banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś piątek, 24 maja 2019 roku       Jesteś 1266525 naszym gościem.       Osób on-line: 25

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ewangelia wg. św. Marka

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mk 1,1-8
    Mk 1,9-11
    Mk 1,12-13
    Mk 1,14-15
    Mk 1,16-20
    Mk 1,21-22
    Mk 1,23-28
    Mk 1,29-31
    Mk 1,32-34
    Mk 1,35-39
    Mk 1,40-45
    Mk 2,1-12
    Mk 2,13-17
    Mk 2,18-22
    Mk 2,23-28
    Mk 3,1-6
    Mk 3,7-12
    Mk 3,13-19
    Mk 3,20-21
    Mk 3,22-30
    Mk 3,31-35
    Mk 4,10-13
    Mk 4,21-23
    Mk 4,24-25
    Mk 4,26-29
    Mk 4,30-32
    Mk 4,33-34
    Mk 4,35-41
    Mk 5,1-20
    Mk 5,21-34
    Mk 6,1-6
    Mk 6,7-13
    Mk 6,14-29
    Mk 6,30-44
    Mk 6,45-52
    Mk 6,53-56
    Mk 7,1-13
    Mk 7,14-23
    Mk 7,24-30
    Mk 7,31-37
    Mk 8,1-9
    Mk 8,10-13
    Mk 8,14-21
    Mk 8,22-26
    Mk 8,27-30
    Mk 8,31-33
    Mk 8,31-33
    Mk 9,2-8
    Mk 9,9-13
    Mk 9,14-29
    Mk 9,30-32
    Mk 9,33-37
    Mk 9,38-41
    Mk 9,42-50
    Mk 10,1-12
    Mk 10,13-16
    Mk 10,17-22
    Mk 10,23-27
    Mk 10,28-31
    Mk 10,32-34
    Mk 10,35-40
    Mk 10,41-45
    Mk 10,46-52
    Mk 11,1-11
    Mk 11,12-14
    Mk 11,15-19
    Mk 11,20-25
    Mk 11,27-33
    Mk 12,1-12
    Mk 12,13-17
    Mk 12,18-27
    Mk 12,28-34
    Mk 12,35-37
    Mk 12,38-40
    Mk 12,41-44
    Mk 13,1-4
    Mk 13,5-8
    Mk 13,9-13
    Mk 13,14-23
    Mk 13,24-27
    Mk 13,28-32
    Mk 13,33-37
    Mk 14,1-2
    Mk 14,3-9
    Mk 14,10-11
    Mk 14,12-16
    Mk 14,17-21
    Mk 14,22-25
    Mk 14,26-31
    Mk 14,32-42
    Mk 14,43-52
    Mk 14,53-65
    Mk 14,66-72
    Mk 15,1-5
    Mk 15,6-15
    Mk 15,16-20
    Mk 15,21-22
    Mk 15,23-28
    Mk 15,29-32
    Mk 15,33-37
    Mk 15,38-41
    Mk 15,42-47
    Mk 16,1-8
    Mk 16,9-14
    Mk 16,15-18
    Mk 16,19-20

 
2. Chrzest Jezusa.
    "W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»."
(Mk 1,9-11)


   Komentarz: Bóg wypowiada te słowa: „Tyś jest mój Syn Umiłowany, w Tobie mam upodobanie” do naszej Wspólnoty. Niech każda dusza najmniejsza poczuje się umiłowana i wybrana. W każdej, która trafia do tej Wspólnoty Bóg ma upodobanie. Gdyby tak nie było, po prostu nie powołałby jej do Dusz Najmniejszych. Poczujmy się zatem jak Jego Dziecko - Syn Umiłowany. Przyjmijmy wezwanie do nawrócenia. WejdĽmy do „wody”. Niech spłynie na nas poprzez sakrament błogosławieństwo Bożego miłosierdzia.
    Niech cała Wspólnota otworzy swe serca i przyjmie te słowa: Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Bóg jako swoje dzieci przygotowuje nas do wypełnienia zadania. To wypowiedzenie słów nad nami: „Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”, jest wyznaniem przynależności naszej do Boga. Jest też jasnym określeniem naszego pochodzenia wobec wszystkich dusz i duchów. Jest również zapoczątkowaniem misji, o której nam mówi.
    Tak, jak działalność Jezusa zapoczątkowało Boga o Nim świadectwo, tak teraz te same słowa Bóg kieruje do nas, bo chce rozpoczęcia naszego apostolstwa. I tak, jak nad Jordanem posłał Ducha swego w postaci gołębicy, tak teraz nad nami również unosi się Duch Święty obficie zraszając nasze serca i dusze (swą łaską). Niebo swoje otwiera nad nami i wypowiada słowa miłości i przynależności, powołania i upodobania: „Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
    Poczujmy się wybrani, umiłowani i posłani. Wraz z Jezusem stańmy w Jordanie i przyjmijmy do serca te słowa. Niech rozpocznie się wielkie Dzieło. Dzieło Odnowy Kościoła. Niech rozleje się Boża miłość i Boże miłosierdzie. Niech serca ludzkie przyjmą tę miłość i to miłosierdzie. Niech nastąpi wielki, triumfalny pochód dwóch Serc Jezusa i Maryi przez ziemię. My zaś damy temu początek.
    Niech Bóg błogosławi nas, Jego wybrane i umiłowane dusze. Niech błogosławi nasze oddanie i ofiarowanie. Niech Bóg błogosławi wszelkie nasze poczynania w ramach Dzieła i tak, jak zaświadczył osobiście, iż Jezus Chrystus jest Synem Boga i wszystko, co czynić będzie On uzna, tak teraz zaświadcza, że dziećmi Jego jesteśmy i błogosławi każdy nasz krok czyniony w ramach Dzieła. Błogosławieństwo całego Nieba niech będzie nad całą Wspólnotą, całym Dziełem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!