banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 19 kwietnia 2018 roku       Jesteś 1169059 naszym gościem.       Osób on-line: 11

Ćwiczenia duchowne
dla dusz najmniejszych na każdy dzień

 

Słowa zawarte na tej stronie są wyrazem Miłości Bożej do nas, dusz najmniejszych. Wybrane teksty, zamieszczone poniżej, zwracają szczególnie uwagę na tę Miłość. Czytając je i rozważając każdego dnia zwróćmy uwagę, iż pobudką Boga, który powołuje kolejne dusze do bliższej ze sobą zażyłości jest Miłość. Ubogaceni treścią tych słów będziemy mogli bardziej otworzyć się na działanie Bożego Ducha i przyjąć Bożą Miłość.
    Przyjmijmy bogactwo tych słów jako orędzie miłości kierowane do naszej Wspólnoty oraz wszystkich uczestników naszych modlitewnych spotkań. Postarajmy się dostrzec w tym orędziu działanie Boże w duszy, która chociaż słaba, to ufnie otwiera się na Boga. Budujmy się postawą zawierzenia, postawą pokory w przyjmowaniu Bożej woli.
    Niech to orędzie, przekazane w formie ćwiczeń duchownych dla dusz najmniejszych, przyczyni się do większej otwartości naszej na działanie Boże, do większej wiary w Jego obecność pośród nas oraz do otwarcia się i zachwycenia Bożą Miłością, która popycha Boga, by tworzyć, opiekować się, zajmować się, prowadzić i włączać do współuczestniczenia w Dziele Zbawienia takie wspólnoty, jak nasza.
    Niech Bóg błogosławi nas na czas tych wspólnie podejmowanych ćwiczeń, na czas wspólnotowego czytania z wielką ufnością Jego słów - przesłania Bożej Miłości do nas i świata.
    Teksty, które zostały wykorzystane do ćwiczeń duchownych zostały wybrane i zredagowane przez kierownika duchowego Wspólnoty Dusz Najmniejszych zgodnie z zamierzonym celem wprowadzania tych dusz do większego uczestniczenia w Miłości Bożej. Wyrażają one bogactwo Kościoła i doświadczenie pasterza odpowiedzialnego za powierzone mu kierownictwo.


Wyszukaj frazę:   

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
...[następne]

Część: 1,  dzień: 1

    Wybrałem ciebie, abyś Mi służyła. Służ Mi z pokorą, duszo Moja. Potrzebuję serc oddanych Mi całkowicie. Umacniam cię i prowadzę. Dałem ci przewodnika. Nie lękaj się. Tam, gdzie jest Moje dzieło, działa również szatan. On nie może znieść duszy oddanej Mi całkowicie, ale nie lękaj się, nic ci nie może zrobić. Zawsze jestem z tobą i chronię cię. Nie rozważaj myśli, które wywołują w twoim sercu lęk, tylko zanurzaj się w Moim Sercu. Nie lękaj się, zawsze jestem z tobą, nawet, gdy tego nie czujesz. Umiłowałem cię i nigdy cię nie zostawię. Miłe jest Mi przebywanie w twoim sercu.
Nie lękaj się, Jam twój Bóg Jezus Chrystus, wspomagam cię, leczę, prostuję twoje ścieżki. Ufaj Mi, duszo Moja. Kocham cię, pragnę całego twego serca.
Ofiaruj Mi wszystkie niepokoje, lęki. Pamiętaj, że zawsze, w każdej chwili jestem z tobą i nie pozwolę, żeby ci się coś stało.
Komentarz:   Słowa powyższe ukazują działanie Boże w duszy, którą Bóg pragnie obdarzyć większą swoją łaską. Często dusza ludzka mimo iż towarzyszy jej wielkie pragnienie umiłowania Boga i ofiarowania się Jemu wzdryga się przed przyjęciem tej łaski nie umiejąc rozpoznać w tym co Bóg czyni w jej wnętrzu. Ta obecność Boga w duszy może początkowo wywołać niepokój związany z tym co dane jest jej przezywać. Przypisuje to działanie Bogu, lecz w chwili zwątpienia dopuszcza tu działanie zła (szatana), lub osądza samą siebie w negatywnym rozumieniu Bożego działania względem niej. Dlatego Bóg kieruje do duszy słowa zapewniające o Jego miłości, wybraniu, powołaniu, zamieszkaniu w jej wnętrzu (sercu). Wzywa też do zaufania i całkowitego ofiarowania się Bogu, co pozwoli na dalsze ubogacenie Jego łaską.
Postanowienie: nie zwracać uwagi na myśli, które wywołują niepokój w sercu. Być obojętną i pod żadnym pozorem ich nie rozważać, zachować pokój. Ciągle myśleć, że jest ze mną w tej chwili Pan, który mnie miłuje.
      ►►►

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!