banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257283 naszym gościem.       Osób on-line: 20

Kierownik duchowy odpowiada

Poniżej zamieszczamy najczęściej zadawane pytania dotyczące Maleńkiej Drogi Miłości.
Odpowiedzi udziela Kierownik Duchowy Wspólnoty ks. Tadeusz Pawluk
Jak dusza najmniejsza ma podchodzić do podawanych nam intencji i włączania się w różne akcje?
Odpowiedź:
W "Orędziu Miłości Serca Jezusa do świata" Pan Jezus poucza sł. B. s. M. Konsolatę Betrone, a przez nią wszystkie Maleńkie, iż troszcząc się o Jezusa On zatroszczy się o wszystko w najmniejszych szczegółach. Jak to należy rozumieć w odniesieniu do podawanych nam intencji i włączania się w różne akcje? Będąc duszą maleńką, z ufnością i miłością do Jezusa należy przyjąć powyższe słowa pouczenia, stosując do wszystkiego, co angażuje nas w życie Kościoła. Dusza maleńka po prostu trwa nieustannie przy boku Jezusa, trwa w modlitwie przed Bogiem. Z miłością przebywa u stóp Krzyża i chce, pragnie adorować Jezusa konającego całą siebie ofiarowując we wszystkich intencjach całego świata. W ten sposób dusza maleńka cały czas jednocząc się z Bogiem uczestniczy w życiu Kościoła i jednoczy się z modlitwą Kościoła.
Po drugie, dusza maleńka nie może rozdrabniać się na przeróżne ruchy, inicjatywy i akcje, albowiem istnieje słuszna obawa, iż one pochłoną jej serce. Jest ono zbyt małe aby pomieścić tę jedną, to jedno, to trwanie, tą jedność z Bogiem, tą adorację. Dusza maleńka jest za słaba. Pochłonie ją świat, pochłonie ją aktywność, pochłonie ją wtedy działanie. Ona nie może tego czynić. Ona po prostu się modli. A więc modli się również w tych podawanych intencjach, ofiarowując się nieustannie Matce Najświętszej i Bogu, kładąc pod Krzyżem na Golgocie.
Po trzecie, dusza maleńka to taka, która mówi, iż stworzona jest do modlitwy i w związku z tym we wszystkich podawanych intencjach będzie się modlić. Ale dusza ta nie podejmuje i nie bierze udziału we wszelkich akcjach, których jest coraz więcej. Czyniąc to, taka maleńka, przepadłaby biorąc we wszystkim udział. A ona ma tylko kochać, modlić się, trwać przy swoim Bogu. I swojego umysłu i serca nie zajmować niczym innym.
A więc, duszo maleńka, klękaj przed Bogiem, klękaj pod Krzyżem i módl się również w tych intencjach, powierzając wszystko Matce Najświętszej i Bogu. I trwaj w ciągłej adoracji Jezusa konającego. A z Jego Ran, z Jego Serca, z całego Jego Ciała wypływać będzie wielka łaska miłosierdzia dla całego świata. Ta łaska uczyni więcej, niż wszelkie podejmowane akcje, udział w nich dusz maleńkich. Swoim trwaniem przy Bogu nawrócisz świat. Natomiast udziałem w jakiejś akcji możesz jedynie przyczynić się do załatwienia drobnej sprawy, jednej, dwóch. Dusza maleńka jest za mała na wszystko. Ona tylko może być przy Bogu i nic więcej. Ciągle być, trwać, całą siebie ofiarować. Resztę będzie czynił Bóg.

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!