723 | 1724 | 1725 | 1726 | 1727 | 1728 | 1729 | 1730 | 1731 | 1732 | 1733 | 1734 | 1735 | 1736 | 1737 | 1738 | 1739 | 1740 | 1741 | 1742 | 1743 | 1744 | 1745 | 1746 | 1747 | 1748 | 1749 | 1750 | 1751 | 1752 | 1753 | 1754 | 1755 | 1756 | 1757 | 1758 | 1759 | 1760 | 1761 | 1762 | 1763 | 1764 | 1765 | 1766 | 1767 | 1768 | 1769 | 1770 | 1771 | 1772 | 1773 | 1774 | 1775 | 1776 | 1777 | 1778 | 1779 | 1780 | 1781 | 1782 | 1783 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788 | 1789 | 1790 | 1791 | 1792 | 1793 | 1794 | 1795 | 1796 | 1797 | 1798 | 1799 | 1800 | 1801 | 1802 | 1803 | 1804 | 1805 | 1806 | 1807 | 1808 | 1809 | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | 1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 |


Licencja Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 2009  Pełny tekst "Dzienniczka" na stronie: www.faustyna.pl

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!