banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257271 naszym gościem.       Osób on-line: 28

Kierownik duchowy odpowiada

Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania dotyczące Maleńkiej Drogi Miłości.
Odpowiedzi udziela Kierownik Duchowy Wspólnoty ks. Tadeusz Pawluk
Czy krocząc maleńką drogą miłości przyczyniamy się do odnowy wiary w Kościele?
Odpowiedź:
Bóg podaje dzisiejszemu Kościołowi wiele dróg odnowy duchowej. Jedną z tych dróg jest maleńka droga miłości, którą idzie Wspólnota Dusz Najmniejszych. Poprzez tę Wspólnotę Bóg dotyka ludzkich prostych serc wielką łaską, którą wylewa teraz na świat. Serca te, otwierając się na Bożą łaskę, otwierają się na Jego miłość. Kierując się tą miłością zaczynają żyć w zjednoczeniu z Bogiem. Kiedy żyją w zjednoczeniu z Bogiem, żyją miłością i miłość Boża rozlewa się na otoczenie wokół nich, dotyka kolejnych serc i kolejnych. W ten sposób odradza się wiara. Nie jest to droga, która poprowadzi nas do odnowy w ciągu jednego miesiąca, czy tygodni. To wszystko dzieje się w czasie. Tak, jak teraz, w ciągu kilku lat istnienia tej Wspólnoty, tą drogą objęte zostało wiele dusz, które już kroczą maleńką drogą miłości, tak kolejne setki, ale i tysiące wchodzić będą na tę drogę. I chociaż może nie jest to widoczne dla całego Kościoła, to jednak jest to swojego rodzaju oddolne odradzanie się, odbudowywanie Kościoła u podstaw, u jego nasady.
Droga odnowy, o której tu mowa to droga oparta na wielkiej ufności w moc Bożą. Bowiem ufamy, że tylko Bóg jest życiem, tylko Bóg jest siłą rodzącą. W chwili, gdy świat idzie raczej ku przepaści niż ku życiu, potrzebna jest wielka moc Boża. Sam człowiek jest niczym wobec całego świata, nawet pyłkiem nie jest w kosmosie i sam nie ma wpływu na nic. Niczym jesteśmy. Dopiero zawierzając swoje życie Bogu i żyjąc ze Stwórcą w zjednoczeniu; pozwalając, by to On w nas działał i czynił wszystko, Jego mocą możemy dokonać wiele. Bo to Bóg wszystko może i wszystko będzie czynił. Człowiek, użyczając swojego serca Bogu, swojej duszy Bogu, niejako staje się kanałem Jego łaski, Jego mocy, Jego narzędziem. A ponieważ Bóg jest wszechmocny, nie potrzebuje doskonałych narzędzi. Może posłużyć się zwykłym kamykiem, zwykłym patykiem, zwykłym, prostym narzędziem. A im narzędzie prostsze tym większa chwała Boża się okazuje, więc tym chętniej Bóg wybiera narzędzia te najzwyklejsze.

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!