banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 25 marca 2019 roku       Jesteś 1248826 naszym gościem.       Osób on-line: 34


Kierownictwo duchowe a Wspólnota

Nawiązując do pewnych wydarzeń i inicjatyw mających miejsce we Wspólnocie, należy przypomnieć rolę w niej kierownika duchowego.

1. Wspólnota ma swojego kierownika duchowego, przewodnika dusz maleńkich, którym jest kapłan, założyciel wspólnego Dzieła i na którym ciąży odpowiedzialność za każdy czyniony krok we Wspólnocie, i to tak przed Bogiem, jak przed przełożonymi

2. Kierownikiem i przewodnikiem pozostaje on również dla tych dusz, które podejmują we Wspólnocie nowe inicjatywy dla ogólnego naszego dobra, jak na przykład stowarzyszenie, czy radio internetowe.

3. Prosząc nieustannie o światło Ducha ¦więtego i w Jego świetle rozeznając każdy krok czyniony we Wspólnocie kierownik duchowy decyduje o wszystkim, co ma we Wspólnocie miejsce. To on odczytuje natchnienia Ducha ¦więtego.

4. Kierownik duchowy ma również świadomość, że uczestnicy Wspólnoty są duszami najmniejszymi, duszami które z samego faktu bycia słabymi ciągle błądzą i upadają.

5. Jako przewodnik dusz mu powierzonych kierownik duchowy ma ciągle czuwać nad nimi i tym, co podejmują, jednocześnie ucząc je i uświadamiając im, że to on jest od spraw dusz, od kierownictwa duchowego, one zaś jako osoby świeckie mają realizować, próbować urzeczywistnić podjęte inicjatywy, kierując się wskazaniami swojego kierownika duchowego.

6. Obowiązkiem kierownika duchowego jest również przypominać każdej powierzonej mu duszy o całkowitym poddaniu się i o potrzebie posłusznego przyjęcia prowadzenia w tych, czy innych inicjatywach, pytając o zdanie swojego przewodnika.

7. Przewodnik dusz ma również obowiązek przypominać, że w podejmowaniu czegokolwiek na rzecz Wspólnoty towarzyszyć powinna stała modlitwa do Ducha ¦więtego, połączona z prośbą o Jego światło niezbędne do realizacji danych inicjatyw.

8. UWAGA! Każde otrzymane światło z Nieba musi być potwierdzone przez kierownika odpowiedzialnego za wszystko, co dzieje się we Wspólnocie. Bo to on jest kierownikiem tych dusz, które tworzą tę Wspólnotę i Dzieło. I to on decyduje ostatecznie jak ma to wszystko wyglądać, jak ma być to wszystko prowadzone.

9. Do kierownika duchowego jako przewodnika dusz należy także uświadamianie jaki jest cel tej czy innej inicjatywy, jakie zadanie, bo tylko założyciel i kapłan odpowiedzialny może dobrze i bez "mącenia" na ten temat się wypowiedzieć.

10. Dusza poddająca się kierownikowi duchowemu w swej pokorze i posłuszeństwie przyjmuje prawdę, że nie ma wystarczającej wiedzy, by stawiać siebie na równi ze swoim przewodnikiem, w żadnym wypadku nie czyni jakichkolwiek nacisków, czy form przymusu będących wyrazem pychy a brakiem pokory.

11. Kierownik duchowy widzi to, że dusze mu powierzone chcą czynić bardzo wiele na raz. Jest to dobre, że dusze mają wiele zapału i chcą dla Wspólnoty dobra, ale kierownik winien też przypominać, że nie zawsze dusze wiedzą, gdzie to dobro upatrywać. Czasami dusze podobnie jak dzieci pragną złapać wiele srok na raz. A potrzeba po trochu, pomału. Najpierw jedna sprawa, a nie wszystko na raz. Więc kierownik duchowy musi czuwać nad duszami, bo są takimi małymi dziećmi.

12. Kierownik duchowy dla dusz mu powierzonych jest jak matka, jak ojciec. Czuwa nad swoimi dziećmi. On je prowadzi, za nie odpowiada, za każdy ich krok.

13. Kierownik duchowy ma świadomość, że każda dusza zdobyta dla Boga jest cenna, że dla każdej warto żyć, poświęcić życie, chociaż miałaby to być tylko jedna dusza. Więc otwiera się na to co pożyteczne dla dusz, lecz zawsze kieruje tymi inicjatywami, czyni to zawsze z rozwagą i miłością.

14. Kierownik duchowy w końcu dużo się modli za powierzone mu dusze, ale i duszom jemu powierzonym zaleca modlitwę. Chodzi szczególnie o modlitwę w intencjach mających związek z podejmowanymi inicjatywami. Uświadamia duszom, że wszelka działalność wymaga prowadzenia Ducha ¦więtego. Działalność świecka, gospodarcza również. Wszystko wymaga prowadzenia Ducha ¦więtego i jeśli jest zgodne z wolą Boga, Bóg błogosławi i wszystko się rozwija ku dobremu.
©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!