banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 23 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257054 naszym gościem.       Osób on-line: 29

    Rozważania - materiały formacyjne


Wierzę w Syna Bożego - konferencje

Nr. 1  Wchodzimy w rok zgłębiania tajemnicy Syna Bożego
Nr. 2  Niech nasze serca rozpoczną żyć wielką tęsknotą za Bogiem
Nr. 3  Spójrzmy podczas tego Adwentu na Jezusa jako na Oblubieńca naszych dusz
Nr. 4  „Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30)
Nr. 5  Dzień skupienia w Czerwińsku - grudzień 2013 r.
Nr. 6  Dzień skupienia w Różanymstoku, grudzień 2013 r.
Nr. 7  Rekolekcje Adwentowe - O Miłości Oblubieńczej Boga. Konferencja 1 - Bóg Jeden w Trzech Osobach
Nr. 8  Rekolekcje Adwentowe - Konferencja 2 - Bóg wyznaje swoją miłość na Krzyżu
Nr. 9  Rekolekcje Adwentowe - Konferencja 3 - Bóg objawia swoją miłość w życiu duszy oblubienicy
Nr. 10  Oblubieniec już nadchodzi!
Nr. 11  Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika
Nr. 12  Święto św. Jana Apostoła
Nr. 13  Święto św. Młodzianków, męczenników
Nr. 14  Święto Świętej Rodziny; Jezusa, Maryi i Józefa
Nr. 15  „Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą” (Łk 2,36-40)
Nr. 16  „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie.” (J 1,26-27)
Nr. 17  Najświętszego Imienia Jezus
Nr. 18  Dzień skupienia w Czerwińsku - Przygotujmy dar dla Oblubieńca
Nr. 19  Powracajmy do tego niezwykłego wydarzenia, którym jest Objawienie Pańskie
Nr. 20  Przyjrzyjmy się Maleńkiemu Jezusowi
Nr. 21  „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce” (1 Sm 16,1-13)
Nr. 22  „Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał” (Mk 3,13-19)
Nr. 23  „Córko, twoja wiara cię ocaliła” (Mk 5,21-43)
Nr. 24  Wspomnienie Świętej Agaty, dziewicy i męczennicy
Nr. 25  Pierwszy Czwartek Miesiąca
Nr. 26  Światowy Dzień Chorego, Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
Nr. 27  Człowiek musi mieć świadomość własnej małości
Nr. 28  Usposabiajmy serca na czas Wielkiego Postu. Dni skupienia w Gietrzwałdzie
Nr. 29  Czyste serce przetrwa rożne przeciwności i wytrwa w Bogu (Komentarz do Ewangelii Mt 5,17-37)
Nr. 30  \"...Czemu to plemię domaga się znaku?” (Mk 8,11-13)
Nr. 31  „Błogosławiony, kogo Ty pouczasz” (Ps 94,12-15.18-19)
Nr. 32  Bóg wybrał ubogich tego świata na dziedziców królestwa (Jk 2,1-9)
Nr. 33  Święto Katedry św. Piotra
Nr. 34  „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!” (Mk 9,14-29)
Nr. 35  „Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie” (Jk 4,1-10; Mk 9,30-37)
Nr. 36  „Ubodzy duchem mają wstęp do nieba” (Jk 4,13-17; Ps 49,2-3.6-11)
Nr. 37  ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2014 ROKU
Nr. 38  Dzień skupienia w Czerwińsku, marzec 2014
Nr. 39  „To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali” (J 15,9-17)
Nr. 40  Jak myślicie, po co jest czas Wielkiego Postu? Popielec
Nr. 41  Czego może Bóg oczekiwać od swoich umiłowanych dusz? Dni skupienia, marzec
Nr. 42  „Wy zatem tak się módlcie…” (Mt 6,7-15)
Nr. 43  To dokonuje się tutaj, podczas Eucharystii. Dni skupienia, 14-15 marca
Nr. 44  To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! (Mt 17,1-9)
Nr. 45  „Zaprawiajcie się w dobrem!” (Iz 1, 10.16-20; Mt 23,1-12)
Nr. 46  Mamy potężnego Opiekuna, św. Józefa. Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
Nr. 47  „…choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” (Łk 16,19-31)
Nr. 48  Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. (Mt 21,33-43.45-46)
Nr. 49  Przypowieść o miłosierdziu Boga względem synów (Łk 15,1-3.11-32)
Nr. 50  Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie (Łk 4,24-30)
Nr. 51  Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Nr. 52  „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim” (Mt 5,17-19)
Nr. 53  Miłość jest wszystkim. Miłość wystarcza za wszystko. Dzień skupienia
Nr. 54  IX Rocznica odejścia Papieża Jana Pawła II
Nr. 55  Dni skupienia - 4-5 kwietnia 2014 r.
Nr. 56  „I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz” (J 8,1-11)
Nr. 57  Wprowadzenie do Wielkiego Tygodnia. Dni skupienia
Nr. 58  Wielki Poniedziałek - namaszczenie w Betanii (J 12,1-11)
Nr. 59  Wielka Środa (Mt 26,14-25)
Nr. 60  Święte Triduum Paschalne - Wielki Czwartek
Nr. 61  Święte Triduum Paschalne - Wielki Piątek
Nr. 62  Święte Triduum Paschalne - Wielka Sobota
Nr. 63  Rozpoczęliśmy Nowennę przed Wieczernikiem Ogólnopolskim
Nr. 64  Święto Nawiedzenia NMP - kolejny dzień naszej Nowenny
Nr. 65  „Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie”. (J 17,1-11a)
Nr. 66  Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś (J 17,11b-19)
Nr. 67  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)Rok Wiary - konferencje
Nr. 1  Oficjalne rozpoczęcie Roku Wiary we Wspólnocie
Nr. 2  „…w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu…” (Ef 2,19-22)
Nr. 3  „…postępujcie drogą miłości…” (Ef 4,32-5,8)
Nr. 4  Królestwo Boże podobne jest do zaczynu włożonego do mąki. (Łk 13,18-21)
Nr. 5  Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 listopada
Nr. 6  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Nr. 7  Dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą
Nr. 8  Dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą. cz. II
Nr. 9  „Strzeż duszy mojej w Twym pokoju, Panie” (Ps 131,1.2-3)
Nr. 10  Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być moim uczniem. (por. Łk 14,25-33)
Nr. 11  Dzień skupienia w Różanymstoku, cz. I
Nr. 12  Dzień skupienia w Różanymstoku, cz II
Nr. 13  Dzień skupienia w Gietrzwałdzie, cz. I
Nr. 14  Dzień skupienia w Gietrzwałdzie, cz. II
Nr. 15  Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
Nr. 16  Czy rozpoznajemy czas nawiedzenia? (Łk 19,41-44)
Nr. 17  Czy moja dusza jest godna przyjmować Boga? (Łk 19,45-48)
Nr. 18  Wyrażamy pragnienie służenia Bogu i Kościołowi
Nr. 19  „Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni” (Łk 21,1-4)
Nr. 20  „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono” (Łk 21,5-11)
Nr. 21  Bóg pragnie zamieszkać na stałe w domu dusz najmniejszych
Nr. 22  Nasze zadanie, to przyjąć Jezusa i kochać Go. Konferencja na Adwent
Nr. 23  Dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą, cz I. 30 listopada
Nr. 24  Dzień skupienia w Czerwińsku nad Wisłą, cz II. Zjednoczenie dusz
Nr. 25  „U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary” (Mt 8,5-11).
Nr. 26  „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi…” (Łk 10,21-24)
Nr. 27  Dzień skupienia w Różanymstoku, cz. I, 7-8 grudnia
Nr. 28  Dzień skupienia w Różanymstoku, cz. II, 7-8 grudnia
Nr. 29  Dusze maleńkie niech obejmą miłością bolejące Boże Serce
Nr. 30  Dzień skupienia w Gietrzwałdzie, cz. I, 15 grudnia
Nr. 31  Dzień skupienia w Gietrzwałdzie, cz. II, 16 grudnia
Nr. 32  „Pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić?” (Łk 3,10-18)
Nr. 33  „Naraz ukazał mu się anioł Pański” (Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25)
Nr. 34  „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,26-38)
Nr. 35  Razem z Maryją oczekujmy Jezusa - rozważania różańcowe na Wigilię
Nr. 36  Boże Narodzenie 2012. Poczujmy się zaproszeni do Betlejemskiej Groty
Nr. 37  Najświętszego Imienia Jezus. 3 stycznia
Nr. 38  Dzień skupienia w Czerwińsku, cz. I. 4 stycznia
Nr. 39  Dzień skupienia w Czerwińsku, cz. II. 5 stycznia
Nr. 40  Uroczystość Objawienia Pańskiego. 6 stycznia
Nr. 41  „…byli bowiem jak owce nie mające pasterza” (Mk 6,34-44)
Nr. 42  Dzień skupienia w Różanymstoku cz. I. 11 stycznia
Nr. 43  Dzień skupienia w Różanymstoku, cz. II, 12 stycznia
Nr. 44  Ofiarowanie Pańskie, 2 luty 2013
Nr. 45  Czym dla nas była pielgrzymka do Ziemi Świętej? 4 lutego
Nr. 46  „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5,21-43)
Nr. 47  „Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia” (Mk 6,7-13).
Nr. 48  Dni skupienia w Różanymstoku. 8-9 lutego
Nr. 49  Środa Popielcowa - rozpoczynamy Wielki Post
Nr. 50  Dni skupienia w Gietrzwałdzie (15-16 luty), cz. I
Nr. 51  Dni skupienia w Gietrzwałdzie (15-16 luty), cz. II
Nr. 52  „Jezus (…) czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni” (Łk 1,4-13)
Nr. 53  „…WeĽcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata” (Mt 25,31-46)
Nr. 54  „Żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza” (Łk 11,29-32)
Nr. 55  Ważny czas dla dusz wybranych
Nr. 56  Wszystko spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. (Mt 23,1-12)
Nr. 57  „Kroczmy razem dalej dla dobra Kościoła i ludzkości” (Benedykt XVI)
Nr. 58  Wszyscy zatroszczmy się o Matkę Kościół!
Nr. 59  Ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni (Mt 5,17-19).
Nr. 60  Dni skupienia w Różanymstoku, marzec 2013
Nr. 61  Rozważania różańcowe - modlitwa o wybór nowego papieża
Nr. 62  „Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki” (J 5,1-3a.5-16)
Nr. 63  „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie” (Łk 15,1-3.11-32)
Nr. 64  Dni skupienia w Gietrzwałdzie, marzec 2013
Nr. 65  Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP
Nr. 66  Wielki Poniedziałek
Nr. 67  Wielki Wtorek
Nr. 68  „Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą?” (J 13,21-33.36-38)
Nr. 69  „Czas mój jest bliski…” (Mt 26,14-25) - Wielka Środa
Nr. 70  „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili” (J 13,1-15)
Nr. 71  „Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,1-12)
Nr. 72  „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze...” (Łk 24,13-35)
Nr. 73  Święto Bożego Miłosierdzia
Nr. 74  „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła…” (J 3,16-21)
Nr. 75  Dni skupienia w Różanymstoku, kwiecień 2013
Nr. 76  Szukacie Mnie dlatego, żeście jedli chleb do sytości (J 6,22-29)
Nr. 77  Kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,30-35)
Nr. 78  Każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie wieczne (J 6,35-40)
Nr. 79  Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (J 6,44-51)
Nr. 80  Dni skupienia w Gietrzwałdzie, kwiecień 2013 - czystość serca
Nr. 81  Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają (J 10,1-18)
Nr. 82  Powołani, by być promieniami Bożej Miłości
Nr. 83  Dopiero wtedy dusza żyje, kiedy prawdziwie kocha Boga
Nr. 84  Wniebowstąpienie Pańskie
Nr. 85  „…aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie…” (J 17,20-26)
Nr. 86  Dni skupienia w Gietrzwałdzie, oczekiwanie na Ducha Świętego
Nr. 87  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Nr. 88  Święto Matki Kościoła
Nr. 89  „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9,30-37)
Nr. 90  Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 23 maja
Nr. 91  NMP Wspomożycielki Wiernych (Łk 1,26-38)
Nr. 92  Pan jest tym, kto odpłaca, i siedmiokroć razy więcej odda tobie (Syr 35,1-12; Mk 10,28-31)
Nr. 93  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
Nr. 94  Czerwiec przybliża nam tajemnicę Miłości Jezusa
Nr. 95  „PogódĽ się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze…” (Mt 5,20-26)
Nr. 96  Czystość jest niezmiernie ważną w dążeniu ku świętości. (Mt 5,27-32)
Nr. 97  Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. (Łk 7,36-8,3)
Nr. 98  Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (Mt 5,38-42)
Nr. 99  Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5,43-48)
Nr. 100  A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,1-6.16-18)
Nr. 101  Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy (Mt 6,7-15)
Nr. 102  32 Rocznica Objawień w Medjugorje
Nr. 103  Objawienia w Medjugorje i ich znaczenie. 32 Rocznica Objawień
Nr. 104  Poznacie ich po ich owocach. (Mt 7,15-20)
Nr. 105  On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7,21-29)
Nr. 106  Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
Nr. 107  Przygotujmy się do naszych rekolekcji
Nr. 108  Nasza Wspólnotowa pielgrzymka do Rzymu
Nr. 109  Rekolekcje – czas obfity w wiele łask.
Nr. 110  Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała (Łk 7,36-50)
Nr. 111  Dni skupienia w Gietrzwałdzie (wrzesień) - konferencja
Nr. 112  Dzień skupienia w Gietrzwałdzie - dziękczynienie za pielgrzymkę
Nr. 113  Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem. (Łk 8,16-18)
Nr. 114  „Nie bierzcie nic na drogę…” (Łk 9,1-6)
Nr. 115  Budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał (Ag 1,1-8)
Nr. 116  Święto Świętych Archaniołów; Michała, Rafała i Gabriela
Nr. 117  „Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy” (Łk 9,46-50)
Nr. 118  Niech Bóg przez wstawiennictwo św. Tereski przemieni nas w miłość
Nr. 119  Dzień skupienia w Czerwińsku, paĽdziernik 2013, cz. I
Nr. 120  Czerwińsk - Adoracja Najświętszego Sakramentu, cd. dni skupienia
Nr. 121  Dzień skupienia ze św. s. Faustyną Kowalską - Czerwińsk cd.
Nr. 122  Pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Nr. 123  Sanktuarium Jasnogórskie – czuwanie z Papieżem Franciszkiem
Nr. 124  Zawierzenie świata Niepokalanemu Sercu NMP - 13 paĽdziernika
Nr. 125  Gietrzwałd - pouczenia o Różańcu - Dzień skupienia w miesiącu różańcowym
Nr. 126  Gietrzwałd - Adoracja Najświętszego Sakramentu, paĽdziernik
Nr. 127  „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,39-48)
Nr. 128  „Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów” (Łk 6,12-19)
Nr. 129  Uroczystość Wszystkich Świętych
Nr. 130  Listopad – czas jedności Kościoła
Nr. 131  Bóg nas znalazł – zagubioną owcę, wziął na ręce i przyprowadził do stada (Łk 15,1-10)
Nr. 132  Dzień skupienia w Różanymstoku. Listopad 2013
Nr. 133  Dzień skupienia w Gietrzwałdzie. Listopad 2013, cz. I
Nr. 134  Dzień skupienia w Gietrzwałdzie. Listopad 2013, cz. II
Nr. 135  „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,5-19)
Nr. 136  „Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,1-10)
Nr. 137  „…dał im dziesięć min i rzekł do nich: Zarabiajcie nimi, aż wrócę” (Łk 19,11-28)
Nr. 138  Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 21 listopada
Nr. 139  Drugi dzień Triduum przed zakończeniem Roku Wiary
Nr. 140  Trzeci dzień Triduum przed zakończeniem Roku Wiary
Nr. 141  Konferencja na zakończenie Roku Wiary
Nr. 142  „Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni” (Łk 21,1-4)
Nr. 143  „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu” (Łk 21,5-11)
Nr. 144  „Podniosą na was ręce i będą was prześladować” (Łk 21,12-19)
Nr. 145  „Twój Bóg, któremu tak wytrwale służysz, uratuje cię” (Dn 6,12-28)
Kościół naszym domem - konferencje
Nr. 1  Orędzie na Nowy Rok 2012 – „Kościół naszym domem”
Nr. 2  Wieczernik Sylwestrowy- 2011. Zaproszenie
Nr. 3  Niech pokój na stałe zagości w nas
Nr. 4  Nasze serca mają być otwarte na Miłość
Nr. 5  Niedziela Chrztu Pańskiego
Nr. 6  W miłości nie można być biernym
Nr. 7  Na ile miłość realizuje się w naszym życiu, na tyle żyjemy Bogiem
Nr. 8  Bóg mówi do ciebie po imieniu, tak jak do Samuela
Nr. 9  Bóg pragnie prowadzić nasze dusze ku świętości
Nr. 10  Jesteśmy niemowlętami Boga Ojca
Nr. 11  Bóg wyposażył człowieka w duszę, w umysł i w ciało
Nr. 12  „Pan patrzy na serce”
Nr. 13  Bóg każdego z nas powołał po imieniu
Nr. 14  Odpowiedzieć na powołanie w Kościele
Nr. 15  Powołanie z sercem pełnym pokory
Nr. 16  „Jeśli nie staniecie się jak dzieci…” (Mt 18,1-5)
Nr. 17  ¦więto Ofiarowania Pańskiego
Nr. 18  Rozpoczynamy przygotowanie do Wielkiego Postu
Nr. 19  Otwórzmy serca na własną małość
Nr. 20  Prawdziwie czynić post, modlitwę i jałmużnę
Nr. 21  Jezus przyszedł wezwać do nawrócenia grzeszników
Nr. 22  Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie
Nr. 23  Niech każdy odwróci się od swego złego postępowania
Nr. 24  Wielki Post sprzyja stawaniu w prawdzie przed Bogiem
Nr. 25  Wskazania na Wielki Tydzień
Nr. 26  Wskazania na Wielki Tydzień (2)
Nr. 27  „Czy serce nie pałało w nas…” (Łk, 24,13-35)
Nr. 28  „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła…” (J 3, 16-21)
Nr. 29  Rozpoczynamy oczekiwanie na Ducha Pocieszyciela
Nr. 30  „Duch Pański porwał Filipa” (Dz 8, 26-40)
Nr. 31  Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata
Nr. 32  Dzień skupienia w Gietrzwałdzie
Nr. 33  31 Rocznica Objawień
Nr. 34  O pokornym przyjmowaniu Bożego Ducha
Nr. 35  Jezus mówi, aby jeszcze raz wypłynąć i zarzucić sieci
Nr. 36  Wszystko, co otrzymujemy, jest Bożą łaską
Nr. 37  O trwałości podejmowanych działań, poczynań
Nr. 38  Czy dostrzegamy znaki Bożej obecności?
Nr. 39  Bóg zaprasza nas do wielkiego umiłowania
Nr. 40  „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12)
Nr. 41  „…żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza” (Łk 11,29-32)
Nr. 42  „Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę…” (Łk 11,37-41)
Nr. 43  „…dajecie dziesięcinę (…). a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą” (Łk 11,42-46)
W komunii z Bogiem - konferencje
Nr. 1  Orędzie na Nowy Rok 2011
Nr. 2  Komunia Duchowa
Nr. 3  Cieszymy się przychylnością Boga
Nr. 4  Adoracja Syna Bożego
Nr. 5  Żywy Bóg przychodzi na Ołtarz
Nr. 6  Objawienie Boga
Nr. 7  Porozmawiajmy o wierze
Nr. 8  Eucharystia – szczególny moment zjednoczenia z Bogiem
Nr. 9  Nasza jedność w Bogu
Nr. 10  Módl się, to znaczy...
Nr. 11  Bóg błogosławi tobie, duszo wybrana!
Nr. 12  Słowo do Wspólnoty na Wielki Post
Nr. 13  W Sercu Maryi przeżywajmy czas Wielkiego Postu
Nr. 14  Sercem zrozumieć sens postu, jałmużny i modlitwy
Nr. 15  Czym jest prawdziwie czas Wielkiego Postu
Nr. 16  Bóg pragnie dla nas powrotu do prostoty
Nr. 17  Prawdziwe apostolstwo na rzecz pokoju
Nr. 18  Nowe spojrzenie na samych siebie
Nr. 19  Dusze maleńkie - dziećmi światłości
Nr. 20  Przychodzi dzisiaj do nas Jezus cierpiący
Nr. 21  Bóg wydobywa nas z grobów
Nr. 22  Wielki Tydzień. Serca nasze niech pozostają otwarte
Nr. 23  Wielki Tydzień. Oto rozpoczyna się czas najważniejszy
Nr. 24  Truduum Pachalne. Krzyż jest życiem
Nr. 25  Warto poświęcić wiele, aby uzyskać jeszcze więcej
Nr. 26  Uroczystość Zesłania Ducha ¦więtego
Nr. 27  Żyć w zjednoczeniu z Duchem
Nr. 28  Pouczenie dotyczące Rocznicy Objawień
Nr. 29  „Czy miłujesz Mnie? (...) Paś owce Moje.” (J 21,15-19)
Nr. 30  "Błogosławieni ubodzy w duchu"
Nr. 31  "Wysławiam Ciebie Ojcze nieba i ziemi..."
Nr. 32  „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście...”
Nr. 33  Każdy z nas otrzymał dar świadczący o wielkiej Bożej miłości
Nr. 34  Mamy zadbać, aby serca nasze były jak najczystsze
Nr. 35  O wielkim znaczeniu Bożego Słowa
Nr. 36  O zdrowym i o złym ziarnie
Nr. 37  Oczekiwanie na Narodzenie Jezusa 1
Nr. 38  Oczekiwanie na Narodzenie Jezusa 2
Nr. 39  Wigilia Bożego Narodzenia 2011 r.
Rok miłości - konferencje
Nr. 1  Bóg jest miłością
Nr. 2  Serce Maryi jest pełne Miłości
Nr. 3  Konferencja o Piśmie Świętym
Nr. 4  Bóg stworzył nas „łąką”
Nr. 5  Miłość zwycięża zakusy szatańskie
Nr. 6  Duch Święty napełnia serca Miłością
Nr. 7  Tajemnice różańcowe pełne Ducha Miłości
Nr. 8  Miłość Boża odpowiedzią na problemy i słabości
Nr. 9  Otworzyć serca na Miłość Bożą. Konferencja na Wielki Post
Nr. 10  Miłość opiera się na posłuszeństwie, zaufaniu i pokorze
Nr. 11  Droga Krzyżowa na Rok Miłości - rozważania
Nr. 12  Miłość bardzo jasno wytycza nam drogę
Nr. 13  Wielki Post – czas odbudowy naszych dusz
Nr. 14  Zacznijmy odbudowę od fundamentu – Chrztu św.
Nr. 15  Duchu Święty, odbuduj „mury Jeruzalem”! Odbuduj Twoją świątynię!
Nr. 16  Oczyśćcie wasze wnętrza! Obmyjcie wasze dusze!
Nr. 17  Przyjmij swoje powołanie!
Nr. 18  Dążcie do Miłości. Jednoczcie się z Miłością. Żyjcie Miłością!
Nr. 19  Wielki Tydzień - Niedziela Palmowa
Nr. 20  Wielki Tydzień - Wielki Poniedziałek
Nr. 21  Wielki Tydzień - Wielki Wtorek
Nr. 22  Wielki Tydzień - Wielka Środa
Nr. 23  Święte Triduum Paschalne - Wielki Czwartek
Nr. 24  Święte Triduum Paschalne - Wielki Piątek
Nr. 25  Święte Triduum Paschalne - Wielka Sobota
Nr. 26  Kazanie - Gietrzwałd 16 kwietnia 2010
Nr. 27  Świadomość w realizacji Dzieła Najmniejszych
Nr. 28  Jezus żali się na dusze wybrane
Nr. 29  Ogólnopolski Wieczernik na Jasnej Górze
Nr. 30  Nowenna przed zawierzeniem się Niepokalanemu Sercu NMP
Nr. 31  Akt Zawierzenia Wspólnoty Dusz Najmniejszych Niepokalanemu Sercu NMP
Nr. 32  Święto wszystkich dusz w Niebie
Nr. 33  Konferencja Adwentowa dla dusz najmniejszych
Nr. 34  8 Grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Nr. 35  Rekolekcje Adwentowe - konferencja 1
Nr. 36  Rekolekcje Adwentowe - konferencja 2
Nr. 37  Rekolekcje Adwentowe - konferencja 3
Nr. 38  Rekolekcje Adwentowe - Adoracja Najświętszego Sakramentu
Nr. 39  Refleksja Adwentowa - "Oczekiwanie"
Nr. 40  Rekolekcje Adwentowe - Adoracja Najświętszego Sakramentu 2
Nr. 41  Przełom roku 2010 i 2011
Nr. 42  Nasze owoce formacyjne w Roku 2010

 

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!