banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257269 naszym gościem.       Osób on-line: 20

Rok Miłosierdzia

(2009)
► Zaczynamy
► Moc Miłosierdzia
► Nasze powołanie
► Adoracja
► List do wspólnoty
► Akt Zawierzenia
► Homilia ks. Biskupa
► Podsumowanie
Zaczynamy Rok Miłosierdzia

Nowy rok - 2009 - w naszej Wspólnocie Wieczerników Modlitwy to czas poznawania Jezusa, Bożej miłości, Jego największego przymiotu jakim jest Miłosierdzie. Przed nami cały rok wspólnego kroczenia drogą realizacji tego szczególnego czasu. To czas wejścia w głąb naszych serc, byśmy mogli poznać bardziej duszę i zgłębiali wiarę. Pójdziemy pomału, bowiem jesteśmy duszami najmniejszymi.

Patronami tego "Roku Miłosierdzia" są liczni Święci, którzy czcili Boga i Jego Miłosierdzie. W sposób szczególny zapraszamy:

- Najświętszą Maryję Pannę, której powierzamy się na tej drodze i prosimy o prowadzenie. Niech nas poucza, ukazuje, jak trzeba strofuje, a gdy potrzeba przytula.

- św. s. Faustynę Kowalską - Świętą umiłowaną szczególnie przez samego Jezusa, której przekazał cudowne orędzie o Swoim Miłosierdziu. Szczególnie o tej Świętej pamiętajmy i często do Niej zwracajmy.

- spowiednika św. s. Faustyny, bł. Michała Sopoćkę, który był wielkim orędownikiem Bożego Miłosierdzia, niestrudzonym kapłanem, który całe swoje życie poświęcił na to, by głosić orędzie o Bożym Miłosierdziu. Nie załamały go w tej misji żadne przeciwności, wierzył, ufał. Przez tych dwoje; św. s. Faustynę Kowalską i bł. Michała Sopoćkę Boże Miłosierdzie dociera wszędzie, jest głoszone po całym świecie.

- wielu świętych. Niech pomagają również nam i wypraszają dla nas wszelkie potrzebne łaski.

"Rok Miłosierdzia" pomoże nam zwrócić się do Bożego Miłosierdzia. Zbyt mało pojmujemy, czym ono jest, zatem w tym roku starajmy się o to,

- by każdy z nas doświadczył, czym jest Boże Miłosierdzie,

- by każdy z nas zachwycił się Bożym Miłosierdziem,

- by każdy z nas wielbił Boże Miłosierdzie.

Nie da się tego zrealizować, jeśli nie zwrócimy naszych oczu i serc w stronę Krzyża, jeżeli w tym Krzyżu nie zobaczy się Jezusa. A zatem bardzo często, codziennie, a zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia trzeba, byśmy naszą uwagę kierowali na Jezusa Ukrzyżowanego, umęczonego.


Stąd naszym postanowieniem na "Rok Miłosierdzia" jest codzienna adoracja Krzyża. Tylko przez codzienną adorację Krzyża stanie się możliwym przygotowanie serc naszych, otworzenie ich, gdyż jedynie serce wolne od wszelkich trosk od wszelkich myśli może prawdziwie zająć się Bogiem. Natomiast serce, które cały czas myśli o czymś innym nie zobaczy Jezusa, bo nie będzie w nim miejsca dla Boga. Tak więc, troszcząc się o ten cudowny Skarb w sercu, mając Jezusa, prawdziwe Ciało i Krew Jego, mając Jezusa umęczonego w nas trwajmy w uwielbieniu, trwajmy w adoracji, wielbijmy, kochajmy. Bóg jest w nas, On jest pośród nas i wszystko co Jego jest należy do nas. A zatem Jego Miłosierdzie należy również do ciebie. Jego zdroje miłosierne Krwi, Potu i Łez są twoją własnością, twoim Skarbem, o którym w tym roku będziemy więcej starali się mówić.

Niech Bóg Miłosierny obdarzy nas swoim błogosławieństwem, niech ono nas umacnia. Przyjmujmy często błogosławieństwo Boga z uwagą na wielką wagę błogosławieństwa udzielanego przez kapłanów. To błogosławieństwo płynie z samego Nieba i to błogosławieństwo zsyła Bóg. Niech nasze serca otworzą się na to błogosławieństwo. Niech w raz z tym błogosławieństwem zstąpi na nas pokój, miłość, radość, niech całkowicie zostaną otwarte nasze serca. Niech również nas błogosławi Najświętsza Maryja Panna.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.     Amen.


©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!